მერაბ ტურავა-სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი
Liberty Institute თავისუფლების ინსტიტუტი
ადამიანის უფლებები
სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი თეორია
სამართლებრივი გზამკვლევი ქალებისთვის
ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელო - კოპალეიშვილი სხირტლაძე
სიტყვამზეეობა
ისტორია,ანტიკური ხანა საქართველოში.
ფიზიკის საფუძვლები
საქართველოს გეოგრაფია
საჯარო პოლიტიკური მმართველობის თეორია და პრაქტიკა
კაზუო იშიგურო - არასოდეს გამიშვა
ანდრაშ შაიო - "ხელისუფლების თვითშეზღუდვა".
არასამთავრობო ორგანიზაციის წესდება
უცხო სიტყვათა ლექსიკონი-გურამ ჯოლია
ქართლის ცხოვრება
Liberty Institute თავისუფლების ინსტიტუტი
სკოლის მართვის სახელმძღვანელო
Kakha-phoenix
ლოგიკა
ფსიქოლოგიის - საფუძვლები
სპორტი და ახალგაზრდობა 2013
მერაბ მამარდაშვილი საუბრები ფილოსოფიაზე
ნევროპათოლოგი პეტრე ქავთარაძე (1888-1966 წწ.) - Petre Kavtaradze (in Georgian)
Liberty Institute თავისუფლების ინსტიტუტი
აღმსარებლობის თავისუფლება საქართველოში
ქსელური ტექნოლოგიები და კომუნიკაციები - ნაწილი I
ფრიდრიხ ნიცშე - ანტიქრისტე
Liberty Institute თავისუფლების ინსტიტუტი
მედია ეთიკა
ჟურნალისტური ეთიკა და თვითრეგულირების მექანიზმები
გ. ქავთარაძე. მცხეთის უძველესი ადგილმდებარეობისა და სახელწოდების საკითხისათვის
Valerian Kharitonashvili
qselebi 1
ქილილა და დამანა
scribd