Mercury and Neurological Disorders

8 books hand-picked by Articles by Geir Bjørklund

Articles by Geir Bjørklund

Drag and drop to rearrange the books in this collection

Kan kvikksolv forarsake Alzheimers sykdom? (1991)
Parkinsons sykdom, kvikksoelv og andre tungmetaller (1995)
Articles by Geir Bjørklund
Amalgam og multippel sklerose
Articles by Geir Bjørklund
Multippel sklerose - et tannproblem?
Articles by Geir Bjørklund
Viktig bok om multippel sklerose (1997)
Kvikksølv årsak til senil demens? (21.08.91)
Articles by Geir Bjørklund
Parkinson's Disease and Mercury (1995)
Amalgam gir hjerteinfarkt og Parkinsons sykdom? (1995)
scribd