Списанија и Научни трудови

19 books hand-picked by Ile Milevski

Списанија, научни трудови, интервјуа, магазини, колумни, статии и сл.

Drag and drop to rearrange the books in this collection

Интервју со Ангелина Маркус
Посета на македонците во Хунза - Марина Дојчиновска
Cocev Kamen (Tsotse’s Stone) - PhD Dusko Aleksovski
The Roseta Stone - Boshevski & Tentov
Неолитска уметност на територијата на Република Македонија
Роберт Јовчевски
The Stone Inscriptions Case
Руската династија Романови и династијата на Александар Велики
Macedonians were not Greeks
Илинденските знамиња и печати - Ѓорѓе-Миљковиќ
Nikola Tesla the Eternal Source of Energy of the Universe
Risto Stefov - Macedonia - What Went Wrong in the Last 200 Years
МАКЕДОНСКАТА ЕМИГРАЦИЈА ВО БУГАРИЈА И АФИРМАЦИЈАТА НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИОНАЛНА ПОСЕБНОСТ ВО ПЕРИОДОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА АСНОМСКА МАКЕДОНИЈА
Роберт Јовчевски
Greeks and Macedonians
Роберт Јовчевски
ABECEDAR 1925
Роберт Јовчевски
Maps and Politics
HLA Genes in Macedonians and the Sub Saharan Origin of the Greeks
No Borders No Nations Making Greece in Macedonia
Терор и насилство во Македонија - Ристо Поповски
KOSTURSKI Pandil - Test Amen Tot Na Aleksandar Make Don Ski feljton M.sonce)
scribd