SPECTRUM-N

1 book hand-picked by Collectiewijzer Netwerk

Voor het voeren van adequaat collectiemanagement is het noodzakelijk terug te kunnen vallen op schriftelijke afspraken over werkwijzen, en op een up-to-date collectie-informatiesysteem. SPECTRUM voorziet hierin.
Sommige musea zullen slechts enkele procedures, en daarvan nog uitsluitend de minimale standaard, nodig hebben, andere zullen alle procedures implementeren. En wanneer er al een eigen handboek voor collectiemanagement is samengesteld, kan SPECTRUM heel handig als toetssteen gebruikt worden: zijn er geen aspecten over het hoofd gezien? Zijn bepaalde zaken misschien efficiënter aan te pakken?

Drag and drop to rearrange the books in this collection

Handreiking voor het schrijven van een Collectieplan
scribd