Aromanians

65 books hand-picked by Minov1979

Aromanians, Vlachs, Armãnj, Aromânii, Vlahi, Власи, Βλάχοι, Ароманци, Цинцари, Armãnji, Armãnamea, Арумъни, Aromunen, Αρμάνοι, , Aroumains, macedoromâni, Арумыны, Κουτσόβλαχοι

Drag and drop to rearrange the books in this collection

The Aromanians and IMRO (Nikola Minov)
The War of Numbers and Its First Victim - The Aromanians in Macedonia, End of 19th-Beginning of 20th century (Nikola Minov)
Dimândarea Parintească (Original di anlu 1888)
Oameni şi aspecte din istoria Aromânilor- Dimitrie Atanasescu
Apostol Mărgărit şi şcolile române de peste Dunăre
Oameni şi aspecte din istoria Aromânilor- Părintele Averchie
Revista Pindul An 1 Num 1
Revista Pindul, Anul I, No. 2, 20 Decembrie 1898
Martirilor Noştri (Constantin Gh. Dimcă), Calendarul Aromânesc pe anul 1911
Revista Aromaneasca 1929 (N.1)
Revista Aromaneasca 1929 (N.2)
Dina Cuvata - Scriitori Armãneshtsã
Memoriul Aromânilor către Napoleon 
I. Ionescu de la Brad - Pastorii Aromâni din Tessalia (Album Macedo-Român, 1880)
Aromãnjli Grãmosteanj de la sinorlu vurgãrescu
Biserica aromâneăsca din Crușova (The Aromanian church in Krushevo)
Gh. Ruva --- Vlaho-Clisura
Theodor Capidan - Rostul institutiunilor noastre de cultura (graiu bun 1907)
Călătorii pe la Aromâni (N. Bațaria), Graiu Bun, Revistă Aromânească, 1906-1907
Valeriu Papahagi - Când a recunoscut știința apuseană latinitatea Aromânilor
Romanul de la Pind, An. II, No. 44, 45, 46 (Ianuarie 12 - Ianuarie 19, Ianuarie 26, 1904)
Romanul de La Pind, An. II, No. 43, 1 Ianuarie 1904
Arderea a Cruşovlei (Sterie Papa Sotir), Calendarul Aromanesc Pe Anul 1911
Eroina Aromana Evantia Margarit (Almanah Macedo-Roman 1902), Bucuresti 1902
Abecedaru de Limba Macedono-Romaneasca (D. Athanasescu Hagi Sterjio), Bucuresci 1864
Ștefan Mihăileanu - Școala și biserica romaneasca din Ochrida (Extract din Primul Almanah Macedo-Roman, Constanta, 1900)
Το κουτσοβλαχικο επι Κατοχης και η αντιμετωπιση του
Ο Αλκιβιαδης Διαμαντης και οι αυτονομιστες του πριγκιπατου της Πινδου
Gustav Weigand - Vlacho-Meglen
Gustav Weigand - Die Aromunen (Volume 2)
Gustav Weigand - Die Aromunen (Volume 1)
Jovan Popovic-О Cincarima
Martirli Armaniului Vangheli Nicolceanu
Mihail-Virgiliu Cordescu, Istoricul Şcoalelor Române din Turcia
Costica St. Ciolache, Comuna Beala de Jos
N.Cicma, Comuna Turia
see moreThat's it!
scribd