Drag and drop to rearrange the books in this collection

[YRC] Đề xuất xây dựng mô hình cảnh báo sớm khủng hoảng hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam dựa trên kinh nghiệm thế giới
[YRC] Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Đài Loan và đề xuất giải pháp thu hút dòng vốn này vào Việt Nam
[YRC] Bảo vệ quyền tác giả trong hoạt động NCKH của sinh viên ngành Kinh Tế-Xã hội
[YRC] Dịch vụ ngân hàng trực tuyến tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
[YRC] Giải pháp giúp sản phẩm dệt may Việt Nam vượt qua rào cản kỹ thuật nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ
[YRC] Giải pháp phát triển cây quế huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái
[YRC] Giải pháp phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại làng cổ Đường Lâm
[YRC] Khảo sát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu và giải pháp thích ứng
[YRC] Khoảng cách kỳ vọng kiểm toán tại các doanh nghiệp niêm yết
[YRC] Kinh nghiệm nâng cao vai trò của tín dụng và tiết kiệm vi mô đối với phụ nữ nghèo ở một số nước đang phát triển và bài học dành cho Việt Nam
[YRC] Kinh nghiệm phát triển trung tâm logistics Hàn Quốc và một số gợi ý cho Việt Nam
[YRC] Mô hình hoạt động của Hiệp hội tiết kiệm và cho vay (S&Ls) trong lĩnh vự nhà ở - Kinh nghiệm của Mỹ và khả năng hình thành tại Việt Nam
[YRC] Mô hình tăng trưởng kinh tế và áp dụng cho thành phố Hà Nội
[YRC] Nâng cao hiệu quả công tác quản lý và xếp dỡ container qua cảng Chùa Vẽ, Hải Phòng
[YRC] Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm sữa của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường nội địa
[YRC] Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trò chơi điện tử
[YRC] Nghiên cứu những vấn đề phát sinh trong quá trình hòa hợp sau mua lại sáp nhập (M&A) trên thế giới và bài học cho Việt Nam
[YRC] Nghiên cứu thái độ và hành vi của người tiêu dùng đối với nhãn hàng riêng tại các siêu thị trên địa bàn Hà Nội và một số khuyến nghị
[YRC] Thực trạng đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản ở Việt Nam và nghiên cứu áp dụng một số quy định về đạo đức
[YRC] Thực trạng thực hiện hợp đồng chuyển giao nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam
[YRC] Thực trạng và giải pháp hoàn thiện và phát triển thị trường bất động sản nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn Hà Nội
[YRC] Ứng dụng marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp gốm sứ Bát Tràng – Thực trạng và giải pháp
[YRC] Vượt qua các rào cản kỹ thuật để thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang liên minh châu Âu
scribd