Universitatea din București Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” Catedra de Teologie Istorică

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (preponderent în limba română) PENTRU DISCIPLINA ISTORIA ȘI SPIRITUALITATEA IMPERIULUI BIZANTIN

IZVOARE: Izvoarele istoriei românilor, vol. I (Gesta Hungarorum – Cronica Notarului anonim al regelui Bela), traducere, note și comentarii de G. POPA – LISSEANU, Tipografia „Bucovina”, București 1934. Izvoarele istoriei românilor, vol. VII (Povest’ vremennîh let – Cronica lui Nestor), traducere, note și comentarii de G. POPA – LISSEANU, Tipografia „Bucovina”, București 1935. Enciclica lui Fotie către patriarhii orientali, traducere adnotată de PROF. TEODOR M. POPESCU, în rev. „Studii Teologice”, anul I (1930), nr. 2, p. 56 – 76. Sentinţa de excomunicare de la 16 iulie 1054 (versiunea greacă), traducere, note și comentarii de PROF. TEODOR M. POPESCU, în rev. „Studii Teologice”, anul II (1931), nr. 1, p. 49 – 68. Sentinţa de excomunicare de la 16 iulie 1054 (versiunea latină), traducere, note și comentarii de PROF. TEODOR M. POPESCU, în rev. „Studii Teologice”, anul II (1931), nr. 2, p. 35 – 46. CONSTANTIN VII PORFIROGENETUL, De Administrando Imperio (Carte de învăţătură pentru fiul său Romanos), în colecţia „Scriptores Byzantini”, vol. VII, traducere de VASILE GRECU, Editura Academiei, București 1971. CRITOBUL din IMBROS, Din domnia lui Mahomed al II-lea (anii 1451 – 1467), în colecţia „Scriptores Byzantini”, vol. IV, ediţie de VASILE GRECU, Editura Academiei, București 1963. DUCAS, Istoria turco-bizantină (1341 – 1462), în colecţia „Scriptores Byzantini”, vol. I, ediţie critică de VASILE GRECU, Editura Academiei, București 1958. GEORGIOS SPHRANTZES, Memorii (1401 – 1477), în anexă PSEUDO-PHRANTZES: MACARIE MELISSENOS, Cronica (1258 – 1481), în colecţia „Scriptores Byzantini”, vol. V, ediţie critică de VASILE GRECU, Editura Academiei, București 1966. LAONIC CHALCOCONDIL, Expuneri istorice, în colecţia „Scriptores Byzantini”, vol. II, în românește de VASILE GRECU, Editura Academiei, București 1958. MAURICIUS, Arta militară, în colecţia „Scriptores Byzantini”, vol. VI, ediţie critică, traducere și introducere de H. MIHĂESCU, Editura Academiei, București 1970. PROCOPIUS din CEZAREEA, Războiul cu goţii, în colecţia „Scriptores Byzantini”, vol. III, traducere și introducere de H. MIHĂESCU, Editura Academiei, București 1963. IDEM, Istoria secretă, în colecţia „Scriptores Byzantini”, vol. VIII, ediţie critică, traducere și introducere de H. MIHĂESCU, Editura Academiei, București 1972; București, Editura Gramar, 2006. TEOFILACT SIMOCATA, Istorie bizantină (Domnia împăratului Mauricius 582 – 602), în colecţia „Scriptores Byzantini”, vol. IX, traducere, introducere și indice de H. MIHĂESCU, Editura Academiei, București 1985. ANA COMNENA, Alexiada, 2 vol., traducere de MARINA MARINESCU, Prefaţă, tabel cronologic și note de NICOLAE-ȘERBAN TANAȘOCA, Editura Minerva, București 1977.

1

4 vol. în colecţia „Părinţi și Scriitori bisericești”. DOMINIQUE H. Paris 1990. GIUSEPPE. în colecţia „Părinţi și Scriitori bisericești”. Cele trei tratate contra iconoclaștilor. București 1991 (o traducere mai veche de Iosif. ANTHONY (editors). traduit par JACQUES MIGNON. Cultul Sfintelor Icoane.L. Desclée. HEFELE. traducere și note de RADU ALEXANDRESCU. traducere și note de TATIANA ANA FLUIERARU. note și comentarii de PR. JEAN. LUCE (sous la direction de). VENANCE & DARROUZÉS. vol. vol. Cucerirea Constantinopolului. studiu. vol. traducere de PR. I – III. EMILIAN POPESCU. TEODOR BODOGAE. Oxford University Press. Istoria bisericească. București 1987. XIV. TALBOT. traducere în limba română de RADU ALEXANDRESCU. CHARLES & PIETRI. XLIV. 2 . VENARD.. KAZHDAN. MARC. ARIEȘAN. Cambridge 1966. Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Istoria bisericească. în colecţia „Părinţi și Scriitori bisericești”. LACTANTIUS. Ediţie îngrijită și Prefaţă de OVIDIU PECICAN. Un veac de istorie bizantină (976 – 1077). Cambridge University Press. JEAN-MARIE. I (Les Actes des Patriarches). The Oxford Dictionary of Byzantium. DICŢIONARE ȘI COMPENDII DE ISTORIA BIZANŢULUI ȘI A BISERICII ALBERIGO. Histoire du christianisme des origines à nos jours. Cronografia. traducere din limba greacă. Third Edition. TEODORET episcopul Cirului. Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. CROSS. Editions du Cerf. XIII. (editor). Mitropolit Primat.. De mortibus persecutorum (Despre morţile persecutorilor).GEOFFROY de VILLEHARDOUIN. Paris 1994. F.. Fontes Historiae Daco-Romanae (Izvoarele Istoriei Românilor). Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. E. t. SFÂNTUL IOAN DAMASCHIN. IV (The Byzantine Empire). București 1995. II (Les Décrets). note și comentarii de CLAUDIU T. vol. Paris 1989. partea I (Byzantium and its Neighbours). The Cambridge Medieval History. vol. Mitropolit Primat. Editura Polirom. București: Tipografia „Cărţilor Bisericești” 1896). CHARLES JOSEPH & LECLERCQ. Editura Academiei.A. traducere. studiu introductiv. ALICE – MARY & CUTLER. PROF. (editors). Histoire des Conciles d’apres les documents originaux. PROF. EUSEBIU de CEZAREEA. Paris 1911. J. ALEXANDER P. Cluj 2002. MAYEUR. MIHAIL PSELLOS. ediţia a II-a. HUSSEY. Timișoara 2000. București 1998. Cuvânt înainte și note de NICOLAE ȘERBAN TANAȘOCA. Viaţa lui Constantin cel Mare. New York – Oxford 1991. vol. VASILE SIBIESCU. București: Tipografia „Cărţilor Bisericești” 1896) IDEM.M. t. Oxford University Press. Editura Limes. Les Conciles Oecuméniques. traducere. GRUMEL. PIETRI. PROF. Editura Amarcord. (o traducere mai veche de Iosif. VAUCHEZ. București 1964-1982. Les Regestes des Actes du Patriarcat de Constantinople. The Oxford Dictionary of the Christian Church. studiu introductiv de PROF. VI (Un temps d’épreuves: 1274-1449). Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. vol. Oxford 1997. I (L’Histoire). ANDRÉ. DUMITRU FECIORU. & LIVINGSTONE. DR. Iași 1998. introducere și note de PR.

Göttingen 1980. 2002. GOFF. Editura Σοφία. 2000). DAȘKOV. AVRAM. București 1994. București 1999. CAMERON. Editura Știinţifică. GULIELMO (coordonator). IORGA. texte alese. Iași 1999. REMIGIUS. București 1971. Empereur et prêtre. O istorie a Bizanţului. LOUIS. NICOLAE. CAZACU. Vie et mort de Byzance. Civilizaţia bizantină. de Dragoș Cojocaru. București 1976. Iași. IDEM. ACAD. Dicţionar de împăraţi bizantini. Universitatea « Petru Maior » 2002. traducere în limba română de VIORICA și DORIN ONOFREI. București 1972. Istoria Bizanţului. Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice. Omul Roman. Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun. BRÉHIER. SERGE & MILZA. Iași. București 1996. IDEM. 1995 DAGRON. Iași 2000. 1969. Étude sur le « césaropapisme » byzantin. MARIA. Cambridge 2003. BECK. BĂNESCU. Iași 2001. DR. FRANZEN. S. BĂBUȘ. CARDINI. Polirom. Editura Enciclopedică Română. II: Imperiul bizantin clasic (610-1081). 3 . GEORGESCU. ALEXANDRU. ELIAN. Editura Minerva. BRÉHIER. Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun. Paris. Editura Polirom. 3 vol. 1995. HANS GEORG. FRANCO. Bizanţul. 1996 și traducerea engleză: Emperor and Priest: the imperial office in Byzantium. LOUIS. a II-a Cluj-Napoca. AUGUST. STELIAN. Editura Enciclopedică Română. ADRIAN. GILBERT. IDEM. Chipuri din istoria Bizanţului. Editura Polirom. Istoria papilor. Omul Bizantin. București 1972. I: Imperiul creștin și asaltul invaziilor (313 – 610). Târgu Mureș. Timisoara: Helicon. București 1974. BÄUMER. ediţie îngrijită de PROF. traducere din limba franceză de MARIA HOLBAN. Geschichte der Orthodoxen Kirche im Byzantinischen Reich. trad. Editura Polirom. EMANOIL. vol. Europa și islamul. NICOLAE. Bizanţ după Bizanţ. MIHAI. Istoria declinului și a prăbușirii Imperiului Roman. Din istoria Bizanţului: structuri de civilizaţie bizantină: pentru uzul studenţilor. IDEM. Postfaţă de ALEXANDRU-FLORIN PLATON. Editura Albatros. BERSTEIN. traducere de ION MIRCEA. Editura Albatros. traducere de INGRID ILINCA și DRAGOȘ COJOCARU. PROF. B. IDEM. Timișoara. antologie. Istoria Imperiului Bizantin. București 2000-2003. O istorie a Imperiului bizantin. istorie și spiritualitate. antologie. Prefaţă și note de GHEORGHE CRONŢ. HUSAR. TUDOR TEOTEOI. vol. Editura Minerva. traducere și Prefaţă de DAN ZAMFIRESCU.. CAVALO. București 1974. PIERRE. București 2005. traducere din limba franceză de NICOLAE SPINCESCU. Editura Anastasia. EDWARD. Ijnstitutul Teologic Universitar. Sinteza bizantină. (ed. Paris. 2004. Sinteză de istorie bizantină. BREZEANU.. AVERIL.LUCRĂRI GENERALE: ANDEA. Editura Enciclopedică. Cambridge University Press. Bizanţul. 1998. The Byzantines. Istoria Europei. ANDREA (coordonator). JACQUES le (coordonator). București 1981. București 2003. II. Curs de Bizantinologie (tehnoredactat – nepublicat). 2005. traducere și Prefaţă de DAN ZAMFIRESCU. GIARDINA. vol. GIBBON. Omul Medieval. traducere de DRAGOȘ COJOCARU. traducere de LILIANA IORGA-PIPPIDI. DR. Istoria unei neînţelegeri. Incursiune în cultura bizantină. Istoria vieţii bizantine.

1994. Editura Albatros. Editura Cartier. Editura Aquila. ŠPIDLÍK. Imprimeria Naţionala. DIMITRIE. Traducere din limba engleza de Dana Nistor. Timișoara 1999 – 2000. București 2001. WARREN. traducere și note de RADU GÂDEI. JOHN. Histoire de l’Empire Byzantin. CLAUDIO. POPESCU. CONF. 2008. Chișinău. Un Commonwealth medieval: Bizanţul. traducere în limba franceză de P. New York 2002. Paris 2004. Vălenii de Munte. 1939. Universitatea din București. ICĂ jr. Facultatea de Teologie Ortodoxă. MORRISSON. Sibiu 1997.IDEM. București 1998. București 1996. Editura Deisis. MICHELINA. Conferinţe. G. 1998 și respectiv 2000. traducere și prezentare DIAC. București 2001. Spiritualitate bizantină și românească. MANGO. traducere de CRISTINA JINGA. OBOLENSKY. Creștinismul bizantin. București 2003. EMILIAN. Editura All. DIMITRI. DR. VASILIEV. ONCIUL. LOVERANCE. The Oxford History of Byzantium. I (Manualul sistematic). CONSTANTIN COMAN și NICUȘOR DECIU. Istorie. IDEM. traducere de CLAUDIA DUMITRIU. București : Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului. teologie. ROWENA.. vol. CÉCILE. București 2003. îngrijire de ediţie și note de AURELIAN SACERDOŢEANU. Curs de Bizantinologie (tehnoredactat – nepublicat). București 2003. A. Ce este Bizanţul. MATSOUKAS. O scurtă istorie a Bizanţului. București 2002. GEORGES. Dicţionar de împăraţi romani. Vol. București. Le monde byzantin. Paris 1956. DR. TOMÁS. tradiţii monastice. Imperiul Bizantin. Istoria filosofiei bizantine. Oxford University Press. București 2002. TREADGOLD. I: L’empire romain d’Orient (330-641). IOAN I. Editura Marineasa. III (Monahismul). Teologia bizantină. Autorii greci si bizantini. Studii de istorie. Histoire de l’Etat Byzantin. vol. traducere de NICOLAE-ȘERBAN TANAȘOCA. Papii: istorie și secrete. București. O istorie a statului și societăţii bizantine. 2004. II (Rugăciunea). Cistelecan. DR. Editura BIC ALL. München. traducere în limba franceză de J. traducere din italiană de A. MANTRAN. Bizantinologie. Editura Enciclopedică.. 4 . MUNTEAN. CLAUSS. PROF. Cuvânt înainte MARCO I. București 1971. MIQUET. A. LUCRĂRI SPECIALE: AHRWEILER. Timișoara 2004. Editura Învierea. PROF. VASILE V. traducere din limba germană și note de ADOLF ARMBRUSTER. RENDINA. Editura Corint. Bourguina. NIKOLAOS. cu o Postfaţă de NICOLAE ȘERBAN TANAȘOCA. vol. LEMERLE.. ANDRÉ. vol. I-II. Editura Bizantină. ALEXANDRU STAN. 1943. traducere în limba română de PR. RUPNIK. Geschichte des byzantinischen Staates. CYRIL (editor). Istoria Bizanţului. 2 Autor. Oradea. IDEM.. ROBERT (coordonator). traducere din engleză de Mihai-Eugen Avădanei. Islamul și civilizaţia sa. traducere de PR. vol. 2005. Presses Universitaires de France. Editura Corint. OSTROGORSKY. POPA-LISSEANU. Editura Teora. București 1996. Gouillard. 1966. MEYENDORFF. I – II. MANFRED. PAUL. Editura Artemis. HÉLÈNE. Ideologia politică a Imperiului Bizantin. traducere de CRISTINA BÂRSAN. studiul introductiv. Istoria Imperiului Otoman. Paris 1932. Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. traducere de MIRELA ACSENTE. vol. TENACE. Spiritualitatea Răsăritului creștin. Brodin și A.

colecţia Annales. ANDRÉ.. Prefaţă. ultimul împărat al romanilor. Împăraţii bizantini și monedele lor. Mentalităţi culturale și forme artistice în epoca romano-bizantină. Editura Academiei Române. ADRIAN. GRABAR. traducere de ELENA PÎRVU. Meridiane. București 1972. traducere de Michaela Spinei. Originea medievală a focarelor de conflict din Peninsula Balcanică. București 1991. traducere din limba franceză de FELICIA ANDRECA. traducere. NICOLAE. IOAN. FLORENTINA. în lb. (300800). București 2001. Editura Corint. 2006. București 1979. Diana Șerban. sfânt și împărat. Editura"Teora". București. Ed. GHEORGHE I. ANDRÉ. cruciadă. New York 1998. note și coperta de Teodora PopaMazilu. București 1991. GOROVEI. PR. EMANOIL. De la origini până la cucerirea otomană. LAZAREV. Editura Polirom. Florin Chiriţescu.BĂBUȘ. MICHEL. Eminescu. JOHN. de Vasile Drăguţ. NECȘULESCU. bizantină. Istorie și cultură. traducere de DIANA STANCIU. București. Teodora împărăteasa Bizanţului. ION. de Ovidiu Ioan. Cultura Greciei: antică. HURMUZIADIS. DIEHL. București 1993. pref. Iustinian cel Mare. Iconoclasmul bizantin: dosarul arheologic. Teodora împărăteasa Bizanţului. Editura Meridiane. Editura Cartier. ANDREI. Imprimeria Naţională. Lucman. 2004. București 1935. CORNEA. Mahomed al II-lea. GABOR. Editura Anastasia. traducere din limba franceza de Simona Nicolae. Iași 2003. Bizanţul între Occidentul creștin și Orientul islamic. MEYENDORFF. Ediţie.. DUCELLIER. din lb. O colecţie de sigilii bizantine inedite. 3 vol. Violenţă și religie în creștinism și islam. CARAZA. GAGU. trad. St Vladimir’s Seminary Press. București 2003. București. GEROSTERGIOS. Editura Episcopiei Dunării de Jos. FRANCIS. note și comentarii de ION TODERAȘCU și ALEXANDRU-FLORIN PLATON. Editura Sofia. București 1990. VIKTOR. Ed. Editura Episcopiei Sloboziei și Călărașilor 2000. Năvălirea uzilor prin Ţările Române în Imperiul Bizantin. Marea Neagră. MADGEARU. 1984. KONSTANTIN. trad. București 2004. A Study of Gregory Palamas. București. note și comentarii de MARIA MAGDALENA SZÉKELY ȘI ȘTEFAN S. Editura All. Gheorghe I. A. GEORGE D. CLOT. engl. Editura Polirom. Iași 2003. cuceritorul Bizanţului. Editura Bizantină. Bizantinismul și lumea slavă. CHARLES. NICOL. BĂNESCU. 2003.. Editura Artemis. Război sfânt. București. traducere de ȘERBAN GRANCEA. DONOIU. DR. translated by GEORGE LAWRENCE. Cruciadele: momente de confluenţă între două civilizaţii și culturi. Hristologia Sinodului IV Ecumenic de la Chalcedon în preocupările teologilor romano-catolici și protestanţi din vremea noastră și punctul de vedere ortodox. LEONTIEV. Sophia 2004. de Lucia Dimitriu Hurmuziadis. Biserică și Stat în timpul lui Teodosie cel Mare (379-395). București. București 2001. traducere și note de DANIEL BARBU. 1980. 1999. DONALD M. rom.. trad.. ASTERIOS. Ed. Teologie și umanism în Bizanţul Paleologilor. modernă. Bizantinii. Meridiane. București 1999. Studii bizantine de istorie economică și socială. Istoria picturii bizantine. 2007. ALEXANDRU. 1997. a II-a revăzută. trad. traducere și Prefaţă de ALEXANDRU-FLORIN PLATON. trad. Iași. jihad. CONSTANTIN. Împăratul fără de moarte: Viaţa și legenda lui Constantin Paleologul. Ed.. DVORNIK. BRĂTIANU. ed. CĂZAN. De GRÈCE. JEAN. Ulise. 1940. BRĂTIANU. CRISTIAN. FLORI. București. Slavii în istoria și civilizaţia europeană. 5 .

București 1973.. trad. 2004. CHARLES. 2004. Editura Enciclopedică. Editura Arc. Iași. București 2002. Editura Cartea Românească. Amanţii din Bizanţ. Second Edition. Căderea Constantinopolului. culegere de studii îngijită de Eugen Stănescu. GRAVES. VODOFF. traducere de CONSTANTIN FĂGEŢAN.. Prefaţă de KOSTAS STAVROU.IDEM. Cambridge 1970. Moștenitorii Profetului Mahomed. ANTHONY-EMIL. Figuri bizantine. ROGERSON. traducere și note de LAMBBROS PETSINIS. The Entry of the Slavs into Christendom. București 1991. Cambridge/New York/Melbourne 1993. TATIANA. Biciolla. Editura Enciclopedică. 1940.. 2 vol. MILAN P. 2 vol. Editura pentru Literatură. trad. ROBERT. împărăteasa Bizanţului. KOSTAS D. Editura Minerva. WALTARI. A. Theofano. de I. București. DIEHL. București 1969. ediţia a II-a. La conversion du prince Vladimir de Kiev ( 988 ) et ses consequences ( XIe – XIIIe siècles ).. Chișinău. Editura Polirom. Chișinău. LUCRĂRI DE POPULARIZARE: CORBUL. Căderea Constantinopolelui. București 1971. traducere de IVAN DENES. Prefaţă și tabel cronologic de DAN ZAMFIRESCU. 6 . București 1977. din engl. ASIMAKOPOULOS. Iași 2003.. Originile Islamului. KYRIAZIS. VLADIMIR. Barnaby. note. 1971. Anastasia. București. traducere de MARIA MARINESCU – HIMU. PETERS. Editura Univers. Mahomed și originile Islamului. ȘESAN. Ed. Istoria Imperiului bizantin. Naissance de la chrétienté Ruse. Editura Cartier. An Introduction to the Medieval History of the Slavs. Editura “Naţională Ciornei”. Cambridge University Press. IDEM. ALEXANDRU ELIAN. București. București 1997. Bizanţ. STĂNESCU. Editura Fayard. Între scriitură și istorie. Prefaţă și tabel cronologic de LILIANA PAMFIL-TEODOREANU.. P. Postfaţă și îngrijire știinţifică de PROF. Căderea Constantinopolului (1453). traducere de MIHAI MOROIU. EUGEN. Cauzele schismei dintre șiiţi și suniţi. Sfinţii Chiril și Metodie și culturalizarea slavilor. Editura Polirom. Împărţirea administrativă a Imperiului bizantin în timpul Comnenilor și Anghelilor (1081-1204): istoricul temelor. IDEM. Alfred-Louis de. București 1993. traducere de TEODOR PALIC. F. Carmen Roșulescu. VINTILĂ. The last centuries of Byzantium (1261-1453). Cernăuţi 1942. trad. Împăratul înaripat: cultul Arhangelului Mihail în lumea bizantină. Scorilo. traducere de ILEANA ZARA. Anca Delia Comăneanu. VLASTO. MIKA. PRÉMAR. O istorie a lumii mediteraneene spre sfârșitul secolului al XIIIlea. Mărire și decădere. traducere. 1999. E. Craiova. Comitele Belizarie. OLAR. Vecerniile siciliene. OVIDIU-VICTOR.. Editura Enciclopedică. 2 vol. Cambridge University Press. STEVEN. Nicolae Iorga: istoric al Bizanţului. Editura Σοφία. RUNCIMAN. 2007. IDEM. TACHIAOS. 2003. Paris 1988.

VASILE V.com/contents.html Byzantium 1200 a project aimed at creating computer reconstructions of the Byzantine Monuments located in Istanbul. pp. „Vlahi” și „misieni” în sursele relative la începuturile statului Asăneștilor.. tipărite în București. București. Bizanţul și românii : eseuri. 7 (1944). Iorga. Les sources byzantines de l’histoire des Roumains. pp. Bizanţul si romanitatea de la Dunarea-de-Jos : discurs rostit la 25 mai 1938 în ședinţa solemna de N. PIPPIDI. ADOLF. 1989.html Byzantine & Medieval Studies Sites http://www. Romanitatea românilor. București : Editura Academiei Republicii Socialiste România. BĂNESCU. Turkey as of year 1200 AD. vol. București. 222-235. Bănescu. PETRE. Iași 1931-32. Bizanţul si instituţiile românești până la mijlocul secolului al XVIII-lea. Răspunsul d-lui N. IORGA. pp. NICOLAE. II. Balcani. BREZEANU. 1971. vol.BIZANŢUL ȘI ROMÂNII Izvoare: FONTES HISTORIAE DACO-ROMANAE. http://www. 1972. DRAGOMIR. 1970. GYÓNI. București.byzantium1200. vol. ION și STEFĂNESCU ȘTEFAN. 1897. 1970. MUNTEAN. BĂNESCU. III. IDEM. in: Acta Academiae Scientiarum Hungaricae. 37-39.. HURMUZAKI. ȘTEFAN GRIGORE. BARNEA. STELIAN. ANDREI.utoronto. I. DIACONU. EUGEN. STĂNESCU. SITE-URI DE INTERNET Interactive Map of Constantinople http://individual. 1959. Spiritualitate bizantină și românească. Byzance et les Pays Roumains aux IX-e – XV-e siècles. București. 2003. 1943. Imprimeria Naţională. III. 1974. SILVIU. Istoria unei idei. 1953. București.edu/halsall/medweb/ Byzantine Sources in Translation 7 . Les Petchénègues au Bas-Danube. THEODORESCU. Din istoria Dobrogei.ca/safran/Constantinople/Map. 1975. NICOLAE. RĂZVAN. 1938. Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice. România. I. Documente privitoare la istoria românilor. in: Actes du XIV-e Congrès international des études byzantines. București 1983 și 2001. La patrie primitive des Roumains. București.S. Bucuresti : Editura Fundatiei PRO.fordham. ION I. NICOLAE. articole. Terminologie etnică și ideologie politică. 63-102. Les duchés byzantins de Paristrion (Paradunavon).. NISTOR. Literatură secundară: ARMBRUSTER. 1982. Bizantinii în lupta pentru recucerirea Daciei si Transdanuviei. NICOLAE-SERBAN. 6-12 septembre 1971. 1980. Bizanţ. IV. Occident la începuturile culturii medievale românești : (secolele X-XIV). Timișoara 2004. pp. 1974. vol: II. VALENTIN AL. Dreptul bizantin și influenţa lui asupra legislaţiei vechi românești. BERECHET. TANAȘOCA. studii. în: „Balcania”. GEORGESCU. Bucarest. București : Monitorul Oficial si Imprimeriile Statului. București : Depozitul General Cartea Româneasca. în volumul colectiv: Răscoala și statul Asăneștilor. București : Editura Academiei R. vol. București. MATTHIAS. 393-431. Tradiţia bizantină în ţările române în secolele XVI-XVIII. 1946.

com/smith-dgra/ Seyffert.mgh.ancientlibrary.roman-emperors.fr/sdx/dagr/index.html Internet Medieval Sourcebook http://www.ancientlibrary.htm LEXICOANE (INTERNET) Smith.asp Crusade Sources in Translation http://www.html Constantinoupolis on the web http://www.doaks.org/Etexts.edu/halsall/source/cdesource.univ-tlse2.ancientlibrary.fordham.net/elpenor/greek-texts/greek-resources-constantinople. Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology http://www.ancientlibrary.html Dumbarton Oaks Electronic Texts http://www.com/paulstephenson/trans. Dictionary of Greek and Roman Antiquities http://www.com/seyffert/ Classical Gazetteer by William Hazlitt (1851) – a dictionary of some 14.http://homepage.com/gazetteer/ Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon http://www.de/ De Imperatoribus Romanis: An Online Encyclopedia of Roman Rulers and Their Families http://www.xsp 8 .html Monumenta Germaniae Historica http://www.roman-emperors.org/alphin.ellopos.edu/halsall/sbook.fordham.com/smith-bio/ Smith.de/bbkl/ Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio http://dagr.mac.org/ Alphabetical Imperial Index: http://www.000 ancient Greek and Roman places http://www.bautz. Dictionary of Classical Antiquities http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful