SUMOSIM V6103

Khi mua và kích hoạt bộ Sumosim V6013 với giá
730.000đ có 510.000 trong tài khoản: 30.000 đồng
trong tài khoản gốc, 120.000 đồng trong tài khoản
khuyến mại ngay sau hi kích hoạt, hàng tháng được
cộng 30.000đ vào tài khoản nội mạng trong 12 tháng
(kể từ tháng liền kề tháng hòa mạng).
Được tham gia chương trình: Miễn phí 30 phút gọi
nội mạng/ ngày sử dụng từ 00h đến 24h hàng ngày,
theo 2 hình thức sau đây:
Với cú pháp nhắn tin: DK2G gửi 109 - cước phí
2000đ/lần đăng ký trừ vào TK gốc.
Với cú pháp nhắn tin: DK2KM gửi 109 – cước phí
4000đ/lần đăng ký trừ vào TK khuyến mại hoặc TK
nội mạng hàng tháng theo thứ tự: TK KM => TK nội
mạng hàng tháng.
Để kiểm tra số phút miễn phí còn lại trong ngày,
nhắn tin theo cú pháp:
KT2G gửi 109 hoặc KT2KM gửi 109 – cước phí
1000đ/SMS thành công (100đ/SMS này sẽ được trừ
vào TK gốc).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful