KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN LISAN 1.

Diskriminasi Bunyi Tidak dapat membezakan bunyi dan menyebut bunyi dengan tepat merupakan salah satu masalah besar yang dialam oleh pelajar pendidikan khas masalah pembelajaran. contohnya kanak-kanak Disleksia, di mana kanaka-kanak ini mengalami masalah menyebut atau mengaitkan bunyi dengan perkataan. Selain itu, kanak-kanak pendidikan khas kebiasanya mengalami masalah menyebut huruf konsonan dengan betul iaitu huruf k menjadi l contohnya perkataan “makan” menjadi “malan”. Dengan itu, kaedah untuk mengatasi masalah ini ialah kaedah Diskriminasi Bunyi. Salah satu cara yang boleh dilakukan melalui kaedah ini ialah membina perkataan dengan menggunakan dua huruf kosonan yang berbeza dalam satu ayat : huruf (s), (l) Salam Seluar saling semalam

2. Pemintal Lidah Salah satu masalah yang serius dihadapi oleh pelajar pendidikan khas ialah menyebut perkataan yang bunyinya hampir sama. Oleh itu, bagi mengatasi masalah ini kaedah Pemintal Lidah merupakan satu latihan yang dapat mengurakan masalah yang dihadapi. Dalam kaedah ini, guru menyediakan perkatan yang hampir sama bunyinya, tetapi terdapat beberapa perbezaan dari segi konsonan dan vokal, perbezaan ini akan menghasilkan maksud yang berbeza bagi setiap perkataan tersebut. kaedah ini merupakan satu latih tubi menyebut perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang. Melalui cara ini, secara tidak langsung dapat membantu murid mengahafal, menyebut dengan betul dan tepat. Selain itu, perkataan yang disebut berulang kali ini akan kekal dalam ingatan pelajar tersebut dan selanjutnya membantu murid menyebut perkatan dengan betul.

Contonnya : Aktiviti Pantun Dua tiga kucing berlari Mana nak sama si kucing belang Dua tiga bolehku cari Mana nak sama si adiku sorang .Contonya : 1. Aspek yang penting dalam kaedah ini ialah guru hendaklah memilih Ayat Berima yang diminati oleh pelajar contonya lirik lagu. Salah satu contoh aktiviti menyanyi. 4. Melalui aktiviti ini kanak-kanak lebih berminat untuk terus belajar. 3. Kaedah ini sangat sesui kerana murid dapat melatih diri dengan bimbingan guru untuk menyebut perkataan. berpantun dan sebagainya. Ayat Berima Kaedah ayat berima merupakan salah satu kaedah yang baik untuk membantu kanak-kanak pendidikan khas yang menghadapi masalah dalam bahasa. 2. 5. Setelah itu guru juga haruslah bijak untuk merancang aktiviti ini agar perkataan yang perlu dikuasi oleh pelajar dapat dimasukan ke dalam aktiviti ini. Baba beli baju baru seluar biru buat bibi senyum selalu Tatu tata tepi mata kena bata banyak luka Jojo jumpa jaja jalan jalan jaya jusco Mama mia masam muka macam cuka nampak duka Lala lambat lalu lari laju langgar lori luka kaki 3.

Kami murid baru belajar. Ambil galah tolong jolokkan.Aktiviti Menyanyi : Rasa sayang eh. Rasa saying-sayang eh. Kalau salah tolong tunjukkan. Buah cempedak di luar pagar. lihat nana jauh. . Hey. Rasa saying-sayang eh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful