You are on page 1of 2

Jak Szymon Czarownik Wielkiej Wojnie Zapobieg

Powiadaj,edniapewnego,mniejwicejwrokpotymjakzerwakontaktyzeswymdawnym mistrzem,SzymonprzybydoKdzi,nadstrumieBiaejWijeny,bytamwciszyzgbia sztukmagiczn.Dugoszedwgrnurtu,awreszcieznalazniewielkpolank,wcinit pomidzyzakolestrumienia,aszerokipassdziwychdrzew.Usiadtam,ukorzeni dwustuletniegojesionu,odetchn,izamarwmedytacji. Jednakeniebyomudanewspokojuisamotnocidoskonaliswemoce,gdytowanie miejsce,tenczas,orazsamaosobamodegozduszadruidaszybkozwabiyduszkiichochliki, bdceniewielewicejnilitylkowiadomymswegoistnieniasplotemmagicznym.Jakmy wokpomieniawiecy,takionekryzaczynadpostacimedytujcego,podniecone jegopotg. Awreszciecaytenchochliczyharmiderdotrzemusiadojakiegobardziejzmylnegobytu, ktregoimieniaanirasypewnienigdyniepoznamy.Wiemyjednaknapewno,iwieo SzymoniepogronymwsieciswychczarwwsamymsercuDziwnejDolinyKdzi,dotara doChorsiny,PaniMarze,atapodpostaciwielkiejbiaejwilczycypojawiasiubrzegw BiaejWijeny,zbliyadomedytujcegoizoyaswjksztatnyebnajegoudzie. Wieszkimjestem.powiedziaagosem,ktrybezporednictwaustiuszuodrazudo umysutrafia,aSzymon,przebudzony,skingow,powoliwychodzcztransu. Iwieszczegochc,twejduszyitwejmocynamojeusugi.znwlekkieskinienie potwierdziojejsowa. Wic,Szymonie,powiedzmi,jakajesttwojacena?Jakiejesttwojemarzenie?Cochcesz osign? Czegochc...wyszepta,ztrudemzmuszajcswefizyczneciaodozamianymyliw sowa.Wiesz,ekniaKrakzbrojnychgromadzi.Osiemnacietysicypiechoty,dwanacie

konnicy,orazduyoddziabarbarzycwzpnocy,ktrzyswnirytwnieznaj,aniw bogwniewierz.ChcezrwnazziemiwszystkiegrodynapoudnieodWielkiejWijeny. Przechwalasi,ipucizdymemsamNitr.Lecz,jelidojdziedowojny,nitrzaskiksi zamkniesiwswejwarowniipolegocwdoFrankw,acichowasnwojnzajci honoremzmuszenibdodpowiedzie.Tysiceludzizgin.Dziesitkitysicystracdachy nadgowami.Powstrzymajto,awtedyporozmawiamyomoimzacigniciusinasub tobie. Chorsinazachichotaa. Nie,Szymonie,daszniemoliwego.Ludzkapasja,ludzkadzamordu...Topotne uczucia.AKraktopotnywadca.Zawieleodemniewymagasz. Zalegacisza,przerywanajedyniepohukiwaniempuszczykw,bowiemnocjunastaaiWela wpenistaawysokonaniebie. Wtakimrazie...zaczSzymon,leczumilknaduszchwil,rozmylajc.Wtakimrazie znajdmikobietpikn,ambitn,inteligentn,kochajc,mdri,cotuukrywa,wyuzdan wou. Nimprzebrzmiaytesowanawetnieznajceumiaruwzabawiepukizastygywbezruchu. Jedentylkodusioekotworzypaszczk,ukazujcwszemiwobecswekrzywezbiska,i zamiasi,krtkoagupio. Wilczycawarknananiego.Zastrzygauszami,zmieszana.Parsknagono. Ty,Szymon...Mwie,eiluKrakmazbrojnych?

MaciejGorywoda,Marysin,czerwiec2012

Stronao"MoimKoloremBdzieCzerwie":http://makingthematrix.wordpress.com/mkbc