CPI (Q3 2011) RWCR –( Sept 2011) NPL –(Q3 2011) GNI 2010 GNI per capita GDP 2010 Market

cap (Q3 2011) Sovereign ratings Sovereign ratings
  

3.4% 14.6% 2% 739,451 RM 26,175 RM 26,175 1,172.29 billion RM 196b

Moody'sA3 (Stable) S & PA - (Stable) FitchA - (Stable) 417.2 billion 14,110 RM 290bn (73% of global share)

International Reserves (Q3 2011) Purchasing Power Parity USD Islamic finance –Sukuk Issuance (2010) Social –economic indicators (2010)
  

Tourist Arrivals 24.6 million (2010) Broadband penetration 55.6 (per 100 households) Literacy rate 92.7 1,167,650 528,828

Total trade Total Imports

Dua belas NKEA yang dimaksudkan ialah: Minyak, Gas dan Tenaga; Minyak Sawit; Perkhidmatan Kewangan; Pelancongan; Perkhidmatan Perniagaan; Elektronik dan Elektrik; Pemborongan dan Peruncitan; Pendidikan; Penjagaan Kesihatan; Kandungan dan Infrastruktur Komunikasi; Pertanian; dan Kuala Lumpur dan Kawasan Sekitar/ Lembah Klang. NKEA tersebut dipilih atas kelebihannya sebagai penjana pertumbuhan penting pada masa depan dan sumbangan yang dijangkakan daripada sektor tersebut kepada PNK pada 2020 akan membantu Malaysia mencapai status

7 Pekerjaan 411 2 8.7 411 4 1. Gas dan Tenaga .124.028. gas dan tenaga menjadi tonggak pertumbuhan negara yang menyumbang kira-kira 20 peratus daripada Keluaran Dalam Negeri Kasar (GDP). Gas dan Tenaga .EPP 6: Menarik perhatian syarikat multinasional untuk membawa perkhidmatan medan minyak dan operasi peralatan global mereka ke Malaysia Minyak.000 7 4.637 . Gas dan Tenaga .925.EPP 9: Mempertingkatkan kecekapan tenaga Minyak.108.EPP1: Menggiatkan semula medan sedia ada melalui peningkatan pencarian minyak Minyak.469.EPP 4: Membina simpanan minyak serantau dan hab perdagangan Minyak.5 1. pemerolehan dan pemasangan menerusi perkongsian strategik dan usahasama Minyak.EPP 2 Membangunkan medan-medan kecil melalui kaedah inovatif Minyak.EPP 3: Meningkatkan aktiviti-aktiviti penerokaan Minyak.8 20. bergantung pada prestasi pelbagai sektor ekonomi.000 9 13.EPP 5: Merintis permintaan gas premium di Semenanjung Malaysia Minyak.469.EPP 8: Membangunkan keupayaan dan kapasiti kejuruteraan.8 15.7 790 5 2. Dengan kemungkinan terpaksa mengurangkan pengeluaran daripada rizab aset kita yang sudah makin rendah. Kuala Lumpur dan Kawasan Sekitar/Lembah Klang telah dipilih sebagai NKEA menerusi proses berasingan.Sektor minyak. 1. Kawasan bandar raya adalah pemacu pertumbuhan penting.EPP 11: Menggunakan tenaga nuklear untuk penjanaan kuasa 2020 GNI (millions) 8. Proses teliti akan dilaksanakan untuk mengeluarkan sektor pertumbuhan perlahan daripada portfolio dan pada masa yang sama mengenal pasti pemacu pertumbuhan yang semakin berkembang pesat. Gas dan Tenaga .469.8 5. Gas dan Tenaga .000 8 4. kerajaan terpaksa meneroka peluang lain yang lebih luas merangkumi pelbagai sektor bagi mencapai sasaran pertumbuhan tahunan. selain menyediakan sumber tenaga mampan. Gas dan Tenaga . Gas dan Tenaga .1 N/A 6 6. Kuala Lumpur buat masa ini mewakili kira-kira satu pertiga daripada KDNK Malaysia. List of EPPs Minyak. Di samping 11 sektor industri.EPP 10: Membangunkan kapasiti tenaga solar Minyak. Gas dan Tenaga No 1 EPPs Minyak.7 N/A 10 457.7 411 3 8. Gas dan Tenaga .906 11 212. Gas dan Tenaga . Gas dan Tenaga .pendapatan tinggi.625. dan Kuala Lumpur yang pesat membangun sangat penting kepada kekuatan dan prestasi keseluruhan ekonomi. Gas dan Tenaga .EPP 7: Menggabungkan pemasangpemasang siap tempatan Minyak. Portfolio sektor NKEA akan ditambah baik dari semasa ke semasa.3 2.404.

Penambahbaikan proses dan struktur keseluruhan dalam sektor penjanaan elektrik dijangka menambah sumbangan GNI sebanyak RM1.000 . Di sektor hiliran.692.2 bilion. Peluang Perniagaan 2: Pertumbuhan Ekonomi Malaysia telah menyasarkan pertumbuhan GNI sebanyak 5. Malaysia perlu meningkatkan produktiviti huluan sambil memanfaatkan sepenuhnya potensi serta peluang hiliran sedia ada bagi mengekalkan pertumbuhan mampan dalam sektor ini.2 bilion. gas dan tenaga.000 2. peningkatan penggunaan ini akan meningkatkan GNI sehingga RM1.600 (82.0 bilion pelaburan swasta. List of EPPs Minyak Sawit No 1 2 3 EPPs Minyak Sawit . Keperluan tambahan untuk transmisi dan pengedaran tenaga ini akan menghasilkan tambahan RM5.EPP 3: Mempertingkatkan produktiviti pekerja di ladang dan estet Minyak Sawit . Usaha pembangunan kebanyakannya dipacu oleh sektor swasta dan kekal cenderung pada aktiviti huluan.200 pekerjaan.9 bilion dan memerlukan RM79.EPP 1: Mempercepatkan penanaman semula sawit Minyak Sawit . 2.500 pekerjaan tambahan dan menambah GNI sebanyak RM11. mewujudkan kira-kira 2. Gas dan Tenaga . Industri minyak sawit Malaysia adalah penyumbang keempat terbesar kepada ekonomi negara dan pada masa ini menyumbang sebanyak RM53 bilion kepada GNI negara. Industri ini merentangi rantaian nilai dari ladang huluan ke pemprosesan hiliran.934.693.EPP 12: Merealisasikan potensi hidroelektrik Malaysia 5.612.0 10.0 10. Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini dijangka akan meningkatkan penggunaan (consumption) sebanyak 3% dan akan membawa kesan kepada sektor minyak.EPP 4: Meninggikan kadar pengekstrakan minyak Minyak Sawit . Walau bagaimanapun.6 bilion GNI lagi dan memerlukan pelaburan sebanyak RM12. dan dengan itu.6 bilion.9 590 Peluang Perniagaan 1: Penambahbaikan Proses Tanda aras global mengenai kemudahan penapisan dan petrokimia menunjukkan bahawa penambahbaikan proses boleh diperoleh daripada kemudahan jenis ini dari masa ke semasa.9% setahun. tanah sedia ada adalah terhad untuk meluaskan ladang-ladang.12 Minyak.5% setahun yang menyamai sumbangan GNI tambahan bernilai RM3.7 1. Penambahbaikan proses ini lazimnya akan membawa kepada peningkatan kecekapan setinggi 0.4 bilion.5 bilion.711. Anggaran 90 stesen petrol baharu juga akan perlu dibina pada kos keseluruhan berjumlah RM3.EPP 2: Meningkatkan hasil tandan buah segar Minyak Sawit .5 bilion dan mewujudkan 3.500) 4 5 13.4 bilion.EPP 5: Membangunkan kemudahan biogas di kilang minyak kelapa sawit 2020 GNI (millions) 4.4 Pekerjaan N/A 1. Projek E&P (Eksplorasi dan Pengeluaran) antarabangsa menawarkan peluang perniagaan baru yang dijangka akan menghasilkan GNI bernilai RM5.1 2.172. Peningkatan penggunaan tenaga akan memerlukan tambahan 2 gigawatt daripada kapasiti dipasang yang akan dibina dengan kos sebanyak RM9.

8 bilion.3 juta hektar ladang minyak sawit di luar negara. yang dijangka akan menjana RM44.8% untuk selama 10 tahun (dianggarkan mencecah RM17.6 7 Minyak Sawit .8 juta tan daripada jumlah tahunan keluaran global sebanyak 12.EPP 8: Memesatkan pertumbuhan segmen hiliran berasaskan barangan makanan dan kesihatan 5. tercatat dalam tiga buah peluang perniagaan yang disebutkan di bawah.8 bilion GNI tambahan menjelang 2020. Segmen makanan. walaupun lebih kecil. Menjelang 2020.EPP 7: Mengkomersilkan bahan api bio generasi kedua Minyak Sawit .6 bilion menjelang 2020. Oleh kerana pengembangan keluasan ladang di Malaysia semakin perlahan (3.6 bilion sepanjang 10 tahun akan datang.942 Peluang Perniagaan Dalam tempoh 10 tahun akan datang. Pertumbuhan organik bagi peningkatan tahap hasil akan menjadi faktor utama untuk mendorong pembangunan segmen huluan. kos operasi yang lebih rendah dan peningkatan permintaan serantau yang meningkat dijangka membawa anjakan pengeluaran ke Asia Tenggara di masa hadapan.7 74.500 pekerjaan tambahan. syarikat-syarikat Malaysia memegang kira-kira 1.813. termasuk 1 juta hektar di Indonesia.924. beberapa bahagian lain di Asia Tenggara dan Afrika Barat.2 bilion menjelang 2020 di samping mewujudkan 26.044 8 4. dengan pengeluaran sebanyak 2.5% yang dijangka daripada 2010 hingga 2020) disebabkan kurangnya tanah sesuai untuk pertanian.3% setahun daripada 2000 hingga 2009 berbanding 2.6 bilion GNI menjelang 2020 dan memerlukan jumlah pelaburan swasta sebanyak RM17. Oleh itu. Pertumbuhan dalam segmen bukan makanan akan didorong oleh pengembangan oleokimia asas. Bahan tanaman akan menjadi lebih baik disebabkan penggunaan meluas klon yang berkualiti.261. akan berkembang akibat peningkatan permintaan pengguna bagi makanan siap bungkus. Berikutan itu.2 juta tan. syarikat perladangan dan pekebun kecil berkelompok akan meningkatkan produktiviti mereka secara berperingkat. biji benih dwi klonal dan separa klonal serta pemulihan tanaman yang lebih baik melalui penambahbaikan marginal dalam amalan kutipan buah sawit. Pelan pelaburan hiliran oleh syarikat utama akan menyumbang kepada GNI tambahan sebanyak RM11.2 bilion kepada GNI pada 2020. Ini akan menjana sumbangan tambahan sebanyak RM27.6 bilion. Keperluan pembiayaan bagi peluang perniagaan ini adalah sebanyak RM46. Tambahan pula. Malaysia juga akan dirangsang oleh pertumbuhan semula jadi industri minyak sawit. yang akan datang sepenuhnya daripada sektor swasta.5 5. jumlah GNI tambahan yang disumbangkan oleh peluang perniagaan ini pada 2020 adalah RM44. Justeru. biji benih hibrid. Ini menyumbangkan tambahan sebanyak RM17.0 bilion) dapat dibendung berdasarkan pendapatan negara kasar (GNI) yang dijana oleh industri minyak sawit pada 2009. nilai keseluruhan peluang perniagaan pada 2020 adalah sebanyak RM74. yang bernilai RM57.858 1. . kadar inflasi tahunan sebanyak 2. Peluang Perniagaan 1: Pengembangan Aktiviti-aktiviti Huluan Sedia Ada Bidang tumpuan pertama adalah pengembangan aktiviti huluan sedia ada. syarikat perladangan Malaysia akan mempunyai tambahan 2 juta hektar di Indonesia.5 3. Pada masa ini. Peluang Perniagaan 2: Memajukan Aktiviti Hiliran Sedia Ada Malaysia ialah peneraju utama di dunia bagi oleokimia asas. Bahan mentah yang mencukupi. Pertumbuhan ini akan didorong oleh dua faktor utama: pengembangan perladangan Malaysia ke luar negara dan peningkatan tahap hasil daripada pertumbuhan organik perniagaan tersebut.9 bilion. maka syarikat Malaysia dijangka akan melabur secara lebih agresif di ladang luar negara.EPP 6: Mengembangkan derivatif oleo Minyak Sawit .

EPP 6: Mempercepatkan pertumbuhan industri pencen swasta Perkhidmatan Kewangan . dan juga jangkaan peningkatan tambahan campuran kepada 10% biodiesel dengan diesel petroleum (B10) serta pertumbuhan eksport.564. sektor ini menghadapi cabaran kritikal termasuklah kekurangan skala.9 peratus sepanjang tempoh 2006 hingga 2009. negara-negara sedang mengambil langkah aktif untuk melaksanakan penggunaan biodiesel secara mandatori.50 seliter.4 (8.325. Selain daripada manfaat ekonomi.790.647. Hong Kong serta persaingan yang semakin meningkat dari Indonesia. Kepentingan perkhidmatan kewangan kepada ekonomi Malaysia semakin meningkat sepanjang dekad yang lalu.096. di mana sumbangan Keluaran Dalam Negara Kasar (GDP) bahagian sektor perkhidmatan kewangan telah meningkat daripada GDP purata 9.EPP 3: Mentransformasikan atau merasionalisasikan institusi kewangan pembangunan (DFI) Perkhidmatan Kewangan . Jumlah penggunaan tempatan adalah amat kecil kerana kos pengeluaran biodiesel lebih tinggi daripada harga runcit diesel di pam stesyen minyak.2 Pekerjaan 8. Perkhidmatan Kewangan No 1 EPPs Perkhidmatan Kewangan .EPP 5: Menginsuranskan hampir semua.2 1.Peluang Perniagaan 3: Memesatkan Aktiviti Biodiesel Nasional Terdapat 25 loji biodisel di dalam negara dengan jumlah kapasiti 2.6 juta tan.EPP 9: Melahirkan jaguh bank serantau Perkhidmatan Kewangan . Walau bagaimanapun. penduduk kita Perkhidmatan Kewangan .9 peratus antara 2000 dan 2005 kepada purata 10.061.7 7.598 2 183.EPP 10: Menjadi hab global kewangan 2020 GNI (millions) 3.EPP 7: Memesatkan pertumbuhan industri pengurusan kekayaan Perkhidmatan Kewangan . kekurangan kecairan dan kepelbagaian dalam pasaran modal. GNI tambahan bagi peluang perniagaan ini dijangka datang daripada pengenalan penggunaan mandatori campuran 5% biodiesel dengan diesel petroleum (B5) di Malaysia yang bermula 2011.100 pekerjaan tambahan. kecelikan atau kefahaman kewangan yang rendah dan persaingan dari pusat kewangan serantau seperti Singapura.659 6 2. jika tidak semua.000 tan di mana hampir kesemuanya untuk dieksport.0 8. peluang ini akan memperkukuhkan lagi komitmen Malaysia untuk mengurangkan pencemaran gas rumah hijau dalam dekad yang akan datang. Di serata dunia.1 2.208 7 2.20 hingga RM2. subsidi Kerajaan sebanyak 19.EPP 1: Mencergaskan semula Pasaran Modal Malaysia Perkhidmatan Kewangan .5 N/A 4 2. Walau bagaimanapun.EPP 4: Mewujudkan sebuah ekosistem pembayaran bersepadu Perkhidmatan Kewangan .396.0 6.524) 11.3 7.242. Peluang perniagaan ini akan menghasilkan GNI tambahan sebanyak RM1.430 9 10 5.544.EPP 2: Memperkukuh dan memperluaskan pasaran bon Perkhidmatan Kewangan .EPP 8: Mempercepat dan mengekalkan industri pengurusan aset penting Perkhidmatan Kewangan .6 billion menjelang 2020 dan mewujudkan sebanyak 2.6 sen seliter diperlukan untuk membolehkan pengeluar mendapatkan pulangan modal.147 8 2. pengeluaran masa kini hanyalah sejumlah 228.644 .765 5 1.7 7.429 3 1. 3. disokong oleh insentif Kerajaan antara RM1.

yang akan diperkukuhkan sebagai enjin pertumbuhan dan inovasi di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh. Peluang Perniagaan 2: Perbankan Pelaburan Peluang Perniagaan 3: Perbankan Islam Peluang Perniagaan 4: Insurans dan Takaful Peluang Perniagaan 5: Pengurusan Aset dan Pengurusan Kekayaan Peluang Perniagaan 6: Segmen lain termasuk DFI 4.8 2. Malaysia sewajarnya berusaha untuk menandingi atau mengatasi tahap ini sekiranya ingin memenuhi kadar pertumbuhan GNInya. repair and overhaul services Business Services .EPP 5: Growing large pure play engineering 2020 GNI (millions) 13.495.290 4 7.2 bilion akan dibiayai oleh sektor swasta.EPP 1: Growing aviation maintenance. seperti China dan Filipina. sektor perkhidmatan perniagaan diramalkan akan berkembang sekitar 11% pada dekad akan datang.EPP 2: Building globally-competitive outsourcers Business Services . Bank-bank komersial menyokong pertumbuhan Perusahaan Kecil dan Sederhana (SME).550 . Ini membuka peluang yang besar kepada bidang ini untuk berkembang dengan lebih luas lagi.720 2 3 6.2 11.    Peluang perniagaan ini memerlukan pembiayaan sebanyak RM65 bilion.462. di mana kira-kira RM 61.EPP 3: Positioning Malaysia as a world-class data centre hub Business Services .330 13. segmen perbankan komersial dijangka mengekalkan pertumbuhan sederhana 7% setahun.EPP 4: Jump-starting a vibrant green technology industry Business Services . List of EPPs Business Services No 1 EPPs Business Services .350. dan Segmen kewangan individu yang berkembang pesat.863. Sebahagian besar daripada peningkatan GNI sebanyak RM29.236.9 peratus pada 2009.590 5 3. Sektor perkhidmatan perniagaan Malaysia hanya menyumbang sebanyak RM20 bilion kepada Pendapatan Negara Kasar (GNI) atau 2.4 43.5 Pekerjaan 20. Peningkatan keterangkuman kewangan menerusi program kefahaman kewangan nasional.3 47. Dalam ekonomi yang sedang pesat membangun.Islam yang unggul Peluang Perniagaan 1: Perbankan Komersial Dalam tempoh 10 tahun akan datang.6 bilion pada 2020 diramalkan akan datang daripada pertumbuhan minimum dengan sumbangan daripada peluang-peluang perniagaan yang berikut:  Inovasi dalam pelaksanaan perkhidmatan kewangan termasuklah mencipta model perniagaan baharu bagi memanfaatkan segmen kurang dilayani dan membentuk format cawangan baharu termasuk perbankan tanpa cawangan.

yang mana lebih kurang 13 hingga 15% nilai projek merupakan bayaran untuk khidmat profesional projek pembinaan tersebut.1 2. Sektor Elektrik dan Elektronik (E&E) ialah penyumbang penting kepada ekonomi negara.140. Pendaftaran untuk firma MDP akan dibenarkan melalui Kementerian Kewangan dan tiga projek rintis akan dianugerahkan kepada firma MDP menjelang penghujung 2011. 522. peluang perniagaan ini dijangka akan menyumbang sebanyak RM19. kebanyakan syarikat global utama juga beroperasi di sini. Ia menyumbang RM37 bilion dalam pendapatan negara kasar. termasuk perkhidmatan seni bina dan kejuruteraan. Secara keseluruhan.010 7 1. terdapat peluang perniagaan lain yang akan menyokong pertumbuhan industri ini. malah pengurusan hartanah dalam satu kontrak. . Negara akan mengenal pasti dan menganugerahkan projek kontrak pemerolehan Kerajaan kepada firma MDP. kontrak pelbagai disiplin ini semakin diterima.890 Perkhidmatan Perniagaan Selain EPP tersebut.2 billion datangnya daripada pertumbuhan sektor organik. Peluang Perniagaan 2: Sektor Perakaunan Peluang Perniagaan 3: Industri Kandungan Multimedia Kreatif 5.5 peningkatan GNI pada 2020. GNI (iaitu 6 peratus GNI negara). Peluang Perniagaan 1: Firma Pembinaan Pelbagai Disiplin Terdapat hubung kait yang rapat antara perkhidmatan profesional berkenaan pembinaan dan industri pembinaan secara keseluruhan.meningkatkan sumber tenaga mahir – bertindak sebagai satu peluang perniagaan dan juga pemboleh lazim untuk sektor ini. Kami telah menggariskan tiga peluang perniagaan khusus selain daripada pertumbuhan biasa dalam sektor dan juga selain daripada EPP ini. Firma pembinaan berbilang disiplin (MDP) menawarkan penyelesaian menyeluruh dalam bentuk turnkey. Sektor pembinaan Malaysia masih terlalu bergantung kepada permintaan Kerajaan. Memandangkan kontrak Kerajaan mewakili sebahagian besar pasaran. Firma MDP akan diiktiraf dan dibenarkan untuk membida tender perkhidmatan pembinaan profesional menjelang pertengahan 2011.000 pekerjaan baharu menjelang 2020. Ini akan dijelaskan dalam bahagian Pemboleh Lazim. perkhidmatan pembinaan.2 11. Pada peringkat global.EPP 7: Replicating integrated aquaculture model (iZAQs) 3.000 pekerjaan dan 41 peratus jumlah eksport Malaysia pada 2009. Sektor ini telah menghasilkan banyak syarikat tempatan yang berjaya dan malah. memandangkan pelanggan lebih cenderung kepada kebertanggungjawaban sepusat berbanding menguruskan sebilangan kontrak yang berbezabeza.3 bilion datang daripada peluang perniagaan khusus yang dijelaskan di sini dan sebanyak RM7. Bidang keempat ini . Kementerian Kewangan akan menganugerahkan kontrak yang lebih besar kepada firma MDP selaras susur masa yang telah ditetapkan untuk mengangkat industri ini supaya ia disamatarafkan dengan amalan terbaik di peringkat antarabangsa. Selain itu.273. Pada masa akan datang.EPP 6: Developing a global Islamic financial services advisory hub Business Services . peluang perniagaan ini dijangka akan mewujudkan 107. iaitu 40 hingga 60% hasil datangnya daripada kontrak Kerajaan. proses pemerolehan Kerajaan berpotensi untuk mempengaruhi kemahiran dan keupayaan yang diperlukan oleh industri secara positif.services 6 Business Services . Sebanyak RM12.

011 4 11.468 12 1.EPP 9: Expanding LED packaging and Equipment Electronics and Electrical .011 2 11. tumpuan kita pada pemasangan adalah dalam segmen nilai tambahan rendah.EPP 2: Semiconductors: Developing assembly and test using advanced packaging technology Electronics and Electrical .5 1.7 13.3 17.022.6 57.4 13.EPP 5: Solar: Increasing the number of silicon producers Electronics and Electrical .011 5 14.EPP 14: Building transmission and distribution companies Electronics and Electrical .4 13. reka bentuk dan pengeluaran.EPP 1: Semiconductors: Executing a smart follower strategy for mature technology semiconductor fabrication plants Electronics and Electrical .EPP 8: Developing LED Front-end Operations Electronics and Electrical .6 57.4 Pekerjaan 13.EPP 3: Semiconductors: Developing integrated circuit design firms Electronics and Electrical .078.300 9 1. bahagian eksport E&E telah merosot.EPP 15: Building an electrical home appliance manufacturing hub and international distribution network 2020 GNI (millions) 11.EPP 10: Creating local solid state lighting champions Electronics and Electrical .7 3. Taiwan.186.488. Dalam dekad yang lalu.5 426 15 1. E&E menghadapi cabaran ketara dalam mengekalkan pertumbuhan akibat daripada persaingan dari China.344 6 14.948 13 125.400 3.Walau bagaimanapun.EPP 7: Solar: Increasing module producers Electronics and Electrical . manakala negara-negara lain telah memanfaatkan aktiviti nilai tambahan tinggi iaitu dalam penyelidikan dan pembangunan.EPP 4: Semiconductors: Supporting the growth of substrate manufacturers and related industries Electronics and Electrical .011 3 11.022.365.344 7 8 14.EPP 11: Building a test and measurement hub Electronics and Electrical .4 13.022.022.993 Peluang Perniagaan .194.700 10 5.6 2.EPP 6: Solar: Growing wafer and cell producers Electronics and Electrical .EPP 12: Expanding wireless communications and Radio Frequency Identification (RFID) Electronics and Electrical .7 7. List of EPPs Electronics & Electrical No 1 EPPs Electronics and Electrical .700 57. Singapura dan negara Asia lain. Tambahan pula.194.194.200 14 350.EPP 13: Growing automation equipment manufacturing Electronics and Electrical .843 11 1.344 7.

List of EPPs Education No 1 2 3 4 5 6 7 EPPs Education .8 350. Sektor ini sahaja menyumbang lebih kurang RM27 bilion atau 4 peratus Pendapatan Negara Kasar (GNI) pada 2009.854 9 635. kami menyertakan peluang perniagaan sampingan dalam anggaran impak GNI.314 . Peluang Perniagaan 2: Solar Business Opportunity 3: Light Emitting Diodes Peluang Perniagaan 4: Elektronik Perindustrian 6. Untuk memberi gambaran lengkap manfaat keseluruhan kesan pembangunan industri semikonduktor di Malaysia.189. daripada pembekal gas khusus sehinggalah pencuci bahagian peralatan.920 4.9 2.Empat daripada sektor ini . Jumlah pembiayaan keseluruhan yang diperlukan dari tahun 2010 hingga 2020 ialah RM2. Peluang Perniagaan 1: Semikonduktor Suatu kajian ke atas Silterra menganggarkan bahawa setiap dolar perbelanjaan operasi yang digunakan oleh pengilang semikonduktor akan menjana sekitar lima puluh sen hasil untuk ekosistem yang menyokongnya. solar. Terdapat beberapa ruang penting untuk penambahbaikan kerana sektor pendidikan sekarang penuh dengan perusahaan kecil sederhana (SME) bawah skala.365 8 2.956 370 10. science and innovation discipline cluster Education .EPP 8: Building a health sciences education discipline cluster Education .5 bilion dari pelaburan swasta.semikonduktor. Pendidikan adalah satu daripada pemacu paling kritikal dalam transformasi kita daripada negara berpendapatan sederhana kepada berpendapatan tinggi disebabkan oleh impaknya terhadap produktiviti dan pembangunan modal insan.5 1.9 2.371 434 5.869.EPP 3: Scaling up international schools Education .110. penumpuan antarabangsa yang terhad dan pengawalseliaan yang tidak terharmoni. pembekal perkhidmatan untuk pengilang semikonduktor.6 338.EPP 2: Improving early child care and education training Education .528 3.EPP 4: Expanding private teacher training Education .EPP 7: Building an Islamic finance and business education discipline cluster Education .EPP 9: Building an advanced engineering.EPP 5: Scaling up private skills training provision Education . contohnya.juga akan menghasilkan limpahan peluang perniagaan.644.9 Pekerjaan 129.EPP 6: Expanding international distance learning Education . Ia juga adalah satu enjin pertumbuhan yang harus diiktiraf.308 10 617.2 bilion dan mewujudkan 25.EPP 10: Building a hospitality and tourism discipline cluster 2020 GNI (millions) 3.9 11.9 4. LED dan elektronik perindustrian . Peluang perniagaan sampingan akan memberikan penambahan GNI sebanyak RM3.3 2.2 433.000 pekerjaan.EPP 1: Scaling up early child care and education centres Education .891.

Peluang Perniagaan 2: Pusat Kecemerlangan dalam Pembelajaran Bahasa . masih terdapat peluang perniagaan tambahan yang akan menyokong pembangunan industri ini. dengan institusi pendidikan utama untuk membangunkan kluster disiplin tertumpu bagi perkhidmatan pendidikan. Secara keseluruhannya. Peluang Perniagaan1: Kluster pelbagai Disiplin bagi Mendorong NKEA Dalam tempoh 10 tahun akan datang.7 2. ataupun agroteknologi dan sains makanan. Peluang perniagaan ini dijangka akan menyumbang kira-kira RM590 juta kepada GNI pada 2020 dan mewujudkan 180 pekerjaan.7 1.2 1. Peluang perniagaan ini termasuklah projek yang telah dirancang dan pertumbuhan dengan pendekatan biasa (baseline growth) dalam bidang-bidang yang menjangkaui empat segmen pendidikan yang telah dinyatakan di atas.EPP 13: Introducing public private partnerships in basic education Education .000 pekerjaan tambahan. Ini memberikan pelbagai peluang menarik untuk membina kerjasama antara peneraju industri dan institusi pendidikan.010 14 N/A N/A Peluang Perniagaan Di luar lingkungan EPP yang telah dikenal pasti.672 13 160.164 152. sektor NKEA lain mungkin mendapat manfaat daripada perkongsian syarikat swasta terkemuka serta Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC). Sebagai contoh.EPP 12: Championing Malaysia's international education brand Education . perkembangan setiap NKEA akan memerlukan penambahan intensif dalam modal insan dan pekerja mahir.015.787. meliputi kedua-duanya dari dalam mahupun luar negara.11 12 Education .EPP 14: Premium Health Education Cluster 1. peluang perniagaan dan juga pertumbuhan dengan pendekatan biasa untuk sektor ini dianggarkan akan menyumbang RM14.EPP 11: Launching EduCity@Iskandar Education .3 billion peningkatan kepada GNI pada 2020 dan mewujudkan lebih 252.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful