GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

Mustafa HERDEM
Genel Müdür mustafaherdem@elseenerji.com

DEĞİŞEN VE GELİŞEN TÜRK ENERJİ PİYASASI ‘’Elektriğin Uygun Maliyetli Tedariki Yerinde Üretimi ve Satışı’’ İSO 27 Mart 2012

Yeni Enerji Yenilenebilir Enerji

Grup Şeması

Firma Profili
Anahtar Teslim Hizmetlerimiz
Proje Geliştirme Finans Çözümleri Mühendislik Tedarik ve Uygulama
Tedarik & Uygulama

İşletim

Proje Geliştirme

Finans Çözümleri

Mühendislik

İşletim

• Arazi Seçimi • Fizibilite • Şebeke Bağlantı Analizi • Kiralama Anlaşması

• Bütçe Analizi • Yatırım-Finans Analizi • Kredi Finansmanı

• Teknik Konsept Çalışmaları • Teknik Analiz • Güç Üretim Analizi • Gider Tahminleri

• Satın Alma İşlemleri • Tedarik Zinciri • Lojistik • Saha Organizasyonu • Kalite Kontrol • Devreye alma

• Görüntüleme • Bakım • Ticari yönetim

Güneş Enerjisi

Kaynak: EPIA

Güneş Enerjisi
Avantajları
• Temiz enerji kaynağıdır! • CO2 salımı yoktur! • Yerinde üretilebildiği için üretildiği yerde tüketilebilir, asgari seviyede kayıp olur! • İşletme ve bakım maliyetleri çok düşüktür! • Dünyanın her yerinde güneşten elektrik üretebilirsiniz!

Dünyada Solar PV
EPIA 2011 Yılı Raporu

Almanya’da Solar PV
Almanya Yıllara Göre

Türkiye’de Solar PV

Türkiye’de Solar PV
Türkiye Pazar Öngörüsü
Kurulu Güç (MW)

6000
4000 2000 0 İyimser

2012

2015 2015 800 500

Kötümser 2020 2020 6400 3800

İyimser Kötümser

2012 4 2

Türkiye’de Solar PV
Yıllara Göre Mevzuatlar
Kanun No 4628 5346 Kabul Tarihi 20.02.2001 10.05.2005 Açıklama Elektrik Piyasası Kanunu Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ

27774 28229

03.12.2010 10.03.2012

Türkiye’de Solar PV
Tebliğ Öncesi Durum
• Çoğunlukla şebekeden bağımsız yatırımlar • Sosyal sorumluluk projeleri • Deneysel şebeke bağlantılı projeler • Kamu kurumlarının şebeke bağlantılı projeleri

Türkiye’de Solar PV
Tebliğ Sonrası Beklentiler
• Çatı üzeri PV projelerinin artması • Ticarethane ve sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik yatırımların artması

• Yatırıma yönelik uygulamaların artması
• Enerji verimliliği uygulamaları ile gelişecek PV projelerinin hızlanması paralel

Türkiye’de Solar PV
Çatı Üzeri Uygulamalar
• Bireysel kullanıcılar oldukça pozitif • Türkiye’de çatı projeleri PV sektörünün lokomotifi olabilir

• İnşaat projelerine tasarım aşamasında iken kolayca dahil edilebilir, ilgi de oldukça yoğun
• Enerji Kimlik Belgesi için artı değer katabilir

Türkiye’de Solar PV
Bazı Çatı Uygulama Örnekleri

TOKİ – Kayaşehir 17. Bölge

Türkiye’de Solar PV
Bazı Çatı Uygulama Örnekleri

TOKİ – Kayaşehir 17. Bölge

Türkiye’de Solar PV

Toki Kayaşehir 14. Etap

Türkiye’de Solar PV
Bazı Çatı Uygulama Örnekleri

Türkiye’de Solar PV
Bazı Çatı Uygulama Örnekleri

Türkiye’de Solar PV
Endüstriyel ve Ticari Uygulamalar
• Kendi tüketimini karşılamak isteyen imalathane ve ticarethanelerin ilgisi fazla • Fabrika, avm, hayvancılık tesisleri ve depolar bu tip uygulamalar için oldukça uygun • Karbon-sıfır odaklı projeler ile PV uygulamaları öne çıkabilir

Türkiye’de Solar PV
Bazı Ticari Uygulama Örnekleri

Türkiye’de Solar PV
Bazı Ticari Uygulama Örnekleri

Türkiye’de Solar PV
Enerji Verimliliği Projeleri
• Enerji verimliliği projelerine PV sistemler dahil edilebilir • Mevcut binalar için PV entegrasyonu kolay

• Evlerin ve işletmelerin çatılarına, bahçelerine kolayca uygulanabilir

Türkiye’de Solar PV
500 kWp Altı GES Uygulamaları
• Verimsiz alanların değerlendirilmesi • Bölgesel enerji ihtiyaçlarına bölgesel çözüm yöntemi

• Enerji talebinin yoğun olduğu bölgelerde şebeke yükünü hafifletici etken
• İstihdam artırıcı artı değer

Türkiye’de Solar PV
500 kWp Altı GES Uygulama Örnekleri

Türkiye’de Solar PV
500 kWp Altı GES Uygulama Örnekleri

Türkiye’de Solar PV
Solar PV ve İstihdam
• Solar PV sistemler üretimden uygulamaya kadar çok geniş bir skalada istihdam imkanları yaratacaktır • Orta vadede yerli komponent üretimi gelişecektir. • Kısa vadede mühendislik ve uygulama iş kollarının istihdam oranı artacaktır

Türkiye’de Solar PV
Almanya Örneği

Türkiye’de Solar PV
Almanya Örneği

YEK Kanunu-Amaç
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN

• • • • • • •

YEK kaynaklarının yaygınlaştırılması Kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması Kaynak çeşitliliğinin artırılması Sera gazı emisyonlarının azaltılması Atıkların değerlendirilmesi Çevrenin korunması Bu alandaki imalat sektörünün geliştirilmesi

YEK Kanunu
I Sayılı Cetvel Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi a. Hidroelektrik üretim tesisi Uygulanacak Fiyatlar (ABD Doları cent/kWh) 7,3

b. Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi
c. Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi d. Biyokütleye dayalı üretim tesisi (çöp gazı dahil) e. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi

7,3
10,5 13,3

13,3

YEK Kanunu
II Sayılı Cetvel Yurt İçinde Gerçekleşen İmalat 1- PV panel entegrasyonu ve güneş yapısal mekaniği imalatı 2- PV modülleri Yerli Katkı İlavesi (ABD Doları cent/kWh) 0,8 1,3

3- PV modülünü oluşturan hücreler
4- İnvertör

3,5
0,6

5- PV modülü üzerine güneş ışınını odaklayan malzeme

0,5

LÜY Tebliği

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

Temel Esaslar
• Her tüketim tesisi için bir üretim tesisi • Üretim ve tüketim tesisleri aynı dağıtım bölgesinde • YEK’e dayalı azami güç 500 kW • Bağlantı ancak dağıtım sistemine • 5kW altı tek faz, 5kW üstü 3 faz • İkili anlaşma yasak • Mevzuata uygun olmayan sistemlerin sorumlusu; • Üretim tesisi sahibi • Uygulayıcı firma

Başvuru Süreci
• Öncelik değerlendirmesi • Üretim tesisinin YEK’e dayalı olması • Üretim tesisinin kojenerasyon tesisi olması • Üretim ve tüketim tesisinin aynı yerde olması • Talep birleştirme hükümleri kapsamında olması • Daha önceden uygun bulunmuş başvuru olmaması • Son 1 yıllık tüketimin diğerlerinden yüksek olması • Başvuru tarih ve sayısının önce olması

Başvuru Süreci
• • • • Başvuru sonuçlanır. Ayın 20’sinde ilan edilir. Alternatif bağlantı olumlu görüş sayılır. Başvurusu kabul edilenler 1 ay içinde Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu’nu almak zorundadır. • Mektubu alanlar 180 gün içinde belgeleri tamamlayıp Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması için dağıtım şirketine başvurur.

Kabul Süreci
Bağlantı anlaşmasından sonra geçici kabul için; • AG’den bağlananlara 1 yıl • YG’den bağlananlara 2 yıl

Sistem Gereklilikleri
• • • • Çift yönlü sayaç Tesis sahibi bakım yapıp tutanak tutar Revizyon, onarım için dağıtım şirketinden izin Teknik mevzuata göre görev yapacak sorumlu • AG’de geçici kabul yapılana kadar • YG’de tesisin projelendirilmesinden itibaren • Sistem ekipmanları son 5 yılın üretimi • Üretim, tüketim tesisleri farklı yerde ise ayrı ayrı dağıtım sistem kullanım bedeli

Sistem Gereklilikleri
• OSB’de üretim için OSB’de tüketim gerekli • OSB’de tüketim için OSB’de üretim gerekli değil

Ödeme Süreci
• Dağıtım şirketi, bölgesinde üretilen fazla enerjiyi önce kaynak bazında toplar. • Tüm kaynakları toplar, toplam üretimi bulur. • Üreticilere ödenecek miktarı PMUM’a bildirir. • Her ayın ilk 6 günü • PMUM’dan aldığı parayı üreticilere dağıtır. • Eksik alırsa herkese aynı oranda eksik dağıtır. • PMUM fazla ödeyince telafi edilir.

Tüketim Birleştirme
• • • • • • • • • Aynı dağıtım bölgesinde olmalı 1 kişiye sınırsız yetki Tek bir üretim Tek bir tüketim Tek muhatap Aralarındaki sorunlara dağıtım şirketi karışmaz Yeni katılım için yeni yıldan 2 ay önce başvuru Ayrılmak için yeni yıldan 1 ay önce başvuru OSB içinde ve dışında olanlar birleştiremez (İstisna)

İlginiz için teşekkür ederiz…

Merkez:
Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 21.Cad. 1373 Sk. No:32 Kat:3 İvedik O.S.B. Ostim/ANKARA Tel: +90(312) 394 60 98 / Fax: +90(312) 395 09 42

Şube:
Akkom Ofis Park Plaza Kat: 10 İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Akçakoca Sk. Ümraniye/İSTANBUL Tel: +90(216) 250 32 07 / Fax: +90(216) 250 32 76

www.elseenerji.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful