P. 1
Nezir Ay-TEİAŞ

Nezir Ay-TEİAŞ

|Views: 19|Likes:
Published by KarbonKale

More info:

Published by: KarbonKale on Jul 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2012

pdf

text

original

DENGELEME ve UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI

Nezir Ay, Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanı TEİAŞ İstanbul, 27 Mart 2012

Dengeleme ve Uzlaştırma Mekanizması
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği 1 Ağustos 2006’da nakdi olarak uygulanmaya başlamıştır. Bu dönemde, saatlik dengeleme ve 3 zamanlı uzlaştırma mekanizmaları işlerlik kazanmıştır.

• 1 Aralık 2009’da işletilmeye başlanan ikinci aşamada; • Dengeleme piyasası, gün öncesi planlama ve dengeleme güç piyasası olarak ikiye ayrılmıştır. • Gün öncesi planlama gün öncesi dengeleme ve ticaret aktiviteleri için kullanılmaya başlanmıştır
• DGP gerçek zamanlı dengeleme amacıyla kullanılmaktadır.

• Dengesizlikler saatlik bazda uzlaştırılmaya başlanmıştır.

• 1 Aralık 2011’de işletilmeye başlanan üçüncü aşamada; • Gün öncesi planlama yerini gün öncesi piyasasına bırakmıştır.

• •

DGP gerçek zamanlı dengeleme faaliyetleri için kullanılmaktadır. Dengesizlikler saatlik bazda uzlaştırılmaktadır.
Teminat ve mekanizması yürürlüğe girmiştir.

• Son aşamada ise gün içi piyasasının ve türev piyasaların işletilmeye başlanması hedeflenmektedir.

2

Elektrik toptan satış piyasalarının hacmi

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

• Saatlik uzlaştırmanın devreye girmesiyle birlikte gün öncesi dengeleme hacmi yaklaşık %61 olarak gerçekleşmiştir. • Kalan hacmin %39’luk kısmı ise dengeleme güç piyasasında ve enerji dengesizlik miktarı olarak gerçekleşmiştir.

Şub-10

Ağu-10

Şub-11

Ağu-11

İkili Anlaşmalar (%)

Dengeleme Piyasası (%)

• Aralık 2009 – Şubat 2012 arası dönemde, • Dengeleme piyasası hacmi %28,5 • İkili anlaşmalar piyasası hacmi ise %71,5 olarak gerçekleşmiştir.
61%

Şub-12

Eki-10

Ara-09

Ara-10

Eki-11

Haz-10

Haz-11

Ara-11

Nis-10

Nis-11

30%

9%

EDM Oran(%)

DGP Oran(%)

GÖP Oran(%)

3

Dengeleme mekanizmasına ilişkin yaşanan gelişmeler

 1 Aralık 2011 tarihi itibariyle gün öncesi piyasasına ek olarak teminatlar ve günlük avans ödemeleri mekanizmaları uygulanmaya başlanmıştır.  Mekanizma kapsamında piyasa katılımcılarından minimum teminatın yanı sıra, gün öncesi ve dengesizliklerine ilişkin teminat talep edilmektedir.
Gün Öncesi Dengelemede Teminat

Minimum Teminat

Dengesizlik Uzlaştırılmasında Teminat

Teminatlar

 Serbest tüketici sayısındaki artış sonucu piyasadaki ödeme riskinin artmasının tespit edilmesi ile birlikte;
bir piyasa katılımcısının bir fatura dönemi içerisindeki dengesizliklerine ilişkin nihai uzlaştırma bildirimi yayınlanmamış olmasına rağmen; ilgili piyasa izleme faaliyetleri neticesinde, dengesizlik riskinin arttığının tespit edilmesi halinde, katılımcıya Teminat Artırım Oranı uygulanarak, teminat artırım çağrısı yapılmasına ilişkin Risk Prosedürü yayınlanmıştır.

4

Mevcut Piyasa Yapısı Kapsamında Serbest Tüketici Kayıt Süreci Portföye Yeni Serbest Tüketici Ekleme Talepleri
6. günden önceki son işgünü saat 17:00 Yeni Tedarikçi: Uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi ve sayaçlara ilişkin bilgi girişlerini PYS üzerinden yapar. 18. günden önceki son işgünü saat 17:00 23. günden önceki son işgünü saat 17:00

Onay + 2 iş günü

Ayın son günü

Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişi veya TEİAŞ: Sayaç bilgilerini ve mevzuata uygunluklarını PYS aracılığıyla onaylar veya gerekçeleri ile reddeder.

Perakende Lisansı Sahibi Tüzel Kişi: Söz konusu tüketicinin, serbest tüketici niteliği taşıdığı ve mevcut tedarikçisine karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğini PYS aracılığıyla onaylar veya gerekçeleri ile reddeder.
Piyasa İşletmecisi, Onayı müteakiben, portföyü değiştirilen sayaçlar listesini PYS aracılığıyla TEİAŞ ve ilgili piyasa katılımcısına duyurur.

Yayınlanan sayaç listesine ilişkin itirazlar yapılır.

Piyasa katılımcısı ve TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi

İlgili serbest tüketici ile Enerji AlımSatım Bildirim Formu nu imzalamış olduğunu PYS üzerinden beyan eder.

İtiraz başvurusunun ardından itirazlara ilişkin değerlendirme iki iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Piyasa İşletmecisi yapılan itiraz başvurusu sonucunda kesinleşen sayaç listesini PYS aracılığıyla duyurur.

İlk endeks tespit protokollerini düzenler. İçinde bulunulan ayın son günü saat 24:00’e ilişkin yapılan sayaç okumaları yeni tedarikçi için ilk okuma olarak kabul edilir.

Mevcut Piyasa Yapısı Kapsamında Serbest Tüketici Kayıt Süreci Portföy Değişikliği Talebi
6. gündengündenson 10. önceki önceki son işgünü işgünü saat 17:00 saat 17:00 23. günden önceki son işgünü saat 17:00
MevcutTedarikçi

Onay + 2 iş günü

Ayın son günü

Yeni Tedarikçi: Portföy değişikliği talebini PYS üzerinden yapar.

İlgili serbest tüketici ile Enerji Alım-Satım Bildirim Formu nu imzalamış olduğunu PYS üzerinden beyan eder.

Söz konusu serbest tüketicinin, kendisine karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğini PYS aracılığıyla onaylar veya yine PYS üzerinden gerekçelerini bildirerek reddeder.
Piyasa İşletmecisi, Onayı müteakiben, portföyü değiştirilen sayaçlar listesini PYS aracılığıyla TEİAŞ ve ilgili piyasa katılımcısına duyurur.

Yayınlanan sayaç listesine ilişkin itirazlar yapılır.

Piyasa katılımcısı ve TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi İlk endeks tespit protokollerini düzenler.

İtiraz başvurusunun ardından itirazlara ilişkin değerlendirme iki iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Piyasa İşletmecisi yapılan itiraz başvurusu sonucunda kesinleşen sayaç listesini PYS aracılığıyla duyurur.

İçinde bulunulan ayın son günü saat 24:00’e ilişkin yapılan sayaç okumaları mevcut tedarikçi için son okuma, yeni tedarikçi için ilk okuma olarak kabul edilir.

Portföyden Çıkarma İşlemleri

6. günden önceki son işgünü saat 17:00
Mevcut Tedarikçi:

Onay + 2 İş Günü

Ayın son günü

Yayınlanan sayaç listesine ilişkin itirazlar yapılır.

Portföyden çıkarma talebini PYS üzerinden gerçekleştirir. İtiraz başvurusunun ardından itirazlara ilişkin değerlendirme iki iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Piyasa İşletmecisi yapılan itiraz başvurusu sonucunda kesinleşen sayaç listesini PYS aracılığıyla duyurur.

Piyasa katılımcısı ve TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi

İlk endeks tespit protokollerini düzenler.
İçinde bulunulan ayın son günü saat 24:00’e ilişkin yapılan sayaç okumaları mevcut tedarikçi için son okuma, yeni tedarikçi için ilk okuma olarak kabul edilir.

• Bir tedarikçinin teminata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle, portföyünde yer alan serbest tüketicilerin portföyünden çıkarılması durumunda, ilgili serbest tüketicilerin listesi PYS’de yayımlanır ve ilgili perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiye bilgi verilir.
• Piyasa katılımcısının temerrüde düşmesi nedeni ile portföyünden çıkarılan serbest tüketicinin yeni tedarikçisi olmak isteyen bir piyasa katılımcısının, ilgili serbest tüketiciye enerji tedariği yapacağını, içinde bulunulan ayın 23. gününden önceki iş günü saat 17:00 dan önce Piyasa İşletmecisine bildirmesi durumunda, ilgili kayıt güncelleme işlemleri gerçekleştirilir. Bu şekilde serbest tüketici dağıtım şirketinin portföyüne girmeden yeni bir tedarikçi edinebilir.

Serbest tüketici sayısının gelişimi
Serbest Tüketici Sayısının Gelişimi
45.000
40.000

35.000
30.000

• 2012 yılı için serbest tüketici limiti 25.000 kWh’dır. • Şubat itibariyle serbest tüketici sayısı 37.302’ye, serbest tüketici sayaç sayısı 155.292’ye yükselmiştir.

25.000
20.000

15.000
10.000

5.000
0

Serbest Tüketici Sayaç Sayısının Gelişimi
180.000 160.000

• Halihazırda teorik piyasa açıklığı %78 civarındadır. Strateji Belgesine göre bu oranın 2013’ten itibaren mesken harici tüketiciler için %100 olması beklenmektedir

140.000 120.000
100.000 80.000

60.000 40.000
20.000 0

8

Abone grubu bazında serbest tüketicilerin tüketim miktarları

Abone Grubu

Tüketim (%)

Sanayi Ticarethane Mesken Tarımsal Sulama Aydınlatma Toplam

34.5 64.6 0.9 0 0 100

• Ticarethane abone grubunun çekiş miktarı toplam çekişin yaklaşık %64.6’üne denk gelmektedir. • Serbest Tüketicilerin UEÇM’lerinin toplam Türkiye çekişine oranı yaklaşık %16 olarak gerçekleşmiştir.

9

Serbest tüketicilerin yarattığı risk doğrultusunda uygulanan teminat artırım oranının hesaplanması
İlgili tedarikçinin portföyüne dahil olan her bir serbest tüketiciye ilişkin olarak günlük bazda tahmini tüketim değerleri, ilgili serbest tüketicinin geçmişteki tüketim değerleri veya ilgili prosedürde yer alan ve dağıtım/iletim bölgesi, abone/profil tipi, sayaç kullanım tipi bazında belirlenen ve bir önceki yıla ait ortalama tüketim değerleri kullanılarak belirlenir.

Bu tüketim değerleri kullanılarak hesaplanan teminat artırım oranının tedarikçi tarafından 3 işgünü içerisinde yerine getirilmemesi durumunda, ilgili katılımcının portföyünde yer alan serbest tüketiciler, ilgili ayın ilk gününden itibaren katılımcı portföyünden çıkarılır ve taraflara bilgi verilir.

Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketinin portföyüne düşen serbest tüketicilerin yapmış olduğu çekişler sebebiyle, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketinin dengesizlik olarak almış olduğu enerji miktarı, ilgili ayın başlangıcından PMUM tarafından ilgili dağıtım şirketine yapılan bildirimi takip eden ikinci iş günü dahil olmak üzere belirlenen uzlaştırma dönemleri için sistem gün öncesi fiyatı üzerinden değerlendirilir

10

YEK Destekleme Mekanizması kapsamında lisanssız üretimler
• Mikro kojenerasyon veya kurulu gücü azami 500 kWe olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretim yapacak gerçek veya tüzel kişiler lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır. LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan kişilerin bölgesinde bulundukları perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi aracılığıyla faydalanacakları miktara, YEK Kanununa ekli I ve II sayılı Cetveller uyarınca belirlenen fiyatlar uygulanır.

Yenilenebilir Enerji Kaynağı

Sabit Fiyat ( Dolarsent/kWh)

Yerli elektromekanik ekipman kullanımı teşviği ile elde edilebilecek maksimum fiyat 7.3+2.3 = 9.6 7.3+3.7=11.0 10.5+2.7=13.2 13.3+5.6=18.9

Hidroelektrik Rüzgar Enerjisi Jeotermal Enerji Biyokütle (çöp gazı dahil)

7.3 7.3 10.5 13.3

Güneş enerjisi (f otovoltaik) Güneş enerjisi (yoğunlaştırılmış)

13.3 13.3

13.3+6.7=20.0 13.3+9.2=22.5

11

YEK Destekleme Mekanizması kapsamında lisanssız üretimler

Sayaç Değeri

YEKDEM kapsamında lisanssız üretim yapan kişiler için üretim tahmininin gönderilmesi

LUY Kapsamında Üretim Yapan Tesis
YEK kapsamında ödemenin yapılması (LÜYTOB)

Dağıtım Şirketi
YEK kapsamında ödemenin yapılması (LÜYTOB)

TEİAŞ

YEK Destekleme Mekanizması kapsamında enerji satması öngörülen ve lisanssız üretim yapan gerçek/tüzel kişilere ilişkin uzlaştırma işlemleri PMUM tarafından gerçekleştirilir.

12

Liberalleşen piyasa yapısının sanayicilere olan etkisi

Daha şeffaf piyasa yapısı

ST’lerin tedarikçilerini seçebilme hakkı

LÜY kapsamında enerji üretim/ satış imkanı

Talep tarafının piyasaya katılımı

Referans fiyat oluşumu ile etkin yatırım ortamı

Rekabetçi piyasa ortamı ile daha kaliteli hizmet

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->