Di Malaysia, kegiatan ekonomi tertentu lazimnya dikaitkan dengan kaum tertentu.

Semasa pembangunan ekonomi jajahan, orang melayu dibiarkan bergantung kepada pertanian sara diri. Orang cina dan india pula, yang pada asalnya merupakan buruh murah yang diimport dari Negara asal mereka bagi berkerja di lombong biji timah dan estet telah timbul sebagai kaum utama dalam sektor ekonomi moden. Pihak penjajah pula menguasai sektor estet, bank, kewangan dan pentakbiran awam. Akibat proses sejarah ini, ekonomi Malaysia telah mewarisi kesan-kesan pembahagian ekonomi tersebut. Antaranya, gejala ekonomi dualisme, berlakunya pergantungan ekonomi, ketidaksamarataan agihan kemudahan dan kekayaan, kemiskinan dan penganguran, dan kurangnya penglibatan bumiputra dalam bidang moden. Pergantungan ekonomi merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Malaysia setelah mendapat kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Pergantungan ekonomi merupakan satu kelaziman pada abad ke 20 bagi Negara-negara membangun, yang sektor eksportnya bergantung kepada beberapa keluaran sektor primer sahaja, iaitu pertanian dan perlombongan. Di Malaysia, keadaan yang serupa telah berlaku kesan dasar yang dicorakkan oleh penjajah. Pada masa tersebut sehinggalah ke era kemerdekaan dan beberapa tahun selepasnya eksport Malaysia kuat bergantung kepada getah dan bijih timah. Kegawatan ekonomi yang berpunca daripada kejatuhan nilai kadar pertukaran mata wang Malaysia merupakan satu petanda sejauh manakah ekonomi Malaysia dapat bertahan dan menangani masalah ini. Secara spontan kegawatan ekonomi akan membawa kesan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kerana perbelanjaan terhadap projek-projek mega akan diberhentikan, import barang modal akan ditangguhka, kos pinjaman luar Negara akan bertambah besar dan seterusnya akan menyekat kepada pertumbuhan output Negara. Selain itu

.juga pemberhentian kerja akan berlaku dengan berleluasa kerana firma terpaksa memberhentikan pekerja yang berlebihan dalam usaha mengekalkan operasinya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful