You are on page 1of 95

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

KISALTILMI TANITIM VERSYONU ARTIRILMI CNSEL DOYUM:

ESR
Expanded Sexual Response

KADINLARDA ULTRA ORGAZM

Do. Dr. mit Sayn

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

KISALTILMI TANITIM VERSYONU

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

iindekiler 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Giri ve nsz Cinsel Aratrmalarn Ksa Tarihesi ve ESR Kadnlarda Eski ve Yeni Cinsel Anatomi-Fizyoloji, Yeni Erojen Blgeler Kadnlarda Uyarlmann ve Orgazmn Nrolojik Kontrol ve ESR Kadnlarda Cinsel Uyarlmann, Orgazmn ve ESRnin Nrokimyas Kadnlarda Artrlm Cinsel Doyum (ESR) ve PC-Kas A Artrlm Cinsel Doyum (ESR): Temel Tanmlar Kadnlarda Orgazm, ESR ve Farkl Bilin Halleri Kadnlarda Artrlm Cinsel Doyum (ESR) Nasl Salanr? Uzakdou Cinsellii, Tantra, Taoculuk ve ESR Kadn Orgazmlarnn ve ESRnin Gelecei Sonsz ve zet Kaynaka ve Referanslar Tantmlar

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

Teekkr ESR aratrmalarnn ve almalarnn gerekletirilmesi ve internet sitelerinin yaplmas konusunda bana pek ok ynden destek olan Doent Dr. Sultan Tarlacya; almalarda yardmc olan ve Finlandiyadan almalara katk salayan Marjo Ramstadiusa; kitabn redaksiyonunda katklar olan sayn Hsn Sava; hem redaksiyonunda katklar olan, hem de basmnda ve bilimsel almalarda destek salayan sayn Asiye ve Cevdet Kocatrke; sponsorluk konusunda destek olan sayn Aysun Duman Akyola; cinsel oyuncaklarn bilgisi konusunda destek salayan CENSAN irketine; Patricia Taylora, Osmo Kontulaya, Barry Komisaruka, Kenneth Maha, Janniko Giorgiadise, Beverly Whipplea teekkr ederim.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

Yazar Hakknda Bilgi


1961 ylnda Mulada doan H. mit Sayn, 1966 ylnda ailesinin stanbula yerlemesiyle ilk renimini Melihat efizade lkokulunda, Orta renimini Kadky Maarif Kolejinde tamamlad. 1979-1980 ylnda stanbul Tp Fakltesine girdi. 1986da Tbb bitirip, 1987 ylnda Cerrahpaa Farmakoloji Anabilim Dalnda ihtisasa balad. 1989-1990da Kanada St. Johnsda Memorial University of Newfoundlandde Psikoloji blmnde bir yla yakn eitim grd. 1992 ylnda ngiltere Oxford niversitesi, Deneysel Psikoloji departmannda ve daha sonra Hollanda Groningen niversitesi, Tbbi Kimya departmannda nrofarmakoloji ve nrotransmitterler konusunda alt ve aratrma yapt. 1993te akademi ortamnda gelien baz olaylar sonucu Trkiyede bilim yaplamayaca kanaatine varan Sayn, 1994 ylnda Amerika Birleik Devletleri Wisconsin niversitesi, Nroloji blmne Nrobilim konusunda doktora sonras eitim yapmak zere gitti. Yaklak sekiz yl ABDde akademik kadroda nrobilim, elektrofizyoloji, nropsikofarmakoloji, davran bilimleri, renme, deneysel psikoloji, epilepsinin mekanizmalar konularnda alan Sayn 2002 ylnda Trkiyeye dn yapt. Halen stanbul niversitesi Adli Tp Enstitsnde Doent olarak almaktadr. Bilimsel almalar arasnda 50 civarnda uluslararas bilimsel yayn ve bildirisi; bu bilimsel almalarn refere edildii 600 civarnda Science Citation Index sitasyonu (2011 Aralk); 4 kitap evirisi, Cinselliin Farkl Boyutlar (1993-YOL Yaynlar), Gizli rgtler, 11 Eyll ve Byk Ortadou Projesi (2006-Neden Kitap), Derin Devletler, Gizli Projeler ve Kirli Gerekler (2006-Neden Kitap), Dnyay Yneten Gizli Gler (2007-Neden Kitap), Derin Seks: Cinsellikte Farkl Boyutlar, Yeni Almlar (2010-Klan Yaynlar), Dinle Beyaz Adam (2013, baskda), Neo-Tantra: Tantrik Cinselliin Srlar, Tantrann Bilimsel Yorumu (2012, baskda), Cinsel Oyuncaklar: Cinsel Oyuncaklarn Bilimsel Analizi ve Cinsel Terapide Kullanlmas (2012, baskda) isimli, bu kitapla birlikte dokuz kitab vardr. Popler bilim yazlar da yazan Saynn Bilim ve topya, TBTAK Bilim Teknik ve dier dergilerde yaynlanm yaklak 60 civarnda popler bilim makalesi mevcuttur. Kadnca, Kim, Cosmopolitan, Marie Claire, Hlya, MAX gibi kadn dergilerinde de 1991-2004 arasnda 90 civarnda cinsellik konusunda bilimsel popler cinsellik yazlar yazan Sayn, elinizde tutmakta olduunuz kitapta Trkiyede ilk kez Artrlm Cinsel Doyum (ESR) kavramn tanmlamakta; ve dnyadaki en son cinsellik bilgilerini hem bilimsel ve akademik, hem de halka ynelik bir biimde Trk okurlarna sunmakta; kadnlardaki yeni cinsel fizyoloji ve orgazm teorilerini ele almaktadr.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

1
GR VE NSZ

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

Bu kitap yaklak 25 yllk bir bilgi birikiminin, deneyimin-tecrbenin ve bilimsel almann rndr. Bundan yaklak 20 yl nce yazdm bir kitapta ve kadn dergilerindeki makalelerimde kadn cinsellii konusunda 21. yzylda ok yeni eyler bulanacandan, yeni bir cinsel devrim yaanacandan bahsetmitim. Bu sylediklerimin bir ksm 2012 ylna geldiimizde gerekleti. Kadn cinselliinin batan tanmlanmas gerektii, son bulgularla ortaya kt. Artrlm cinsel doyum (ESR) hem ok yeni, hem de insanlk tarihi kadar eski bir kavramdr. Bu kavram detaylaryla tanmlayan ve olas mekanizmalarn ele alan bu kitap, sanrm trnn tek rneidir.

KESLD

Bu kitaptaki bilgiler, son 30 yl iindeki, 120 civarnda kadnla yakn iletiim; yaklak 600 civarnda kadnla karlkl mlakat ve sohbet, bilgi alverii; 2000-2500 civarnda kadndan da elde edilen anket ve veri sonularna dayanlarak, son 100 yllk cinsellik literatrnn taranmas sonucunda ortaya kmtr. ESR gelitirmi pek ok kadn ve onlarn snrlarn ya da snrszlklarn tanma ansm oldu! ESR, pek ok kiinin ilk bakta omzunu silkebilecei gibi bir ehir efsanesi deildir! ESR bir gerektir! Kadnlarn cinsel tepkisi yle farkl almlar gstermektedir ki, 2011 ylnda, hibir genital uyar olmakszn gelien, beyin orgazmlar kavram bile tanmlanmtr! Kadnlarn beyinleri ve cinsel tepkileri hakknda halen ok az ey biliyoruz. Kefedeceimiz ktalar var! Bu kitabn hem ngilizce versiyonlar, hem de devam olacaktr. Yakn bir gelecekte yaynlanacak olan, Neo-Tantra: Tantrik Cinselliin Srlar, Tantrann Bilimsel Analizi bu kitabn bir devam niteliindedir! Neo-Tantrada dier pek ok ynteme, teknie ve geleneksel Tantraya deindim. ESR kitab olduka youn bilimsel bilgi ve bilimsel veri iermektedir. Bu bilgileri, bol resim, ema ve tablolarla bezedim, daha kolay anlalabilir olsun diye! Bu kitabn, bilgiler arttka ve bizim bilimsel almalarmz gelitike yeni versiyonlar ve yeni gelitirilmi basklar olacaktr. Bu kitap sadece cinsellik kitab deil, bir nrofarmakoloji, nrobilim, psikoloji kitabdr ayn zamanda!

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

KESLD

Bu kitabn temel hipotezi udur: Cinsel haz, cinsel tepki ve orgazm yeterli bilgilendirme ve eitimle, istenirse kadnlarda ok daha fazla gelitirilebilir; kadnlar bildiklerinden, okuduklarndan veya duyduklarndan ok daha fazla cinsel doyum yaayabilirler Trk kadnlar cinsellii boyutsuz veya tek boyutlu yaamaktadrlar! Ama isterlerse bu konularda kendilerine yeni boyutlar katabilirler. Kadnlarn cinsellii aslnda 3 boyutlu bir dnyada gezinen 4 boyutlu bir Hiperkpe benzer! Sadece 3 boyutlu bu dnyada onun baz kesitlerini grebiliyoruz! Tm dnya kadnlarna ve Trk kadnlarna, yeni boyutlara alabilmeleri dileimle Do. Dr. mit Sayn ubat 2012, Kzltoprak, stanbul humitsayin@yahoo.com

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

2
CNSEL ARATIRMALARIN KISA TARHES VE ESR

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

10

ESR (Artrlm Cinsel Doyum, Expanded Sexual Response) artrlm cinsellik ve daha fazla haz ieren, uzun, sreen ve ok gl orgazmlar ve/veya cinsel tatmin anlamna gelir. ESRnin tanm yledir: Literatrde tanmlanm klasik orgazm paternlerinden farkl olarak daha iddetli ve uzun gelien, sreenleen ve/veya uzatlm ve/veya status orgasmusa dnebilen ve/veya art arda birok kez gelen orgazm yaayabilme yeteneine ESR (Artrlm Cinsel Doyum-Expanded Sexual Response) ad verilir.

KESLD

ESR ilk kez sistematik olarak inliler tarafndan gnmzden 25003000 yl nce aratrlmtr. Bu konuda ok eitli kitaplar ve yazl eserler brakan inliler, cinsellik ile Tai Chi, Chi Kung, Akpnktr, Chi enerjisi, YinYang gibi kavramlar birletirmilerdir. inliler pek ok cinsel aleti ve oyunca da ilk aratran, deneyenler ve kullananlar arasndadrlar. in kltr temelde her trl doal gerei deneme yoluyla bulmaya ve uygulamaya dayanyordu; akpnktr de benzer yntemlerle bulunmutur. Gerek inliler, gerekse Hint kltr tbbi aratrmalar srasnda hep doay rnek alrlard kendilerine! inliler cinsellii, cinsel yeteneklerin srlarn ve cinsellikteki ekstremleri yzyllar ncesinden aratrmlardr1.

Jolan Chang. Taocu Sevime ve Seks, ev: lhan Gngren, stanbul: YOL Yaynlar, 1985. Jolan Chang. Sevien iftlere Taocu Sevime, ev: lhan Gngren, stanbul: YOL Yaynlar, 1991.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

11 inlilerdeki benzer araylar ve aratrmalar, btn Hindi ini, Kore, Vietnam, Burma vb. gibi Budizmin hkim olduu lkelerde grlmtr. Tibet Budizmi ve Vajrayana Budizmi de cinsellikle uzun sre ilgilenmitir. Tibet tbbndan da bir kolunu alan Tantra 2.-4. Yzyl arasnda Hint kltrnde ortaya kmtr. Tantra alt kltr ve Tantristler aslnda Hindistandaki aristokrat snfn elemanlaryd ve Tantrik uygulamalar gizli bir alt kltr uygulamalar olarak gelitirdiler. Bunun halka da sirayet etmesi iin birka yzyl geti. Tantrik kltrn halka yansm eklinin ifade edildii kitaplar ise Kama Sutra ve Ananga Rangadr2. Aslnda Tantra felsefesinin ve Tantrik kltrn % 5den az cinsellik konularyla ilgilidir. Tantra Yoga, Yogann bir eididir. Neo-Tantra ise 21. Yzylda ortaya km, konusunun yaklak % 85-90nn cinsellik olduu yeni bir akmdr. Hint kltrnde st kast sistemleri hem cinsellii, hem de ESRyi yzyllarca aratrmlardr. Bunun kantlarna Tantrik yaztlarda, heykellerde ve Kama Sutrada rastlyoruz. Uzakdoulularn ESRyi aratrdna dair deliller unlardr: PC-kaslarn gelitirmek ve Sahajoli (Kabbaza, Pompoir) yntemlerini renmek iin Yeim Yumurtas, Ben Wa toplar ve tahta, fildii dildolar kullanmalar. Erkeklerde, kadn daha mutlu edebilmek iin uzun iliki yntemlerini gelitirmeleri; boalmadan cinsel ilikiyi

Mantak Chia ve Douglas Abrams. The Multi Orgasmic Man, San Fransisco: Harper Collins, 1996. Mantak Chia ve Maneewan Chia. Kadnlar in Taocu Sevimenin Srlar, stanbul: Dharma, 2. basm, 2003. Mantak Chia ve Michael Winn. Erkekler in Taocu Sevime Srlar, stanbul: Dharma, 2001. lhan Gngren. Yumuak Sevime, stanbul: YOL Yaynlar, 2003. lhan Gngren. Bir Baka Gzle Bir Baka Adan, stanbul: YOL Yaynlar, 1988. mit Sayn. Cinselliin Farkl Boyutlar, stanbul: YOL Yaynlar, 1993. mit Sayn. Derin Seks. stanbul: Klan Yaynlar, 2010. Akif Poroy. Tantra: Bedensel ve Ruhsal Dokunma, stanbul: Dharma Yaynlar, 2010. 2 Vatsyayana. Kama Sutra, Trans. by Burton R., London: Private, 1883. Kallayana Malla. Ananga Ranga: The Hindu Art of Love Illustrated (Trans. F.F. Arbuthnot, Richard F. Burton), London: Citadel Press, 1964.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

12 salamaya ait birok yntem gelitirmeleri. Chi Kungda da bu unsurlarn da olmas. Kadnlarn ekstatik, st dzeyde orgazmlarn tanmlayan ve Tantrik Orgazm

KESLD

BRNC BLMN DEVAMINI OKUYABLMEK N BR ADET ESR KTABI SATIN ALINIZ.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

13

3
KADINLARDA ESK VE YEN CNSEL ANATOM-FZYOLOJ VE ESR: YEN EROJEN BLGELER

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

14

Son bilimsel almalar ve deneyler, kadnlarda baz anatomik yaplarn eskiden sanldndan farkl olduunu ortaya koymutur. zellikle 2005 ylndan sonra kadnlarn normal anatomileri ve orgazmik anatomileri zerine pek ok speklasyon yaplmtr. Son yllarda kadnlardaki cinsel fizyoloji hakknda da pek ok yeni bulu yaplmaktadr. Drt Sinir ve Alt Yolak teorisi bunlardan birisidir (bkz. Orgazmn Nrolojik Kontrol isimli blm). Ayrca kadnlarn orgazmnda yeni erojen blgeler olduu da iddia edilmitir. Bilim genelde konservatif ve tutucu usullerle ilerler, yani yeni bir ey ortaya atldnda herkes ona pheyle yaklar. nsanlar yeni teoriye veya yeni ortaya atlanlara hemen inanmak yerine, nce o bilgileri dlamaya ve rtmeye alrlar. Bu yeni bulgularla ilgili yaynlar ve kantlar toplandka, bu konudaki diren gsteren grler de yava yava tkenmeye ve azalmaya balar.

KESLD
2000li yllarn ortalarndan sonra grntleme, histoloji ve nrobilim tekniklerinin gelimesi sonucunda, G-Noktasnn varl ilk iddia edildii 1950den yaklak 55 yl sonra kabul edilmeye balanmtr. 1990da 2350 kadn arasnda yaplan bir almada, almay yantlayan kadnlarn % 80ni tarif edilen yerde erojen ve duyarl bir blge olduunu dile getirmiler; bu kadnlarn da % 40 iemeye benzer bir eit ejaklasyonun (boalmann)

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

15 orgazm srasnda gerekletiini belirtmilerdir3. Daha sonra yaplan pek ok almada kadnlarn yaklak % 30-50 civarnda bir oran, bu duyarl blgeye sahip olduunu sylemilerdir. ngilterede internet zerinden 5000 kadnda yaplan bir almada, kadnlarn % 75i byle erojen blgeye sahip olduklarn sylemiler, ama bunlarn yaklak % 49u G-Noktasnn koordinatlarn doru ve bilinen yere gre tarif edebilmilerdir4. Trkiyede bizim yaptmz Kadnca Raporu (1993) ve Hlya Raporu (2003) isimli almalarda, kadnlarn % 17-20 civarnda bir oran, G-Noktasna sahip olduklarn belirtmilerdir5. Genelde vajinal orgazm olma oran ile GNoktasna sahip olma oran birbiriyle paralel gzkmektedir. Batda vajinal orgazm olan kadnlarn oran % 34 civarnda iken, G-Noktasna sahip olma oran % 30-40 arasndadr (Yukarda bahsi geen Bat anketleri, G-Noktasna sahip olma oranlarnn en yksek olduu anketlerdir; baka raporlarda bu oran % 35-40lara debilmektedir). Trkiyede ise vajinal orgazm olma oran % 15-17 civarndadr. Bu durum Whipple ve arkadalarnn tezlerini glendirmektedir: bu teze gre vajinal orgazmlarn gelimesinde GNoktasnn byk nemi vardr6! G-Noktas duyarsz olan ve PC-Kaslar zayf olan kadnlarda, vajinal orgazm gelimesi zordur! Ayrca pek ok almaya gre de, PC-Kaslarnn (Kegel Perineometer ile) glendirilmesi GNoktasnn ayrdndaln artrmaktadr!

KESLD
3

CA Darling, JK Davidson, C Conway-Welch. Female ejaculation: perceived origins, the Grafenberg spot/area, and sexual responsiveness. Archieves of Sexual Behavior ; 19 (1): 29 47, 1990.
4 5

http://www.orgasmsurvey.co.uk/ son ulam 12 Aralk 2011. mit Sayn. Derin Seks. stanbul: Klan Yaynlar, 2010. S:145-147. 6 Alice Kahn Ladas , Beverly Whipple, John. D. Perry, The G-Spot and other Discoveries About Human Sexuality, New York: Henry Holtand Company 2005, (ilk basm 1982).

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

16

Her kadnn orgazm ve cinsel tepkisi birbirinden farkldr! Her kadn kendine zgdr. Masters & Johnsonn kadnlarn vajina iinde duyarllk bulamamalarnn en nemli nedenlerinden birisi, almalarn artk vajinalar psikolojik olarak duyarlln kaybetmi olan, fahieler zerinde yapmalardr. Her yl yzlerce adamla yatmakta olan fahieler iin cinsel iliki zevksiz bir para kazanma yoludur ve beyinleri vajinal uyarlara tamamen kendilerini kapatmlardr. Bizim iin, srmekte olan almalarmzda, sadece % 1-5 oranndaki bir kadnda A-Noktas ve O-Noktas saptanabilirse, evrensel bir bilimsel yaklama gre bu noktalar mevcuttur! Kadnlarn geri kalan % 95i biraz daha aramakla ve hazlarn artrmaya almakla vakit kaybedecekler demektir. Hi unutulmamas gereken, bahsi geen erojen noktalarn duyarllnn, PC-Kasnn glendirilmesiyle her zaman artacadr. Bu hipotezin nrolojik kantlar da vardr, nk PC-Kasnn gl aktivasyonu ile beyin pelvik sinir zerinden geen orgazm refleksini daha iyi renebilmektedir. A-Noktasnn ve O-Noktasnn da pelvik sinir, ksm olarak dier sinirler ve ksmi olarak da hipogastrik sinir tarafndan inerve edildii dnlmektedir.

KESLD
Klasik ve Bilinen Eski Kadn Cinsel Anatomisi

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

17

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

18

Yeni Bilgilerle Birletirilmi Kadn Cinsel Anatomisi Klitoris


Klitorisin gerek yapsyla ilgili son bilgiler, son yllardaki MR (manyetik rezonans) grntlerinden sonra kesinlemi ve ortaya kmtr.

Klitoris pek ok kiinin sand gibi minik bir balktan (glans klitoris) ibaretten deildir! Glans, klitoral kompleksin en duyarl, en hassas ve orgazm en kolay tetikleyebilen blmdr. Klitoral kompleks u yaplardan oluur ve bunlarn her biri haz almada ve orgazmn inasnda etkili rol oynar: Glans klitoris (klitoris ba) Klitoris bal.

KESLD

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

19

KESLD

.G-Noktas Nasl Bulunur?


G-Noktasn ararken ncelikle dikkat edeceiniz nokta mesanedeki idrar boaltmaktr, nk alttan uygulanacak olan basn mesaneyi sktracak ve idrarn geldii hissini uyandracaktr. PC kasnn farknda olan kadnlar bu kas skp gevetirlerse uyar srasnda G-Noktasnn daha fazla hissederler. G-Noktasn kendi kendinize aryorsanz, cinsel ynden uyarlm olmak iin bunu mastrbasyon srasnda yapn. Eer einizle aryorsanz bunu mutlaka orgazm olmaya yakn yapn. nk G-Noktasnn daha iyi hissedilmesi iin bu yapnn da kanla dolup kabarm olmas gerekmektedir, bu ikinlii iki parmanz ieri sokup parmaklarnzn arasnda hissedebilirsiniz.

KESLD

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

20

Kadnn altta yatt cinsel iliki pozisyonlarnda penisini hareket ynnn G-Noktasn uyarma ihtimali ok azdr, ama erkein arkadan yaklat pozisyonlarda kadnn da kala hareketleri yardmyla penisin GNoktasna basn uygulama olasl artar. Bu pozisyonda klitoris uyarlamaz, ama kadnlarn pek ounun byle bir cinsel birlemede ok gl orgazm olmalarnn nedeni G-Noktasnn uyarlmas ve orgazm tetiklemesidir..

KESLD

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

21

A-Noktas, O-Noktas, U-Noktas


A Noktas ve U-Noktas ilk kez nl plak Maymun yazarnn nl zoolog yazar Dr. Desmond Morris tarafndan 2004 ylnda ortaya atld. Morris kitabnda aynen yle yazmaktayd7 :

KESLD

Desmond Morris. plak Kadn (Naked Woman). stanbul: nkilap Yaynevi, 2006 (orijinal bask 2004). S: 292-296.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

22

Kadnlarda Cinsel Uyarmn Temelleri


Nrokimyasal adan bakldnda cinsel saldrganl oluturan her iki cinsin kan dolamnda bulunan testesteron hormonudur; kas ii testesteron enjeksiyonlar hem kadnda hem de erkekte afrodizyak etki yapar. Kadnlarda cinsel heyecan, libido artn ve tatmini, erkeklerde ereksiyonu uzatr. Bu nedenle bu hormon frijidite ve iktidarszlk tedavilerinde kullanlmtr. Kadnlarda orgazmn iddetini artrdna dair veriler de var,

KESLD
..Doann btn erkeklerinde ise ejaklasyon (boalma) olay var. Bu durum insanda kadn orgazmnn evrimsel geliime bal olarak, neokorteksin (yeni beyin kabuu) bir fonksiyonu olduu dncesini getiriyor akla, belki st dzey primatlarda da orgazmn ilkel bir biiminin olmas mmkn; ama insanda soyut dnme yetisi ve hayal gc gelimi diiler orgazm olabiliyor. Son yllarda bu konudaki tartmalar alevlenmiti; biyologlar, tplar, evrimciler ve nrobilimciler arasnda tartmann konusu uydu: Kadnlarda orgazm olgusu neye hizmet ediyor? Evrimsel adan bir deeri var m? Tezler yleydi8:
8

DA Puts, K Dawood. The evolution of female orgasm: adaptation or byproduct? Twin Res Hum Genet; 9 (3):467-72, 2006. M Zuk. The case of female orgasm. Perspect Biol Med; 49(2):294-298, 2006. EA Lloyd. Response to Pust and Dawoods evolution of female orgasm: adaptation or byproduct? Twin Res Hum Genet; 9(4):603-608, 2006.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

23 Tez 1: Kadnlarda orgazm evrime ve trn devamna, gelimesine hizmet etmektedir. Tez 2: Kadnlarda orgazm fenomeninin evrimle bir alakas yoktur; kadn orgazm evrime, doal seleksiyona veya evrimsel deiime hizmet etmez; tesadfen ortaya km, evrimin bir yan rndr. Tez 3: Kadnlarda orgazm ksmi olarak evrimin geliimine ve doal seleksiyona hizmet eder, ama evrimin gereklemesi iin mutlaka diilerin orgazm olmas gerekmez.

KESLD

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

24

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

25

daha fazla olduu dnlyor.

KESLD

NC BLMN DEVAMINI OKUYABLMEK N BR ADET ESR KTABI SATIN ALINIZ

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

26

4
KADINLARDA CNSEL UYARILMANIN, ORGAZMIN NROLOJK KONTROL VE ESR

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

27

Kadnlarda cinsel uyarlmann bileenleri ok farkl ve ok komplike bir biimde hem periferik sinir sisteminde, hem de merkezi sinir sisteminde (MSS) organize olurlar. Kadnlarda cinsel uyarm daha ziyade mental (zihinsel) olmasna karn, erkeklerde daha youn bir biimde grseldir; yani kadnlarn uyarlmasnda zihinsel ve MSS ile ilgili pek ok seviyedeki ve platformdaki faktrlerin etkisi ok fazladr. rnein, koku baz kadnlarn uyarlmas asndan, grsel uyarlardan ok daha etkili bir uyaran olabilmektedir9. Kadnlar uyarlabilmeleri inanlmaz sayda uyarnn sensoryal sistemde deerlendirilip, korteks tarafndan yorumlanmasna dayanan ok karmak bir mekanizmadr; bu srada zihin, alg sistemi, beyin, beyin kimyas, vcut kimyas bir uyum iinde almak zorundadr. Bu uyumu salayan temelde birok ana unsur vardr: 1. Alg sistemleri (5 duyu) 2. Periferik sinirler (bu alglar beyne iletirler) 3. Aksiyon potansiyelleri (sinirlerdeki bilgi iletiminin biyolelektrik potansiyeller tarafndan beyne ve kortekse iletimini salarlar) 4. Merkezi Sinir Sistemi (bu iletileri ve inputu alglar ve deerlendirir) 5. Reseptrler ve nrotransmitterler (beyin kimyasnn olumasna ve duygu, dnce, alglama gibi ilevlerin gelimesine neden olurlar) 6. Beyindeki farkl blgeler a. Haz merkezleri b. Alg merkezleri c. gdlerden sorumlu merkezler (limbik sistem) d. Otonom (istemsiz) hareketleri yneten merkezler e. Tepki veren merkezler f. Bilin d ve kolektif bilin d bilgiyi oluturan ve kurgulayan merkezler g. Bilisel yantlar oluturan merkezler
9

Baknz; mit Sayn. Derin Seks, stanbul: Klan Yaynlar, 2010. Cinsel Haz Nesneleri isimli blm, S: 299-319.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

28 7. Korteks (beyin kabuu) 8. Yan bilgi ileyen merkezler ve dier Bahsi geen merkezlerin tm bir btn iinde ve armoni iinde alnca ortaya cinsel uyarm ve cinsel yant kar. evresel olarak periferik sinir sistemi bir uyaran alglar ve u ekilde beyne iletir: a) Alg reseptrlerinde bu uyaran aksiyon potansiyeline dntrlr. (rnein dokunma, derideki zellemi reseptrlerde milisaniyeler iinde omurilikte ve beyinde ilenecek olan bir inputa (girdi sinyaline) dntrlr) b) Bu periferik sinir sistemi araclyla nce omurilie oradan da derin yolaklar araclyla beyne iletilir.

KESLD
Bilinlilik ve Ayrdndalk
Somatik sensoryal (duyularla ilgili) sinirler derimizdeki reseptrlere balanmtr; otonomik sensoryal sinirler ise i organlarmza balanmlardr. Bu sinirler bize derimizden dokunmakla, titreimle, scaklkla ilgili baz bilgileri sinirleri kat eden aksiyon potansiyelleri (biyoelektrik potansiyeller) sayesinde tarlar. Dokunma, titreim, scaklk, basn, dokunmaya bal haz ve ar bize somatik sinirler tarafndan iletilir. Ama otonomik sinirler uyarld zaman bize sadece basnc ve ary iletirler.

KESLD
Her Kadn Tek ve Biriciktir!

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

29 Her kadndaki nrolojik sinir alanmas, beyin yaps, nro-kimya ve beyin kimyas, bilgi ileme mekanizmas birbirinden ok farkldr. O nedenle dnyadaki kadn says kadar cinsel tepki biimi ve orgazm biimi mevcuttur. zellikle genital blgedeki sinirlenme genetik birikimle ilgilidir ve o kadna zeldir.

KESLD
talyadaki LAquila niversitesinden Emanuele Jannini 9 vajinal orgazm olan, 11 vajinal orgazm olamayan kadnda yapt ultrason almasnda vajinal orgazm olanlarda kadn prostatnn veya uretral sngerimsi yapnn karlndaki blgede daha kaln bir doku tespit etmitir. Bunun G-noktas olma olasl ok gldr. Bu rnekte grld gibi hibir kadnn genital anatomisi, sinirlerinin dalm ayn deildir ve kadndan kadna fark gstermektedir..

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

30

KESLD
Rekleksler, Orgazm Refleksleri
Vcutta baz fonksiyonlar otomatik olarak geliirler. rnein, bir scak sobaya elimizi dediimiz zaman, hi dnmeden istemsiz olarak hemen elimizi ekeriz; veya arpan acyan bir yerimizi otomatik olarak outurmaya balarz; ya da gze doru gelen bir obje fark ettiimiz zaman bizim bilincimiz devreye girmeden otomatik olarak gzmz kaparz. Bu olguya refleks denir. Refleksler insanda sinir sisteminin bir olguya kar otomatik olarak verdii yantlardr, reflekslerde bilincin kontrol yoktur. Cinsellikteki pek ok unsur da refleksifdir, farkl reflekslerle geliir. Uyarlma, slanma, ilikiye hazr hale gelebilme hep kadnlarda reflekslerle geliir; bu reflekslerin balca gelitii yerlerden birisi de omuriliktir. Ama cinsellikte refleksin geliebilmesi iin ayrca beyinden verilen bir komuta da ihtiya vardr.

KESLD

..Yaptmz anketler u sonular gstermektedir10:

10

mit Sayin, Gnay Can, Marjo Ramstadius, Asiye Kocatrk, pek Kahya. Desire in Turkish Women: Orgasmic Behaviour Patterns in 2240 Educated Turkish Women Which Improves with Education. 33rd NACS Conference 2011, Oslo-Norway, Nordic Association for Clinical Sexology 33rd Congress Abstract Book (33):22, 2011. Asiye Kocatrk, mit Sayn, Gizem Y. Ba, Cevdet Kocatrk, Aye F, Ocak. Sexual Behavior Patterns of Turkish Females at Two Universities of stanbul in 2011: Marmara and Bogazii Universities Pilot Survey Studies. 33rd NACS Conference 2011, Oslo-Norway, Nordic Association for Clinical Sexology 33rd Congress Abstract Book (33):15, 2011. Bu posterler www.drumitsayin.com/tr/nacs2011norwayposter adresinden indirilebilir.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

31 1) Trk kadnlarnn byk ksm (% 65-70den fazlas) cinsel ilikiden ve koitustan holanmamakta ve cinsel ilikiyi bir grev gibi srdrmektedirler. 2) Trk kadnlarnn sadece % 13-17 civarnda bir oran vajinal orgazm ve cinsel ilikiyle gelien orgazm tanmaktadrlar.

KESLD
Sadece ata binmek, bisiklet kullanmak bile baz kadnlarda bu uyarm arkn aktive edebilmektedir. Son yaplan baz anketlere gre, baz kadnlar otomatik amar makinelerinin zerine oturarak bile uyarlabilmektedirler11. Titreim hem genital blgelerde, hem klitoriste, hem i erojen blgelerde cinsel uyarlma reflekslerini harekete geirebilmektedir. Aslnda sanldnn aksine kadnlarn uyarlabilmesi erkeklerin uyarlmasndan ok daha kolaydr. Ama kadnlar bunu bildikleri iin srekli kendilerini bylesi uyarmlara kar engellerler ve ket vururlar; pek ok zihinsel inhibisyon gelitirirler..

KESLD

11

mit Sayn. Cinsel Oyuncaklar: Cinsel Oyuncaklarn Tarihi, Bilimsel Analizi ve Cinsel Terapide Kullanlmas, 2012 (baskda). Detayl bilgi iin www.the-clitoris.com sitesindeki ankete baknz.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

32

KESLD

Orgazmik Yolaklar ve Drt Sinir-Alt Yolak Teorisi:


Yukarda da belirttiimiz gibi 2010 ylndan sonra artk kadnlarn sadece kulak memelerinin, meme ularnn, klitoris bann, klitoris kompleksinin, bazlarnda uretrann, G-Noktasnn, vajinann ve vajinann eitli blgelerinin (G-A-O Noktalar gibi), ansn ve rektumun, serviksin tek bana veya kombine olarak (ikili veya l) uyarldnda orgazmn gerekleebilecei bilinmektedir. Bu konuda pek ok dokman yaynlanmtr12.

12

BR Komisaruk , C Beyer-Flores, B Whipple. The Science of Orgasm, Baltimore: John Hopkins University Press, 2006. mit Sayn. Neo-Tantra: Tantrik Cinselliin Srlar, Tantrann Bilimsel Yorumu, 2012 (baskda). mit Sayn. Derin Seks, stanbul: Klan Yaynlar, 2010.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

33 zellikle G-Noktas kitabnn yazarlarndan Beverly Whipple ile Rutgers niversitesi nrobilimcilerinden Barry Komisarukun almalar pek ok yeni olguyu ve Kadn Orgazmnda Drt Sinir Teorisini ortaya karmtr. ESRyi aklayabilmek iin zaten yeni bir orgazm teorisine ihtiya bulunmaktayd, var olan eski teorilerle veya iki-sinir teorisiyle (Pudental ve Pelvik sinirler) ESRyi aklamak pek mmkn deildi. Bu bilimsel almalar fMRI (functional magnetic resonanc imaging), MR (magnetic resonance), PET (positron emission tomography) gibi ok sofistike grntleme tekniklerinden elde edilen bilgilerle desteklenmilerdir13. Yeni ortaya konan orgazmn drt sinir teorisi kadnlarda orgazm tetikleyen drt farkl sinir olduu iddia etmektedir. Bu sinirlerden omurilikten kan sinirlerin yapt pleksuslardan gelien ve genital organlar inerve eden sinirler, birisi ise direkt olarak kafadan kan otonom sinir sisteminin ok nemli sinirlerinden birisi olan X. Kafa ifti Vagus siniridir, aslnda bunlara bir beinci olarak memeyi ve meme ularn inerve eden
mit Sayn. Cinsel Oyuncaklar: Cinsel Oyuncaklarn Tarihi, Bilimsel Analizi ve Cinsel Terapide Kullanlmas, 2012 (baskda). Patricia Taylor. PhD Thesis: An Observational and Comparative Study of Practitioners of Expanded Orgasm: An Investigation of an Effective and Accessible Path to Transcendent States of Consciousness, Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Philosophy in Transpersonal Psychology, International University of Professional Studies, Maui, Hawaii, 2000. Patricia Taylor. Expanded Orgasm: Soar to Ecstasy at your Lover's Every Touch, Illinois: Sourcebooks, Casablanca, 2002. Desmond Morris. plak Kadn (Naked Woman), ev.: A. Asl zer, stanbul: nkilap Kitapevi, 2006 (orjinali 2004).
13

BR Komisaruk, G Sansone. Neural pathways mediating vaginal function: The vagus nerves and spinal cord oxytocin. Scandinavian J Psych; 44:241-250, 2003. BR Komisaruk, B Whipple, A Crawford, S Grimes, WC Liu, A Kalnin, K Mosier. Brain activation during vaginocervical self stimulation and orgasm in women with complete spinal cord injury: fMRI evidence of mediation by vagus nerves. Brain Res; 1024:77-88, 2004. BR Komisaruk, B Whipple. Functional MRI of the brain during orgasm in women. Annu Rev Sex Res; 16: 62-86, 2005. BR Komisaruk,C Beyer-Flores, B Whipple. The Science of Orgasm, Baltimore: John Hopkins University Press, 2006. BR Komisaruk, N Wise, E Frangos, WC Liu, K Allen, S Brody. Women's clitoris, vagina, and cervix mapped on the sensory cortex: fMRI evidence, J Sex Med; 8(10):2822-30, 2011.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

34 interkostal sinirleri de katabiliriz, ayrca hem interkostal sinirler zerinden hem de beyin iinden gelien 2 katl bir oksitosin yola da mevcuttur: Pudental sinir Pelvik sinir

KESLD

KESLD
Orgazmn Nrolojik Kontrol Henz tam olarak aa karlmam olsa da orgazmn baz ynleri aydnlatlmtr. Beverly Whipple ve Barry Komisarukun (Rutgers

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

35 Universitesi, Newark/New Jersey) ve Janniko Georgiadisin (Groningen/Hollanda) MR, fMRI ve PET ile yapm olduklar almalar beyinde hangi blgelerin uyarlma ve orgazm srasnda aktive olduunu ortaya karmtr. Erkekte ve kadnda uyarlma ve orgazm srasnda aktive olan blgeler birbirinden ok farkldr! Janniko Giorgiadis ve arkadalarnn almalarna gre beynin baz blgeleri uyarlma ve orgazm srasnda kapanrlar, baz blgeleri ise daha fazla aktive olur14. Orgazm srasnda prefrontal korteksin orbitofrontal korteks isimli blgesi deaktive olur15. Giorgiadis cinsel uyarlma srasnda sol inf. parietal lobul ve sol post-sentral gyrusun erkekte de kadnda da aktive olduunu; ama sa amygdala, sa ve sol fuziform gyrus, sa orta temporal gyrus, inf. temporal gyruslarn ise deaktive olduunu bulmutur. Orgazm srasnda, sol serebellar vermis (n lobun) hem erkekte, hem de kadnda aktive olduunu saptamtr. Kadnlarda orgazm srasnda sa insula erkeklere gre daha fazla aktive olmaktadr. Janniko Giorgiadis blgesel beyin kan akmn da (rCBF, regional Cerebral Blood Flow) lmtr. Klitoral uyarlma srasnda somatosensoryal korteksin sa ve sol ikincil ksmnda rCBF artmaktadr. Klitoral orgazm srasnda, rCBF neo-kortekste, zellikle sol lateral orbito-frontal kortekste, alt temproal gyrusta ve anterior temporal lobda azalmaktadr. Orgazma bal rCBF artlar derin serebellar ekirdeklerde, sa nukleus kaudatus da meydana gelmektedir.

KESLD
Kadnlarda Drt Sinir- Alt Yolak OrgazmTeorisi
RJ Giorgiadis, R Kortkaas, R Kuipers, A Neiuwenburg, J Pruim, AAT Simone Reinders, G Holstege. Regional cerebral blood flow changes associated with clitorally induced orgasm in healthy women. Eur J Neurosci; 24:3305-16, 2006. RJ Giorgiadis. Men versus women on Sexual Brain Function: Prominent differences during tactile genital stimulation, but not orgasm. Hum Brain Map; 30(10):3089-101, 2009. Kayt Sukel. Sex on the brain: Orgasms unlock altered consciousness. New Scientist 2011; 2812. http://www.newscientist.com/article/mg21028124.600-sex-on-the-brainorgasms-unlock-altered-consciousness.html?full=true.
15

14

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

36 Kadnlarda yukarda 12 farkl yolak saymamza karn, kadnlarda orgazm temelde drt ana sinir, bir yardmc sinir, bir oksitosin sistemi sayesinde tetiklenebildii iin yeni orgazm teorisine Drt Sinir-Alt Yolak orgazm teorisi diyeceiz, bu teori daha ile de modifiye edilebilir ve gelitirilebilir, yolak saysnn daha fazlalamas mmkn olabilir16. Toplam be sinirin temel etkileri sonucunda orgazm gelimektedir. Bu sinirler pudental sinir, pelvik sinir, hipogastrik sinir, vagus siniri ve interkostal sinirler. Bunlardan sadece interkostal ve pudental sinirler sensoryal somatik sinir a iinde yer alr; yani basn, dokunma, titreim, scaklk deiimi ve ary alglar ve ilgili kaslara istemli kontrol yapar. Dier sinir, pelvik sinir, hipogastrik sinir ve vagus otonom sinir sisteminin sinirleridirler; yani sadece basnc, titreimi ve ary hissederler ve i organlar kontrol ederler. Bunlarn etkileri istemsiz geliir, kii bu sinirler araclyla inerve olan kaslara istemli hareket yaptramaz.

16

mit Sayn. Altered states of consciousness occurring during expanded sexual response in the human female: preliminary definitions. Neuroquantology; 9 (4):882-891, 2011.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

37

KESLD

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

38

KADINLARDA ORGAZMIN NROLOJK KONTROL SML BLM OKUYABLMEK N BR ADET ESR KTABI SATIN ALINIZ

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

39

5
KADINLARDA CNSEL UYARILMANIN, ORGAZMIN ve ESRNN NROKMYASI

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

40

Kadnlarda cinsel uyarlmann bileenleri ok farkl ve ok karmak bir biimde hem periferik sinir sisteminde, hem de merkezi sinir sisteminde geliir. Orgazm aslnda insan diilerinde yksek dzeyde organize bir korteks (beyin kabuu) aktivitesidir. Orgazmn gelimesinde sensoryal korteks, prefrontal korteks, frontal lob, entorinal korteks, temporal lob, limbik sistem (amygdala, hippokampus, hipotalamus, bazal ekirdekler), haz merkezleri, dopaminerjik haz-dllendirme merkezleri (Nukleus akkumbens, ventral tegmental alan, hipotalamus, talamus) koordine alrlar.

Kadnlarda cinsel uyarmn, cinsel hazzn, orgazmn ve orgazm srasnda geliebilen bilin hallerinin olumasn salayan pek ok hormon ve

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

41 nrotransmitter vardr. Aslnda 2011de orgazm halinin farkl bir bilin hali olup olmad tartlmaktadr17

.
17

Kayt Sukel. Sex on the brain: Orgasms unlock altered consciousness. New Scientist 2011; 2812. http://www.newscientist.com/article/mg21028124.600-sex-on-the-brain-orgasmsunlock-altered-consciousness.html?full=true. mit Sayn, Altered states of consciousness occurring during expanded sexual response in the human female: preliminary definitions. Neuroquantology; 9 (4):882-891, 2011.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

42

KESLD

Orgazm Hap
Oksitosinin kadnlardaki genital baz organlarda ereksiyon ve kan gllenmesini artrc etki yaptnn bulunmas, gelecekte ok enteresan sonulara yol aabilecek baz almalar beraberinde getirmitir. imdi ila irketleri kadnlar iin en ideal afrodizyak ve orgazm hapnn aratrmalarna balamlardr. yle bir madde aranmaktadr ki, beyindeki oksitosin miktarn hem nrotransmitter, hem de hormonal salnm olarak artrabilsin. ESRnin kadnlarda kazanlarak gelitirilmesi de bu oksitosin yolann biyo-feed back ile aktive edilmesi sayesinde de mmkndr; rnein Tantrik ve Uzakdou cinsel egzersizlerinin benzer bir mekanizma ile tesir gsterdii dnlmektedir. Bahsi geen orgazm hapnn alnmas srasnda birka on dakika iinde beyinde ve kan dolamnda oksitosin ve testesteron miktar artrlacaktr. Fakat oksitosin kanda birka dakika iinde paralanmakta ve kan-beyin bariyerini geememektedir! Byle bir ilacn piyasaya kmas nmzdeki 10 yl iinde kesin gzyle baklmaktadr. la irketleri ayn Viagra olgusunda yaptklar gibi, milyonlarca dolar gizli laboratuar almalarna vermilerdir. Bu ila ayn zamanda kadnlarda kimyasal ESR de oluturabilecektir. Bugn iin toplumdaki % 15-20 civarnda olabilen ESR olgusu kadnlarda ok daha artabilecek ve kadnlarda art arda orgazm, status orgasmus, bileke orgazmlar kimyasal olarak gelitirilebilecektir. nemli olan ilacn etkisinin uzunca bir sre salanabilmesindedir.

KESLD
Tm Nrotransmitterler ve Hormonlar

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

43 ok ksaca zetlemek gerekirse ESRnin gelimesi srasnda etkili olan ve ESR davrannn yerleimine neden olan biyokimyasal maddeler hipotetik olarak yledir: Dopamin (haz alma, hazza bamllk olumas, orgazm, farkl bilin halleri, uma duygusu, mutluluk vb.) Serotonin (haz alma, farkl bilin hali, mutluluk hali, kendinden geme vb.) Norepinefrin (uyankllk ve ayrdnda olma, uyarlma, haz alma, heyecan duyma, farkl bilin hali vb.) Glutamat ve NMDA agonistleri (bilinlilik hali, uyarlma, haz, farkl bilin hali, uma hissi, depersonalizasyon, kendinden geme vb.) Asetil kolin (hafza, bilin, tanma, uyankllk, farkl bilin hali, haz vb.)

KESLD
.) (cinsel haz, orgazm, orgazm sonras sarholuu, orgazma ve cinsel hazza baml olma, sevgiliye bamllk, farkl bilin halleri, uma hissi, fori, sakinlik, mutluluk, geveme, orgazmn analjezik etkisi, sreen haz istei ve aray, kendinden geme hali vb.) Vasopressin (oksitosinin benzer etkileri, cinsel haz, cinsel bamllk, hipersekselite vb.).

KESLD

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

44

KADINLARDA ORGAZMIN NROKMYASINI OKUYABLMEK N BR ADET ESR KTABI SATIN ALINIZ

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

45

6
KADINLARDA ARTIRILMI CNSEL DOYUM (ESR) VE PCKAS AI (PFM)

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

46 Uzak doulu kadnlar yzyllardr ok farkl cinsellii gelitirici yntemler uygulamaktadrlar. inde Taocu Sevime prensiplerini yaratanlar gerek Chi Kung egzersizleri srasnda, gerekse dier geleneksel in sevime sanat egzersizleri srasnda kadnlar uzun bir eitimden geirirlerdi. Taocu Sevime ile ilgili pratikleri orijinal yaztlarndan veya bize onlar nakledenlerin yazdklarndan okuduumuzda, hem kadn orgazm konusunda, hem erkein ejaklasyonu (boalmay) denetim altna almas konusunda, hem de kadnlardaki pelvik taban kaslarn (PFM, PC-Kaslar, Ak Kaslar) gelitirme konusunda ok enteresan uygulamalar yaptklarna ahit oluyoruz18.

KESLD
Artrlm Cinsel Doyum (ESR-Expanded Sexual Response) aslnda in ve Uzak Dou kltrleri tarafndan 2500-3000 yldr; Hindistandaki Tantrik kltr tarafndan da 2000 yldr aratrlmaktadr. ESR yeni bulunmu bir ey deildir.

KESLD

18

Jolang Chang, The Tao of Love and Sex : The Ancient Chinese Way to Ecstasy, New York: Dutton, 1977. Jolang Chang, The Tao of the Loving Couple : True Liberation Through the Tao, New York: Dutton, 1983. Mantak Chia M Chia, M Abrams, RC Abrams, The Multi-Orgasmic Couple: Sexual Secrets Every Couple Should Know, New York: Harper One, 2002. Mantak Chia, Healing Love through the Tao: Cultivating Female Sexual Energy, New York: Destiny Books, 2005.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

47 Bugn bile Thailandda bu egzersizlere ve eitimlere ait kltrel rnekler kalmtr. rnein, Thailandda pek ok kadn, kklnden itibaren Kabbaza (Sahajoli, Pompoir) tekniklerini renmektedir. Bu teknikler PC-Kaslarnn uzun sreli eitimine dayanmaktadr. Kabbaza aslnda Arap kltrnden gelen bir kelimedir, msak gibi! Arap kltrnde de kadnlar PC-Kaslarn kullanmay reniyorlard ilk yzyllarda. Kabbaza yapabilen kadnlarla ilgili bugnk Thailand ve Singapurdaki ovlar izlediinizde gzlerinize inanamamaktasnz, bu ovlardaki kadnlar u eylemleri yapabilmekteler: o Bu kadnlar vajina iine sv ekip onu hzla pskrtebilmektedirler. o Vajinaya ektikleri hava ile kattan yaplm oklar seyircilerin zerine atabilmektedirler. o Vajinaya soktuklar bir muzu doranm olarak para para dar karabilmektedirler

KESLD

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

48

in ve Taoist kltrnde cinsel oyuncaklar deyince akla ilk gelen ve en ok kullanlanlar Ben Wa toplar ve Yeim Yumurtasyd. Bunlarn her ikisi de 2000-2500 yl boyunca kadnlarn PC-Kaslarn gelitirmek iin kullanld. Taocu sevimenin, Japon seks kltrnn, Hindiini kltrnn ve Hindistandaki Tantrik kltrn kanlmaz bir parasyd PC-Kaslarnn (Ak Kaslarnn) eitimi. Ben Wa toplar birbirlerine iple balanm, ileri bo ve ilerinde arlklar ve ses karan metal paralar olan toplard (bunlar sonra stres topu olarak da kullanlmtr);

KESLD
bu kaslar en iyi gelitirebilen aletler Kegel Perineometrelerdir.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

49

PC-Kaslarnn gelitirilmesi ve kadnlarda ESR oluumunun salanabilmesi iin, en ok kullanlan aletlerden veya cinsel oyuncaklardan birisi de Yeim Yumurtasdr (Jade Egg). Yeim yumurtas farkl boyutlarda yeim tandan, yumurta biiminde oval yaplm ve ucunda bir halka ve ip olan yumurtalara verilen isimlerdi. Bunlarn bazlar yine Ben Wa toplar gibi birbirlerine bal iki veya yumurtadan oluurdu. Kadnlar vajina dna kan ipin ucuna farkl arlklar takarak PC-Kaslarn kasarak Yeim Yumurtalarn ierde tutmaya, daha sonra da hareket ettirmeye alrlard.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

50

Batllarn 1940larda modern tp dahilinde nemi anlayacaklar PCKas eitimi, Tantrik kltrde de ok uzun bir dnem, yaklak 2000 yl boyunca Hindistan ve evresinde kullanld. Tantrik eitimin en nemli paras erkeklerde ve kadnlara bu kaslarn eitilebilmesi, glendirilebilmesiydi.

KESLD

ngileterede PC-kas eitimi yapmay salayan Pelvic Toner isimli aleti kullanan kadnlar arasnda yaplan byk bir internet orgazm anketinde u sonulara ulalmtr19, ankete 5000 ngiliz kadn katlmtr:

19

http://www.orgasmsurvey.co.uk/

son eriim tarihi 11 Kasm 2011.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

51 Kuvvetli pelvik kaslara sahip kadnlar, buna sahip olmayanlara oranla iki veya kat daha gl ve daha sk orgazm olabilmektedirler.

KESLD

Bunu vajinaya sokup etrafndaki kaslarn gcn lebiliyor ve hastalarna birtakm egzersizler yapmalarn neriyordu. Vajina etrafndaki kaslarn kuvvetlenip kuvvetlenmediini perineometer ile lebildii iin kuvvetlenmeleri ile stres inkontinansnn dzelip dzelmediini gzlemleyebiliyordu. Sonu beklendiinden baarlyd, bir ay kadar sre iinde bu kaslar ilk gcnn 3-4 misline kyor ve inkontinans kayboluyordu. Fakat Kegel hi beklemedii ve hesaplamad bir sonula karlat; tedavi gren kadnlarn ou tekrar Dr. Kegele gelip bu egzersizleri yapmaya balayaldan beri cinsel isteklerinin arttn ve orgazmlarnn iddetlendiini, cinsel ilikiden daha fazla zevk aldklarn sylyorlard.

KESLD

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

52

nceleri Dr. Kegel kadnlarn ifadelerine pek inanmad ve bunun sadece kendi kendine telkine bal olduunu dnd. Fakat daha nce baarsz bir anorgazmi (orgazm olamama) tedavisi grm drt-be kadn inkontinansla birlikte anorgazminin de dzeldiini syleyince, konuyu aratrmaya, Kegel egzersizlerini kullanmaya balad; sonu tahmin edildiinden baarlyd. .

KESLD

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

53

Kegel Perineometeri (Peritronu) Nasl Kullanacaksnz?


1) Derin Seks isimli kitapta ve bu kitapta tarif edildii gibi Kegel Egzersizlerinin detaylarn okuyarak anlayn. 3) ncelikle byk probu ve geni hassas monometreyi kullanarak PC-Kasnnz kitapta belirtildii gibi kefedin. Probu alkolle temizleyerek, zerine vazelin veya Johnsons baby oil srn. Byk probu vajinaya sokarak, byk gstergede en az 5 milibara kadar ibreyi oynaratarak PC-Kasnzn ayrdna varn.

KESLD

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

54

PC-Kaslarnn Kegel Perineometer sayesinde gelitirebilen kadnlar u zelliklere sahip olabilirler: Stress inkontinans isimli idrarn tutamama gibi bir rahatszlktan kurtulurlar. Doum ncesinde bu egzersizlerin Kegel Perineometer ile yaplmas doumu ok kolaylatrr. Arsz ve kolay bir doum yaplmasn salayabilir. Doum sonrasnda bu egzersizlerin Kegel Perineometer ile yaplmas doum sonras gelien komplikasyonlar azaltr, cinsel fonksiyonlarn normale dnmesini ok hzlandrr.

KESLD
Elektrikli PC-Kasn Otomatik Olarak altrma Aleti: Pasif olarak hi Kegel egzersizleri yapmadan da PC-Kasnz altrabilirsiniz. Bunun iin gelitirdiimiz elektrikli Kegel Aktivatr cihazn kullanabilirsiniz. Kk farkl boyda dildolara taklm elektrodlar bir TENS

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

55 aletine balanabilmekte ve sizin tercihinize gre ok farkl programlarda cannz yakmayacak kadar kk, belli frekanslardaki galvanik akm, PC Kaslarnz spontan kastrabilmektedir.

KESLD

Bu aleti kullanmann bir farkl yn de vajina iindeki duyarl dier blgelerin ve noktalarn kefedilebilmesidir. Bu alet sayesinde baz kadnlarda spontan orgazmlar gelitii de grlmtr. Vajinal orgazm ve bileke orgazm reflekslerini renmede bu elektrikli Kegel Aktivatr aleti ok ie yaramaktadr.

Kabbaza Teknikleri
Kabbaza (Kabbazah, Sahajoli, Pompoir) Eski Araplarn ve Hintlilerin 1500-2000 yldr kullanmakta olduu Tantrik cinsel tekniklerdir. Kabbazada kadnlar PC-kaslarn ok glendirmilerdir ve erkein lingamn (penisi) sadece zerine oturarak veya Lingam (penis), Yoninin (vajinann) iindeyken PC-Kaslarn hareket ettirerek saarlar ve erkekleri boaltrlar. Bunun iin Hindistan, Hindi ini ve Arap lkelerinde kadnlar kk yalardan itibaren PC-Kaslarna hakim olmay renirlerdi ve hem kendileri byk zevk alrken, kendileri Tantrik orgazmlar yaarlarken erkeklere de gl orgazmlar yaatrlard.

KESLD

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

56

PC-KASI VE ARTIRILMI CNSEL DOYUM (ESR) LE LGL BLM OKUYABLMEK N BR ADET ESR KTABI SATIN ALINIZ

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

57

7
KADINLARDA ARTIRILMI CNSEL DOYUM (ESR): TEMEL TANIMLAR
Expanded Sexual Response

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

58 Artrlm Cinsel Doyumun Tarihesi Artrlm Cinsel Doyum (ESR-Expanded Sexual Response) aslnda 2500-3000 yllk bir gemie sahip. lk kez inliler, Taocu Seksin tanmn yapanlar tarafndan tanmlanm, daha sonra Uzakdou kltrleri tarafndan farkl ynlerde ele alnmt20. Hindistanda 2. Yzyldan itibaren Tantrik kltr ve Tantristler ESRyi aratrdlar ve Tantra ile ilgili pek ok gizli yazt yaynland; bunlardan en nemlilerinden birisi bir evlilik bavuru kitab olan Kama Sutra idi21. Kama Sutra ve Ananga Ranga isimli kitaplarda Tantrik kltre ait pek ok ipucu bulabiliyoruz.

KESLD

20

Jolang Chang. The Tao of Love and Sex : The Ancient Chinese Way to Ecstasy, New York: Dutton, 1977. Jolang Chang. The Tao of the Loving Couple : True Liberation Through the Tao, New York: Dutton, 1983. Mantak Chia M Chia, M Abrams, RC Abrams. The Multi-Orgasmic Couple: Sexual Secrets Every Couple Should Know, New York: Harper One, 2002. Mantak Chia. Healing Love through the Tao: Cultivating Female Sexual Energy, New York: Destiny Books, 2005. Omar Garrison . Tantra: Seks Yogas, ev.Nur Yener, stanbul: Okyanus Yaynlar, 2000. 21 Vatsyayana. Kama Sutra, Trans. by Burton R., London: Private, 1883. rd J Mamfurd. Ecstasy through Tantra. Minnesota: Llewellyn Pub, 3 ed., 2005. AM Michaels, P Johnson. Tantra for Erotic Empowerment. Minnesota: Llewellyn Pub, 2008. Akif Poroy. Tantra: Bedensel ve Ruhsal Dokunma, stanbul: Dharma Yaynlar, 2010.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

59

Fakat ne kadar uraldysa da insanlardaki haz alma motivasyonunu sosyal yaplarn getirdikleri ve tepeden indirdikleri totaliter uygulamalar engelleyemedi. Kadnlar ve erkekler gizlice de olsa yine haz peinde kotular. Mastrbasyon da bunun banda geliyordu. 1950lerden sonra insan cinsellii bilimsel olarak incelenmeye baland. 1966da Masters & Johnson insanlar laboratuarda incelediler ve orgazmn temel fizyolojisini, pek ok unsurlar bugn artk hepsi geerli olmasa da ortaya koydular22. nsan ve kadn cinselliinin ekstremleri de deney koullarnda incelenmeye baland.

22

Masters William ve Virginia Johnson. Human Sexual Response, Boston: Little Brown Company, 1966. Masters William ve Virginia Johnson. Human Sexual Inadequacy, Boston: Little Brown and Company, 1970. Masters William ve Virginia Johnson. Robert C. Kolodny, Human Sexuality (textbook), New York: Harper Collins, 1995.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

60

1990lara gelinceye kadar bilim adamlar ve cinsellik, Tantra konusunda alanlar cinselliin ekstremlerini pek incelemeyi dnmediler. lk kez 1991de Brauer ifti ESO Ecstasy Program isminde bir program balattlar23. Daha sonra 1995-2000 arasnda bir doktora tezi yapan Patricia Taylor 2002 ylnda tezinden yola karak Expanded Orgasm (Artrlm, geniletilmi orgazm) isimli bir kitap yazd; bu kitap 2000l yllarn banda bir dnm noktas oldu ve insanlar bir saat veya daha fazla srebilen orgazmlar aratrmaya baladlar24. Taylor tezinde 22 iftte eitli tekniklerle nasl orgazmn daha farkl, uzatlm ve transandantal (akn) yaanacan kantlad. Taylor ayn zamanda 2005 ylnda kartt DVDde kendi zerinde 1 saate yakn sren uzatlm orgazm durumlarn grntl olarak yaynlad. Bu dnemlerde ve daha sonra muhtelif yazarlar Expanded and Extended
23

Rhodes R, Brauer AP, Brauer DJ. ESO Ecstasy Program, New York: Grand Central Pub., 1991. 24 Taylor P. PhD Thesis: An Observational and Comparative Study of Practitioners of Expanded Orgasm: An Investigation of an Effective and Accessible Path to Transcendent States of Consciousness, Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Philosophy in Transpersonal Psychology, International University of Professional Studies, Maui, Hawaii, 2000. Taylor P. Expanded Orgasm: Soar to Ecstasy at your Lover's Every Touch, Illinois: Sourcebooks, Casablanca, 2002.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

61 Orgasm (Uzatlm ve artrlm, geniletilmi orgazm) konularnda makaleler ve kitaplar yazdlar25. Bu dnemlerde ise grntleme tekniklerinin gelimesi, fonksiyonel nroanatominin grntlenmesini salad. PET, fMRI tekniklerini kullanan Barry Komisaruk ve Beverly Whipple ekibi orgazmn beyindeki merkezlerini aratrmaya baladlar ve daha sonra kadnlarn orgazmnda Drt Sinir Teorisi ortaya kt.

ESRnin Tanm
ESR (Artrlm Cinsel Doyum, Expanded Sexual Response) kavram 2010lu yllarda ortaya atld. Bu kitabn yazar da uluslararas bilimsel platformlarda ESRnin, Patricia Taylor ile birlikte ilk tanmn gelitirenler ve tbbi literatre sokanlar arasndadr26. ESRin Trke ve ngilizce tanmlarn burada tekrarlayalm: The Definition of ESR: Being able to attain long lasting and/or prolonged and/or multiple and/or sustained orgasms and/or status

25

S Bodansky, V Bodansky. Extended Massive Orgasm, CA: Hunter House Pub, 2000.

BR Komisaruk, C Beyer-Flores, B Whipple. The Science of Orgasm, Baltimore: John Hopkins University Press, 2006. L Schwartz, B Schwartz. The One Hour Orgasm. New York: St. Martins Griffin, 1999. AK Ladas, B Whipple, JD Perry, The G-Spot and Other Discoveries About Human Sexuality. New York: Henry Holt Co, 1982. K Mah, YM Binik. The Orgasm Rating Scale. In T.D. Fisher, C.M. Davis, W.L. Yarber, & S.L. rd Davis (Eds.). Handbook of Sexuality-Related Measures (3 ed.) (pp. 500-502). New York: Routledge, 2010. Zdrok V. Anatomy of Pleasure, Philadelphia: Infinity Pub, 2004. 26 mit Sayn and Marjo Ramstadius. Expanded Desire: The Main Parameters and New Definitions of Enhanced and Expanded Sexual Response (ESR).33rd NACS Conference 2011, Oslo-Norway, Nordic Association for Clinical Sexology 33rd Congress Abstract Book (33):21, 2011. mit Sayn. Altered states of consciousness occurring during expanded sexual response in the human female: preliminary definitions. Neuroquantology; 9 (4):882-891, 2011.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

62 orgasmus that lasted longer and more intense than the classical orgasm patterns defined in the literature. ESRnin Tanm: Literatrde tanmlanm klasik orgazm paternlerinden farkl olarak daha iddetli ve uzun gelien, sreenleen ve/veya uzatlm ve/veya status orgasmusa dnebilen ve/veya art arda birok kez gelen orgazm yaayabilme yeteneine ESR (Artrlm Cinsel Doyum-Expanded Sexual Response) ad verilir. ESR gelitirebilen kadnlarda temel karakteristik zellikler ilk saptamada unlardr:
1) ESR-Kadnlar hem klitoral, hem de vajinal orgazm olabilmektedirler. 2) ESR-Kadnlar bileke orgazm olabilmektedirler (bileke orgazmlar hem vajinal, hem klitoral orgazmn ayn anda gelimesidir).

KESLD

Uzatlm Orgazm Yaayan Kadnlardan rnekler

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

63 Derin Seks isimli kitapta bizimle Hlya Raporu srasnda (2003) balant kuran hiperseksel bir kadndan bahsetmitik, Yeim K.nn orgazm deneyimleri yle zetleniyordu27:

KESLD
ESRnin Olas Mekanizmalar
ESR fenomeni bilim ortamlarnda henz yeni tanmlanma aamasndadr. Aslnda kadnlarda ESR kavram insanlk tarihi kadar eski olmasna ramen, ESRyi yaayanlarn says 1980li yllardan sonra ok daha fazla artmtr. Patricia Taylor da PhD tezinde birok olgu tanmlamtr; bir zel program ve eitimle, bu kadnlar ESR gelitirebilen ve farkl bilin hali yaayan kiilerdir28. Bu farkl bilin hallerinin arasnda mistik deneyim, evrenle btnleme, vcudundan kma, astral seyahat gibi deneyimler de mevcuttur. ESRnin mekanizmas 10 yla kadar daha iyi anlalacaktr. Fakat temel olarak Tantrik orgazm diye adlandrlan, hatta baz Tantristlerin abartarak Kozmik Orgazm diye adlandrdklar bir fenomen mevcuttur29. ESR, yzyllardr bahsedilen ve gizli bir alt kltr fenomeni olarak yaanan Tantrik orgazmn bilimsel bir addr; aslnda bileke orgazmlarnn tm ESRdir. Mekanizmay daha iyi anlayabilmek iin aadaki iki ekle bakmakta
27

mit Sayn. Derin Seks, stanbul:Klan Yaynlar, 2010. S:403-405.

28

Patricia Taylor. PhD Thesis: An Observational and Comparative Study of Practitioners of Expanded Orgasm: An Investigation of an Effective and Accessible Path to Transcendent States of Consciousness, Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Philosophy in Transpersonal Psychology, International University of Professional Studies, Maui, Hawaii, 2000. 29 Barbara Carellas. Urban Tantra: Sacred Sex for the 21st Century, Berkeley: Celestial Arts, 2007. Omar Garrison . Tantra: Seks Yogas, ev.Nur Yener, stanbul: Okyanus Yaynlar, 2000.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

64 fayda vardr. Birinci ekil normal bir cinsel tepkiyi ve orgazm, ikincisi ise eitimle, renilmi bir ESR cinsel davrann ele almaktadr:

KESLD

Kadnlarda ESRnin Geliimi


Normal olarak ESR, kadnlarda birden fazla sinirin oluturduu orgazm refleksiyle gelien cinsel tepki ve yant tarzdr. Kadnlarda ESRnin ve uzatlm orgazmlarn temeli yukarda sralanan yolaklardan birden fazlas zerinden ayn anda orgazmn gelimesinde yatmaktadr30. Yukardaki
30

mit Sayn, Altered states of consciousness (ASC) occuring during expanded sexual response (ESR) in the human female: preliminary definitions, Neuroquantology; 9:882-891 2011.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

65 ekilde grlebilecei gibi, rnek olarak tek bir klitoral orgazma 2 birim dersek, bu alnan haz, derinlik, tatminkarlk asndan ESR gelitike 32 birime kadar kmaktadr (burada birimler sadece bir fikir verebilmek asndan kullanlmaktadr, gerek lmler deildir!). Tabii bu dzeye gelmek ve bu kadar uyarlabilir olmak ok kolay salanabilecek bir ey deildir. Tantra Workshoplar ve Tantrik egzersizler, Kegel Perineometer ile yaplabilecek Kegel egzersizleri bir balangtr. Baz kadnlarda bu yetenekler zamanla, basamak basamak ok geliebilmekte ve Tantrada hep efsanevi olarak tarif edilen Kozmik Orgazmlara kadar gitmektedir.

KESLD
Kadnlarda ESRnin Geliiminde Merdiven Teorisi
Kadnlarda orgazmn geliimi belli reflekslerin renilmesiyle oluur. Bunlardan en temel ve basit olan klitoral orgazmdr. Klitoral orgazm kadnlarn bir ksm mastrbasyonla kendi kendilerine renirler. Bu baz kadnlarda ocukluk yalarnda balad gibi, bazlarnda ise hi renilmez. Mastrbasyonla klitoral orgazm renemeyen kadnlarda belli bir yatan sonra orgazmn yaanmasnn da renilmesi ok zor olur. Yaplan almalar gstermitir ki, cinsel uyarlma ve mastrbasyonla klitoral orgazm renme ya ne kadar erkense, kadnlarda cinsel tepkilerin glenmesi ve yaanan orgazmlarn eitliliinin artmas da o kadar fazladr31. Bu ya arttka bu orgazmlarn veya ESR orgazmlarnn ortaya kma olasl azalr. Klitoral orgazm elle uyar, oral uyar, vayblarla uyar (titreim), srtnme, scaksouk etkisi (basnl scak su vb.) gibi faktrlerle geliebilir. Bu kadnlarda en fazla renilen orgazm biimidir ve kadnlarn dnya genelinde % 80-90n klitoral orgazm yaayabilmektedirler

31

mit Sayn. Derin Seks. stanbul: Klan Yaynlar, 2010.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

66

KESLD

Status Orgasmus

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

67 Status orgasmus, art arda gelien ve bileke orgazmlarnn devamndan oluan, 1 dakikadan balayp 10-15 dakikaya sren (ya da daha uzun) ve kadnlar srekli orgazm halinde tutan uzatlm/arttrlm orgazm (expanded orgasm) halidir..

KESLD

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

68

8
KADINLARDA ORGAZM, ESR VE FARKLI BLN HALLER (ASC)

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

69 ESR orgazm yaayan kadnlarda hi kukusuz ki en enteresan ortak paydalardan birisi farkl bilin halleridir (FBH: ASC, Altered States of Consciousness). Aslnda baz kadnlarda tek veya oul vajinal ve/veya klitoral orgazmlarda bile yaanan FBH, uzun sredir rapor edilmektedir. yle ki Franszcada gl orgazmn bir ad da Petit Morte dur. Bir dilde neden orgazm olayna kk lm denebilir ki! nk kk lm, ruhunu kaybetme, ykselme, ruhun vcuttan kmas, lme yakn deneyim (near death experience), kiiliini kaybetme, depersonalizasyon gibi subjektif duygularn bir ifade biimdir. Ernest Hemingwayin anlar Kimin in alyor romannda, orgazmlar depreme benzetilir. zellikle kadnlarda, bazen de erkeklerde orgazm srasnda FBH geliebilir. FBH uzatlm, gl orgazmlarda ve ESR orgazmlarnda daha fazla ortaya kmaktadr; daha uzun sreli olmaktadr; daha fazla farkl eit arz etmektedir. Bu farkl bilin hallerinin orgazm srasnda salnan dopamin, oksitosin, endojen opioidler (endorfin) ve prolaktinden kaynaklad sanlmaktadr32. FBHden en fazla sorumlu tutulan nrotransmitter ve hormonlar dopamin ve oksitosindir. Normal orgazm hallerinde de tarif edilen FBH (ASC), ESRorgazmlarnda eit, ekstremlik, farkllk, varyasyon asndan da ok

32

Komisaruk BR, Whipple B. Love as a sensory stimulation: Physiological Consequences of its deprivation and expression. Psychoneuroendocrinology; 8:927-944, 1998. Komisaruk BR, Beyer-Flores C, Whipple B. The Science of Orgasm, Baltimore: John Hopkins University Press, 2006. Jill B Becker. Behavioral Endocrinology, Chicago: MIT Press, 2002. C. Sue Carter. Oxytocin and sexual behavior. Neuroscience and Biobehavioral Reviews; 16: 131-144, 1992.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

70 artmaktadr. rnein normal orgazmlarda bir birim iddetinde, 5 farkl tip FBHye (ASC) rastlanabiliyorsa, ESR-orgazmlarnda bu 10-20 birim iddetinde 50 farkl eit FBHye dnebilmektedir. Zaten yzyllardr literatrde ele alnan Tantrik orgazmlarda bir ekstazi, kendinden gei halinden bahsedilmektedir; ama konu henz detayl olarak, bilimsel bir biimde allmamtr. Kayt Sukel, son olarak bu konuyu New Scientist dergisinde dile getiren bir makale yaynlamtr33. Sukel, Barry Komisaruk ve Janniko Georgiadis ile mlakatnda, normal sradan orgazmn bile bir FBH (ASC) olduunu iddia etmektedir..

KESLD
Patricia Taylorn Doktora Tezi ve ESR- FBH (ASC)
Uzatlm ve geniletilmi orgazm (Expanded orgasm, EO) terimini ilk ortaya atanlardan biri olan Dr. Patricia Taylorn PhD tezi, 1995-2000 yllar arasnda hazrland ve EO terimi ilk kez ortaya atld. Stanislav Grofun takipisi olarak Transpersonal Psikoloji konusunda doktora yapmakta olan Patricia Taylorn hipotezi uydu: Kadnlarda ve erkeklerde cinsellik bilindiinden daha akn (transandantal) bir biimde yaanabilir ve kadnlarda orgazmn, sresi, genlii, iddeti ve nitelii ok arttrlabilir,

33

Kayt Sukel. Sex on the brain: Orgasms unlock altered consciousness. New Scientist; 2011; 2812. http://www.newscientist.com/article/mg21028124.600-sex-on-the-brain-orgasmsunlock-altered-consciousness.html?full=true

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

71 orgazmlar saatlere kadar uzatlabilir! 34. Fakat EO terimi, ESRde ve uzatlm, Tantrik, Taoist orgazmlarda yaananlar anlatmak iin bilimsel bir taban iermedii iin, terim sadece paramedikal ortamlarda ve fantezi dnyasnda kullanld. Bilimsel hibir veri tabanna geemedi. EO, ESR fenomeninin sadece kk bir parasdr. ESR tm olguya verilen orgazm d pek ok vcut yapsn, kimyasn da tanmlayan bir terimdir. rnein PCkaslarnn gelitirilmesi bir ESRdir ve EOnun gelimesine yardmc olur; ya da beyin kimyasnn bilinli olarak meditasyon veya dier egzersizlerle, nefes egzersizleriyle aktive edilmesi bir ESR fenomenidir, EO ise sadece ESRnin kk bir alt kmesidir, sonucudur. ESR teriminin iinde, EO; bileke orgazm; status orgasmus; PC-kaslarnn gelitirilmesi; farkl bilin halleri; cinsel vcut beden uyumunun ve aknlnn salanmas; ekstatik cinsellik gibi pek ok e vardr. EO (uzatlm-geniletilmi orgazm; expanded sexual response) ise ESR ile elde edilebilecek sonulardan (veya orgazm eitlerinden) sadece birisidir .

KESLD

34

Patricia Taylor. PhD Thesis: An Observational and Comparative Study of Practitioners of Expanded Orgasm: An Investigation of an Effective and Accessible Path to Transcendent States of Consciousness, Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Philosophy in Transpersonal Psychology, International University of Professional Studies, Maui, Hawaii, 2000. Patricia Taylor. Expanded Orgasm: Soar to Ecstasy at your Lover's Every Touch, Illinois: Sourcebooks, Casablanca, 2002.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

72

KESLD
.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

73

Taylorn Tezi-TABLO-1 Temel Bilgiler Temel Sorular (ksaltld)


Dzenli orgazmlarn ilk ya Orgazmlarda EO yaanma oran ve skl Yaanan en ksa EO (dakika) Yaanan en uzun EO (saat) Partnerle EO yaanma oran Mastrbasyonla kendi kendine yaanan EO oran Bir aletle (vibratr vb.) ile EO yaanma oran Oral seksle (kunilingus vb.) EO yaanma oran

Ortalama
13.9 (4-27) % 66.1 (10-100) 9 dk (0.2-60) 7.2 saat (0.3-156) % 66.3 % 57.4 % 36 % 21.7

Taylorn Tezi-TABLO-1 Temel Bilgiler Temel Sorular (ksaltld)


Koitus (cinsel iliki) ile EO yaanma oran Partner + bir aletler (vibratr) EO yaanma oran EOda gl duygulanmlar yaanma (1-5) EOda ok gl pozitif duygular yaanma oran (1-5) EOda negatif duygulanmlar yaama oran EOda kendine kar artm sevgi (1-5) EOda bakalarna veya partnere kar artm sevgi

Ortalama
% 36.2 % 3.9 4.1 4.4 1.4 4.2 4.2

KESLD

KADINLARDA ESR VE FARKLI BLN HALLERN OKUYABLMEK N BR ADET ESR KTABI SATIN ALINIZ

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

74

9
KADINLARDA ARTIRILMI CNSEL DOYUM (ESR) NASIL SALANIR?

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

75 ESRnin nasl gelitirilebilecei ve bu konudaki detaylar baka bir almamzda enine boyuna incelenmitir35. Bu kitapta bilimsel bir bak asndan ok ksa olarak ESR gelitirme yntemlerine deinmek gerekecektir. Erkeklerde ESR gelitirilmesi ok ayr bir almann ve kitap dizisinin konusudur. Bu kitapta sadece kadnlarn cinselliine, uzatlm orgazmna ve kadnlarla ilgili konulara deindik. ESRnin kadnlarda nasl gelitirilebileceini anlatmak gerekmekte ok ksa olsa da! Bu kitab okuyanlarn sadece kadnlar olmamas gerekli, nk kadnlar iyi tanmak ve onlar tatmin etmek iin, bu kitap erkekler tarafndan ncelikle okunmaldr. Erkekler unu unutmamal, bir kadnda ESR gelitirebilirlerse ve oksitosin yolan yeteri kadar uyarabilirlerse, o kadnn o erkekten vazgemesi zordur (dier olumsuz nedenler olmazsa tabii!). Bu konuda seminerlere ve workshoplara katlabilirsiniz36! ESRnin gelitirilmesi iin kadnlarn yapmas gereken bir dizi alma, eitim ve kendi gelitirme egzersizi vardr. Bu blm erkeklere de, kadnlara neler yapmalar konusunda ksa bir fikir vermektedir. Kadnlarn kendilerinde ESR gelimesi iin yapmalar gerekenlerden bazlar ksaca yle zetlenebilir:

KESLD

1) Drt Nokta Metodu Bunun yaplabilmesi iin erkek oral


35

mit Sayn. NEO-TANTRA: Tantrik Cinselliin Srlar, Tantrann Bilimsel Yorumu, 2012 (baskda). 36 Holistik Neo-Tantra ve ESR Workshoplar iin bkz. : www.tantraakademi.com .

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

76

KESLD
2) Derin Noktalarn Uyarlmas Metodu Baz kadnlarda bulunduu iddia edilen A ve O Noktalarnn uyarlabilmesi iin oral seks ve Drt Nokta Metodunun bir varyasyonu olarak derin noktalar uyarabilen ve ucu rotasyon yapabilen vayblar kullanlabilir. ..

KESLD

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

77

10
UZAKDOU CNSELL, TANTRA, TAOCULUK VE ESR

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

78

Dier blmlerde de ksaca deindiimiz gibi Tantra, Taocu Seks ve Uzakdou cinselliinde ESR yzyllardan beri bilinen ve zerinde uralan bir olgudur37. inliler ve Tantrist Hintliler cinsellii uzatabilmek ve hazz doruklara karabilmek iin trl teknikler gelitirmilerdir. sterseniz gznzde de daha iyi canlandrabilmeniz iin, Huang Tinin Taocu sevime bilimi danmanlarndan biriyle, bir Taocu sevime bilimi ustas arasnda Y Fang Pi Chch (Yeim Odasnn Gizleri) isimli kitapta yer alan syleiye bakalm38:
Tsai N (Huang Tinin kadn Taocu sevime danmanlarndan biri): Genellikle, erkeklerin boalmadan byk bir haz elde ettikleri sanl. Ama Taocu sevimeyi renen kimse giderek daha az boalacaktr. Bu durum sevimeden daha az haz duygusuna neden olur mu? Pen Tsu (Huang Tinin en yal danman): Tam tersine, boaldktan sonra o kimse yorgunluk duyar. Kulaklarnda uultu olur. Gz kapaklar arlar, susuzluk duyar, kollar bacaklar kaslr, kollarn ve bacaklarn oynatamaz. Boalrken pek ksa bir sre iin duyumsad cokunun bedeli saatler sren bezginliktir. Bu durumu
37

Jolan Chang. Taocu Sevime ve Seks, ev: lhan Gngren, stanbul: YOL Yaynlar, 1985. Jolan Chang. Sevien iftlere Taocu Sevime, ev: lhan Gngren, stanbul: YOL Yaynlar, 1991. Mantak Chia ve Douglas Abrams. The Multi Orgasmic Man, San Fransisco: Harper Collins, 1996. Mantak Chia ve Maneewan Chia. Kadnlar in Taocu Sevimenin Srlar, stanbul: Dharma, 2. basm, 2003. Mantak Chia ve Michael Winn. Erkekler in Taocu Sevime Srlar, stanbul: Dharma, 2001. lhan Gngren. Yumuak Sevime, stanbul: YOL Yaynlar, 2003. lhan Gngren. Bir Baka Gzle Bir Baka Adan, stanbul: YOL Yaynlar, 1988. mit Sayn. Cinselliin Farkl Boyutlar, stanbul: YOL Yaynlar, 1993. mit Sayn. Derin Seks. stanbul: Klan Yaynlar, 2010. Akif Poroy. Tantra: Bedensel ve Ruhsal Dokunma, stanbul: Dharma Yaynlar, 2010. Omar Garrison. Tantra: Seks Yogas, ev.Nur Yener, stanbul: Okyanus Yaynlar, 2000. 38 Jolan Chang. Taocu Sevime ve Seks, ev: lhan Gngren, stanbul: YOL Yaynlar, 1985. S: 42-45.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

79
gerek bir zevk sayamazsnz herhalde. Buna karn boalmay bir dzen iine koyup en alt dzeye getirene kadar azaltan kimsenin bedeni glenir. Zihni dinginleir, grme ve duyma yetisi artar. O kimsenin baz kereler boalmadan duyulan cokudan kendini yoksun brakmasna karn kadnna kar duyduu ehvet artar; sanki kadnna hi doyamyormu gibi gelir o kimseye. Asl srekli ve gerek haz duyumu ite budur! yle deil mi? Herkes yz sevimede ancak bir kere boalmakla ne tr bir haz elde ettiimi bana sorup duruyor. Bu soruyu soranlara genellikle verdiim yant udur: Ben byle yaparak elde ettiim hazz kesinlikle sizinkiyle deimem. Ben de sizin gibi sevierek ve boalarak on iki ylm harcadm.

Hemen tm Taocu sevime literatr buna benzer tasvirlerle doludur. inlilerin, bugn pek geerli olmasa bile bir salk ve tp sistemleri de vard, bu etkileri aklamaya alan. Yaztlarda ve kitaplarda in ve Tantrist kltrde kadnn 39 orgazmna kltr tarafndan ne kadar nem verildii grlmekte :
39

Jolan Chang. Taocu Sevime ve Seks, ev: lhan Gngren, stanbul: YOL Yaynlar, 1985. S: 128-130.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

80
Han soyu dneminde (M.. 206-M.S.219) yaam olan Taocu sevime ustas Wu Hsien gene kadnn isteinin oaldnn belirtisi olan u gstergeleri sralyor: 1. Kadnn soluklar sklam, sesinde denetleyemedii bir titreme balamtr. 2. Kadn gzlerini kapam, burun delikleri almtr, konuacak gc kalmamtr. 3. Gzleri erkeine taklp kalmtr. 4. Kulaklar ve yz kzarmtr ama dilinin ucu hafife soumutur. 5. Elleri ve karn scacktr. Szleri anlalmaz bir mrltya dnmtr. 6. Yznde bylenmi gibi bir grnm vardr. Gvdesiyle kollar, bacaklar pelte gibi yaylmtr. 7. Dilinin altnda tkr kurumutur, gvdesiyle sk sk erkeine demekte ve sarlmaktadr. 8. Kadn organnn damar gibi att fark edilmektedir ve adam akll salg

salmtr.

Sadece gemii 2000-2500 sene kadar olan Taoculukta ve Taocu sevimede deil, Hindistanda aristokrat snflar iinde 2. Yzylda filizlenmi ve daha sonra halka da yaylm Tantra ve Tantra Yoga akmnda da uzatlm cinsellie ve kadnn orgazmna byk nem verilirdi. Kama Sutra bir teorik

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

81 Tantra kitab olmamasna ramen, Tantrist alt kltrlerden ve Tantradan etkilenmi bir yatak odas baucu kitabdr; Tantraya ait bilgiler de iermektedir. Kama Sutrada Tantrik alt kltrlere ait pek ok izlere rastlamaktayz. rnein Kama Sutra tarihte kadn orgazmn ilk tarif kitaplardan birisidir, ayrca artrlm cinsel doyum ve ESRye ait de pek ok kanta rastlamaktayz Kama Sutrada

KESLD
.

1) Kadn lingam yonisiyle kavrar. ine doru eker ve uzunca bir sre iinde tutarsa buna kska ad verilir. 2) Cinsel birleme srasnda kadn, Yonisini bir tekerlek gibi yuvarlayacak olursa buna topa ad verilir. Ancak egzersizle, birok kez deneyerek ve uygulayarak renilir. 3) Cinsel birleme srasnda erkek karnn ve kalalarn ykseltir, kadn karn ve kalalaryla sanki bir ark eviriyormu gibi yuvarlak hareketler yaparsa buna salncak ad verilir. Kadn yorulunca alnn sevgilisinin alnna dayamal ve cinsel birleme pozisyonunda ylece dinlenmelidir. Bir sre kadn dinlendikten sonra bu kez dnerek ste kp birlemeyi kald yerden yeniden balatmaldr

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

82

Bugn Tantra konusunda internet zerinden konutuumuz pek ok Tantrist ve Tantra workshop yapan eitici olmutur. Hepsinin birletii gr, Tantrik gizli bilgilerde ESRnin gelitirilmesine ait unsurlar olduudur. Pek ok Tantra kitabnda da bylesi uzatlm orgazmlarn bu alt kltr tarafndan yaandna dair kantlar vardr. Tantrada ve bugn de Tantra Workshoplarnda u unsurlar ilenir ve retilir, aslnda eski Tantra eitimleri tarihteki ilk cinsel terapi eitimleridirler: Meditasyon Nefes egzersizleri Pelvis egzersizleri PC-Kas eitimi ve Kegel egzersizleri Cinsel hazz ve duyarll erkekte ve kadnda gelitirebilecek Yoga hareketleri, asanalar. Hatha Yoga

KESLD

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

83

Bu sralanan yntemlerden bazlar aslnda ESR oluturmak iin modern bilimin de nermekte olduu tekniklerdir. 2011 ylnda Zen Meditasyonu ve Farkndalk egzersizleriyle, birka saate kadar kadnlarn orgazm olabileceini iddia eden kitaplar yazlmtr Amerikada40! Bizim zerinde almakta olduumuz Holistik NeoTantra Workshoplar da aslnda birer ESR oluturma ve kadnlarda/erkeklerde ESRyi retme workshoplardrlar. Internet zerinden grtmz Avustralyadaki 17 yllk bir Tantra eitmeniyle mlakatmz aktarmak gerekirse: Soru: Tantra workshoplarnda neler retiyorsunuz rencilere ve ilgi nasl? Yant: Bu workshoplar aslnda ok transforme olmulardr. Eski Tantrik eitimler ok uzun sre, yllar srerdi. Artk insanlarn bu kadar uzun sreli eitimlere vakti yoktur. Bizim eitimlerimiz genellik hafta sonlar iki gnlk eitimlerden oluan bir eitim dizisi ve zinciridir. .

KESLD
40

Nicole Daedone. Slow Sex: The Art of the Female Orgasm. Boston: Grand Central Life Style, 2011. Claire Cavanah, Rachel Venning. Moregasms. Hong Kong: Avery-Welcher Media, 2010.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

84

ONUNCU BLM VE TANTRATAOCULUK HAKKINDAK BLGLER OKUYABLMEK N BR ADET ESR KTABI SATIN ALINIZ

11
KADIN ORGAZMLARININ VE ESRNN GELECE

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

85

KTABIN KALAN KISMINI OKUYABLMEK N BR ADET ESR KTABI SATIN ALINIZ

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

86

14
TANITIMLAR

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

87 TANITIM 1: WORKSHOPLAR
HOLSTK NEO-TANTRA VE ESR (Artrlm Cinsel Doyum) WORKHOPLARI
Holistik Neo-Tantra ve ESR Workshoplar kadnlara ve erkeklere (ayr ya da kark) verilen 3 modlden veya basamaktan oluan workshoplardr. Kadnlar iin ayrca bir drdnc modl daha vardr. Neo Tantra workshoplarnn amac kadnlarn ve erkeklerin kendilerinin ve birbirlerinin vcutlarn daha iyi tanyarak; duygularn, beyin kimyalarn, vcut kimyalarn, psikolojilerini daha iyi anlamalar; birbirine daha fazla haz vererek; daha doyum ve mutluluk iinde bir birliktelii paylamalarn salamaktr. Bu workshoplarda ESR (Artrlm Cinsel Doyum) da retilmektedir. Birinci Neo-Tantra Workshop bir gn (Cumartesi veya Pazar), toplam 8-9 saat; ikinci ve nc Neo-Tantra Workshoplar ikier gndr (her workshop toplam 18 saat). Her workshop alabilmek iin bir nceki workshop daha nceden alm olmak gerekir. Her bir workshop arasnda en az 2 ay sre olmaldr ve workshoplarda retilen pratik bilgiler ve egzersizler 2 ay sreyle uygulanmaldr. Tm workshoplarn bitiminde kiilere katlm ve NeoTantra Sertifikas verilir. Ayrca Tantra eitmeni yetitirmek iin be modlden oluan veya be basamakl ayr bir workshop serisi daha vardr. Bu Eitmen workshoplarnn her biri Cuma-CumartesiPazar olmak zere 2.5 gndr (22 saat). Be Tantra Eitmen workshopn bitiren kiilere Tantra Eitmeni sertifikas verilir. Bu konudaki detayl bilgileri edinme web adresi: http://www.tantraakademi.com iletiim adresi: tantraakademi@gmail.com dur. Workshoplara katlmak isteyenler aadaki bilgileri tantraakademi@gmail.com adresine yollamaldrlar: sim-Soyad: Meslek: Eitim: E-Posta 1: E-Posta 2: Cep Telefonu: Ev Telefonu: Katlnmak istenen dnem veya tarih: Web sitesi (varsa): Dier iletiim yollar:

TANTRA
Tantra kelimesi tan kknden gelir; uzanmak, devam etmek, oalmak anlamlarna gelir. Tantra bilgiyi gelitiren, oaltan anlamnda kullanlr. Tantra felsefesinin Vedik yaztlarda 2. yzyldan beri kullanld sylenmektedir. Budizmin ve Hinduizmin bir kolu olarak domutur. Tantrada hedef vcudun haz alma yeteneklerinin yok edilmesi yerine,

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

88
bilenerek ve en st hazlara ulaarak, bilincin almasdr. Tantra, meditasyon, yoga, nefes egzersizleri, isel bamszln salanmas gibi pek ok unsuru iinde barndrr. zellikle 2. yzyl ile 6. yzyl arasnda temel felsefesi ve yntemleri gelitirilmitir. Tantra cinselliin hem erkekte, hem de kadnda ok farkl boyutlarda yaanmasn amalayan bir dnce, eylem ve esrime sistemidir. Bu gnk modern tbbn ve modern cinsellik teorilerinin ulat noktada, 1500 yl nce Tantristlerin cinsellikle ilgili pek ok gerei grdklerine, deneyimlediklerine ahit oluyoruz. Bugn bilim son 50 ylda insan cinsellii ile ilgili pek ok farkl gerek kefetmitir. Modern seks terapisi bile Tantradan ve Tantrik cinsellikten ok ey renmi ve bunu uygulamaya koymutur. rnein Masters & Johnsonn uyguladklar sensate focus (dokunmaya odaklanma) egzersizleri eski Hint ve Tantra geleneklerinden alnmtr. NEO TANTRA Bat bilimi ve uygulamalaryla eski Hint ve Tantra geleneklerinin birletirilmesi sonucunda sentezi yaplm yeni uygulamalar ve felsefeler btndr. Bugn Avrupa ve ABDde binlerce Tantra okulu, eitim atlyesi ve workshop bulunmaktadr. Neo-Tantrann hedefi insanlara bedenleri ve cinsellikleriyle ilgili unutmu olduklar ve ayrdna varamadklar baz unsurlar ve hazlar hatrlatmak, tekrar yaatmaktr. Neo-Tantrada, klasik Tantraya oranla cinsellik eitimine ve cinsellikle ilgili bilgilere arlk verilir. Tantrik cinselliin temelinde u eler vardr: Meditasyon (bilincin ve u ann ayrdndaln salama, parasempatik ve sempatik otonom sinir sistemleri zerinde kontrol salayabilme) Yoga (Hatha Yoga, vcudun kas sistemini ve beyin-vcut btnln salayabilme) Nefes egzersizleri (doru nefes almay renmek) Pelvis egzersizleri Doru yaamak (kendiyle bark, tutarl ve beden/zihin uyumunu salayarak yaamak) Cinsel potansiyeli gelitirmek. Cinsellii ve orgazm bilinen boyutlarn ok zerinde yaamak. Cinsellii kutsal bir tren olarak yaayabilmek. Sanldnn aksine Tantra kuramlarnn temelinde snrsz ve rastgele seks yaama yoktur, cinsellii doru yaama vardr. Pek ok Tantrist kendi derin felsefelerinin de bir rn olarak monogamik (tek eli) bir yaam srmektedirler. Elerin birbirlerine kar son derece saygl ve verici olmas, cinsellii kutsal bir esrime treni olarak yaamas, cinsellikte ortaya karlabilecek potansiyellerin ayrdna varmalar Tantrik cinselliin znde olan bir gerekliktir. Tantrik cinsellik veya Neo-Tantra bugn Batda gzlemlenen ve insanlar daha ok yanlzlatrp, depresyona sokan ar cinsel yozlamaya kar kar. rnein elerin birbirini aldatmas, rastgele cinsellik yaamas, srekli partner deitirmesi Tantra felsefesine aykrdr. Neo-Tantrann temelinde unlar vardr: Monogamik ve drst bir yaam, cinsellikteki tm yozlamalarn nlenmesi. Elerin birbirini ve vcutlarn ok iyi tanmalar. Elerin birbirlerine maksimum dzeyde haz vermeyi salamalar.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

89
Elerin btnsel bir uyumu salayp, birbirlerinin cinsel potansiyellerini gelitirmeleri. Elerin cinsellii uzun, sreen ve isel potansiyelerini aa karc bir biimde cinsellii bir esrime yntemi olarak yaamalar. Aile kurumunun kaytsz artsz korunmas. HOLSTK NEO-TANTRA WORKSHOPLARI Birinci Holistik Neo-Tantra Workshopu
Meditasyon (Zazen)/ Nefes alma egzersizleri / Pelvis egzersizleri ve baz Yoga egzersizleri / Tantra ve Neo-Tantra / Tantrada nerdesiniz?/ Psikometrik testler, lmler/ Holistik cinsellik / Uzak Douda Cinsellik / Tantrik Felsefe / Tantrik Cinsellik / Taoist felsefe ve Taoist cinsellik / Modern bilim ve Tantra / Vcudunu tanmak / Erkek ve kadnda temel cinsel anatomi ve fizyoloji / Tantrik orgazm/ Artrlm Cinsel Doyum (ESR)/ PC-kas / Kegel Egzersizleri / G-Noktas ve dier blgeler (yeni bulunan erojen noktalar) / Orgazmn temelleri, yeni orgazm anlay / Kadn cinsellii konusunda en son bulgular/ Yin ve Yang uyumu; Yin ve Yang hakknda bilimin izah / Taocu felsefe ve Tantrann modern bilimle yorumlanmas / Kama sutra / Beyin ve Tantra, modern bilimin cinsellik hakkndaki bulgular / Cinsellii gelitiren dier teknikler

NSANLARI ETKLEME SANATI WORKSHOPLARI Workshop eitleri:


Erkeklerin kadnlar etkileme sanat Kadnlarn erkekleri etkileme sanat Pazarlamaclkta insanlar etkileme sanat Reklamclkta insanlar etkileme sanat Politikaclkta insanlar etkileme sanat Kendisiyle bark yaama sanat nsanlarla bark yaama ve insanlar etkileme sanat Psikolojik sava ve psikolojik savaa kar koyma

1)

Birinci Workshop: Kar Cinsin Birbirini Etkilemesi Workshoplar Bu workshop erkek-kadn kark 2 modldr. Herbir modl Cumartesi-Pazar (Her gn 7-8 saat) olmak zere iki gndr. Workshopn tamam drt gndr. 2 modl de tamamlayanlara Katlm Sertifikas verilir. Workshoplarda interaktif eitim, psikometrik testler, psikodrama, oyun ve teatral eler de retilmektedir. Bu konudaki detayl bilgileri edinme web adresi: http://www.insanlarietkileme.com http://www.zihinkontrolu.com dur. iletiim adresi: tantraakademi@gmail.com dur. Workshoplara katlmak isteyenler aadaki bilgileri adresine yollamaldrlar: sim-Soyad: tantraakademi@gmail.com

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

90
Meslek: Eitim: E-Posta 1: E-Posta 2: Cep Telefonu: Ev Telefonu: Katlnmak istenen dnem veya tarih: Web sitesi (varsa): Dier iletiim yollar: A) nsan psikolojisi ve beyin hakknda temel bilgiler.
Alg fizyolojisi / Alg psikolojisi/ Subliminal psikoloji/ Bilin d ve bilin d psikolojisi/ Kollektif bilin d psikolojisi/Ksa beyin fizyolojisi/ Renklerin psikolojisi/ Vcut dili, vcut dili psikolojisi, vcut dilinden karlabilecek sonular/ Kiilik yaplar/ nsanlarda kiilik bozukluklar/ Karakter analizi/Psikometrik testler nelerdir? Ne ie yarar?/ Karnzdaki insan anlamak iin ksa psikometrik testler/ maj yaratmak/ Marka aratmak / EGO ve Egoya hitap etmek/ NLP, meditasyon, yoga, kiilik geliim yntemleri/Psikodrama, interaktif egzersizler/Dier

B)

Erkeklerin Kadnlar Etkilemesi


Kadnlarn zellikleri / Kadn fizyolojisi ve hormonlar/Kadnlarn BEYN/ Kadn psikolojisi / Kadn snflamalar /Kadnlarn ilgilerini lmek /Kadnna gre davranmak /Kadnlarn nemsedikleri unsurlar /Kadnlarn ilgilerini ekmek iin yntemler /Kadn cinsellii /Kadnlar cinsel ynden daha iyi tatmin etmek/Karnzdaki kadnlar anlamak iin psikometrik testler/Psikodramalar, oyunlar, karlkl skeler, interaktif egzersizler/Dier

C)

Kadnlarn Erkekleri Etkilemesi


Erkeklerin zellikleri /Erkek fizyolojisi/Erkek BEYN/Erkek psikolojisi /Erkek snflamalar /Erkeklerin ilgilerini lmek /Makyaj ve estetik /Kendinizi erkeklere prezante etmek /Erkeklerin nemsedikleri ve beendikleri unsurlar /Erkek cinsellii /Erkekleri cinsel ynden tatmin edebilmek /Erkekleri anlayabilmek iin psikometrik testler /Psikodramalar, oyunlar, karlkl skeler, interaktif egzersizler/Dier

D)

nsanlar Etkilemede Dier Temel Unsurlar


Egoya hitap edin/Karnzdaki beenin ve beendinizi gsterin/Karnzdakinin /psikolojisini anlayn/Karnzdakini snflandrn/Karnzdaki olun, onu oynayn/nce ben deil nce sen imaj/Kendi imajnz sein ve belirleyin/Polyanna olmak/Karnzdakiyle ilgilenmek/Farkl ortak noktalar yaratmak /nsanlar sevmek/Karnzdaki kiilii belirleyin, kartlar ona gre oynamak/Kendinizi farkl tantmak/steklerizin ayrdnda olmak/Karnzdaki insann sizde grmek istediklerini kefetmek, ona gre oynamak/Yaam bir psikodramadr, hayat oynayn/Dier

2)

kinci Workshop: Pazarlama ve Reklamclkta nsanlar Etkileme Sanat Bu workshop erkek-kadn kark 2 modldr. Herbir modl Cumartesi-Pazar (Her gn 7-8 saat) olmak zere iki gndr. Workshopn tamam drt gndr. 2 modl de tamamlayanlara Katlm Sertifikas verilir. Workshoplarda interaktif eitim, psikometrik testler, psikodrama, oyun ve teatral eler de retilmektedir. Ayrca bir de ileri nc modl vardr. Bu konudaki detayl bilgileri edinme web adresi: http://www.insanlarietkileme.com

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

91
http://www.zihinkontrolu.com dur. iletiim adresi: tantraakademi@gmail.com dur. Workshoplara katlmak isteyenler aadaki bilgileri adresine yollamaldrlar: sim-Soyad: Meslek: Eitim: E-Posta 1: E-Posta 2: Cep Telefonu: Ev Telefonu: Katlnmak istenen dnem veya tarih: Web sitesi (varsa): Dier iletiim yollar: A) tantraakademi@gmail.com

nsan psikolojisi ve beyin hakknda temel bilgiler.

Alg fizyolojisi /Alg psikolojisi /Subliminal psikoloji / Bilin d ve bilin d psikolojisi / Kollektif bilin d psikolojisi / Ksa beyin fizyolojisi / Renklerin psikolojisi/ Vcut dili, vcut dili psikolojisi, vcut dilinden karlabilecek sonular / Kiilik yaplar /nsanlarda kiilik bozukluklar /Karakter analizi /Psikometrik testler nelerdir? Ne ie yarar? /Karnzdaki insan anlamak iin ksa psikometrik testler /maj yaratmak /Marka yaratmak / EGOyu anlamak ve Egoya hitap etmek / NLP, meditasyon, yoga, kiilik geliim yntemleri/Psikodrama, interaktif egzersizler/ Pazarlama psikolojisi/Reklamclk psikoloji

B)

Pazarlama

Kadn cinsellii /Erkek cinsellii/Cinsellik ve pazarlama /Pazarlama nedir? /Reklamclk nedir?/Pazarlama teknikleri nelerdir /nsan psikolojisi pazarlama tekniklerinde nasl kullanlr /Alg psikolojisi ve pazarlama /nsan psikolojisinin evreleri ve pazarlama /Otonom sinir sistemi ve telkine yatknlk /Hipnoz ve telkin/ kna yntemleri /Vcut diliyle insanlar ikna yntemleri /Pazarlayacanz mal veya nesneyi en ideal nasl paketlersiniz? Nasl bir aket iinde sunarsnz? /Pazarlayacanz mal nasl ucuz gsterirsiniz? /Pazarlama yapacanz hedef kitleyi nasl saptarsnz? /Pazarlamaya yapacanz hedef kitlenin psikolojisini nasl belirlersiniz? /Pazarlama yapacanz hedef kitledeki insanlar nasl etkiler ve ikna edersiniz /nsanlar bir konuda bir mal kullanmaya ve satn almaya nasl ikna edersiniz? / Oyunlar /Psikodramalar /Pazarlama teknikleri ve problemler, yapay olgular /Kendinizi bir pazarlamac olarak nasl daha iyi pazarlarsnz?

C)

Reklamclk

REKLAMCILIK NEDR?/Nasl en iyi reklamc olunur?/En ideal reklam nedir?/Cinsellik ve reklamlar/nsan alg psikolojisi reklamlarda nasl kullanlr?/Cinsellik reklamlarda nasl kullanlr / /nsanlar reklamla nasl ikna edersiniz?/nsanlar reklamlarla nasl etkilenir?/Reklamlar ve zihin /kontrol/Reklamlar ve beyin ykama/Tarihteki reklamclk rnekleri/Reklamlar ve alg psikolojisi/Reklamcln ilkeleri/Grafik reklamcl/Televizyon reklamcl/Reklamlar ve hipnoz nedir?/Reklamlar ve sublimal alg nedir? /Reklamlar ve telkin nedir?/Reklam denemeleri/Oyunlar, interaktif almalar/Psiko drama/Reklam problemleri /

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

92

TANITIM 2: Yaknda Benzer Konularda kacak kitaplar (2012-2013)

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

93
TANITIM 3: Kegel Perineometer
Kegel Perineometer, Kegel egzersizleri ile PC-Kaslarnn (PFM) gelitirilmesi srasnda kullanlmak zere tasarlanm ve PC-Kaslarnn gcn len zel tbbi bir lm aletidir. Bu alet sayesinde PC-Kaslarnnzn gcn lebilir ve bir biyo-feedback (geri besleme) mekanizmasyla, kas gcnzdeki geliimi ve ilerlemeyi gzlemleyip kayt edebilirsiniz! Kegel Perineometerdan edinmek iin aada verilen e-posta ile temas kurup, istenen bilgileri doldurduktan sonra smarlayabilirsiniz. PC-Kaslarnn Kegel Perineometer sayesinde gelitirebilen kadnlar u zelliklere sahip olabilirler:
Stress inkontinans isimli idrarn tutamama gibi bir rahatszlktan kurtulurlar. Doum ncesinde Peritron ile Kegel egzersizleri yaplmas doum komplikasyonlarn azaltr, doumu kolaylatrr. Doum sonrasnda Peritron ile Kegel egzersizleri yaplmas doum sonras gelien komplikasyonlar azaltr, postpartum cinsel fonksiyon bozukluklarn nler. Vajinusmus vakalarnda, cinsel hazzn ve cinsel ilikiye allmasnda ok nemli bir yol kat edebilirler. Kadnlarda grlen pek ok cinsel fonksiyon bozukluunun tedavisinde Peritron ile yaplan Kegel egzersizleri ok nemlidir ve fonksiyon bozukluunu yenmeye yardmc olur. Orgazm olamyan kadnlarn, orgazm olmay renmesi kolaylaabilir. Vajinal orgazm olamayanlar, vajinal orgazm olmay renebilirler. Tekli vajinal orgazm olanlar, oul (multiple) orgazm olmay renebilirler. PC-Kaslarn ok gelitirmeyi baarabilenler, hi bir uyar olmakszn sadece bu vajinal kaslar skarak orgazm olmay ok kolaylatrabilirler. Peritron ile PC-Kaslarn gelitiren kadnlarda orgazmlarn kalitesi, skl, says ve iddeti ok artar. Erkeklere ok daha fazla cinsel haz verebilirler. Araplarn nl yntemi Kabbazay renebilirler. Cinsellikten ve cinsel ilikiden ok daha fazla zevk alabilirler Pek ok cinsel fonksiyon bozukluunda bu alet, cinsel sorunlar zc rol oynar. ESR gelitirebilirler.

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

94
Haberlemeniz gereken e-posta: tantraakademi@gmail.com sim-Soyad: Meslek: E-Posta 1: Cep Telefonu: Ev Telefonu:

Eitim: E-Posta 2:

TANITIM 4: Tantra Koltuk


Tantrik veya Kama Sutra pozisyonlarnn uygulanabilmesi iin zel olarak ergonomik olarak dizayn edilmi Tantra koltuu piyasadaki fiyatlarnn yar fiyatna www.tantraakademi.com sitesinden tantraakademi@gmail.com adresiyle yazarak edinebilirsiniz. Detayl bilgi iin: http://www.tantraakademi.com/tr/tantra-koltuk-tantra-chair Koltuun zerinin kaplamasn istediiniz renk ile birlikte aadaki bilgileri tantraakademi@gmail.com adresine yollaynz, zel olarak imal edilip, 15-20 gn iinde adresinize teslim edilecektir:
sim-Soyad: Meslek: Eitim: E-Posta 1: E-Posta 2: Cep Telefonu: Ev Telefonu: Adres: Tantra koltuun zerinde istediiniz renk:

ESR: Artrlm Cinsel Doyum

mit Sayn

95