Senarai Nilai-Nilai Murni

• BAIK HATI • BERDIKARI • BERHEMAH TINGGI • HORMAT-MENGHORMATI • KASIH SAYANG • KEADILAN • KEBEBASAN • KEBERANIAN • KEBERSIHAN FIZIKAL DAN KEBERSIHAN MENTAL • KEJUJURAN • KERAJINAN • KERJASAMA • KESEDERHANAAN • KESYUKURAN • RASIONAL • SEMANGAT KEMASYARAKATAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful