You are on page 1of 73

1

Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan sepanjang hayat? A Pendidikan yang diterima secara formal B Satu usaha menimba ilmu pengetahuan, kemahiran dan latihan secara berterusan tanpa had umur C Proses pembelajaran yang mempunyai sempadan usia D Pendidikan secara tidak formal Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan pendidikan sepanjang hayat? I Melahirkan masyarakat modal insan II Membentuk masyarakat bersifat bestari III Melahirkan masyarakat minda kelas ketiga IV Menjana pembangunan diri dan negara A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Pendidikan sepanjang hayat berkait secara langsung dengan pembangunan A ekonomi negara B dasar kerajaan C sosial negara D modal insan

D Wawasan 2020 6 Apakah kepentingan nilai-nilai perikemanusiaan? A Memastikan manusia disamakan seperti haiwan B Mewujudkan persefahaman antara kaum C Meningkatkan imej negara sahaja D Meningkatkan maruah keluarga sahaja

Memelihara dan memberi perhatian terhadap kehormatan dan harga diri 7 Pernyataan di atas berkaitan dengan sifat kemanusiaan A menghargai nyawa B cinta akan keamanan C bertanggungjawab D bermaruah Antara berikut, yang manakah tidak berkaitan dengan isu kemanusiaan? A Penderaan B Pembuangan bayi C Penyalahgunaan dadah D Kenaikan harga minyak Antara berikut, yang manakah tidak menunjukkan cara-cara menghargai diri dan nyawa? A Membantu mangsa bencana B Menjaga pemakanan C Menyokong peperangan D Elakkan diri daripada pergaduhan Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang pembelajaran kendiri? A Murid mempunyai akses kepada sumber pembelajaraan B Pendekatan pembelajaran yang berpusatkan murid C Pembelajaran berlaku atas daya usaha murid sendiri D Murid tidak bertanggungjawab terhadap pemerolehan pengetahuan dan kemahiran sendiri

8 3

9 4 Antara berikut merupakan tokoh yang mengamalkan pendidikan sepanjang hayat, kecuali A Allahyarhamah Mona Fendi B Allahyarham Zainal Abidin Ahmad (Zaba) C Mendiang Tun Tan Siew Sin D Dato Dr. M. Thambirajah 10 sekolah kebangsaan profesion perguruan 5 Memperkasakan Memartabatkan

Maklumat di atas merujuk kepada teras strategik A Pelan Induk Pembangunan Pendidikan B Rancangan Malaysia Kesembilan C Falsafah Pendidikan Negara

Isikan petak kosong dengan sifat-sifat kemanusiaan berdasarkan maksud yang diberi. Menjaga maruah Empati Menghargai nyawa Cinta akan keamanan

Sifat kemanusiaan

Maksud

(a)

Menghormati, memuliakan dan mengendahkan nyawa

(b)

Perasaan sayang akan ketenangan, kesentosaan dan ketenteraman

(c)

Memelihara dan memberi perhatian terhadap kehormatan dan harga diri

(d)

Daya menyelami dan memahami perasaan atau emosi orang lain

(8 markah) 2 Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi.

Di sebuah pondok yang sunyi, Fuad termenung mengenangkan nasib diri dan keluarganya yang dibelenggu kemiskinan. Setiap kali cuti persekolahan Fuad akan mengambil upah menjaga dusun buah-buahan milik Haji Dollah. Upah yang diberikan oleh Haji Dollah bolehlah dia membeli keperluan sekolah untuk dirinya dan adikadik. Hal ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban yang ditanggung oleh ibu bapanya. Lamunan Fuad terhenti apabila dia terdengar bunyi dentuman yang kuat dari arah jalan raya. Tanpa berlengah Fuad bergegas ke arah bunyi dentuman itu. Apabila menghampiri tempat kejadian, Fuad ternampak sebuah van milik syarikat keselamatan terbalik dan kelihatan dua orang lelaki yang mengerang kesakitan. Dia juga melihat seekor lembu mati di tengah-tengah jalan raya. Fuad yakin bahawa van yang dinaiki oleh dua orang lelaki itu telah terlanggar lembu yang sedang melintas jalan. Fuad menghampiri van tersebut kerana dia ingin memberikan bantuan. Apabila Fuad menghampiri mangsa kemalangan, Fuad ternampak duit yang banyak bertaburan. Fuad termenung seketika. Apabila melihat mangsa kemalangan dengan lebih dekat, Fuad ternampak salah seorang lelaki memegang senjata api dan cedera parah di dada seperti terkena tembakan. Dengan perasaan perikemanusiaan Fuad sedaya upaya membantu mangsa yang cedera. Fuad juga membantu mengutip wang milik dua orang lelaki yang bertaburan itu. Semasa Fuad asyik mengutip wang yang bertaburan, Fuad terdengar bunyi siren polis. Fuad melihat dua kereta peronda polis sedang menuju ke arahnya. Dengan tenang, Fuad memberitahu polis tentang kejadian kemalangan yang berlaku. Alangkah terkejutnya Fuad apabila diberitahu oleh pihak polis bahawa mangsa kemalangan itu adalah perompak yang merompak

bank di bandar berhampiran. Pihak polis mengucapkan terima kasih kepada Fuad atas kerjasama yang diberikan.

(a)

Berdasarkan petikan di atas, adalah Fuad memiliki sifat-sifat kemanusiaan? Jelaskan. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

(b)

Nyatakan tiga sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Fuad. (i) _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (iii) _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

(c)

Berikan dua kelebihan kepada negara jika setiap warganegaranya mengamalkan sikap empati dalam kehidupan. (i) _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (12 markah)

(10 markah) 3 Kerajaan memberi penekanan terhadap konsep pendidikan sepanjang hayat kerana ia dapat meningkatkan produktiviti dan peluang pekerjaan. Nyatakan lima kepentingan pendidikan sepanjang hayat. (a) _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ (b) _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ (c) _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

(d) _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ (e) _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ (10 markah) 4 Tandakan () pada pernyataan yang BETUL dan tandakan () pada pernyataan yang SALAH. (a) Pendidikan sepanjang hayat boleh diperoleh setelah seseorang individu itu menamatkan pendidikan di sekolah rendah, menengah dan universiti. (b) Pendidikan sepanjang hayat hanya berlaku secara formal.

(c) Pendidikan sepanjang hayat membolehkan seseorang memperlengkapkan diri dengan pengetahuan ICT. (d) Pendidikan sepanjang hayat bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang mementingkan diri.

(e) Pendidikan yang diperoleh melalui bimbingan seorang guru al-Quran merupakan pendidikan secara formal. (f) Penguasaan teknologi maklumat menjadi aspek penting yang diterapkan kepada murid dalam pembelajaran harian di sekolah. (g) Rakyat merupakan aset kedua penting dalam pembangunan negara.

(h) Masyarakat yang melengkapkan diri dengan pendidikan dapat membantu dalam pembangunan negara.

(i) Pembelajaran kendiri adalah satu daripada ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat.

(j) Pendidikan dapat menjamin kecemerlangan diri individu.

(10 markah)

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.

Antara berikut, yang manakah bukan contoh pendidikan sepanjang hayat? A Pembelajaran kendiri B Pendidikan untuk kesamarataan C Pendidikan untuk pertumbuhan sosial D Pembelajaran terbatas sempadan masa dan usia Apakah kelebihan orang yang tahu menguruskan masa? A Dapat melakukan banyak perkara daripada orang lain B Sentiasa memperoleh kejayaan dalam hidupnya C Dapat menjalankan aktiviti kehidupannya dengan tenang dan terkawal D Tidak memerlukan bantuan orang lain dalam melakukan sesuatu perkara Menyelam sambil minum air

Apakah faktor yang menjadi pendorong seseorang individu itu meneruskan pembelajaran semasa di alam pekerjaan? A ingin kenaikan gaji B ingin bersaing dengan rakan sekerja C ingin kenaikan pangkat D menyedari kepentingan ilmu untuk memajukan diri Antara berikut, sikap manakah tidak dimiliki oleh individu yang berperikemanusiaan? A Bermaruah B Mendera C Empati D Menghargai nyawa Syukri tidak gembira untuk hari raya tahun ini kerana mengenangkan nasib mangsa yang sedang menderita akibat banjir di Kelantan

Peribahasa di atas merujuk kepada A kepentingan menggabungkan masa dalam melakukan dua atau lebih perkara B harus menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya apabila masa terhad C pekerjaan harus dilakukan dengan teliti agar tidak rugi D masa amat bernilai dan tidak harus dibazirkan

Apakah perasaan yang dialami oleh Syukri? A Empati C Hampa B Rindu D Kasih sayang Antara berikut, yang manakah bukan cara menghormati orang kurang upaya? A Memahami perasaan mereka B Mengasing tempat makan mereka

C Berkongsi minat dan bakat dengan mereka D Cuba memenuhi keinginan mereka 8 Apakah kesan yang akan dialami sekiranya rakyat Malaysia tidak mempunyai sifat perikemanusiaan? A Perpaduan antara kaum semakin erat B Jenayah juvana dapat dikurangkan C Kesejahteraan negara akan tergugat D Keharmonian negara akan berkekalan Apakah yang menjadi faktor penting dalam menjaga maruah diri? A Harta benda B Kasih sayang C Kekayaan D Harga diri

10

Antara berikut, individu manakah yang tidak mengamalkan hidup berperikemanusiaan? A Kamal sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang B Sofia menghulurkan bantuan kepada mangsa kemalangan C Vincent melibatkan diri secara aktif dalam bidang sukan D Afidah prihatin dengan isu-isu kemanusiaan yang berlaku di negara lain

Pembelajaran kendiri adalah satu daripada ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat. Nyatakan ciri-ciri pembelajaran kendiri. (a) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (d) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (e) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (10 markah)

Jawab soalan-soalan di bawah ini berdasarkan petikan yang diberi. Musim tengkujuh hampir tiba. Tengkujuh akan memberi kesan kepada penduduk di negeri-negeri pantai timur terutamanya Kelantan. Setiap tahun negeri Kelantan tidak pernah terlepas daripada musibah banjir. Rakyat di negeri Kelantan sudah biasa dengan musim tengkujuh yang mengakibatkan banjir. Banjir akan menyebabkan kemusnahan harta benda seperti rumah, binatang peliharaan, dan hasil tanaman. Ada juga nyawa yang menjadi korban kerana banjir. Namun, rakyat di Malaysia sangat prihatin dengan keadaan mangsa banjir. Bantuan tidak pernah lewat diterima oleh mangsa banjir. Sikap bantu-membantu sentiasa tertanam dalam diri rakyat Malaysia.

(a)

Berdasarkan petikan di atas, apakah kesan daripada musim tengkujuh? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

(b)

Nyatakan dua sifat kemanusiaan yang perlu ada dalam diri kita apabila melihat orang lain ditimpa musibah bencana alam seperti banjir. (i) _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

(c)

Berikan dua kesan daripada banjir. (i) _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (10 markah)

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

ICT pengetahuan

kemahiran kejayaan

memperbaiki idea

institusi insan

akademik Usia

(a) Pendidikan sepanjang hayat bertujuan untuk ______________ dan memajukan diri sendiri. (b) Pendidikan sepanjang hayat boleh diperoleh secara formal melalui kursus atau program yang ditawarkan oleh pelbagai _____________ dalam pelbagai bidang. (c) Pendidikan sepanjang hayat tidak mementingkan pendidikan formal berbentuk ____________ sahaja sebagai jaminan untuk berjaya dalam kehidupan. (d) ________________ bukan faktor penghalang untuk meneruskan pendidikan sepanjang hayat. (e) Pendidikan sepanjang hayat merupakan konsep tentang pemerolehan __________, kemahiran dan kompetensi setelah seseorang menamatkan pendidikan formal.

(f) Perkembangan teknologi menyebabkan pendidikan sepanjang hayat boleh dilakukan dengan penggunaan _____________. (g) Setiap individu berpeluang meningkatkan ilmu pengetahuan dan _____________ melalui program pendidikan sepanjang hayat. (h) Pendidikan sepanjang hayat berkait secara langsung dengan pembangunan modal __________________. (i) Masyarakat yang berilmu pengetahuan akan menyumbang pelbagai ______________ dan kemahiran untuk memajukan negara. (j) Seseorang yang bercita-cita tinggi akan berusaha memperbaiki kelemahan diri demi mencapai ____________ dalam kehidupan. (10 markah) 4 Pendidikan sepanjang hayat dapat membentuk masyarakat yang maju seiring dengan pembangunan negara yang pesat. Nyatakan langkah-langkah yang boleh diambil bagi memupuk amalan pendidikan sepanjang hayat. (a) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (d) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (e) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (10 markah)

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.

Mengapakah restu ibu bapa penting kepada pasangan yang akan melangsungkan perkahwinan? A Supaya hidup pasangan diberkati dan bahagia B Supaya anak dan bakal menantu hidup dalam keadaan porak-peranda C Supaya tidak menghadapi masalah kewangan D Ibu bapa tahu siapa yang harus dipersalahkan jika berlaku perkara tidak diingini Bakal pasangan suami isteri perlu mematuhi peraturan perkahwinan mengikut undang-undang kerana A untuk mendapatkan kewarganegaran kepada anak-anak B bagi mendapatkan pengiktirafan daripada ibu dan bapa C untuk memastikan perkahwinan itu sah dan diiktiraf oleh agama serta pentadbiran negeri D untuk memudahkan Jabatan Pendaftaran Negara mendapat statistik perkahwinan mereka Pemeriksaan kesihatan sebelum berkahwin harus dilakukan untuk mengesan penyakit A tibi C jantung B talasemia D kencing manis

Antara berikut, agensi manakah tidak berkaitan dengan pertubuhan kebajikan masyarakat Malaysia? A MAKNA Malaysia B MERCY Malaysia C Persatuan Puteri Islam D Yayasan Salam Malaysia Antara berikut, yang manakah merupakan contoh aktiviti kemasyarakatan? I Membersih dan mengecat dewan orang ramai II Melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong III Memberi bantuan ubat-ubatan kepada mangsa bencana alam IV Membantu adik menyiapkan tugasan sekolah A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Terdapat limpahan air di jalan besar disebabkan oleh paip air pecah Apakah tindakan anda sekiranya perkara di sebelah berlaku di depan mata? A Membaiki kerosakan tersebut dengan rela hati B Mengharapkan orang lain untuk membantu selesaikan masalah C Membiarkan kerosakan ini tanpa mengambil apa-apa tindakan

D Memaklumkan kerosakan kepada pihak yang berkuasa Mengadakan rondaan secara berkumpulan pada waktu malam untuk mengatasi kegiatan jenayah di sekitar kawasan kejiranan 7 Maklumat di atas berkaitan dengan A Persatuan Bulan Sabit Merah B Yayasan Amal Malaysia C Rukun Tetangga D Rakan Cop Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang PEMADAM? A Membantu golongan yang bermasalah kesan daripada penggunaan dadah B Memberi bantuan menyelamat dan kecemasan C Mendidik masyarakat tentang bahaya penggunaan dadah D Sebuah badan bukan kerajaan 9 Terletak di bawah Kementerian Dalam Negeri Menjalankan operasi menangkap pendatang asing tanpa izin

Pernyataan di atas berkaitan dengan agensi A Ikatan Relawan Malaysia (RELA) B Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPAM) C Pertubuhan Rukun Tetangga D Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Antara berikut, agensi manakah yang bertanggungjawab memelihara dan memulihara alam sekitar? I Jabatan Kerja Raya III Indah Water II Jabatan Alam Sekitar IV Alam Flora A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

10

Individu, badan bukan kerajaan (NGO), dan agensi kerajaan terlibat dalam usaha memberi sumbangan terhadap pembangunan masyarakat. Nyatakan peranan agensi kerajaan dan bukan kerajaan di bawah.

Agensi kerajaan/ Bukan kerajaan

Peranan

(a) Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan

Taman Negara
(b) Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia

(c) Persatuan Pencinta Alam Malaysia

(d) Jabatan Kebajikan Masyarakat

(e) Polis Diraja Malaysia

(10 markah) 2 Jabatan Kebajikan Masyarakat merupakan agensi yang terletak di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat. Nyatakan lima bentuk perkhidmatan yang ditawarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. (a) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

(d) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah) 3 Tanggungjawab memelihara dan memulihara alam sekitar tidak boleh dipikul oleh satu pihak sahaja. Sebaliknya semua rakyat harus bertanggungjawab untuk mewujudkan kehidupan yang selesa. Bagaimanakah cara terbaik untuk memelihara dan memulihara alam sekitar? (a) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah) 4 Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan petikan di bawah ini. Ketika sedang minum petang, Burhan telah meminta pandangan daripada ibu dan bapanya mengenai calon isterinya iaitu Suraya. Bapa Burhan tidak menghalang dan membantah tentang pilihan hati Burhan. Bapa Burhan mengatakan bahawa Burhan berhak memilih calon isterinya sendiri kerana dia yang ingin berkahwin. Namun bapa Burhan berpesan supaya memastikan calon isterinya itu mempunyai akhlak yang baik, taat suruhan agama, menghormati orang tua, bersopan santun dan baik budi pekerti. Ibu Burhan bersetuju dengan pendapat suaminya. Burhan menyatakan lagi bahawa Suraya tidak pandai memasak. Ibu Burhan menambah bahawa dia boleh mengajar Suraya memasak asalkan Suraya ada keinginan untuk belajar. Burhan mengucapkan terima kasih kepada ibu dan bapanya atas nasihat dan pandangan mereka. (a) Berdasarkan petikan di atas, siapakah yang ingin mendirikan rumah tangga? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

(2 markah) (b) Berikan tiga ciri calon isteri yang perlu dipastikan oleh Burhan menurut pandangan bapanya. (i) ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ (ii) ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ (iii) ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ (6 markah) (c) Pada pandangan anda, mengapakah Burhan meminta pendapat ibu dan bapanya mengenai calon isterinya. _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ (2 markah)

1 Antara berikut, faktor manakah yang perlu ditekankan dalam persediaan untuk membina keluarga bahagia? I Ilmu keibubapaan II Pengurusan kewangan III Restu daripada ibu bapa IV Merancang bilangan anak A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 2 Faktor kesihatan fizikal dan mental perlu dalam membina keluarga ke arah pembentukan masyarakat mapan supaya A bakal pasangan tidak berani untuk meluahkan B pasangan boleh mengambil tindakan yang tergesa-gesa apabila berlaku pertengkaran C dapat mewujudkan suasana rumah tangga yang sihat dan harmoni D pasangan boleh meminta bantuan daripada ibu bapa sekiranya ada masalah berlaku Kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga bergantung kepada ilmu yang dimiliki oleh ibu bapa 3 Pernyataan di atas merujuk kepada A rohani C komunikasi B ekonomi D keibubapaan 7

A membaiki pulih rumah penduduk kampung yang rosak akibat banjir B melepak dan mengusik anak gadis yang pulang dari bekerja C bergotong-royong membersihkan persekitaran Kampung D membantu ketika berlangsungnya kenduri di rumah jiran

Sebuah NGO yang bergerak aktif dalam membantu masyarakat tempatan dan antarabangsa yang mengalami bencana dan malapetaka 6 NGO di atas merujuk kepada A Aman Malaysia B Yayasan Amal Malaysia C Malaysian Medical Relief Society (MERCY) D Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (PBSMM) Antara berikut, manakah merupakan agensi bukan kerajaan yang menyumbangkan khidmat kepada masyarakat? A Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) B Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM) C Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA) D Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Objektif utamanya adalah untuk memberi lebih banyak peluang kepada masyarakat bekerjasama dengan polis dan terlibat secara langsung dalam pencegahan jenayah 8 Pernyataan di atas merujuk kepada A Polis Diraja Malaysia B Jabatan Pertahanan Awam C Rakan Cop D Rukun Tetangga

Antara berikut merupakan langkah-langkah yang perlu diamalkan oleh bakal suami dan isteri supaya mereka dapat mengurus kewangan secara berhemat, kecuali A melakukan perancangan perbelanjaan B mengetahui sumber-sumber pinjaman C membuat tinjauan, pilihan dan perbandingan harga D memastikan perbelanjaan tidak melebihi pendapatan bulanan 5 Antara berikut merupakan aktiviti kemasyarakatan yang harus disokong, kecuali

Apakah peranan Yayasan Amal Malaysia dalam akitiviti kemasyarakatan? A Memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahaya dadah B Menganjurkan kumpulan rondaan pada waktu malam untuk mengurangkan kegiatan jenayah C Memberi perkhidmatan ambulans, program pertolongan cemas dan pendidikan kesihatan D Memelihara keamanan di negara kita dengan memberi bantuan berbentuk nasihat kepada trauma dan lain-lain

10

Antara berikut, yang manakah menunjukkan contoh aktiviti kebajikan? I Menderma pakaian kepada rumah anak-anak yatim II Memberi bantuan perubatan kepada kumpulan pemberontak III Membantu membersihkan rumah orang-orang tua IV Memberi bantuan kewangan kepada mangsa bencana alam A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Sebagai ahli komuniti yang bertanggungjawab kita perlu melibatkan diri dalam semua aktiviti yang dijalankan oleh sesebuah komuniti. Nyatakan lima kepentingan penglibatan aktif individu dalam aktiviti kemasyarakatan. (a) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah)

Penglibatan aktif rakyat dalam aktiviti kemasyarakatan dapat memupuk semangat hidup bermasyarakat yang positif. Namun di sebalik keharmonian hidup bermasyarakat terdapat masalah lain yang timbul. Berikan lima masalah dalam masyarakat yang berlaku pada masa kini. (a) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

(b) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 3 (10 markah) Setiap pasangan yang berkahwin akan mengidamkan rumah tangga yang bahagia dan ingin menjadi ibu bapa yang cemerlang. Nyatakan ciri-ciri ibu bapa yang cemerlang dalam membentuk keluarga bahagia. (a) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah) 4 Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan petikan di bawah ini. Suatu petang Helmi telah terserempak dengan Bakri. Lalu Helmi bertanyakan tentang berita yang didengarnya bahawa Bakri akan berkahwin.

Saya dengar kamu akan berkahwin hujung bulan depan, betul ke? tanya Helmi. Betul. Saya minta maaf kerana lambat memberikan kad jemputan kepada kamu jawab Bakri. Bakri menyatakan sejak kebelakangan ini dia perlu membuat persediaan untuk majlis perkahwinannya. Bakri juga memberitahu lagi, bahawa dia baru sahaja pulang dari kursus perkahwinan. Helmi mengucapkan tahniah kepada Bakri. Helmi berharap kursus perkahwinan yang dihadiri oleh Bakri akan memberi panduan untuk dia menjadi suami dan bapa yang bertanggungjawab. Helmi juga mengingatkan Bakri supaya menjaga kesihatan supaya tidak menyusahkan sesiapa dalam menguruskan hal perkahwinannya.

(a)

Berdasarkan petikan di atas, apakah kursus yang dihadiri oleh Bakri? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

(b)

Mengapakah kursus perkahwinan penting untuk pasangan yang beragama Islam yang ingin mendirikan rumah tangga? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

(c)

Nyatakan dua perkara lain yang boleh dilakukan untuk persiapan membina keluarga bahagia selain kursus perkahwinan. (i) _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

(d)

Apakah kesan sekiranya pasangan yang hendak berkahwin tidak mempunyai persediaan mental? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (10 markah)

1 Konsep pendidikan sepanjang hayat boleh ditakrifkan sebagai A Pendidikan sekolah menengah B Pendidikan di universiti C Pendidikan jarak jauh D Pendidikan secara berterusan 2 Mengapakah pendidikan sepanjang hayat boleh membentuk individu yang cemerlang? A Individu yang berusaha mencari ilmu dapat melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran baru B Pendidikan yang berterusan boleh membina empayar kekayaan dan menjadi individu yang serba boleh 3

C Mendidik diri sepanjang masa untuk menjadi individu yang berpengaruh serta dikenali dalam masyarakat D Memupuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kuasa individu Antara berikut merupakan cara untuk mendapatkan pendidikan sepanjang hayat secara tidak formal, kecuali I kursus yang diikuti di universiti awam II kursus yang diikuti di universiti swasta III pembacaan buku, majalah dan melayari internet IV bimbingan dan tunjuk ajar seseorang yang mahir dalam sesuatu bidang A I dan II C II dan III

B I dan IV 4

D III dan IV

Antara berikut, individu manakah yang mengamalkan pendidikan sepanjang hayat? A Encik Zamri bekerja dengan gigih untuk meningkatkan prestasi kerjanya. B Naufal telah melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah kedoktoran di Universiti Kebangsaan Malaysia. C Diyana bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera terkenal. D Puan Faridah melaporkan diri untuk mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Rompin.

Apakah langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan kesihatan mental dan fizikal bagi seseorang individu? I Mengambil makanan yang berlemak setiap hari II Mengamalkan gaya hidup yang sihat III Melakukan senaman ringan setiap hari IV Menjauhi perbuatan merokok A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara berikut merupakan langkah yang boleh dilakukan untuk mengelakkan berlakunya perselisihan faham dalam keluarga, kecuali A suami isteri boleh berbincang dan mencari penyelesaian bersama B selalu syak wasangka terhadap pasangan dan ahli keluarga yang lain C bersama-sama mengambil berat tentang perkara yang berkaitan dengan anak-anak D bertanggungjawab dan memainkan peranan masing-masing Apakah kesan sekiranya perbelanjaan melebihi pendapatan dalam sesebuah keluarga? I Tabungan berkurangan II Beban hutang bertambah III Keluarga porak peranda IV Ekonomi negara bertambah maju A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara berikut, yang manakah tidak berkaitan dengan Rukun Tetangga? A Pertubuhan yang saling bekerjasama dengan pihak polis B Membuat rondaan dan mengawal keselamatan di kawasan kampung C Ahli Rukun Tetangga dibayar elaun bulanan mengikut taraf pendidikan D Dianggotai oleh sebahagian penduduk di sesuatu kawasan Antara berikut, sikap manakah yang perlu ada dalam diri seorang sukarelawan? I Sanggup menolong bangsanya sahaja II Melibatkan diri dalam menjayakan program kemasyarakatan III Sanggup berkorban masa untuk kebajikan masyarakat IV Memberikan pertolongan tanpa mengharapkan balasan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Menyedarkan masyarakat tentang bahaya dadah

10

Pilih pernyataan yang boleh mengancam nyawa manusia. A Pertambahan bilangan pelancong asing ke dalam negara B Keruntuhan akhlak remaja dan moral ahli masyarakat C Peningkatan kes penyakit kritikal seperti AIDS D Kejatuhan ekonomi dan nilai mata wang dunia Antara berikut, merupakan sifat yang wajar bagi manusia yang mempunyai sikap perikemanusiaan, kecuali A baik hati B bertimbang rasa C berdendam sesama manusia D berkasih sayang sesama manusia Apakah ciri utama dalam pemilihan calon pasangan yang baik? A Mempunyai rupa, pendidikan dan kaya B Pilihan ibu bapa dan berasal daripada keluarga kaya C Beragama, berpengetahuan dan mempunyai kedudukan kewangan yang stabil D Mempunyai rupa, kurang didikan agama dan tidak mempunyai pekerjaan tetap

11

12

13

Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri ibu bapa yang cemerlang? A Menunjukkan contoh yang baik dan boleh memberi didikan kepada anak-anak sehingga berjaya B Sering memarahi anak-anak dan melarang mereka bercampur dengan masyarakat C Memberi kebebasan sepenuhnya kepada anakanak untuk melakukan apa sahaja D Menyediakan keperluan keluarga yang mewah

14

Memberi pendidikan tentang bahaya dadah 15 Antara berikut, yang manakah tidak boleh dikategorikan sebagai aktiviti kemasyarakatan? A Bergotong-royong membersihkan surau B Membantu mengecat balai raya C Membantu anggota keluarga membersihkan rumah D Menjayakan suatu majlis atau kenduri-kendara

Pernyataan di atas berkaitan dengan A RELA B PEMADAM C MAKNA Malaysia D MERCY Malaysia

Lengkapkan rajah di bawah berdasarkan sikap empati. Situasi Tindakan

(a) Mangsa kebakaran

(i) (ii) (i) (ii) (i) (ii)

(b) Mangsa gempa bumi

(c) Mangsa banjir

(d) Golongan miskin

(i) (ii)

(e) Golongan orang kurang upaya

(i) (ii) (10 markah)

Padankan agensi kerajaan atau badan bukan kerajaan yang bertanggungjawab menangani masalah dalam situasi diberi. Jabatan Kebajikan Rukun Tetangga Masyarakat Malaysia Polis Diraja

Persatuan Bulan Alam Malaysia

Persatuan Pencinta Sabit Merah

Situasi

Kerajaan/ Badan

(a) Rahim ingin bekerjasama dengan agensi bukan kerajaan untuk mengumpulkan barangan kitar semula di kawasan perumahannya

(b) Di kawasan tempat tinggal anda banyak berlaku kejadian curi dan pecah rumah

(c) Kawasan tempat tinggal David telah mengadakan program merentas desa untuk mengumpul dana persatuan penduduk

(d) Dua orang adik-beradik yang kehilangan ibu dan bapanya dalam suatu kemalangan jalan raya

(e) Rosli ternampak sebuah rumah kosong dijadikan sarang berjudi dan penagih dadah

(15 markah)

Setiap warganegara Malaysia yang ingin berkahwin perlu melalui beberapa prosedur bagi mendapatkan sijil perkahwinan yang sah daripada kerajaan. (a) Apakah kepentingan sijil nikah bagi pasangan yang sudah berkahwin? (b) Mengapakah ilmu keibubapaan perlu dikuasai oleh setiap pasangan yang ingin berkahwin? (10 markah)

Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang kaum dan hidup bersatu padu dalam suasana aman dan harmoni. Nyatakan langkah yang boleh diamalkan bagi mengukuhkan lagi hubungan antara kaum dan mengekalkan perpaduan. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Antara berikut, yang manakah merupakan ciri penting dalam pemilihan pasangan hidup? I Beragama III Berakhlak mulia

II Jenis darah A I, II dan III B I, II dan IV

IV Pandai bergaul C I, III dan IV D II, III dan IV

Apakah ciri-ciri yang boleh membantu melahirkan rumah tangga bahagia? I Kurang mendalami ilmu pengetahuan seisi keluarga II Memastikan seisi keluarga dalam keadaan sihat III Mengamalkan komunikasi yang berkesan IV Penghayatan agama yang berterusan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang maksud pendidikan sepanjang hayat? A Kebolehan untuk meneruskan pengajian di universiti selama-lamanya B Berupaya menerima idea baru untuk pembelajaran tidak formal C Kebolehan untuk mencari dan menguruskan maklumat bagi menambahkan ilmu D Kebolehan untuk meneruskan pembelajaran secara kendiri bagi mencapai pengetahuan dan kemahiran yang baru Antara berikut, perkara manakah yang perlu ada untuk melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan? I Sentiasa bertenang dan berdoa untuk berjaya dalam hidup II Mudah putus asa apabila tidak dapat melakukan sesuatu III Sabar dan tabah dalam menghadapi dugaan IV Sentiasa berusaha untuk memajukan diri A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Mengapakah kerajaan menggalakkan pendidikan sepanjang hayat dalam kalangan rakyatnya? A Supaya perkembangan ilmu pengetahuan tidak maju B Dapat membantu meningkatkan produktiviti negara C Supaya rakyat gagal bersaing di peringkat global D Boleh membantu mengatasi peningkatan kadar inflasi setiap kali musim tengkujuh negerinegeri di sebelah Pantai Timur terutamanya Kelantan akan mengalami banjir Berdasarkan pernyataan di atas, apakah tindakan anda sebagai individu yang berperikemanusiaan dalam membantu mangsa banjir? A Melihat dan mendiamkan diri sahaja B Menyertai kanak-kanak bermain air C Menyalurkan derma makanan dan pakaian D Menghebohkan tempat banjir kepada orang ramai

Bagaimanakah pelajar sekolah dapat mengamalkan sikap menghargai nyawa? A Menjadi ahli kumpulan samseng di sekolah B Melibatkan diri dalam gejala buli di sekolah C Melibatkan diri dalam persatuan mempertahankan diri D Melibatkan diri dalam pergaduhan antara kaum di sekolah Antara berikut merupakan prosedur perkahwinan mengikut undang-undang bagi pasangan Islam, kecuali A bakal pasangan perlu mendapatkan surat sokongan daripada majikan B bakal pasangan perlu menghadiri kursus praperkahwinan C calon pasangan adalah orang yang sah dikahwini D calon isteri perlu mendapatkan persetujuan wali Apakah yang menjadi keperluan dalam hidup berkeluarga? I Menyambung zuriat II Merupakan tuntutan agama III Memenuhi impian ibu bapa IV Penyediaan tenaga kerja A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah perlakuan yang menunjukkan sikap seorang isteri yang boleh dicontohi? A Keluar rumah tanpa kebenaran suami B Mengamalkan cara berkomunikasi yang baik dengan suami C Boros semasa berbelanja terutama keperluan tidak penting D Tidak suka mendengar dan berbincang masalah dengan suami

10

Encik Yusof sering pulang lewat kerana urusan kerjanya. Apabila sampai di rumah isterinya iaitu Puan Halimah sering berleter kepadanya. Kebiasaannya Encik Yusof hanya berdiam diri sahaja 11 Situasi di atas menunjukkan bahawa A Puan Halimah seorang yang panas baran B Encik Yusof tidak suka duduk di rumah C Encik Yusof terlalu mementingkan rakanrakannya D Puan Halimah hanya mementingkan diri sendiri tanpa memahami komitmen suami

terhadap kerjanya 12 Antara berikut, yang manakah merupakan sumbangan berbentuk tenaga yang boleh diberikan oleh individu dalam aktiviti kemasyarakatan? A Mendermakan wang kepada golongan miskin B Mendermakan pakaian kepada mangsa gempa bumi C Menyertai aktiviti gotong-royong membersihkan balai raya di kampung D Memberi pendapat tentang cara mengatasi masalah kecurian di kawasan perumahan 13 Apakah peranan Rakan Cop? A Menangani masalah jenayah seksual B Menganjurkan kumpulan meronda pada waktu malam di kawasan perumahan C Membantu membanteras jenayah di bandarbandar di negara kita D Menjaga kebajikan, memberi perlindungan dan 14

menyediakan program pemulihan kepada rakyat Antara berikut, agensi manakah yang banyak melibatkan pelajar sekolah dalam menjayakan matlamatnya? A PEMADAM B Rakan Cop C Aman Malaysia D Persatuan Pencinta Alam Malaysia Pilih pernyataan yang salah. A Persatuan Pencinta Alam Malaysia merupakan sebuah badan bukan kerajaan B Persatuan Pencinta Alam Malaysia merupakan sebuah badan kerajaan C PEMADAM merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan D Aman Malaysia merupakan sebuah badan bukan kerajaan

15

Lengkapkan rajah di bawah, berdasarkan masalah penyalahgunaan dadah yang berlaku dalam masyarakat. Peranan Cara mengatasi

(a) Individu

(i) (ii)

(b) Ibu bapa

(i)

(c) Pihak sekolah

(i)

(d) Pihak berkuasa

(i)

(10 markah) 2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

Menghargai nyawa

Empati

Bermaruah

Cinta akan keamanan

Perkara

Sifat manusia

(a) Halimah akan bertukar-tukar juadah apabila tiba bulan Ramadan dengan jiran-jirannya

(b) Hafiz telah membantu mangsa kemalangan ketika pulang dari tempat kerja

(c) Balqis sentiasa bertutur dengan sopan apabila bertanyakan soalan kepada gurunya (d) Mona telah mendermakan pakaian yang tidak digunakan lagi kepada mangsa kebakaran di kampungnya (e) Omar telah menyumbangkan sebahagian daripada wang gajinya kepada rakan yang ditimpa musibah banjir

(15 markah)

Pendidikan sepanjang hayat dapat membentuk masyarakat yang maju dan seiring dengan pembangunan negara yang pesat di samping mempersiapkan bangsa Malaysia yang berdaya maju dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. (a) Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk memupuk amalan pembelajaran sepanjang hayat? (b) Bagaimanakah program pembelajaran sepanjang hayat boleh dilaksanakan dengan lebih cepat? (10 markah) Rakyat Malaysia kaya dengan budi bahasa dan sifat tanggungjawab dalam hidup bermasyarakat. Terangkan beberapa bentuk aktiviti kemasyarakatan yang boleh disumbangkan oleh individu. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Pendidikan sepanjang hayat penting kerana A dapat meluaskan empayar perniagaan B supaya seseorang itu menjadi lebih pandai C meningkatkan tahap pemikiran demi mencapai pengetahuan baru D menjadikan seseorang lebih kaya dan disegani oleh orang ramai Antara berikut, yang manakah merupakan kebaikan kepada negara jika rakyatnya berilmu pengetahuan dan berkemahiran? A Negara akan terus maju dan mampu berdaya saing dengan negara-negara lain B Negara tidak lagi mengeksport barangan ke negara lain C Negara akan mengimport lebih banyak barangan dari negara lain D Negara tidak perlu menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara lain Setiap individu perlu memilih bidang yang sesuai dan diminati sebagai bidang kerjaya supaya A boleh mengasah bakat yang terpendam B dapat mencapai kepuasan diri dalam meningkatkan kerjaya C orang lain tidak boleh bersaing dengan kebolehan yang ada D dapat memberi komitmen yang tinggi dan sumbangan yang besar untuk pembangunan negara Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri individu yang bermaruah? A Hisham suka membuli pelajar baru di sekolahnya B Roslan telah menderma sedikit wang kepada rakannya yang menjadi mangsa banjir C Rita dan rakan-rakannya sering menghisap rokok di dalam tandas sekolah D Burhan dan rakan-rakannya gemar menconteng dinding balai raya untuk tujuan keselamatan

Madihah sentiasa menjaga tutur kata apabila berbicara dengan orang lain 5 Sifat kemanusiaan yang berkaitan dengan pernyataan di atas ialah A cinta akan keamanan B menghargai nyawa C bermaruah D empati 6 Kemahiran berkomunikasi Adab atau tatasusila Kemahiran menyelesaikan masalah

Pernyataan di atas berkaitan dengan A Ilmu agama B Ilmu keibubapaan C Kemahiran sosial D Kemahiran ekonomi

Antara berikut merupakan ciri-ciri penting yang perlu dipertimbangkan oleh lelaki atau perempuan sebelum memilih calon isteri atau suami, kecuali A tidak mempunyai hubungan darah B rupa paras yang jelita C keturunan yang baik D beragama 8 Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan mendapat restu daripada ibu bapa bagi pasangan yang akan berkahwin? A Menjamin kebahagian hidup B Mendapat harta kekayaan C Mengurangkan kesengsaraan selepas berkahwin D Meningkatkan imej keluarga di mata masyarakat Setiap individu perlu memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang jitu

Apakah kesan jika rakyat negara ini tidak mempunyai sifat-sifat kemanusiaan? A Masalah sosial akan berkurangan B Negara bertambah aman dan makmur C Negara sukar mencapai keharmonian D Masyarakat hidup dalam keadaan aman dan sentosa Anda ternampak jiran anda memukul anaknya sehingga berdarah ketika melawati rumahnya

13

10

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah tindakan yang sepatutnya anda lakukan? A Melihat sahaja perbuatan jiran anda B Menghebohkan perbuatan jiran anda kepada penduduk kampung C Membantu jiran anda memukul anaknya D Melaporkan perkara tersebut kepada pihak yang berkuasa Apakah sumbangan yang boleh diberikan oleh individu dalam memelihara dan memulihara alam sekitar? I Menyertai kempen kitar semula II Tidak melakukan pembakaran terbuka III Membuang sampah ke dalam sungai IV Bekerjasama dengan pihak yang bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara berikut merupakan aktiviti kemasyarakatan yang boleh anda sertai, kecuali A membantu membeli dadah untuk penagih dadah

di kampung anda B mengikuti aktiviti gotong-royong yang diadakan di kampung anda C membantu jiran anda yang mengadakan majlis kenduri kendara D menyertai rukun tetangga untuk mengatasi masalah jenayah di kawasan tempat tinggal Apakah peranan PEMADAM dalam menyumbang kepada pembangunan masyarakat? A Menangani masalah jenayah seksual B Menganjurkan kumpulan meronda pada waktu malam C Memberikan pendidikan tentang bahaya dadah D Menjaga kebajikan, memberi perlindungan dan menyediakan program pemulihan kepada rakyat yang memerlukan Apakah peranan Persatuan Bulan Sabit Merah? A Menyedarkan masyarakat agar menjauhi dadah B Memberi perkhidmatan kepada masyarakat seperti dalam pertolongan cemas C Membantu membanteras jenayah di ibu kota dan bandar-bandar lain D Menganjurkan kumpulan rondaan pada waktu malam untuk menjaga keselamatan kawasan kejiranan Antara berikut, yang manakah bukan kebaikan melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan? I Dapat meringankan beban orang lain II Mendapat anugerah daripada kerajaan III Mendapat pujian daripada orang lain IV Mengharapkan balasan daripada orang lain A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

14

11

15

12

Lengkapkan rajah di bawah. Ciri-ciri ibu bapa yang cemerlang Ciri-ciri ibu bapa yang tidak cemerlang

(a) Memberi didikan agama yang sempurna kepada anakanak

(b) Bersikap pilih kasih dan tidak adil terhadap anak-anak

(c) Sentiasa memberi perhatian terhadap anak-anak

(d) Mengenali dan memahami tingkah laku anak-anak

(e) Membiarkan anak-anak terdedah kepada bahaya

(10 markah)

Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

RELA Rakan Cop PEMADAM

Rukun Tetangga Jabatan Kebajikan Masyarakat

Peranan

Agensi

(a) Menjaga kebajikan, memberi perlindungan dan menyediakan program pemulihan kepada rakyat Malaysia yang memerlukan

(b) Menjalankan operasi menangkap pendatang asing tanpa izin

(c) Menyedarkan masyarakat tentang bahaya dadah

(d) Menganjurkan kumpulan meronda pada waktu malam untuk mengurangkan kegiatan jenayah

(e) Membantu membanteras jenayah di bandar-bandar di negara kita

(15 markah)

Setiap pasangan yang ingin berkahwin perlu mempunyai simpanan untuk jaminan masa depan yang bahagia. (a) Bagaimanakah cara untuk mengelak daripada berhutang bagi pasangan yang telah berkahwin? (b) Apakah tip yang boleh digunakan untuk berbelanja secara berhemah? (10 markah) Di Malaysia, setiap pasangan yang ingin berkahwin perlu melalui beberapa prosedur sebelum taraf perkahwinan mereka dianggap sah di sisi undang-undang. Apakah kesan perkahwinan yang tidak mematuhi peraturan dan undang-undang negara terutamanya terhadap pasangan yang beragama Islam? (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Apakah kepentingan pendidikan sepanjang hayat? A Dapat mengurangkan waktu bekerja B Dapat mengharumkan nama baik diri dan keluarga C Untuk memenuhkan kuota pelajar di universiti D Menjadikan seseorang lebih berpengetahuan dan berkemahiran untuk meningkatkan produktiviti Apakah kaitan antara pendidikan sepanjang hayat dengan pendidikan negara? A Rakyat yang mampu sahaja digalakkan meneruskan pembelajaran untuk membantu kemajuan negara B Masyarakat yang berilmu pengetahuan akan menyumbangkan pelbagai idea dan kemahiran untuk memajukan negara C Pembangunan negara akan berlaku hanya apabila rakyatnya meneruskan pembelajaran sepanjang hayat D Pembangunan sesebuah negara bergantung kepada amalan pembelajaran sepanjang hayat rakyatnya Antara berikut, yang manakah tidak menunjukkan perlakuan yang dilakukan atas dasar perasaan empati? A Menderma kepada anak-anak yatim B Membantu orang buta membeli tiket kereta api C Meniru jawapan peperiksaan rakan sekelas D Memberikan tempat duduk dalam bas kepada orang tua

Amin dan beberapa orang rakannya gemar berlumba motosikal pada setiap malam minggu di jalan raya 4 Berdasarkan pernyataan di atas, aktiviti yang dilakukan oleh Amin dan rakan-rakannya menunjukkan mereka A B C D 5 Menjaga maruah diri Tidak menyayangi nyawa Melakukan kegiatan yang positif Menunjukkan kecekapan memandu

Antara berikut, manakah merupakan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seseorang yang bermaruah? I Bersopan santun II Bersikap rasional III Memfitnah rakan sendiri IV Mempunyai kekentalan fizikal A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara berikut merupakan ciri-ciri ibu bapa yang cemerlang, kecuali A Memahami kehendak anak-anak B Memberi kasih sayang kepada anak-anak C Mengasuh dan mendidik anak-anak dengan sempurna D Bekerja kuat tanpa mempedulikan keluarga Apakah kepentingan belanjawan bagi sesebuah keluarga? I Membantu mengelakkan hutang II Mendahulukan barangan yang lebih penting III Membolehkan individu memohon pinjaman

melebihi pendapatan IV Merancang perbelanjaan mengikut pendapatan boleh guna A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

alam sekitar, kecuali

Encik Ramesh dan isterinya Puan Devi sering bertikam lidah di hadapan anak-anaknya 8 Antara berikut merupakan kesan daripada tindakan Encik Ramesh dan isterinya terhadap anak-anak, kecuali A anak-anak menjadi orang yang berani dan tabah B anak-anak akan sentiasa tertekan dan bersedih C anak-anak akan cenderung untuk memberontak D anak-anak akan hilang rasa hormat kepada ibu dan bapa Apakah peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam menyumbang kepada pembangunan masyarakat? A Memberi pendidikan tentang bahaya dadah B Menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan sosioekonomi setempat C Memupuk perpaduan masyarakat pelbagai kaum melalui pelaksanaan aktiviti kejiranan D Menjaga kebajikan, memberi perlindungan dan menyediakan program pemulihan kepada rakyat yang memerlukan

A aktiviti kitar semula dijadikan amalan B membakar sampah sarap secara terbuka C menggunakan minyak tanpa plumbum bagi kenderaan bermotor D menanam serpihan kaca dan tin-tin kosong yang berkarat 13 Antara berikut, yang manakah tidak benar mengenai khidmat bakti yang selalu dilakukan oleh penduduk di sesuatu kawasan? A Membantu pihak polis membanteras jenayah di kawasan tersebut B Bergotong-royong mengecat masjid C Bergotong-royong membersihkan kawasan kubur D Memberi bantuan kepada golongan yang berkemampuan Apakah sumbangan yang boleh diberikan oleh individu dalam aktiviti kemasyarakatan? I Kewangan II Makanan III Penyakit IV Tenaga A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Antara berikut merupakan kepentingan sikap berjimat-cermat dalam sesebuah keluarga, kecuali A sebagai lambang kekayaan untuk dikekalkan B untuk tabungan hari tua C supaya tidak terikat dengan beban hutang D sebagai persediaan menghadapi perkara yang tidak dijangka

Memberi perkhidmatan kepada masyarakat dari aspek pertolongan cemas, perkhidmatan ambulans dan pendidikan kesihatan 10 Pernyataan di atas berkaitan dengan sumbangan kemasyarakatan yang boleh dilakukan melalui kegiatan dalam A MERCY Malaysia B Persatuan Bulan Sabit Merah C Pertubuhan Pertolongan Wanita D Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Antara berikut merupakan agensi yang terlibat memberi bantuan rawatan dan ubat-ubatan, kecuali A Malaysian Medical Relief Society (MERCY) B Majlis Kanser Nasional (MAKNA) C Yayasan Salam Malaysia D Persatuan Bulan Sabit Merah Antara berikut merupakan amalan yang boleh dipraktikkan untuk memelihara dan memulihara

14

11

15

12

Lengkapkan rajah di bawah. Ciri-ciri pelajar yang mempunyai sifat perikemanusiaan Ciri-ciri pelajar yang tidak mempunyai sifat perikemanusiaan

(a) Menumpukan perhatian terhadap pelajaran di kelas

(b) Tidak suka membantu rakan-rakan yang lemah dalam pelajaran

(c) Suka merosakkan kemudahan sekolah

(d) Menjaga kebersihan sekolah

(e) Tidak suka beratur ketika membeli makanan di kantin

(10 markah)

Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

Tenaga

Kepakaran

Material

Perkara

Bentuk Sumbangan

(a) Mendermakan makanan dan pakaian kepada mangsa banjir

(b) Mengadakan kelas belajar komputer bagi anakanak yatim

(c) Bergotong-royong membersihkan kawasan kubur

(d) Membantu jiran dalam majlis kenduri-kendara

(e) Menyumbangkan bantuan kewangan dan ubatubatan untuk mangsa kebakaran

(15 markah)

Kepelbagaian kaum yang ada di Malaysia telah mewujudkan masyarakat yang hidup dalam suasana aman dan harmoni. (a) Apakah kepentingan penglibatan aktif rakyat dalam aktiviti kemasyarakatan? (b) Nyatakan faedah yang diperoleh oleh individu dan masyarakat daripada aktiviti gotong-royong. (10 markah) Keamanan dan keharmonian negara dapat dicapai dengan adanya masyarakat yang bersatu padu dan saling bantumembantu. Terangkan beberapa cara yang boleh diamalkan untuk memperkukuhkan lagi hubungan antara kaum dan mengekalkan perpaduan. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Antara berikut merupakan Warisan Kesenian Budaya pelbagai kaum di Malaysia, kecuali A seni bina C kenderaan B makanan D muzik Membentuk masyarakat Malaysia yang cinta akan seni dan budaya dengan mempelbagaikan aktiviti pada semua peringkat masyarakat dan kawasan Pernyataan di atas berkaitan dengan A Perbadanan Kemajuan Kraf tangan Malaysia B Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara C Jabatan Muzium Negara D Arkib Negara Malaysia Agensi ini menjalankan aktiviti pemeliharaan, pengekalan dan penyebaran pengetahuan warisan sejarah Antara berikut, agensi kerajaan manakah yang menjalankan peranan seperti di atas? A Jabatan Warisan Negara B Arkib Negara Malaysia C Jabatan Muzium Malaysia D Majlis Warisan Kebangsaan Individu yang dilantik khas untuk mempromosikan warisan budaya di dalam dan luar negara Maklumat di atas adalah berkaitan dengan A menteri

B pegawai kerajaan C artis D duta kecil 5 Rukun Negara telah diisytiharkan secara rasmi pada A 31 Ogos 1970 C 13 Mei 1965 B 13 Mei 1969 D 31 Ogos 1957 Rukun Negara digubal bertujuan untuk A Menunjukkan jurang antara golongan pemerintah dengan rakyat B Mewujudkan negara yang terdiri daripada masyarakat yang bersatu padu dan progresif C Memperlihat identiti dan kepentingan pelbagai kaum di Malaysia D Memastikan keistimewaan diberikan kepada golongan bumiputera sahaja Apakah yang menjadi pencetus penggubalan Rukun Negara? A Undang-undang Darurat B Peristiwa 13 Mei 1969 C Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) D Penubuhan Majlis Perundingan Negara (MPN) Apakah kepentingan jati diri dalam membentuk generasi pewaris negara? A Untuk membentuk individu yang aktif B Untuk memupuk sikap yakin pada diri sendiri C Untuk mewujudkan masyarakat yang keliru dengan identiti sendiri D Dapat membina kekuatan dalaman agar identiti

diri kekal terpelihara walaupun menerima perubahan 10 9 Antara berikut merupakan kesan jika nilai-nilai murni diamalkan oleh generasi pewaris negara, kecuali A melahirkan individu yang berilmu B menghasilkan warganegara yang cemerlang C melahirkan insan yang berketerampilan

D melahirkan generasi muda yang tidak bermoral Antara berikut, perkara manakah tidak boleh menggugat kestabilan ekonomi negara? A kurangnya pengaliran wang keluar B peningkatan kadar inflasi C kejatuhan nilai mata wang D kejadian rasuah yang berleluasa

Nyatakan sumbangan individu, agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam usaha pengekalan warisan budaya Malaysia. Individu, Agensi kerajaan dan Bukan kerajaan Sumbangan

(a) Tan Sri P. Ramlee

(b) Hamzah Awang Amat

(c) Jabatan Muzium Negara

(d) Jabatan Warisan Negara

(e) Majlis Warisan Kebangsaan

(10 markah) 2 Seni budaya dan warisan yang wujud sejak generasi terdahulu harus dikekalkan bagi tatapan generasi akan datang. Nyatakan lima cara untuk memperkenalkan warisan kesenian budaya Malaysia di dalam dan luar negara. (a) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah) 3 Sejarah telah membuktikan bahawa Rukun Negara adalah ideologi kebangsaan yang dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Nyatakan lima objektif penggubalan Rukun Negara. (a) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah) 4 Sebagai warganegara Malaysia yang digelar pewaris negara harus menghayati nilai-nilai murni dengan berperibadi mulia. Berikan lima nilai-nilai murni yang harus dihayati oleh pewaris negara. (a) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah)

Antara berikut merupakan faktor yang mendorong ke arah kestabilan pentadbiran sesebuah negara, kecuali A peningkatan jumlah pelaburan asing di negara B kepelbagaian budaya dan seni warisan C pemerintahan yang mantap D rakyat yang bersatu padu Bagaimanakah cara untuk menangani cabaran globalisasi? I Pertambahan pelaburan asing II Menyalahgunakan teknologi maklumat III Pembentukan sahsiah generasi muda IV Kesepakatan antara negara-negara kecil A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Kedaulatan bagi sesebuah negara adalah penting kerana A kebebasan menjajah negara yang lemah dan mundur B boleh berkongsi sistem pentadbiran dengan negara lain C negara lain boleh menguasai ekonomi dan

campur tangan dalam urusan pentadbiran negara D boleh mengekalkan status kemerdekaan negara daripada sebarang bentuk penjajahan

Setiap rakyat mempunyai taraf yang sama di sisi undang-undang Tiada sesiapa boleh dikecualikan daripada kuasa undang-undang 4 Maklumat di atas merujuk kepada prinsip Rukun Negara yang A kedua C keempat B ketiga D kelima Malaysia merupakan negara yang mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan 5 Berdasarkan pernyataan di atas, apakah yang dimaksudkan dengan Raja Berperlembagaan? A Pemerintahan yang berdasarkan peruntukan Perlembagaan Malaysia

B Sistem pemerintahan yang dicorakkan sendiri oleh raja yang memerintah C Sistem pemerintahan yang diputuskan oleh Majlis Raja-raja D Sistem pemerintahan yang berdasarkan suara rakyat 6 Antara berikut merupakan objektif penggubalan Rukun Negara, kecuali A mengekalkan cara hidup diskriminasi B mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat C membentuk masyarakat yang adil dengan agihan kekayaan negara saksama D membina masyarakat yang progresif melalui sains dan teknologi Warisan kesenian budaya di negara kita perlu dikekalkan kerana A negara akan dipandang mulia oleh negaranegara lain B negara kita menjadi negara yang paling dikenali oleh orang ramai C warisan kesenian membentuk sebuah masyarakat yang kuat dan bersatu padu D kesenian budaya membentuk satu identiti bagi negara kita

Apakah sumbangan Allahyarhamah Khatijah Binti Awang dalam kesenian? A Menjadi pelopor teater moden di Malaysia B Mengetengahkan kesenian makyung tanah air C Merupakan pengarah filem yang terkenal di Malaysia D Memberi sumbangan dalam seni wayang kulit Antara berikut, yang manakah bukan warisan budaya ketara mengikut senarai 50 perkara sebagai Warisan Kebangsaan? A Istana Negara B Tugu Negara C Bunga Raya D Carcosa Sri Negara Antara berikut merupakan perkara yang boleh dilakukan untuk mempromosikan warisan budaya Malaysia, kecuali A membina laman web mengenai warisan budaya Malaysia B mengadakan pameran kesenian untuk orang ramai C menganjurkan pertandingan bertemakan kesenian budaya Malaysia D memaksa rakan dari luar negara menonton tarian kebudayaan Malaysia

10 7

Lengkapkan kepentingan setiap prinsip Rukun Negara di bawah. Rukun Negara Kepentingan

(a) Kepercayaan kepada Tuhan

(b) Kesetiaan kepada Raja dan Negara

(c) Keluhuran Perlembagaan

(d) Kedaulatan Undang-undang

(e) Kesopanan dan kesusilaan

(10 markah) 2 Jati diri dapat membentuk belia unggul sebagai pewaris negara. Warganegara yang bertanggungjawab mesti mempunyai jati diri rakyat Malaysia. Nyatakan lima jati diri pewaris negara Malaysia. (a) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah) 3 Setiap warganegara yang bergelar rakyat Malaysia perlu menjadi modal insan kelas pertama yang bersifat proaktif dalam menghadapi cabaran. Apakah cabaran yang dihadapi dalam usaha menjana pembangunan negara? (a) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah) 4 Malaysia merupakan negara yang kaya dengan pelbagai warisan sama ada warisan semula jadi mahupun warisan budaya. Senaraikan lima fungsi Jabatan Warisan Negara dalam usaha mengekalkan Kebudayaan Warisan Malaysia. (a) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah)

Antara berikut merupakan kepentingan pendidikan sepanjang hayat untuk pembangunan diri, masyarakat dan negara, kecuali A melahirkan modal insan kelas pertama B menimbulkan ketegangan dalam masyarakat C membentuk masyarakat bersifat bestari D menjana pembangunan diri dan negara Apakah ciri-ciri yang perlu ada untuk menjadi ibu bapa yang cemerlang? I Memberi layanan yang adil kepada anak-anak II Memahami tingkah laku anak-anak III Melaksanakan kewajipan dan hak sebagai ibu bapa IV Kaya dan pandai mencari harta kekayaan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara berikut merupakan cara untuk memelihara dan mengekalkan warisan kesenian budaya, kecuali A melibatkan diri dalam aktiviti kesenian B mendedahkan kepada kanak-kanak di peringkat sekolah rendah C menganjurkan pameran kesenian dan kebudayaan D memberi elaun yang tinggi kepada mereka yang terlibat dalam aktiviti kesenian Temple of Fine Art berfungsi sebagai A tempat mempelajari tradisi Shaolin, tarian naga, dan tarian singa B tempat mempelajari seni wayang kulit C tempat mempelajari kebudayaan, muzik dan tarian klasik India D tempat mempelajari tarian dan muzik moden

Antara berikut, yang manakah merupakan seni persembahan muzik dan tarian tradisional Melayu? I Caklempong III Bharathanatyam II Ghazal IV Zapin

A I, II dan III B I, II dan IV 6

C I, III dan IV D II, III dan IV

Pilih pernyataan yang tidak benar tentang usaha pengekalan kedaulatan Malaysia. A Memartabatkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan B Menjadikan Negaraku sebagai lagu kebangsaan C Memartabatkan maruah Malaysia D Menjadikan Tugu Negara sebagai tempat perjumpaan rakan-rakan lama

Kewarganegaraan merupakan taraf kerakyatan bagi masyarakat yang lahir dan bermastautin di Malaysia 7 Pernyataan di atas berkaitan dengan prinsip Rukun Negara yang A pertama B kedua C ketiga D keempat

Pengetahuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia, akhirat, zahir dan batin

Pernyataan di atas adalah maksud bagi A jati diri B ilmu C kemahiran D kerohanian Antara berikut merupakan ciri-ciri individu yang mengamalkan unsur kerohanian, kecuali A jiwa dan fikiran sentiasa tidak tenang B tidak mengikut hawa nafsu C mempunyai sahsiah yang sihat D sentiasa mematuhi ajaran agama

12

Apakah strategi yang boleh dilakukan untuk melahirkan modal insan kelas pertama? I Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran II Menunjukkan nilai etika dan moral yang tinggi III Memperkukuhkan keupayaan dalam bidang sains dan teknologi IV Menggalakkan rakyat melibatkan diri dalam bidang kerja sektor swasta sahaja A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah kesan daripada kestabilan dalam pentadbiran negara? A Rakyat sentiasa melakukan rusuhan kaum B Masalah sosial semakin meningkat C Ekonomi menunjukkan pertumbuhan baik D Negara memerlukan bantuan dari negara jiran Antara berikut, perkara manakah yang tidak berkaitan dengan cabaran globalisasi? A Kesihatan B Alam Sekitar C Sosial D Perpaduan Antara berikut merupakan kepentingan hubungan serantau dan dunia, kecuali A memperkukuhkan pengaruh dengan negara lain B kebebasan bergerak ke negara lain tanpa dokumen perjalanan C menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi negara D membantu melindungi kedaulatan negara

13 Mewujudkan masyarakat yang maju dan mapan dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi 10 Pernyataan di atas merupakan matlamat A Dasar Ekonomi Baru B Dasar Pembangunan Nasional C Dasar Wawasan Negara D Dasar Sosial Negara Antara berikut merupakan kepentingan faktor ekonomi bagi menjana pembangunan negara, kecuali A penglibatan dan pelaburan swasta dalam bidang perindustrian B mempromosi warisan budaya Malaysia ke luar negara C meningkatkan nilai tambah dalam sektor pertanian D menjana sumber kekayaan baru melalui bioteknologi

14

11

15

Di Malaysia terdapat Institusi Pengajian Tinggi Awam yang menawarkan program pendidikan sepanjang hayat melalui pusat pengajian mereka. Lengkapkan rajah di bawah dengan nama universiti berdasarkan nama pusat pengajian yang diberi. Pusat Pengajian Nama Universiti

(a) Pendidikan Jarak Jauh

(b) Institut Perkembangan Pendidikan

(c) Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan

(d) Pusat Pendidikan Luar

(e) Pusat Pendidikan Berterusan

(10 markah) 2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

Menghargai nyawa

Bermaruah

Empati

Cinta akan negara

Perkara

Sifat Kemanusiaan

(a) Sedih apabila orang lain ditimpa kesusahan

(b) Tidak melakukan sesuatu yang buruk terhadap orang lain

(c) Tidak suka menyertai rusuhan kaum

(d) Sentiasa mematuhi nilai, budaya dan norma masyarakat

(e) Sentiasa menjaga kehormatan diri

(15 markah)

Perkahwinan merupakan satu alam yang mempunyai pelbagai cabaran bagi pasangan yang baru mendirikan rumahtangga. (a) Nyatakan ciri-ciri pasangan hidup yang baik. (b) Apakah kepentingan pasangan pengantin yang sihat dari segi fizikal dan mental? (10 markah)

Setiap rakyat Malaysia berpegang teguh kepada Rukun Negara yang digubal untuk memenuhi kehendak ideologi kebangsaan Malaysia. Terangkan lima prinsip Rukun Negara yang perlu dihayati oleh rakyat Malaysia. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Antara berikut, yang manakah merupakan bahan media cetak? I Televisyen II Brosur III Risalah IV Radio A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Antara berikut, yang manakah bukan manfaat daripada promosi warisan budaya Malaysia di luar negara? A Menaikkan imej negara di mata dunia B Memajukan sektor pelancongan negara C Meningkatkan pendapatan negara D Mengasimilasikan budaya Barat dan budaya Timur Antara berikut merupakan perkara yang boleh dilakukan oleh rakyat Malaysia untuk membantu mengekalkan warisan budaya Malaysia, kecuali A memperkenalkan warisan budaya Malaysia kepada pelancong asing B melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang dianjurkan untuk mengekalkan warisan budaya Malaysia C mencampuradukkan budaya asing ke dalam

warisan budaya Malaysia untuk menampakkan kelainan D mempraktikkan aktiviti kesenian untuk tatapan generasi akan datang Aktif dalam pengembangan seni bangsawan, boria dan ronggeng 4 Pernyataan di atas berkaitan dengan tokoh yang telah banyak menyumbang terhadap pengekalan warisan budaya negara, iaitu A Profesor Madya Dr. A. Ghafar Ahmad

B Datuk Ahmad Nawab C Mohd Bahroodin Ahmad D Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim

1926 Ramlee, Pulau Pinang

Dibina

pada

tahun

Terletak di Jalan P.

Mengandungi ciri-ciri bersejarah yang mencerminkan kehidupan beliau sebagai penyanyi, pelakon, pencipta lagu dan pengarah filem 5 Pernyataan di atas berkaitan dengan warisan budaya Malaysia iaitu A Bangunan Sultan Abdul Samad B Rumah P. Ramlee C Kota A Famosa D Candi Lembah Bujang Apakah kesan sekiranya perbalahan antara kaum berlaku dalam negara? I Keamanan negara tergugat II Kehilangan nyawa III Kerosakan harta benda IV Keyakinan rakyat bertambah teguh A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Prinsip Rukun Negara perlu ditanam dalam diri setiap rakyat Malaysia kerana A dapat memperjuangkan hak antara kaum B dapat mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat C dapat membantu negara daripada krisis mata wang D dapat membina sebuah masyarakat yang sukar menerima pembaharuan Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada setiap warganegara yang bertanggungjawab sebagai pewaris negara? I Ilmu III Ketampanan II Jati diri IV Kemahiran

10

Antara berikut merupakan cabaran globalisasi yang paling ketara berlaku, kecuali A penyalahgunaan ruang siber B aktiviti jenayah merentas sempadan C memudahkan pergerakan pekerja asing D golongan remaja mengamalkan nilai-nilai murni

Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) Pertubuhan Negara-Negara Komanwel (KOMANWEL) 11 Apakah jenis hubungan bagi kedua-dua pertubuhan di atas? A Hubungan pelbagai hala B Hubungan serantau C Hubungan dua hala D Hubungan satu hala Antara berikut adalah pusat kecemerlangan dalam bidang sains, kecuali A Planetarium Negara B Institut Teknologi Nuklear Malaysia (MINT) C Institut Jantung Negara (IJN) D Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia (MIMOS) Setiap pasangan yang ingin berkahwin perlu mendapat restu daripada ibu bapa atau penjaga kerana A untuk mendapat kebahagiaan hidup B untuk mengharumkan nama keluarga C untuk mewarisi harta kekayaan keluarga D untuk memudahkan mendapat bantuan jika ada masalah rumah tangga Pendidikan sepanjang hayat langsung dengan pembangunan A keluarga B politik negara C penjawat awam D modal insan berkait secara

12

13

14 A I, II dan III B I, II dan IV 9 C I, III dan IV D II, III dan IV

Antara berikut, manakah dasar yang menjadi faktor utama ke arah mencapai status negara maju pada tahun 2020? I Dasar Ekonomi Baru II Dasar Pembangunan Nasional III Dasar Robotik Negara IV Dasar Wawasan Negara A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

15

Antara berikut adalah sifat kemanusiaan, kecuali A empati B bermaruah C mementingkan diri D cinta akan negara

Berikan nama penuh bagi pertubuhan yang disertai oleh Malaysia. Perkara Nama pertubuhan

(a) ASEAN

(b) KOMANWEL

(c) OIC

(d) NAM

(e) PBB

(10 markah)

Padankan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan sebelum mendirikan rumah tangga dengan pernyataan yang betul.

Mendapat restu ibu bapa

Memiliki kesihatan fizikal dan mental

Memiliki kewangan yang stabil

Pernyataan

Aspek-aspek yang perlu dititikberatkan sebelum mendirikan rumah tangga

(a) Haziq telah menjalani ujian HIV dan keputusan ujian menunjukkan dia bebas daripada sebarang penyakit.

(b) Sebelum berkahwin Zainal telah membuat tabungan untuk dirinya dan keluarga.

(c) Sebelum mendirikan rumah tangga Amin membawa calon isterinya berjumpa kedua ibu bapanya untuk mendapatkan persetujuan daripada mereka.

(d) Khairul telah membeli sebuah rumah untuknya dan bakal isteri.

(e) Muaz seorang yang berilmu pengetahuan dan berfikiran matang.

(15 markah)

Cara hidup berperikemanusiaan haruslah diamalkan dalam kehidupan masyarakat yang bertamadun. (a) Nyatakan lima isu-isu kemanusiaan yang sering berlaku di negara kita pada masa kini. (b) Apakah ciri-ciri individu yang mengamalkan nilai cinta akan keamanan? (10 markah) Warisan Kesenian Budaya Malaysia boleh ditonjolkan lagi sama ada di dalam atau di luar negara. Jelaskan cara-cara mempromosikan warisan budaya Malaysia melalui media cetak dan media elektronik. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Antara berikut, yang manakah merupakan contoh pendidikan sepanjang hayat? I Pembelajaran kendiri II Pendidikan untuk kesamarataan III Pendidikan mengikut masa dan usia IV Pendidikan untuk pertumbuhan sosial A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara berikut merupakan ciri-ciri individu yang mengamalkan pendidikan sepanjang hayat, kecuali A sentiasa menghargai pembaharuan ilmu dan kemahiran B berdisplin dan bijak mengurus masa C berpuas hati dengan kedudukan sekarang D mampu bersaing dengan orang asing untuk mengejar kemajuan

Kesihatan ialah nikmat yang dikurniakan oleh Tuhan kepada setiap manusia 3 Pernyataan di atas merujuk kepada sifat A menghargai nyawa B menjaga maruah diri C menghargai masa D empati Pilih pernyataan yang betul. A Empati perlu dilatih dan disemai dalam kalangan kanak-kanak sahaja B Individu yang mempunyai maruah diri akan melakukan sesuatu yang melanggar norma masyarakat C Sifat perikemanusiaan tidak perlu diamalkan

sejak dari kecil lagi D Kepentingan nilai perikemanusiaan kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan imej dan martabat manusia

Pernyataan di atas merujuk kepada tokoh A Mendiang Tan Hooi Song B Allahyarham Hamzah Bin Awang Amat C Profesor Madya Dr. A. Ghafar Ahmad D Samuel J Dass Antara berikut, yang manakah merupakan warisan budaya tak ketara? I Lagu Negaraku II Wayang Kulit III Hukum Kanun Melaka IV Makyung A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Siapakah yang menjadi Ketua Negara dalam konsep negara berdaulat? A Imam Negara B Perdana Menteri C Ketua Polis Negara D Yang di-Pertuan Agong Antara berikut merupakan objektif penggubalan Rukun Negara, kecuali A mengamalkan cara hidup demokratik B membina masyarakat yang berilmu Pengetahuan C mewujudkan persaingan ekonomi antara pelbagai kaum D mewujudkan perpaduan dalam kalangan penduduk Antara berikut, yang manakah merupakan kelebihan individu yang berilmu dan berkemahiran? A Dapat menggunakan kemahiran yang ada untuk menindas orang lain B Dapat menunjukkan kelebihannya kepada orang lain C Dapat mempraktikkan kemahirannya dengan cekap kerana adanya ilmu pengetahuan D Sukar menghadapi persaingan daripada orang lain

Antara berikut, yang manakah merupakan tugas dan tanggungjawab seorang isteri atau ibu dalam sesebuah keluarga? A Isteri atau ibu yang bekerja mesti mengambil pembantu rumah untuk menjaga anak-anak B Memastikan keperluan asas keluarga mencukupi C Setiap keputusan yang dibuat tidak perlu berbincang dengan suami D Segala keperluan asas perlu mengharapkan suami membelinya

10

11

Ilmu ini dapat memberi panduan untuk menjadi ibu bapa yang cemerlang 6 Pernyataan di atas berkaitan dengan ilmu A ekonomi B keluarga C keibubapaan D komunikasi Apakah peranan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia? A Memberi bantuan kecemasan dan menjalankan kerja menyelamat B Membanteras jenayah di ibu kota dan bandarbandar lain C Memelihara keselamatan dan keamanan setempat D Menyedarkan masyarakat agar menjauhi dadah 12

13

Terletak di bawah Kementerian Dalam Negeri Menjalankan operasi menangkap pendatang asing tanpa izin 8 Pernyataan di atas merujuk kepada A Polis Diraja Malaysia B Jabatan Pertahanan Awam C Ikatan Relawan Rakyat Malaysia D Rakan Cop Beliau merupakan ketua kumpulan Prana Mengetengahkan alat muzik klasik India seperti sifar, tabla, mrithangam dan ganjeera

Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama

dan kemampuan kualiti 14

Meningkatkan

tahap hidup

15

Pernyataan di atas berkaitan dengan A Wawasan 2020 B Misi Nasional C Dasar Pembangunan Nasional D Dasar Sosial Negara

Antara berikut merupakan kesan negatif daripada globalisasi terhadap sesetengah negara, kecuali A bilangan kenderaan di jalan raya semakin bertambah B dapat mengukuhkan pengaruh untuk kemajuan bersama C pencemaran alam sekitar berlaku tanpa kawalan D generasi muda semakin bebas dengan cara hidup yang bertentangan dengan budaya

Nyatakan nama individu dalam mengekalkan warisan budaya Malaysia berdasarkan sumbangan yang diberi. Sumbangan Individu

(a) Mengetengahkan kesenian makyung

(b) Menubuhkan Persatuan Penyanyi Tanah Air (PAPITA)

(c) Pembuat tanglung besar menggunakan buluh dan kertas wax

(d) Menjadi pakar rujuk dalam seni wayang kulit Kelantan

(e) Bergiat dalam program pemuliharaan bangunan seperti Kota Cornwallis

(10 markah) 2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi. Pertanian Bahasa Pusat Kecemerlangan Sains Perubatan Bidang Sosial

(a) Institut Integriti Nasional

(b) Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia (MARDI)

(c) Dewan Bahasa dan Pustaka

(d) Institut Jantung Negara (IJN)

(e) Institut Teknologi Nuklear Malaysia (MINT)

(15 markah)

Malaysia adalah sebuah negara yang mengamalkan pemerintahan secara demokrasi dan menjadikan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. (a) Jelaskan maksud negara berdaulat. (b) Bagaimanakah rakyat Malaysia boleh mengekalkan kedaulatan Malaysia? (10 markah) Kerajaan telah memainkan peranan dalam membentuk ibu bapa yang cemerlang dan keluarga bahagia. Terangkan faktor yang menyebabkan ilmu keibubapaan mesti dikuasai oleh setiap pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Antara berikut, yang manakah menunjukkan sikap menghargai nyawa? A Sentiasa bertolak ansur B Berpakaian kemas dan sopan C Mengamalkan pemakanan yang seimbang

D Sentiasa bertutur dengan sopan

Melahirkan perasaan simpati dan memahami perasaan mangsa bencana alam 2 Pernyataan di atas merujuk kepada sifat A bermaruah B empati C menghargai nyawa D cinta akan keamanan Antara berikut merupakan langkah pengurusan kewangan yang cekap dalam sesebuah keluarga, kecuali A berbelanja melebihi jumlah pendapatan bulanan B membuat belanjawan supaya kewangan lebih tersusun C membuat tabungan untuk waktu kecemasan D berbelanja secara berjimat cermat dan tidak boros Setiap pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga perlu mematuhi peraturan perkahwinan mengikut undang-undang negara supaya A bakal pengantin boleh memilih tarikh perkahwinan yang sesuai B bakal pengantin boleh menyusun jadual untuk bercuti C bakal pengantin dapat membuat persediaan untuk majlis pernikahan D bakal pengantin boleh mendapatkan panduan sebagai suami dan isteri tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing Sebuah pertubuhan sukarela yang menekankan pendekatan pendidikan dan menyedarkan masyarakat supaya menjauhi najis dadah 7 Pernyataan di atas berkaitan dengan A PEMADAM B PERHILITAN C PBSM D MERCY Malaysia

Membangunkan dan mempromosikan industri kraf negara 8 Pernyataan di atas berkaitan dengan A Jabatan Muzium Negara B Arkib Negara Malaysia C Perbadanan Kemajuan Kraf tangan Malaysia D Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Antara berikut, yang manakah merupakan objek yang tersenarai dalam 50 perkara sebagai Warisan Kebangsaan? I Tugu Negara II Jata Negara III Perak Man IV Bunga Raya A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Di manakah letaknya Kota Ngah Ibrahim? A Pulau Pinang B Perak C Kedah D Melaka Apakah kepentingan jati diri dalam membentuk generasi pewaris negara? A Menjadikan individu yang berkemahiran B Supaya dapat membentuk peribadi lemah C Mewujudkan masyarakat tidak beridentiti D Identiti diri kekal terpelihara walaupun menerima perubahan kerana adanya kekuatan dalaman Penggubalan Rukun Negara berpunca daripada A Pendudukan Jepun 1945 B Kemerdekaan 1957 C Peristiwa 13 Mei 1969 D Undang-undang Darurat

Melindungi, menguruskan dan mengekalkan biodiversiti terutamanya hidupan liar 5 Pernyataan di atas merupakan peranan A Persatuan Pencinta Alam Malaysia B Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara C Yayasan Amal Malaysia D Pusat Prihatin Orang Asli Antara berikut, agensi manakah yang mempunyai kaitan dengan pertubuhan kebajikan masyarakat Malaysia? I MAKNA Malaysia II Pertubuhan Pertolongan Wanita III Persatuan Puteri Islam IV Yayasan Salam Malaysia A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

10

11

12

13

Antara berikut merupakan prinsip Rukun Negara, kecuali A Kepercayaan kepada Tuhan B Kesetiaan kepada rakan-rakan C Keluhuran Perlembagaan D Kedaulatan Undang-Undang Antara berikut merupakan peranan yang perlu dimainkan oleh warganegara agar negara dapat menghadapi cabaran dalam usaha membangunkan negara, kecuali A tidak menyokong program pembangunan negara B sentiasa bersatu padu C taat dan patuh kepada pemerintah D melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu dan

kemahiran

14

Negara Asia Tenggara Indonesia Malaysia (IMS GT)

Pertubuhan Negara(ASEAN) Segi Tiga Pertumbuhan Singapura

15

Apakah jenis hubungan bagi kedua-dua pertubuhan di atas? A Hubungan satu hala B Hubungan dua hala C Hubungan serantau D Hubungan pelbagai hala

Berikan nama kaum yang terlibat dalam mengekalkan warisan budaya berdasarkan jenis tarian. Jenis Tarian Kaum

(a) Tarian Singa

(b) Tarian Bharathanatyam

(c) Tarian Zapin

(d) Tarian Shaolin

(e) Tarian Joget

(10 markah)

Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

Bangunan

Warisan budaya tak ketara

Objek

Warisan Kebangsaan

Perkara

(a) Manuskrip Hikayat Hang Tuah

(b) Carcosa Sri Negara

(c) Lagu Negaraku

(d) Cokmar Dewan Rakyat

(e) Istana Negara

(15 markah)

Perkahwinan yang mendapat restu daripada ibu bapa boleh menjamin kehidupan yang bahagia pada masa akan datang. (a) Apakah ciri-ciri pasangan hidup yang baik dan ideal?

(b)

Bagaimanakah untuk memastikan institusi kekeluargaan yang utuh akan membawa kepada kehidupan yang bahagia? (10 markah)

Globalisasi ialah satu fenomena dunia tanpa sempadan yang menjadikan dunia semakin kecil disebabkan oleh kepantasan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Nyatakan kesan baik dan kesan buruk globalisasi terhadap Malaysia. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

UJIAN BULANAN PERTAMA SET 1


BAHAGIAN A 1 B 5 5 A 9 9 C 2 A 9 6 C 10 B 6 C B D 3 B 10 7 D 7 D D 4 D 8 A 8 D

a b c d e a b c d e

memperbaiki institusi akademik Usia pengetahuan

f g h i j

ICT kemahiran insan idea kejayaan

5 B 9 D BAHAGIAN B 1 a b c d e 2 a b c d e 3 a b c d e

6 10

A C

Kemahiran membaca Penguasaan dalam pelbagai bahasa dan Kemahiran Kemahiran pengurusan masa yang baik Kemahiran penggunaan ICT Menyediakan infrastruktur pendidikan sepanjang hayat seperti kolej komuniti

BAHAGIAN B 1 a b c d a b c 3 a b c d e 4 a e i Menghargai nyawa Cinta akan keamanan Menjaga maruah Empati Ya, kerana dia sanggup membantu orang yang dalam kesakitan walau pun tidak dikenalinya (i) Empati (ii) Bermaruah (iii) Cinta akan keamanan (i) Hidup aman dan damai (ii) Golongan yang miskin dapat dikurangkan Melahirkan masyarakat minda kelas pertama Menjana masyarakat modal insan Melahirkan masyarakat berdaya saing di peringkat global Membentuk masyarakat bersifat bestari Menjana pembangunan diri dan negara b f j c g d h 2

UJIAN BULANAN KEDUA SET 1


BAHAGIAN A 1 A 5 A 9 A BAHAGIAN B 1 a b c d e a b c d e a b c d e 4 a b c Melindungi, menguruskan dan mengekalkan biodiversiti, yang disediakan terutamanya hidupan liar Membanteras kegiatan jenayah Memberi tumpuan kepada budaya mencintai alam semula jadi dan sejarah Malaysia serta kawasan sekitarnya Memberi penjagaan, perlindungan, dan pendidikan kepada kanak-kanak yang tersisih daripada keluarga Mengawal keamanan negara Malaysia Mangsa bencana Orang kurang upaya Perintah khidmat masyarakat Kanak-kanak Warga tua Membuang sampah sarap di tempat yang disediakan Mengamalkan kempen kitar semula Tidak melakukan pembakaran terbuka Menanam rumput dan pokok-pokok renek di halaman rumah Menggunakan minyak tanpa plumbum untuk kenderaan bermotor Burhan (i) Mempunyai akhlak yang baik (ii) Taat suruhan agama (iii) Menghormati orang tua Burhan mahu pilihan hati dan perkahwinannya mendapat restu daripada ibu dan bapanya 2 6 10 C D D 3 7 B C 4 8 C B

Dapat membantu golongan yang memerlukan perhatian terhadap perkembangan Dapat mengeratkan perpaduan antara masyarakat Dapat membantu negara dalam aspek pembangunan masyarakat Dapat membantu masyarakat penyayang Dapat membantu meringankan beban agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan (NGO) Masalah kemiskinan Masalah pencemaran alam Masalah kehilangan anak Gejala sosial seperti vandalisme dan gengsterisme Masalah penagihan dadah dalam kalangan remaja Ibu bapa sentiasa memberikan perhatian terhadap perkembangan diri dan anak-anak Ibu bapa tahu meluahkan rasa kasih sayang ketika berkomunikasi, mendidik, dan memberi bimbingan kepada anak-anak Ibu bapa memberi didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak Ibu bapa akan melindungi anak-anak daripada bahaya Ibu bapa bersikap adil terhadap anak-anak supaya tidak timbul perasaan tidak puas hati dalam kalangan anak-anak Kursus perkahwinan Pasangan yang ingin berkahwin mendapat pelbagai panduan untuk menjadi suami atau isteri dan ibu atau bapa yang penyayang dan bertanggungjawab (i) Mempelajari ilmu keibubapaan (ii) Melakukan pemeriksaan doktor bagi mengelakkan daripada sebarang penyakit berjangkit dan berbahaya Mengabaikan tanggungjawab sebagai suami atau isteri dan ibu atau bapa

a b

UJIAN BULANAN PERTAMA SET 2


3 BAHAGIAN A 1 D 5 B 9 D BAHAGIAN B 1 a b c d dan selesa 2 a b c Banjir (i) Empati (ii) Menghargai nyawa (i) Ada nyawa yang terkorban (ii) Harta benda banyak musnah Akses mudah kepada bahan pembelajaran dan bantuan fasilitator Pilihan bahan dan aktiviti pembelajaran yang luas Belajar secara bersendirian atau berkumpulan Belajar mengikut kemampuan individu e Persekitaran pembelajaran yang fleksibel 2 6 10 C A C 3 7 A B 4 8 D C

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SET 1


BAHAGIAN A 1 5 9 13 D C D D 2 6 10 14 A C B B 3 7 11 15 A C A C 4 8 12 B A C

UJIAN BULANAN KEDUA SET 2


BAHAGIAN A 1 A 2 C 3 D 4 B

BAHAGIAN B 1 a b (i) Menyumbang dari segi kewangan (ii) Memberi bantuan makanan dan pakaian (i) Menghulurkan bantuan perubatan, makanan dan pakaian

(ii) Menyediakan tempat tinggal sementara c (i) Memberi bantuan makanan dan pakaian (ii) Menyediakan tempat tinggal sementara d e 2 a b c d e (i) Menyumbang dari segi kewangan (ii) Membantu dari segi keperluan hidup seperti makanan dan pakaian (i) Memahami perasaan mereka (ii) Cuba memenuhi keinginan mereka Persatuan Pencinta Alam Malaysia Rukun Tetangga Persatuan Bulan Sabit Merah Jabatan Kebajikan Masyarakat Polis Diraja Malaysia BAHAGIAN C 1 a Langkah-langkah - Pengurusan masa yang bijak - Boleh menguasai pelbagai bahasa - Menyediakan infrastruktur pembelajaran sepanjang hayat dengan lengkap - Kemahiran membaca dan berfikir Cara - Menaik taraf dan menambah kemudahan infrastruktur pembelajaran sepanjang hayat seperti kolej komuniti - Memupuk budaya belajar dengan mengubah sikap dan pemikiran individu ke arah pembelajaran berterusan 2 -

lebih terurus Suami atau isteri tidak boleh menegakkan kedudukan sebagai suami isteri - perkahwinan tidak diiktiraf Suami atau isteri tidak boleh menuntut harta apabila berlaku perkara tidak diingini Anak-anak tidak mendapat hak kerakyatan sebagai warganegara Malaysia Menyukarkan proses pendaftaran anak-anak ke sekolah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SET 4


BAHAGIAN A 1 5 9 13 D B D D 2 6 10 14 B D B B 3 7 11 15 C B C A 4 8 12 B A B

BAHAGIAN C 1 (a) Kepentingan sijil nikah - Untuk mengesahkan sebagai pasangan suami isteri dari segi undang-undang - Memberi hak untuk menuntut harta pasangan jika berlaku perkara di luar jangkaan - Melindungi kebajikan wanita (b) Ilmu keibubapaan perlu dipelajari - Dapat melahirkan keluarga bahagia - Bagi melahirkan anak-anak yang cemerlang - Dapat mengamalkan ilmu komunikasi yang betul Mempraktikkan amalan ziarah- menziarahi Menghormati adat dan pantang larang kaum lain Mengambil berat tentang isu-isu yang boleh membangkitkan sentimen perkauman yang boleh mengancam keharmonian negara Penggunaan satu bahasa untuk berkomunikasi Melibatkan diri dalam program khidmat negara

Antara sumbangan individu dalam aktiviti kemasyarakatan a Lawatan - Membuat lawatan ke rumah orang tua atau anak yatim - Membersihkan kediaman mereka b Gotong-royong - Memberikan sumbangan tenaga kepada pihak yang memerlukan bantuan c Bantuan kecemasan kepada mangsa bencana alam - Menghulurkan bantuan makanan, pakaian, selimut, air bersih, perubatan dan rawatan kepada mangsa bencana d Pengawasan dan keselamatan - Melibatkan diri dalam aktiviti menjaga keselamatan di kawasan tempat tinggal

BAHAGIAN B 1 a b c d e 2 a b c d e Tidak menumpukan perhatian terhadap pelajaran di kelas Membantu rakan-rakan yang lemah dalam pelajaran Menggunakan kemudahan sekolah dengan baik dan berhati-hati Tidak suka menjaga kebersihan sekolah Beratur ketika membeli makanan di kantin Material Kepakaran Tenaga Tenaga Material

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SET 3


BAHAGIAN A 1 5 9 13 C C C C 2 6 10 14 A C D B 3 7 11 15 D B B D 4 8 12 B A A

BAHAGIAN C 1 a Kepentingan penglibatan dalam aktiviti kemasyarakatan - Memupuk semangat kerjasama dalam hidup bermasyarakat - Dapat mengenali jiran dengan lebih rapat - Membantu anggota masyarakat yang memerlukan bantuan - Mengamalkan semangat kekitaan Individu - Memupuk sikap prihatin, bantu-membantu dan bertolak ansur - Mengeratkan hubungan silatulrahim antara anggota masyarakat dengan baik dan berhati-hati Masyarakat - Menghidupkan semangat bersatu padu - Persekitaran yang bersih dapat diwujudkan - Hubungan antara anggota masyarakat semakin erat

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SET 2


BAHAGIAN A 1 5 9 13 C B B C 2 6 10 14 D C B D 3 7 11 15 A C D B 4 8 12 C A C

BAHAGIAN B 1 a b c d e 2 a b c d e Tidak memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak-anak Bersikap adil dan saksama terhadap anak-anak Tidak memberi perhatian kepada anak-anak Tidak mengenali dan memahami tingkah laku anak-anak Melindungi anak-anak daripada ancaman bahaya Jabatan Kebajikan Masyarakat RELA PEMADAM Rukun Tetangga Rakan Cop 2

BAHAGIAN B 1 a (i) Mengelakkan diri daripada terjerumus dengan najis dadah (ii) Melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat tempat penagihan dadah (i) Memberi lebih perhatian dan meluangkan masa kepada anak-anak (i) Membantu golongan pelajar yang bermasalah di samping memperketatkan peraturan sekolah (i) Mengadakan kempen dan ceramah kesedaran kepada masyarakat tentang keburukan dadah Cinta akan keamanan Menghargai nyawa Bermaruah Empati Empati

b c d

BAHAGIAN C 1 a b Berbelanja mengikut kemampuan dan tidak mengikut perasaan Membuat belanjawan pada setiap bulan dan tidak melebihi pendapatan bulanan Elak menggunakan kad kredit ketika berbelanja Membuat senarai barangan yang perlu dibeli sahaja Tidak berbelanja melebihi peruntukan bulanan Membuat belanjawan supaya kewangan

a b c d e

Cara yang boleh diamalkan Saling menghormati adat resam kaum lain Melibatkan diri dalam setiap aktiviti kemasyarakatan yang diadakan Mengambil berat tentang isu yang boleh menimbulkan sentimen perkauman dan memberi ancaman kepada keharmonian kaum Mempraktikkan budaya rumah terbuka ketika perayaan Menggunakan satu bahasa pengantar

UJIAN BULANAN KETIGA SET 1

BAHAGIAN A 1 C 5 A 9 D 2 6 10 B B A 3 7 C B 4 8 D D 2 BAHAGIAN B 1 a b Seorang pelakon, pengarah, penyanyi, penulis lagu dan pemain muzik yang terkenal Penggiat seni wayang kulit yang terkenal di Malaysia. Pernah mengadakan persembahan wayang kulit di Eropah Barat dan Amerika Syarikat - Mengadakan pameran adat resam pelbagai kaum - Mengadakan pameran pakaian tradisional - Mengadakan pameran alat muzik tradisional - Memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang nilai estetika bidang persuratan - Memelihara dan mengembangkan adat dan seni - Merancang pemantauan dan perlindungan bagi memelihara warisan budaya - Memupuk, memulihara, dan menyusun strategi untuk memperkasa warisan - Memperjuangkan hak pengiktirafan Melaka dan Pulau Pinang sebagai tempat bersejarah Mengadakan pameran kesenian Mengadakan lebih banyak persembahan kebudayaan Mempromosikan kebudayaan melalui media cetak Menyebarkan maklumat melalui agensi pelancongan Penerapan pengetahuan mengenai warisan kesenian budaya Malaysia sejak di bangku sekolah Mewujudkan perpaduan antara kaum yang lebih teguh Mengekalkan cara hidup yang demokratik Membentuk masyarakat yang adil dengan agihan kekayaan negara saksama Menentukan sikap terbukaan terhadap tradisi budaya yang kaya dan pelbagai Membina masyarakat yang progresif melalui sains dan teknologi Nilai berkaitan dengan perkembangan Nilai berkaitan dengan kekeluargaan Nilai berkaitan dengan semangat patriotisme Nilai berkaitan dengan hak asasi manusia Nilai berkaitan dengan keamanan dan keharmonian

d e a b c d e 3 a b c d e 4 a b c d e

Mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara Mewujudkan masyarakat yang bertatasusila dan berbudi bahasa Meletakkan kedudukan Bahasa Malaysia di tempat yang dihormati Menghormati peraturan, tradisi dan undangundang negara Berkomunikasi dengan selesa antara pelbagai kaum, agama dan budaya Menyokong segala hasrat dan cita-cita negara Mengutamakan kepentingan negara melebihi kepentingan diri sendiri Keruntuhan nilai-nilai budaya dan moral dalam kalangan belia Ketidakstabilan politik serantau dan dunia Kelembapan ekonomi Penyalahgunaan kemudahan internet dan telefon bimbit Kebanjiran pekerja asing Menguatkuasakan peruntukan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 Mendaftarkan warisan negara dalam Daftar Warisan dan Daftar Warisan Kebangsaan Memelihara dan memulihara warisan negara Merancang, melaksanakan dan menyelaras aktiviti-aktiviti berkaitan warisan Menjalankan penyelidikan dan pembangunan negara yang berkaitan warisan

rasmi pada 31 Ogos 1970 Lima prinsip Rukun Negara a Kepercayaan kepada Tuhan - Agama Islam adalah agama rasmi Persekutuan b Kesetiaan kepada Raja dan Negara - Malaysia mengamalkan sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan - Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Negara c Keluhuran Perlembagaan - Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi - Rakyat mesti menerima, mematuhi dan mempertahankannya d Kedaulatan Undang-undang - Rakyat dituntut menghormati undangundang dengan tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang e Kesopanan dan kesusilaan - Rakyat Malaysia perlu menggunakan bahasa yang lembut bersopan santun dan amalkan tingkah laku yang baik

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 2


BAHAGIAN A 1 5 9 13 B B B A 2 6 10 14 D A D D 3 7 11 15 C B A C 4 8 12 C B C

a b c d e

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 1


BAHAGIAN A

BAHAGIAN B 1 1 5 9 13 B B A C 2 6 10 14 A D D D 3 7 11 15 D C B B 2 BAHAGIAN B 1 a b c d e a b c Universiti Utara Malaysia Universiti Teknologi Mara Universiti Teknologi Malaysia Universiti Putra Malaysia Universiti Malaya Empati d Bermaruah e Cinta akan keamanan Menghargai nyawa Bermaruah 4 8 12 C B A a b c d e a b c d e Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara Pertubuhan Negara-Negara Komenwel Pertubuhan Negara-Negara Islam Kumpulan Negara-Negara Berkecuali Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Memiliki kesihatan fizikal dan mental Memiliki kewangan yang stabil Mendapat restu ibu bapa Memiliki kewangan yang stabil Memiliki kesihatan fizikal dan mental

a b c d e

a b c d e

BAHAGIAN C 1 a Penyalahgunaan dadah Penderaan kanak-kanak Keganasan rumah tangga Gengsterisme Pembuangan bayi Sentiasa mematuhi peraturan dan undangundang negara - Sering mengamalkan sikap bertolak ansur - Berbuat baik dengan semua orang - Tidak menyakiti hati orang lain - Menghindarkan diri daripada terlibat dengan aktiviti negatif Media cetak, majalah, surat khabar, katalog, buku dan sebagainya - Mengedarkan maklumat mengenai warisan budaya Malaysia kepada masyarakat - Menggalakkan masyarakat melibatkan diri dalam aktiviti kesenian melalui hebahan yang dibuat di media cetak Media elektronik radio, televisyen, internet dan sebagainya

UJIAN BULANAN KETIGA SET 2


BAHAGIAN A 1 B 5 A 9 C BAHAGIAN B 1 a b c Melahirkan masyarakat yang berpegang teguh pada ajaran agama dan mempunyai peribadi yang luhur Menyemai semangat patriotik dan perpaduan antara kaum Menjamin keadilan dan keamanan negara 2 6 10 C A D 3 7 D D 4 8 C B

BAHAGIAN C 1 a Mempunyai pegangan agama yang kukuh - Mempunyai kewangan yang kukuh dan stabil - Berilmu dan berpengetahuan - Berakhlak mulia - Berasal dari keluarga yang baik Kesihatan fizikal - Kemampuan seksual yang baik mampu melahirkan zuriat yang sihat Kesihatan mental - Boleh memikul tanggungjawab yang berkesan sebagai suami atau isteri dan ibu atau bapa Rukun Negara telah diisytiharkan secara

Menyampaikan rancangan, persembahan, aktiviti kebudayaan kepada orang ramai melalui siaran langsung televisyen Mempromosi dan memperkenal warisan budaya Malaysia melalui iklan di radio, televisyen dan internet

5 B 9 D 13 B

6 10 14

B B A

7 11 15

A D C

8 12

C C b

Sumber kewangan yang stabil Tahu tanggungjawab hidup berkeluarga Memberi didikan agama yang cukup kepada ahli keluarga Sentiasa meningkatkan ilmu keibubapaan Menunjukkan tingkah laku dan contoh yang baik kepada anak-anak Menyediakan keperluan asas kepada ahli keluarga seperti makanan, minuman, tempat tinggal dan pakaian Sentiasa mengamalkan sikap tolak ansur

BAHAGIAN B 1 a b c a b c d e Cina India Melayu d e Cina Melayu

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 3


BAHAGIAN A 1 5 9 13 B B D C 2 6 10 14 C C B B 3 7 11 15 A A D B 4 8 12 D C C

Objek Bangunan Warisan budaya tak ketara Objek Bangunan

BAHAGIAN B 1 a b c d e a b c Allahyarhamah Khatijah Binti Awang Datuk Ahmad Nawab Lee Khek Hock Allahyarham Hamzah Bin Awang Amat Profesor Madya Dr. A Ghafar Ahmad Sosial Pertanian Bahasa d e Perubatan Sains

BAHAGIAN C 1 a Maksud negara berdaulat - Negara yang ada sistem pemerintahan sendiri - Mempunyai perlembagaan dan undangundang - Tiada campur tangan, paksaan dan penjajahan dari negara lain Cara mengekalkan kedaulatan negara - Rakyat perlu mengamalkan sikap hormatmenghormati, cinta akan keamanan dan sebagainya - Sentiasa berpandangan jauh dan bertindak bijak - Memperkukuh pengaruh dan berkongsi tenaga untuk kemajuan bersama 2 kerjasama serantau Memantapkan sektor ekonomi negara Perlu menonjolkan diri dalam arus pembangunan

melalui

Membolehkan lahirnya anak-anak yang soleh Untuk melahirkan anak-anak yang cemerlang Keluarga bahagia dapat diwujudkan Boleh mengamalkan ilmu komunikasi dengan bijak dan betul Dapat menyelesaikan masalah yang wujud dalam keluarga dengan bijaksana

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 4


BAHAGIAN A 1 C 2 B 3 A 4 D BAHAGIAN C 1 a Ciri-ciri pasangan hidup - Mempunyai didikan agama - Berilmu pengetahuan - Mempunyai kesihatan mental dan fizikal

Kesan baik

Meningkatkan ekonomi negara - Negara maju berminat untuk menambah pelaburan ke Malaysia - Pasaran eksport dapat diperluaskan Pemindahan modal, teknologi dan buruh - Pemindah modal masuk dan keluar dari negara dapat dipermudahkan - Memudahkan pergerakan buruh asing

Kesan buruk a Pencemaran budaya - Generasi muda mudah terpengaruh dengan budaya dari barat - Keruntuhan akhlak dan identiti diri semakin pudar b Penjajahan ekonomi - Negara maju akan memanipulasi

ekonomi negara yang sedang membangun untuk kepentingan negaranya Terdapat jurang antara negara maju dengan negara yang sedang membangun - Negara kaya akan terus menjadi kaya dan miskin menjadi semakin miskin