You are on page 1of 1

DIBUIXANT AMB QXP

PRÀCTICA 02 (1)
____________________________

1 PLANTEJAMENT

_ Repàs del sistema d'autoaprenentatge (anàlisi de la distribució de la barra de menús,


control de la interfície...)
_ Estudi de les eines bàsiques de QuarkXPress (elements i continguts).
_ Estudi de la compaginació a Quark (ventana maquetació i menú corresponent).
_ Pressentació dels menús associats a aquestes eines (diferències segons el tipus de
contingut)
_ "DIBUIX AMB ÀREES DE TEXTE I COLOREJAT AMB TEXTE (l'escala de grissos serà
reinterpretada amb text: utilitzant sèries i track).

2 METODOLOGIA

2.A
_ Obrir un document nou (dimensions: A4, marges: 15 mm., pàgines no enfrentades,
sense àrea de texte automàtica).
_ Dibuixar una pirámide i un cub (demo amb el projector).
_ Dibuixar una s i una a majúscules (demo amb el projector).
_ Crear una segona pàgina i copiar el contingut.
_ Atenció a les funcions que estudiarem durant la demo, preneu nota del més important.
_ A la pàgina 1 omplirem els elements amb text i utilitzarem les sèries de la família arial
(rodona, negreta, cursiva i cursiva negreta) per "donar color als dibuixos".
_ A la pàgina 2 omplirem els elements amb text formatejat amb la vostra tipografia
(PR_01) i utilitzarem la interlínia i el track per "donar color als dibuixos".
_ En aquesta part de la pràctica la legibilitat no té importància.

2.B
_ Crear una tercera pàgina.
_ Escriure una s i una a minúscules i vectoritzarles.
_ Definició i canvi del contingut dels elements.
_ Omplireu les àrees amb text
_ Atenció a les funcions que estudiarem durant la demo, preneu nota del més important.
_ En aquesta part de la pràctica la legibilitat té importància.

NOTA:
PRÀCTICA 02 (2)
_ En acabar la PR_02 (1) faras el teu retrat utilitzant aquest mètode. Podràs utilitzar com
a referència la fotografia oficial que tenim de tu o preparar una altre. Si és el cas aprofita
aquests dies per fer-la.