Analiza managementului calitatii la S.C. "Daewoo-Mangalia Heavy Industries" S.A. 3.1.

Implementarea sistemului de management al calitatii (totale) O organizatie serioasa cum este S.C. D.M.H.I. S.A. a implementat in urma cu 7 ani sistemul de management al calitatii. 3.1.1. Motivatia implementarii Adoptarea unui sistem de management al calitatii (totale) este o decizie strategica a unei organizatii, decizie de mare importanta, care este determinata de o serie de factori,dintre care se mentioneaza: presiunea clientilor; cerinte contractuale; cerinte ale unor organisme de reglementare in anumite domenii (cel al constructiilor industriale, al constructiilor de masini etc.); dorinta de patrundere pe noi piete de desfacere; dorinta de a realiza o departajare fata de concurenta; intentia conducerii de a imbunatatii calitatea; simplificarea auditurilor de monitorizare etc. Implementarea unui sistem de calitate intr-o organizatie nu determina in mod automat realizarea unor produse/servicii de calitate, ci asigura doar premizele realizarii constante a unor produse/servicii conforme cu anumite cerinte. Crearea sistemului, inseamna tinerea sub control a intregii activitati, asigurand consecventa si coerenta, disciplina si rigoare. Astfel managementul are posibilitatea de a cunoaste in mod operativ starea sistemului, de a depista problemele dificile, de a le rezolva si a activa continuu sistemul calitatii. Implementarea corecta a sistemului calitatii poate aduce organizatiei urmatoarele avantaje: cresterea productivitatii si eficientei; reducerea greselilor si in consecinta a pierderilor; reducerea costurilor, cresterea profiturilor; cresterea motivarii si angajarii salariatilor; cresterea competitivitatii; satisfactia clientilor, ce poate duce la largirea pietei de desfacere etc. In scopul uniformizarii si pentru a usura activitatile de certificare, supraveghere si auditare privind sistemele de calitate, standardele ISO prezinta trei modele distincte ale sistemului calitatii, dupa cum urmeaza:  ISO 9001 - model pentru asigurarea calitatii in activitatea de cercetare - dezvoltare;  ISO 9002 - model pentru asigurarea calitatii in activitatile de productie, montaj si service;  ISO 9003 - model pentru asigurarea calitatii in activitatile de inspectie si incercare finala. Implementarea unui sistem de calitate da organizatiei o capacitate ridicata de reproducere a tuturor proceselor, ceea ce va avea ca efect cel putin mentinerea nivelului de calitate. 3.1.2. Etapele implementarii sistemului calitatii Pentru implementarea unui sistem al calitatii documentat intr-o organizatie, se parcurg urmatoarele etape: a) Alegerea si dezvoltarea sistemului calitatii, adecvat organizatiei in cauza, conform unuia din standardele ISO seria 9000. b) Evaluarea documentatiei sistemului calitatii: manualul calitatii, procedurile, documentele calitatii (instructiuni de lucru, documente de inregistrare si mentinere a sistemului calitatii) c) Instruirea personalului organizatiei, implicat in realizarea calitatii produselor/serviciilor, pentru a se asigura: familiarizarea cu procedurile si documentele calitatii;

constientizarea necesitatii de perfectionare continua; cunoasterea responsabilitatilor individuale in domeniul calitatii. Simpla afirmatie a producatorului ca foloseste un sistem de asigurare a calitatii nu reprezinta o garantie obiectiva pentru un cumparator. In consecinta in ultimii ani a crescut permanent importanta practicii de certificare a functionalitatii sistemului de asigurare a calitatii prin intermediul unei autoritati de auditare neutre (acreditata de forurile competente), atat fata de producator cat si fata de cumparator. Din acest motiv implementarea sistemului de calitate se poate considera terminata dupa parcurgerea urmatoarelor etape suplimentare: d) Evaluarea functionalitatii sistemului de calitate prin auditare, care se face la cel putin 6 luni de la aplicare; e) Acordarea certificatului si supravegherea respectarii conditiilor certificarii. 3.2. Intocmirea Manualului Calitatii 3.2.1. Sistemul de Management al Calitatii 3.2.1.1. Cerinte generale Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. are stabilit, documentat, implementat si mentinut un Sistem de Management al Calitatii in conformitate cu cerintele standardului ISO 9001:2000. Procesele Sistemului de Management al Calitatii sunt monitorizate, masurate si analizate astfel incat sa imbunatateasca continuu eficacitatea intregului sistem. D.M.H.I. conduce eficace toate procesele care afecteaza conformitatea produsului inclusiv orice proces din afara organizatiei in conformitate cu cerintele cuprinse in acest Manual. Pentru aceasta D.M.H.I.: a) identifica procesele necesare Sistemului de Management al Calitatii si aplicarea lor in intreaga organizatie; D.M.H.I. a externalizat controlul nedistructiv, verificarea, monitorizarea si masurarea dispozitivelor, testele mecanice si analizele chimice. D.M.H.I. tine sub control aceste procese in baza unor proceduri documentate. b) determina succesiunea si interactiunea acestor procese; c) determina criteriile si metodele necesare pentru a se asigura ca atat operarea cat si controlul acestor procese sunt eficace; d) se asigura de disponibilitatea resurselor si informatiilor necesare pentru operarea si monitorizarea acestor procese; e) monitorizeaza, masoara si analizeaza aceste procese; f)implementeaza actiuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate si imbunatatirea continua a acestor procese. 3.2.1.2. Documentatia Sistemului de Management al Calitatii D.M.H.I. are stabilite si mentinute urmatoarele pentru a se asigura ca Sistemul de Management al Calitatii este implementat si operational plecand de la marketing pina la service, inclusiv proiectare, aprovizionare, productie, inspectie, testare, ambalare, instalare si livrare: a) politica in domeniul calitatii si obiectivele calitatii; b) Manualul Calitatii; c) proceduri documentate cerute in prezentul Standard International; d) documentele necesare organizatiei pentru a se asigura de planificarea, operarea si controlul eficace ale proceselor sale; e) inregistrari cerute de prezentul Standard International. Documentatia poate fi in orice forma sau pe orice mediu suport. 3.2.2. Manualul Calitatii

durata de pastrare si eliminarea inregistrarilor.2. Inregistrarile calitatii sunt arhivate si pastrate astfel incat sa ramana lizibile. identificabile si regasibile cu usurinta. aprobarea. Responsabilitatea Managementului . Inregistrarile calitatii sunt mentinute pentru a furniza dovezi ale conformitatii cu cerintele si a functionarii eficace a Sistemului de Management al Calitatii. pastrarea. Distributia documentelor se face in mod controlat. Mentinere sub control Documentele sunt pastrate si mentinute. in conformitate cu procedurile stabilite pentru a se asigura ca ele raman lizibile si identificabile cu usurinta. 3. Perioada de pastrare pentru fiecare tip de inregistrare a calitatii se stabileste si se inregistreaza de catre departamente.Domeniul Sistemului de Management al Calitatii din D. difuzarea. aprobarea. protejarea. 3. stadiul reviziilor. distrugerii sau a pierderii lor. Modificarile in documente sunt analizate si actualizate de catre aceleasi functii / organizatii care au analizat si aprobat emiterea documentului daca nu este specificat altfel.2. inregistrarile calitatii sunt puse la dispozitia Clientului. are stabilite si mentine proceduri documentate.3.M. distrugerea sau pierderea lor. Natura schimbarilor trebuie sa fie evidentiata in vederea unei usoare identificari. Inregistrarile calitatii sunt pastrate pe suport de hartie.2. actualizate daca este cazul si re-aprobate de catre personal autorizat. in ceea ce priveste adecvarea acestora. La terminarea perioadei de pastrare. in amenajari care asigura un mediu adecvat.H. si sunt analizate.2. In cazul inregistrarilor calitatii controlate de un sistem computerizat. 3. 3.3. Documentele perimate sau anulate sunt retrase prompt din toate punctele de difuzare si/sau utilizare sau sunt marcate corespunzator de catre departamentele destinatare. regasirea. conform procedurilor proprii. Departamentele mentin liste de referinta sau inregistrari echivalente care identifica stadiul reviziei documentelor in vederea prevenirii utilizarii neintentionate a documentelor perimate sau anulate.I. depozitarea. 3. Atunci cand s-a convenit prin contract. Documentele perimate sau anulate pot fi pastrate pentru orice alt scop daca sunt marcate clar pentru evitarea utilizarii necorespunzatoare. Controlul inregistrarilor Sunt stabilite si mentinute proceduri documentate. pentru identificarea.4. Documentele de provenienta externa sunt tinute sub control pentru a identifica emitentul.M.I. suport electronic sau alte tipuri de suport.2.2. revizia si administrarea Manualului Calitatii este controlata in conformitate cu capitolul "V". D.H. Modificarile in documente sunt identificate in stadiul reviziilor si sunt distribuite departamentelor implicate in vederea implementarii lor. Editiile valabile ale documentelor sunt distribuite tuturor departamentelor implicate.2.2. sunt stabilite si implementate metode care sa previna deteriorarea. Controlul Documentelor Pentru analiza. este definit in capitolul "III" al acestui manual iar elaborarea. distributia.1. iar distribuirea lor se face controlat. Modificarile si stadiul revizuirii curente a documentelor sunt identificate. retragerea si distrugerea documentelor Sistemului de Management al Calitatii. la nivel de departamente. Aprobare. inainte de emitere.2. inregistrarile calitatii pot fi distruse sub supravegherea responsabilului cu pastrarea lor.2. pentru prevenirea deteriorarii. emitere Documentele sunt analizate si aprobate.

3. c) Asigura cadrul pentru stabilirea obiectivelor calitatii.M. Planificarea Sistemului de Management al Calitatii (1) Generalitati . b) Stabileste politica in domeniul calitatii.2.2. c) calitatea produsului. mentine si dezvolta un Sistem de Management al Calitatii in conformitate cu obiectivele companiei pentru continua imbunatatire a eficacitatii sale si obtinerea satisfactiei clientilor. d) Conduce analizele efectuate de management. Ei isi desfasoara activitatea astfel incat obiectivele calitatii stabilite sa fie realizate. controlul numarului de defecte si micsorarea lor. iar atunci cand apar modificari in Sistemul de Management al Calitatii acestea vor fi introduse in politica. inclusiv acelea necesare pentru indeplinirea cerintelor referitoare la produs. e) Asigura disponibilitatea resurselor. si care asigura un cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor calitatii. Politica in domeniul calitatii va fi analizata pentru adecvarea ei continua.) precum si cerintele legale si de reglementare sunt identificate si analizeaza daca aceste cerinte sunt satisfacute in scopul cresterii satisfactiei clientului. Orientarea catre client Presedintele se asigura ca cerintele si asteptarile clientului (reclamatiile si sugestiile acestuia. b) o organizare eficienta a oamenilor si resurselor materiale. 3. ponderea clientilor fideli. 3. evolutia cotei de piata. d) cota reclamatiilor. Politica in domeniul calitatii este specificata in Manualul Calitatii si este comunicata.3.3. care include angajamentul sau pentru satisfacerea cerintelor si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii Sistemului de Management al Calitatii. Pentru aceasta Presedintele efectueaza urmatoarele activitati: a) Comunica in cadrul organizatiei importanta satisfacerii cerintelor clientilor. etc. Planificare Obiectivele calitatii Directorii/managerii fiecarei divizii/departament stabilesc obiectivele calitatii.I. ca element pentru cresterea productivitatii.3.3.2.2. inteleasa si implementata in cadrul organizatiei.2.4. 3. a cerintelor legale si a celor de reglementare. Obiectivele calitatii sunt masurabile si in concordanta cu politica in domeniul calitatii si pot include urmatoarele: a) un proces individual pentru imbunatatirea Sistemului de Management al Calitatii.1. Directorii/managerii din cadrul fiecarei divizii/departament analizeaza periodic realizarea obiectivelor calitatii. Politica in domeniul calitatii Presedintele stabileste politica in domeniul calitatii adecvata scopului D.H. Angajamentul Managementului Top Managementul (numit in continuare Presedinte) stabileste. respectarea termenelor. Directorii/managerii de divizii/departamente comunica membrilor din cadrul propriei divizii/ departament obiectivele care trebuie realizate. dupa analizarea oportunitatii introducerii lor .3. timpii de reactie..

M. De asemenea aloca responsabilitatile si autoritatile adecvate pentru fiecare unitate functionala pentru ca acestea sasi desfasoare eficace activitatea. aceste schimbari trebuie sa fie in concordanta cu cerintele standardului ISO 9001:2000. adecvat si eficace prin analizele de management periodice. pe baza cerintelor standardului ISO 9001.I. . Responsabilitate. inclusiv Presedintele si reprezentantul managementului au stabilite responsabilitati si autoritati pentru a-si indeplini indatoririle in prezentul manual si in fisele postului care sunt pastrate la unitatile functionale. decizii. (1)Presedinte  Stabileste politica in domeniul calitatii si nivelul final al obiectivelor calitatii. Procedurile stabilesc responsabilitatile si prezinta modul de realizare de catre Companie a activitatilor de management al calitatii pentru fiecare proces. Planificarea calitatii este stabilita de reprezentantul managementului si persoanele responsabile din departamentele implicate si poate include orice activitate definita in Manualul Calitatii in scopul realizarii obiectivelor calitatii si cerintelor Sistemului de Management al Calitatii.3. autoritate si comunicare Presedintele decide structura optima de organizare a companiei si resursele necesare astfel incat Sistemul de Management al Calitatii sa poata fi implementat eficace. adecvarea si eficacitatea planificarii Sistemului de Management al Calitatii este analizata in cadrul analizelor de management. a) Manualul Calitatii (Nivel I) Este documentul de baza care defineste in general Sistemul de Management al Calitatii. conform cerintelor standardului ISO 9001. Planificarea calitatii include metode detaliate pentru continua imbunatatire a Sistemului de Management al Calitatii.  Asigura disponibilitatea resurselor. Oportunitatea. dar nu se limiteaza la acestea.  Se asigura ca Sistemul de Management al Calitatii este coresponzator. responsabilitatile si practicile referitoare la acesta. identifica resursele si procesele necesare si efectueaza planificarea Sistemului de Management al Calitatii in scopul indeplinirii cerintelor specificate in capitolul 1. standarde in scopul desfasurarii eficace a fiecarui proces al activitatii de management a calitatii. In cazul unor proiecte specifice. (2) Structura Sistemului de Management al Calitatii Compania dezvolta un sistem documentat. inclusiv structura de organizare corespunzatoare pentru indeplinirea politicii in domeniul calitatii si a obiectivelor calitatii. Inregistrarile si formularele dovedesc functionarea efectiva a Sistemului de Management al Calitatii.1. Atunci cand sunt planificate si implementate schimbari ale Sistemului de Management al Calitatii.2.D. Structura Sistemului de Management al Calitatii este alcatuita din urmatoarele 3 nivele. b) Procedurile de Sistem (Nivel II) Procedurile stabilesc modul de realizare a Politicii Calitatii declarate in Manualul Calitatii. in scopul desfasurarii activitatilor legate de politica in domeniul calitatii si managementul calitatii. 3. care sta la baza activitatilor desfasurate. instructiuni de lucru si standarde (Nivel III) Documente care descriu detaliat metode tehnice. sunt intocmite si aplicate planuri ale calitatii care includ cerintele clientului si cerintele legale si de reglementare. precum si a obiectivelor calitatii.H. Responsabilitate si autoritate Intreg personalul companiei. Definesc interfetele dintre diferite functii ale organizatiei. c) Proceduri administrative.5.

 Se asigura ca cerintele clientului sunt identificate si satisfacute.  Evaluarea instruirilor efectuate si controlul rezultatelor acestor instruiri. analiza si imbunatatirea activitatii.  Masurarea. (2. El are libertatea organizatorica si autoritatea de a opri orice operatie sau proces. analiza si imbunatatirea activitatii.  Activitatea de relatii publice si protocol. fizice si chimice si controlul echipamentelor de masurare si monitorizare.  Initierea actiunilor corective si preventive si confirmarea realizarii lor.  Stabilirea si implementarea Planului de Inspectie. (2.  Urmarirea realizarii contractelor in conformitate cu cerintele specificate.  A se asigura ca este promovata in cadrul organizatiei constientizarea referitoare la cerintele clientului.  Controlul activitatilor referitoare la: testele nedistructive.  Relatia cu clientul. New Building Marketing & Contract Management Division. Alte responsabilitati legate de activitatea Quality Management Team:  Stabilirea si mentinerea standardelor calitatii.  Masurarea.  A raporta Presedintelui despre functionarea Sistemului de Management al Calitatii si despre orice necesitate de imbunatatire.  Se asigura ca sunt stabilite procesele adecvate de comunicare.  Planifica Sistemul de Management al Calitatii. (2. are si responsabilitatea pentru Sistemului de Management al Calitatii si pentru verificarea functionarii sistemului.2) Senior Managerul Human Resource Management & General Affairs Division este responsabil pentru:  Managementul de personal. .  Planificarea si realizarea auditurilor interne. daca este necesar.  Relatii de munca. (2) Directorul Management Unit este responsabil pentru:  Controlul activitatilor Management Planning Division. implementate si mentinute.1) Senior Managerul Quality Management Team Ca reprezentant al managementului este responsabil pentru:  A se asigura ca procesele necesare Sistemului de Management al Calitatii sunt stabilite.  Tinerea sub control a calificarii sudorilor. Human Resources Management & General Affairs Division.  Analiza. Numeste un membru din management ca reprezentant al sau.  Dezvoltarea tehnologiilor de sudare.  Recrutare personal. care in afara altor responsabilitati. precum si a planurilor de instruire si educare pe termen lung.3) Directorul New Building Marketing & Contract Management Division este responsabil pentru:  Analiza.  Identificarea problemelor referitoare la calitate si recomandarea sau furnizarea de solutii.  Stabilirea si realizarea sistemul de instruire si educare la nivelul intregii organizatii.  Verificarea implementarii solutiilor. Maintenance & Utility Division si Quality Management Team. Materials Division.  Asigurarea relatiei cu parti externe in chestiuni legate de Sistemul de Management al Calitatii. negocierea si finalizarea contractelor. negocierea si controlul modificarilor la contract.

 Intocmirea programelor de productie pentru constructii noi. analiza si imbunatatirea activitatii. negocierea si controlul modificarilor la contract.  Masurarea.  Evaluarea si reevaluarea furnizorilor. analiza si imbunatatirea activitatii.  Masurarea. din punct de vedere tehnic a ofertelor pentru proiecte noi si prezentarea de propuneri. excluzand partea tehnica.  Controlul inspectiei la receptie/sursa a materialelor si echipamentelor aprovizionate.  Controlul manipularii si depozitarii materialelor si echipamentelor aprovizionate si a materialelor clientului. Design Division.  Masurarea.  Relatia cu clientul.  Masurarea.  Urmarirea realizarii contractelor in conformitate cu cerintele specificate.4) Materials Division Director este responsabil pentru:  Aprovizionarea cu materiale si echipamente conform cu cerintele specificate. Outdoor Division. analiza si imbunatatirea activitatii. (3.  Relatia cu reprezentantul clientului referitor la reclamatiile acestuia pe perioada realizarii produsului. analiza si imbunatatirea activitatii.4) Directorul Shiprepair & Conversion Division este responsabil pentru:  Analiza.5) Senior Managerul Maintenance & Utility Division este responsabil pentru:  Administrarea infrastructurii. stabilirea planului anual de investitii. dupa analiza propunerilor de obiective de investitii legate de infrastructura si alocarea resurselor pentru asigurarea si mentinerea infrastructurii in concordanta cu planul de investitii. Service-ul dupa livrare. (2.  Evaluarea si reevaluarea subcontractorilor care lucreaza in interiorul si exteriorul organizatiei. Painting Division. negocierea si finalizarea contractelor de reparatii nave.2) Directorul Production Planning Division este responsabil pentru:  Analiza ofertelor pentru proiecte noi si prezentarea de propuneri.  Masurarea. analiza si imbunatatirea activitatii. (3) Directorul Engineering & Production Unit este responsabil pentru:  Controlul activitatilor Production Planning Division.  Masurarea. analiza si imbunatatirea activitatii. analiza si imbunatatirea activitatii.  Service-ul dupa livrare.1) Directorul Design Division este responsabil pentru:  Procesul de proiectare. (3. la nivelul companiei. mentenanta si verificari. (2.  Planificarea executarii proiectului.  Analiza.3) Directorii diviziilor de productie sunt responsabili pentru:  Planificarea. reparatii. (3.  Analiza.  Intocmirea specificatiilor de aprovizionare.  Legatura cu reprezentantul clientului in probleme referitoare la proiectarea si realizarea produsului. asigurarea infrastructurii potrivite in concordanta cu planul stabilit si previnirea deteriorarii sau distrugerii ei prin activitati de imbunatatire.  Masurarea. (2. Indoor Division.  Masurarea. coordonarea si controlul activitatilor de productie. analiza si imbunatatirea activitatii. (3. .6) Directorul Management Planning Division este responsabil pentru:  Administrarea investitiilor.

H. raportari. constientizare. identifica. se efectueaza instruiri suplimentare.I. care administreaza investitiile. echipamente.4. intrebari. infrastructura si mediul de lucru necesare pentru a implementa si mentine Sistemul de Management al Calitatii si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii sale. 3. intre diferitele niveluri si functii. raportari. asigura si mentine infrastructura de care are nevoie. site-uri web. Divizia Management Planning. c) servicii suport (cum sunt cele de transport sau de comunicare). analiza si imbunatatirea activitatii.4. instruire Managerul fiecarui departament identifica competenta si necesitatile de instruire pentru personalul care desfasoara activitati care influenteaza calitatea produsului. abilitati si experienta sunt mentinute in conformitate cu procedurile aplicabile. abilitatii si al experientei adecvate.M.I. Education & Training Team stabileste planul anual de instruire pentru personalul companiei. D. etc. sistemul computerizat.H. observatii. unelte noi. instruirii. dupa caz urmatoarele metode: teste scrise. in ceea ce priveste eficacitatea Sistemului de Management al Calitatii prin meetinguri. site-uri web. spatiul de lucru si utilitati asociate.2. Managementul Resurselor 3. Atunci cand sunt introduse tehnologii. Personalul care executa activitati de proiectare. Eficacitatea instruirilor efectuate in conformitate cu planul anual de instruire este evaluata utilizand. Comunicarea interna Pentru comunicarea in cadrul companiei a politicii in domeniul calitatii.4. sistemul computerizat.1.  Planificarea. etc. ziare. Infrastructura D. ziare.4. Instruirile sunt efectuate la divizii sau departamente in functie de continut si necesitati. D.2. identifica necesitatile de instruire si asigura instruirea pentru a satisface aceste nevoi. se asigura ca exista comunicare suficienta. 3.H. pentru a realiza conformitatea cu cerintele produsului astfel: a) cladiri. chestionare.H.2. b) echipament pentru procese (atat hardware cat si software). Calificarea lor se reevalueaza periodic.2.M. Resurse umane Personalul care efectueaza activitati care influenteaza calitatea produsului trebuie sa fie competent din punct de vedere al studiilor. si organizeaza aceste instruiri.M. e-mail. sau cand apar modificari in proceduri. probe practice.M. are stabilit un proces eficace prin meetinguri. Rezultatele instruirilor efectuate in conformitate cu planificarea anuala sunt evaluate. etc.I. Inregistrarile adecvate referitoare la studii. etc. Asigurarea resurselor D.H.I.I. control sau procese speciale se instruiesc si califica in conformitate cu proceduri documentate. in baza necesitatilor de instruire identificate de fiecare departament. la nivelul companiei. si stabileste planul de instruire. rapoarte. Competenta. realizarilor si a altor activitati necesare. D. dupa analiza propunerilor de obiective de investitii legate de infrastructura . instruire. stabileste procedura de investitii.M. Intocmirea programelor de productie pentru reparatii nave. In sedintele de ban meeting managerul fiecarui departament se asigura ca personalul din subordine este constient de relevanta si importanta activitatii sale si de modul in care el contribuie la realizarea obiectivelor calitatii. standarde.3. pentru a creste satisfactia clientului prin indeplinirea cerintelor. 3. determina si asigura resursele umane. obiectivelor calitatii. cerintelor.  Masurarea. coordonarea si controlul activitatilor de reparatii nave.2. e-mail.

Structura documentatiei si formularele utilizate pentru realizarea produsului sunt in general in concordanta cu capitolul Planificarea SMC din acest manual. c) intretinerea utilajelor si echipamentelor. reparatii.2. In cadrul planificarii realizarii produsului. .2. asigura infrastructura potrivita in concordanta cu procedura stabilita. e) planificarea productiei: NB Program. pentru un produs specific este ceruta prin contract. D. Mediul de lucru Pentru a realiza conformitatea cu cerintele produsului.4. temperatura.5. Activitatile care influenteaza calitatea produsului sunt planificate de catre departamente specializate din cadrul Companiei. Acestea includ: a) proiectarea produsului efectuata de departamentele de proiectare. Determinarea cerintelor referitoare la produs Departamentele Marketing identifica urmatoarele cerinte referitoare la produs dupa primirea informatiilor de baza ale proiectului: a) cerintele specificate de catre client.M. b) necesitatea de a stabili procesele.I. umiditatea. in concordanta cu proceduri documentate. 3. Planificarea realizarii produsului concorda cu cerintele pentru celelalte procese ale Sistemului de Management al Calitatii. atunci cand este cunoscuta.H. mentenanta si verificari. d) inregistrarile necesare pentru a furniza dovezi ca procesele de realizare si produsul rezultat satisfac cerintele. validarea. 3.4. proiectarea. Dry Dock schedule. inclusiv procesele de realizare a produsului. c) activitatile pentru verificarea.5. I. verificarea dispozitivelor de masurare si monitorizare. Ship Repair & Conversion stabilesc si mentin proceduri documentate pentru a se asigura ca cerintele clientului sunt identificate si analizate. Diviziile Maintenance & Utility. 3 Month/ Monthly/ Weekly schedules. monitorizarea. determina si conduce mediul de lucru necesar.1. Realizarea Produsului 3. inspectia si incercarea produsului precum si criteriile de acceptare ale produsului. b) inspectia efectuata de Quality Management Team pe baza Planului de Inspectie. D. b) cerintele nespecificate de catre client dar necesare pentru utilizarea specificata sau intentionata. poluarea si sunt controlate. Previn deteriorarea sau distrugerea ei prin activitati de imbunatatire. acolo unde este necesar.5. documentele si de a aloca resurse specifice produsului.2. aprovizionarea. 3. este pregatit si controlat planul calitatii care specifica cerintele pentru produs. Planificarea realizarii produsului D.I.si aloca resurse pentru asigurarea si mentinerea infrastructurii in concordanta cu planul de investitii. Procese referitoare la relatia cu clientul Departamentele NB Marketing & Contract Management. identifica urmatoarele: a) obiectivele calitatii si cerintele pentru produs. d) controlul dispozitivelor de monitorizare si masurare. Master schedule. productia.2. inclusiv cerintele referitoare la activitatile de livrare si post-livrare. Mediul de lucru si produsul pot fi afectate de elemente cum ar fi securitatea muncii.H.M. Atunci cand realizarea proceselor Sistemului de Management al Calitatii.H.2. planifica si dezvolta procesele necesare pentru realizarea produsului: marketing.I. Human Resource Management & General Affairs si Design (IT Team) care administreaza infrastructura.M.

inregistreaza si analizeaza toate cererile de oferta. Directorul NB Marketing & Contract Management Division si Directorul Ship Repair & Conversion Division sunt responsabili de difuzarea modificarilor acceptate. Modificarea unui contract. b) cerintele din contract sau comanda care difera de cele exprimate anterior sunt rezolvate. I.M. se accepta numai dupa o analiza similara cu a contractului initial. si client toate informatiile necesare sunt difuzate departamentelor implicate. problemele juridice si comerciale ce conditioneaza realizarea contractului. II.I.3. standardul propriu al calitatii. aceasta este analizata de departamentele implicate pentru a identifica toate problemele pe care le ridica realizarea cerintelor specificate. 3. Comunicarea cu clientul DMHI identifica si implementeaza modalitati eficace pentru comunicarea cu clientii in legatura cu: a) informatiile despre produs. Analiza cerintelor referitoare la produs Inaintea acceptarii. catre compartimentele implicate. specificatiile anexa la contract. a regulilor si reglementarilor aplicabile. fiecare contract este analizat de companie pentru a se asigura ca: a) cerintele referitoare la produs sunt clare si corect definite. Inregistrarile calificarii personalului care efectueaza activitati de proiectare sunt periodic actualizate si mentinute. cerintele clientului sunt analizate corespunzator si sunt incorporate in contract de comun acord cu clientul.H. Inregistrarile rezultatelor analizelor contractului si ale actiunilor aparute in urma analizei sunt mentinute. Inaintea prezentarii unei oferte sau a acceptarii unui contract/comanda. are capabilitatea de a satisface aceste cerinte. Planificarea include urmatoarele: a) etapele proiectarii. Proiectare Divizia Proiectare (Design) stabileste proceduri documentate pentru procesul de proiectare in vederea satisfacerii cerintelor specificate in contract. Atunci cand clientul nu furnizeaza nici o declaratie documentata a cerintelor. inainte sau in timpul realizarii.I.5. Interfetele organizatorice si tehnice dintre diferitele grupuri implicate in procesul de proiectare sunt definite pentru a se asigura o comunicare eficace si o desemnare clara a responsabilitatilor iar informatiile necesare sunt documentate si analizate impreuna cu departamentele implicate. capacitatea si capabilitatea proprie de proiectare si productie. . Dupa semnarea contractului intre D.H. d) orice alte cerinte suplimentare identificate de catre organizatie.M. c) responsabilitatile si autoritatea pentru proiectare Este stabilita o procedura documentata de control a calificarii personalului care efectueaza activitati de proiectare. problemele tehnice. b) tratarea cererilor de oferta.2. c) D. Directorul NB Marketing & Contract Management Division si Directorul Ship Repair & Conversion Division primesc. verificarea si validarea care sunt adecvate fiecarei etape de proiectare.c) cerintele legale si de reglementare referitoare la produs. Planificarea proiectarii Directorul Diviziei Proiectare este responsabil de planificarea si controlul proiectarii produsului pentru fiecare etapa de proiectare. a contractelor sau comenzilor inclusiv amendamentele la acestea si c) feedback-ul de la client inclusiv reclamatiile de la client. III. In cadrul analizei se considera urmatoarele: politica de marketing a Companiei. b) analiza.

tehnologia de fabricatie. rezultatul analizelor contractului privind parametrii de functionare si performanta. .Planificarea proiectarii este actualizata dupa cum este cazul. Controlul modificarilor in proiectare Toate schimbarile si modificarile proiectului sunt identificate. Orice ambiguitate. compararea proiectului nou cu un proiect similar. mentenanta. Inregistrari ale rezultatelor verificarii si ale oricaror actiuni necesare sunt mentinute. lipsa sau neintelegere este clarificata cu Clientul pentru a sti clar ce trebuie proiectat si cum trebuie verificat pentru a fi acceptat. in general. dupa caz si sunt aprobate inainte de implementarea lor. documentate. materialele. c) contina sau sa faca referire la criterii de acceptare a produsului. Analiza proiectarii In diferite etape ale proiectarii personalul calificat efectueaza analize sistematice ale rezultatelor proiectarii pentru: a) a evalua capabilitatea rezultatelor proiectarii de a satisface cerintele. specificate in contract. b) furnizeze informatii corespunzatoare referitoare la aprovizionare. b) a identifica orice problema si a propune actiunile corective necesare. Verificarea are in vedere diferite tehnici. IV. informatiile derivate din proiecte similare anterioare si alte cerinte esentiale pentru proiectare si dezvoltare. La fiecare analiza participa reprezentantii tuturor functiilor implicate in etapa de proiectare respectiva. Inregistrarile rezultatelor analizelor si ale oricaror actiuni necesare sunt mentinute. Aceste date de intrare sunt analizate pentru a stabili daca sunt adecvate. pentru a se asigura ca produsul rezultat este capabil sa satisfaca cerintele de utilizare specificate in contract. verificat in practica. V. sau in etape anterioare finalizarii navei. Date de iesire ale proiectarii Datele de iesire ale proiectarii sunt analizate si aprobate de personal calificat inainte de difuzare. verificate si validate. Validarea se poate realiza prin teste pe model sau prin probele de cheu si mare efectuate de nava finalizata. cum ar fi: calcule alternative. VII. Datele de iesire ale proiectarii trebuie sa: a) indeplineasca cerintele cuprinse in datele de intrare ale proiectarii si dezvoltarii. Date de intrare ale proiectarii Divizia Proiectare determina si documenteaza datele de intrare legate de cerintele referitoare la produs incluzand: cerintele legale si de reglementare aplicabile. conditiile de operare. instalarea. in conditii de operare definite. pe masura ce proiectarea evolueaza. siguranta. III. Verificarea proiectarii In etapele de proiectare departamentele de proiectare verifica daca datele de iesire ale proiectului au satisfacut cerintele cuprinse in datele de intrare ale proiectarii pentru etapa respectiva. II. dupa finalizarea produsului. VI. Inregistrari ale rezultatelor validarii si ale oricaror actiuni necesare sunt mentinute. care permit verificarea in raport cu datele de intrare ale proiectarii. in general. analiza proiectarii. Datele de iesire ale proiectarii sunt furnizate sub forma de desene. d) defineasca caracteristicile produsului care sunt esentiale pentru utilizarea sigura si corecta a acestuia. incercari si teste. analizate. Validarea proiectarii Validarea proiectului are loc. specificatii de aprovizionare. etc. productie si service.

de inregistrarile referitoare la capabilitatea furnizorilor demonstrata anterior. verificarea produsului aprovizionat pentru a se asigura ca produsul aprovizionat este conform cu cerintele de aprovizionare specificate. Dispozitivele de masurare si monitorizare utilizate sunt mentinute si verificate. clientul sau reprezentantul acestuia are dreptul de a verifica la furnizor ca produsul este conform cu conditiile specificate. iar acuratetea de masurare este cunoscuta.4. Controlul productiei si al furnizarii serviciului Pentru procesul de productie sunt stabilite si tinute sub control informatii care descriu caracteristicile produsului (desene. 3. sau clientul acesteia. inclusiv conditiile pentru aprobarea sau calificarea produsului. c) cerinte pentru calificarea personalului. clasa sau o alta identificare. evaluare si reevaluare a furnizorilor. echipamentelor. d) cerinte pentru Sistemul de Management al Calitatii. standarde de lucru.. proceduri de control. evalueaza si reevalueaza furnizorii pe baza abilitatilor lor de a respecta cerintele contractuale specificate. etc.H. Productie si furnizare de servicii I.5.5.2. Divizia Aprovizionare selecteaza. proceselor. a procedurilor. Atunci cand este specificat in contract. Tipul si amploarea controlului aplicat asupra furnizorilor si asupra produsului aprovizionat depinde de efectul produsului aprovizionat asupra realizarii ulterioare a produsului sau asupra produsului final si acolo unde este aplicabil. informatiile referitoare la aprovizionare. instructiuni de lucru.M. incluzand Sistemul de Management al Calitatii si stabileste criteriile de selectie.5. specificatii).I. Verificarea produsului aprovizionat Divizia Aprovizionare si celelalte divizii implicate stabilesc si implementeaza inspectia si alte activitati necesare pentru a se asigura ca produsul aprovizionat satisface cerintele de aprovizionare specificate. intelegerile referitoare la verificarea si metoda de eliberare a produsului. III. conditiilor referitoare la procese. Standardul Calitatii Constructiei Navei (DMSQS). Inregistrarile rezultatelor evaluarilor si ale oricaror alte actiuni necesare aparute in urma evaluarii sunt mentinute de catre Divizia Aprovizionare.2. 3. documente de planificare a productiei. Prin intretinerea si repararea utilajelor si echipamentelor este asigurata capabilitatea permanenta a proceselor de productie. Procesul de aprovizionare Divizia Aprovizionare (Materials Division) controleaza planificarea aprovizionarii. Divizia Aprovizionare specifica. Difuzarea modificarilor se face controlat catre toate functiile implicate. Inregistrari ale rezultatelor analizei modificarilor si ale oricaror actiuni necesare sunt mentinute. in documentele de aprovizionare. inclusiv atunci cand este necesar: a) tipul.Analiza modificarilor include evaluarea efectului modificarilor asupra partilor componente si a produsului deja livrat. evaluarea si selectarea furnizorilor. Informatii referitoare la aprovizionare Informatiile referitoare la aprovizionare descriu clar produsul de aprovizionat. activitati de monitorizare si masurare. II. intentioneaza sa desfasoare verificarea la furnizor. Aprovizionare I. instructiunilor referitoare la inspectie si la alte date tehnice relevante. desenelor. Adecvarea cerintelor de aprovizionare specificate este analizata si aprobata inainte de transmiterea documentelor de aprovizionare catre furnizor. . Atunci cand D. b) tipul sau o alta identificare exacta si editiile aplicabile ale specificatiilor. categoria.

I. Dupa receptie. tine sub control si inregistreaza identificarea unica a produsului.I. Procesele speciale sunt executate de personal calificat. Proprietatea clientului Clientul aprovizioneaza anumite produse (echipamente. cu precizarea datei de livrare. D.H. D. are stabilite si mentine proceduri documentate pentru identificarea si trasabilitatea produsului prin mijloace adecvate pentru a se asigura ca materialele. D.Activitatile de eliberare din magazie. Daca produsul depozitat necesita lucrari de intretinere. produsul furnizat de client se monteaza la nava sau se depoziteaza corespunzator. Sunt elaborate proceduri detaliate pentru controlul. In cazul semifabricatelor turnate sau forjate. 3.5. marcajul de identificare al semifabricatului este transferat pe produsul finit in prezenta reprezentantului Societatii de Clasificare. materialele aprovizionate sunt identificate dupa numarul comenzii de nava sau dupa codul de identificare atribuit de departamentul de proiectare. acestea se vor executa si se vor pastra inregistrari. Daca proprietatea clientului este pierduta. In faza de receptie. III. Validarea proceselor de productie si de furnizare de servicii Sunt considerate procese speciale procesele ale caror rezultate nu pot fi in totalitate verificate prin masurare si monitorizare ulterioare. La echipamentele care se vor monta la nava sunt atasate etichete continand numarul proiectului navei.M. sunt sudarea. Atunci cand trasabilitatea este o cerinta. care utilizeaza echipament testat si calibrat.H. pentru a asigura desfasurarea lor in conditii controlate.6. materiale) necesare la nava. Aceste produse sunt definite in contract. acest lucru se raporteaza clientului si se mentin inregistrari. Procesele speciale care se desfasoara in D. asigura revalidarea proceselor speciale aplicabile. deteriorata sau inapta pentru utilizare. D. identificarea pieselor confectionate din tabla sau profile de otel precum si a tevilor se face pe baza codului de identificare din proiectul de executie.2. protejeaza si pune in siguranta proprietatea clientului.M. Verificarea produsului de catre Companie nu absolva clientul de responsabilitatea de a livra un produs acceptabil. in care deficientele devin evidente numai dupa ce produsul se afla in exploatare. Stadiul produsului este identificat in raport cu cerintele de masurare si monitorizare. identifica.I. proceduri.M. piesele sau produsele sunt corect manipulate sau folosite in scopul realizarii produsului. Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare . In procesul de productie. etc.I. analiza si aprobarea fiecarui proces special.M.H.M. Identificare si trasabilitate Atunci cand este cazul identificarea si trasabilitatea materialelor si echipamentelor utilizate la constructia navei este facuta pe tot parcursul procesului de productie.H. II. Sunt mentinute inregistrari referitoare la procesele speciale cum ar fi calificarea personalului. rezultatele validarii/revalidarii. pusa la dispozitie pentru a fi utilizata sau incorporata pe nava. pentru a preveni deteriorarea lui.M. vopsirea si sunt validate pentru a demonstra capabilitatea acestor procese de a obtine rezultatele planificate. verifica. pe perioada in care aceasta se afla sub controlul Companiei. IV.I.H. Aceste procese sunt monitorizate in D. prevazute in contract. livrare si activitatea de service sunt tinute sub control conform procedurilor documentate. Receptia produsului furnizat de client se face conform cu procedura de receptie a materialelor si echipamentelor.I.H.

Protejare impotriva ajustarilor Laboratorul de masuratori de precizie si teste protejeaza dispozitivele de masurare si monitorizare impotriva ajustarilor care ar putea invalida rezultatul masurarii. intretinere. V.2. 3. c) imbunatatirea continua a eficacitatii Sistemului de Management al Calitatii.I.I. Atunci cand este utilizat pentru monitorizarea si masurarea cerintelor specificate.2. Atunci cand echipamentele sunt gasite neconforme cu cerintele. D. Generalitati D.M.ajustate sau reajustate dupa cum este necesar. Etalonare si verificare In vederea asigurarii unor rezultate valide. III. masurare.H.I. abilitatea software-ului pentru computer de a satisface utilizarea intentionata trebuie confirmata. IV.1.I. sau inainte de intrebuintare. planifica si implementeaza procesele necesare de monitorizare. Generalitati Monitorizarile si masurarile care trebuie efectuate si dispozitivele de masurare si monitorizare necesare sunt determinate de catre D. VII. fata de etaloane de masura trasabile pana la etaloane internationale sau nationale. Toate departamentele determina si utilizeaza metodele aplicabile.etalonate sau verificate la intervale specificate. dispozitivele de masurare si monitorizare sunt: .M. evalueaza si inregistreaza validitatea masurarilor anterioare. Alegerea dispozitivelor de masurare si monitorizare Departamentul care foloseste dispozitivele de masurare si monitorizare identifica produsele care trebuie sa fie masurate si monitorizate si determina dispozitivele necesare pentru a furniza dovezi ale conformitatii produsului cu cerintele determinate. intretinerii si depozitarii dispozitivelor de masurare si monitorizare. Aceasta trebuie facut inainte de prima utilizare si reconfirmat dupa cum este necesar. Laboratorul de masuratori de precizie si teste tine sub control dispozitivele de monitorizare si masurare folosite pentru a demonstra conformitatea produsului cu cerintele specificate.H. II.I. pentru indicarea stadiului etalonarii. Identificarea stadiului de etalonare Laboratorul de masuratori de precizie si teste identifica dispozitivele de masurare si monitorizare cu un indicator corespunzator si cu o inregistrare de identificare aprobata. stabileste procesele prin care se asigura ca monitorizarile si masurarile pot fi efectuate si ca sunt efectuate intr-un mod care este in concordanta cu cerintele de monitorizare si masurare.H.6. Departamentele implicate mentin inregistrarile referitoare la toate dispozitivele de masurare si monitorizare depozitate sau utilizate. VI. atunci cand astfel de etaloane nu exista.M.M. analiza si imbunatatire 3. si actioneaza in mod corespunzator asupra echipamentului si a produsului afectat. Inregistrare Laboratorul de masuratori de precizie si teste pastreaza inregistrari ale etalonarii si verificarii. daca este cazul. analiza si imbunatatirea continua a proceselor.H. . D.6. Manipulare. Masurare. pentru a furniza dovezi ale conformitatii produsului cu cerintele determinate. baza utilizata pentru etalonare sau verificare trebuie inregistrata. inclusiv tehnicile statistice si amploarea utilizarii lor pentru monitorizarea. analiza si imbunatatire pentru: a) demonstrarea conformitatii produsului. . depozitare Laboratorul de masuratori de precizie si teste asigura protectia impotriva degradarilor si deteriorarilor in timpul manipularii. b) asigurarea conformitatii Sistemului de Management al Calitatii. masurarea.

H. Aceste metode demonstreaza abilitatea proceselor de a obtine rezultatele planificate. pentru a se asigura de conformitatea produsului. Rezultatele auditurilor sunt inregistrate in raportul de audit si aduse in atentia persoanelor cu responsabilitati in zona auditata. Production Planning si Quality Management Team monitorizeaza datele si informatiile referitoare la perceptia clientului asupra satisfacerii de catre D. Monitorizare si masurare I.H. in vederea evaluarii performantelor acestora.I.I.M. stabileste si mentine metode adecvate pentru monitorizarea si acolo unde este aplicabil masurarea proceselor Sistemului de Management al Calitatii. departamentele implicate intreprind corectii si actiuni corective.M. Personalul care efectueaza audituri ale calitatii are o calificare adecvata bazata pe instruire. experienta si profesionalism si nu are responsabilitati directe in zona auditata. a cerintelor sale.H. etc.3. IV. II. precum si rezultatul auditurilor precedente.I. Dovezile conformitatii cu criteriile de acceptabilitate sunt mentinute. Daca au aparut probleme serioase referitoare la calitate pot fi efectuate audituri suplimentare (neprogramate) in orice zona. Atunci cand rezultatele planificate nu sunt obtinute. Auditurile se efectueaza in conformitate cu un plan anual de audit intocmit de catre Sectia Q. Aceste informatii sunt utilizate ca o modalitate de masurare a performantei Sistemului de Management al Calitatii. stabileste si mentine o procedura documentata pentru planificarea si implementarea auditului intern. referitoare la cerintele standardului ISO 9001:2000 si la cerintele Sistemului de Management al Calitatii stabilit de catre organizatie si b) este implementat si mentinut eficace. Metodele pentru obtinerea si folosirea acestor informatii sunt incluse intr-o procedura documentata. Sectia Q. Audit intern Auditurile interne sunt efectuate la intervale planificate pentru a determina daca Sistemul de Management al Calitatii: a) este conform cu masurile planificate. .M. Monitorizarea include reclamatiile clientului in timpul procesului de productie cat si dupa livrarea acestuia.A. standarde.2.2. Auditorul verifica implementarea si efectivitatea actiunilor corective intreprinse si mentine inregistrari referitoare la aceste rezultate.6. functie. Inregistrarile indica persoana (persoanele) care autorizeaza eliberarea produsului. proceduri de control. Satisfactia clientului Departamentele Marketing. III. Monitorizarea si masurarea proceselor D. Departamentele care pot influenta calitatea produsului sunt auditate cel putin o data pe an luand in considerare statutul si importanta activitatii care trebuie auditate. monitorizeaza si masoara caracteristicile produsului pentru a verifica daca sunt satisfacute cerintele referitoare la produs.A. dupa cum este adecvat. Aceasta se face in etapele corespunzatoare ale procesului de realizare a produsului in conformitate cu planurile de inspectie. Rezultatele auditurilor sunt prezentate analizei efectuate de management de catre Senior Managerul Quality Management Team. Managementul responsabil pentru zona auditata trebuie sa intreprinda actiunile corective fara intarziere pentru eliminarea neconformitatilor detectate si a cauzelor acestora. Monitorizarea si masurarea produsului D.. planurile de acuratete dimensiuni.

Nici un produs nu este eliberat in procesele de productie pana la terminarea inspectiei la receptie. Sunt acceptate numai produsele intrate care satisfac cerintele specificate in comenzile de aprovizionare/standarde/desene. Orice neconformitate gasita in procesul de inspectii si teste este controlata in conformitate cu procedura de control a produsului neconform. Se pastreaza inregistrari ale conformitatii produsului receptionat. incluzand si formularele de inregistrare. Produsul neconform nu trece de punctul de inspectie obligatorie spre o faza urmatoare de fabricatie.1.) Inspectii si teste finale Inspectiile si testele finale sunt efectuate in conformitate cu planurile de inspectii si procedurile de control pentru a asigura ca produsul satisface toate criteriile de acceptare definite. Client si Societatea de Clasificare in conformitate cu planul de inspectii pentru a verifica daca sunt satisfacute conditiile specificate. Metodele utilizate pentru efectuarea verificarilor la receptie variaza in functie de cat de important este produsul aprovizionat pentru realizarea performantelor produsului final. (2) Inspectia pe flux si inspectia finala la nava Activitatile de inspectie si incercari se executa in scopul de a verifica daca cerintele specificate pentru produs sunt satisfacute. fara un accept sau o convenire anterioara intre client si organizatie. (1) Inspectii si incercari la receptie Inspectiile la receptie sunt executate de catre comisiile de receptie specializate. de catre personal calificat.) Inregistrarile inspectiilor si testelor Inregistrarile rezultatelor inspectiilor si testelor precum si criteriile de acceptare sunt mentinute de catre Quality Management Team si/sau departamentele implicate. Inspectiile si testele sunt prezentate in planuri de inspectie. specificatiile si regulile aplicabile. (2. desenele.3.) Teste nedistructive Laboratoarele de control nedistructiv efectueaza controlul nedistructiv in conformitate cu planuri de control pentru a confirma si a asigura ca sudura executata este in conformitate cu cerintele specificate.2.Eliberarea produsului nu se produce pana cand masurile planificate nu au fost finalizate in mod corespunzator. planuri de acuratete dimensiuni.4. . iar planurile de acuratete dimensiuni sunt pregatite de catre Accuracy Team astfel incat sa fie satisfacute cerintele contractuale. Activitatea de control nedistructiv se executa in conformitate cu proceduri specifice. Inspectia finala include si verificarea ca toate inspectiile de receptie si cele din procesul de fabricatie au fost efectuate in conformitate cu planurile de inspectii si procedurile de control si ca documentatia si datele asociate sunt aprobate si disponibile. conform procedurilor de receptie proprii. (2. de catre client. Inregistrarile sunt datate si semnate de personal autorizat in acest sens. (2. cu exceptia cazurilor in care s-a aprobat altfel de catre o autoritate relevanta sau acolo unde este aplicabil. Inspectia oficiala este efectuata de catre inspectorii QC. conform procedurii "Autocontrolul". Numai produsele conforme cu specificatiile sunt acceptate si preluate pentru fazele urmatoare. Inregistrarile indica clar ca produsul a fost sau nu admis la fiecare inspectie si/sau teste in conformitate cu criteriile de acceptare definite. (2.) Inspectii si incercari in fabricatie Fiecare departament de productie efectueaza autocontrolul produselor executate in etapele procesului de productie. Planurile de inspectii si procedurile sunt pregatite de catre Quality Management Team si Departamentul Productie Vopsitorie. in proceduri de control.

situatia de neconformitate este adusa la cunostinta Clientului sau reprezentantului acestuia sau Societatii de Clasificare. acesta este identificat de catre Quality Management Team sau Departamentul Vopsitorie. Analiza datelor D. specificatii. Analiza datelor furnizeaza informatii (dar nu se limiteaza la acestea) referitoare la: a) satisfactia si/sau insatisfactia clientului. contracte. .H.A. colecteaza si analizeaza datele corespunzatoare pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea Sistemului de Management al Calitatii si pentru a evalua unde se poate aplica imbunatatirea continua a eficacitatii Sistemului de Management al Calitatii.I. Quality Management Team sau Departamentul Vopsitorie pot sugera metodele de tratare a produsului neconform. in timpul auditurilor interne efectuate la Departamentul Vopsitorie.utilizarea produsului/materialului in alte scopuri decat cel pentru care a fost destinat initial.M. evaluarea. are stabilita o procedura pentru identificarea. in urma analizei fiecarei probleme raportate si se intreprind actiuni de rezolvare.reprelucrarea. Pentru toate problemele notificate de client pe perioada de garantie se stabileste de Divizia Marketing impreuna cu departamentele implicate un plan de masuri.respingerea produsului neconform.2. etc. Daca este necesar aceste departamente stabilesc o intalnire cu departamentele implicate pentru luarea deciziei de tratare a neconformitatii identificate. Quality Management Team sau Departamentul Vopsitorie analizeaza neconformitatile identificate dupa care intocmesc si administreaza rapoarte de neconformitate (RNC). .6. Quality Management Team sau Departamentul Vopsitorie verifica rezultatul actiunii intreprinse si daca este necesar efectueaza o reinspectie in conformitate cu cerintele documentate. regulamente. serviciu sau document nu este conform cu cerintele produsului. Controlul produsului neconform D.I. specificate in regulile Societatii de Clasificare. Aceasta include date generate de activitatile de masurare si monitorizare sau din alte surse relevante.H. Dupa expirarea perioadei de garantie toate problemele nerezolvate. In situatia cand un produs. Modul de rezolvare a neconformitatii presupune luarea urmatoarelor decizii: . Produsul neconform este izolat de produsele conforme si este identificat corespunzator pentru a preveni folosirea lui neintentionata pana la luarea unei decizii. Atunci cand produsul neconform este detectat dupa livrare. Rapoartele de neconformitate sunt difuzate departamentelor implicate pentru tratarea neconformitatii. Rapoartele de neconformitate emise de Departamentul Vopsitorie sunt verificate de Sectia Q. Departamentele implicate intocmesc Rapoarte de Probleme atunci cand identifica probleme referitoare la calitatea materialelor. . b) conformitatea cu cerintele produsului. desene.3.acceptarea cu sau fara concesii. Situatia de neconformitate poate fi notificata catre Quality Management Team sau Departamentul Vopsitorie de catre oricare alt departament prin Rapoarte de Probleme. determina. izolarea (cand este posibil) si tratarea produselor neconforme si pentru prevenirea utilizarii sau montarii neintentionate a produselor care nu sunt conforme cu cerintele produsului. D. cu respectarea cerintelor specificate. In cazul in care este specificat in contract.I. Cand neconformitatea este rezolvata Quality Management Team sau Departamentul Vopsitorie analizeaza si inregistreaza rezultatele in originalul raportului de neconformitate. tine sub control reclamatiile din timpul garantiei pentru a satisface cerintele clientului.H.M. la metodele de lucru si/sau la documentatia utilizata. . material.M. aparute in timpul garantiei sunt solutionate la intelegere cu clientul.3.

Procesele de fabricatie. Actiune preventiva Quality Management Team are stabilita si mentine o procedura documentata pentru analiza si eliminarea cauzelor unor neconformitati potentiale pentru prevenirea aparitiei lor. Se analizeaza cauzele si se stabilesc actiuni corective in vederea prevenirii reaparitiei neconformitatii. Evaluarea necesitatii de actiuni preventive.efect 3. d) furnizori. dar nu numai. rezultatele inspectiilor. pentru evaluarea eficacitatii.4. II. Urmatoarele tehnici statistice. f) a analizei efectuate de management. Tehnicile statistice utilizate pentru a controla performantele proceselor. implementarea lor. Actiunile corective propuse pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor existente sunt stabilite in functie de importanta problemelor care trebuie rezolvate. La intervale de timp relevante se verifica eficacitatea actiunilor corective pentru a se asigura ca au fost intreprinse actiunile adecvate. rezultatele auditurilor sunt surse de informatii despre neconformitati potentiale care pot afecta calitatea produsului.I. observatii ale clientului/clasei. Actiune corectiva Quality Management Team are stabilita si mentine o procedura documentata pentru analiza si eliminarea cauzelor neconformitatilor si pentru prevenirea reaparitiei lor. proces. Imbunatatire continua D. analizele efectuate de management. e) a actiunilor corective si preventive. neconformitati de produs. Procedura mentioneaza functiile responsabile de initierea actiunilor corective. Actiunile preventive trebuie sa fie adecvate consecintelor problemelor potentiale.2. observatii sau rapoarte ale executantilor. Rezultatele obtinute se inregistreaza si se monitorizeaza pana la verificarea finala. Necesitatea eliminarii cauzelor neconformitatilor rezulta din: neconformitati ale Sistemului de Management al Calitatii. . sunt documentate.c) caracteristicile si tendintele proceselor si produselor inclusiv oportunitatile pentru actiuni preventive. Informatiile relevante privind realizarea actiunilor corective sunt supuse analizei managementului.6. c) a rezultatelor auditului. audituri. b) a obiectivelor calitatii. controlul eficacitatii si rezultatele actiunii intreprinse constituie inregistrari ale calitatii care sunt pastrate la Quality Management Team. d) a analizei datelor. reclamatiile clientului/clasei.M. cum se realizeaza actiunile si verificarea eficacitatii. isi imbunatateste continuu eficacitatea Sistemului de Management al Calitatii prin utilizarea: a) politicii referitoare la calitate. determinarea actiunilor preventive. I.H. Cauzele neconformitatilor detectate sunt investigate pentru a stabili daca sunt izolate sau repetabile. pot fi aplicate corespunzator:  Histograma  Diagrama Pareto  Diagrama cauza .

Pentru reducerea semnificativa a timpului necesar inspectiilor din produtie referitoare la calitatea produselor. Etapele inspectiei Lucrarea à autocontrol (etapa 1: muncitorul.1 Tipul inspectiei Autocontrolul Inspectia Q. Managerul Quality Management Team are responsabilitatea intocmirii. impreuna cu maistrul care a efectuat autocontrolul lucrarii. cerintelor din specificatiile de lucru. revizuirii si aplicarii acestei proceduri. à inspectia Q. conform planurilor. In cazul efectuarii autocontrolului inspectorul QC poate renunta la inspectia QC si efectua direct inspectia oficiala impreuna cu reprezentantul Societatii de Clasificare si a Clientului in prezenta maistrului ce a efectuat autocontrolul. Inspectia oficiala (finala) apartine reprezentantului Clientului/surveyor-ului registrului de clasificare sau altor inspectori autorizati. .Toti maistrii considera rezultatul muncii din punctul de vedere al Clientului si trebuie sa indeplineasca cerintele privind calitatea. .C. Aceasta procedura se aplica tuturor activitatilor de constructii si reparatii nave din DMHI. Inspectorul QC are responsabilitatea verificarii efectuarii effective a autocontrolului in timpul inspectiilor QC si/sau a inspectiilor in patrulare. 3. Etapele inspectiei Sistemul de inspectie consta din activitatile cuprinse in tabelul 3.C.1. normelor si normativelor s-a intocmit o procedura administrativa de autocontrol (DMPA). Responsabilitati: 1.2. cerintelor din specificatiile de lucru.La intervale de timp relevante se analizeaza eficacitatea actiunilor preventive pentru a se asigura ca au fost intreprinse actiunile adecvate. . care trebuie marcat.3. 5.C.Toti muncitorii isi indeplinesc obligatiile de serviciu cu professionalism si simt de raspundere. Documentele de referinta sunt procedura de sistem "Inspectia pe flux si inspectia finala la nava" (DMPS-10) si procedura administrativa "Evaluarea autocontrolului maistrilor" (DMPA-318). Inspectia controlului tehnic de calitate este inspectia facuta de inspectorul de calitate urmarind "Planul de Inspectie". 3. standardelor. Informatiile relevante privind realizarea actiunilor preventive sunt supuse analizei managementului. In cazul sesizarii calitatii neconforme sau a unui autocontrol nesatisfacator. 4. 2.1: Tabelul 3.Orice activitate lucrativa efectuata in scopul realizarii productiei este subiect al autocontrolului. maistru) in timpul procesului de fabricatie pentru a verifica daca rezultatul muncii lor corespunde standardelor de calitate.3.3. 3. 3. responsabilitati Autocontrolul este acea inspectie facuta de producator (muncitor.Toate defectele constatate sunt remediate imediat. Inspectorul QC are responsabilitatea de a notifica in scris conducerii departamentului implicat pentru a lua masurile corective necesare. Conceptul de Autocontrol presupun urmatoarele: . planurilor. Autocontrolul Este una din principalele proceduri ce servesc la crearea calitatii prin angrenarea intregului personal. . Definitii. in prezenta inspectorului de calitate (QC) si a maistrului ce si-a efectuat autocontrolul. Managerii Departamentelor de Productie au responsabilitatea aplicarii acestei proceduri in cadrul proceselor de productie pe care le coordoneaza. etapa 2: maistrul) Lucrarea à autocontrol à chemarea la inspectia Q.

 Participarea la inspectia Q.C. inspectia in patrulare  Intocmeste Raportul de Neconformitate. executia conform planurilor. daca e necesar  Actiuni corective  Chemarea la inspectie a Inspectorului Q.C.C. Domeniul autocontrolului Toate produsele/lucrarile efectuate trebuie controlate direct de muncitori.2: Tabelul 3.  Instruirea muncitorilor conform cerintelor calitatii (standardele calitatii.3: Tabelul 3.3 Inspector Rol Responsabilitate  Controlul materialelor/echipamentelor.Lucrarea à autocontrol à chemarea la inspectia QC à inspectia Q.C.3. specificatiilor sau standardelor  Inspectia de calitate a muncii propriu-zise a muncitorului  Inspectia de calitate a unui produs al muncii simple  Efectuarea lucrarilor de corectare a eventualelor defecte  Intocmirea fiselor de masuratori.3. eventualele probleme de calitate intalnite..C. maistri juniori si seniori in prima faza de executie asa cum se arata in tabelul 3.C. etc)  Supravegherea efectuarii autocontrolului de catre muncitori  Inspectia calitatii principalelor unitati de productie unde se aplica ad-literam standardul de calitate  Inspectia calitatii subansamblelor/ansamblelor/blocurilor/ instalatiilor Activitatea de  Testul de functionare a produsului control  Efectuarea inspectiei inaintea Inspectorului Q. in caz ca sunt necesare Muncitorul sau maistrul executant Maistrul executant sau maistrul principal Maistrul executant sau maistrul principal Inspectia Clasa/Client Muncitor Autocontrol Maistru Inspector Q.2 Domeniul Tipul muncii & produsului Cine efectueaza autocontrolul inspectiei Operatii uzuale Muncitorul Toate lucrarile sau produsele Produse ale unor operatii simple Subansamble/ansamble/blocuri/instalatii Testul de functionare al unui produs Responsabilitatile inspectorului sunt prezentate in tabelul 3.  Intocmirea Raportului de Probleme  Intocmirea fisei de masuratori. Raportul de Actiuni Corective si Actiuni Preventive . planul de inspectie si de Calitate punctele cumulate ale problemelor inspectiilor zilnice  Efectueaza inspectia Q. si rezolvarea observatiilor  Participarea la inspectia oficiala si rezolvarea observatiilor  Prevenirea problemelor de calitate si imbunatatirea calitatii Control Tehnic  Intocmeste procedura de inspectie. à chemarea la inspectia Client/Clasa à inspectia Client/Clasa 3.

C. Repartizarea domeniului de inspectie este aratat in tabelul 3.. (2) Inspectia incredintata maistrului Punctele de inspectie pot fi incredintate maistrului in conditiile prezentate in tabelul 3. dupa consultare preliminara  Puncte de inspectie ale Client/Clasa.C.5 Conditia    In caz ca muncitorul si maistrul isi fac cu simt de raspundere autocontrolul In cazul niciunui defect gasit ori anulare a inspectiei in ultimele 6 luni In cazul niciunei plangeri la finalul realizarii produsului .  Puncte de inspectie ale Client/Clasa incredintate Inspectorului Q.5: Tabelul 3. Q. Punctele principale de inspectie pot fi incredintate Inspectorului Q. daca e necesar  Evalueaza si verifica stadiul efectuarii autocontrolului  Cheama la inspectie Clasa/Clientul  Ia parte la inspectia oficiala impreuna cu Clasa/Clientul  Efectueaza inspectia Clasei/Clientului si noteaza rezultatul inspectiei Verificarea punctelor de inspectie.C.4: Tabelul 3. dupa consultare preliminara  Puncte de inspectie pentru corectarea problemelor de calitate repetate  Puncte de inspectie pentru confirmarea nivelului calitatii produsului ce poate afecta ulterior procesul de productie  Puncte de inspectie ale Q.Inspector Client/Clasa (Confirmare calitate final)  Efectueaza inspectia incredintata de Clasa/Client  Intocmeste fisa de masuratori. convenientelor.4 Repartizare Domeniul de inspectie  Puncte standard de inspectie cerute de Societatea de Clasificare  Puncte de inspectie cerute de autoritatea nationala/organizatii internationale  Puncte de inspectie specifice cerute in contract ori specificatia de constructie  Puncte de inspectie pentru verificarea reliabilitatii. si incredintate  Toate produsele finite sau amanate la finalul procesului de productie  Toate operatiile uzuale si produsele unor operatii simple Inspecte Client/Clasa Inspectie incredintata Inspectie Q.C. atunci cand Clientul/Clasa considera potrivit nivelul calitatii. sigurantei si intretinerii.C. Inspectie Inspectie incredintata Maistru Autocontrol Controlul muncitorului Detalii privind domeniul inspectiilor: (1) Inspectia incredintata Inspectorului Q.C. incredintate maistrului.

cod DMF0085/2. trebuie sa taie marcajul de autocontrol iar munca si autocontrolul trebuiesc refacute. Auditul intern Odata ce Sistemul Calitatii a fost implementat.C. (3) Nota calculata pentru intreaga luna este media tuturor notelor dintr-o luna. acesta se reinspecteaza in conformitate cu DMPS-10 "Inspectia pe flux si inspectia finala la nava". Inspectorul Q. Rezultatul evaluarii efectuat de inspectorii QC (1) Inspectorii Q.Sablare automata.3.6. Evaluarea procesului de autocontrol Quality Management Team evalueaza continuu cotele evolutiei autocontrolului acordand o atentie deosebita urmatoarelor situatii: (1) Autocontrolul nu s-a facut/marcat. (3) Calitatea deficitara a produsului. daca este necesara atasarea acestora la documentele de livrare a navei.4. catre Quality Management Team. trasare .Pentru punctele de inspectie incredintate. Triunghiul marcat pe suprafta produsului finit inseamna ca autocontrolul a fost efectuat iar produsul poate trece la stagiul urmator al procesului de productie. in conformitate cu DMPS-10 "Inspectia pe flux si inspectia finala la nava". Auditul calitatii si certificarea SMC 3. iar re-inspectia trebuie efectuata si lucrarea acceptata. 3. (4) Inspectiile sunt amanate sistematic. (2) Falsa marcare sau falsa executare a autocontrolului. Evaluarea procesului de autocontrol I. autocontrolul re-efectua si marca corespunzator. magazii marfa. Controlul punctelor de inspectie (1)Inspectorii Q.Inspectii tehnice (tancuri.4.C.3.1. evalueaza autocontrolul efectuat de maistrul junior in timpul inspectiilor QC si/sau inspectiilor in patrulare. debitare.3. ansamble. (2)"Planul de inspectie" este pregatit si introdus in reteaua PC inaintea inceperii constructiei si contine punctele de inspectie ale proiectului. Este considerat finit produsul acceptat pentru etapa urmatoare a procesului de productie. compartimente pupa si prova) . inspectorii Q.C. (4)Produsul nu trece la etapa urmatoare fara a se remedia. (3)In cazul in care dupa inspectie proiectul este respins.C.4. 3. dupa inspectia QC. subansamble. Inregistrarile inspectiei Inregistrarile inspectiei punctelor incredintate sunt intocmite de maistru si transmise la Q. 3. pre-montaj si montaj .Testari presa in tancuri Maistrul marcheaza fiecare produs finit cu triunghiul autocontrol. examinarea si evaluarea dovezilor obiective si ca elementele aplicabile ale . poate prelua inspectia incredintata maistrului daca autocontrolul este facut superficial. se efectueaza auditul intern al SMC pentru verificarea. Autocontrolul este executat in toate stagiile de productie: .C. Evaluarea se face in concordanta cu procedura administrative DMPA-318 "Evaluarea autocontrolului facut de maistru". Rezultatul evaluarii maistrilor se transmite departamentelor de productie conform procedurii "Evaluarea autocontrolului facut de maistru" DMPA-318. In eventualitatea gasirii vreunei neconformitati pe parcursul procesului.5. 3. (5)Rezultatul inspectiei este folosit la evaluarea maistrului. pana cand executarea autocontrolului se imbunatateste si e consecventa. maistrul trimite chemarea la inspectie a Q. panouri. II. (2) Rezultatul se trece in formularul "Inspectia zilnica QC".C. elaboreaza "Planul de inspectie".Componente.

Efectuarea auditului: reuniunea de deschidere.Pentru stabilirea unui punct initial de dezvoltare a sistemelor calitatii . examinarea Sistemului Calitatii si reuniunea de închidere.daca procedurile sunt realiste si adecvate pentru organizatie . Dovada conformitatii cu standardul (documentul normativ) stabilit o reprezinta Certificatul Sistemului Calitatii.daca procedurile sunt urmate corect. stabilirea documentelor de lucru. . serviciu sau sistem de organizare a întreprinderii în raport cu un document de referinta.Sistemului Calitatii au fost proiectate. la directivele comunitare.Declansarea auditului: stabilirea obiectului auditului si examinarea preliminara. etc. cît si în scopuri interne (realizarea obiectivelor stabilite potrivit politicii întreprinderii în domeniul calitatii. acesta poate fi certificat.).Pentru ca sunt o modalitate de evaluare externa a competentei sistemelor de certificare ISO 9000 . prin . îndeplineste conditiile certificarii nu mai putin de 75% (cele prevazute în standardul sau documentul normativ stabilit ca referinta).Competenta sistemului . .daca operarea procedurilor sistemului aduce rezultatele dorite. Metodologia auditului Sistemului Calitatii presupune etapele: . asigurarea capabilitatii proceselor privind realizarea anumitor performante). motivarea personalului pentru îmbunatatirea calitatii. performantei si eficientei sistemelor Un audit al sistemului calitatii va urmari: . începând cu cercetarea pietei si pâna la supravegherea produselor în utilizare. având un prestigiu recunoscut.2 Certificarea Sistemului Calitatii Este procedura de atestare a conformitatii unui produs. de catre întregul personal . Calitatile unui bun auditor:  Capacitatea de a dobândi rapid cunostintele si întelegerea functiei si sistemelor asociate ce sunt auditate  Independenta  Capacitatea de a stabili bune relatii cu oamenii  Lipsa prejudecatilor si obiectivitatea  Discretie. organizarea echipei de audit. independente. .Pregatirea auditului: elaborarea planului de audit. Certificarea Sistemului Calitatii de catre organisme terte.Pentru ca asigura o monitorizare interna statutara a competentei. 3. difuzarea raportului de audit si pastrarea documentelor de audit.Urmarirea actiunilor corective. Un asemenea certificat demonstreaza ca desfasurarea proceselor din întreprindere. . Obtinerea certificatului este posibila doar în cazul functionarii la întreprindere a unui Sistem real si eficient de Management al Calitatii.Pentru monitorizarea progresului în dezvoltarea sistemelor calitatii .4.Elaborarea si gestionarea documentelor auditului: elaborarea raportului de audit.Performanta sistemului . în fiecare ocazie. aliniere la diferite reglementari.Conformitatea sistemului . Daca Sistemul de Management al Calitatii a fost elaborat si implementat în cadrul întreprinderii. documentate si puse efectiv în aplicare în conformitate cu referintele specificate Auditurile sunt implicate în sistemele calitatii conforme ISO 9000 pentru anumite scopuri: . poate sa reprezinte o dovada a superioritatii întreprinderii fata de concurenti. Certificarea Sistemului Calitatii unei întreprinderi se realizeaza atât în scopuri externe (publicitar.

se considera ca certificarea Sistemelor Calitatii este eficienta în cazul întreprinderilor mari. TUV (Germania). . permitând obtinerea unor rezultate prestabilite. retinerea fata de acest tip de certificare. de exemplu. Bureau Veritas (Franta). Cheltuielile pentru certificarea si mentinerea Sistemului Calitatii sunt relativ mari. în timp ce în Marea Britanie se manifesta tendinta de a certifica întreprinderi din ce în ce mai mici. în favoarea rezultatelor de ansamblu ale întreprinderii.existenta unui Sistem al Calitatii eficient. de multe ori. capabil sa asigure. un Sistem al Calitatii certificat da mai multa încredere conducerii întreprinderii ca toate procesele si activitatile sunt tinute sub control. Cele mai cunoscute organizatii de certificare: Lloyd s Register (Marea Britanie). obtinerea unor produse corespunzatoare pentru satisfacerea cerintelor clientilor. de aceea întreprinderile mici manifesta. În Franta si Germania. Human Dynamics (Austria). în mod constant. El poate determina personalul sa se preocupe mai mult de îmbunatatirea calitatii propriei activitati. Pe de alta parte. IRCA (Italia) etc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful