TUGAS MAKALAH

Di ajukan untuk memenuhi salah satu mata pelajaran famakognosi

Disusun oleh NAMA : SOFI NURLATIFAH KELAS : XI_5

YAYASAN PENDIDIKAN IMAM BONJOL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YPIB SUBANG KOMPENTENSI KEAHLIAN FARMASI “TERAKREDITASI ”
Jl.Emo Kurnia Atmaja No.32,telp/fax (0260) 420892.Pasirkareumbi Email: nu_smkypibsubang@yahoo.com 2010

TUGAS MAKALAH
Di ajukan untuk memenuhi salah satu mata pelajaran famakognosi

Disusun oleh NAMA : ELIAWATI KELAS : XI_5

YAYASAN PENDIDIKAN IMAM BONJOL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YPIB SUBANG KOMPENTENSI KEAHLIAN FARMASI “TERAKREDITASI ”
Jl.Emo Kurnia Atmaja No.32,telp/fax (0260) 420892.Pasirkareumbi Email: nu_smkypibsubang@yahoo.com 2010

TUGAS MAKALAH
Di ajukan untuk memenuhi salah satu mata pelajaran famakognosi

Disusun oleh NAMA : VENI ALVENIA KELAS : XI_5

YAYASAN PENDIDIKAN IMAM BONJOL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YPIB SUBANG KOMPENTENSI KEAHLIAN FARMASI “TERAKREDITASI ”
Jl.Emo Kurnia Atmaja No.32,telp/fax (0260) 420892.Pasirkareumbi Email: nu_smkypibsubang@yahoo.com 2010

TUGAS MAKALAH
Di ajukan untuk memenuhi salah satu mata pelajaran famakognosi

Disusun oleh NAMA : SUCI TILAWATI EFENDI KELAS : XI_5

YAYASAN PENDIDIKAN IMAM BONJOL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YPIB SUBANG KOMPENTENSI KEAHLIAN FARMASI “TERAKREDITASI ”
Jl.Emo Kurnia Atmaja No.32,telp/fax (0260) 420892.Pasirkareumbi Email: nu_smkypibsubang@yahoo.com 2010