CONTOH KARANGAN UPSR TAHUN ( 4,5,6) : PASUKAN PAKAIAN SERAGAM YANG KAMU SERTAI TELAH MENGADAKAN PERKHEMAHAN.

TULIS SEBUAH BERITA TENTANG PERKHEMAHAN TERSEBUT.

AKTIVITI PERKHEMAHAN

HULU HANGAT , 15 Disember – Persatuan Bulan Sabit Merah ( PBSM ) Sekolah Rendah Sri Petaling telah mengadakan aktiviti perkhemahan di Sungai Congkak. Semua ahli, iaitu seramai 124 orang menyertai perkhemahan yang diadakan buat JULUNG kalinya. Akiviti perkhemahan selama dua hari itu bertujuan memberikan peluang kepada ahli – ahli untuk melatih dan MEMPRAKTIKKAN ilmu rawatan kecemasan yang telah dipelajari. Lima orang guru ditugaskan untuk MEMBIMBING dan membantu para ahli. Pelbagai aktiviti seperti mempraktikkan rawatan kecemasan bagi kecederaan di hutan, memasang khemah, dan mencari harta karun diadakan. Semangat bekerjasama dapat dilihat terutama semasa aktiviti rawatan kecemasan dijalankan. Setelah tamat aktiviti aktiviti perkhemahan, para peserta diberikan sijil penyertaan. OBJEKTIF perkhemahan tercapai setelah kesemua ahli PBSM berjaya mempratikkan ilmu dengan cemerlang. PBSM sekolah tersebut akan mengadakan aktiviti perkhemahan seumpama itu pada tahun hadapan.

GLOSARI. 1) Julung = pertamakali. mengajar. 2) Mempratikkan = mengamalkan. 3.) membimbing = 4.) objektif = matlamat

“ THAT’ S ALL FOR TODAY!”

“ THANK YOU FOR VISIT MY ESSAY!”s

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.