You are on page 1of 3

http://forum.revit.com.vn/showthread.php?t=463 http://forum.revit.com.vn/showthread.php?t=899 http://nguoichuprong.com http://www.mediafire.com/?

9kc1lz8x85t91zz

(thong so render) (du an tutorial revitt)

(content arc 2011) (lumion)

http://www.suvn.net/forum/showthread.php?p=236991 http://lumion3d.com/free (tai lieu rac 2013 tieng viet)

http://th3d.blogspot.com/2009/12/tao-bang-thong-ke-thong-so-cac-phong.html http://www.lemenbros.com/2012/04/revit-architecture.html#.T-poE7WFw1M http://kientrucxaydungviet.com/forum/9482-gioi-thieu-ve-lumion-3d-ban-link-ban-free-2-1-buid-3a.html (lumion) http://seek.autodesk.com/category/Doors?resetft=true&count=20&startIndex=20 (thuvienrac13)

http://www.lemenbros.com/2012/04/thiet-ke-nha-bang-revit-architecture.html#.T-bXOLXDSyo http://artlantisvn.net/showthread.php?t=11269 (PM cho render) (revit2013

http://vnsharing.net/forum/showthread.php?p=9358502

http://nhietlanh.vn/forum/threads/94597-C%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-ki%E1%BA%BFn-tr%C3%BAcv%E1%BA%BD-b%E1%BA%B1ng-Revit-Architecture?s=59be7895cb56ae1429365fafd5a3ec18 (ct mau) http://art.rolo.vn http://mv.rolo.vn (giai tri) (do an)

http://thuviendientu.org/do-an-2/kho-do-an-tot-nghiep-nganh-xay-dung.html http://idcvn.com.vn/thu-vien/download

wall
http://forum.revit.com.vn/showthread.php?t=149

http://forum.revit.com.vn/forumdisplay.php?f=16
Revit k hiu cc lp theo th t s t trong ngoc vung [1],[2],[3],[4],[5]. Nm gia Core Boundary lc no cng ch c lp Structure[1]. Tnh t gia ra 2 pha Ext v Int, s cng ln th cng xa lp Structure, Finish 1[4] ri ti Finish 2[5] - l lp m bn render thy. Finish 1 hay 2 ko phi phn bit ni ngoi tht. 2. Wrapping ngha l bao ph cc lp finish v tr u cui tng (At End), v tr c t ca i, ca s (At Insert) vy chng hn Tng trong sau ny Em p gch l lp hon thin cui cng th ch c th gn funcion cho n l Finish 2. Vy c ngha l cc lp hon thin m cha phi l cui cng th u phi gn funcion l Finish 1 ?

Lp gch xy l Structure - lp va l Finish 1 - lp sn nc (hoc gch p) l Finish 2

to Templates ring cho mnh cng n gin thi... bn lm nh sau... m Project mi => to tt c cc loi tng, chnh kch thc ci loi ca i v ca s ( ni chung l bn lm ht tt c) => File => Save As... Ti File Name: t tn Templates sao cho d nh, ti File of type: chn Templates Files (*.rte) => Save. Nu mun mt nh khi m 1 new Project s s dng Templates m bn mi to th bn iu chnh nh sau: trong Revit => Settings => Option => File Location => ti mc Default Templates File bn bm vo Browse open ci Templates bn mi to => ok... t by gi mi khi bn chon new project th chng trnh s mc nh s dng ci Templates m bn to y nn khng tn thi gian to li na... have fun...

TCVN:
TCVN-BXD (min bc), v tnh cht s dng vt liu a phng min bc (VLDP) nn kch thc vin gch ng tay th cng vn c s dng rng ri, bn c th t kch thc cho tng xy gch (VLDP) vi 2 loi tng hay dng nh sau: 1. tng gch (c hoc rng)110mm (140mm hon thin) (thng lm tng ngn chia khng gian bn trong nh - gi b loi tng thch cao khun thp c bng thy tinh cch nhit v m cnh tranh c v quy cch, cht lng, trng lng v gi c) xy th 110mm, 2 lp va trt, mi lp va dy 15mm v hon thin bng cht liu no . 2. tng gch(c hoc rng) 220 (250mm hon thin) tng ngoi nh cng bao gm 1 lp xy th 220mm v 2 lp va trt 15mm, tng ny vn c s dng nhiu cho cc th loi cng trnh min bc. *khi t cc lp cu to trong revit, cu trc xy th "structure", hay "membrane layer"v.v nn t trong lp "core boundary" v lp hon thin ty thuc theo trong nh (interior side) hay ngoi nh (exterior side) gn "Finish1=Ext" hoc "Finish2=int" *t nhiu kiu tng v r rng chng, bn s thun li khi thng k bng tng hp vt liu, iu ny gip ngi bc d ton rt tt. TCXDVN (min nam) th qu tht ti khng bit r v quy cch, tng 100mm v 200mm c bao gm kch thc hon thin hay cha, nhng h s th cng m cc bn ca ti trong trin khai th ch v s si vi kch thc (tng 100mm v 200mm), vy ti rt mun bit r iu ny? min nam y gch thng dng 8x8x18cm (hoc 7x7x18cm t dng hn) gch ng hoc gch th 4x8x18cm tng 100: gch xy dy 80 + 2 lp va trt 2x15 = 30 (hoc 2x10 = 20 ci ny t dng hn v th khng

tay ngh lm) => tng cng 110, + lp hon thin (matit + sn hoc p gch .v.v) Tng 200: gch xy dy 180 + 2 lp va trt 2x15 = 30 => tng cng 210, + lp hon thin (matit + sn hoc p gch .v.v) Bc Aug c nhm ln khng ti nh trong revit finish 1 dng cho hon thin 1 lp (v d p g, p alunium .v.v.) cn finish 2 dng cho hon c t 2 lp tr ln m To file templet sa my ci family tng theo cu to xong dng mi mi cho sung sng cuc i lu lu update my ci mi l xong hehehe thanharc