Declaratie Filat Ponta

Declaratie Comuna

a Prim-ministrului Republicii Moldova, domnul Vladimir Filat
a Prim-ministrului Romaniei, domnul Victor - Viorel Ponta
privind
cooperarea bilaterala in domeniul securitatii energetice,
inclusiv realizarea proiectului gazoductului - Ungheni a liniilor
electrice de inalta tensiune Suceava - Ba1ti - Ungheni
Prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Vladimir Filat, Prim­
ministrul Romaniei, domnul Victor - Viorel Ponta,
FUnd deplin angajafi in procesul de consolidare a securiHitii energetice de
sprijinire a obiectivului strategic al diversifidirii surselor rutelor de
aprovizionare cu gaze naturale in Europa,
Avand in vedere necesitatea unei colaborari stranse in regiune, precum in plan
bilateral, intre Republica Moldova Romania, pentru implinirea acestui
deziderat,
Luand in considerare sprijinul ferm constant al Romaniei pentru parcursul
european aspiratiile Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeana ,
Avand in vedere dimensiunea energetica a colaborarii Republicii Moldova cu
Uniunea Europeana statele sale membre,
Reiterand sprijinul Romaniei pentru prioritatea Republicii Moldova privind
integrarea in spatiul energetic european,
Luand in considerare realizarile obtinute pana in prezent prIn cooperarea
bilaterala in domeniul energetic,
Subliniind faptul ca atat pentru Republica Moldova, cat pentru Romania,
interconectarea sistemelor nationale de transport energetice constituie un
obiectiv strategic prioritar,
Sustinand cuplarea transportului de gaze pe conductii intre Romania, implicit
Uniunea Europeana Republica Moldova prin intermediul gazoductului
Ungheni, precum conectarea la piata energiei electrice a Uniunii Europene
prin intermediul constructiei liniilor de inalta tensiune Suceava - Balti -
Ungheni;
declarii:
1. Angajamentul rara echivoc al Guvemelor lor pentru finalizarea in conditii
tehnice optime a proiectului strategic de interes national bilateral al
gazoductului Ungheni,
2. Decizia de a crea un Grup comun de lucru in domeniul energiei, care sa
gestioneze In ansamblul sau proiectul gazoductului - Ungheni,
precum celelalte proiecte prioritare in domeniu, care va raporta
trimestrial evolutiile celor doi
3. Determinarea privind elaborarea, in mod unitar, a fazelor necesare de
proiectare respectiv asigurarea in ritmuri sustinute a constructiei
gazoductului - Ungheni, prin intalniri schimburi de informatii intre
din Republica Moldova Romania, in cadrul Grupului,
4. Angajamentul de a depune toate eforturile necesare ca pana la
anului viitor sa fie finalizata constructia gazoductului Ungheni.
asigurandu-se sursele financiare necesare in acest sens,
5. Angajamentul de a sustine proiectarea constructia liniilor electrice de
inalta tensiune pe direcliile Suceava - Balli - Ungheni, care vor
facilita procesullansat de aderare a Republicii Moldova la ENTSO-E.
Semnata la la 17 iulie 2012, 'in doua exemplare originale.
VLADIMIR FILAT
VICTOR-VIOREL PONTA
PRIM-MINISTRU
PRIM-MINISTRU AL RO ANIEI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful