www.bb.

cz

kdo jsme?

Bageterie Boulevard je moderní, dynamicky se rozvíjející řetězec restaurací rychlého občerstvení. Založený na sortimentu čerstvých baget vyráběných na objednávku zákazníka. Bageterie Boulevard je koncept rychlé restaurace bez obsluhy pro zaneprázdněného a pracujícího člověka ve měste. Pro člověka, který přestože spěchá, nehodlá dělat kompromisy a chce si vychutnat kvalitní, čerstvý a zdravý produkt v prostředí, které ho zaujme a ve kterém se bude cítit dobře.

kde jsme dNes

•  V současnosti je otevřeno 13 restaurací Bageterie Boulevard převážně v Praze, ve kterých obsloužíme více jak dva miliony zákazníků ročně. •  Bageterie Boulevard zaměstnává okolo 250 lidí. •  Bageterie Boulevard je součástí společnosti Crocodille Čr, největšího výrobce a distributora balených baget a sendvičů v regionech střední evropy, s vlastními pobočkami (v Čr, madarsku, rakousku a Německu, ve kterých zaměstnáváme více jak 700 pracovníků). •  Společnost Crocodille ČR má více než 20letou historii a je držitelem  certifikátů nejvyšší jakosti HaCCP, iFs, BrC.

sortimeNt

SALÁTY
NICOISE

79 Kč

tuňák, vejce, cherry rajčata, listová zelenina, fazolové lusky, brambory

CAPRESE

•  14 variací chutí náplní (12 stálých a 2 sezonní) •  Ve čtyřech druzích pečiva •  Přílohy – patatas, polévky, malý salát •  Snídaňová nabídka — sladké a slané menu s kávou a čajem,  jogurty a fresh džusy •  Zeleninové saláty •  Dezerty a ostatní sladké produkty •  Několik druhů kávy podávané v porcelánu  nebo v papírovém kelímku s sebou. •  Studené nápoje •  Zmrzlina
DRESINK 8 Kč
salatyMB_601x830mm.indd 1

rajčata, čerstvá mozzarella, cherry listová zelenina, krutony, mrkev

S PEČENÝM LOSOSEM

listová zelenina, pečený losos, radichio, pečená paprika, pražený sezam

balsamico hořčicovo-medový, jogurtový,
20.2.2012 11:19:53

HORkÉ NáPOjE
dlouhým procesem testování a ochutnávání kávy jsme vyvinuli vlastní směs kávy, kterou připravují speciálně vyškolení baristé. •  ESPRESSO •  CAPPUCCINO •  LATTÉ •  MACHIATTO  •  Čaj (černý, zelený a ovocný) •  Horká Čokoláda (v zimní sezóně) •  ledová káva (v letní sezóně)

SNíDAŇOVÉ MENU
Snídaňová nabídka (sladká i slaná) si u nás získává stále širší skupinu zákazníků.  Čerstvá a rychlá, ke konzumaci v bageterii či s možností odnosu s sebou.

seZóNNí meNu

•  Zvýhodněné sezónní menu •  Nové chutě s každým ročním obdobím •  Nově připravované zkušenými šéfkuchaři sezonní menu nově připravované zkušenými šéfkuchaři. Bageterie Boulevard oslovuje renomované šéfkuchaře pro vytvoření náplní pro sezonního menu, kde vybíráme nové, netradiční suroviny a přinášíme nové kombinace chutí (v jarním Chef menu třeba jehněčí koftu a jako dezert žemlovku s rumovým glazé) ne úplně typické pro fast foody.
ICE TEA 0,4 l
včetně nebo POLÉVKY a PATATAS
zákazníka chutí. V první řadě jsem se snažil uspokojit jsou laděny s ohledem Kombinace jednotlivých surovin maso patří mezi velmi na zimní období. Králičí i krůtí né chutě rozehrají kvalitní suroviny. Kořeněno-ovoc počasí. chuťové pohárky a zahřejí v nepříznivém Také přispívají k celkové psychické pohodě,“ prozrazuje šéfkuchař Roman Dolejš, jak postupoval při sestavování menu.

ZIMNÍ

sestavené zkušeným šéfkuchařem Romanem Dolejšem

CHEF MENU
pečená sekaná, volské oko, ementál, okurka, hořčičná majonéza

CHEF SPECIAL
CHEF
nyní za

marinovaný králičí hřbet, brie, brusinková omáčka, dijone sa

DIJONSK Á
129 Kč

menu

BAVORSKÁ
119 Kč

menu

SPECIAL
s mandlemi

s chorizovým základem, rajčatovými chipsy a krutonky

CIZRNOVÁ

MAROCKÁ

ŽEMLOVKA
a rumovým

JEMNÁ

29 Kč

glazé

49 Kč

roastbeef, cizrna, směs okurka, rajče, mrkev, listových salátů, černý sezam, zázvorový dresink

SALÁT ORIENT

mb_chef_special_522x750_zlicin.in dd 1

89 Kč

29.12.2011

15:10:45

připravil šéfkuch

ař David Šašek

chef_special_A3.ind

d 1

13.3.2012 16:50:47

akČNí NaBídka

Pravidelná, cenově zvýhodněná dvoutýdenní nabídka na vybranou bagetu je spojená s bulvárním satiricko-polickým článkem na aktuální společenská témata, která jsou psaná hravou formou s lehce fabulujícími prvky. Úryvky z článků tvoří hlavní propagační materiály v interiérech i exteriérech našich restaurací.

Tento týden za naplánovanou cenu

švýcarská bageta 69 Kč

Bártovy plány veřejné!
ministr? Co všechno chystal bývalý

věrNostNí Program

Nabídka pro stálé zákazníky — každá pátá bageta za polovinu ceny. v současné době využívá věrnostní program již více než 12 000 registrovaných zákazníků.

kultura

Nejen bagetou je člověk živ. Bageterie Boulevard vytvořila koncept se zaměřením na náročnějšího diváka, podporujícího městská kina a divadla s programem slev na vstupenky a produkty BB.

držíte ek do našeho kina ob Při nákupu vstupen celý jeden nákup. ERIE BOULEVARD na do restaurace BAGET

něco navíc…
a dále…

slevu 25 %

z nákupu ní účtenky % Při předlože získáte 50 BOULEVARD v BAGETERII kina. y do našeho na vstupenk

slevu

FraNCHisiNg

stává držitelem licence na 10 let s opcí na dalších 10 let a majitelem veškerého  vybavení provozovny. Franšízor zůstává nájemcem obchodních prostor. i zde jako majitel provozovny měsíčně odvádí frašízinkový a marketingový poplatek konceptu Bageterie Boulevard. oba druhy restaurací lze provozovat i formou tzv. soft franšízy. v tomto případě odpadají prvotní investice do zakoupení restaurace, jelikož sama provozovna zůstává v majetku frašízora. soft franšízant zde odvádí frašízorovi vedle frašízinkových poplatků a marketingových poplatků také poplatek za pronájem vybavení restaurace, který může být i polovina jeho zisku. ovšem jeho počáteční investice je v porovnání s klasickým frašízantem minimální. u všech případů franšízy i provozoven je pro franšízanta nutné zajistit koupi licence, financování tréninku personálu, podpora lokální reklamní kampaně a v některých případech u nových provozoven je dobré počítat s finanční podporou cashflow u několika prvních měsíců. Před samotným převzetím provozovny procházejí všichni franšízanti adaptačním plánem, který je zakončen tří měsíčním vedením vlastní restaurace pod franšízorovou supervizí.

koncept Bageterie Boulevard lze provozovat i formou franšízy. a to jak stávající restaurace, tak restaurace nové, kterou společně se zájemcem o franšízu vyvineme. u již existující zavedené restaurace se jedná se o investici s nižší mírou rizika pro franšízanta, neboť zná historii obchodu z hlediska obratu, nákladů i provozního zisku. u takovéto restaurace se výše franšízantovy investice odvíjí od ročního obratu dané restaurace. Při takovéto akvizici se franšízant stává držitelem licence na 10 let s opcí na dalších 10 let a majitelem veškerého  vybavení provozovny. Franšízor zůstává nájemcem obchodních prostor. jako majitel provozovny odvádí franšízant frašízingový a marketingový poplatek konceptu Bageterie Boulevard. u nově vznikající provozovny se jedná o druh investice, která se odvíjí od samotné velikosti a druhu restaurace. Franšízant zde hradí náklady spojené s výstavbou a vybavením restaurace. výhodou je nejnovější vybavení provozovny, zařízení v záručních dobách a možnost se aktivně účastnit na vzhledu restaurace. Na lokalitě pro vznik dané provozovny se společně shodnou franšízor s franšízantem, neboť správná lokalita je základem úspěšného provozování konceptu Bageterie Boulevard. i při této akvizici se franšízant se

franchising.bb@boulevard.cz marek dian mdian@crocodille.com

kde se doZvíte víCe

Podrobné informace nejen o nabízených produktech naleznete na internetových stránkách

www.bb.cz

Z historie víme, že vznik bulvárního žánru je spojen s tradicí baget. Jak to tenkrát vlastně bylo?

NaŠe „oPravdová“ ideNtita
koncept značky vychází z fiktivního historického příběhu vzniku bulvárního tisku podpořeného dobovými fotografiemi
Pierre Miette a Francoise Beurr e opouští 25. zář í 1940 red akci.

Znáte dějiny bulváru?
Dějiny bulváru sahají do dob nacistické okupace. Do dob, kdy celou Paříž postihl úplný zákaz vydávání novin a uzavření všech novinových redakcí, což znamenalo pro většinu novinářů ztrátu zaměstnání. Dva z nich, Pierre Miett e a Francoise Beurre, pracující do té doby v malé redakci deníku „JOURNAL D‘HIER“, se museli začít živit jinak. A tak přijali práci v pekařství vzdáleném pár kroků od zavřené redakce. Tomu se odedávna říkalo Boulangerie Boulevard, kvůli jeho polozce na rohu dvou hlavních ulic. Zanedlouho si všimli, že zákazníci, kteří čekají ve frontě na čerstvé pečivo, velmi často probírají různé historky o dění na ulici. A nápad byl tu! Co je lepší pro psaní a publikování článků více než papír, do kterého se odedávna balí v pekařství čerstvé pečivo? A tak, zatímco přes den v krámku prodávali, přes noc sepisovali a tiskli to, co za celý den pochytili za pultem od zákazníků. K tisknutí si sestrojili primitivní tiskařský strojek, který sestával z vaničky na inkoust a jednotlivých slov. Ta si připravovali z použitých cukrářských formiček. Museli jich používat jen velmi omezený počet, ale na psaní krátkých článků, informací z druhé ruky a drobných anekdot to stačilo. Lidé si navíc jejich jednoduchý sloh oblíbili a obaly baget se tak na krátkou dobu staly jediným necenzurovaným zdrojem informací pro místní občany. Po válce si Pierre a Francoise otevírají vlastní redakci a 1. ledna roku 1946 vychází jejich první číslo jednostránkového plátku. Ten byl pro své, v té době ojedinělé, zaměření na místní aférky, díky zcela neobvyklému formátu, nadměrné velikosti nadpisů a velmi omezenému počtu používaných slov, považován za prvního představitele nového tiskového žánru. Ne náhodou dostal jméno po pekařství, kde to všechno začalo ...a tak vznikl první bulvár.

Bouleva rd. baget pře d Boulagerie Nak ládá ní čers tvých

Dis tr ib

uce nov in za ča la

n a jaře 1946 i le te cko

u ce sto u.

tYPY restauraCí Bageterií Boulevard

•  Samostatná kamenná restaurace (flag ship store) •  Food court •  Prodej do ullice (high street) •  Ambulantní prodej (vozík BBbufé) •  Drive orientační investiční náklady jednotlivých formátů: •  Samostatná kamenná restaurace (flag ship store) – 6,5 mil. •  Food court – 3,4 mil. •  Prodej do ullice (high street) – 3,4 mil. •  Ambulantní prodej (vozík BBbufé) – 4,2 mil. •  Drive – 8-11 mil.

Flag sHiP store
restauraCe BB Beta Prodejní plocha 98 m2, 25 míst k sezení. BB Vodičkova, Praha 1 - Prodejní plocha 290 m2, 65 míst k sezení. BB Poříčí, Praha 1 - Prodejní plocha 182 m2, 55 míst k sezení. BB karlín, Praha 8 - Prodejní plocha 155 m2, 50 míst k sezení. BB Eden, Praha 10 - Prodejní plocha 80 m2, 45 míst k sezení. BB Dejvická, Praha 6 - Prodejní plocha 120 m2, 65 míst k sezení.

Food Court
NC metroPole ZliČíN Prodejní plocha 50 m2. NC Arkady, Praha 4 - Prodejní plocha 62 m2. NC Palác Flora, Praha 3 - Prodejní plocha 55 m2.

HigH street
palác koruna, Praha 1 

drive
Připravujeme kompletní nabídka Bageterie Boulevard, prodej „do auta“, restaurace a relaxační zóna pro řidiče. Plocha pozemku 2 100 m2, plocha stavby 230 m2, předzahrádka 70 m2, 15 — 20 parkovacích míst.

koNtaktY

jitka remsová výkonná ředitelka, e-mail: jremsova@bb.cz michal dyml investice, stavba, e-mail: mdyml@bb.cz marek dian franchising, expanze, e-mail: mdian@bb.cz

www.bb.cz