Tahografe digitale omologate

L2000 - Actia e2 25 30 e2 29 ADR

1381 - Siemens VDO e1 84

SE 5000 - Stoneridge Electronics e5 0002

1

Folosirea forŃei excesive poate deteriora imprimanta. în caz contrar este posibilă defectarea imprimantei. iar ansamblul doar se rabate. nu se detaşează complet. AtenŃie: Nu se admite decât folosirea hârtiei omologate pentru tahograful respectiv. 2 .Introducerea hârtiei în imprimantă La tahograful VDO Siemens 1381 imprimanta se deschide prin apăsarea butonului din dreapta-sus.

. iar prin apăsări îndelungate sunt scoase cardurile. Butoanele selectoare de activităŃi . 1. În situaŃia conducerii vehiculului de către doi sau mai mulŃi şoferi.Enter”. 3 .. cardul şoferului care conduce va fi introdus întotdeauna în slotul nr. La modelul 1381. Pentru imprimarea raportului.. la care butoanele sunt separate pentru aceste două funcŃiuni.Enter” (OK). navigarea şi anularea se execută cu acelaşi buton. se interzice manevrarea tahografului în timpul deplasării vehiculului. cu excepŃia tahografului VDO Siemens 1381.Buton anulare Afişaj Buton Enter Imprimantă Card Şofer 1 Butoane navigare Selectoare ActivităŃi Card Şofer 2 Butonul . Cadurile se introduc în tahograf cu contactele cipului în partea superioară. apoi se va selecta tipul de raport dorit şi se va imprima. AtenŃie: Din motive de siguranŃă rutieră.2” au duble funcŃiuni: prin apăsări scurte sunt selectate activităŃile şoferilor.Anulare” foloseşte la ieşirea din meniul principal sau din opŃiunea curentă a acestuia.. după care folosind butoanele de navigare se va selecta meniul de imprimare a raportului (Print/Display)..1” şi . comenzile . confirmarea opŃiunii selectate sau a mesajului afişat de tahograf în funcŃionare. spre interiorul tahografului. multidirecŃional..Enter” se foloseşte pentru accesarea meniului principal. Butonul . se va accesa meniul principal cu butonul .

Aceasta este cu două ore în urma orei din România (iarna) şi nu se schimbă în funcŃie de anotimp (vara ora din România este cu trei ore înaintea orei UTC). Pentru citirea rapoartelor imprimate de tahografele digitale. AtenŃie: Întotdeauna ora de pe rapoarte va fi cea corespunzătoare UTC (Universal Time Coordinated) şi este aproximativ echivalentă cu ora GMT. este necesară cunoaşterea pictogramelor utilizate. sunt cele cuprinse în tabelul de mai jos: Mesaj afişat Tipul de raport 1) Raport zilnic de activitate din memoria cardului şoferului 2) Raport zilnic de activitate din memoria tahografului 3) Raport de evenimente şi nereguli din memoria cardului şoferului 4) Raport de evenimente şi nereguli din memoria tahografului 5) Raport date tehnice 6) Raport depăşiri de viteză În lipsa cardurilor. Ora setată de către şofer apare doar pe ecranul tahografului şi nu are nici un efect asupra raportului. conform Anexei 1B (Reg.Tipurile de rapoarte care pot fi imprimate de tahografele digitale. CE 1360/2002) 4 . Acestea sunt explicate în tabelele următoare. vor putea fi listate doar rapoartele din memoria tahografului.

Pictograme 1) Pictograme de bază Compania Slot şofer Agent de control Slot echipaj Şofer Card Atelier Ceas Fabricant Afişaj Timp la dispoziŃie Stocare în exterior Conducere Sursă de alimentare (electrică) Odihnă Imprimantă / imprimat Lucru (alte activităŃi) Senzor Pauză Dimensiune pneu Necunoscut Vehicul / unitate de pe vehicul (tahograf) OUT (Out of scope) În afara zonei de aplicare a reglementărilor Traversare cu feribotul sau cu trenul Evenimente Începutul zilei de muncă LocaŃia SiguranŃă Timp Săptămânal Două săptămâni Nereguli Sfârşitul zilei de muncă Introducerea manuală a activităŃilor şoferului Viteză Total / sumarul Zilnic De la sau până la 2) CombinaŃii de pictograme Locul controlului Locul începutului zilei De la ora De la vehiculul Cardul şoferului Cardul companiei Card control Card atelier Fără card Introdus card necorespunzător Conflict de carduri Suprapunerea timpului Conducere fără card coresp. Card introdus în mers Ultimul card retras incorect Viteză excesivă Întreruperea alimentării Eroare date senzor Violarea siguranŃei Ajustarea timpului (la atelier) Control depăşire viteză Locul sfârşitului zilei (de lucru) La ora Începutul perioadei fără reglementări Sfârşitul perioadei fără reglementări Conducere în echipaj Timp săptămânal de conducere Timp conducere în două săptămâni Nereguli (X): Card şofer Card echipaj Afişaj Descărcare date Imprimantă Senzor Tahograf Introducerea manuală de date: Aceeaşi perioadă zilnică de lucru ? Sfârşitul perioadei anterioare ? Confirmare locaŃie sfârşit Confirmare oră început Confirmare locaŃie început 5 .

codul VIN şi numărul de înmatriculare Tahograf Fabricantul tahografului Modelul şi seria tahografului Ultima calibrare Atelierul unde s-a efectuat ultima calibrare. seria cardului acestuia şi data calibrării Data activităŃilor şoferului şi numărul curent al zilei Perioadă de activitate necunoscută Perioada alte activităŃi introdusă manual Perioadă de activitate necunoscută Card introdus în slotul 1 Nr. vehiculului în care a fost introdus cardul IndicaŃia odometrului la introducerea cardului ActivităŃi în timp ce cardul a fost introdus: Odihnă Timp la dispoziŃie Alte activităŃi Conducere IndicaŃia odometrului şi distanŃa parcursă la scoaterea cardului 6 . data expirării Vehicul Statul de înmatriculare a vehiculului.Exemple de rapoarte: (1) Data şi ora raportului Tipul de raport – acivitatea zilnică a şoferului din memoria cardului Şofer – Numele şi prenumele łara. seria cardului.

de înmareiculare Identificarea tahografului: Marca şi seria Ultima calibrare a tahografului: Numele atelierului łara şi seria cardului de atelier Data calibrării Controlul anterior: łara şi seria cardului. tipul de control ActivităŃile şoferului: Data şi numărul curent al zilei 7 .(2) Data şi ora raportului Tipul de raport – activitatea zilnică a şoferului din memoria cardului Identificarea agentului de control Numele şi prenumele agentului de control Statul emitent şi seria cardului Data expirării cardului Identificarea şoferului Numele şi prenumele şoferului Statul emitent şi seria cardului Data expirării cardului Identificarea vehiculului: Codul VIN łara şi nr. data şi ora controlului.

Ńara IndicaŃia odometrului la sfârşit Timp total conducere şi distanŃa parcursă Timp total alte activităŃi şi la dispoziŃie Timp total odihnă şi necunoscut Timp total echipaj Evenimente şi nereguli dine card (ultimele 5): Întreruperea alimentării electrice.Perioadă fără card introdus: Perioadă necunoscută Activitate introdusă manual Perioadă necunoscută Introducerea cardului în slotul 1: łara şi numărul de înmatriculare IndicaŃia odometrului la introducerea cardului ActivităŃi în timp ce cardul a fost introdus ActivităŃi în condiŃii specifice (început) Sfârşitul activităŃilor în condiŃii specifice IndicaŃia odometrului la scoaterea cardului şi distanŃa parcursă de la introducere Sumarul zilei: Pictograma locului de început. de înmatriculare (alt vehicul) şi Ńara Evenimente şi nereguli din memoria tahografului: (Nu există) InformaŃii înscrise manual Locul controlului Semnătura agentului de control Semnătura şoferului 8 . Ńara IndicaŃia odometrului la început Pictograma locului de sfârşit. data şi ora Durata Nr. ora. ora.

de înmatriculare Tahograf Model Seria Ultima calibrare Atelierul. seria cardului Data Şofer Nume.(3) Data şi ora imprimării raportului Tipul de raport – Raport zilnic de activitate din memoria tahografului Agent de control (dacă a introdus cardul) Nume. prenume łara şi seria cardului Data Vehicul Cod VIN łara / nr. tipul de control ActivităŃi din memoria tahografului (pe sloturi) Data pentru care s-a solicitat raportul IndicaŃiile odometrului la ora 0 şi respectiv 24 ActivităŃi slot 1 Perioadă fără card introdus Km. La sfârşitul perioadei 9 . Ńara / seria cardului. la începutul perioadei Odihnă peste 1 oră (*) Conducere Km. data Controlul anterior łara / seria cardului de control Data şi ora controlului. prenume łara.

seria cardului. sfârşit. data expirării łara şi numărul de înmatriculare al vehiculului condus anterior Data şi ora retragerii cardului din vehiculul anterior Km. La începutul perioadei Odihnă peste 1 oră (*) Km. La introducerea cardului. la sfârşitul perioadei. la începutul perioadei Odihnă peste 1 oră (*) Km. La retragerea cardului Perioadă fără card introdus Km. la sfârşitul perioadei 10 . M . distanŃa parcursă ActivităŃi slot 2 Perioadă fără card intodus Km.date introduse manual ActivităŃi (început.Introducerea cardului Numele şi prenumele şoferului łara. durată) Odihnă Conducere Km.

nerepetat. la sfârşitul zilei Total activităŃi (ambele sloturi) Total conducere. data şi ora. la începutul zilei Totalul activităŃilor – perioade fără card introdus în slotul 2 Sumarul zilei pe şofer Numele Prenumele łara / seria cardului Ora şi locul (Ńara) începutului zilei de lucru Km. durata Fără card introdus InformaŃii înscrise manual Locul controlului Semnătura agentului de control De la ora La ora Semnătura şoferului 11 . parcurşi Total alte activităŃi şi la dispoziŃie Total odihnă Timp total în echipaj Ultimele 5 evenimente şi nereguli Senzor defect. cod. Km. la începutul zilei Ora şi locul (Ńara) la sfârşitul zilei Km.Sumarul zilei Totalul activităŃilor – perioade fără card introdus în slotul 1 Ora şi locul (Ńara) începutului zilei de lucru Km.