SEMINAR

PEDAGOGI CEMERLANG
HARI TARIKH MASA TEMPAT : JUMAAT : 28 SEPTEMBER 2012 : 8 : 00 PAGI – 12 : 30 TENGAH HARI : DEWAN KULIAH UTAMA, IPG KAMPUS PULAU PINANG

ATURCARA SEMINAR
8:00 pagi – 10:00 pagi : Ceramah Guru Cemerlang berdasarkan tajuk : i. ii. iii. Inovasi dan Pedagogi Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Ciri Profesional Matematik () Sains () Pemulihan () Pengajian Sosial () MUzik () 10:00 pagi – 10:30 pagi : Kudapan

Bersama :
Encik Anuar bin Haji Kassim (Guru Cemerlang Matematik) Encik Alias bin Ismail (Guru Cemerlang Sains) Puan Hazlinathon binti Said (Guru Cemerlang Pemulihan) Cik Krishnammah a/p Muniandy (Guru Cemerlang Kajian Sosial) Encik Lee Chai Huat (Guru Cemerlang Muzik)

10:30 pagi – 12:30 tgh/hari : SIdang Pleno bersama semua guru cemerlang 12:30 tgh/hari – 02:45 petang 02:45 petang – 04:15 : Rehat : Bengkel

SETIAUSAHA Norhanani binti Mohd Yusoff BENDAHARI Mohd Shahidan bin Mohd Latif AJK PENYEDIAAN SIJIL T3PEM2 AJK CENDERAHATI T3MT1 AJK SURAT MENYURAT T3PEM1 AJK BUKU PROGRAM T3MT2 AJK PROMOSI T3SN1 & T3SN2 AJK PERSEDIAAN TEMPAT T3MT3 AJK MAKANAN T3MU .AJK PELAKSANA SEMINAR PENGRUSI Ku Farhan bin Ku Ibrahim NAIB PENGERUSI Muhammad Naqib Zakwan bin Ahmad Shokhaily SETIAUSAHA Nurul Sakinah binti Mohd Adnan PEN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful