3756/1 NOV2010

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIK PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010 TINGKATAN 4 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 1 JAM 15 MINIT

Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda. 1. Simpan kira merupakan proses A merekod urus niaga dalam dua akaun yang berbeza B mengelas, merekod, mentafsir, melapor dan menganalisis maklumat kewangan C merekod urus niaga perniagaan secara tepat dan sistematik mengikut sistem catatan bergu D menyediakan maklumat kewangan untuk membuat keputusan, perbandingan dan perancangan 2. Maklumat di bawah menunjukkan ciri-ciri satu jenis perniagaan. * Liabiliti pemilik terhad * Bilangan minimum ahli dua orang * Laporan kewangan tidak diumumkan kepada orang ramai * Berdaftar dengan Pendaftar Syarikat Antara berikut, jenis perniagaan yang manakah menepati ciri-ciri itu? A Khalid Hj. Ibrahim Enterprise B Klinik Dr. Khalid dan Dr. Ibrahim C Ibrahim Khalid Berhad D Khalidah Ibrahim Sendirian Berhad 3. Pada 1 Januari 2000, Encik Jamal telah membeli sebidang tanah pada harga RM15 000. Pada 31 Disember 2007, harga pasaran tanah tersebut meningkat kepada RM50 000. Catatan dalam buku perniagaan masih menunjukkan harga tanah tersebut sebagai RM15 000. Ini merujuk kepada prinsip A pemadanan B kos sejarah C tempoh perakaunan D wang sebagai ukuran

Apakah proses yang menunjukkan turutan tatacara perakunanan yang berlaku dalam satu tempoh perakaunan? A Sistem perakaunan B Konsep perakaunan C Kitaran perakaunan D Prinsip perakaunan 7. Apakah kesan urus niaga tersebut ke atas persamaan perakaunan? Aset Berkurang Bertambah Berkurang Bertambah Liabiliti Berkurang Bertambah Tiada kesan Tiada kesan Ekuiti Pemilik Tiada kesan Tiada kesan Berkurang Bertambah A B C D 8. Antara yang berikut. Apakah konsep perakaunan yang digunakan? A Entiti berasingan B Ketekalan C Tempoh perakaunan D Materialiti 6. Pemilik Kedai Runcit Salleh Yaakob telah membawa masuk komputer peribadinya dalam perniagaan. urus niaga yang manakah seharusnya dicatatkan dalam Jurnal Am? I Membayar sewa rumah kediaman dengan tunai perniagaan II Membeli sebuah van secara kredit untuk kegunaan perniagaan III Mengambil tunai perniagaan untuk kegunaan sendiri IV Membawa masuk sebuah komputer peribadi untuk ke dalam perniagaan A I dan II B II dan III C II dan IV D III dan IV . * Memulakan perniagaan menjual alat ganti kereta pada 1 Mac 2007 * Tempoh perakaunan perniagaannya berakhir setiap enam bulan Antara berikut. Azrai Khan.? A 1 Mac 2007 hingga 1 Ogos 2007 B 1 Mac 2007 hingga 31 Ogos 2007 C 1 Mac 2007 hingga 1 Disember 2007 D 1 Mac 2007 hingga 30 September 2007 5.3756/1 NOV2010 4. Urus niaga yang berikut berlaku dalam perniagaan runcit Sulaiman Akhlaken. yang manakah tempoh perakaunan perniagaan En.” Urus niaga tersebut direkodkan sebagi ambilan dalam buku perniagaannya. Azrai Khan. ”Pemilik telah mengambil barang niaga untuk majlis kenduri di rumahnya. Maklumat berikut merujuk kepada perniagan En.

Pilih padanan yang betul. Urus niaga yang manakah tidak dicatat dalam Jurnal Am? A membeli rak kedai secara kredit B mengeluarkan wang tunai untuk kegunaan peribadi C memasukkan perabot peribadi ke dalam perniagaan D merekodkan catatan pembukaan 10. Antara berikut.3756/1 NOV2010 9. Urus niaga yang manakah direkod dalam buku tunai runcit? A pembayaran sewa kedai secara tunai B penerimaan tunai daripada penghutang C pembelian perabot secara tunai D pembelian setem secara tunai 14. Lejar ialah buku yang A menyenaraikan kos jualan bagi satu tempoh perakaunan B merekodkan hasil dan belanja untuk mengira keuntungan perniagaan C merekodkan semua perbelanjaan perniagaan dalam tempoh perakaunan D mengandungi pelbagai jenis akaun yang digunakan untuk merekod urus niaga 11. Dokumen Sumber Nota Debit (salinan) Invois (salinan) Invois (asal) Nota Kredit (asal) Buku Catatan Pertama Jurnal Belian Jurnal Jualan Jurnal Pulangan Belian Jurnal Pulangan Jualan A B C D . Urus niaga Jualan perabot secara tunai Ambilan tunai untuk kegunaan sendiri Belian kredit daripada Kedai Aneka Bayar sewa dengan cek kepada Aiman Wong C II dan IV D III dan IV Akaun Debit Akaun Tunai Akaun Ambilan Akaun Belian Aiman Wong Akaun Kredit Akaun Perabot Akaun Modal Kedai Aneka Akaun Sewa I II III IV A I dan II B I dan III 12. Buku catatan pertama merupakan buku yang digunakan untuk merekod urus niaga berdasarkan dokumen sumber yang berkenaan. Pilih catatan bergu yang betul bagi urus niaga Kedai Alat Tulis Diwani. yang manakah bukan fungsi Buku Tunai? A merancang aliran wang tunai B merekod semua urus niaga tunai C mengetahui jenis-jenis sumber dan penggunaan tunai D mengetahui jumlah penerimaan dan pembayaran tunai 13.

Syarat diskaun tunai ialah 10% jika dibayar dalam tempoh sebulan. Buku Tunai Kt Tarikh Butir Diskaun Tunai Bank 2007 RM RM RM Sept. urus niaga manakah mempunyai catatan bergu yang betul A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV . Apakah tujuan diskaun niaga? A menarik lebih ramai pelanggan B mengelakkan berlakunya hutang lapuk C menggalakkan pembeli membayar dengan segera D menggalakkan pembeli membeli dengan kuantiti yang banyak 16. 16 Kedai Alat Tulis Andika 1 100 Urus niaga yang manakah menerangkan catatan di atas? A Beli alat tulis secara kredit daripada Kedai Alat Tulis Andika B Perniagaan Serasi menjelaskan hutang kepada Kedai Alat Tulis Andika C Beli barang niaga secara tunai daripada Kedai Alat Tulis Andika D Kedai Alat Tulis Andika menjelaskan hutang kepada Perniagaan Serasi dengan cek 18. A RM450 B RM45 C RM405 D RM495 19. Hitungkan jumlah yang harus dibayar jika beliau membuat bayaran pada 8 Mac 2007. Urus niaga Catatan bergu Akaun didebit Akaun dikredit I Jualan kredit barang niaga Penghutang Jualan II Ambilan barang niaga untuk promosi Ambilan Promosi III Belian perabot dibayar dengan cek Perabot Bank IV Jualan kenderaan terapakai secara tunai Kenderaan Tunai Antara berikut. Berikut ialah petikan Buku Tunai Perniagaan Serasi yang menjalankan perniagaan alat tulis. Apakah tujuan diskaun tunai diberikan kepada pelanggan? A menarik lebih ramai pelanggan B mengelakkan pelanggan berhutang C menggalakkan pelanggan menjelaskan hutang dengan segera D mempengaruhi pelanggan membeli secara pukal 17. Jadual di bawah menunjukkan catatan bergu bagi beberapa urus niaga. Jumlah jualan dalam invois yang dikirim kepada Encik Awang pada 3 Februari 2007 ialah RM450.3756/1 NOV2010 15.

Antara berikut.3756/1 NOV2010 20. Apakah dokumen yang digunakan dalam urus niaga tunai? A Baucar B Invois C Nota Debit D Penyata Akaun 25. Imbangan Duga pada 31 Disember 2007 Debit Kredit (RM) (RM) Belian dan Jualan 38 500 46 900 Penghutang dan Pemiutang 7 500 6 500 5 000 X Apakah X? A Modal B Pulangan belian C Overdraf bank D Ambilan 24. Invois yang diterima oleh beliau terlebih nilai. Akaun yang manakah disenaraikan dalam ruangan kredit Imbangan Duga? A Premis B Penghutang C Overdraf bank D Simpanan tetap 23. yang manakah kesilapan catatan dalam Imbangan duga? I II III IV A I dan II B I dan III Butir Kenderaan Angkutan masuk Pulangan belian Diskaun diterima Debit(RM) 30 000 250 Kredit (RM) 50 450 C II dan III D III dan IV 22. Ahmad Dhani ialah seorang peniaga. Apakah dokumen yang digunakan untuk membentuk kesilapan tersebut? A Nota Debit B Nota Kredit C Makluman Debit D Makluman Kredit . Apakah fungsi Imbangan Duga? A Menghitung jumlah modal B Menyemak ketepatan catatan bergu C Mengira untung kasar D Menunjukkan kedudukan kewangan perniagaan 21. Imbangan duga berikut diperolehi daripada Perniagaan Kirana.

Dokumen di bawah ialah invois yang diperoleh daripada Kedai Perabot Sin Chan.07 Sila rekodkan ambilan stok alat tulis (PenXMann dwiwarna) RM500 untuk dipromosikan ……………… Pengurus Catatan di Jurnal Am yang perlu dibuat oleh kerani ini ialah Debit Akaun Ambilan Akaun Alat Tulis Akaun Promosi Akaun Promosi Kredit Akaun Belian Akaun Stok Akaun Belian Akaun A B C D 27. Perak Tel:05-2812020 Kepada: Kedai Komputer Salim.08.00 Namakan Buku Catatan Pertama yang digunakan oleh Kedai Perabot Sin Chan untuk merekod urus niaga tersebut? A Jurnal Am B Buku Tunai C Jurnal Jualan D Jurnal Belian . Penerima ……………… Pengurus Kuantiti 1 Tarikh:16 Julai 2007 Harga seunit RM 240. Jalan Kuala. diK …………. Dokumen di bawah ialah memo daripada seorang pengurus kepada kerani akaunnya. Perak Bil 1 Butir Rak pameran Jumlah (Ringgit Malaysia : Dua ratus empat puluh sahaja) K.00 240. 3301 INVOIS Kedai Perabot Sin Chan Jalan Raya. MEMO Kepada : Kerani Akaun Tarikh : 27.3756/1 NOV2010 26.00 Jumlah RM 240.. No. & K.

Berikut ialah petikan Akaun Perdagangan Perniagaan Mahu Untung. III dan IV D II. yang manakah akan terlibat dalam penyediaan Akaun Perdagangan? I Jualan dan Belian III Angkutan Keluar dan Insurans II Stok Awal dan Stok Akhir IV Duti Import dan Upah Atas Belian A I. urus niaga manakah merupakan catatan kontra? A tunai di kedai dibankkan B tunai daripada jualan dibankkan C tunai dikeluarkan dari bank untuk kegunaan sendiri D tunai peribadi pemilik dibawa masuk ke dalam perniagaan 29. Untung kasar Diskaun diterima Angkutan keluar Stok akhir Sewa kedai Perabot Berapakah untung bersih perniagaan tersebut? A RM10 900 B RM11 650 C RM12 650 D RM11 900 RM 16 300 1 800 650 1 000 4 800 750 . III dan IV 30. Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir 31 Mei 2007 RM RM Belian 2 000 Jualan 12 000 Stok awal 6 000 8 000 Stok akhir 3 000 Q 5 000 Apakah Q? A Kos Barang Untuk Dijual B Untung Kasar C Untung Bersih D Kos Jualan 31. Maklumat kewangan berikut diambil daripada Sinar Trading pada 31 Disember 2007. II dan IV C I. II dan III B I. Antara yang berikut. Antara berikut.3756/1 NOV2010 28.

Pemilik Perniagaan Lim Biskut telah membeli insurans untuk kedainya pada 1 Jun 2007 dengan premium berjumlah RM840 setahun. gaji terdahulu. lengkapan . Antara butir-butir berikut. kenderaan. A RM1 218 B RM1 200 C RM1 182 D RM900 36. tunai.3756/1 NOV2010 32. premis B Bangunan. Stok Akhir A I dan II B I dan IV C II dan III D II dan IV 33. sewa diterima terakru C Perabot. Sewa diterima terdahulu dicatatkan dalam Kunci Kira-Kira sebagai A Aset Semasa B Liabiliti Semasa C Aset Bukan Semasa D Liabiliti Bukan Semasa 35. Apakah pelarasan yang perlu diambil kira pada 31 Disember 2007? A Insurans terakru RM350 B Insurans terdahulu RM350 C Insurans terakru RM420 D Insurans terdahulu RM420 37. Tempoh perakaunannya berakhir pada 31 Disember 2007. Debit (RM) Kredit (RM) Penghutang 20 000 Hutang lapuk 300 Perniagaan ini telah mewujudkan peruntukan hutang ragu sebanyak 6% atas penghutang bersih. tanah. Penghutang II Overdraf bank. Hitungkan peruntukan hutang ragu pada 31 Disember 2007. Data di bawah diperoleh daripada Imbangan Duga Pak Tam Enterprise pada 31 Disember 2007. Kumpulan item yang manakah merupakan aset bukan semasa? A Mesin. Maklumat berikut diperlukan untuk penyediaan Penyata Pendapatan kecuali A Stok awal B Stok akhir C Gaji terdahulu D Alat tulis 34. yang manakah dikelaskan sebagai aset? I Tunai. Pinjaman IV Kenderaan. Modal III Pemiutang. penghutang D Sewa premis terdahulu.

sebanyak RM80 alat tulis masih belum digunakan. Jika sewa diterima sebenar bagi tahun tersebut ialah RM2 500.3756/1 NOV2010 38. Dalam Imbangan Duga. Pilih catatan yang betul dalam penyata kewangan. Antara berikut. berapakah sewa diterima terdahulu? A RM300 B RM2 500 C RM2 800 D RM5 100 40. A B C D Penyata Pendapatan Alat tulis RM80 Alat tulis RM360 Alat tulis RM280 Alat tulis RM80 Kunci Kira-Kira Stok alat tulis RM360 Stok alat tulis RM80 Stok alat tulis RM80 Stok alat tulis RM280 39. nilai sewa diterima ialah RM2 800. . Disemak oleh. Syarikat Makmur membeli alat tulis bernilai RM360 pada tahun 2007. yang manakah tidak terdapat dalam Kunci Kira-Kira? I Stok akhir II Stok awal A I dan II B I dan IV III Untung kasar IV Untung bersih C II dan III D II dan IV -SOALAN TAMAT- Disediakan oleh. Pada 31 Disember 2007.

3756/1 NOV2010 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful