You are on page 1of 2

Ramazanska estitka Reis-ul-uleme

- Draga brao i sestre, Sa dananjim zalaskom sunca nastupa prvi dan ramazana. Dakle, sutra, u petak 20. jula, 2012. miladske godine je, ako Bog da, prvi sehur ovogodinjeg posta u 1433. hidretskoj godini. Ovo je 1431. ramazan od kako je Allah, d.. objavio: - Vi koji vjerujete neka znate da vam se propisuje post kao to je bio propisan i onima prije vas da biste bili poboni (Bakare, 179). Brao i sestre, ramazan je najbolji kuni ljekar, koji nam dolazi kui da nam lijei duu postom, da nam probudi duu sehurom, da nam obraduje duu iftarom, da nam osvjei duu teravijom, da nam omeka duu zekatom, da nam otvori duu razgovorom, da nam oisti duu od mrnje i pakosti, da nam izlijei duu od pohlepe i oholosti, da nam opere duu od grijeha i pokvarenosti. Zato je sretan onaj koji se u Ramazanu odazove Allahovom pozivu da u postu nae mir sa sobom i sa svijetom, da nae ljubav prema Bogu i prema ovjekukomiji. Brao i sestre, dok budete postili nemojte zaboraviti slabe i nemone oko sebe, jer glavni smisao ibadeta posta je da kod nas probudi suosjeanje prema onima koji su gladni, koji trebaju nau ljubav i panju. Allahu Svemogui, neka ramazanski ibadeti osnae u nama volju za istinom, pravdom i meusobnim povjerenjem. Osposobi nas, Boe, da volimo brata i da mu oprostimo ako je prema nama grijeh poinio. I obdari nas, Boe, snagom da od brata oprost traimo ako smo mi prema njemu pogrijeili. Allahu Sveznajui, poui nas da vidimo dobro koje je ispred nas a ne zlo koje je iza nas. Naui nas da govorimo lijepe rijei jedni drugima. Uputi nas, Boe, da naemo otvoreni put do srca naega brata. Pokai nam, Boe, znak Tvoje milosti koja e nas voditi do milosti naega brata. Allahu Plemeniti, daj da iz tvrdih srca naih potee bratska ljubav kao to daje da iz tvrdog kamena voda tee. Osvijetli nam, Boe, um mudru koja e nas voditi do hrabrog i istinskog povjerenja. Jer, mi znamo da si Ti zadovoljan da ivimo u slozi i ljubavi. Ti nisi zadovoljan da ivimo u mrnji i zavai. Allahu Milostivi, obaspi nas bereketom Tvoje milosti, Tvoje upute i Tvojeg oprosta kojeg si obeao onima koji se raduju u ibadetima mjeseca Ramazana.

Sa uvjerenjem da e nam mjesec Ramazan donijeti Allahovu milost i oprost, od srca svim muslimanima i muslimankama u domovini i dijaspori elim sretne i berietne mubarek dane Ramazana, Ramazan erif mubarek oslun! www.preporod.com