3Sastavio BRANIMIR BESAK - kolovoz 1999.g.dopunjeno 2006. - 2008 . – 2010.

godina
Prijepis: Dubravko Besak ( studeni 2000)
Uredio – sken prilozi : Kristijan Besak

VREMENSKI PODSJETNIK POVIJESTI HRVATA
III. dopunjeno izdanje
"ILIRI",KELTI, BASKI - Indoevropski narodi iz razdoblja drugog doseljavanja (oko 1300 g.pr.Kr.) na
Evropski kontinent. Oko 3.400 g.pr.Kr Huriti-Huru kultura (Hrvati) sele na Gornji
Eufrat i Tigris, te Siriju i Egipat, Indoarijanci-Hapiru kultura (Hrvati) na podrućje Inda,a
zatim oko 2000 g.pr Kr dijelom k Huritima (tzv.Mariyani), Hetiti u Malu Aziju,
Elamci.na podrućje današnjeg Irana, Sumerani na deltu Eufrata i Tigrisa - donja
Mezopotamija, Nordijski narodi na sjever Evroazije od Aralskog jezera i dr.( Propašću
hrvatskih država na Orijentu,(oko 1000 g.pr.Kr.) dio Hrvata seli i na naš Jadran (kao
trgovačko-pomorske kolonije.(Također i u Grčku i zapadnu Italiju, kao Etrušćani.)
Prvi val doseljenja u Evropu, oko1300g. pr. Kr.čine: Iliri?,Tračani, Jonjani i dr -Heleni,
Itali,Baski, Gali - Kelti, a na sjever Balti i dr.
Drugi val doseljenja indoevropskih naroda u Evropu krajem 4.st.n.ere čine:Germani na
sjeverozapad Evrope, a Goti (Hrvati) drugi put na jugoistok Evrope, povučeni hunskim
Provalama (prvi puta sa perzijskom invazijom 514.- 480-ih g.pr.Kr.). Treči dolazak
Hrvata i to u današnju domovinu zbio se 626 g.n.ere na poziv Bizanta za oslobođenje od
Avara i Slavena.
"ILIRI ?"("Dalmati",Japodi,"Liburni",Histri dr.) Plemenski je narod, koji doseljuje oko 1.200
g.pr.Kr na podrućje zapadnog dijela "balkanskog poluotoka", dok su istočni dio nastavali srodni Tračani.
(SAKI - "Grci" i SKUDRI ), a 514.- 480 g.pr.Kr.u sklopu 4 perzijske invazije sav taj prostor naseljavaju
staroiranci - HRVATI iz istočnog dijela perzijskogf carstva - kraljevine HARAUVATIŠ.
U 4.st.pr.Kr. Kelti su prohujali ovim prostrom, a od 2.st.pr.Kr.slijede rimska osvajanja"Ilira?", kojima
započinje proces njihove romanizacije (porimljavanja, prilikom rimskih osvajanja tih prostora)
216 g.pr.Kr (2, kolovoza)Kartaški vojsovođa Hanibal Barkas nanio je Rimskom carstvu najteži poraz u
njegovoj povijesti kod Kane u Apuliji ("Hanibal pred vratima"-Rimljani ostavili 50.000 mrtvih na bojnom

polju.Umjesto da odmah osvoji sam Rim,odlučio se za osvajanje juga, U dugotrajnom ratu bojišnica je
prenesena u Afriku, u samu Kartagu,gdje Hanibal doživljava slom,a Kartaga je razorena.
.(Hrvati su u to vrijeme u Harauvatišu (današnji južni Afganistan,- grčki naziv Paktija, u sklopu velikog
perzijskog carstva.), a moguće i u sklopu Mauriyanskog carstva (Mariyanskog - centralna Indija)
Poslije dolaska Gota sa Hunima (Crveni Hrvati sa Crnoga mora) i Gepida (germansko pleme) u 5. i 6.st
posl.Kr.,(koji ruše granice rimskog carstva), a naročito kasnije, dolaskom Avara sa "Slavenima", to
romanizirano stanovništvo se sklanja u utvrđene gradove kao Saloma (kraj Splita), Epidaur (Cavtat), Senj
i dr., koje Avari i Slaveni ruše i pljačkaju,te se romanizirano stanovništvo sklanja u današnji Dubrovnik i
Split (dioklecijanovu palaču).
Doseljenjem Hrvata 626 g.posl.Kr. po ugovoru sa Bizantom, kao saveznici (u vrijeme avarsko-slavenske
petodnevne opsade Carigrada) u ilirsko napušteno podrućje donešeno je ratarstvo, sjedilački način životadržavno ustrojstvo i nametnuti jezik i obićaji.
Današnji Albanci jedini su preostali "Iliri". (bivši rimski legionari: Morlaci = Crni Vlasi, povukli se u
hrvatske i bosanske planine, odnosno u Srbiji = Vlasi, a u Grčkoj Cincari )
KELTI - Indoevropski narod, koji je protutnjao večim dijelom evropskog kontinenta.(Huriti - Hrvati u to
vrijeme osvajaju Egipat). (Oko 390 g.pr.Kr. Kelti su poharali Rim, a 335 g. pr.Kr.Aleksandar Makedonski
prima izaslanstvo Kelta, prolazeči kroz Bijelu Hrvatsku (od Crnog mora do Jadrana ) gdje žive Hrvati
(još iz vremena perzijskih ratova, došli iz Harvatiša - južni Afganistan u sklopu tadašnjeg perzijskog
carstva.)
Nakon romanizacije (porimljavanja) Evrope i doseljenjih Kelta (Gala), Hrvata i dr.naroda, Kelti su
potisnuti na rubne dijelove Evrope.(Irska, Škotsa, dio Walles-a, Bretanja i španjolska Galicija.)
(1970-ih g. n.ere. IRA (Irska Republikanska Armija za oslobođenje Irske od engleske dominacije )
navijestila je Britancima "Dugi rat". Između 1973 i 74 g .U bombaškim napadima, zasjedama i
umorstvima pobijeno je 1.800 ljudi, od toga 600 civila.
2.006 g. IRA proglašava prekid vatre i diplomatsko riješenje irskog pitanja. To je 4.prekid vatre od
oosnutka IRA-e.)
BASKI - ( na svom jeziku zovu se EUZKOTAROK) danas žive s obje strane francusko-španjolske
granice u pokrajinama:Alava, Guipuzcoa, Vizcaya i Navarra, te u francuskom departmanu: PyreneesAtlantiques.
Južno od Prineja ima ih oko 850.000 i sjeverno 130.000 , a dodamo li tome još 170.000 iseljenika po
svijetu, ukupno ih je jedan milijun.
U španjolskom građanskom ratu 1939 god. oni z pokrajine Navarre stali su uz pobunjeničkog generala
Fraca, a oni iz triju ostalih pokrajina su bili uz zakonitu vlast Narodne fronte. (grad Bilbao bio je jedno
vrijeme sjedište republikanske vlade, a baskijski grad Guernicu razorili su nacistički bombarderi, što je
komemorirao Picasso svojo znamenitom slikom.)
(ETA - revolucionarna tajna organizacija za oslobođenje Baskije od Španjolske) od osnutka1959 g. do
2.006 g.djelujući do sada je ubila 800 ljudi. Uz otmice, pljačke i revolucionarne poreze bogatašima, od
1978 g.glave gube i predstavnici vlade, suda i vojske.)
VIKINZI

OD 41. g. do 2000.g.
41. 45.-476.g. po Kristu
Rimljani naseljavaju granične prostore (današnja Rumunjska, Mađarska, Srbija, Bugarska pa i. Hrvatska)
vojnim veteranima. (Mauri, Dalmati, Gali, a pod kraj i Germani, koji su odslužili 25 godina u rimskoj
vojsci - do 100 000 duša.)
* domovina Maura (Maurovlasi, Vlasi) sjeverozapadna Afrika (Alžir, Tunis, Maroko)

* Mauri nisu bili Slaveni ni Iliri, bili su tamnoputi, govorili su romanski u kući, a "slavenski" u javnom.
životu, kršćanske vjere.
* Hrvati a kasnije ni Srbim ni Bugari nisu se krvno mješali s Vlasima (imali su zakonsku i crkvenu
zabranu krvnog srodstva -- Manastirska povelja: "Zakon Vlaha")
3O6 g. Na bizantsko prijestolje, vojnim proglasom dolazi car KONSTANTIN (sin cara Konstancija Klora i
Jelene “tabularije” – služavke pri vojnim školama u Nišu ,tada važnom prometnom i vojnom središtu .
No otac je brzo ostavlja i oduzima sina, oženivši se bogatrom plemkinjom.)
Postavši car, Konstantin odmah poziva majku Jelenu (koja je u međuvremenu postala gorljivom
krščankom ) k sebi ,proglasivši je caricom s počasnim naslovom Augusta, te je ovlastio raspolagati
carskom riznicom
313g.Bizantski car.Konstantin (pod utjecajem majke ) iz Milana proglašava SLOBODU
KRŠČANSTVA– KRISTA i njegov znak stavlja na državne i vojne zastave,htijući od krščanstva učiniti
državnu ideologiju, a biskupe svojim podanicima ( carica se posvećuje dobrotvornosti i izgradnji
crkava: bazilika Sv.Križa u Jeruzalemu,Isusova Rođenja u Betlehemu, Crkva na Maslinskoj Gori iskapa
ostatke isusovog križa, zbog čega je u pjesmama zovu :”Sveta Jele Križarica–krščanska carica“)
326 g.(1.rujna) dekretom je ukinuo ludo klanje ljudi u gladijatorskim "igrama"- borbama u arenama. uz
zadovoljno urlikanje gomile gledatelja. ( Do tada, gladijatori - borci na život i smrt pozdravljali bi cara:
"Morituri te salutant" - pozdravljaju te oni koji će umrijeti, prolazeči ispred carske lože.
80 g.n.ere rimski imperator Tito sagradio je ogromni Kolosej na čijem se otvorenju klalo i ubijelo čak 100
gladijatora, a car Trojan je priredio bitku - pokolj s čak 10.000 gladijatora.)
423 g. gladijatorske igre su isčezle pod utjecajem Krščanstva.
Za cara Konstantina golemo rimsko carstvo obuhvaća Evropu – južno od Engleske i Dunava,Malu
.Aziju,Siriju i Palestinu, te cijelu sjevernu Afriku. Ti Rimljani naseljavaju granične prostore današnje
Rumunjske, Mađarske, Srbije,Bugarske i Hrvatske vojnim veteranima (Mauri,Dalmati, Gali, a pod. kraj
i Germani ) koji su odslužili 25godina u rimskim legijama.(ukupno do 100.000 duša.)
375 g. U Evropu provaljuju HUNI i jedan dio DONSKIH HRVATA - GOTA sa kraljem Odoakarom bio
povučen na zapad i dospio sjeverno od KARPATA među Skitska "slavenska" plemena,poprimajući
jezični utjecaj, a zadržavajući ime i dajući državnu organiziranost. To je zapadna ili BIJELA
HRVATSKA. (Nakon propasti Huna,Bijeli Hrvati stvaraju s Antima veliku državu od .Odre, gornje
Labe,Visle,doDnjestra,saglavnim.gradom.Krakovom.To.jeVELIKA.HRVATSKA)
378 g. Mongolski HUNI pokoravaju GEPIDE(germ.pleme).
391 g. Car Taodozije proglašava krščanstvo jedinom dopuštenom vjerom Rimskog Carstva.
394 g.HUNI sklapaju savez sa GOTIMA, (kako ih neki povijesničari zovu) ustvari Crvene Hrvate (danas
mađarsko zakarpatje).
410 g. (24.kolovoza) Vizigotski vođa Alarik osvojio je carski Rim i tri dana ga pustošio i pljačkao.(Sv.
Augustin je zapisao da je Rim pretrpio opravdanu kaznu za "grijehe prošlosti.")
Vizigoti su se ubrzo povukli u Galiju, a zatim u Španjolsku, gdje su poslije arapske invazije u
8.st.n.e.nestali iz povijesti.(Arapi su iz sjeverne Afrike osvojili Španjolsku i došli do Pariza.
441 g. ATILA ( 406 g. - 453 g.n.ere.)
( hunski vladar ) probija rimsku granicu, te sa Gotima-Crvenim Hrvatima, Gepidima, i "Slavenima"
osvaja DonjuPanoniju - (Srijem.sa.gradom.Sirmiunom,istočno.od.Murse. - Osijek preko Vinkovaca.do
utoka Bosuta u Savu, te Saviju i Norik - južna Austrija sve do Rima.
452g. Rimski biskup – papa LEON VELIKI izašao je pred hunskog vođu Atilu, koji je uznapredovao do
samog Rima, te ga nagovorio, da poštedi grad i oslobodi zarobljenike.
(To je prvi primjer,kako je crkva pomogla i zaštitila svoj narod ,zamjenivši državnu zaštitu ,jer rimski car
je stolovao daleko u Carigradu i bio je bespomočan)
(Sličan primjer su franjevci za hrvatske katolike u BiH za vrijeme turske okupacije ,a .suprotan
primjer je kada se Srpska pravoslavna crkva služeči interesu države Kraljevine Jugoslavije trudila da
sve pravoslavce iz turskih vremena uvjeri da su Srbi po narodnosti,umjesto da ih o vjeri poučava i
odgaja.)

----(Posljednji i najmočniji vladar Huna,(jedan od največih osvajača svijeta)koji je ubijajuči i paležom
osvojio nevjerojatno područje od Mongolije do Dunava,te od Crnog mora do Baltika, opkolio Carigrad i
kroz Francusku dopro do Orleasa. Nakon haranja Italijom povukao se na Dunav, oženivši se
Gotkinjom - Hrvaticom Lidikom,(pa se najeo i napio do besvijesti. Umro je u snu od gušenja, zbog
običnog krvarenja iz nosa )
454 g. Nakon smrti Atile,Goti i Gepidi sa podanicima "Slavenima" podižu.ustanak za oslobođenje od Huna
te se ovi povlače u jugoistočne stepe oko rijeke Dona.
Od te godine Goti i Gepidi gotovo 1.OO godina vladaju Donjom Panonijom (Srijem,bosanska Posavinaistočno od rijeke Urine i Usore, te Mačv a do Kolubare. Tu se masovno doseljavaju "Slaveni."
455 g. Pod vodstvom (germanskog - vandalskog) kralja GENZERIH-a Vandali su iz sjeverne Afrike
udarili na Apeninski poluotok Divlja vandalska horda nije samo pljačkala i ubijala sve živo, već i
bezrazložno razarala svo kulturno i umjetnička blaga na svom putu, no došavši pred Rim jednako su tako
postupali.
( Vandali nisu afričkog podrijetla, već im je pradomovina u baltičkom priobalju, odakle su od 2. do 5.st
n.ere u oihodu kroz Germaniju i Galiju prodrli na Iberijski poluotok i preskočivši Gibraltar razvalili
rimsku provinciju Afriku. Tu su stvorili gusarsku državu, te ugrožavali cijelo Sredozemlje napavši i sam
Rim. Tek 533 g. Bizant je slomio tu pljačkašku državu, iza koje je ostao samo pojam "vandalizam"
476 g. Gotski kralj ODOAKAR svrgnuo je posljednjeg rimskog cara Romula Augustula- počinje Srednji
vijek i raspad Velikog Rimskog Carstva - R A S K O L ( na zapadno i istočno)
489 g. Nakon propasti Huna, rimskim provincijama :Savijom i Norikom upravljaju GOTI-Crveni Hrvati, te
se nastavlja naseljvanje ovih krajeva i "SLAVENIMA", koji kao podanici priznavaju vrhovništvo
Gota-Crvenih Hrvata. To useljavanje traje sve do druge polovine VI stoljeća.
546 g. Bizantski car Justinjan I ( za vrijeme velikog gotskog rata ) dozvoljava LANGOBARDIMA
(german. Pleme)naseljavanje u Panoniji i Noriku ( južna Austrija) kao svojim saveznicima, zbog čega
dolazi do rata između Gepida i Langobarda, koji pozovu u pomoć turansko pleme AVARA
(koji.žive.uz.Crno.more.do.ljeve.obale.Dunava.
567 g. Avari se odazivlju, te potpuno razbiju Gepide,zaposjevši njihovu zemlju od rijeke Maruša (u Rumunjskoj
) do ispod Osijeka ( Mursa )
To novo susjedstvo nije se dopalo Langobardim, pa ovi 568 g. ostave svoje podrućje i
.presele.u.sjevernu.Italiju,prepustivši.ugovorom.Panoniju..i..Norik..Avarima.Provalom.u.Evropu,Avari i
pod njihovim vodstvom "Slaveni" , sa ciljem stjecanja ratnog pljena živjeli su raspršeni po
avarskim Hringovima ( vojni tabori ) u raznim bratsvima na čelu .sa županom i plemenskim
starješnama , kao i svi barbari tog vremena , za razliku od Germana, .koji su nastupali kao
jedinstveni organizirani narod pod vodstvom kralja ( Alarih i Teoderih ).tražeči novu postojbinu , kao
i Hrvati u 3. i 7. stoljeću.
Kako Avara nije bilo više od 2O.OOO duša , oni dopuste naseljavanje "Slavenima" .uz uvjet da
priznaju vlast Avara i pomažu im u ratnim pothvatima. Tako su se "Slaveni" brzo proširili do
bavarskih granica i do furlamdskih Alpa.
57O g. U Meki se rodio MUHAMED – osnivač islama u jednom od najmanjih klanova plemena
Kurejša. ( otac mu umire prije rođenja , a majka u dječačkoj dobi , pa ga je odgojio djed i
ujak,prateči ih u trgovačkim karavanama u Siriju.) sa oko 25 godina odlazi u trgovačku misiju u
ime bogate udovice Kadije, sa kojom se i oženio, iako 15 godi na mlađi od nje.
--- Oko 61O g. za vrijeme meditacije, u transu mu se ukazuje anđeo Gabrijel, koji mu je govorio
”TI SI BOŽJI GLASNIK “a tijekom života dao niz objava,koje su njegovi sljedbenici
zapisivali.i.oko.65O.g..obznanili.u.KURANU,koji.predstavlja..riječBoga
619.g..prognan..je.iz.Meke,pa.je.na.poziv.stanovnika.došao.u.Medinu.622.g..koja.se.smatra1.godinom
muslimanske ere.
----623 g. na čelu 6O-ak muslimana presreće i napada karavanu iz Sirije u Meku , što predtavlja

1. nasilno djelo u ime islama.
- 624 g. 8OO arapa iz Meke napada Muhamedovu vojsku, no budu poraženi ( 45 mrtvih i 7O zarobljeni )
Ta je pobjeda učvrstila Muhamedov ugled i vlast.
----63O g. Muhamed osvaja Meku , te sa 1O.OOO sljedbenika ulazi u sveti hram Čabu , pa mnogi arapi
prihhvaćaju islam. Arapska se plemena ujedinjuju pod Muhamedom i usvajaju zapovijedi islama. Iste
godine Muhamed vodi vojsku od 3O.OOO ratnika na sjevernu granicu sa Bizantom, da pokori vladare
Eilata, Adhruna i Jerbe.
. 63O g. bizantski car Heraklije pobjedonosno vraća pravi Križ krščanstva u Jeruzalem, osvaja ga,
njegova majka ( Sv Jelena Križarica) tamo gradi crkvu, a car osniva viteški red “ Čuvari Isusovog Groba.
Poslije toga Muhamed se vraća u Arabiju ,gdje 632 g. umire u Meki.
U obitelji muhameda dolazi do spora oko njegovog nasljednika – kalifa, te dolazi do podjele u. islamu
( “ZA” Umara– prorokovog.punca )
Upravo Umar vodi muslimane u nov osvajački pohod na bizantsku Siriju i Irak,koji641 g. osvajaju Egipat,
a 642 g. zagospodaruju Perzijom.( Perzija i Bizant jako su oslabljeni međusobnim ratovanjem, jer 626 g.
dolaskom Hrvata na Jadran , Bizant se oslobađa avarsko – slavenske opsade Konstantinopola , pa 627 g.
može definitivno poraziti njihovog saveznika Perziju.
---638 g. Jeruzalem se predao muslimanima, 711 g. muslimanska vojska prelazi Gibraltar i osvaja
Španjolsku.
Na istoku do 714 g. muslimani stižu do središnje Azije i sjeverne Indije, a na zapadu 732 g. pod
vodstvom Abdar -Rahmana prelaze Pirineje i ulaze u Francusku ( pljačkaju Bordeaux, te spaljuju
krščanske crkve) i dopiru do grada Poitieres ( kraj Pariza ) gdje se sukobljuju sa franačkom vojskom na
čelu sa Karlom Martelom ( djed Karla Velikoga ) koji ih poražava i protjeruje natrag
---- 669. – 718 g. u nekoliko navrata muslimanska flota opsjeda Konstantinopol,gdje ih Bizant
.jedva..porazuje
--- 846 g. muslimanska vojska ( 5.OOO konjanika i 1O.OOO pješaka ) iskrcava se u Italiji. Ostije
( branitelji, - hodočasnici i Anglo – sasi bivaju masakrirani ) po muslimani prodiru u Rim ( bazilika
Sv.Petra na vatikanskom brdu i bazilika Sv. Pavla bile su opljačkane - papa Sergius II i stanovnici Rima
bespomoćno promatraju iza Aurelijevih zidina.)
Saraceni osvajaju i grad Bari na Jadranskom moru , koji postaje sjedište Emirata , odakle oni gusariju
po hrvatskoj obasli Jadrana. Osvajaju i Siciliju, te 878 g. pada i Sirakuza
( Prema pisanju Gibbona, u južnoj Italiji “Saraceni” iz zabave oskvnjavljuju i samostane i crkve.
tijekom opsade Palerma , muslimanski poglavar rasprostro svoju ležaljku na sto za svetu
pričest..i.svake.noći.na.oltaru..žrtvovao.djevičanstvo..jedne.redovnice.)
Muslimani su zabranjivali obraćanje na krščanstvo , a javno odbacivanje Muhameda kažnjavali
.smrću. (“Templari” str. 72.)Takvo stanjeostalo je sve do “Križarskih ratova “(ervropske križarske kampanje
– Svi kraljevi Evrope na inicijativu pape u SVETOJ ALIJANSI.”, za oslobađanje Isusova groba)
595 g. Avari i "Slaveni" vode borbu sa bavarskim vojvodom Tasilom , a tri godine kasnije prodru u Istru,
gdje ih suzbije ravenski egzarh Kalinik.
6O2 g." Slaveni" sa Avarima i Langobardima ponovo teško opljene Istru, a slijedeće godine pomažu
Langobardima osvajati gradove u današnjoj Lombardiji i Veneciji Dovršeno naseljavanje Slavena –
kajkavaca na prostoru od Dunava do Bavarske.i.do lombardskih ravnica u Italiji( današnja sjeverozapadna Hrvatska, Slovenija, jugo-istočna Austrija i..jugo-zapadna..Mađarska)
614 / 15 g.Avari uz pomoć "Slavena" zauzimaju ruše i pljačkaju Salomu, ( stari Split ) Epidaur, ( današnji
Cavtat) Kotor,(u Boki Kotorskoj ) Segnu (današnji Senj ) i dr. pa je krščansko stanovništvo bježalo i sklanjalo se u Dioklecijanovu palaču, (današnji Split) Raguzu ( današnji Dubrovnik proširen kasnije na
Dubravu ( dubovu šumu u okolici,koju su po dolasku naselili Hrvati i proširili bedeme utvrde oko cijelog
tog naselja. )
623 - 658 g. za vrijeme vladara SAM-a nastaje prva hrvatska "država"pod imenom VELIKA
MORAVSKA (do provale Mađara na podrućju južno od Krakova, istočno od Praga, uz sjevernu obalu
Balatonskog jezera,(jer kneževinom Blatonskog jezera sa sjedištem u Blatengradu - Pečuh - današnja

mađar.-hrvat. Baranja.do.Drave.vlada.hrvatski.knez Braslav,sve do poraza prilikom provale Mađara 892
g.)i na istok do rijeke Tise.
623./624 g.Sam,vladar Moravske u sukobu s Avarima nanaša im prvi poraz, a značajna je i pobjeda
hrvatsog kneza Dobrete ( iz današnje rumunjsko - moldavske Dacije, istočno od Moravske) nad Avarima.
Na početku Samove vladavine večina Hrvata iz Bijele Hrvatske (vislansko - krakovski Hrvati, sjeverno od
Moravske) i drugih područja seli na jug u današnju Hrvatsku na poziv bizantskog cara Heraklija I (610.641 g.)
vidi 999g. ovog podsjetnika!
626 g. (31-srpnja) avarska vojska uz pomoć "Slavena" (8O.OOO ratnika ) napada Carigrad , sklopivši savez
za vrijeme bizantskog cara Heraklija I ( 61O –641 g. ) sa Bugarima i Perzijancima.
Napad se vodio svom žestinom pet dana uz upotrebu velikog broja ratnih sprav, pokretnih .kornjača i
ljestava podigli su 12 visokih pokretnih tvrđava , ali u grad nisu uspjeli prodrjeti. .Slaveni su pokušali
prevesti Perzijance na evropsku stranu pomoću 1.OOO jedno – drvenih lađa, ali .je bizantsko brodovlje
uništilo avarsko - slavensku flotu.
---U noći 4. na 5. kolovoza 626 g. avarski kagan ( kralj ) zapalio je logor i naglo se povukao u svoju
zemlju,iako su Perzijanci s istočne strane i dalje ostali u ratnom stanju , jer je kagan saznao, da su u
njegovu zemlju provalili opasni neprijatelji -- HRVATI, koji su se rimskim cestama zapadnom
Ugarskom spuštali prema današnjoj zapadnoj Hrvatskoj i Jadranu temeljem ugovora sa
Bizantom( Ugovor je bio sklopljen krajem jeseni 625 g. i zajamčen “Carskom zapovijedi” koja je
Hrvatima osiguravala velike koristi, a posebno, da će im dati sve zemlje , koje oni oslobode od Avara.)
----Tako jedan dio Hrvata prelazi smrznutim koritom na drugu obalu Dunava ( oko ušća Vaga u Dunav )
i zauzima širji pojas ,kako bi osigurao nesmetan prijelaz glavnini Hrvata ,kada pođu na jug.
Početkom srpnja 626 g. ( opskrbivši se ljetinom ) glavnina Hrvata na čelu sa vladarem ( otac prvog
hrvatskog vladara u novoj domovini-- PORGE ) prelazi Dunav prodirući prema jugu i prije nego li je
avarski kagan mogao stiči od Carigrada u Podunavlje, Hrvati su već duboko zašli u tadašnju
Dalmaciju,potiskujući.Avare.iz.Primorja,Dalmacije,Predolja,Bar-a,Boke-Kotorske,novog i starog Epira
albanskog primorja)
---- Iako su Hrvati bili saveznici Bizanta , oni su prema ugovoru , osvojene zemlje zadržali za se i
nisu ih dali pod izravnu upravu Bizanta.
( Splitski arhiđakon Toma ( 12O1. – 126O g.) u svom znamenitom djelu “Historija salonitana “ zabilježio
je predaju o dolasku Hrvata na Jadran. “……. od poljskih strana ,koji se nazivaju Lingonima , bilo
je došlo s TOTILOM sedam ili osam plemenitih rodova. …….Narodi , koji se nazivaju
Hrvatima …….mnogi ih nazivaju Gotima, a ta kođer i Slavenima” , prema osobnim imenima onih,
koji su došli iz Poljske i Češke.)
--- K. Porfirogenet ( bizantski car i kroničar ) u 3O. poglavlju “ O upravi u carstvu “ zabilježio je:
Hrvati su pak stanovali u ono vrijeme s onu stranu Bavarske , gdje su danas Bjelo – Hrvati ,jedan od
njihovih.rodova.,najme, petero brače : KLUKAS, LOBELOS,KOSENCES,MUHLO, i HROBASTOS,
i dvije sestre TUGA i BUGA, odijelili su se od njih i došli zajedno sa svojim narodom u Dalmaciju
i našli Avare u posjedu te zemlje .Pošto su neko vrijeme međusobno ratovali , pobijedili su Hrvati .
Neke su od Avara sasjekli, a ostale prisilili da im se pokore . Od tada su u toj pokrajini zavladali
Hrvati.)
Vidi 999.godinu ovog podsjetnika !
629g.Bizantski-car.Heraklije.I..i.franački.kralj..Dagobert.sklapaju.savez.protiv.zajedničkog.neprijatelja.Avara
635 g. U Srijemu su se odigrale dvije posljednje borbe Hrvata i Avara uz pomoć "Slavena" prve
selidbe, romanskih ostataka iz bosanskih planina (vlaha ) i potomaka grčkih zarobljenika na čelu sa
Kuvereom ( koje su Avari zatočili u Srijemu , da im kao robovi obrađuju
zemlju ) pa se avari prisilno povlače u sjeverno podunavlje iznad rijeke Tise.)
---iste godine car Heraklije I potvrđuje Hrvatima zauzete i naseljene zemlje carskim dekretom
zvani..KELEUSIS..u..prjevodu..“NAREĐENJE” Za života Heraklija I i pape Ivana IV, a za vrijeme
hrvatskog vladara PORGE-a , jedan dio Hrvata se pokrštava te se uspostavlja cekvena hijerarhija u
Dalmaciji

----Od Hrvata koji su došli u Dalmaciju (koja u bizantsko vrijeme u 7.stoljeću obuhvaća
Dioklecijanovu podjelu ( iz 297 g. po Kristu od Bara do Dunava ) jer Bizant tu nije imao organi
ziranu upravu , odijelio se jedan dio Hrvata i zavladao Ilirikom ( kasnije,Duvanjskim saborom )
-----753 g. Crvena Hrvatska –južna , pa još kasnije Hum --- humske zemlje , pa hrvatska DUKLJA
– danas crnogorsko i albansko primorje ) kao i Panonijom
.( Stara hrvatska kronika bilježi ”U tom STROIL , brat njegov s vojskom svojom vaze kraljevstvo od
Ilirije,a to jest sva zemlja , ča jest s ovu stranu Valdemije ( Vinodola ) deri Polonije ( Apolonija u
Albamiji )
SVIOLAD, sin Stroilov …." i bi kraljevstvo Bosna i Valdemin deri Polonije, tako primorsko, kako i
zagorsko kraljevstvo."
.
Poč. III. Stoljeća ( 175 g. i 22Og poslije Krista ) Hrvatsko ime sačuvano je i prvi puta se spominje
na 2 ploče
Na prvoj ploči u gradu Tanaisu (ušće Dona u Azovsko more) za Tanaiskog cara SAUROMATESA (175.211.)na grčkom jeziku spominje se odličnik- sin HORVATOV: (“CHOROIATHOU” )
Na drugoj ploči pisanoj 220.g. za cara RESKUPORIDA, sina SAUROMATESOVA,među četri
tanaiska poglavara navodi se HORVAT SANDARZIJEV ( CHOROATHOS SANDARSIOU ) – starokajkavski HORVAT
Slijedom toga, Hrvati su došli iz južnog Afganistana, Beluđistana - istočnog dijela Perzije (dio današnjeg
Irana) u jugoistočnu Evropu 2.puta u sklopu 4 perzijsaka- invazijska rata (514.-486 g.pr.Kr) kada
nastaje Bijela Hrvatska i treči puta sa provalom Huna 374g.n.ere.,kao Goti kada ruše Rimsko Carstvo i
četvrti puta 626 g. na Poziv Bizanta, radi suzbijanja Avara i Sjauša ("Slavena"). Prvo doseljavanje Hrvata
i to na Jadran zbilo se oko 1000. g pr.Kr.poslije propasti hrvatskih država na Bliskom Istoku (Mitani,
Egipšat i Izrael.)
Na kamenom natpisu kralja DARIJA I ( 522. – 486 g. prije Krista ) između 23 naroda , koji su
činili tadašnju Perziju,navodi se narod “HARAUVATIŠ”. Perzijske svete knjige : “AVESTA VIOR “
zovu taj narod “HARAHVAITI
.-----Slijedom toga, Hrvati su došli iz južnog Afganistana , Beluđistana, istočnog dijela
Perzije( dio današnjeg Irana ),gdje od cca 68.- oko 342 g.n.ere žive u sklopu Crnomorskog
kraljevstva
(ukupno 252 godine),koje je vazalna država Rimskog carstva iako pod grčkim kulturnim
utjecajem. O vladarima toga vremena nema nikakvih podataka osim njihova imena i vremena valadanja,
(na pr. Rheskuporid I oko 68.-90 g….,Sauromat II oko 172.-211 g….Reskuporid V oko 304.- 342
g.n.ere.) iako postoje mnogobrojne ploče i podaci u Petrogradskom arheološkom muzeju.
Vjerojatno s provalom Huna u Evropu 374 g.kada se kreču i Germani.Gali i dr. kreču i Hrvati, obnovivši
u Evropi svoju državu- Bijelu Hrvatsku,a potom i Veliku Hrvatsku s Antima (s drugima),a 626 g.(VII
st.) temeljem ugovora sa Bizantom dolaze na Jadran u današnju domovinu R Hrvatsku.
(Od kuda su došli u Afganistan - vidi posebno CD poglavlje "Tko su i odakle su Hrvati" i )
CD poglavlje Bijela Hrvatska )
Perzijski način obilježavanja strana svijeta:
bijela = zapad
crvena = jug
zelena = istok
crna = sjever
BIJELA HRVATSKA(sjevernaČeška,Slovačka,južna Poljska – ostatak Bijele - zapadna hrv.iz 5st.pr.Kr)
VELIKA HRVATSKA( od Odre, gornje Labe i Visle do Dnjestra- s Antima )
( od 375 g. do 626. godine )

CRVENA HRVATSKA: - donski Hrvati ( djelomično ostali tamo )
- Hum,Zahumske zemlje ,Duklja ( Boka – Kotorska, Bar, Uljcin, Drač )
u Albaniji ) ( od 7. do 13. stoljeća )
--- ( 2,000 g.svjetski priznata znanstvena ekipa od 17 članova,među kojima i naš stručnjak Dragan
Primorac (ministar R H) na čelu s prof.Ornell-om Semino(talijanka) u časopisu Science, objavili su
analizu Y KROMOSOMA (kojeg nasljeđuju samo sinovi preko oca)1007 evropskih muškaraca,među
kojima je bilo i 58 Hrvata. Rezultati pokazuju,da 45% Hrvata nose genetski biljeg EU7(star oko 22.000
godina,a potječe iz srednje Azije) Hrvati u 29% nose genetski biljeg EU19 (tzv.slavenski) dok 10%
Hrvata nosi genetski biljeg EU18 (tzv.keltski)
Dragan Primorac je također istraživanjem na 256 muškaraca u BiH utvrdio,da tamošnji Hrvati imaju
čak 73% tog azijskog biljega, Bošnjaci 48%,a Srbi samo 30% )
(Analiza Y kromosoma i taj genetski biljeg nisu jedini mjerodavni za bilo kakav zaključak)
635.g. Dolazak Srba (SARDA) u današnju domovinu ("Iliri"- Hrvati okupljeni od Kosova do mora i Albanije
još od vremena 4. perzijskog rata - kolonizacije jugoistoka Evrope.)
Veći dio Srba (SARDA) seli na Balkan, gdje biva od bizantskog cara Heraklija I naseljen u "Srbištu"
u .Tesaliji, a jedan dio,nezadovoljnih time (oko 4 000 duša) Bizant naseljava između rijeka Ibra i Drine
(srednjevjekovna Raša) Tu zatiču "Slavene" -Hrvate štokavce, koji su došli iz Perzije 514.-486 g.pr.Kr (za
perzijskih ratova) dajući im svoje ime i državnu rganiziranost, ali se etnički i jezično s njima stapaju,
živeći tako uz Maure (Vlahe). ..........vidi CD poglavlje : BIJELA HRVATSKA !
(Srednjovjekovne kraljevske listine govore o Maurima, kao četvrtini sveukupnog stanovništva sa
statusom poluropskih državnih obveznika s kojima se Srbi nisu krvno mješali sve do dolaska Turaka
(XIV.st.). Imali su
čak zakonsku i crkvenu zabranu krvnog srodstva :"Manastirska povelja Zakon o
Vlasima".)
Dolaskom Turaka Mauri ulaze u njihovu vojnu službu, čime stiću materijalne i druge privilegije, a time i
mogućnost mješanja sa ostalim stanovništvom.
641.g.Papa Ivan IV šalje po cijeloj Dalmaciji i Istri opata Martina s obiljem novaca radi iskupljenja.robova –
zarobljenih Romana - kršćana od pogana.
Vračajući se u Rim ponio je sa sobom "moći" dalmatinskih kršćanskih mučenika . (moći Sv. Venacija i
Sv. Dujma prvi dalmatinski biskupi)
642.g.Pokreće se vojni pohod hrvatskih stanovnika primorskih krajeva, brodovima preko mora radi napada na
južnoitalske LANGOBARDE. Potukavši ih u početku stanu nemilo pljačkati te krajeve, dok najposlije ne
budu poraženi i vraćeni natrag.(vjerojatno je taj pohod imao podršku Bizanta, jer su Langobardi drsko
provalili u rimsku Italiju i zauzeli je, a i Papa bješe u neprijateljstvu s ovim arijanskim narodom.)
670 g. Neki salonitanski i stobrečki bjegunci obnavljaju na Braču “ zapušteni grad “ i tako produžavaju
krščanski život. Krščanski život sačuvao se dosta snažno i u Zadru i na otoku Rabu, usprkos propasti
salonitanske metropole i biskupije…..” kako je nekad bilo “ Također . su osnovane biskupije na otoku
Krku i Osoru ( Cres)
678 g. Hrvatski se knez ugovorom sa tadašnjim papom AGATONOM( koji umire 681 g. ) obvezuju
da :“nikad neće provaljivati u tuđe zemlje ,niti ondje ratovati.”O tome savjedoči bizantski car kroničar
KONSTANTIN PORFIROGENET sredinom l0 st.(zacijelo temeljem ,brižno.čuvanih.spisa u carigradskoj
.arhivi )Papa se tim ugovorom obvezuje, da će se:”za njih boriti i na pomoć im biti Bog Hrvata, kad god
drugi Narodi provale u hrvatsku zemlju i ratom ih uznemira.”
To je 1. međunarodni mirovni ugovor. ( 680 g. papa Agaton piše pismo caru Konstantinu IV, iz kojeg se
može zaključiti , da su Hrvati dobrim dijelom već bili kršteni,jer papa navodi, da među njima djeluju i
mnogi biskupi .)
681.g. Dolazak Bugara na Balkan
* Oslabljeni Bizant odmah pristaje plaćati danak, dozvolivši naseljavanje.
* Zatiču potomke rimskih Maura (Maurovlaha, Vlaha) zvanih "crni latini
* (žive zapadno od Šar planine do Pnda, dok dečanski Mauri žive sjeverno od Dunava – (Rumunjska )

Završetkom prodora Bugara na Balkan (početak VIII. stoljeća) Raška (“Srbi” se stavljaju pod zaštitu
Dalmatinske Hrvatske, koja na DUVANJSKM SABORU (753.g.) stvara posebnu jedinicu hrvatske drža ve za zaštitu Raške (Srba) od vanjskog neprijatelja. (jedini slučaj zajedniče države do 1918.g.)
685.g.- 695.g. Novi bizantski car Justinijan II odmah se upušta u rat s Bugarima otkazujući plaćanje .godišnjeg
danka, a naskoro zaraćuje s Arapima, zbog čega ga vojska svrgava s vlasti. Slijedi razdoblje nekoliko
slabih vladara sve do 717.g. zbog čega i na Balkanu i Jadranu traje razdoblje mirnog razvoja.
717.-741.g. Bizantski vladar car Leon III obnovitelj novog carskog ugleda i moći, sada još i pod snažnim grčkim
utjecajem i u javnom i crkvenom životu, time završava povijesni proces raspadan ja velikog rimskog carstva
718.g. Odbija ponovnu najezdu Arapa, čime je spasio kršćanstvo i njegovu kulturu, zaustavivši. zauvijek prodor
Arapa na europski istok.
726.g.Bizantski car Leon III započinje stoljetnu borbu oko svetačkih slika sa ciljem objedinjenja svjetovne
crkvene vlasti u vladarevoj osobi. zabranjuje svako poštovanje svetih slika čak da se sve unište, čime
izaziva veliko nezadovoljstvo diljem carstva,te nastaje pokret kaluđera, Pape Grgura II i naroda, a cilj mu
je potpuno oslobođenje od te carske vlasti - plane pobuna.
Papa Grgur II saziva rimski sinod (sabor) zastupajući protucarski stav i ističući KATOLIČKI princip, da su
crkvena i svjetovna vlast dvije odijeljene vlasti - da se država ne miješa u vjeru. Papa poziva sve kršćane da
se suprostave jer "da je ustala bezbožnost":
732.g. Car Leon III zbog toga oduzima sva imanja obiju rimskih crkava (Sv. Petra i Sv. Pavla)u
kajevima:Siciliji,Sardiniji,donja Italija i svakako Dalmacija, te ih podvrgava carigradskompatrijarhu.Time
je utemeljen bizantski pravni princip, da se vjerske i državne granice moraju podudarati, tj. da u bi
zantskoj politici nema mjesta ni jednoj tuđoj crkvenoj vlasti, nezavisnojod.cara
754.g. Papa Stjepan III (jer Grgur II umire) zbog takvog stanja predaje se zaštiti franačkog kralja Pipina.
(Od 5.- 7.st pokrštavanje Franaka i zemlju vodi kralj Klodvig I , njegov sin Hildebert iz dinastije
Merovinga, a tada vodstvo preuzima dinastija Karolinga.)
Langobardi oduzimaju Bizantu srednju Italiju, što je imalo presudan utjecaj na Hrvatsku, jer Salonitanska
Splitska nadbiskupija još nije obnovljena, a svo pučanstvo ovih krajeva još živi u poganstvu.
Papa zato šalje nekog Ivana iz Ravene, da potakne obnovu biskupije nekadašnje Salone, koji stoga obilazi
cijelom Dalmacijom - Hrvatskom. Postojeće svečenstvo ga prihvaća, papa ga zatim posvećuje i
dozvoljava, da sva prava i sloboštine nekadašnje Salone prijeđu na splitsku crkvu, te Ivan postaje prvi
nadbiskup u Dalmaciji, Panoniji. (obnavlja crkve, organizira svečenstvo i službu Božju, širi katolički
nauk, pretvara Dioklecijanov hram u crkvu, te prenaša tijelo biskupa Dujma iz Salone u Split
788.g. Dolazi do rata Franaka i Bizanta (Franci osvajaju Istru)
791.-802.g. Buknuo dugo pripreman rat franačkog kralja KARLA VELIKOGA s Avarima.oslobođena od
Avara Kranjska, donja Štajerska, a panonsko-hrvatski knez Vojnomir napušta avarskog vladara
HAGANA, priznavši Karla Velikoga za vrhovnog gospodara, prihvativši obvezu .vojne službe i davanja
darova.(langobardsko-franački kralj Karlo Veliki (rođen 742 g.-sin Pipina Makog) stvorio je silom i
diplomacijom golemo carstvo, koje je obuhvačalo sve zemlje zapadne i središnje Evrope (od Ebra do Tise
i od Rima do Labe.Od godine 800. do smrti 814 g.nosio je titulu cara Svetog Rimskog Carstva.)
Karlo Veliki 795.g. organizira drugi pohod na Avare, povjerivši vodstvo furlandskom marjgrofu Erlihu, a
ovaj to prepusti panonsko-hrvatskom knezu Vojnomiru, koji prodre duboko u avarsku zemlju sve do
između Dunava i Tise.
796.g. Još jedna Karlova vojna na Avare (opet do Dunava i Tise) pod vodstvom italskog kralja Pipina, čime je
zauvijek nestalo avarske države.
Time je čitava Panonska Hrvatska potpala pod Franke (sve do Srijema), a pod namjesništvo furlandskog
markgrafa i upravu hrvatskog kneza (krajem VIII. stoljeća ovi se krajevi pokrštavau.)
800.g. KARLO VELIKI (na Božić) kruni se za cara Svetog Rimskog carstva.
803.-878.g. čitava dalmatinsko-hrvatska oblast (između mora, Raše - Istre, Vrbasa i Cetine) bila je pod
Franačkom vlasti, koju nadzire furlanski markgraf KADALOH (jer Pipin umire) s time, da je
dalmatinskim Hrvatima ostavio slobodan izbor domaćeg kneza uz obavezu služenja vojne službe i
davanja darova.

*Time.je..nastavljeno .pokrštavanje.dalmatinskih.Hrvata
Oko 800.g. Poznat je VIŠESLAV kao prvi kršteni hrvatski knez, sa sjedištem u NINU, gdje je župan Godeslav
sagradio crkvu Sv. Križa. (krstionica iz te crkve danas se čuva u Veneciji.
* oko 814.g. osnovana je Ninska biskupija(Kod Lovrana iz zasjede bude napadnut italski kralj.Pipin, kod
čega markgraf biva ubijen - nasljeđuje ga markgrof KADALOH
* U Bizantu neprestane vladarske trzavice i smjene vladara (slabljenje)
* Počinju borbe Franaka s Dalmatinskom Hrvatskom
Istodobno je sklopljen mir između Bizanta i Franaka, po kojem car Karlo dobiva Istru i dalmatinskohrvatsku kneževinu, a car Nikifor (bizantski) dobiva gradove: Zadar, Trogir, Split te otoke: Krk, Rab i
Cres sa Lošinjem. (Osor)
806.g. Venecija, dalmatinski gradovi i otoci predaju se pod vlast Franaka preko svog poslanika. zadarskog
biskupa DONATA, zbog čega dolazi do ponovnog rata u kojem bizantska mornarica pobjeđuje, pa su ti
gradovi otoci i Venecija vraćeni pod bizantsku vlast.
814.g.(28.sijećnja) u Achenu umire Karlo Veliki- tvorac golemog franačkog carstva, a nasljeđuje ga (slabić)
sin LUDOVIK POBOŽNI, (814.-820.) kojeg priznaju oba hrvatska kneza: panonski LJUDEVIT (810.823.) i dalmatiski BORNA (810..823.) sin i nasljednik Višeslava. Poslije Karlove smrti država se raspala
na zapadnu polovicu iz koje će nastati Francuska i istočnu,koju su Rimljani nazvali Germanija. Pod
imenom Svetog Rimskog Carstva njemačke narodnosti, njezin je vijek potrajajo do 1806 g.kada se
Napoleon okrunio kao jedini baštinik Karla Velikoga i njegovih tradicija.
818.g.Posavski knez Ljudevit (sjedište u Sisku za područje cijele Savije i Srijema?) diže ustanak, ne bi li se
riješio Kadaloha.
* 819.g. markgraf Kadaloh odmah kreće sa italskim četama na Ljudevita ali bude potučen a u daljnjem
pregovaranju sa carem o smjeni Kadaloha biva odbijen.
* Zato se Ljudevit odluči za oslobođenje od franačke vrhovne vlasti, zbog čega zove u pomoć.
Slovence,dalmatinske Hrvate i Timočane. (dalmatinski.knez.Borna.odbacuje.taj.savez, te ostaje vjeran
Francima, zbog.još.nekih.opasnosti.odBizanta u svezi gradova)
Nasljednik Kadalofov markgraf Balderih skuplja vojsku i kreće na Ljudevita, a saveznik mu je knez
Borna, kojemu se pridružuje Ljudevitov tast Dragomuž, dok Bornini podanici
Za slabe vladavine Ludovika Pobožnog u carstvu nastaju neredi i samovolje,a naročito u .Panonskoj
Hrvatskoj, gdje markgraf Kadaloh naročito i nasilno postupa.
* Gačani pomažu Ljudevitu. Borna potučen do nogu (jedna spašava glavu) a Dragomuž pogiba.
820.-822. Franci šalju (10 puta) veliku vojsku na Ljudevita, pale i pljačkaju Panonsku Hrvatsku i. najposlije
pobjeđuju, ali Ljudevita nisu uhvatili.
* Ljudevit odlazi u Dalmatinsku Hrvatsku, gdje ga Bornin ujak Ljudemisl dade mučki ubiti
821.-835.g. Kneza Bornu nasljeđuje sinovac VLADISLAV - vazal franački.
* Bizant zbog prevrata na vlast naglo slabi - naročito mornarica.
* Venecija se otme od vlasti Bizanta, preuzimajući ulogu jadranskog policajca.
Južno-dalmatinska plemena između Cetine i Neretve osvajaju susjedne otoke (Brač, Hvar,Mljet, Korčulu)
drsko gusareći, zbog čega dolaze u sukob s Venecijom. (823g.)
835.-845.g. Vladislava u dalmatinskoj Hrvatskoj nasljeđuje MISLAV sa sjedištem u Klisu.
* sukobi s arapskim gusarima.
* sukobi s Venecijom uz pomoć Neretvljana.
841.g. Arapi do nogu potukli mletačko-bizantsko brodovlje, ulaze u Jadransko more sa 36 lađa,zapale bizantski
grad Osor, papinu Ankonu, a na povratku u Budvu i Kotor, te iduće godine Bari i sam Rim ( to je
uzrokom slabljena mletačke mornarice )
845.-864.g. TRPIMIR nasljeđuje Mislava (sjedište u Klisu - franački vazal) nosi naslov "S POMOĆU BOŽ JOM KNEZ HRVATA"(prvi spomen hrvatskog imena na kamenim spomenicima. Kao osnivač dinastie
Trpimirovića potpisao je darovnicu splitskom biskupu Petru. Ta isprava iznimno je državno-politički
važna, jer osim što prvi puta spominje hrvatsko ime u domačem izvoru, ona Trpimira naziva:Dux

Croatorum. Darovnica spomnje mnoge pojedinosti o organizaciji hrvatske države u 9.st., a Trpimira
spominje kao uglednog vladara. Početak.crkvenog.raskola.između.Carigrada..i.Rima
845.g.Franački kralj Ludovik Njemački predaje Panonsku Hrvatsku knezu PRIBINE (utvrđeni.grad oko
Blatnog jezera i zemljišni posjed nedaleko današnjeg Jasenovca)
* Kao.vazal.kralja.Ludovika.Njemačkog,.ratuje..s..Bugarima.
* 860.g. pogiba, a nasljeđuje ga knez KOCELJ koji nastavlja jačati kršćanstvo.
866.g. Arapi opsjedaju Dubrovnik (15 mjeseci) pa ovaj traži pomoć Bizanta
* U Bizantu upravo Car VASILIJE I (osnivač makedonske dinastije) ubija cara Mihajla i sam postane car obnovitelj bizantske svjetske politike.
* Vasilije se odaziva pozivu Dubrovnika 867.g. sa 100 lađa - Arapi bježe, što učvrsti moć Bizanta, pa ga
priznaje dalmatinska Hrvatska osim Neretvljana.
Na zapadu Jadrana je slično: Itali traže pomoć protiv Arapa od Ludovika Njemačkog, koji šalje kopnenu
vojsku i sklapa savez sa Bizantom radi napada njegove mornarice s mora
* U to doba pokrštavaju se Bugari
864.-876.g. DOMAGOJ zauzima knežev prijesto u dalmatinskoj Hrvatskoj.
* Nije iz roda Trpimirovića (iako je Trpimir imao sina: Zdelsava, Petra i Mutimira)
Venecija poslije Arapa ojačala, prekida mir potpisan još sa Mislavom, a Domagoj zatraži obustavu
neprijateljstva. (još nije spreman)
* Započinje 7.-godišnji ustanak protiv Franaka, uz potporu Bizanta.
869.g. Zbog međusobne nevjerice Bizanta i Franaka, čiji će biti Bari, kad potuku Arape, uočivši samo malu
vojsku Ludovika, Bizant povlači brodove i bitke nema.
870.g. Sveopći CRKVENI SABOR u Carigradu. (Bugari, Bizant, Papa Hadrijan II, Grci i Franci Ludovik II)
Zbog bugarskog zahtjeva (car Mihajlo Boris) da pripadne Carigradu i grčke potpore
tom zahtjevu dolazi do razmimolaženja, prekida Sabor. (papini i Ludovikovi poslanici se vraćaju kući)
* Ludovik povede sam veliku vojnu na Arape u Bari, pozove u pomoć znatnu mornaricu kneza Domagoja
(871.-pada Bari)
Bizant u isto vijeme tajnim gusarima zarobljava papine poslanike na putu kući,napada dalmatinske
gradove, ne bi li time spriječio Domagoja u bitci kod Barija. - Neretvljani priznaju Bizant.
* Raspada se savez Franci - Bizant i područje se dijeli u 3 carstva (Franačko - Bizantsko i Bugarsko)
872.g.Sicilijanski Arapi su poraženi, ali stižu Arapi sa Krete i opljačkaju cijelu dalmatinsku obalu Hrvatski
brodovi u istarskim vodama kod Savurdije napadnu mletačke, koji su izviđali Arape,te ih uništavaju.
Zbog toga se obnavlja neprijateljstvo Venecije i Domagoja, koji nemilosrdno tuče Veneciju,pa ova traži
zagovor od Pape ivana VIII. koji simpatizira Domagoja još od bitke na Bari.
(Domagojevo ime i Neretvljani ostali su u mletačkim uspomenama kao:"PROKLETI Pesimus sclavorum
dux)
* Na prijekore Pape Ivana VIII dolazi do primirja 876.g.
874.g.Na poticaj Bizanta dolazi do nemira u dalmatinskoj Hrvatskoj, zbog tri uglednih nezadovoljnika
(vjerojatno sinovi Trpimira) što Domagoj spriječava i pogubljuje jednoga
876.- 898.g. Domagoja nasljeđuje sin ILJKO.
878.g. Završava ustanak protiv Franaka u dalmatinskoj Hrvatskoj, koji započima za Domagoja i to
pobjedonosno, čime zauvijek oslobađaju Franka.
878.-879.g. ZDESLAV sin Trpimira uz pomoć Bizanta protjera sinove Domagoja.
* Pokrštavaju se Neretvljani, zagorski Srbi, i dr. pod Carigradskim utjecajem - što nije pravo Papi Ivanu
VIII.
* Hrvati su nesložni, dijele se na 2 stranke : Trpimirovićeve (bizantske
Domagojeviće (franačka)
* 892.g. skovana je zavjera na čelu s Branimirom. (možda sin Domagojev)
882.g.BRANIMIR zasjeda na kneževski prijesto dalmatisnkih Hrvata. (pošto ubija Zdeslava, kod Knina ima
natpis:" .... slavnoga kneza Zdeslava ... strelicama ubijena".

Kao osnivač nezavisne Hrvatske odaje Papi Ivanu VIII neograničenu odanost prijestolju Sv. Petra (knez,
narod i ninski biskup Teodosije)
* Papa Ivan VIII obradovan time, na Spasov dan održi službu Božju na kojoj blagoslovi kneza .Branimira i
sav narod hrvatski i svu zemlju njegovu. Nadahnut time šalje poruke bugarskom caru Mihajlu Borisu,
dalmatinskim gradovima (bizantskim vazalima) i biskupima hrvatskim radi crkvenog uređenja zapadne
orijentacije.
* Bizantskom caru Vasiliju umire sin (Konstantin) pa gubi interes za održavanje velesile.
* sporazum Ivana VIII, Vasilija i Fotija (grčkog crkvenog poglavara) kojim se Grci i Vasilije I odriču
pretenzije na Bugarsku i Hrvatsku crkvu (osim dalmatinskih gradova)
* Branimir se time oslobađa bizantske vlasti a uz dozvolu Pape u crkvi pored latisnkog dozvoljen
je .narodni jezik.,
U to se desi proputavanje moravskog nadbiskupa Metodija za Carigrad (pobornika crkvene službe na
narodnom jeziku) što snažno potiče takav pokret u Hrvata i revolt latina.
* Bizantski dalmatinski gradovi (Split, Zadar, Trogir, Osor, Rab, Cres) i otoci odredbom Bizanta moraju
plaćati 100 dukata hrvatskom knezu na ime mira i odštete za upotrebu zemljišta van zidina.
* 886.g. umire Vasilije I, a nasljeđuje ga stariji sin Leon VI. (svrgava grčkog patrijaha Fotija, zatraži
pregovore s rimskim papom, čime nastaje skladni odnos istočne i zapadne crkve.)
(Kako umire i splitski nadbiskup, spličani odabiru za novog nadbiskupa ninskog biskupa Teodosija, što
naljuti novog Papu Stjepana V, jer nije obavješten o tome.)
886.g. Dolazi do teškog sukoba Venecije i Neretvljana, pod knezom Branimirom.
* 887.g. Kod Makarske, Neretvljani razbiju mletačku vojsku i brodove, a samog dužda Petra Kandiljana
ubiju.
* Da bi dalje trgovala Jadranom, Venecija pod šokom umjesto novih ratnih operacija, odluči plaćati .godišnji
danak hrvatskom knezu.
* Punih 100 godina nema glasa o hrvatsko-mletačkim sukobima. (odvija se mirna trgovina među
gradovima)
892.-910.g. MUTIMIR, najmlađi sin Trpimira nasljeđuje Branimira, voljom naroda na Saboru – sjedište kod
Trogira Nazivao se :"BOŽJOM MILOŠČU KNEZ HRVATA".
* Vlada u skladnom ozračju istočne i zapadne crkve, te postoječih velesila (Bizant,Venecija,Franci i Rim)
* U doba Branimira i Mutimira na čelu Posavske Hrvatske je knez Braslav (880.-900.) vjeran franački
vazal, koji se u gradu Tulln-u (kraj Beča) poklanja caru Karlu II Debelom (884.g.) i tu susreće moravskog
kneza Svatopluka i nadbiskupa Metodija. (za vrijeme ratova Karla II i Svatopluka pomaže caru)
892.-898.g. U ravnicama kod Tise i Dunava pojavljuje se novi narod - MAĐARI.
* Tu zatiču Maure (Vlahe) odmah udare na Veliku Moravsku državu i potom nasele današnji prostor, čime
nestaje franačkog utjecaja u Panonskoj Hrvatskoj, a s njim i kneza Braslava.
891.g. Umire Raški "srpski" knez Mutimir, koji je od 854.g. složno vladao sa braćom: Strojimirom i
.Gojnikom (sinovi kneza Vlastimira) koji uspješno odbijaju napad Bugara.
* Poslije pobjede nad Bugarima, Mutimir odlućuje da uz pomoć Bugara ostane sam na vlasti, te zarobljava
braću i šalje ih u zatočeništvo bugarskom caru Mihajlu Borisu, a zadržava Gojnikova sina Petra..
* Ubrzo Petar Gojnikov pobjegne u Hrvatsku knezu Branimiru.
* Papa pokušava nagovoriti Mutimira 873.g. da prihvati nadbiskupa moravskog Metodija radi nastavka
pokrštavanja i priznavanja rimske Sv. Stolice, ali bez uspjeha.
* Mutimira nasljeđuje PRIBISLAV (najstariji sin)
892.g. Vraća se iz Hrvatske Petar Gojnikov uz potporu hrvatskog kneza Mutimira te protjera bratića Pribislava
i oba brata Borena i Stjepana i sam preuzima vlast. (892.-917.g.)
* Sad protjerana braća uteknu u Hrvatsku, te za tri godine Boren sa sinom Pavlom napadnu Petra Gojnika,
no neuspješno te budu osljepljeni.
* Za dvije godine udari na njega drugi bratić Strojimir, ali i njega Petar pobijedi i ubije.
* Zatraživši dobre odnose s novim bugarskim kraljem SIMEONOM (893.g.) mirno vlada do 917.g. kada
Hrvatskoj već vlada knez TOMISLAV.

910.-928.g. TOMISLAV (vjerojatno sin) nasljeđuje Mutimira.
* Primio urednu i stabilnu Hrvatsku državu.
* Na sjeveru doseljeni Mađari zatiru Veliko-moravsku državu i franačku Posavsku Hrvatsku kneza
Braslava.
* Sprječavajući pljačkaške mađarske pohode dolinom Une, prema Italiji, a kroz Podravinu, Tomislav
protjerujući mađare preko Drave, objedinjuje obje Hrvatske. (Panonsku i Dalmatinsku)
Na jugoistočnim granicama Tomislava više zabrinjava borba Bizanta i Bugara za prevlast nad Raškom
« Srbima ».(Simeun, najslavniji bugarski vladar odmah zarati sa Bizantom - Leon VI zbog trgovine,te
prisili Bizant na plaćanje danka.)
Raški (Srpski ) knez Petar Gojnik-ov (čijem je sinu Petru, Simeun kum) napadne Neretvljansku oblast
i pokori je cijelu, osim otočja: Visa, Brača i Hvara, koji su pod Tomislavom
Humski knez Mihajlo Višević (910.-930.g.) čije je područje od ušća Neretve do Bara i Kotora
(Dubrovnik je samostalan) stvori sa Simeunom savez, s namjerom da vrati svo područje uz Hrvatsku
granicu.
* Saznavši da Petar Gojnik-ov šuruje sa Bizantom kao saveznikom protiv Bugara, tuži ga Višević
Simeunu, te ovaj pokrene vojnu na Srbe. (bez bitke namami Petar na pregovore, te ga zarobi i tu
umire)
* U isto vrijeme (917.g.) Bizant mornarički napada Bugare, ali ovi pod vodstvom Simeuna sjajno potuku
bizant – Simeun se proglašava za cara.
921.g. Simeun napada i sam Carigrad, gdje pobije bizantsku vojsku, pa Carigrad hitno traži saveznika u
Srbiji (knez Branivić) preko opunomočenika ZAHARIJE, ali ovoga srpski knez zarobljava i predaje ga
Simeunu. Carigrad ponovno pregovara sa srpskim knezom, ovaj puta uspješno, te ovaj ostavlja
Simeuna i pridružuje se Bizantu.
* Simeun za osvetu ponovo na prijevaru zarobljava srpskog kneza Branovića i postavlja ZAHARIJU
PRVOSAVIJEVIĆA za kneza vazala (921.-924.g.)
* Carigrad se tada obraća Papi Ivanu X da posreduje oko mira sa Simeunom obečavši pomirenje istočne
i zapadne crkve - odriče se dalmatinskih gradova i otočja, predajući vlast nad njima rimskom papi, a
ovaj ih daje na upravu i obranu hrvatskom knezu TOMISLAVU. Time se konačno objediline i crkva i
teritorij Hrvata. "KAKO JE NEKOĆ BILO".
Carigradski car Romano pridobio je humskog kneza Viševića, obećavši mu upravu i obranu Kotora i
Dubrovnika, a pridobio je i srpskog kneza Zahariju.
* Saznavši za te saveze, Simeun pokrene rat na Zahariju i u drugom pokušaju uspjeva. Zemlju opustoši,
narod rastera, a Zaharija pobježe u Hrvatsku sa dijelom naroda. Time nestaje srpske države.
925.g.TOMISLAV se proglašava kraljem (REX CROATORUM)
* Papa Ivan X odobrava čin krunidbe nazvavši ga "kraljem Hrvata"
* Tomislav se iste godine obraća papi u svezi sazivanja sve crkvenog sabora u stolnoj crkvi (salenitanske
Sv.Dujma) u Splitu, ne bi li objedinjavanjem bogoslužja priglio gradove s romanskim stanovništvom u
hrvatsku državu.
(suglasni su : humski knez Višević, splitski nadbiskup Ivan, biskupi Zadarski s latinskim
bogosluslužjem (bizantskim) i Grbur ninski sa hrvatskim svečenstvom iz dalmatinske hrvatske
bogoslužje na narodnom jeziku (glagoljica) zatim papini poslanici i više srpskih odličnika (prebjega
pred Simeunom)
* 15 zaključaka crkvenog Sabora zahtjevalo je nadređenost splitske nadbiskupije na cijelom području
Hrvatske.i.Viševićeve humske kneževine s bogoslužjem na latinskom, dok je hrvatski biskup Grgur
ninski tražio slobodno bogoslužje i na narodnom jeziku, te da se ne ukine ninska biskupija, ali je bio
nadglasan.
* Na nepovoljne zaključke splitskog sabora, Grgur ninski ulaže oštar prosjevjed kod Pape, a to čini i
latinsko svečenstvo, pa papa nepotvrđuje te zaključke, već poziva na rimski sabor.

* Iste godine, želeći se zaštititit s leđa prije glavnog obračuna s Bizantom (da ne bi srpski saveznici digli
nov ustanak) Simeun započne rat sa Hrvatskom (povod nepoznat) ... Tomislav izlazi pred njega i potuče
ga do nogu
927.g.Papa Ivan X odlučno posreduje za Hrvatsko-bugarski mir.(uspjeva u tome jer Simeunu priza titiulu
cara, obećava krunu i žezle, a bugarsku crkvu prizna autekefalnom -samostalnom.)
* Simeun umire, ne dočekavši papinu krunu i žezle, dok je Bizantu laknulo, jer se riješio smrtnog
neprijatelja(nasljeđuje ga sin Petar - 927.-969.g. slabić zbog čega bugarska moć naglo opada.)
* Sazvan je 2. Splitski sabor, da riješi otvorena pitanja 1. Sabora.
(nazočni: dalmatinski episkopat, kralj Tomislav, hrvatski odličnici i Grgur ninski. Humski knez složio se
sa zaključcima 1. Splitskog sabora a i trenutno je u ratu za Bizant.)
Zaključeno je sporazumno, da sve biskupije ostaju u starim granicama, ninska se podvrgava zadarskoj
biskupiji, a Grgur može birati Skradinsku, Duvanjsku ili Sisačku (nekadašnju)biskupiju
Svima je nadređena splitska nadbiskupija.
928.g.Te zaključke potvrđuje novi papa Leon VI. Jer je papa Ivan X zbog pobune svog brata utamničen,gdje i
umire 929. godine.
* Prije smrti kraljaTomislava sve su granice mirne, jedino Mađari prodiru u Bugarsku i otimlju istočni dio
današnje Slavonije, oko ušća Drave i od Đakova na istok, te Srijem.
* ZAPOČIMA RAZDOBLJE BORBI ZA REGIONALNU PREVLAST.
928.-935.g. TRPIMIR II (mlađi brat kralja Tomislava) na hrvatskom prijestolju.
* Prilike u Bugarskoj stalno se pogoršavaju zbog nesposobnog sina - nasljednika Simeona Petra, koji
postaje puko oruđe Bizanta, pa dolazi do pobuna na čelu sa njegovom braćom.
* Srbi prvi koriste ove nerede u Bugarskoj, jer do sada zarobljenik Časlav Klonimirović pobježe iz
Bugarske sa još četvoricom, proglasi se knezom (931.-960.g.) naseli i uredi - obnovi Srbiju. (došavši u
zemlju zatiće svega 50 muškaraca (bez žena i djece) okuplja sve Srbe iz Hrvatske,Bugarske, Zahumlja i
sl. kako ih je Simeun razasuo, izmoli od rimskog cara Lekapena potporu i pomoć, obečavši pokorno
vazalstvo, te od bogatih darova i pomoći rimskog cara, Carigrada Hrvatske i Zahumlja organizira novu
Srbiju.)
935.-945.g. KREŠIMIR I (sin Trpimira II) nasljeđuje hrvatski prijesto. (iza sebe ostavlja dva sina:Miroslava i
Mihajla)
* Povijesnih izvora gotovo nema, zna se samo da su oni umjeli održati hrvatsku državu na onoj visini i
snazi,do koje je podiže Tomislav.
945.-949.g. Kralj MIROSLAV (stariji sin Krešimira I) sam nasljeđuje prijesto. (ma da je prema drevnom
običaju trebao vladati zajedno s braćom)
* Zbog toga dolazi do bune (građanskog rata) u korist Mihajla (mlađeg brata)koju predvodi ban Pribina
Miroslav pogiba.
949.-969.g. MIHAJLO KREŠIMIR II postaje kralj sa sjedištem kod Klisa I Solina, uz glavnu podršku
bana Pribine - zapovjednika u županijama: Lika, Krbava i Gacka. Prvi puta
po imenu poznati hrvatski ban.
Za vrijeme te bune otpadoše od Hrvatske otoci: Brač, Hvar, koji se pridružiše
*. Neretvljanima, budući su ovi upravo u ratu s Venecijom, koja se želi okoristiti hrv. neslogom bunom.
Dužd Knadijano III dva puta brodovljem napada, ali bude potučen, pa najposlije ponudi mir,što
Neretvljani prihvate.
* Srpski knez Časlav također koristi priliku, te proširi vlast na područje Bosne do Tuzle.
Dalmatinski gradovi također se vraćaju pod bizantsku vlast, prekinuvši veze s hrvatskim vladarima, ali I
dalje plaćajući onaj danak.
* oko 950. godine dakle opala je moć Hrvata i na kopnu i na moru. (umjesto 80 velikih brodova, sada ih
ima 30.)
* Uskoro se prilike u Hrvatskoj središte, pa poslije smrti srpskog kneza Časlava (oko 960.) Krešmir II
povrati Bosnu, a s dalmatinskim gradovima obnavlja dobre veze. (pomoglo je i to,

što je njegova žena JELENA porijekom plemičke obitelji iz Zadra, a izgradila je i dvije crkve:Blaž,
Djev.Mariji u kojoj je i sahranjena i Stjepana Prvomučenika kod Klisa, koju je odredio za mauzolej
hrvatskih kraljeva i kraljica - danas dolina hrv. kraljeva.)
969.-997.g. STJEPAN DRŽISLAV (sin Krešimira II) postaje Hrvatski kralj. (uz veliku podršku moćnog bana
GODEMIRA)
* U to vrijeme bugarska moć dalje opada i vojnički i politički i kulturno - javlja se hereza,
bogumilstva (partnerstvo)dok Bizant naprotiv, sve više jača te pobjedom nad Arapima opet
tavlja prevlast u istočnom dijelu Sredozemlja (za cara Romana II i Nikifora Foke.)
* Zato najprije s Bugarima, a onda i Rusima koji su provalili u Bugarsku te ih potpuno porazi a time i
proširi vlast na podunavski dio bugarskog carstva.
* Odmah zatim napada Srbiju, (koja poslije Časlava također slabi) i podvrgne je direktno pod svoju vlast.
Zahumskog kneza ne dira, jer mu je stari vazal.
* Tako se Bizant početkom vladavine hrv. kneza Stjepana Držislava neposredno primakao granicama
Hrvatske države.
* Za vrijeme ovih ratova u zapadnoj bugarskoj - Makedoniji dolazi do pobune, pa se javlja
novo osnovana država, kojoj na čelo dolazi (što borbama, što svađama s braćom, koja izgibaju)
SAMUIL zapadno bugarski vladar (976.-1014.) sa sjedištem u Ohridu.
* Samuil širi svoju vlast od Sofije i Dunava do Tesalijea kad ga Bizant pokušava vojno priječiti,Samuil ga
porazi, čime -ponovno širi svoju vlast na svu zemlju između Dunava i Balkana. Oduzevši još Mađarima
Srijem, proglasi se bugarskim carem, obnavljajući u Ohridu autokefalnu patrijašiju.
* Potom keće na zapad, gdje primorava Duklju, Trebinje, Zahumlje i Srbiju koji ga priznaju za vrhovnog
gospodara
* Oko 900.g. Samuil je obnovio bugarsko carstvo. (veće od onog Simeunovog)
* 968.-990.g. Samuil provali i u bizantsku dalmaciju - gradove, opsjeda ih, ali njihove zidine izdržaše pa
se onda preko Bosne vrati u Srbiju. Kuda je prolazio, palio je i pljačkao, ali Hrvatsku nije pokorio.
* Poučen time, Bizant predaje Stjepanu Držislavu upravu i obranu dalmatinskih gradova i otoka kao
prirodnom zaštitniku, priznao mu kraljevsku titulu, poslavši mu krunu, žezle i mač
* Oko 990.g. Stjepan Držislav postaje 1. Hrvatski kralj sa titulom "KRALJ DALMACIJE i .HRVATSKE"
(jer Venecija još od Branimira redovito plaća danak, što će se vrlo brzo promijeniti)
* Venecija je u to vrijeme u dobrim odnosima s Bizantom, a na sjeveru i s njemačko-rimskim carstvom
Otona III pa se odluči uskratiti plaćanje danka Hrvatima. (izvode pljačkaški napad na Vis i odvode više
žitelja, zbog čega učestaju sukobi hrvatsko-mletački, a Držislav šalje poslanstva radi oštrog prosvjeda,
no dužd Orselo porućuje, da će osobno doći u Hrvatsku platiti danak,čime je jasno nagovijestio rat.)
* No 997.g. umire kralj Držislav, ostavivši tri sina: Svetoslava, Krešimira (zvanog "Suronja") i Gojislava,
koji bi po drevnim običajima trebali zajedno dalje vladati.
Zbog ovog pitanja planuše u Hrvatskoj ipak stranačke borbe, jer Svetoslav ne htjede zajedničku vlast s
braćom. (jedini su bili za Svetoslava uz podršku bana Varde, a drugi uz braću Krešimira i Gojislava dalmatinski gradovi, a uz Svetislava Neretvljani). Kako su braća bila slabija, pozovu u pomoć Veneciju,
kojoj je baš to trebalo, pa da osigura leđa ona dogovori s Bizantom savez i krene sa vojskom i
mornaricom put dalmatinskih gradova,( koji je u slavlju dočekaše),a tek zatim na protivnike Svetoslava. Kako je vojska stizala pred koji grad uz pomoć bračine stranke, Hrvati prisižu na vjernost i
odriću duždu obavezu plaćanja danka.
To isto uradi i Krešimir (dajući za taoca svog sina Stjepana) ali i Neretvljani pa čak i dubrovački
biskup,pa se dužd Orseolo u slavlju vrati u Veneciju, okitivši se titulom "DUŽD DALMACIJE", što mu
prizna i njemačko rimski car Oton III. (dogodilo se to godine 1000. u svibnju - na Spasovo)
* Time je starom hrvatskom kraljevstvu zadan najteži udarac, jer je to bio kraj hrvatskoj pomorskoj sili na
Jadranu,poslije stopedeset godina, najavivši vjekovnu borbu s Venecijnom za našu obalu
999 g. Istočni Hrvati nekadašnje Velike Hrvatske oko gornje Visle, došli su pod vlast poljskog kralja Boleslava
Hrabrog( 992 g. – 1O25 g.) Od tog vremena i u tim krajevima počinje polonizacija starih vislanskih

Hrvata, iako se hrvatsko ime i svijest zadugo očuvala ( doseljenici u Ameriku iz krajeva oko Krakova
još početkom 2O.st. registriraju se kod američkih vlasti kao BIJELI HRVATI- "BIELO CHORVATS"
(Cracovinians)
To je jedan dio završetka razdoblja hrvatske povijesti u sjevernom dijelu Evropoe od njihovog
doseljenja, a drugi dio čini stvaranje Češke i Slovačke države.
(Prva hrvatska država u Evropi bila je Moravska (južno od Bijelih Hrvata) pod vladarem Samom (623.658.) koji prvi porazuju Avare. Za vrijeme Samove države večina Hrvata seli na Jadran u današnju
domovinu, temeljem poziva bizantskogh cara Heraklija (610.- 640.) koji im obečava svu zemlju koju
oslobode od Avara.
U vrijeme največe franačke moči pod Karlom Velikim (768.- 814.) Moravskom vlada knez Mojmir I,
koji zaustavlja franački prodor na istok, a 837 g. istjeruje iz Nitre bana Pribinu i to podrućje proglašava
Velikom Moravskom, ili Bijelom Hrvatskom, koja traje sve do 900 g. kad nestaje pod udarom turanskih
hordi Ugro-Mongola (danas Mađara.)
Ban Pribina (vladar Harahvata - Anta) osnovao je grad Pal Urbis ( Pal Kuća) na Malom Bal Donu
(Božja voda - danas Balaton.) radi istjerivanja Avara u savezu s Francima. Tu on i nasljedni knez Kocelj
grade veliku katedralu i pozivaju svetu braču Čirila i Metoda radi podučavanja njihovog naroda
krščanstvu na hrvatskom jeziku uz primjenu Risi (pisma) Harahvati (uglata glagoljica) Poslije smrti
svete brače, a zbog franačkog utjecaja morali su odustati od takve prakse, a po nalogu bavarskog
biskupa iz Salzburga. pod čiju je crkvenu nadležnost potpala Bijela Hrvatska Pribina njegovi
nasljednici dali su izraditi prepis Biblije na latinskom jeziku Vulgata prema originalu Jeronima
Dalmatinca iz 4.st.n.ere.)
Mojmira nasljeđuje knez Rastislav, za kojeg 843g.(kada se franačko carstvo dijeli na zapadno Lotarovu državu i Istočnu Franačku državu, Moravska podpada pod utjecaj Istočne, kada jača i utjecaj
Bizanta.(tada počinje djelovanje Konstantina(Čirila) i Metoda sa širenjem bogoslužja na narodnom
jeziku i uvađanje pismenosti na hrvatskoj glagoljici) Oko 885 g. u Moravskoj knez Svatopluk
proglašen je kraljem od pape Stjepana V .(on izdaje Rastislava Francima, koji ga osljepljuju, no ubrzo
ga oslobađa nanjevši Francima jedan od najtežih vojnih poraza.) 874 g. Svatopluk je izborio potpunu
nezavisnost od Franaka i jača Veliko Moravsku kraljevinu,pripojivši joj područja uz rijeku Vislu, sa
preostalim Bijelim Hrvatima (nakon seobe na jug), te preostalim Sardima (također nakon preseljenja u
Bizant) Kralj Svatopluk pogiba u bitci s Mađarima - na Dunavu.
Poslije Svatopluka Velikom Moravskom vlada Mojmir II, za kojeg počinje pokrštavanje i koji se 889
g. sukobljava sa najezdom novo pridošlih Mađara, te 907g.Moravska više ne postoji.(Moravski grb =
jednoglava orlica s crveno-bijelim poljima.) Time prestaje postojati Bijela Hrvatska,ili Velika
Moravska ,jer je podijeljena sada na : južni dio Crvenu - Dalmatinsku Hrvatsku,koja pored svog grba
modrih i plavih liija (Dubrovački grb) preuzima i grb Šakti (šahovnicu) Drugi dio se razvio u državu
Bavarsku sa simbolom bijelo - plava šahovnica Harahvata (gdje je salzburški biskup biskup zabranio
hrvatski jezik i protjerao svetu braču Čirila i Mrtoda) Središnji dio sa gradom Nitrom ušao je u
Mađarsku državu, dok je sjeverni dio opstao kao autonomna država Moravija sa grbom: jednoglava
orlica sa crveno - bijelom šahovnicom. (danas Češka i Slovačka država)
(vidi CD poglavlje :Kulturološka povijesna povezanost - pod: Napomena)
U toj Moravskoj državi večim dijelom ovladala je kraljevska dinastija P(š)emysl i Slavnik, pa i Vršovci
sa prvim češkim knezom Vaclavom P(š)emysl - velikim zagovornikom pokrštavanja,Oni su osvojili
Moravsku i ostatke Bijele Hrvatske u današnjoj južnoj Poljskoj, osnovavši državu kojoj su pripadali i
krakovsko-vislanski Hrvati.
Međutim pokrštavanje je izazvalo učestale sukobe krščana i pogana, pa Boleslav ubija svoga brata
kneza Vaclava i oko 930 g. postaje novi knez Češke u kojoj su obitelji P(Š)enislovci i Slavnikovci, pa i
Vršovci vodeče obitelji. Hrvatski knez Slavnik vladao je gotovo polovicom Češke - područjem
sjevernoistočno od Praga od 950 g. sa sjedištem u Libici (Ljubici) iznad rijeke Cidline. Slavnikovci su
bili krvno vezani sa Sasima - krščanima, (Sv.Vojtech- sin kneza Slavnika i Pšenislovke Strežislave bio je
slavni biskup(vrlo obrazovan) i jedini svetac iz bjelohrvatske obitelji, koji je širio krščanstvo Evropom),

dok je knez Boleslav bio pro bavarski orijentiran, zbog čega među njima vlada netrpeljivost. Zato, kao i
zbog osobne prevlasti i častohlepnosti, Boleslav zaračuje na Slavnika, kojima u pomoć stižu Sasi, no
uzalud, Boleslav ipak pobjeđuje.
990 g. dolazi i do Češko-Poljskog rata (Poljskom vlada knez Meška Piastovic - osnivač
srednjevjekovne Poljske, koji silom i milom okuplja područja oko plemena Polana, pa tako i narod
Vislana - preostale Hrvate u području Bijele Hrvatske, koje su i Pšenyislovci svojatali za sebe.) U tom
ratu Slavnikovci su stali na stranu Piastovaca, odnosno novog poljskog kneza Boleslava Hrabrog. 995
g.češki Boleslav upliče u rat obitelj Vršovci, te zajednički čine istrebljenje - genocid Slavnikovaca u
Libici u vrijeme izbivanja njihove vojske. Izbjegle stanovnike Libica u crkvu spalili su, a grad
opljačkali.
996/97 biskup Sv. Vojtech saznaje o tome, kada odlazi u misiju pokrštavanja pogana - Prusa na Baltiku,
(današnji Kaljinjingrad) gdje ga za vrijeme molitve Prusi ubijaju odsjecanjem glave.(Boleslav Hrabri
otkupljuje njegove ostatke, a njemački (saski) car Otton izravno potiče pisanje Canapariove legende o
sv. Vojtechu, koja je bila i temelj kanonizacije - proglasa ovog mučenika za sveca.
(Suvremeni Češki narod nastao je simbiozom čeških, moravskih i Bijelo Hrvata, te njemačkih
doseljenika)
1085 g. u Majnzu je okrunjen prvi češki kralj Vratislav. Stotinjak godina kasnije češki knez Vladislav
predvodi češku križarsku vojsku na Bliski Istok (stigao do blizu Carigrada, donjevši u Češku grb
lava,sličnog onom na crvenom polju iz osvajanja Milana 1162 g. - Taj grb kasnije postaje službeni češki
grb, a do tada grb je crna orlica na srebrnom polju.) Sljedi vladar Otokar I P(š)emysl, koji je dobio
"zlatnu bulu sicilijsku" 1212 g. čime i češki kraljevi, među sedam evropskih mogu birati cara Svetog
Rimskog Cartstva.Njemačkog Naroda. Nasljeđuje ga sin Otokar II P(š)emysl (prvi poznati vlasnik
utvrde Samobor) koji je jedno vrijeme vladao područjem današnje Češke, Austrije i Slovenije, ali za
njemačkog cara bude 1273 g.izabran Rudolf Habsburški, zbog čega dolazi do austrijsko - češkog rata.
Otokar II mijenja nacionalni sastav u Pragu i drugim područjima Češke kolonizirajući plemena iz sjev.
Njemačke i pokrajine Hostein. (tako već 1315 g. djeluje njemačka vjerska sekta "valdena".(Od tada, pa
do 1945 g. Njemci su sastavni dio Češke)
P(š)emyslovci izumiru 1306 g. zagonetnom smrću kralja Vaclava III pri polasku u rat protiv Poljaka, a
pet godina ranije u Budimu okrunjen je za hrvatsko - mađarskog kralja. (nakon izumiranja Arpadovića,
da bi najposlije pobjedila dinastija anžuvinaca na hrvatsko - ugarskom tronu
1310 g. češkim kraljem postaje rimski car Jan Luksemburški (suprug Vaclavove sestre Eliške Pšemisl.)
1346 g. 'prijesto nasljeđuje njihov sin Vaclav (zvan Karel),povijesno Karlo IV potporom pape Klimenta
postaje njemačkim carem do 1378 g.(Karlov univerzitet 1348 g., Karlov kameni most u Pragu 1357 g.)
1.OOO. – 1O3O g. KREŠIMIR III preuzima hrvatski prijesto,uzevši za suvladara brata GOJISLA
.Vadavinu je započeo, podržavajući dobre odnose sa duždom Orseolom, ali i s bizantskim carem
Vasilije III, koji je upravo uspješno ratovao protiv Bugara,oduzevši mu čitav niz krajeva.
---- Olo 1OO8 g. Krešimir III ženi sina Petra za kčer dužda Orseola (koji je odgojen na duždevu dvoru )
a 1O11 g. duždev sin i nasljednik ženi sestru mađarsakog kralja Stjepana I , pa je tako došlo do
prvih rodbinskih veza između hrvatske kraljevske kuće i mađarskihArpadovića
1O18g..Dolazi.do.oružanog.sukoba.Venecije..i..Hrvatske,jer.je.Krešimir.III.pokušao.vratiti.dalmatinske
gradove,no.ovi.pozovu.u.pomoć.Veneciju, te.dužd.Oton.Orselo.suzbije.taj.pokušaj.obnovi.prisegu.gradova
.na.vjernost.zahtijevajući.od.svakoga.Božičnicu:-Krk:30.lisičjih.koža, Osor.4O.kunskih.kožica..i..sl.,
* Krupni događaji privukoše pažnju Krešimira III, jer na jugo-istočnim granicama Hrvatske buknuo
svom žestinom bizantsko – bugarski rat u kojem 1O14 g. Bugari bijahu (kod Soluna i kod Ključa
-Bosna ) tako odlučno potučeni.da se više nisu pridigli (1O18 g. nestalo je nezavisne bugarske države)
Pod bizantsku vlast padaju i svi bugarski krajevi uz Jadransko more : Duklja, Trebinje,Zahumlje
( danas Crna – Gora, Srbija i Bosna )
Zbog toga Krešimir III i Gojislav učiniše jedino razborito poklonivši se caru Vasiliju, kao
vrhovnom gospodaru,koji ih lijepo primi, pa vjerojatno od tog vremena u državnu vlast hrvatskog

kralja ulazi Neretvljanska oblast i tu ostaje kroz sva stoljeća.
1O24 g. U Veneciji je buknula buna protiv dužda i cijele obitelji Orseolo, pa se dužd Oto dade u bijeg,najprije u
Istru , a najposlije u Carigrad, gdje umire.poslije
1O25 g. Umire car Vasilije II ,pa i bizantska moć počinje više desetljeća opadati.1
U to vrijeme vrača se u domovinu na očev dvor hrvatski kraljević Petar ( koji se ženio za sestru
mađarskog kralja ) te postaje očevim suvladaeom.postaje očevim suvladaromto
1O27 g. To rodbinsko srodstvo učinilo je da mađarski kralj Stjepan I s vojskom došao u Hrvastsku , gdje su
zajedno sa hrvatskim četama napali dalmatinske gradove , od kojih su se neki odmah stavili pod
zaštitu hrvatskog kralja:Split i Trogir. (Zadar ostaje bizantski, a Krk i Cres sa Lošinjem i Rab pod
1O3O. – 1O58 g. STJEPANA I postaje hrvatski kralj. Okoristivši se slabostima Bizanta ( zbog vladarskih
prevrrata na dvoru )
Stjepan se želio dočepati i Zadra u čemu mu je pomagao i mađarski kralj Petar Mlečanin i doista
Zadar se predao hrvatskom kralju.želio
* Više pažnje Stjepan I poklanja podrućju Drave, Une, i Save , koje još od Tomislava ima samo sisačku biskupiju na tako velikom prostoru i vrlo otežava dežavni hrvatski utjecaj . Zato se oko 1O4O g. osniva kninska biskupija sa biskupom Markom ( jer tu žive čisti Hrvati ) a vojnički i administrativno podrućjem upravvlja ban. U isto vrijeme osniva se i biskupija u Makarskoj ( umjesto Tomislavove Duvanjske, čime je i novo stečeni neretvljanski kraj dobio bolju crkvenu organizaciju , te čvršče vezan za državno središte..
Sve je to urađeno po odobrenju splitske nadbiskupije i po naročitoj,želji. hrvatskoga kralja.u
* U to vrijeme dolazi u Duklji do narodnog ustanka pod vodstvom Stefana Vojislavljevića , koji je kao
bizantski vazal upravljao Dukljom , Trebinjem i Zahumljem. Ustanak podigoše i Bugari pod vodstvom
unuka Samuila , zbog uvođenja poreza u gotovini, no Bizant kako god strašno oslabio zbog stalnih
prevrata na vlasti ,jedva uguši ustanak, a kad krene na Vojislava ,grčka vojska biva u klancima kod
Skadarskog jezera gotovo sva uništena.
Vojislava nasljeđuje sin Mihajlo ( 1O5O. – 1O82 g.) koji opet s Bizantom obnavlja prijateljske veze.
* 1O17 g. bizantskoj južnoj Italiji zaprijetili su NORMANI, koji se udruže sa Langobardima protiv Bizanta ,
te 1O4O g zajedno oslobađaju dio Italije, a zati 1O42 g. samostalno osvajaju veči dio Apulije pod vodstvom
Vilima , koji uzima titulu grofa . Time je položen temelj nezavisnoj normandskoj vlasti u južnoj Italiji.
* Zbog toga Bizant traži prijateljstvo sa Venecijom,jer jedino tako može sačuvati ono malo, što je ostalo,pa
dužd Kantarano 1O49 g. zauzima Zadar.
* Na papinsku stolicu zasjeo LEON IX ( 1O48. – 1O54 g. ) odlučan privrženik reformnih ideja u crkvi i
mjera protiv svečeničke ženidbe ( što je ostatak bizantskog utjecaja ) Zato 1O5O g. Dobralja preds tavnik nadbiskupske stolice u Splitu i Humberto, kao papini poslanici, pod kraj pontifikata Leona
IX ,svojom nespretnošću dovodi opet do rascjepa istočne i zapadne crkve, do tada jedinstvene
krščanske crkve (zbog svađe painih izaslanika i patrijarha Kerularija, iako svi bez ovlasti za radikalne
poteze.)
* kralju Stjepanu I rodila su se dva sina : Petar Krešimir i nepoznati , čiji sin bijaše posljedni hrv.kralj
Trpimirove -dinastije0 g.
i1O58 – 1O74 g. Na hrvatski prijesto stupa PETAR KREŠIMIR IV ( sin kralja Stjepana I nosi imena obojice
svojih djedova : Petra II i Krešimira III, vjerojatno rođen i odgajan kod djeda Orseola .na duždevom
dvoru. - Otac Petar II oženio se duždevom kčerkom.)v
* Bio je u dobrim rodbinskim vezama sa porodicom Madijevaca - upravnicima Zadra, jer unuku priora
Zadraskog i prokonzula dalmatinskog , - CIKU naziva sestrom.
* Bio je krunjen za kralja Hrvatske i dalmacije ( Rex Croatorum et Dalmatiarum ) vjerojatno u
Biogradu , gdje je bio kraljevski dvor i već prije 1O61 g. – sijelo biskupa Teodosija , na čelu sa priorom
Dragoslavom
* Na papinsku stolicu dolazi papa Nikola II ( 1O59. – 1O61 g.) koji odmah nastavlja sa uklanjanjem
zloupotrebe iz života zapadne crkve . Već 1. godine saztiva SINOD (sabor ) koji donosi 13
odredaba , među kojima su najvažnije,da papu biraju kardinali , - da njegovu ostavštinu nitko ne smje
prisvajati,- svečenici ne smiju imati žene , a svakome je čovjeku zabranjena ženidba unutar 7 kojena.

Svečenici moraju živjeti apostolski ( jesti,spavati i zajednički uživati crkvene prihode na podrućju
crkve,kojoj su posvečeni , zabranjuje se nošenja brade, ili duge kose, te da je dopušteno služti misu na
latinskom,ili grčkom jeziku. ( upereno protiv služenja mise na narod.jeziku – glagoljici)
Na Splitskom sinodu, koji je sazvan radi uređenja ovih pitanja, krešimir IV se ovim odredbama nije protivio,
misleći već na konačno sjedinjenje svih dalmatinskih gradova sa Hrvatskom, a tom prilikom izabran je i
novi splitski nadbiskup LOVRO iz Osora na Cresu ( 1O6O. – 1O99 g.) – dalmatinac
* Provođenje ovih odredaba izazvalo je u cijeloj Hrvatskoj pomutnju i nemire, tako da se narod podijelio u
dvije stranke. U brojniju,uz koju je pristalo niže plemsto i svčenstvo,jer malo tko je znao latinski, a mnogi su
bili oženjeni u brakovima iz 4. i 5. koljena srodstva. Drugu stranku – reformističku,sačinjavali su
hrv.dvor, više plemstvo i svečenstvo. Takvi sukobi desili su se po cijeloj katoličkoj Evropi tog vremena
(1O63 g. )čenstv
.
Zato novi papa Aleksandar II pošalje u Hrvatsku novog kardinala – biskupa Ivana , koji uz državnu pomoć
pohvata predvodnike pokreta ,sazove legat i narod na sveopću skupštinu blizu otoka Krka, te baci na njih
i sve heretike javno “VJEČNO PROKLETSTVO” a glavnog vođu ( svečenika Vuka javno osramoti, odvodi u Split, gdje biva kažnjen i potom bačen u tamnicu.
* 1O64 g. novi papa potvrdi sve odredbe, u Hrvatskoj nastupi mir, iako je među narodom i dalje tinjala
iskra mržnje protiv dalmatinskih latina , ali i protiv samoga kralja P,Krešimira IV.
* 1O69 g. Kralj Petar Krešimir IV postaje gospodar cijele dalmatinske teritorije.(priznavanjem starih
darovnica ,davanjem novih crkvi i dalmatinskim gradovima stekao je silne simpatije među romanskim
stanovništvom , te su i sami prišli uz pristanak bizantske carske vlasti i u sporazumu s dalmatinskim
gradovima, te uz obavezu Krešimira, da svakom gradu posebnom ispravavom jamči poštovanje sloboda i
drevnih prava - dakle,sjajni diplomatski potez.
Gradovi su se obavezali na davanje kralju trečine lučkih dohodaka , te da će u ratu pomagati svojim
brodovljem.
* Petar Krešimir IV bio je tako obnovitelj hrvatske države,pa iako je dopustio progon narodne liturgije, bio je
veliki kralj Hrvata, koji je proširio granice na moru i na kopnu sa velikon čvrstinom iznutra,uvijek okružen
velikašima županima knezovima i banovima ,što govori o organizaciji države. Bio je velik darežljivi
diplomata , a u stvari spreman ratnik ( darivane je uvijek obvezivao na davanje konja, brodovlja i vojnu
obvezu , a davao autonomnu moć uz osobnu odgovornost )
* Tako se 1O67 g. spominje ban Zvonimir, koji se obrača mađardskom kralju Salamonu za pomoć protiv
Karantanaca s kojima graniči i koji kao vazali Henrika IV upadaju u sjev.Hrvatsku.Kao glavar hrvatske
krajine, uz mađarsku Salamon se odazivlje, na što Karantanci vrate Zvonimiru zemlju, što su mu oduzeli.
Možda je već tada bio oženjen sa Jelenom (kčerkom mađarskog kralja Bele .I) (
* Kako je u vrijeme oslabljene bizantske moći od 1O42 g. Bosna bila praktički neovisno podrućje,
( prvi dokumentirani kvladar Bosne bio je ban BORIĆ ,(1154 g. )a banovi su vladarske titule hrvatske
posebnosti) vjerojatno da se banstvo u Bosni udomilo za vrijeme Krešimira IV ( između 1058 g. do 1089 g.
kada je Bosna bila u sastavu hrvatske dežave.
* 1O74 g.provaljuju u Hrvatsku Normani pod vodstvom vojvode Amica,(a po nalogu pape Grgura VII ??),
o čemu svjedoče pisani dokumenti,koji govore da je tada došlo do bitke kod PAGA u kojoj je zarobljen
hrvatski kralj P.Krešimir IV (sredina i druga polovica 11.st. doba je največe normanske skspanzije : 1066g.
Vilim Osvajač zauzimaEnglesku, a približno u isto vrijeme Normani zauzimaju južnu Italiu i Siciliju, a
sada1074. evo ih u Hrvatskoj, iako su se ovdje za razliku od spomenutih zemalja zadržali samo 1 godinu)
Zanimljivo je,da baš od te godine u dokumentia nestaje svaki spomen kralju P.Krešimiru IV.(razlog :
odbijanje sudjelovanja u križarskim ratovima - intervencija pape?!, koji po Evropi tumači vladarima potrebu
oslobađanja Svete Zemlje od muslimana, koji su već osvojili sjev.Afriku i Španjolsku, doprijevši do"Pariza")
Iz toga proističe danas sve vjerodostojnija znanstvena teza,da je kralj uklonjen upravo zato,što se, postavši
vrlo jak vladar,opirao nastojanjima Rima za uspostavom vazalske države na podrućju hrvatskih zemalja –
države Petra Krešimira IV.(Druga teza :o iznenadnom napadu grupe odmetnih Normana pod Amicom II)
1066 g. Normanski vojvoda Vilim-„Osvajač“u bitci kod Hastingsa porazio engleskog (anglosakskog) kralja
Harolda od Wesexa( koji je upravo ratovao sa Vikinzima - Švedskom) kojom prilikom je poginuo sam kralj

i 2/3 vojske. (Normani su najprije posjekli šumu,kako bi sagradili 750 brodova,uspješno preplovili kanal
La Manche,i iskrcali se na englesku obalu sa 12.000 vojnika. )
Prihvativši tada ponuđenu englesku krunu, podijelio goleme posjede svojim Normanima i stvorio centraliziranu feudalnu državu, pokorivši još Južni Vels, Irsku i Škotsku..
Tijekom stoljeća francuski Normani stopili su se s domačim stanovništvom, što je stvorilo englesku naciju.
Poslije Vilimovog pohoda strani osvajači višše nikada nisu stupili na tlo engleskog otočja.
1074 g. – 1075 g KRALJ SLAVAC nasljeđuje hrvatski prijesto
-----Po nasljednom pravu prijesto je trebao pripadati jedino potomku dinastije Trpimirovića.– sinovcu
Stjepanu, no on se zbog teške bolesti odriče prijestolja i odlazi u samostan.
----Zato je smrt Krešimira IV bila izvrsna prilika, da protureformističksa stranka ( narodna – protiv odredbi
cvrkvene sinode - koju je možda podupro Bizant , zbog pomoči Krešimira nedavnom bugarskom ustanku u
Bizantu ) za kralja proglasi SLAVCA-vođu te stranke i kneza neretvljanske oblasti, budući da su činili večinu
hrvatskog tijela ( narod, niže plemstvo i svečenstvo )
-----Ali kralja Slavca nisu htjeli priznati dalmatinski gradovi ,hrv.dvor, te znatan dio visokog plemstva i svečšenstva ) koji procijenjujući, da nisu dovoljno jaki, zatraže pomoć od pape Grgura VII , optužujući
,da su hrvatskom državom zavladali“heretici “a pozivlju i Normane ( koji su osnovali svoju državu u juž.
Italiji )
---- Papa Grgur VII ( največi papa svih vremena ) želio je ostvariti nad državnu vlast ,t.j. da su države
pravo valjane samo onda, ako priznaju vrhovnu vlast crkve ( ako crkva presuđuje u sporovima među
vladarima, u suprotnom ,vladar gubi prijestolje. ) Zato čuvši da je u Hrvatsku na vlast došao Slavac –
(“heretik”) zatraži vojnu intervenciju od danskog kralja, a zatim i od normanskih vitezova
!075 g. Uz naklonost pape Normani krenu sa brodovljem i vojskom preko Jadrana . Opsjedaju Rab,osvajaju
Split, Trogir,. Biograd, Zadar i Nin, skrše premoć protureformističke stranke ,zarobljavaju kralja Slavca i
uspostave vlast.
Poslije pada Slavca, papa saziva sinod u Splitu ,kojem prisustvuju svi biskupi i nadbiskup splitski Lovro
( osim krčkog, gdje se zadržala glagolica ) te obnavljajući ninsku biskupiju ,potvrdi ranije crkvene odredbe
----Propašću kralja Slavca , Hrvatska bez vladara, rascjepkana u stranke, izložena je opasnosti novih borbi za
za vlast i novim napadima tuđina, a Dalmacija je bila ponovno odvojena od Hrvatske, pod vlašću Venecije,
koja protjeruje Normane. (Izboru Slavca protivio se vladar Crvene Hrvatske - Duklje kralj Mihajlo Vojislavljević, koji zbog tog izbora i odcijepljuje Duklju od centralne hrvatske i osniva samostalno kraljevstvo.
1076 g. Papa saziva novi Sinod u Splitu ( u stvari Sabor ) buduči je njegova glavna svrha bila popunjavanje
hrvatskog prijestolja uz uvjete,koje je zahtjevao papa Grgur VII.
Knez DMITRIJE ZVONIMIR prihvativši uvjete bude isklican od sveg svečenstva ,plemstva i naroda
KRALJEM HRVATSKE i DALMACIJE, te okrunjen u bazilici Sv. Petra u Solnu, uz davanje prisege
( izgleda, da je u vrijeme pobune kralja Slavca banovina ( između Gvozda i mađarske granice , kojom je
upravljao ban Zvonimir , bila na strani reformske stranke ( latinske ) pa je uz potporu Mađara ( zbog žene
Jelene–.sestre mađarskog kralja Ladislava ) i željom pape, Zvonimir došao u poziciju kandidata za
prijesto..
1078 g. Dovršena je gradnja katedrale u Kninu, gdje je Zvonimir također imao svoj dvor , pa je te godine u
nazoćnosti kralja i posvečena.
1081 g. Kao što je netom prije Zvonimir bio skoro uvučen u rat pape Grgura VII i njemačkog cara Henrika IV ,
tako je te godine stvarno upleten kao papin obveznik ( od ustoličenja ) u rat između Normana ( koji žele
osvojiti bizantsko carstvo ) uz potporu pape ( nedavno su se pomirili ) i Bizanta , čiji je saveznik Venecija
radi obrane s morske strane, jer je bizantska mornarica oslabila, kao i srpski kralj Mihajlo radi obrane s
kopna ) jer bi ionako bio prvi na redu.
( Venecija je morala biti uz Bizant, jer bi napadom normanske mornarice bila trgovački blokirana u Jadranu,
a time životno upropaštena,tim više ,što je svojim pristankom od Bizanta iznudila neograničene carinske i
trgovačke privilegije i još k tome tri pristaništa na najprometrnijem mjestu u Carigradu
Kad. je 1081 g. započela vojna , na normanskoj strani našli su se i Dubrovčani , kao od skora vazali
Normana , nadajuči se ,da će na taj način kod pape dobiti status nezavisne biskupije . Iste godine i kralj

Zvonimir ( kao papin obveznik iz vremena ustoličenja ) potpisuje vojni savez sa Normanima i već u lipnju
sudjeluje u pomorskom boju protiv mletačko – bizantske mornarice kod Krfa.
1085 g. Ovaj četvereogodišnji rat protiv Bizanta i Venecije završava potpunom propašću mletačko –
bizantske ornarice.(1084 g. dužd bude smjenjen zbog neuspjeha, a kada 1085 g. papa Grgur VII i
normanski vladar umiru, ratovanje nenadano završava jednostavno prekidom- sretno za nletačko – bizantski
savez , usprkos velikih žrtava.
Kao nagradu za zasluge , Bizant daruje Veneciji upravu nad dalmatinskim gradovima i pravo da Dalmaciju
oružano zauzme čim zato bude sposobna, iako su dalmatinski gradovi ,kao i cijela Dalmacija ostali i dalje
čvrsto u vlasti Zvonimira.
DOKAZI: dolazak Zvonimira u to vrijeme na Krk, koji je još prije 20-ak godina za Krešimira ,bio središte
protureformističke glagoljske stranke i pobune , darujući samostanu Sv. Lucije kod Baške neko zemljište, o
čemu je opat Dorovit 1100 g. dao uklesati na BAŠČANSKU PLOČU najstariji naš jezični. spomenik na
glagoljici,koja je preživjela unatoč svim zabranama i najstrožim kaznama
1086 g. kralj Zvonimir postavlja nekog Pribimira za upravitelja kraljevskih prihoda od dalmatinskih luka sa
sjedištem u Splitu.
1087 g. Zonimir se posljedni puta spominje slaveči svoj rođendan u Kninu, gdje je okružen splitskim
nadbiskupom Lovrom i svim odličnicima potvrdi molbu opatice CIKE (sestra Krešimira ) iz samostana
Sv.Marije u Zadru.
Vladavina Zvonimira bila je opterečena teškoćama , koje su na kraju rezultirale tragičnim završetkom
njegovog vladanja:
1. Smrt kraljeviča Radovana ( njegovog sina ) onemogučila mu je osnutak nove kraljevske dinastije u
Hrvatskoj, pa ga je zabrinjavalo pitanje nasljedstva, zbog čega su Zvonimir i Jelena vjerojatno
razgovarali s mađarskim kraljem
2. prisegom papi Grguru VII izazvao je ogorčrnje i nezadovoljstvo velikog dijela puka , koje se
uplitanjem u bizantsko- normanski rat još više povečalo, a posebno,kad je sljedeči zapadnoeuropski
feudalni uzor, župane zamjenio s grofovima ili knezovima, dok se banska vlast više nije popunjavala.
3. 1089 g. največu kušnju za Zvonmirovu politiku činile su važne promjene u susjednom bizantskom
carstvu,kojeg na istoku napadaju Selđuci ( turanski muslimani ) zauzevši cijelu Malu Aziju od Bospora, a
u europskom dijelu ga na- padaju Pečenezi ( Rumunjska ) koji iste godine provaljuju preko Dunava i do
nogu potuku bizantsku vojsku , prodrjevši blizu Carigrada.( to je doba osvještavanja protu muslimanskog
1. križarskog rata – oslobođenje Svete Zemlje )
----Zvonimir saziva sabor na kninskom polju. Pozivajuči na vojnu protiv pogana i nevjernika,(1.križarski rat)
ali se mnoštvo tome glasno opiralo, ubilo kralja Zvonimira vičuči: “bolje
da jedan umre, nego toliki narod pogine.
1089 g.Kralj DMITAR ZVONIMIR obnovitelj hrvatskedržavne vlasti na čitavom podrućju od Drave do
Neretve i od Dalmacije do Drine, povrativši hrvatskoj međunarodni ugled iz vremena Krešimira IV,
ostvarivši materijalno blagostanje i kulturni procvat – sahranjen je u stolnoj crkvi u Kninu.
---- Silovita smrtr kralja Zvonimira vjerojatno je djelo protu-reformističke stranke , koja se okoristila
kratkovidnim narodnim nezadovoljstvom.
---- Da se ublaže sve trzavice i nesloga ,koja je prjetila propasti države, visoko plemstvo i svečenstvo podigne
na prijesto posljednjeg Trpimirovića - Stjepana,( onog, teško bolesnog,koji se odrekao prijestolja,otišavši
u samostan)
----Vladanje STJEPANA II ( 1089. – 1090 g.) počelo je izborom svjetovnih i crkvrnih odličnika
dalmatinskih gradova i naroda ,te krunidbom u Biogradu
----Smrću kralja Stjepana II , sišao je u grobicu samostana Sv. Stjepana u Splitu posljednji član dinastije
Trpimirovića, koji su uz nake prekide dva i po stoljeća upravljali sudbinom hrvatskog naroda i
njihove države.
----Potom među hrvatskim velikašima nastaje velika nesloga , podijelvši se u stranke ,počeše se međusobno
boriti,pljačkati jedan drugoga iz pohlepe za vlašću ( mađarska – dalmatinska – latinska i hrvatska

stranka ) Tako se oko kraljice Jelene ( sestre mađarskog kralja Ladislava koja je mislila dogovorom
popuniti hrvatski prijesto sa mađarskim kraljem okupio jedan dio plemstva. Ladislav se odazivlje,pa
svojenasljedno pravo uzima oružjem ,ali u pola posla odlazi iz Hrvatske, zadovoljivši se podrućjem
nekadašnje Zvonimirove banovine, postavivši, kao osobitog kralja Hrvatske svog mlasđeg sinovca
ALMOŠA , te 1094 g. odlukom pape Urbana II (1088.-1089) osniva zagrebačku biskupiju i gradi zagrebačku katedralu .
( Ladislav je morao otiči, jer su Mađarsku napali Kumani (Rusi ) saveznici Bizanta i na njegov poticaj,
da se zaustavi Ladislav u osvajanju Hrvatske i dalmatinskih gradova, koji opet priznavaju Bizant.)
----U Hrvatskoj zbog toga dolazi do privremene sloge, pa je narodna stranka u središnjoj Hrvatskoj( od
Gvozda do Neretve ) izabrala PETRA SVAČIĆA (1093. – 1097 g. - iz velebnog"grada"Svaća, danas na
granici Crne Gore i Albanije uz jezero.) za hrvatskog kralja sa sjedištem u Kninu.(Najvjerojatnije iz
dinastije Vojisavljevića- unuka dukljanskog kralja Mihale, jedinog plemstva Crvene Hrvatske preostalog od nekoć slavnog kraljevstva Hrvatske, odakle potjeće i kralj Tomislav, zbog čega kralj Mihajlo nije
želio prepustiti "svetu hrvatsku krunu s križem" ni kralju Zvonimiru - plemiću iz Bijele Hrvatske, pristaši
papeUrbana II (latinska crkv. Struja dok je Mihajlo bio pristaša protupape Kle-menta III (protureformistička crkva narodnog jezika.)
1095 g. KOLOMAN ARPAD nasljeđuje Ladislava ( 1095. – 1116 g. ) najobrazovaniji kralj toga vremena
Odmah se 1096 g. izmiri sa papom Urbanom II zbog širenja svoje vlasti do mora, no iste godine počima
1. križarski rat ,pa se pohod odgađa . ( jedan pravac križara nastupa kroz Mađarsku preme Zemunu,dok
drugi pravac kreće kroz Istru Hrvatsku i Srbiju prema Skadru.
1097 g.(15.svibnja, koji se od dvnina obilježava kao spomendan časne smrti kralja Petra Svačića (1093.- 1097.)
u obrani domovine.)
P.Svačić (jedan od kandidata za upražnjeno hrv. prijestolje poslije smrti Stjepana II - posljednjeg iz loze
Trpimirovićai nasljednika kralja Zvonimira) stao u obranu hrvatske državne samostalnosti pred pokušajima
mađarskih Arpadovića, koji su pokušali prigrabiti hrvatsku krunu.
(Iako su Mađari zauzeli Slavoniju, Svačić im se supristavio oružjem na planini Gvozd, južno od Kupe.
Koloman napada Hrvatsku kod Gvozda ( baš kad je Bizant zauzet prolaskom križara kroz svoju Zemlju.)
te Petar Svačić i njegova vojska budu potučeni - Svačić pogiba kao posljednji hrvatski narodni kralj.
(O presudnoj bitci malo se zna, a pouzdano je jedino da je u žestokom boju život izgubio i sam P.Svačić iz
velikog utvrđenog grada Svaća - danas na granici Crne Gore i Albanije, ali i uspješno zaustavio daljnji
prodor Mađara u Dalmatinsku i Crvenu Hrvatsku.)
.Mađari sa 5.000 konjanika produže do Biograda u susret Kolomanovoj nevjesti Buzili( normanskoj ) radi
odlaska u Masđarsku . ( tako Koloman postade gospodarem Hrvatske do mora.)(vidi 1089.(6.*) i 1.102g.)
Upravljanje dalmatinskim gradovima radi zaštite prelaze u ruke Venecije.
1098 g. Koloman i dužd mletački sklapaju “ vječno prijateljstvo “ ( radi podjele i suglasnosti oko novodobivenih podrućja.
1102 g. Koloman osobno dolazi u Hrvatsku. Naime,nešto prije te godine dolazi do ustanka 12 hrvatskih
plemena ,pod vodstvom svojih župana oslobodivši od Mađara prostor od Gvozda do Drave i Neretve
zato Koloman šalje glasnka nudeći sklapanje sporazuma: “ kako budu sami htjeli “ što Hrvati
prihvaćaju. (Odredbe sporazuma: slobodno uživanje posjeda i svih dobara plemena, - kralju neće plačati
poreza ni daća,-jedino vršiti vojnu službu za kralja u slućaju napada na granice i to na način, da svako
pleme opremi za vojnu o svo trošku najmanje 10 konjanika - pklopnika do Drave, a dalje .lje kraljev
trošak )
Dakle iste obaveze,kao i svuda u Evropi tada i isti pravni status, koji su imali za Narodnih vladara.
.----poslije utanačenja sorazuma u Biogradu , Hrvati okrune Kolomana hrvatskom krunom za kralja
Hrvatske i Dalmacije po starom obićaju , na sazvanom saboru crkvenih i svjetovnih odličnika, te
naroda i to aklamacijom ( davanje prisege na krst i otvoreno Evanđelje, kojom jamči kraljevini
Hrvatskoj i Dalmaciji sva njezina javna i državna prava i državna prava ,a njegovi nasljednici , kao i
on posebno će se kruniti za hrvatsko – dalmatinske kraljeve.
---- Po potrebi na javnom Saboru raspravljat će hrvatske državne potrebe.

Time je istaknuto da su HRVATSKA I MAĐARSKA DVA ODJELJENA POLITIČKA
PODRUĆJA - SA JEDNIM VLADAREM - UNIJA DRŽAVA

RODOSLOVLJE HRVATSKIH NARODNIH VLADARA prema Dominiku Masndiću

KLUKAS 625. – 635 g.
PORGE

( 10 g. )

635. – 660 G. ( 25 G. )

1A
1 BUDIMIR 740. – 780 g.

( 40 g. )

1
BORNA ( 802,- 821 G. )sin: N.N. + prije 821 g.
3

2

VLADISLAV 821. 830 G. ( 9.g.)

MISLAV 830. – 845 G. ( 15 g. )

4
TRPIMIR I 845. – 863 G. ( 18G.)

5
DOMAGOJ 863. - 876.( 13 g. )

_______________________________________________________
7

9

ZDESLAV ( 1 g. )
878 g. – 879 g.

MUTIMIR ( 18 g. )
892 g. – 910 g.

6

8

ILJKO ( 2 g.)
876 g. – 878 g.

BRANIMIR ( 13 g. )
879 g. – 892 g.

PETAR + 879 g
10
TOMISLAV 910. – 948 g. ( 38 g. )

TRPIMIR II 929. – 935 g. )

KREŠIMIR I 935. – 944 g. )
______________________________________________
11
MIROSLAV 944. – 948 g.
MIHAJLO KREŠIMIR II 948. – 969 g. ( 21 g. )

12
STJEPAN DRŽISLAV

969. – 995 g. ( 26 g. )

13__________________________________________14
SVETISLAV SURONJA ( 2 g. )
995. – 997 g.

KREŠIMIR III ( 33 g. )
997. – 1030 g.

GOJISLAV
997. – 1020 g

__________________________________________________________________________________
15
STJEPAN
STJEPAN I ( 26 g. )
( HICELA ORSEOLO )
1030. – 1056 g.
16
PETAR KREŠIMIR IV ( 17 g. )
1056. – 1073 g.

sin: N.N.

ČASTIMIR
+ prije 1073 g.

17
___________________________________________________________________________________
ZVONIMIR DMITAR ( 13 g. )
STJEPAN II ( 18g.)
1076. – 1089 g.
1089. – 1090 g. )
_________________________________________________________________________________
RADOVAN
KLAUDIJA
+ poslije 1083 g.
( udana za VONIHU LEPČANINA )
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

VLADARI HRVATSKE poslije NARODNIH VLADARA
AR PAD O VI Č I
1102, - 1116 g. Koloman
1116. – 1131 g. Stjepan III
1131. - 1141 g. Bela II
1141. - 1162 g. Gejza I
1162. - 1172 g. Stjepan IV
1163 g. Stjepan V

( 14 g. )
( 15 g. )
( 10 g. )
( 21 g. )
( 10 g. )

1172- - 1196 g.
1196.- 1204 g.
1204. –1205 g.
1205. – 1235 g.
1235. - 1270 g.

Bela III
( 24 g. )
Emerik
( 8 g. )
Ladislav II ( 1 g. )
Andrija I ( 30 g. )
Bela IV ( 35 g)
(napad Mongola)
1270 . – 1272 g. Stjepan VI ( 2 g. )
1272 -- 1290 g. Ladislav III ( 18 g. )
1290 . - 1301 g. Andrija II ( 11 g. )

A N Ž U V I N C I-----Hrvatsko - Ugarska UNIJA

1301 . 1342 . 1382 . 1385 . 1396 . -

1342 g.
1382 g.
1386 g.
1386 g.
1409 g.

Karlo Robert I ( 43 g. )I dinastijske borbe plemstva za kralja
Ludvig I Veliki ( 34 g, )Početak osmanlijskih osvajanja
Marija
( 4 g. )
Karlo II Drački ( 1 g.)II dinastijske borbe plemstva za kralja
Ladislav Napuljski ( 13 g. )

Iz R A Z N I H D I N A S T I J A
1387 . 1438 . 1440 . 1444 . 1458 . 1490 . 1516 . -

1437 g. Žigmund ( Sigismund ) Luksemburgovac ( 50 g. )
1439 g. Albert Habzburg
( 1 g. )
1444 g. Vladislav Jagelović
( 4 g. )
1457 g. Ladislav IV Habzburg
( 13 g. )
1490 g. Matija I Korvin ( Hunjady)
( 32 g. )osmanska osvajanja
1516 g. Vladislav II Jagelović
( 26 g. )
1526 g. Ludivik II Jagelović
( 10 g.)mohačka bitka

H AB Z B U R G O V C I
1527 . - 1564 g.. Ferdinmand II
( 37 g. )III dinastijske borbe za kralja
1527 , . 1540 g. Ivan Zapolja ( nuz kralj ) ( 13 g.)
1564 . - 1576 g. Maximilijan II
( 12 g. )
1576 . - 1608 g. Rudolf II
( 32 g. ) dugi turski rat
1608 . – 1619 g. Matija II
( 11 g. )
1619 . - 1637 g. Ferdinand II
( 18 g. )
1637 . - 1657 g. Ferdinand III
( 20 g. )
1657 . - 1705 g. Leopold I
( 48 g. ) veliki protu turski rat
1705 . - 1711 g. Josip I
( 6 g. ) Austro-ugar.monarhija
1711 . - 1740 g. Karlo III
( 29 g.) Vojna Krajina
1740 . - 1780 g. Marija Terezija
( 40 g. )
H A B Z B U R G--L O T A R I N G O V C I
1780 . 1790 . 1792 . 1835 . 1848 . 1916 . -

1790 g.
1792 g.
1835 g.
1848 g.
1916 g.
1918 g.

K A R A Đ O R Đ E V I Č I --Kraljevina Srbija
Kralevina Jugoslavija

Josip II
Leopold II
Franjo I
Ferdinand V
Franjo Josip I
Karlo IV

( 10 g. )
( 2 g. )
( 43 g. )
( 13 g. )
( 68 g. )aneksija Bosne – 1. svjet. rat.
( 2 g.)

Kraljevina Jugoslavija

1918 . - 1921 g. Petar I
1921. - 1934g. Aleksandar I
1934 . - 1941 g. Petar II

VLADAVINA TOTALITARNIH S T R A N A K A

( 3g)
( 13 g.)
( 7 g. )---2. svjetski rat

( stranka Prava ) 1941____1945 g.___dr. Ante Pavelić_____( 4 g. )N D Hrvatska--2.svijetski rat
(komunistička partija ) 1945_____1988 g.___Josip Broz_Tito ( 43 g.)-------- DFJ – FNRJ
( SFRJugoslavija - komunizam )
VLADAVINA D E M O K R A T S K E HRVATSKE
Temeljem 1.ih višestranačkih izbora 1990g. i Domovinskog rata 1991.-1995g. protiv velikosrpskog
agresora nakon demokratskog raspada SFRJugoslavije -- komunizma
(stranka H D Z )1990_____2000 g. dr. Franjo Tuđman ( 10 g. )
Hrvatska demokratska zajednica____osnivač Republike Hrvatske
2.000_____2010 g.____Stjepan Mesić ( 10 g. )
2.O1O ----

g.------- Ivo Josipović ( ? god.)

LITERATURA:
Ovaj podsjetnik izrađen je temeljem:
___________POVIJEST HRVATA U VRIJEME NARODNIH VLADARA
( TISKANA 1990 g. u Zagrebu kao pretisak iz 1925 g. ) – FERDO ŠIŠIĆ
___________HRVATI I SRBI DVA STARA RAZLIČITA NARODA
(TISKANO 1990 g. u Zagrebu - autor: DOMINIK MANDIĆ

XII/XIII. stoljeće
1077 g.Moćni njemački car Henrik IV pošao na pokajnički put u Rim, gdje je tri dana u pokajničkoj
odori poniženja čekao dok mu papa Grgur VII nije dodijelio oprost od izopćenja iz Crkve.
U toj borbi za prevlast itmeđu svjetovne i duhovne vlasti, koja se nastavila Henrik IV je 1106
g.ponovno izopćen iz Crkve
(25.sijćnja) Kada je hrvatski kralj Zvonimir prisegao Svetoj Stolici papi Grguru VII,njemački car
Henrik IV (po najvećoj zimi) prešeo je kao pokajnik Alpe potraživši papu Grgura VII u
Canosy (velikom zamku u sjevernoj Italji.) Pustivši ga, da se tri dana smrzava u pokajničkoj odori
pod zidinama, razriješio ga je crkvenog prokletstva.( Ono je sve, pa i vladare lišavalo svih prava,
a plemstvo oslobađalo prisege vjrnosti njima.)
Bio je to iznenađujući rasplet sukoba njemačkog cara i pape,koji su jedan drugome prijetili,ali
i popuštali po potrebi. (Još od Karla Velikoga carevi su samostalno postavljali biskupe,pa čak
imenovali i smjenivali rimske poglavare.)
Reformistički papa Grgur VII zastupao je obratni status: nametnuti crkvenu vlast
svjetovnoj.("Predajući sv.Petru vrhovnu moć,Bog nije izuzeo nikoga.Podredio mu je sve vladare i
sve vlasti svijetske.") Ne mareči za taj stav Henrik IV je uz pomoć njemačkih biskupa skinuo
Grgura VII s papinske Stolice,pa ga je stiglo crkveno prokletstvo, a njamački knezovi,da bi

oslabili moć cara,natjerali su ga na pokajništvo. Mir nije dugo trajao, jer je Henrik IV s
vojskom upao u Rim i zbacio papu Grgura VII, koji je umro 1085 g.Novi papa Viktor III
(1086.-1087.) morao je pobječi pred naletima protu-pape Klementa III (protureformistička struja
katoličke kurije). Nasljednik njegov bio je papa Urban II.
1O88 g. Papom postaje URBAN II koji je opsjednut idejom o križarskom pohodu u svetu Zemlju
JERUZALEM--Isusovom grobu. Time bi ostvario siguran put krščanskih hodočasnika iz Evrope
(koji putuju svih dosadašnjih godina.iako su na putu bili napadani,pljačkani i ubijani ) kao i
kojim bi oslobodio Sveti isusov grob u Jeruzalemu ,odnosno,kojim bi zaustavio muslimansko
osvajanje krščanskih zemalja.( od 622 g. koja se smatra 1. godinom muslimanske ere do 636 g.
muslimani osvajaju Siriju i Irak, 641 g. osvajaju Egipat, 642 g. zagospodaruju Perzijom, 638
g.predaje se Jeruzalem, 711 g. osvajaju Španjolsku,714 g. stižu do središnje Azije i sjeverne
Indije,a 732 g. ulaze u Francusku i dopiru do grada Poitieres (kraj Pariza )
* 1O89 g. zato obilazi preostalu krščansku Evropu . tumačeći smisao i organizaciju tog pothvata
pomiruje se sa Bizantom,koji traži pomoć i izaziva veliko oduševljenje naroda“svijeta”,te
potporu svih vladara--vitezova.
* 1O9O – ih god.Iako mimo želje i očekivanja, prvi se pokreću široki slojevi hodočasnika siromaha,
žene i djeca predvođeni fanatičnim opatom Petrom Pustinjakom, koji su tako stvorili “Narodni
križarski pohod “ kojeg su na putu pratile i štitile malobrojne vojne jedinice vitezova
Nastala je prava usputna pljačka i stradalačka katastrofa prolazom kroz Evropu,da bi kod
Konstantinopola taj pohod bio prisiljen pričekati pravu križarsku oružanu silu, koju su uglavnom
činili francuski i normanski vitezovi.
* 1O97 g. Križarska vojska prelazi Bospor i odmah se sukobljuje i razbija vojsku turskog
sultana Kilij Arslana, te kreče prema velikom gradu- utvrdi ANTIOHIJI, kroz ljetnu vručinu
Anadolije ,bez vode i hrane ( Turci spaljuju zemlju pred njima ) te još jednom,ali potpuno potuku
tursku vojsku, zauzevši turski tabor sa svim pljenom,no prije nego li su stigli do krščanskog
kraljevstva Kilikijske Armenije ( gdje će neko vrijeme odmarati ) imali su još dvije bitke.
Iste godine stigli su pred Antiohiju (veliki grad – utvrda : 5 x 2 km. ) u kojem se nalazio turski
garnizon koji se nakon duge opsade predaje ,pa križari osvajaju Antiohiju
* 1O99 g.Križarska vojska krenula je iz Antiohije marširajući između planina i Sredozemnoga
mora, pri čijem prolazu emiri uglavnom pristaju plačati zaštitu franačkim križarima.
Mnogo jače arapske snage u Damasku,Alepu i Mosulu neutralno su promatrale križare, ne htijući
pomoči fatimidskim kalifima u Egiptu ,koji su godinu dana ranije okupirali Jeruzalem.
Iste godine križari se utaboruju ispred zidina Jeruzalema (grad – utvrda je bio dobro opskrbljen
vodom i hranom, dok su bunari pred zidinama bili otrovani ) Jeruzalem su branile arapske i
sudanske jedinice ,a u pomoć su pozvane snage Egipta.
Od križara još je živa samo 1/3 vojnika, onih,koji su prije dvije godine krenuli iz Evrope i
hodočasnici ,među kojima žene i djeca (nesposobni za borbu ) ukupno: 2O.OOO pješaka i 13OO
vitezova. (bez bizantinaca ,koji su navodno pregovarali sa kalifom u Kairu.)
Srečom iz Engleske i Đenove stigli su brodovi sa hranom i logistikom 17. srpnja Jeruzalem je
osvojen ,svi branitelji muslimani pobijeni.
Nakon tri godine strašnih patnji na putovanju dugom 3.OOO km hodočasnici su stigli na odredište
Uspjeh Urbanove misije i zavjeti križara su ispunjeni-- Sveti grad je oslobođen. Osvojena.
podrućja:QUTREMER–a(Prekomorja) podijeljena su na tri kraljevstva na sjeveru
ANTIOHIJSKO ,na čelu
sa
normanskim
vitezom., na
istoku:
grofovija EDESA,
južno:grofovijaTRIPOLI,na čelu sa Raymondom de Saint –Gilles ( grof Toulousea) i kraljevstvo
JERUZALEM ( od Bejruta do Gaze ) na čelu sa Gotfrey de Bouillon-om. Papa Urban II umire u
Rimu 2 tjedna nakon pobjede križara.( koju vijest nije dočekao 1119 g. na Božić), kralj i patrijarh
jeruzalemskog kraljevstva odobrava projekt viteza .HUGUES -a de PAYEN–a i još osam
vitezova o osnivanju redovničkog viteškog red-a,pod nazivom: “SIROMAŠNI VOJNICI ISUSA

KRISTA”, te oni u crkvi Svetog Groba polažu prisegu: siromaštva, Krijeposti i poslušnosti.
( živjeti redovničkim životom , a djelovati vojnički)
Kralj im daje prostorije u palači na BRDU HRAMA(Templum Salamonis-Salamonov hram )Po
kojem su i dobili naziv:“Vitezovi Hrama, ili TEMPLARI.
( kao i do sada, 1119 g. grupe Arapa i Beduina napali su skupinu od 7OO krščanskih hodočasnika
ubijaju 3OO ljudi ,koje su potom prodali u roblje.
TEMPLARI su u prvo vrijeme osnovani radi zaštite mnogobrojnih hodočasnik,koji su se kretali
Svetom Zemljom, da bi najposlije izrasli u zaštitnu stajaču multinacionalnu vojsku u očuvamju
jeruzalemskih kraljevstava-- QTREMERA.
( Na skupu svetovnih i duhovnih evropskih vladara u Nablusu,112Og. oduševljeno je odobren RED
TEMPLARA i uređeno “PRAVILO“ od 73 odredbe, kojima se propisuje način života i djelovanje
Templara ( knjiga: TEMPLARI str. 123 )
* 12O2 g.Na poticaj velikoga pape Inocenta III zapoćinje IV križarski rat ,sa ciljem jačanja
pozicije latinskih država u Svetoj Zemlji, poslije katastrofalnog neuspjeha II križarskog djelomičnog uspjeha III križarskog rata pod vodstvom Ričarda Lavljeg Srca i francuskog kralja Luja VIII
protiv đihada ujedinjenih islamskih Arapa pod vodstvom velikog Saladina
IV križarski rat je započeo osvajanjem Zadra po želji dužda Enrica Dandola -Venecije, kao
nadoknada cijene za prijevoz križara do Svete Zemlje, usprkos protivljenju Red –a Cistercita,
francuskih baruna samog pape. Ipak 13.studenoga veličanstvena flota sa 30.000 francuskih križara
kreče u ostvarivanje jednog od najpodlihih ugovora u povijesti.Poslije žestokog juriša i s kopna is
mora, usprkos molbi posebnog izaslanstva za poštedu grada i prijetnji pape prokletstvom
-izopćenjem, grad se morao predati
Zadar je razrušen i popaljen, te poslije zimovanja u njemu križari u ožujku 2.003 g.napuštaju grad i
odlaze na osvajanje drugog krščanskog grada Konstanopola, dok Mlečani sravnjuju njegove zidine
sa zemljom, teZadar 1.004 g. potpao pod višestoljetnu mletačku vlast .
Papa Inocent III zaprepašten tim napadom na hrv. – ugar.krščanskog kralja i kasnije na
Konstantinopol izopčava cijelu vojsku iz krščanstva,iako kasnije zbog neuspjeha križarskog rata i
poitičkih razloga to morao povuči.
* 12O3 g. križari napadaju i osvajaju Konstantinopol, odustajući od Svete Zemlje. Bizantski car
Aleksije III bježi, a križari postavljaju svog kralja: Angela Izaka, kojeg 12O4 .g. ljuti narod ubija, pa
križari ponovno napadaju grad,pljaćkaju ga , a stanovništvo masakriraju. Bizantsko su carstvo tada
podijelili na tri kraljevstva, a Venecija dobiva bizantsku obalu Jadranskog mora.
* Od 12O5. do 121O g. francuski vitezovi novaci radi stjecanja feudalnih posjeda osvajaju
središnju Grčku, a Templari,Teutonci i Hospitalci imali su u tome beznačajnu ulogu.
* 12O7 g. započinje 2. veliki sukob među krščanima u južnoj Francuskoj, po nazivom
ALBIGERIJSKI-križarski rat,koji je trajao 2O godina.( po gradu Albigeru – središtu Katara .t.j.
krivovjerne sljedbe koja ima korijene u drevnoj ZARATUSTRIJANSKOJ religiji iz Perzije, koja
naućava postojanje dva Boga: dobrog, koji vlada čistim duhom i zlog ,koji je stvorio materijalni
svijet – svako tjelesno opčenje je zlo – rađanje je suradjna s vragom pohoda poništava tu kaznu.
U 3. st. Perzijanac Mani naučava, da čovjek radi izbjegavanja zla materijalnog svijeta nesmije raditi,
ratovati, ni ženiti se. 276 g. po kristu njegove se ideje šire u rimsko carstvo. U 5.st. se u, Armmeniji
utemeljila zajednica Manihejaca ,zbogm čega Bizant pokreće vojnu na njih i masovno ih raseljuje
u Trakiju(sjevernu Grčku ) odakle se ideje šire u Bugarsku ,gdje ih prihvaća slavenski svečenik
BOGUMIL, koji osniva bogumilsku - dualističku crkvu u BOSNI.(odbacuju stari zavjet ,krštenje,
euharistiju, sakramente, križ i cijelo ustrojstvo crkve) Nakon turskog osvajanja Bosne, bosanski
bogumili prelaze na islam.
Te dualističke ideje sreli su vitezovi 1. križarskog rata u blizini Antiohije ( Mala Azija ) i.
Tripolija,te ih donjeli sa sobom u zapadnu Evropu--južnu Francusku:( Albigen, Tuluz – Provansa u
LANGEDUĆU = jedinstveno govorno podrućje.

* 1228 g. započinje 5. križarski rat pod vodstvom cara FRIDRIKA II Hohenstaufovca,15
god.nakon što ga je 1213 g. papa okrunio za cara Svetog rimskog carstva ( Njemačka, Austrija i
Italija ) a on za uzvrat preuzeo zavjet i Križ, kao vođa novog križarskog rata. Kako je Fridrik II od
dana preuzimanja svog zavjeta nekoliko puta odgađao njegovu izvedbu, a mnogi krščanski i
muslimanski izvori govorili da Fridrik II ne vjeruje u Boga ,već da križari zbog dokazivanja
svoje slave i moći , novi papa ga exkomunicira ( izopćava iz crkve – vjere ) i zabranjuje
vođenje križarskog rata.
Zbog Fridrikovog odugovlaćenja početkom križarskog pohoda,dogodio se fenomen dječjeg
križarskog pohoda (sudjeluje 7.OOO mladih ljudi iz Francusk i oblasti Rajne, iako ih je crkva
obeshrabrivala,predskazujući im neuspjeh i kobnu sudbinu.)
Također ( zbog Fridrikovog odugovlaćenja )1217 g. hrv.—ugar. kralj ANDRIJA sa neznatnom
.vojskom organizira nekoliko beznačajnih prepada na muslimansko podrućje,ispunjuje svoj zavjet i
vraća se kući. (sa hrpom relikvija ,među kojima i glavom Sv. Stjepana , te 1 vrčem sa svadbe u
Kani)
Za vrijeme tih prepada ,austrijski i mađarski hodočasnici pomogli su Templarima i Teutoncima
izgraditi novu utvrdu u Atlitu , zvanu ZAMAK HODOČASNIKA za obranu od .muslimanskih
pljačkaških napada.
* Usprkos papine zabrane Fridrik II kreče 1228 g. n Kairo,kojeg brani egipatski sultan AL–
KAMIL(prijatelj Fridrika II )Templari i Hospitalci odbijaju slušati zapovijedi izopčenog cara.
Ne mogavši vojnom silom ostvariti nikakve rezultate, Fridrik II diplomatskim putem moli svog
prijatelja Sultana AL– KAMILA, da mu pokloni Jeruzalem ,kako bi spasio svoj ugled, te je 1229g.
potpisan sporazum, kojim je Jeruzalem vraćen krščanima, kao i Betlehem , te dio zemlje .od obale
Jafe, Nazaret i dijelovi Galije sa zamkovima : Naufort i Toron,ali ne i BRDO HRAMA sa
kupolom na stijeni sa crkvom Isusovog groba.( Al – Aksa ) Time je sklopljeno primirje za sljedečih
1O godina. ( islamski imami su prokleli Al –Kamila zbog izdaje islama, a u krščanskom svijetu
sporazum su hvalili samo Fridrikovi sljedbenika )
* 1312 g. papa Clement V na zahtjev francuskog kralja Filipa IV Lijepog “raspušta?” Red.
13O7 g. Francuski kralj FILIP IV LIJEPI samovoljno bez odobrenja pape CLEMENTA V
uhićuje sve Templare u Francuskoj pod optužbom :grijeh opake apostazije protiv Isusa
Krista,zločin odvratne idolatrije i gnjusnog djela sodomičara( papa ga mora slušati , jer kao gorljivi
pristaša novog križarskog rata vjeruje u Filipa IV kao jedinog sposobnog vođu toga rata, a i zbog
straha da ga Filip u protivnom ne bi napao i zatočio ,što se dogodilo njegovu predhodniku
Kralj,od pape ( poslušnika ) zahtjeva uspostavu inkvizicijskog suda, u koji imenuje svoje biskupe
(poslušnike ) zahtjeva mučenje Templara zbog iznude priznanja , a to isto zahtjeva od engleskog,
aragonskog, (španjolskog ) talijanskog i portugalskog kralja , koji su mu ustvari rođaci. Taj
inkvizicijski progon Templara traje osam godina. Templari završavaju smrću,ili u tamnici, ili na
lomači
*
1314. završava inkvizicijsko suđenje i progon Templara osudom templarskih vođa –
posljednjeg Velikog Meštra: JAQUES–a del MOLAY–a i preceptora Normandije: GODROI–a
CHARNEY a, budući su se u znak prosvjeda u obrani svoje časti i časti Red – a javno odrekli i
porekli priznanje iznuđeno inkvizicijskim mučenjem bez prava na pravnu obranu za optužbe bez
dokaza.( Njihova posljednja poruka bio je poziv papi i kralju, da se prije kraja godinme pojave
pred božjim sudom.) Zbog toga Filip IV naređuje odvođenje tih vođa Templara na mali otok na
Seni ( ILE DES JAVIAUX ) gdje budu spaljeni na lomači………( vidi 1295. i 1302 g.)
Novi križarski rat nikad se nije dogodio, jer mjesec dana poslije spaljivanja templarskih vođa umire
papa Clement V, a u studenom iste godine u lovu pogiba francuski kralj Filip IV Lijepi.
……..Templarski Red ponovno je utemeljen 1976 g. pod nazivom: Suvereni vojnički red Hrama
jeruzalemskog nakon štoje 2002 g. u tajnoj vatikanskoj arhivi otkriven dokument iz 1309 g.(djelo
pape Clementa V, u kojem se templari odriješuju svih grijeha - pod nazivom "Oprostite Templari"U

njemu je istaknuto, da templarima nikada nije dokazana hereza.) Tadašnji kardinal Joseph Ratsinger,
a sadašnji papa Benedikt XVI pozvao je velikog meštra Antonija Parisa na sastanak.
(2006 g.ponovno je utemeljen hrvatski Veliki priorat, a za prvog velikog priora izabran je akademski
slikar i karlovčan Akfred Krupa. Tada, predugovorom s biskupom gospičko - senjskim Milanom
Bogovićem hrvatski templari dobivaju senjski kaštel Ožegovičianum
Templarski red danas u svijetu broji više od 5000 članova - krščana sa svih kontinenata, a temeljni im
je sadržaj humanitarna (potresi, katastrofe i sl.), te ekumenska djelatnost.
* 1492 g. pada posljednja islamska oaza - Emirat Granada (grad utvrda u Španjolskoj) stvaranjem unije
dvaju kraljevstva (kastiljanskog i aragonskog) kojim je ostvareno konačno oslobođenje Španjolske i
Evrope od Maora - islamskih,arapskih osvajača još iz 9.st. Maori su s vremenom izbjegli u sjevernu
Afriku,jer je do 1610 g.ubijeno,pokršteno,ili protjerano oko 3 milijuna Maura.(vidi 1492g)
1118.g. Osnovana hrvatska dinastija KRČKIH knezova (Frankopani) na području otoka Krke i sjedištem
u gradu Krku. (kada Venecija na prijevaru zarobljava kneza Ivana VII Frankopani se šire na kopno u
Modrušu i Vinodol.)
1119.g. Osnovan je RED TEMPLARA (siromašni Kristovi vitezovi.) pod nadleštvom pape,a nasilno
1307 g.ukinut naredbom francuskog kralja FILIPA IV – Lijepog, uz prijetnju papi zatočenjem,
kako bi papa otvorio inkviziciju, koju će zatim kralj osmisliti, kadrovski i organizacijski provesti
* Početak XII. stoljeća Kralj INKA (današnji Peru) osniva grad KUSKO.
1138.g Bosna je uklopljena u Ugarsko-Hrvatsku državu.
* Do 1150.g. Hrvati se služe svojim osobitim pismom - GLAGOLJICOM.
1170 g.(29.prosinca)Izvršen atentat na engleskog nadbiskupa Canterburyja Thomas-a Becket-a na
poticaj engleskog kralja Henrika II. (4 kraljeva viteza mačevima surasjekli Beketovu glavu na
samom oltaru) Thomas Becket,kao dobar jahač, spretan u lovu i čovijek visokog obrazovanja,u
početku kraljev miljenik uskoro postaje kraljev omraženik,jer se suprostavljao njegovoj odluci da
svečenstvo podvrgne svjetovnim sudovima.
Zagovarajući crkvene interese završio je u progonstvu,odakle je bacao prokletstvo na kralju privržene biskupe (dakako uz papino odobrenje) Da smiri napetost s papom,Henrik II mu je dopustio
povratak u Englesku,gdje je uskoro pao pod zavjereničkim mačevima.(1173 g.papa je nadbiskupa
proglasio svecem - 100 godina poslije smrti hrv.kralja P.Krešimira IV,koji je prva žrtva evropskih
borbi za političku prevlast između crkvene i svjetovne vlasti-države )
1173g.Vračajući se u Rim,Papa Inocent III sa svojim brodom bude zahvačen olujom,pa se sklanja na
Palagružu ,odakle ga ribari falkušom prevoze do Komiže,gdje posvječuje komižku crkvu
(falkuša=hrv-višenamjenski brod za krstarenje i ribolov-jedra ili 6 veslača)
1180.-1204.g. Bosnom vlada KULIN Ban, koji 1189.g. sklapa s Dubrovnikom trgovački
sporazum,jamčeći im slobodu trgovanja "do vika". (svi bosanski zapisi u kamenu i listinama pisani su
ikavicom, kojom pišu samo Hrvati.)
1185.g Hrv. Ugar.kralj Bela III u stolnom Biogradu izdaje ispravu,kojom potvrđuje zagrebačkim
kanonicima pravo na posjed Zelinu(To je prvi povijesni pisani spomen današnjeg podrućja
Sv.I.Zelia.)
1200.g.Emerik ,Hrv. Ugar. kralj izdaje ispravu kojom potvrđuje zagrebačkom Episkopatu pravo na
posjede Zelinu i Čazmu. U ispravi se prvi puta spominje crkva Sv. I. Krstitelj
1202.g. IV KRIŽARSKI RAT na zahtjev Venecije, kao cijenu za prevozninu osvajaju Zadar, a potom
Carigrad, pljačkaju ga, te tako uništavaju Bizantsko carstvo, a stvaraju latinsko carstvo, u kojem
Venecija preuzima svjetsku trgovinu između istoka i zapada.
1203.g. KULIN ban je na Saboru u Bilinom polju pred papinskim poslanikom, odličnicima i narodom
zanjekao vjerske zablude i očitovao pripadnost katoličkoj crkvi (jer su u Bosni našli utočište
prognani heretici iz Dalmacije- BOGUMILI.
12O6 g. Mongolski kan TEMUNĐIN uzima naslov ĐINGISKAN( “OSVAJAČ SVIJETA ) buduči je
do tada ujedinio sva mongolska i stepska plemena u srednjoj Aziji i stvorio golemu državu
sa sjedištem u KARA KORUMU.

----1215 g. Mongoli pod Đingis – kanom osvajaju sjevernu Kinu.
Osvajanje Japana u posljednjem trenutku spriječava KAMIKASE – “BOŽANSKI VJETAR” –
velika oluja , koja je potopila bezbrojno brodovlje , koje je opsjedalo Japan.
----1224 g. Mongoli pod Đingis – kanom na rijeci Kaoki strahovito potukli vojsku ruskih knezova.
----1227 g.Umire Džingiskan, utemeljitelj največeg carstva,koje je trajalo sve do 1405 g kada se
poslije smrti Tamerlenka raspada. Džingiskana nasljeđuje sin Ogotaj, koji šalje veliku vojsku na
istočnu Evropu.
----124O g. Mongoli osvajaju Kijev, pale i ruše Krakov , osvajaju istočnu Njemačku i spuštaju se
prema sjevero – istočnoj Mađarskoj.
----1241. i 1242 g. Mongoli napadaju Hrvbatsku , gdje budu poraženi. ( vidi pod 1241. godinu)
----U Evropi je dugo vladalo uvjerenje, da su divlji konjanici (koji piju kobilje mlijeko i jedu sirovo
meso) dobro došao saveznik protiv muslimanske opasnosti. Čak su se i pape zanosili njihovim
pokrštavanjem
1214.g. ANTE BUVINA izradio znamenita vrata na ulazu Splitske katedrale.
1221g.Utvrda Kalnik prvi puta spominje,kada ju hrv.-ugar.kralj ANDRIJA(otac Bele IV i Kolomana
daruje hrv.banu DINKU OČIĆU,kada se ovaj vratio sa križarske vojne.
Poslije bana Očića,pa sve do najezde Mongola,utvtrdu posjeduje Koloman (brat Bele IV ) kao
hrv. herceg (kraljević ) sa sjedištem u Medvedgradu
Kako se prilikom provale Mongola u Hrvatsku Kaslnik junački održao, to preivjeli Bela IV
nagrađuje kalničkog kaštelana Filipa Bebeka
Pod kraj 13.st Kalnikom vladaju ban ROLAND I njegov sin Matija,kasnije,vlasnici su
zagrebački biskup KAŽOTIĆ AUGUSTIN,pa župan iz Moravča .SASON I dr
( zanimljivo je,da je u tamnicama grada tamnovao od 1365. do 1369 g. bugarski kralj Strašimir
Aleksandrović, kojeg je zarobio hrv.-ugar.kralj Ludvig I .)
1225.g. Utvrde DRIVENIK I GROBNIK u posjedu su knezova Frankopana. Njihovi su gradovi još:
Trsat,Kraljevica, Drežnik, Ogulin, i Bosiljevo,koje su poslije pogubljenja Zrinsko – Frankopana
1671 g. temeljito opljačkali njemački generali u Karlovcu i drugi zapovjednici austrijske Vojne
Krajine
* Sagrađen je Medvedgrad kraj zagrebačkog Kaptola, kao kraljevski dvor – utemeljkitelji su: herceg Koloman ( brat hrv. – ugar. Kralja Bele IV ) i zagrebački biskup Šimun.
1232 g. Pvi puta se spominju u Dalmaciji franjevci, a 1340 g.u Bosni i Hercegovini, gdje su odigrali
važnu ulogu u očuvanju hrvatskog ncionalnog bića. (Prema legendi, novi katolički franjevački red
nastao je kad je Franjo Asiški 24.veljače 1208 g. čuo glas s naba, koji ga je uputio da pođe u
svijet,ništa ne posjeduje, a čini dobro. Taj poziv na "anđeosko siromaštvo"okupio je mnoge
istomišljenike u novi franjevački red.)
1241 g. (sredinom svibnja ) hrv. – ugar. kralj Bela IV( 1235. – 127O g.) odlučuje presresti i dočekati
Mongole kod rijeke ŠAJO, zbog čega poziva u pomoć svog brata- hrv. Hercega KOLOMANA i
hrvatsku vojsku, koju predvodi hrvatski vitez Pavao Šubić.
U iznenadnom strahovitom napadu BATU – KANA na potpuno nespreman Belin vojni tabor
ugarska je vojska razbijena, Bela IV u bjegstvu,a Koloman u nemogućoj obrani smrtno ranjen
umire u povlačenju hrv.- vojske preko Slavonije u Čaznu..
25. prosinca iste godine, Mongoli prelaze preko zaleđenog Dunava i Drave, nahrupljuju na
Hrvatsku u potrazi za Belom IV, koji se povlači preko Kalnika, Zagreba u Split i.t.d.
Mongoli odbijeni kod Kalnika,spaljuju Gradec ( Zagreb ) i pustoše ga.
U ožujku 1242 g. Batu –kan je pred Splitom,(odbijen napad na Klis i Šibenik ) pa progoneči Belu
IV, stigao pred Rijeku , gdje je na GROBNIČKOM POLJU razbijen, te se povlači prema
istoku, pri čemu ga sa Velebita neprestano napadaju iznenadnim prepadima hrvatski vitezovi.
Tatari -Moongoli pustoše prostor stare Moravečke župe tj.(zelinskog prigorja)
U odlučujučoj bitci,koja se odigrala u Primorju(Grobnik) istaknuli su se moravečki plemići
Abraham ,Nikola,Toma, Bartol zajedno sa pripadnicima moravečkih rodova :Bratila, i Janka

Zbog velikih zasluga u obrani kraljevine od Tatara ,ovim moravečkim županima kralj Bela IV
daruje imanja Rakovec
1242.g. ZLATNOM BULOM Ugarsko - Hrvatski kralj Bela IV dodjeljuje zagrebačkom gornjem gradu
Gradecu položaj slobodnog grada s pravom da biraju suca i održavaju sajmove.(Gradec se trebao
utvrditi zidinama a u ratu kralju davati 10 oklopnih konjanika.
Iste godine Dubrovnik pada pod vlast Venecije.
1256.g. PRVI HRVATSKI NOVAC s likom kune je SLAVONSKI BANOVAC
1265.-1321.g.Živi DANTE ALIGHIJERI talijanski predrenesansni pjesnik, pisac BOŽANSTVENE
KOMEDIJE(U kojoj iznosi bit vjerskog shvaćanja svijeta i veličajući težnju za njegovom
istinskom spoznajom.)
1260.-1323 g Živi Augustin Kažotić - trogiranin- glasoviti dominikantski teolog i profesor u Parizu, te
propovijednik po Italiji i Francuskoj, a danas bi trebao biti simbol hrvatske sloge koja je uvijek u
opasnosti od zaborava.
1303 g.papa Benedikt XI upoznao ga je u Rimu i imenovao ga zagrebačkim biskupom, priznajući
ga tako simbolmom jedinstva hrvatske Zemlje od Jadrana do Drave, a Zagreb srcem Kažotićeve
domovine u kojem će novi biskup činiti ono što je domovini potrebno.
( U Hrvatskoj i Ugarskojna vlasti je tada Karlo Robert - napuljske dinastije Anžuvinaca. Kako se
Kažotić svrstao na stranu siromašnih i progonjenih počevši otvarati škole i za seljake i pokušao
miriti zavađene plemiće, obuzdavajući ih u pretjeranom iskorištavanju kmetova. Zalagao se i da
Crkva mora svoja imanja stavljati u službu siromašnih. Kralj ga zbog takvog stava jedva trpi, a
kada je kao poslanik hrvatskg sabora pošao papi u Avignon (gdje je francuski kralj zatočio papu
premjestivši ga iz Rima) i optužio kralja zbog njegova nasilnog vladanaja, kralj mu je zabranio
povratak u Zagreb.Zato ga je papa imenovao biskupom u Luceri( Italija),gdje je propovijedao po
selima. Tu je teško ranjen od nekog Saracena,od čega je i umro.
Iako su ga vjernici odmah počeli štovati kao sveca, papa ga je potvrdio kao Blaženika.1973 g.u
povodu 650 obljetnice njegove smrti hrvatski su biskupi očekivali njegovo proglašenje za sveca,
no to se još nije dogodilo.
* Novija otkrića ukazuju da je div svijetske književnosti DANTE ALIGHIJERI proputovao Hrvatsku
u pratnji zagrebačkog biskupa Augusta Kažotića (prijatelja i domačina).
Temeljem naznaka u njegovoj trulogiji vidljiv je posjet Zagrebu, Splitu, Zadru, Dubrovniku, te
otoku Krku, gdje je vidio znamenitu Bašćansku ploču.
U svojoj Božanskoj komediji izrujekom spominje Hrvatsku prilikom svog posjeta "Raju."
(Danteov izravni potomak NICOLO u Zagrebu je držao ljekarnu (najstarija u Zagrebu.)
1269.g. Koručulanska obitelj POLO doseljuje se u Veneciju.(kada Marko Polo ima 15 godina spremajući
se na pomorski put u Kinu i Mongoliju.
1288 g. Marko Polo vraća se u Veneciju iz Đenovskog zatočeništva, poslije zarobljvanja u
poznatoj pomorskoj bitci Venecije i Đenove u Jadranskom moru kod otoka Korčule.
1295 g. korčulanin Marko Polo svijetski putnik vraća se s puta u Mongoliju i Kinu poslije 10
godina provedenih kod Kublaj - kana (donoseći spoznaju nesmetane trgovine prostranstvima, a
time i prvu viziju jedinstvene Evrope opisanu u svojoj knjizi svijetskih čuda pod nazivom
:"MILIJUN"……….( vidi 1298 g. )
1271.-1469.g. Frankopani posjeduju SENJ. (grade crkvu, tvore statut grada 1388.g. kada im ga preotima
Matija Korvin., uskoro dolaze Turci, pa Senj postaje krajiška utvrda.)
1273.-1291.g. Živi njemački kralj RUDOLF HABSBURŠKI osnivač habsburške države i dinastije
1288.g(6.sijećnja)Frankopani donose VINODOLSKI ZAKONIK pisan na glagolji,danas najstariji pravni
tekst u Hrvata - zbornik obićajnog pravaza vinodolski kraj.(tog dana narodni izaslanici pohranili
su po jedan primjerak zakonika u svakoj od devet središta Vinodola,od kjih se sačuvao samo
njegov prijepis iz 16.st.) Vinodolski zakonik neiscrpno je vrelo hrvatske jezične,kulturne,pravne i
etnološke baštine. .

1295.g.Nakon rata Engleske i saveznika Flandrije protiv Francuske, potpisan je mirovni sporazum.
(Flandrijci su nastavili borbe) Do rata je došlo jer su se vazalni vladari vojvoda Gaskonije i
engleski kralj Edvard I(iskusni križar,smatran prirodnim vođom novog križarskog rata) protivili
jačanju centralne vlasti Francuskog kralja Filipa IV Lijepog na štetu vazala.
Filip IV se pak smatrao Božjim odabranikom i on teži za evropskom dominacijom,kako bi kasnije
osvojio Konstantinopol i uspostavio na istočnom Sredozemlju novo francusko carstvo(kojeg bi
predao svom bratu Charlesu de Varloisu)
Kako bi ostvario san francuske hegemonije na zapadu i istoku,morao sada po planu skršiti
papinske težnje za univerzalnom vlasti nad svjetovnom vlasti i domoći se crkvenog novca, (jer su
protekli ratovi ispraznili kraljevu riznicu) zatim ujediniti križarske vojne redove Templare i
Hospitalce,izuzeti ih iz papinske nadležnosti i sam njima zapovijedati (a ne papa - njihov
osnivač),da bi najposlije kao vođa 6.križarskog rata ostvario svoj san "gospodara svijeta."
* Ivan sin Palatina Dionizija(Ugarskog palatina) daruje zemlju Nespeš rodjacima Pavlu i Fabijanu.
Prvi pisani spomen ZELINGRADA (kraj Sv. Ivana Zeline)
(u razgraničavanju međa spominju se zemlje Nespeš i Paulo Shurkan, kao "comite sastellano de
Zelna"-zapovjednik utvrde Zelina.)
1298.g. Velika pomorska bitka pred Korčulom između Venecije i Genove (dvije trgovačke velesile tog
vremena). U bici sudjeluje 200 brodova (90 venecijanskih sa 8 000 ljudi) od kojih bude
zarobljeno 80 lađa i 7 000 ljudi među kojima i Marko Polo - zapovjednik jedne venecijanske lađe
te odvedeni u zarobljeništvo u Genovu austrijske Vojne Krajine.)
Trsat, Kraljevica, Drežnik, Ozalj, Ogulin i Bosiljevo.(koje su poslije pogubljenja ZrinskoFrankopana1671.g. temeljito opljačkali njemački generali u Karlovcu i drugi zapovjednici
XIV.stoljeće
1301 g.(14.sijećnja) smrću kralja Hrvatsko-Ugarske unije ANDRIJE III MLEČANINA izumrla je
dinastija ARPADOVIĆA,koja je u hrvatskim zemljama vladala gotovo 2 stoljeća.(od Kolomana,
temeljm Pacte convente - 1102 g.,poslije pogibije hrv.kralja Petra Svačića na Gvozdu )
1302 g.Da bi se odupro pritisku francuskog kralja Filipa IV Lijepog i njegovoj težnji da skrši crkvenu
univerzalnu vlast nad svjetovnom vlasti, papa Bonifacije VIII na sazvanom sinodu izdaje bulu
Unam sanctum čime potvrđuje vrhovnu crkvenu vlast.( jer 1295 g.zbog ratom ispražnnjene
riznice kralj nameče svima nove poreze,pa i svečenicima (najsigurniji izvor prihoda)zbog čega
papa izdaje bulu Clerico laicos - zabrana mješanja u crkvenu nadležnost. Kralj Filip na to
zabranjuje prijevoz sveg novca iz Francuske u Rim. U znak pomirenja papa 1297 g.proglašava
Filipovog djeda Luja IX svecem.1301 g.francuski biskup Bernard Saisset - zbog kritike kralja,
biva uhićen na kraljevu zapovijed,- što je ponovno kršenje nadležnosti i uvrjeda papi.)
Kako se Filip IV na bulu Unam sactum nije pokajao,ni priklonio volji vrhovnog pontifa,papa
Bonifacije VIII ga je ekskomunicirao.Na to francuski vojnici upadaju u papinsku palaču da ga
zarobe,(časnik šamara papu),no nekoliko templarskih i hospitalskih vitezova - čuvara pape i povici
pape:"Evo vam moj vrat i moja glava"obeshrabruju napadače, a kad se okupila i svjetina u obrani
pape Francuzi su istjrani iz grada. Četri tjedna iza toga papa umire (od poniženja i stresa.),a s
njime nestaje i univerzalna crkvena vlast nad svjetovnom.
Nakon dugog biranja,za novog papu je izabran Clement V(jedini prihvatljivi kandidat od
Engleza i Francuza,koji su u njemu vidjeli svoju šansu, dok su Talijani smatrali,da je on marioneta
Filipa IV Lijepog - jer je morao stolovati u Avignonu,a ne u Rimu.) Novi papa sanja uspješan novi
križarski rat,(ako pomiri Engleze i Francuze,te osigura novce 1/10 crkvenog prihoda,što je 5-6
puta više od kraljevih prihoda.) Zato ispunjava 4 uvjeta Filipa IV:1.)pomirbu sa sudionicima
napada na Bonifacija VIII. 2.)imenovanje kardinala frankofila. 3.)službenu osudu Bonifacija VIII i
4.)tajnu klauzulu,koja se kasnije odkrila. 1307 g. kralj Filip IV Lijepi prvi puta zloupootrjebljava

inkviziciju, brutalo optužuje i ukida Templarski viteški red, a 1314 spaljuje na lomači njihove
vođe.
1305g. Engleski kralj Edvard I, ugušio veliki škotski ustanak pod vodstvom Williama Wallace-a
protiv engleskih osvajača. (nakon više stoljetnog otpora engleskim osvajačima )
1312.g. PAVLA ŠUBIĆA (bana Hrvatske, gospodara cijele Bosne i kneza Huma, koji je poslije smrti
posljednjeg Arpadovića-kralja Ugarsko-Hrvatske države doveo na vlast Karla Dračkog Anžuvinca
iz kraljevine Napulja (grana francuske dinastije) nasljeđuje sin MLADEN (dosadašnji ban Bosne)
1319 koji u Bosnu za novog bana postavlja Stjepana Kotoromanića - STIPOŠA.
1322.g. Pobuna hrvatsko-bosanskih velikaša uz koje pristaje i slavonski ban Babonić, pa i sam kralj
protiv hrvatskog bana Mladena Šubića, koji bude poražen.(kralj nije postavio nasljednika pa
najmočniji hrvatski velikaši –cetinski knez Ivan Nelepić uspostavlja i širi svoju vlast zauzevši
kraljevski grad Knin, Venecija zauzima Dalmaciju, a bosanski ban Stipoš zauzima hrvatske župe
Duvno, Livno i Glamoč te jadransku obalu između Cetine i Neretve.
1324 g. radi prva evropska tvornica baruta u Metzu , a ljevaonica topova i granata 1326 g. u Firenzi
(“ vaze koje rigaju vatru ” – opasnr za napadače i napadnute, jer su se često rasprskavale
pobivši posadu.
1453 g. u turskoj opsadi Carigrada barut i top su ozbiljno upotrjebljeni za razbijanje
gradskih zidina.( Sultan Mehmed II Osvajač lije topove sa 8 metara dugom cijevi , te kuglama
težine 45 kg. Te više tonske topove vuklo je 2OO volova.) U 16.st. barutno oružje postaje presudno
za svaku vojsku.
---- 11OO g. kinezi napravili prvu pušku i prvi top od bambusove cijevi i baruta, iako s barut otkrili
već u 9 stoljeću ( smjesa salitre,drvenog ugljena i sumpora ) no u poćetku su ga upotrebljavali
za vatromete. Preko Mongola , barut i top dospjeli sdu u Evropu.
-----13O1 g. pokraj tvrđave Amberg događa se prva topnička bitka u Evropi.
1326.g. Vlasnik ZELINGRADA je NikolaLudbreški (velikaš i gospodar utvrđenog grada Ludbrega
.kojega je dobio od kralja Karla I Ažuvinca zauvijek.)
1328.g .(16. listopada) Hrv. Ban Mikac u Križevcima izdaje ispravu,kojom Zelini daje povlastice i
slobode slobodnog kraljevskog trgovišta (da svakog četvrtka održava slobodni sajam prema starim
običajima,da strane trgovce nitko ni na kakav način ne smije uznemiravati,a ako se žele naseliti
,uživaju slobodu tri godine, a tek potom su dužni plačati na dan svetog Martina .za svaku godinu po
dvanaest denara banskih.Ti doseljenici dužni su polagati zakletvu.
1342.-1382.g. LUDVIG I (sin Karla I Ažuvinca) nasljeđuje hrvatsto prijestolje.(u želji da vlada cijelom
Hrvatskom oduzima Nelepičima Knin, a Šubićima pradjedovsku Ostrovicu, preselivši ih u panonski
Zrin, pa se od tada nazivaju ZRINSKI).
1348 / 49 g. Dvije vrste KUGE pokosile su 2 / 3-e evropskog stanovništva. ( plućna : plućno krvarenja
za 24 sata i limfna (buhlja ) : udisanjem i kapljicama. Stigle su brodovima iz srednje Azije
( Mesine ) prevožene štakorima sa buhama.
1353.-1391.g. Bosnom vlada (Stipošev sinovac po majci Šubić) STJEPAN TVRTKO I.
(poslije smrti srpskog cara Dušana 1377.g. zauzima Rašku, a 1390.g. zauzima znatan dio stare
hrvatske države i proglašava se kraljem Hrvatske, Dalmacije i Srbije.)
1358.g. Mirom u Zadru poslije rata Ludviga I s Venecijom ova je poražena, pa svi otoci, gradovi od
Kvarnera do Albanske granice budu vraćeni u sastav Hrvatske države. Tako je Ludvig I, prvi vladar
koji je poslije Ugarsko-Hrvatskih vladara uspostavio stvarnu vlast i u užoj Hrvatskoj. Grad
Dubrovnik uklopljen je u Hrvatsku državu, dok je Istra ostala i dalje pod njemačkom vlašću.
1358 g. Moćni hrvatsko - ugarski kralj Ludivik I nametnuo je Veneciji mir, koji je potpisan u Zadru.
Time je ujedinjeni cijeli hrvatski prostor od Mure i Drave do Jadrana, a na njemu od Istre do Drača
(današnja Albanija),što je pridonjelo razvoju hrvatskih gradova i trgovine.
1370.g. Ludviga I izabire za kralja i Poljska, pa se njegova država protezala od Baltika do Jadrana.
1371.g. TURCI potukli srpsko-makedonsku vojsku u bici kod Černomena i osvojili Makedoniju.

1377 g.(17.sijećnja)papa Grgur XI vratio svoje sjedište u Rim(zbog opadanja francuske moći),te je
Rim ponovno postao sjedište Svete Stolice.(Do tada pape su 70 godina umjesto iz Rima
upravljale katoličkom crkvom iz AVINJONA, gdje su ih pod svojim nadzorom držali
francuski kraljevi) U tzv. Babilonsko ropstvo bacio ih je francuski kralj Filip IV Lijepi (uz pomoć
domačih kardinala i prelata) kako bi duhovnu vlast pape podredio tada njemu, evropskoj sili,
uništivši pri tom Temlarski red, sanjajući veliko francusko carstrvo na bliskom Istoku.
1386.g. Borba za nasljedstvo vlasti, po smrti hrvatsko-ugarskog kralja Ludviga I Anžuvinca. Pristaše
kandidata Karla Dračkog (rođaka Ludviga I ) među kojima su i hrvatski ban Horvat i Ivan Paližna
pobunivši se protiv žene mu Elizabete, jer su im oduzete služba i imanja, kod Gorjana potukli su
vojsku kraljice (Ludvigova kći Marija i žene mu Elizabete, koja u stvari vlada )
Na vrhu građanskog dinastijskog rata oko nasljedstva vlasti, poslije ubistva Karla Dračkog,
25.srpnja hrvatski velikaši u žestokoj bitci kod Gorjana pogubili su ubojice i vođe kraljičine vojske
Nikolu Gorjanskog i Blaža Forgača, a kraljicu Elizabetu ( djevojački Kotromanić) i kčer Mariju
zarobili i zatočili u utvrdi Novigrad (kral Novigradskkog mora - nasuprot Obrovcu)
Građanski rat je završio pobjedom drugog kandidata za prijestolčje Sigismunda Luksemburškog
(Marijinog supruga), koji je oslobađa iz zatočeništva i postaje novi Hrvatsko-ugasrski kralj.(kasnije
i njemački car- Svetog Rimskog Carstva.)
1387.g. ŽIGMUND LUKSEMBURŠKI, zaručnik Ludvigove kćeri Marije - koju izbavlja iz ropstva dao
se okruniti za hrvatsko - ugarskogt kralja.
1389.g. Turci potukli vojsku srpskog kneza LAZARA (kojemu između ostalih pomažu i hrvatski ban
Horvat i Ivan Paližna) na Kosovu Polju došavši tako na granicu katoličkih zemalja.
1396 g. Hrvatsko - ugarski kralj ŽIGMUND LUKSEMBURŠKI na poziv pape okuplja sjajnu križarsku
vojsku svih europskih vladara - SVETA ALIJANSA u kojoj su i mnogi hrvatki vitezovi) protiv
Turaka. Kreće pred njih u Bugarsku s ciljem da ih vrati u Malu Aziju, ali kod Nikopolja bude
katastrofalno poražen od Bajazid-a I.(cijelu godinu nije se znalo gdje je Žigmund – valjda mrtav?.)
Time je učvrščena vlast Turaka na Balkanu
1397.g.(26.veljače) SABOR U KRIŽEVCIMA (zvan KRVAVI) U borbi za krunu,saziva Žigmund (koji
se nakon tajanstvenog nestanka poslije poraza od Turaka 1396 g. odjednom pojavio) svoje
protivnike, koje je predvodio vojvoda Stjepan Lacković na "pomirbeni" Sabor uKriževcima.Lukavo
obećavši svu sigurnost svojim protivnicima, a tada ih napada i dade ih naprosto sasijeći pred svojim
očima. Ta kraljeva podlost, kojoj nema primjera u evropskoim razmjerima do tada , Žigmundu je
donjela prednost u građanskom ratu, koji je time započeo.
(Ivan Paližna, ban Horvat i drugi bježe u Bosnu, pa kad tamo hrv. Velikaši 1403.g. izbiru Ladislava
Napuljskog i u Zadru ga krune za kralja, Žigmund pokreće veliku vojsku 1408.g. i kreće u Bosnu
gdje pobjedom dokrajči 25 godišnju borbu hrv.velikaša za krunu dok Ladislav Napuljski nečasno
napušta svoje pristaše i prodaje Veneciji Dalmaciju za 100 000 dukata. (to je početak razdvajanja
hrvatskih zemalja.)
1398.g. ožujka Magistar Fabijan Bičkele vlasnik castruma Zelina, izjavljuje,pred zagrebačkim
Kaptolom ,da poziva sve ljude slobodnog staleža, radi naseljavanja njegove puste zemlje uz potok
Zelina.
* ZELINGRAD u posjedu mađarske velikaške obitelji BICHKELE (Bičkele s naslovom "de zelna" ili
"de Zelnawar" ili "Chetherthekel") Vjerojatno je Bičkele Fabijan sudionik "krvavog Sabora u
Križevcima.
XV STOLJEĆE
1402 g.Strašni mongolski vojskovođa TIMUR LENK(turanskog porijekla,koji se proglasio Džingiskanovim potomkom) koji je svoju moć izgradio u središnjoj Aziji na ostacimma razjedinjenog
mongolskg carstva, hametice je porazio turskog sultana BAJAZIDA I .(pobjednika na Kosovom

polju, na čijoj su se strani borili i srpski oklopnici Stefana Lazarevića. )Zarobljeni turski sultan unro
je u željeznom kavezu od sramote i očaja.
Na sreću krščanske Evrope bio je musliman,pa je svoje pljačkaške pohode usmjerio protiv drugih
islamskih vjernika na podrućju Perzije,Mezopoamije,Indije,Turkestana i MaleAzije, pa i mongolske
Zlatne horde u Rusiji, sve od Moskve do Kineskog zida, kako bi ih vratio"pravom Muhamedovom
učenju. 1405 g.Mongoli su se povukli na svoje planinske pašnjake,te se za uvijek raspala njihova
posljednja velika država,koja je težila za svjetskom vlasti.
1403.g. HRVOJE VUKČIĆ HRVATINIĆ (najmočniji bosanski velikaš) sa svojim hrvatsko bosanskim
pristašama u borbi protiv hrvatsko-ugarskog kralja Žigmunda Lusemburškog i njegovih saveznika
moćnih bosanskih velikaša (Kosače, Pavlovići,njegovih saveznika Sandalja Hranića i dr.) izabiru u
Zadru i 5.kolovo i svečano okrunjuju za hrvatskog kralja LADISLAVA NAPULJSKOG - sina
ubijenog kralja Karla Dračkog iz napuljske dinastije Anžuvinaca, koji je u svom nasilnom vladanju
protjerao i A.Kažotića -zagrebačkog biskupa od 1303 g.
1405 g. kako je Žigmund zaratio u Bosni protiv pobunjenog plemstva, kralj Ladislav Napuljski
prodaje Dalmaciju (Zadar,Novigrad i otok Pag) Venecuji za 100.000 dukata i popunio svoju osobnu
kasu.
14O5 g. Grof HERMAN CELJSKI VI daje svoju kčer Barbaru hrv.-ugar.kralju ŽIGMUNDU ,koji je još
1396 g. poveo veliku vojnu na Turke (u kojoj je hametice potučen i osobno gotovo zaglavio, poslije
čega 1397 g.slijedi Krvavi Sabor u Križevcoma.)....(vidi 1937 g.ovog podsjetnika.)
Sjajno razdoblje doživio je Kalnik za vladavine grofova Celjskih, gotovo najmoćnijih velikaša
hrv.- ugar.kraljevstva tog vremena.
Kako je Herman VI bio glavni oslonac kralju u pominjanoj vojni na Turke, to Celjski grofovi
postaju nasljedni banovi u hrvatskim zemljama. I zbog toga kralj Žigmund često posjećuje Kalnik,
jer ovdje boravi i njegova žena Barbara Celjska ,zvana CRNA KRALJICA,a Kalnik se naziva
KRALJEVSKOM PALAČOM.
1408.g. Žigmund poveo križarsku vojsku u Bosnu, te kod Doboja potukao hrvatske velikaše.
(nakon bitke sasjekao oko 100 zarobljenih hrv. ustanika i krstjana oba spola, te se sad mogao
obračunati s Hrvojem Vukšićem.)
1415.g. Žigmund Luksemburški ponovno sakuplja veliku vojsku i kreće na Bosnu protiv Hrvoja
Vukčića Hrvatinića. Hrvoje u nuždi poziva u pomoć turske jedinice, te zajedno potpuno razbijaju
Žigmundovu vojsku, te se ovaj više nikada ne javlja u Bosni
1415./16.g. Utvrda Zelingrad teško strada u potresu (kao i Medved grad )
* (27.sijećnja 1416 g.) Dubrovačka Republika je ukinula ropstvo - sramotnu trgovinu ljudima.
(Engleska je to učinila tek1808 g.,SAD 1865 g.na kraju građanskog rata, a Brazil je trgovao ljudima
sve do 1888 g.)
1431 g.(30.svibnja)Jeanne d Arc (Ivana Orleanska od Arc-a - rođena 1412 g.) u kaosu 100 godišnjeg rata
Frnacuske i Engleske, okupila je vojsku i povela u borbu protiv engleskog okupatora na bijelom
konju i s mačem, što je već obeshrabrenim Francuzima donjelo prve velike pobjede.
Upravo njenom zaslugom francuski kralj Karlo VII stavio je francusku krunu na glavu, koju su htjeli
prigrabiti Englezi, tada gospodari največeg djela Francuske
Kada je Ivana pala u englesko zarobljeništvo, nezahvalni Karlo VII nije prstom maknuo da je spasi,
dok je engleski okupator inkvizicijskim sudom (od podobnih francuza) najpodlijim podvalama
nastojao diskreditirati največi sinbol narodnog otpora, osudivši Ivanu na lomaču kao krivovjerku i
vješticu.( u dobi19 godina - 3x za redom istog dana)
Ta smrt je izazvala još veču mržnjupreme Englezima, pa je 1461 g.slomljena engleska prevlast na
kontinentu.
Ivana je uskoro proglašena nevinom, a papa Benedikt XV 1920 g.proglašava je sveticom.
1436g..gospodar.Velikog.I..Malog.Kalnika,Krapine.Samobora,Varaždina,Vinice.Čakovca,Koprivnice
Gradeca (zagreba) Medvedgrada,Rakovca,Štrigove I Sv. Jurja u međimurju sin Herman Celjskog

uz Nikolu Gorjanskog jedan od najmoćnijih velikaša hrv.-ugar.kraljevstva.– URLIH II
CELJSKI,oženjen za Katarinu Branković (kći Đorđa Brankovića –srpskog despota )
1441.g. Vlasnik Zelingrada Stjepan Bičkele (koji ga poslije potresa i obnavlja) zagrebački je župan.
* Dubrovnik se proglašava Republikom Sv. Vlaha 1471. do 1526.g. iako u sastavu Ugarsko-Hrvatske
države, a potom priznaje vrhovništvo Turaka, plačavši godišnji danak, čime je sačuvao slobodu i
i pravo trgovanja na turskom području.
1443.-1461 g. Bosanski kral TOMAŠ STJEPAN pokušava izmiriti bosanske velmože i pripremiti Bosnu
za obranu od Turaka
1444.-1472 g.(30.studenoga) živio je Jan Pannonius zvan Česnički, jedan od največih hrvatkih i
evropskih renesansnih pjesnika.(Ništa manje važan i slavan od Marka Marulića)
Kao urotnik pobjegao u Medvedgrad (kraj Zagreba) pred potjerama hrvatsko-ugarskog kralja
Matijaša Korvina, gdje je i naglo umro, ili možda bio otrovan u 38.godini života.
1444 g.–ROPSTVO---Novu eru ropstva Portugal (prva evropska država ) započeo lovom i dovoženjem
afričkog stanovništva (besplatna radna snaga ) pa do 146O g. već je uvozio 8OO afričkih robova
godišnje .
Uskoro im se pridsružuje Španjolska,premda monopol u trgovini robljem cijelo stoljeće drži
Portugal. T trgovinu za njih vode Arapi ,prodajući robove u Portugalu,Arabiji,Indiji I Iranu(u svim
starim civilizacijama Mezopotamije,Indije,Kine,Asteka,Maja I Inka ropstvo prihvačeno, kao
sudbina ratnih zarobljenika. U Rimu,osim ratnih zarobljenika u ropstvo su padali i članovi
prezaduženih obitelji i teški zločinci
U eri krščanstva ,ropstvo je do srednjeg vijeka potpuno nestalo i preraslo u kmetstvo,dok je islam
ropstvo podržavao
----Engleska,a za njome Nizozemska,Francuska i Danska prihvaćaju trgovinu robljem podkra
l6.st.kada je počeo i izvoz robova preko Atlantika u kolonije na oba američka kontinenta.
( ropstvo je ustavom prvi puta prihvaćeno u državi Massachsetts l641 g. U l7.st.nekoliko gradova
uz rijeku Missisipi postaju središta trgovine crnim robljem.)
-----1791g. izbio je veliki ustanak crnačkih robova (poslije francuske deklaracije o pravima čovjeka
i oslobađanju od ropstva,jer kolonijalne sile nisu poštivale svoju riječ)
Domorodačka vojska od 60.000 ljudi suzbila je francusku,englesku i španjolsku intervenciju, pa je
HAITI 1801 g. izborio nezavisnost. Godine 1844.“BISER ANTILA“ podijeljen je na dvij države :
HAITI i DOMINIKANSKU REPUBLIKU.
(vidi 1791 g.)
__ 1416 g.Dubrovačka Republika zabranjuje ropstvo na svom podrućju.
--- l792 g. prva zemlja,koja je trgovinu robljem stavila izvan zakona ,bila je Danska .Velika
Britanija je to učinila l5 godina kasnije, l8O8 g.slijedila ih je Amerika,iako u potpunosti tek 1865 g.
----l8l5 g.na bečkom kongresu evropske su se velesile složile o ukidanje ropstva,proglasivši trgovanje
robovima povrjedom međunarodnog prava. (engleski i francuski brodovi počinju
pravi lov na brodove kriumčare robova.
1842 g. V.Britanija I SAD (Achburtovom poveljom ) dogovorile su neprekidno držanje vojnih snaga
na afričkim obalama,sa ciljem presjecanja lanca trgovine robljem.
--- l861.—l865 g. počinje američki građanski rat industrijskog sjevera protiv robovlasničkog
poljoprivrednog juga,kod kojeg je ropstvo bilo ozakonjeno( robovi su imali pravo na najmanje
obrazovanje ,svjedočenje na sudu, pravo na brak, na slobodno vrijeme, privatno vlasništvo,ili
nadnicu, te skrb pod stare dane ---uglavnom na papiru.)
--- Francuska svoje ropske zakone ukida l848 g. ,Nizozemska l860, a Brazil l888 g.
(vidi 1415 g.(1.*) - dubrovnik!
---1926 g. LIGA NARODA prihvaća povelju protiv ropstva,koja je prenesena u tekst U N-ove
OPĆE DEKLARACIJE O LJUDSKIM PRAVIMA 1948 godine,jer su Njemačk i Sovjetski savez
još prije 2. svjetskog rata ,osim zarobljenika u roblje pretvarali I civilno stanovništv ( l939 g. na
prisilni rad u koncentracione logore Njemci su odveli 2O.OOO ljudi, a 1944 g. taj status imalo je

2,OOO.OOO ratnih zarobljenika,te oko 7,OOO.OOO civila iz raznih zemalja, SSSR – u se sa
takvom praksom nastavilo do 195O g., a prvi su logori osnovani 1928 g. u Sibiru
* 1991 g. prema podacima najstarijeg ANTIROPSKOG DRUŠTVA za moritoring u Londonu,a prema
statistici U N-a na svijetu je bilo više od 22O miljuna robova
--- 2OO4 g. od UNESCO-a ( organizacija UN-a za odgoj,znanost i kulturu ) proglašena je godina
borbe protiv ropstva --- TRAFEKING –a ,jer gotovo 25O miljuna ljudi na svijetu I danas je obično
roblje.(muškarci,ali dvostruko više žena I djece ) jer TRAFEKING --- trgovina ljudima,samo je
novi oblik ropstva.
( mladi,djeca,ali I stariji iz siromašnih obitelji ,zbog lažnih obećanja za dobrom zaradom na zapadu
,za velike novce budu prebačeni u njima nepoznatu pogodnu zemlju ,uz oduzimanje
.osobnih isprava.Tada budu ucje njivani i nasilno uključivani u prostituciju i dilanje drogom
,radi vraćanja svog navodnog duga do oslobođenja ,kod čega dug bivas sve veči,ili pak nestaju
zbog transplatacije dijelova ljudskog tijela i tkiva.)
U toj UNESCO –voj 2OO4 g., veliki uspjeh u borbi protiv ropstva postigli su aktivisti C S I
(Cristijan Solidarity International ---- krščanska međunarodna solidarnost ) jer su od sudanskih
Arapa odkupili 7.725 su- danskih crnaca -- robova , a četvrt miljarde robova još čeka slobodu.
( 2OO5 g. 1 miljarda ljudi na Zemlji živi od jednog dolara na dan .)
1448.g. Humski knez STJEPAN KOSAČA VUKČIĆ (zbog žestokih progona "KRSTJANA"koje provodi
Bosanski kralj, te ovi masovno bježe u Hum) raskida veze s kraljem Bosne, odvaja Hum od Bosne i
proglašava se HERCEGOM pa se i Hum od tada naziva HERCEGOVINOM.
* Odigrala se posljednja velika bitka na Kosovu polju.
Hrvatsku vojsku od 8.000 izabranih vojnika je predvodio hrvatski ban Franjo Talovac, koji je
ujedno bio i župan Raške (Kosova). Saveznička vojska Hrvata 8.000, Mađara 8.000, Njemaca 2.000
i Vlaha 8.000 biva poražena od višestruko premočne Tursko-srpske vojske.
U Kosovskoj bitci te godine poginuo je i hrvatski ban Franjo Talovac.
1453.g. Turci osvajaju Carigrad - poslijednji krščanski teritorij u osmanskom moru i najjaču tvrđavu na
svijetu, (jer su ga štitila tri reda kamenih zidina s 500 kulla na udaljenosti svakih 50 m. Carigrad je
osvojen čudovišnim topovskim grdosijama čija su kamena zrna težila pola ttone. Svaki top je vukla
zaprega od50 pari volova, a sa strane ga je pridržavalo 200 vojnika, dok je 50-ak kolara brinulo o
podmazivanju i održavanju drvenih valjaka i podloge.)
Turci na čelu s sultanom Mehmed-om II "osvajačem" osvajaju Carigrad za vrijeme
bizantskog cara Konstantina XII Paleologa. Sultan na konju ujahao u velebnu crkvu AJA
SOFIJU, dao je pregraditi u đamiju, a gradu dao novo ime ISTAMBUL.
1454 g. Uspješna obrana Beograda, u kojoj su se istakli SIBINJANIN JANKO i fra IVAN
KAPISTRAN po kojem i danas crkva u Vukovaru nosi svoje ime.
(1456 g. od kuge umro erdeljski vojvoda Janos Hunyadi,znameniti borac protiv Turaka,kojemu
je hrvatska narodna pjesma dala ime Sibinjanin Janko – proslavio se pohodima kroz okupiranu
Rašku i Bugarsku 1448 g.prodiruči svojim četama sve do Kosova,gdje je zbog izdaje despota Đ.
Brankovića pretrpio poraz. njegov sin Matijaš Korvin izabran je 1458 g. za hrv.-ugar.kralja.
1455 g. U njemačkom gradu Mainzu, HOCHNES GUTEMBERG osmislio tiskarski stroj(1.knjiga je
BIBLIJA, tiskana u 2OO primjeraka.)
Tiskanje na osnovi predloška,već je bilo poznato u Kini u 9. st. ali je GUTEMBERG prvi sastavio
slog od pojedinih pomičnih ljevanih slova ,otiskujući ih drvenom presom.( vjeruje se da je prije
Biblije tiskao : “fragmenti o sudu svijeta” i “ astronomski kalendar za 1448 g.”
1456 g. U Beogradu je ubijen Ulrik II posljedni knez Celjski,( ubio ga u dvoboju zapovjednik obrane
Beograda Janos Hunydi )pa je njegova udova Katarina ostala jedinom vlasnicom dobara Celjskih.
(imovina od preko llO povečih gradova u Štajerskoj,Kranjskoj, Koruškoj i sjevernoj Hrvatskoj
* (početkom srpnja) 150.000 Turaka pod vodstvom sultana Mehmeta II opsjeda Beograd
(stratešku ganičnu utvrdu Hrvatskougarskog kraljevstva u obrani Podunavlja od osmanskih

osvajanja) Beograd su branili Janoš Hunyadi i fra Ivan Kapistran, čijom je zaslugom u pomoć stiglo
50.000 križara (uglavnom slabo naoružanih).
(Hunjadi je već na početku razbio tursko brodovlje na Dunavu. 21.srpnja sultan osobno predvodi
odlučni juriš, kojim Turci prodiru na bedeme utvrde Beograda. Krajni naporom, juriš je suzbijen, da
bi potom branitelji jurnuli do Mehmetovog tabora, zarobivši sve topove i opsadne sprave dok
Mehmet II zdvojan bježi sa bojišta).
Iste godine krščanske junake Hunyadi-a i Kapistran-a pokosila je kuga. Fra Kapistran pokopan je u
Iloku, gdje su ga Hrvati slavili kao sveca i prije njegovog proglašenja od Svete Stolice u Rimu.
1458.-1490g. MATIJAŠ KORVIN dolazi na Ugarsko-Hrvatsko prijestolje.(slama moć velikaša i uvodi
centralističku vlast. Godine 1463.osvaja sjevernu Bosnu, osnivajući Jajačku i Srebreničku banovinu,
kao štit od Turaka, a zbog kontrole Mlačana osvaja frankopanski Senj. Ostalo prepušta turskoj
pljački i osvajanjima)
1461.-1464.g. POSLJEDNJI BOSANSKI KRALJ STJEPAN TOMAŠEVIĆ koji priznaje vrhovništvo
Ugarsko- Hrvatskog kralja Matije Korvina.(misleći da mu je to moćna zaštita, prestaje plačati
Turcima danak, pa ovi krenu na Bosnu. ( Europa šuti, od njene pomoći ni traga.)
* ugovorom u svoje ime i svojeg brata Stefana Brankovića (raškog despota) prodaje Katarina Celjska
hrv.banu Ivanu Vitkovcu (svom donedavnom vojskovođi ) za 62.OOO forinti u čistom zlatu Veliki
I Mali Kalnik , kao i sve g radove u Hrvatskoj .
Poslije Ivana Vitovca vlasnici Kalnika su
IVANIŠ KORVIN,VLADISLAV VUKČIĆ KOSAČA
(sin.Stjepan--brata..posljednje..bosanske..kraljice..KATARINE KOTROMANIĆ—KOSAČE )
Kroz l6.st.vlasnici su plementaši GETZHY, a u l7.st.vlasništvo nasljeđuju OREHOVAČKI,pa
DRAŠKOVIČI,a kasnie KEGLEVIČI,PATAČIĆI, I OŽEGOVIČI.
Kada je minula opasnost od Turaka Kalnik gubi stratešku vrijednost i ostaje napušten.
1463.g. "BOSNA ŠAPTOM PADE"- Sultan Medmed II napada Bosnu i osvaja je. (nesložni i zavađeni
velikaši predaju utvrde i gradove jedan za drugim ili bježe u dalmatinske gradove, a
kralj je zarobljen i pogubljen - udovica kralja KOSAČA, KATARINA bježi u Dubrovnik ? pa u
Rim, ne bi li pomoću pape pokrenula križarski rat za oslobođenje svoje domovine. Saznavši da
su joj sin i kćeri zarobljene i da su primili Islam, kraljica umire ostavljajući oporučno Bosnu
Sv.Stolici.)
1470.g. KRČKI KNEZ IVAN VII sagradio utvrdu OMIŠ.
1472.g. ZELINGRADSKI velikaš Stjepan Bičkele sudjeluje u borbi protiv zagrebačkog kaptola, te kod
Pisanog mosta bude vrlo teško ranjen. (napola živ)
1473.-1573.g NIKOLA KOPERNIK(poljski kanonik) utvrđuje teoriju o suncu kao središtu bezgraničnog
svemira (HELIOCENTRIČKI SUSTAV)
1474 g.(18.sijećnja) U Rimu je tiskano najstarije djelo nekog hrvatskog autora - latinski govor
hrvatskog humaniste i povijesničara Nikole Modruškog .(na pogrebu kardinala Riarija)
N.Modruški je bio ugledni diplomat papinske države i autor nekoliko knjiga u kojima, uz ostalo,
opisuje teško stanje"ilirsko,"to jest hrvatskog naroda u doba turske opasnosti.
1475.-1584.g. Živi MICHELANGELO BUONARROTI najveći renesansni umjetnik i graditelj.
1480.g. Omiš (utvrdu na Krku) osvajaju Mlečani. (na prijevaru odvode Krčkog kneza Ivana VII
pozivajući ga na gozbu na brodu i odvozeći ga.) To je kraj KRČKIH knezova FRANKOPANA jer
se ovi sele na kopno. (Ozalj, Trsat, Vinodol, Senj, )
1481.g. ZELINGRADSKI Ladislav Bičkele (sin Stjepanov) na Saboru u Zagrebu zajedno s još 42
plemića biva osuđen na "gubitak glave" i svih posjeda i prava radi grabeža, lažne izjave, te
krivotvorenja isprava i pečata.
1482.g. TURCI osvajaju HERCEGOVINU (junački otpor kroz 2 desetljeća)
1483 g. U Kosinju (mjesto u Lici) tiskan je Glagoljski misal sa 200 stranica (28 godina poslije
Gutembergove Biblije)"Let gospodnji 1483.miseca pervara, dni 22.ti misali biše završeni-(đakon
Broz)(U 15.st. ličko mjesto Kosinje podpadalo je pod vlast moćnog i obrazovanog kneza Anž

Frankopana, koji je zbog svojeg štedljivog gospodarenja radije sam tiskaojeftinije u svojoj tiskari,
nego da plača skuplje prjepise i izdanja iz Venecije.)
Poslije Kosinja proradile su i druge tiskare u Senju, Rijeci i Nedelišću, a od 1664 g.i u Zagrebu
pod patronatom Isusovačke družbe.
1485.-1553.g. Djeluje HANIBAL LUCIĆ - hrvatski plemić i književnik Hvaranin. (piše dramu
"ROBINJA"- prvi puta prikazana u Hvatskom kazalištu.)
* U bitci kod Baswortha pogiba engleski kralj Henrick III– posljednji vladar iz dinastije YORK( u
krvavom dinastijskom ratu “Ruža”:između dinastije YORK i TUDOR, u kojem su tudorovci vršili
stalnu i organiziranu promiđbu na što večem lažnom ocrnjavaqnju Henrika,u što se uklapa i
istoimeno djelo Shakespearea s lažnim činjenicama: da je grbav, i kukavica-vičuči poznat izreku
:“konja,carstvo za konja“naprotiv: bio je visok i junački poginuo ostavši do posljednjeg
vojnika.)
1490.g. U ZELINGRADU noću, izdajom ulazi vojska Maksimilijana Habsburškog.
(Ladislav Bičkele i posada budu ubijeni, a grad opljačkan i popaljen.)
1491.g. Osnovana prva tiskara u KOSINJU (Lika), 1594.g. u Senju i 1530.g. u Rijeci.
1492.g U Španjolskoj protjerani svi Židovi i Arapi :(LIMPIEZI DE ŠANGRE-etničko čišćenje za koji
se zločin 5OO godina kasnije javno ispričao španjlski kralj Juan Carlos
* Gutembergov tiskarski stroj ,otisnuo je izvještaj ,kako je Kristofor Kolumbo odkrio zapadni put za
Indiju.)
* Kristofor Kolumbo(đenovežanin u španjolskoj mornarici ) krenuo sa tri broda u potragu za kračim
putem u Indiju, ali je umjesto njega slućajno, neznajući došao na novi kontinent– (Ameriku)
ili točnije u San Salvador,Kubu i Haiti,( koji je 1507 g. to ime dobio po Amerigu Vespučiju)
Kroz 12 godina, izvršio je četri takva istraživačka putovanja, kojima je otvorio vrata širjem
evropskom kolonijalnom osvajanju, pljačkanju i kulturocidu do tada nepoznatih naroda i
krajeva.
Kolumbo je kao podkralj u Santo Domingu (danas Dominikanska Republika)upravljao prvom
španjolskom kolonijom u novom svijetu. 1500 g.morao se posramljen hitno vratiti u Španjolsku,
gdje su mu oduzete titule podkralja i guvernera Indije(temeljem arhivskog dokumenta otkrivenog
2005 g.u kojem su navedena 23 svjedočanstva o tiranskoj vladavini Kolumba i njegove brače:
provodili su pravdu bez suđenja,domorocima nisu dijelili namirnice i nisu im dopuštali krštenje,
zbog njihovog prodavanja u roblje i dr.
(Iako je Španjolskoj priskrbio tolike zemlje i bogatstva Kolumbo umire 20.svibnja 1506 g.kao
prosjak u sirotinjakoj gostionici u Valladolidu, gdje je i pokopan u franjevačkoj crkvici.
Čudnim hirom sudbine, mrtav je putovao više nego za života: Njegovo tijelo preneseno je u Sevillu,
a zatim u San Domingo u Americi, da bi završilo 1795 g. u Havani na Kubi.No za rata sa SAD-om
1898 g.Španjolci su njegove posmrtne ostatke vratili u Sevillu, iako mnogi smatraju da on i dalje
leži u San Domingu, budući je nadstojnik katedrale Španjolcima 1795 g. podvalio tijelo
Kolumbovog brata Pedra.)
* (2.sijećnja) pada poslijednja islamska utvrda u Španjoljskoj (islamska oaza - Emirat Granada)
čime je poslije desetogodišnjeg ratovanja zauvijek slomljena arapska moć na Pirinejima - u Evropi.
(Opkoljena Granada predala se pod, naoko,velikodušnim uvjetima,koji su dopustili poraženim
Maorima pravo na oružje i posjede,na vlastite zakone,pa čak i islamsku vjeru.)
Nedugo zatim Maori su morali izbječi u Sjevernu Afriku,jer do 1610 g.ubijeno je,pokršteno,ili
protjerano oko 3 milijuna Maora,pa je ta etnička cjelina za uvijek nestala iz Španjolske,u koju se
sljevala još od osvajanja Evrope u 9.stoljeću.
(To konačno oslobođenje Španjolske od Maora - islamsko arapskih osvajača,djelo je udružene
vojske kraljevskog para: kastiljaanske kraljice Izabele i kralja Ferdinanda II Aragonskog,koji su
svojom ženidbom ujedinili dva španjolska kraljevstva u neobičnu federaciju - uniju,u kojoj je svaki
supružnik bio suveren u svojoj kraljevini,a u zajedničkim akcijama međusobno ovisni o uzajamnoj
suglasnosti.)

-U pobjedničkom slavlju kraljevski par je opremio lađe Kristofora Kolumba,koji je1492 g.krenuo
u odkrivanje novog pomorskog puta za Indiju - ustvari novog svijeta.
- Moreška korčulanska viteška igra ima korijene u Španjolskoj toga doba,gdje je "crni
Moro"uvijek gubitnik.
1493.g. KRBAVSKA BITKA u kojoj Turci potpuno uništavaju hrvatsku vojsku na čelu s banom
DERENČINOM – "CVIJET HRVATSKE".(na povratku iz slovenskih krajeva, vraća se turska
vojska na čelu s bosanskim pašom Jakubom sa mnogo zarobljenika, ali bude dočekana
od Derenčinove vojske, no ne u brdima kako je savjetovao Frankopan, već na Krbavskom polju.
(taktička pogreška) To je učinio Jakub paša: sakrio zasjedu u klacu, a tobož napao na polju pa zatim
tobože bježao pred jačim ali prema zasjedi, gdje združeno unište Drenčinovu vojsku
- 3,000 konjanika, 2.000 pješaka i par stotina naoružanih seljaka )
Nekoliko godina nakon Krbavske bitke, nestaje Krbavska biskupija (osnovana1185.g.),zbog
osmanlijskog ovladavanja ovim prostorom ,jer je krbavski Biskup Kristophor prisiljen na
izbjeglištvo.(sa sobom je ponio biskupski štap velike umjetničke vrijednosti optočen draguljima,a
izrađen u veneciji.
Obnova ove biskupije ličkog područja,dogodit če se tek 500.g. kasnije,u suverenoj Rep.Hrvatskoj.
(25 srpanj 2000.g. obznanom bule Svetog Oca Ivana-Pavla II,o uspostavi Gospičko-Senjske
Biskupije
* (4.svibnja) Nakon povratka Kolumba iz Amerike, a na zahtijev španjolskog kraljevskog para
Ferdinanda i Izabele, papa Aleksandar VI Borgija (podrijetlom Španjolac) izdaje bulu o
proglašenju Novog svijeta na dva dijela, u namjeri da izbjegne sukob dviju,tada po0morskih
velesila: Španjolske i Portugala.(100 milja istočno od Azora i Kapverdskog otočja pripale su
Portugalu. Portugalski kralj Joao I smatrao se oštečenim , pa je 1494 g. dogovorom pomaknuta crta
razgranićenja 270 milja prema zapadu, čime je Portugal dobio pravo na još na još neistraženi
Brazil)
Ta prva podjela svijeta opstala je 100-tinjak godina, sve dok se u trku za kolonije nisu uključile
Francuska, Engleska i Nizozemska, čija je pomorska sila nagrizala iberijski monopol.
* (1626 g. Nizozemac Peter Minnawit kupio je otok Manhattan (57 četv. km - danas srtedište New
Yorka) od indijanaca za šaku obojenih kuglica u vrijednosti od 24 dokara
Novo nastalo nizozemsko naselje nazvano je Novi Amsterdam, a poslije su ga engleski osvajači
nazvali New York.)
1496.g. Vlasnik ZELINGRADA je Stjepan Zapolja (potomak krupnog ugarskog plemstva )
1497 g.(08.srpnja)Portugalac Vasco da Gama(preživjeli templar, sada Vitez Kristova Križa-s tajnim
pomorskim kartama )zaplovio je iz Lisabona prema bogatstvima duž afričkih obala , te je sredinom
svibnja 1498 g.uplovio u luku Culicutt postavši time prvim Evropljaninom, koji je oplovio vrh
Afrike i stigao u Indiju. (nasuprot Kolumbu……vidi 1492 g. - 2.*)
XVI. stoljeće
1500 g.Slućajno otkriven Brazil (danas golemo podrućje od 8,5 milijuma četv. km. ) i to dva puta u
vrijeme dok su pomorske sile Španjolska i Portugal podijelile sav Novi svijet.
Početkom te godine,bivši Kolumbov kapetan Martin Pizon uplovio je u podrućje ušća rijeke
Amazone nazvavši ga Brasil (prema nazivu za jedno golemo crveno stablo).
21.travnja 1500 g.isto nepoznato podrućje otkrio je Portugalac Pedro Alvares Cabral, koji je s
eskadrom od 12 brodova i 1500 vojnika plovio prema Indiji, pa je to kopno (smatrajući ga otokom)
prisjedinio Portugalu pod čijom je vlasti ostao sve do 1825 g. kada je Brazil stekao nezavisnost
kao carstvo, a zatim kao federalna republika.
(Na taj dan Cabralova otkrića Brazila, predsjednik Brazila Juselin Kubischek 1960g. svečeno je
proglasio novosagrađeni grad Brasiliju, smješten usred prašuma ("Grad usred ničega") glavnim

gradom Brasila. To je arhitektonsko čudo, pa ga UNESCO smatra zaštićenom svijetskom
baštinom.)
1501.g. MARKO MARULIĆ (1450.-1524.g. u Splitu) hrvatsko-europski humanist, otac hr, Kjniževnosti
završava spjev "JUDITU" "MOLITVA SUPROTIVA TURKOM" (nagovara Europu protiv Turaka i
turske opasnosti. Nazvan je "Otac hrvatske književnosti!"
* Hrvatski ban IVANIŠ KORVIN (1495.-1504.g.) obranio od Turaka opkoljeno Jajce. (bitka je
trajala nekoliko sati
(na bojištu je ostalo 4 000 Turaka - zarobljenim topovima i hranom obskrbio grad.)
1505 g.Papa Julije II utemeljio je svoju osobnu gardu(od tadašnjih švicarskih najamnih kopljanika.)
(Pod kraj 15.st. Švicarske je postala vodeća sila u Evropi. Njezini kopljanici uspješno su se borili u
zbijenim četverokutnim formacijama i protiv pješaka i protiv konjaništva.Kod njih nije bilo
zarobljenika, a kukavicama je prijetila sramna smrt. Okrutnost i savršena disciplina bila je odlika tih
gorštaka.)
1506.g.(22.sijećnja)prvi odred tih švicarskih najamnika od 150 unovačenih prešao je Alpe i predvečer
stigao u Rim,čime je počela višestoljtna povijest glasovite Papinske garde( po tom uzoru kasnije
nastaje Legija stranaca u Francuskoj i u drugim državama.)
Svoju odanost Švicarci su dokazali 1527 g. u obrani "vječnog grada"- Rima od napada njemačko španjolskih plačenika - pljačkaša.(Povijesni naziv tog događaja je "Velika pljačka Rima."
Od tog događaja,pa sve do danas papinski gardisti polažu prisegu. Tijekom povijesti Papinska se
garda proslavila u mnogim bitkama od Lepanta do junačke obrane Rima 1870 g.
Danas Papinsku gardu čini 20 časnika i dočasnika,te 90 helebardista (koji su naoružani i
suvremenim oružjem.) Njihove živopisne crveno-žuto-plave odore iz 15.st.jedan je od vatikanskih
simbola.(Pripadnik Papinske garde mora biti švicarski državljan,a po vjeroispovijesti katolik.)
( Vidi 1527.godinu.)
* Osnovana đakovačka ergela LIPICANERA, a imala je 9OO grla i bila je prva u svijetu.
1508.-1567.g. Živi MARIN DRŽIĆ hrvatski komediograf iz Dubrovnika.
1508.-1569.g. Živi PETAR ZORANIĆ hrvatski književnik iz Zadra, piše roman:"PLANINE" (iskazujući
ljubav prema hrvatskom zavičaju pod Turcima "I mi bismo pobigli, ali nas sladost bašćine tu
drži.")
1513.g. Hrvatski ban PETAR BERISLAVIĆ (iz Trogira, 1513.-1520.) uz novčanu pomoć Pape i Sabora
opremio vojsku i potukao sjajno Turke kod Dubice.
* Vasco Balba (španjolski pustolov) gladan zlata u tek otkrivenom Novom svijetu opljaćkao jedno
indijansko selo u podnožju Kordiljera,a zatim krenuo sa 190 šoanjolaca i 600 domorodaca u
pohod na neizmjerno blago preko Panamske prevlake,kroz visoke planine i guste šume,kroz
močvare,uz nesnosnu žegu,te napade tropskih bolesti i indijanaca,stigavši do oce- ana,nazvao ga
Južno more i simbolično ga zauzeo u ime Španjolske. (Isti ocean je Magelan 1519 g. nazvao
Pacifico)Neizmjerno blago nisu našli,pa se expedicija vratila lakšim putem nagrabivši se usput
bogatog plijena,koji je razveselio španjolski dvor,a ovaj ga je iz “zahvalnosti”postavio za
guvernera Paname
(nešto kasnije,pogubljen je od suparnika za vlast,kao “zavjerenik protiv krune”
1518.g. Hrvatski ban PETAR BERISLAVIĆ pohitao u pomoć opet opkoljenom Jajcu, potukao
vojsku bosanskog paše koji tu pogiba a grad opskrbljuje hranom i streljivom.Za vice Bana
kaljevine izabran je Eemerik Bradač od Ladomerca (današnji Paukovec)kod Sv.I Zeline
1519.g. Fernard Magellan (Potrugalac) plovi oko Juga Amerike,( vjewrojatno preživjeli templar - sada
Vitez Kristova Križa s tajnim pomorskim kartama) otkrivši prolaz za Tihi ocean.(na putu pogiba
u sukobu sa urođenicima, a od 5 brodova i 265 mornara u polaznu luku vraća se jedan broj
"Viktorija" sa osam mornara.
Zaplovio iz luke Saan Lucar u Španjolskoj,ne bi li otkrio uski prolaz na američkom jugu u
ocean,kojeg.je.po.uspjehu,.nazvao:“Mare.Pacifico"

(portugalski.pomorac.krenuo.je.na.taj.put.odobrenjem.španjolskog.kralja.Carlos-a,kasnije Karla V
sa ciljem pljačkanja tada vrlo skupih mirodija: papar,cimetmuškat,ili klinčić,a ne radi.intelektualne
radoznalosti)
Magelan nije doživio kraj putovanja(ubijen je urođeničkim kopljima na filipinskom otoku Mactaan,
a u Španjolsku se vratio samo brod Victorija sa 26 tona mirodija krajem 1521 g.,što je vrijedilo
4.000 dukata,ili dvostruko više od cijene cijele expedicije.)
* (18.veljače) Zla kob stare astečke države drevnog Meksika počela je za vrijeme KarlaV, kada se
španjolski konkvistador Herman Cortes (bezobzirni pustolov) uputio iz San Dominga sa110
mornara i 500 vojnika prema drevnom Meksiku. Za kretko vrijeme savladana je ognjem i mačem
golema država kralja Montensume ( koja mije poznavala željezo ni kotač i nikad nije vidjela
oklopnika na konju, a kamo il pučku i top.) U prilog osvajaču išla je i drevna legenda o povratku
bijelog boga Quetzalcoalta ( svijetle kose i s bradom, nalik na španjolske došljake)
Montensumu su kamenovali vlastiti podanici,zato što je brzo pokleknuo pred osvajačima. Posljednji
otpor Cortez je suzbio u krvavim bojevima.
(Današnja znanost utvrdilaje, da bi to osvajanje bilo nemoguće, da tisuće asteških ratnika nije
popadalo od smrtonosnih velikih boginja,koje su španjolci također donjeli u Meksiko.)
Okrutni Cortez završio je na prosjačkom štapu, anjegovgrobu Cuzcu 1823 g.razvalili su meksički
revolucionari u znak osvete za višestoljetnu meksičku tiraniju .
1520 g.(20.lipnja) Španjolski osvajač i pustolov Cortes prisilio je astečkog cara Montezumu da
odgovori svoje ratnikeod oružane pobune, ali je vladara dočekala kiša kamenja.Španjolci su previli
Montezumu, no on je svijestan svoje nemoći razderao zavoje i umro podkraj mjeseca.
Drevno astečko carstvo uništeno je 1521.godine i pretvoreno u španjolsku koloniju.
1521.-1524.g. Hrvatski ban IVAN KARLOVIĆ (iz roda Kurjakovići u Lici) razbio turske čete na
povratku iz Kranjske. (Papa obećava pomoć od europskih vlada, ali od pomoći ništa.)
* Turci pod Sulejmanom II Veličanstvenim osvajaju Beograd.
(1526. Osijek, 1566. Siget, 1529. Budim, Beč prvi puta napadaju 1532. godine)
1522.g. Turci osvajaju KNIN (sa 30 000 vojnika i mnogo topova) pod vodstvom bosanskog sanđak bega
Husred bega (naše gore list). Time Knin gubi značaj prvog najznačajnijeg utvrđenja hrvatske
kraljevine vojnog, upravnoadministrativnog i vjerskog središta hrvatske države i postaje zabačeno
tursko vojno uporište na rubu otomanskog carstva u kojem uz doseljenje novog stanovništva sve
više prevladava ruralno, balkanko-vlaško duhovno nasljeđe i hajdučija.
(Jezgra Kninske utvrde sagrađena je u VI. Stoljeću, poslije velikog bizantsko-gotskog rata, u kojem
je razoren veliki vojni rimski tabor BURUM, na ušću rijeke Cetine u Krku podno Knina.) Poslije
mjesec pada Knina Eusred beg zauzima Skradin, Drniš, Vrliku, Ostrovac. Klis uspješno brani
PETAR KRUŽIĆ dana, a onda pada i od 1537. godine
1525.g. Jajce ponovno opsjedaju Turci (nastojeći izgladniti branitelje) ali grad spašava KRSTO
FRANKOPAN s 6.000 vojnika, probivši se dolinom Vrbasa do opkoljenog grada Jajca (iznemogle
oaze bez hrane i strreljiva) i obskrbio grad hranom i oružjem, a potom se utaborio pred zidinama
radi noćenja, zadivivši time svijet. (Na vijest Jure Mršića o agoniji opkoljenog Jajca, probivši se
kroz Bosnu do Budima pred kralja Ludovika, jedino se K.Frankopan ponudio povesti čete u pomoć
ugroženom Jajcu) Poslije Mohačke bitke i pogibije Ludovika, u općem dinastijskom ratu za novog
kralja, Frankopan se suprostavlja Ferdinandu Habzburgu i opredjeljuje se za Ivana Zapolju.
Pogiba 1527 g.u opsadi Varaždina od topovskog đuleta .Malo zatim 1528 g.i Jajce je posustalo pred
turskim osvajačima.
* (24.veljače) Prvi puta u povijesti muškete (vatreno oružje - puške)odlučile o pobjedi u nekoj bitci.
Toga dana, odred od 600 španjolskih mušketira kod Pavije u Italiji, svojim je ubojitim salvama,
desetkovalo francusku oklopnu konjicu i tako donjelo pobjedu španjolskom kralju Karlu V
Habzburškom.(Francuzi su imali 10.000 poginulih vojnika.)
Sredinom 17.st.mušketa je dobila bajunetu i postala temeljno pješačko naoružanje.

1526.g. Sulejman II Veličanstveni osvaja Srijem i Slavoniju do rijeke Bosuta, premoštava močvare
kod Osijeka, osvojivši ga prelazi u Mađarsku sa 75 000 do 100.000 vojnika.
Bitka na MOHAČKOM POLJU (južno odPečuha)- ne čekavši hrvatsku vojsku (Frankopana)
mađarski kralj LUDWIG II sa 28. 000 vojnika(među kojima 300 Hrvata) sam prihvaća boj, te bude
uništen, a i sam pogiba u bijegu (utapa se ) Poginulo je4 24.000 vojnika(Preživio je hrvatski ban
Batthany, Ivan Tahi i senjaki biskup Jo*efi* s neznatnim brojem vojnika – Frankopan je zakasnio)
Time je Ugarsko-hrvatska država prestaje postojati.
1527.g. Hrvati na Saboru u Cetingradu u izboru novog hrvatskog kralja izabiru FERDINANDA
HABSBURŠKOG, a slavonsko plemstvo (6 dana kasnije) u Čazmi izabire IVANA ZAPOLJU
(mađarskog vojvodu - zbog troškova ratovanja) Tako podjeljeni u izboru kralja odpočeli
1.”Građanski rat” u Hrvatskoj.
* Tiskana prva hrvatska knjiga na glagoljici u Veneciji.
* (6.sijećnja) Papu Klementa VII i "Vječni grad"- Rim napada plačenička,pljačkaška vojska po
zapovijedi katoličkih vladara:španjolskog kralja i njemačkog cara Karla V Habzburgovca u sukobu sa francuskim kraljem Francoisom I Valonskim. U tom pohodu zvanom "velika
pljačka"Njemci su pobili više od 20,000 rimskih civila, te 147 pripadnika papinske - švicarske
garde,koja je branila odstupnicu papi. Papa je jedva uspio pobječi sa svega 42 branitelja - gardista u
Anđeosku tvrđavu……….(vidi 1505/1506 g.)
* (24.kolovoza) vojnici kralja Karla IX u krvavom su pokolju pobili sve pariške hugenote (pristalice
protestanske vjere) Taj zločin poznat kao Bartolomejska noć odnio je 3000 žrtava, a još 10.000
ljudi ubijeno je diljem Francuske.
( Vjerski su sukobi u toj zemlji trajali gotovo dva stoljeća.)
1528.g. Turci osvajaju Jajce (prijestolnicu bosanskih vladara hrvatske loze) i Liku.
1530g Rodio se najozloglašeniji ruski car Ivan Vasiljević,zvan GROZNI. Tek ujedinjenu Rusiju proširio i ojačao reformama i vojnim pohodima(pokorio Čečene) Sumnjičav prema svemu, te uspjehe
zaljevao potocima krvi tisuća ljudi u valovima strašnog terora.
1532.g.FRANCISKO PIZZARO - španjolski pustolovi konkvistador ušao u prijestoljnicu
INKA(Cajamareu) i za kratko vrijeme pokorio veliko carstvo INKA u Južnoj Americi. Poslije
pokolja tisuću naivnih domorodaca, Pizzaro je zarobio vladara ATAHUALPU i prisilio ga da mu u
ime tobožnjeg otkupa preda veliko blago,(zlato) a zatim ga je dao ubiti.(plijen je vrijedio čak 5
milijuna dukata) Pizzaro je pokorio Inke sa samo 110 pješaka,15 arkebuzira(pušaka) 64 konjanika i
jednim topom. Tako je Španjolskoj, ognjem i mačem pribavio ne samo ogromni kolonijalni prostor
drevnog carstva Inka na području današnjeg Perua, već i golemo bogatstvo u zlatu i srebru.
1541 g.(26.lipnja ) ubijen je u Limi okrutni Pizzaro izboden od pristaša njegovog pomočnika
Almagra, jer ga je Pizzaro dao ubiti.
* (11.kolovoza)NIKOLA JURIŠIĆ obranom Kisega spasio Beč - Evropu od Turaka (danas
hrvatska manjina u Mađarskoj) Zapovijednik tvrđave Kiseg ( na mađarsko-štajerskoj granici)
Nikola Jurišić (hrvatski ratnik i diplomat) sa 700 branitelja suprostavio se turskoj sili, koju je
predvodio sam sultan Sulejman II u osvajačkom pohodu na Beč. (Toga dana nakon razornog
topničkog napada Turaka, Jurišić je s razvaljenih zidina Kisega odbio 12 žestokih napada, odbivši i
zamamne turske ponude za predaju grada. Zbog velikih gubitaka Turci odustaju od osvajanja Beča,
pa se kroz Hrvatsku vratio u Beograd pustošeči na sve strane.)
( Senjanin Nikola Jurišić od 1537g. vrhovni je zapovijednik u Slavoniji i Kranjskoj i drži se za
najslavnijeg hrvatskog ratnika.)
1534 g.(03.studenoga) Rodila se Anglikanska crkva,kada je engleski katolički parlament donio Akt o
vrhovnoj vlasti engleskog kralja Henrika VIII,kojim kralj postaje vrhovni poglavar crkve u Eng
leskoj s pravom jurisdikcije u vjerskim poslovima. Anglikanska crkva održala se sve do danas,ka
da engleski premijer u kraljevo ime imenuje engleske biskupe.
(U to doba Lutherovog reformizma, katolička crkva u Engleskoj ostalaje vjerna Rimu,pa su spa –
ljene sve knjige s njegovim učenjem,a kralj Henrik VIII osobno je napao Luthera.

Odjednom sve se izmjenilo 1534 g. i to zato jer papa nije htio poništiti njegov brak sa princezom
Katarinom Aragonskom(suprugom njegovog pokojnog brata) Zato je Henrik VIII protivno Rimu
sam poništio taj brak i prigrlio Anu Boylen, a poslije papine odluke o izopčenju, jednostavno je
suspendirao sve papine ovlasti u Engleskoj.
Kasnije,veliki ženoljubac i glavosjek svojih (6) žena nije naišao na veči otpor svog naroda, pa ni
svečenstva,koji je pred silom prignuo glavu.Takvo stanje ostalo je do danas 2005.godine.
1535.g.ZELINGRAD dobiva novog vlasnika obitelj KERECHENY (Kerečenji) jednu od najbogatijih
plemićkih obitelji u Hrvatskoj i Mađarskoj poslije neprestanog izmjenjivanja vlasnika, čas
Habsburških,čas Zapoljinih pristaša
od 1496. godine.Biskup Šimun,Petar Palffy od Zeline i Ivan Tompa od Erdeda pred zagrebačkim
Kaptolom prodaju castrum Zelina za tritisuće petstotina zlatnih forinti,bivšem hrvatskom podbanu
Pavlu Kerečeniju zajedno sa trgovištem Četvrtkovcem i pripadajućim posjedima.
* Osnovan ISUSOVAČKI RED u Katoličkoj crkvi (organiziran kao vojnički odred na čelu sa
generalom) vjeran Papi i Katoličkoj crkvi, kao nositelj proture formacije u obnovi katoličke crkve
1536 g.(19.rujna) U jeku 100 godišnjeg englesko-francuskog rata, englesku je vojsku (u jednom
pljačkaškom pohodu na francuskom tlu, u pohodu na sjever prema Loari-pokraj grada Poitiersa)
presreo francuski kralj Jan II Dobri s mnogo jačim snagama. Zanemarivši moć dugih emgleskih
lukova (koji su bušili oklop na 150 m) njegovi teški oklopni konjanici bili su izrešetani, pa je
engleska glavnina lako dotukla ostatak francuske vojske.
(Engleski kraljevi, podrijetom Francuzi i zato posjedici Normandije, iako formalno vazali
francuskih vladara, htjeli su prigrabiti i francusku krunu, a francuski kraljevi kao gospodari,
smatrali su da im pripada i vazalno englesko otočje. Iz toga se izrodio sto godišnji rat u kojem su
Englezi u početku s lakoćom tukli vitezove svog formalnog gospodara.)
* (20.rujna) Petar Zoranić - Ninjanin, kako sam piše završio je svoje"Planine" - prvi izvorni roman
na našem tlu. (Autor se služio kombiniranjem stihova i proze, a radnju tog "pastirskog romana" složio je prema uzoru na Sanazzarevu "Arcadiju" i domače obićaje.)
1537.g. Pada utvrda Klis koju je do sada 14 godina uspješno branio PETAR KRUŽIĆ. Te godine Klis
ponovno opsjeda velika turska vojska ojačana zloglasnim janjičarima (poturicama) bosanskog
sanđaka na čelu sa (šibenčanom)Murat begom. U pomoć stižu krščanske čete na mletačkim
brodovima, ali neiskusne i uplašene u panici pobjegoše prema brodovima na moru, povukavši sa
sobom i dio hrvatske posade.
U nastojanju da ih povrati i održi junački boj, Petar Kružić pogiba. (njegovu glavu otkupljuje
njegova sestra za 1000 zlatnika i sahranjuje u njemu najmilijoj crkvi na Trsatu. (Majka Božja
Trsatska)
1541 g.Hrvati su prije Engleza u nekolio navrata dospjeli do obala Sjeverne Amerike, a vjerojatno prvi
puta 1541g. (navodno poslije brodolomadubrovačke galije - Karake) u vodama Kalifornijskog
zaljeva kod otoka Roanoke u današnjem SAD-u - državi Carolini.
1584 g. Na otočiću Hatteras - 70 km južnije Englezi su naišli na gostoljubivo indijansko pleme( s
djecom "fine kestenjave puti i kose"), koji su se nazivali "CROATOAN INDIAS."
1590 g.engleski guverner White na jedrenjaku Hapovtel na povratku na otok Roanoke - maloj
koloniji od 117 kolonista,(ostavljenoj prije tri godine spominje začuđenost,kada je umjesto
kolonistana deblu zatekao samo natpis:" CROATOAN", a na drugom deblu:"CRO."
U starom Dubrovniku o tome su se prenosile mnoge legende, a održavale su se i mise za "izgubljene
mornare."
1546.-1583.g. Djeluje MARTIN LUTER (njemački profesor bogoslovije) osnivač reformacije
(protestantski pokret za obnovu katoličke crke: bogoslužje na njemačkom jeziku - svečenstvo se
može ženiti--crkva je podložna svjetnovnoj vlasti-grijehe može oprostiti samo Bog
1547.g.(25.siječanj)Podban Gusić, potvrđuje plemičima iz Beloslavca (kraj Sv.I.Zeline)potrebu podizanja
drvenog kaštela,ili utvrde s kulama,kako bi se mogli skloniti od neprestanih upada Turaka
1550.-tih g. MARIN GETALDIĆ (rodom iz Dubrovnika) konstruirao parabolićno zrcalo.

("vražju napravu kojom možeš i brodove zapaliti)
1552.g. Turci dolaze do Čazme (50-tak kilometara od Zagreba) ali dalje ne mogu.
1556.g. Turci osvajaju KOSTANJICU na Uni, probivši vrata Hrvatske u Slavoniji.
1557.g. ZELINGRADSKI plemić KEREČENJI sudjeluje uz banske čete u pobjedničkoj bici kod
Rakovca. (između Rakovca i Sv Helene) tursku je vojsku iznenada napaokapetan Ivan Lenković uz
pomoč Ivana Alapića i Ladislava Kerečenija sa 1000 pješaka i konjanika. Iako je Turaka bilo četiri
puta više,Hrv. vojska ih je razbila i progonila sve do Save gdje ih se mnogo utopilo.Ta pobjeda
daleko se pročula.
1562.g.Radi zaštite od Turaka i Vlaha, Hrv. Sabor određuje da se po 10 haramija(pješak plačenik)
postavi u Rakovcu Božjakovini Kalniku i dr.pod zapovjedništvom Gabrijela Tahija.Po 10 haramija
kod Bisaga i Moravča pod zapovjedništvom Stjepana Kaštelanovića,a po 20 haramija kod
Medvednice,Stubice i Laza kojima zapovijeda Stjepan Gregorijanec.
1564.-1642.g.
(8.sijećnja) umro je GALILEO GALILEJ - talijanski fizičar i astronom,te prvi znanstvenik koji
se služio eksperimentom i matematikom u mraku tadašnje skolastike.(konstruirao je teleskop i
odkrio jupiterove mjesece,te pojavu sunčevih pjega.) Zagovornik je Kopernikovog Heliocentričnog
sustava,zbog čega se sukobio sa inkvizicijom,pa se morao javno odreči svog učenja o kretanju
Zemlje oko Sunca.(Prema legendi poznata je uzrečica:"IPAK SE KREĆE!"
GALILEO GALILEI izrađuje dalekozor, potvrđujući njime istinitost Kopernikove
tvrdnje. (kao heretik izveden pred crkveni sud - inkviziciju, koja ga prisiljava na odricanje svog
mišljenja. ("PANTA REI")
1566.g. Sulejman II Veličanstveni polazi drugi puta na Beč i usput napada utvrdu SIGET kojom
zapovjeda N.Š. ZRINSKI - hrvatski ban.(sa 2500 iskusnih ratnika – večinom Hrvata,protiv turske
sile od 90,000 vojnika,koji 20 dana neuspješno opsjedaju tvrđavu uz goleme gubitke )
Kada je goruća strijela zapalila središnju kulu,šaka preostalih branitelja radije izabire smrt,nego
sramotnu predaju,te posljednim jurišem iz tvrđave među iznenađene Turke na čelu sa banom i
stijegonošom Lovro Juraničem.
Ne mogavši nikako dočekati pad Sigeta, sultan umire od srčanog udara, Veliki vezir Mehmed paša
Sokolović “naše gore list,” nastavlja osvajanjem Sigeta. N.Š.Zrinski i gotovo sva posada izgiba
zajedno s hrvatskim banom. ( peživljava samo sedmorica,među kojima i G.Alapić)
(Nikolina glava dva je dana stajala pred šatorom mrtvog Sulejmana, da bi je tada vezir Mehmedpaša Sokolović poslao svom bratu u Budim, odakle je prenesena u obiteljsku grobnicu čakovečke
crkve)
Turci desetkovani odustaju od Beča vrativši se natrag, pa je Zrinski je i u smrti ostao
pobjednik,kojeg su svuda po Evropi častili nazivom “hrvatski Leonida”
Na habzburškom dvoru ostala je trajna sramaota,jer je carska vojska mirovala,dok su hrvatski ratnici
spašavali “Zapad” od strašne turske najezde
* Otvoren prvi rudnik boksita na svijetu u Istri, u mjestu Manijera.
1568 g.Iako su car Maksimilijan i sultan Selim II sklopili mir s posebnom odredbom o zabrani
četovanja na granici, turski su haračlije i dalje palili i robili na sve strane, a Hrvati im nisu
okretali leđa.
Među največim ratnicima tog krvavog doba bio je kanonik Filip Filipović (zbog hrabrosti zvan
"Delipop"- "junački pop". Hrvatski sabor je baš njega zadužio za nadzor obnove Hrastovice, no
1570 g. 26. kolovoza pao je u ropstvo poslije žestokog boja nedaleko Ivanića. (Za njegovo
oslobođenje se zanimao i sam Maksimilijan i tadašnjiu hrv.ban i zagrebački biskup Juraj
Drašković ) Poslije četverogodišnjeg mučeništva zarobljenik se poturčio, uzevši ime Mehmedbeg,
pa se tada jednako revno sabljom okrenuo protiv svojih sunarodnjaka.
(Zagrebčani su zbog te izdaje njegovu kuriju premazali crnom bojom, zbog čega je kasnijem
sjemeništu u njoj ostalo ime "crna škola")
1571 g.(7.listopada) kod Lepanta odigrala se najkrvavija pomorska bitka u povijesti. Dograbilo se

250 osmanlijskih brodova sa 50.000 mornara i veslača, te 25.000 vojnika sultana Selima
II,protiv.krščanske.Svete.Lige.sa.200.ratnih.brodova,među.kojima..i..galije.Raba,Cresa,Šibenika,
Trogira, Hvara i Kotora.
(Svetu Ligu činili su: Venecija,Španjolska,Napulj,Malta,Sicilija i papinski Rim) Pošto su Turci
Mlečanima oteli Cipar,opustošili gradove na Jadranu i zaprijetili močnom flotom cijelom
Sredozemlju, Sveta Liga bio je na to jedini odgovor, a sudari brodova,.smrtonosni topovski
plotuni,te ogorčene borbe mačevima i arkebuzama, saveznicima sa više topova i vatrenog oružja,to
je odlučilo o ishodu bitke, i donjelo veliku pobjedu, izgubivši samo 15 galija.( među kojima i
kotorsku “Sveti Tripun”) Time je zauvijek slomljena osmanlijska prevlast na Sredozemlju
.( U spomen na hrvatske vojnike i mornare koji su se borili pod stijegom Svete Lige u pomorskoj
bitci kod Lepanta, 8.listopada 2.006 g.podignuta je spomen ploča (na inicijativu HSP stranke u
grčkom gradu Naupaktosu )
1572.g. Prvi puta u Hrvatskoj pojavljuje se kukuruz i to u Dalmaciji.
* BARTOLOMEJSKA NOĆ – (Noć u oči Sv. Bartola) francuski kralj Luj IX (na poticaj majke
Katarine Mediči – opake spletkarice, priredio veliko dvorsko slavlje) u gluho doba noći,na znak
zvona,u Louvreu- na spavanju dao pobiti goste : protesante i hugenote. Trend se prenio na ulice
Pariza,pa je usput i pljačkajući masakrirano 3.000 ljudi, a kad su pljačkaši to proširili po cijeloj
zemlji, ubijeno je zbog pljačke još 10,000 ljudi.
(Vjerski je mir zavladao tek nakkon 200 godina,kad su hugenotima priznata sva prava)
* (13.ožujka) U Starom Gradu na Hvaru umro je Petar Hektorovič -autor znamenitog poeme
"Ribanje i ribarsko prigovaranje"u tri pjevanja, koja donose zanimljive biografske i etnografske
podatke o ribarskom životu i izvornim melografskim zapisima.
Hektorovićeva je poema tada bez uzora u Evropi stolječima bila najčitanija knjiga na hrvatskom tlu.
1573.g. Seljačka buna u Hrvatskoj (Stubica) pod vodstvom AMBROZA GUBCA MATIJE
(veliki troškovi ratovanja i razvoja, previše terete seljake koji se žale banu i caru, a kad društveni
ustroj ne može razriješiti krizu zahtjeva i potrebe, dolazi do pokušaja nasilne promjene vlasti, ne
shvačajući težinu opstojnosti pred turskom najezdom.)Ustanici priznaju carsku vlast uz obečanj,da
će sami ubirati poreze i braniti granice.Hrvatska feudalna vojska već 9,veljače u bitci ko Stubice
okrutno ugušila buntovnike - pučiste. Gubec je zarobljen i pogubljen, a osvetnički bijes strahovito
kažnjava poražene seljake..
1576.g. Umire NOSTRADAMUS prorok, liječnik, mešetar koji je svojim stihovima prorekao smrt Henrika
VIII, navjestio pojavu Napoleona, Hitlera i neke druge svjetske događaje ?!
1577.g. Turci opsjedaju tvrđavu ĐURĐEVAC ali neuspješno, ovladavši prostorom Slavonije između
Virovitice i Požege
Okolno stanovništvo sklanja se u tvrđavu čineči veliku gužvu. Ne mogavši grad osvojiti na
juriš, Turci primjenjuju opsadu. U kritičnom trenutku usred nestašice hrane i vode, prema
legendi, branitelji pribjegavaju lukavstvu i topovima ispaljuju na Turke posljednje piceke.
Misleći da im se rugaju obiljem hrane Turci odlaze napuštajući opsadu.
Od tada đurđevčane nazivaju "PICOKIMA".
1578.g. (13. Siječnja - ljuta zima) pada utvrda Zrinskih GVOZDANSKO (na Uni 17 kilometara
od Gline i Dvora) poslije junačkog odoljevanja četirima turskih opsada, juriša i ratnih lukavstava
6.000 vonika FERHAD BEGA SOKOLOVIĆA (nećak poznatog Mehmed paše Sokolovića iz
sigetske bitke-poturica)
Nešto ranije utvrdu Kostanjica Turcima predaje bez borbe njemački zapovjednik Lusthaler
Pankracije (za spas žive glave i nešto novaca) Branitelji Gvozdanskog ga hvataju i strahovito
kažnjavaju.
Pada i susjedni ZRIN, ali Gvozdansko se još neda. Utvrdom zapovijeda kapetan Tomo Lukašić u
kojoj je 300 branitalja(odtoga 100 haramija) i 30-ak izbjeglih rudara, jer tu su Zrinski kovali vlastiti
novac od srebra. Najposlije zbog potpune nestašice hrane umire preostala posada, gase se posljednje
stražarske vatre i tek tada Turci ulaze bez pucnja, ali u mrtav grad. Na zidinama utvrde zatekli su 60

boraca smrznutih na straži iza bedemskih kruništa,a u tvrđavi ni zrna hrane.ni kapi vode. Ferhad
paša zatečan neizmjernim junaštvom,dao je poginule branitelje pokopati uz krščanski obred.
* (12.prosinca)Francis Drake krenuo iz Londona "na put oko svijeta"s pet maoružanih brodova-prvi
poslije Magelana (Troškove je snosila grupa ortaka na čelu s kraljicom Elizabetom)
Prvo se uputio u američke vode pod španjolskom vlašću i počeo napadati i plijeniti galije
pretovarene zlatnim polugama i dr.(Prije njega Englezi su tražili samo otkupninu)
1580 g. vratio se u London samo s jednim brodom i sa 326.000 funti opljačkanoga zlata.(Ortaci su
bili zadovoljni,jer im se uloženi novac vratio sa kamatima od 4.700%.),a kad je Španjolska zbog
toga prosvjedovala,Elizabeta je svog omiljenog gusara izazovno proglasila "Sir Francisom",zbog
čega dolazi do rata između Engleske i Španjolske.______(vidi godinu 1.588.)
1579.g.Karlo Habsburški (nadvojvoda, gospodar slavenskih zemalja)postavši zapovjednik hrvatskoslavonske granice gradi veliku utvrdu, koja po njemu dobiva ime KARLOVAC po odredbi
(rođaka)cara Rudolfa II upravlja Vojnom Krajinom. (na zapovjedna mjesta postavlja austrijsko
plemstvo, koje postupno preuzima gradsku upravu, ne obazirući se na hrvatskog bana i Sabor.
Hrvatski ban zapovjeda samo banskom granicom ( do Siska,kloštar-Ivanića Đurđevac )
(Karlovačka utvrda građena je ispod Dubovca,na poluotoku između Kupe i Korane ,koju su štitile
još rijeke Mrežnica i Dobra,ali bez građevinske dozvole Zagreba i vlanika zemljišta – obitelji
Zrinski,s kojim je tek 1582g.sklopljen kupo-prodajni ugovor,ali dogovorenu cijenu Austrija nikada
nije isplatila u cjelosti.)
Do tada Evropa se stalno osalanjala na hrabrost hrvatsdkih ratnika,no kad je osmanlijska sila probila
hrvatsku obranu na Uni i bojnu crtu pomaknula na Kupu, tom gradnjom štitila je Evroppa svoje
južne granice,na štetu sigurnosti sjeverozapadne Hrvatske.( Sisak,Čazma,Zagreb )
Stvaranjem Vojne Krajine osmanski osvajački ratovi polako prestaju, nestaje ratnog pljena i
povlastica,pa Vlasi (turske akinđije i Marloci)prebjegavaju hrvatsko-slavonsku granicu, gdje ih
austrijski zapovjednici rado prihvaćaju i naseljavaju u opustjela područja (vlasništvo hrvatskih
plemića i biskupa) kao graničare usprkos oštrog otpora plemstva, bana i Sabora, što Hrvatska i na
taj način gubi svoja područja.(Ona postaju carska zemlja pod carskom vlasti.)
Ubrzo se Vlasi pod zaštitom cara toliko osiljuju da su počeli pljačkati okolna sela (hrvatska) ali i
posjede Zrinskih i Frankopana, a pučanstvo u Krajinama siliti da prelaze na pravoslavlje.
1580.-1600.g. Dubrovačka Republika posjeduje 200 brodova - najviše u svom trajanju.
1582 g.(5.listopada) Papa Grgur XIII uveo je novi Gregorijanski kalendar, prema kojem godina ima
365, a svaka četvrta godina 366 dana (zbog nastalog viška dana, cezarovog Julijanskog računanja
vbremena. Kako je gregorijanska godina dulja od prirodne za 12 sekundi, novi višak od jednog dana
pojavit će se za 3.320 godina.)
1584 g.(Šibenik, - Split,20,rujna 1648 g.) živio je i djelovao glazbeni velikan - franjevac Ivan Lukačić
(Marcus Filius D.Johanis Lucacich) 1615 g. postaje magistar glazbe,skladajući za splitsku
katedralu. Glazbeno stilski izrićaj obuhvaća obi9lježja sa priejlaza iz renesanse u barok i duhovne je
tematike.
1588 g.Španjolska najmoćnija pomorska sila toga vremana, u savezu sa moćnim snagama iz
Nizozemske,poduzela je pomorsku invaziju na englesko kopno,jer je Engleska u svom
kolonijalnom osvajanju ne samo podržavala svoje” pomorce “(okorjela gusare i pljačkaše) već i
arogantno štitila i provocirala druge države.( engleska kraljica Elizabeta višeje voljela tovare zlata
i srebra što su joj slali njezini „pomorci“nego ispriku španjolskom dvoru zbog drskog gusarenja– u
odgovoru na španjolski diplomatski prosvjed, Elizabeta je pred španjolskim poslanikom svog
glavnog „gusara“ proglasila vitezom.)
Zbog toga Španjolska pokreče veliku flotu od 150 brodova ( 30-ak dubrovačkih lađa) pod
zapovjedništvom vojvode Medini Sidonija (nestrućnjak za pomorstvo) i upućuje u Kanal La
Manche, no kad su ih Englezi topovima iz daljine i goručim branderama ( kao „torpedo“) počeli
potapati, zapovjdnik je jednostavno odustao od invazije, a na povretku (oko Škotske i Irske) u oluji i
na hridi nama izgubio glavninu flote,vrativši se u Španjolsku sa 50 brodova

To je bio kraj Španjolske, kao pomorske velesile. ( zločinačka organizacija i nepotizam )
( dok „Evropa“kolonijalno gusari i pljačka – Hrvatska je brani od Turaka ?! )
1590.g. Veliki potres jako oštećuje utvrdu MEDVEDGRAD, a vjerojatno i ZELINGRAD.
1592.g. Turci osvajaju BIHAĆ.
1593.g. Turci doživljavaju strahoviti poraz opsjedajući utvrdu SISAK, koji potpuno zaustavlja svako
daljnje prodiranje turaka i osvajanje.
Hrvatske čete, koje su pritekle u pomoć braniteljima utvrde SISAK, predvodio je hrvatski ban
TOMO BAKAČ ERDEDY, arkebuziri od Karlovca.
1595 g.Hrvat, Faust Vramčić izdao je peterojezični latinsko- talijanski- hrvatsko (dalmatinsko) – njemačko- mađarski riječnik, ( po Vrančiu 5 najvažnijih evropskih jezika) a 10 g. kasnije praški benediktinac Loderecker ( u dogovoru sa Vrančićem) dopunio ga je sa sa češkim i poljskim i izdao
Pragu sedmojezični riječnik ( sa po 5.000 riječi )
Tako su oni stvorili putokaz za viziju evropskog udruživanja u XX – XXI stoljeću.
1596.g.(29. ožujak) Car i Kralj Rudolf II dodjeluje Stjepanu Domjaniću i brači plemički list i grbovnicu
1598 g. Francuski kralj Henrik IV potvrdio je 13. travnja te godine Nanteski edikt o slobodi savjesti i
vjeroispovijesti u Francuskoj.
Bio je to povijesni potez za jedinstvo države, koju su 40 g.potresale krvave borbe za kraljevsku
vlast pomoću vjerske manipulacije katolicima i protestantima.
Pomirljivi kralj pao je 1610 g. od ruke katoličkog fanatika.
1599.g.U Hrvatskoj bijesni Kuga, a posebno u Zagrebu i njegovoj okolici.XVII. stoljeće
* Do sada se mislilo,da 1. prijevod Biblije pripada Vuku Stefanoviću Karađiću –međutim
1603 g.Engleska i Škotska postaju personalna unija,jer poslije smrti engleske kraljice Elizabete Tudor
na zajedničko prijestolje je stupio škotski kralj James IV Stuart( praunuk engleskog kralja Henrika
VII, koji je svojevremeno udao kći za škotskog kralja Jamesa Stuarta,čiju je majku škotsku kraljicu
Mariju pogubila engleska kraljica Elizabeta u strahu da će joj preoteti krunu.)
Škotska se stolječima opirala engeskim osvajanjima boreči se za neovisnost, a sada se škotski kralj
James IV na zajedničkom engleskom prijestolju nije previše iskazao.(Engleskom je kolala podrugljiva doskočica:"Poslije kralja Elizabete došla je kraljica James, pa je priroda kod oboje počinila
pogrješku.")
Potpuno ujedinjenje dviju država proveo je engleski državnik Oliver Cromwell, da bi od 1707
g.Škotska,Engleska i Irska zajedno nosile naziv Velika Britanija pod zajedničkim vladarem
(Škotska zauzima sjeverni dio britanskog otočja na površini od 78.000 četvornih kilometara.- Škoti
su ratoborni gorštaci u kariranim klanovskim suknjama - kiltovima.)……. Vidi 1305.i 1653 god.
1604-1675 g. Mladi isusovac pažanin BARTUL KAŠIĆ na zahtjev Svete Stolice u Rimu, složio je 1.
hrvatsku gramatiku“Osnove ilirskog jezika” – sastavio latinsko – hrvatski riječnik i preveo
Bibliju na hrvatski jezik, jer je trebalo studentima evropskih sveučilišta , zbog spoznaje
neizbježnosti dijaloga sa islamom i slavenskim pravoslavljem , kao most te spoznaje.
Spomenuta dijela tiskao je latinicom na staro hrvatskoj ikavici, vjerujući,da Hrvatska pripada
evropskom zapadnom svjetonazoru. Zbog toga je Biblija tiskana tek u XIX st.jer su neki crkveni
krugovi protežirali čirilicu, radi lakšeg širenja na prvoslavlje.
* 1622 g. papa Grgur XV naređuje, da se u svim crkvenim školama u tadašnjoj mletačko republici
uče arapski i hrvatski ( ilirski ) jezik.
* 1623 g. papa Urban VIII je odmah tu naredbu proširio na sva crkvena sveučilišta u Evropi
( davno prije Hrvatskog Narodnog Preporoda 1848 g. )
( uz latinski,grčki , hebrejski, arapski i armenijski jezik, crkveni su strućnjaci morali učiti i
hrvatski jezik.)
1607g.(3.lipnja)Prvo srednjoškolsko učilište otvorili su Isusovci, koji su u Zagreb došli 1606
g.zalaganjem građanina Benedikta Blažekovića
(U prva tri razreda upisalo se odmah 260 učenika i to besplatno iz svih staleža, pa i najmlađi sin
hrvatskog bana Ivana Draškovića. U odgojnom smislu nije se dopuštao ni trenutak besposlice

(uzrokom svakog zla), a učenici su poredani po uspjehu (radi natjecateljskog duha) a ne po abecedi.
Zabava se svodila na recitale i kazališne predstave,)
Sljedbenik te srednje škole danas je klasična gimnazija na Kaptolu u Zagrebu.
1612.g. Izgrađeno je kazalište u Hvaru. Pravo pristupa na predstave imali su podjednako i plemstvo i
pučanstvo. To je prvo otvoreno pučko kazalšte u Evropi , ili treče po redosljedu postanka
( predhodna dva su zatvorenog tip -- samo za plemstvo.)
1617g.Počinje.3O.godišnji.vjerski.rat..u.Evropi.između.katolika.i.protestanata,a.sve.je.počelo.nepotrebnim.izazovom.habzburškog cara Ferdinanda II, koji je u blizini Praga dao srušiti dvije
protestantske crkve.Razbješnjeli građani na to su provalili u gradski magistrat i po starom Češkom
običaju izbacili carske namjesnike iz Hradčana kroz prozor.To je pokrenulo 30 godišnji ratni kaos,
jer su se dograbile gotovo sve evropske zemlje,kako bi oružjem riješile stare vjerske sporove i
ostvarile svoje teritorijalne ambicije.
1618.-1648.g Traje 30-godišnji rat u Europi (protestanti protiv katolika ?) u kojem sudjeluje i
hrvatske postrojbe(30 000 Hrvata),sastavnog dijela habzburškog carstva,koje su korištene za
iznenadne prepade u pozadini neprijatelja. “Krive im sablje o boku, vjere mi to su Hrvati, ni vrag im
ne može uteči.” Svjetski glas oštrine stekla je hrvatska laka konjica (u crvenim plaštevima) i
silovitom učinkovitosti u tom inače svirepom ratu. Poznata je uzrečica:"Boj se kuge, rata i Hrvata"
Na posljetku nije bilo važno tko je kakve vjere, jer je protestanska Danska Švedska i
V.Britanija u savezu sa katoličkom Francuskom, koja je na račun Habzburgovaca htjela steči
prevlast u Evropi. Početni idealizam izrodio se u strašne pokolje i grabež.
Opustošena i iscrpljena Evropa tek je 1648 g. Vesfalskim mirom sredila državne granice i priznala
vjersku ravnopravnost katoličanstva i protestantizma uz načelo “čija zemlja,onoga vjera” Krvavi
rat s okrutnim plačeničkim vojskama najviše je poharao Njemačku, koja je i politički najgore
prošla, jer je u to vrijeme podijeljena na 300 državica, što je omogučilo uspon Francuske i Švedske,
te protestantskog Brandenburga - buduće moćne pruske države.
Tek 2005 g. papa Ivan Pavao II započinje proces EKUMENE ( pomirenja svih vjera radi očuvanja
izvornih i moralnih vrijednosti čovječanstva – kulture života,uvrštenje krščanstva, kao jedan od
temelja ustava Evropske Unije – zajednice evropskih država koja se upravo rađa.)
* Senjski uskoci - veliki borci protiv Mlečana i Turaka protjerani su u Žumberak i Otočac, te na
podrućje ispod Učke, jer su 1601 g.u Senju ubili carskog komesara Josipa Rabattu.(Razbješnjeni
nasiljem tog iz Beča nametnutog uzurpatora, pobunili su se,a njegovu odsječenu glavu pokazali
oduševljenom mnoštvu.) Rabatta je, gušeči bezobzirnim mjerama oslobodilački duh Senja,znatno
oslabio obranu od Turskih napada..
1621 g.(06.lipnja)rodio se hrvatski ban i velikan Petar Zrinski u Vrbocu(3 god.poslije Nikole
-Sigetskog)Zajedno su završili uglednu školu za velikašku mladež u Trnavi. Povijest obojicu pamti
po lavljoj hrabrosti, ratničkoj vještini i banskom položaju.
(Nikola je u znamenitoj vojni spalio Sulejmanov most kod Osijeka, a na sam spomen Petrova
imena, turski su palikuće panično bježali. Cijela mu je Evropa odala priznanje za sjajnu pobjedu
pokraj Jurjevih stijena blizu Otočca, gdje je u žestokom boju palo čak 2.000 Turaka.
Poslije Varšavskog sramnog mira protivnog hrvatskim interesima, brača junaci su pokušala
pribaviti samostalnost svojoj domovini, no obojica su zaglavili.Nikola je stradao u lovu-navodno od
vepra, a u stvari u prikrivenom atentatu, dok je Petar prijevarom namamljen u Beč, gdje je 1671 g.
zajedno s mladim Frankopanom pogubljen, kao urotnik, a u stvari u pokušaju nasilne uspostave
apsolutističke vlasti Leopolda I, po uzoru na Luja XIV (vidi 1664 god.)
1624g.(8.rujna)Hrvat- Rabljanin Markantum de Dominis - preteča Evrop. Zajednicce (najprije senjski
biskup,a potom splitski nadbiskup) umro u tamnici rimske Anđeoske tvrđave.(Tri mjeseca kasnije
inkvizicijsko sudstvo je spalilo njegovo tijelo sa svim spisima na trgu Campo di Fiori.)
U "vjerski" podijeljenoj Evropi, u oči krvavih obračuna 30 godišnjeg ratovanja,svojim djelom
"Crkvena država"zagovarao je jedinstvo svih krščana, evropsku slogu i mir među narodima.
Nasuprot papinom primatu, u biskupima je vidio nasljedne apostole.

Zbog toga je pred inkvizicijom pobjegao u Englesku,stekavši visoki položaj i doktorat na
Cambridgeu. Kako se kralj James I protivio jedinstvu crkve, Dominis se morao vratiti u Rim i
pokajati se, gdje je zatim utamničen.
* (22.listopada)Kralj Francuske zapovijedio je posebnim medicinskim komisijama da pođu u potragu
za lažnim gubavcima u Leprozorijima,( mjesta zastrašujuće potpune izolacije, gdje se umiralo) jer
se u njima krila masa siromaka. koju je mučila bijeda i glad, simulirajući bolest,(neosjetljivost na
bol prilikom ubadanja iglom u potpno neosjetljive rane na tijelu) ne bi li preživjeli.
(U 12. i 13.st.guba je harala Evropom, pa su svuda nicali Leprozoriji.Tada su se bolesnici
pretvarali da su zdravi (glumeći osjetljivost na bol) ne bi li izbjegli užas izolacije u tim getima.)
Potjera za lažnim gubavcia trajala je do 1696 g.,kada je u Lionu zatvoren posljednji francuski
Leprozorij.
1638 g.Umro je velikan hrvatske književnosti Ivan Gundulić - pjesnik svstrane kulture i zrelog jezičnog
itžzraza,kojim je umjetnički primjereno iznio duhovnu i društvenu problematiku svog
vremena.prema tadašnjim zbivanjima odnosio se kao gorljivi moralni katolik,ali i kao iskreni
domoljub u obrani od turske najezde.Najpoznatija njegova dijela su pastirska igra"Dubravka"i
spjev "Osman",čije je dva spjevanja dopisao Ivan Mažuranić.
1639 g.Zalaganjem Isusuvačkog reda u Varaždinu je osnovana gimnazija (u početku sa 2, a poslije sa 6
razreda) Nastavnici su bili najumniji Hrvati toga vremena:Juraj Habdelić( autor latinsko hrvatskog riječnika) i Stjepan Glavač (autor prve hrvatske zemljopisne karte)
1870 g. varaždinska gimnazija dobiva novu zgradu, a 1910 g.djeluje kao
realna(svjetovna)gimnazija
1640.g.Umire Ivan Kaštelanović,vlasnik grada Bisaga-,osoba velikog povjerenja Kralja Ferdinanda.
Temeljem odredbe Hrv.Sabora,19.travnja,1628.g.određen je Ivan Kaštelanović za dizanje pučkog
ustanka u zagrebačkoj županiji,zbog obrane kraljevine od Turaka.
1642. 1645.g. Započinje 20-godišnji Tursko-Mletački rat (KANDIJSKI RAT)
Turci napadaju otok Kretu (Kandiju) na Egejskom moru, kojeg brani Venecija a kako istodobno
napadaju i dalmatinske gradove na Jadranu, obrana Dalmacije prepuštena je Hrvatima pod
vodstvom kneza POSEDARSKOGA - STJEPANA SPRIĆA i narodu (turske akinđije - Vlasi
pustoše i pale polja, vinograde i masline, te u zemlji nastupa glad, dok u gradovim hara kuga)
U Poljicama i Makarskoj izbija ustanak. U tom ratu Mlečani gube Kretu, ali najposlije mirom
1669. Godine dobiva uski pojas oko dalmatinskih gradova, Poljice i makarsko primorje.
* (12.prosinca 1642g.) Abel Tasman,vođa expedicije sa dva nizozemska broda(iskusan pomorac,ali
sumnjive prošlosti)istražujući Australiju otkrio otok u jugozapadnom dijelu Pacifika. (koji i danas
nosi njegovo ime) Mjesec dana kasnije stigao je do obala Novog Zelanda,gdje su ga neprijateljski
dočekali urođenici Maori(ubili 4 mornara i opkolili brod,pa je pobjegao)
Tek poslije 130 godina 1769 g.do obala Novog Zelanda doplovoi je James Cook,a Englezi su
odmah prigrabili i proglasili ga krunskom kolonijom ,koja je tek 1950 g.potala samostalana država
s britanskim državnim poglavarom.(Za Tasmana se nezna kako i gdje je završio)
* (07.lipnja)Katastrofalni potres pogodio je Port Royal na Jamajci - poznato gnjezdo karibskih gusara.
(To okupljlište morskih pljačkaša Crkva je nazivala novom sodomom.)
Zbog potresa otvorile su se goleme pukotine u zemlji, koje su progutale sve kuće, a zatim je veliki
plimni val zbrisao gusarsku flotu u luci, kao i 3.000 stanovnika najozloglašenijeg grada u svijetu.
1645 g. (29.ožujka) Zagreb je zadesio veliki požar, koji se uz pomoć vjetra naglo proširio sa Markovog
trga, preskočivši sa Griča na kaptolsku stranu, gsu za čas planule kuće u Vlaškoj ulici, biskupski
dvor i drveni krov katedralne crkve. Najteže je stradala Isusovačka družba, kojoj je požar uništio
gimnaziju, sjemenište i nadasve vrijednu knjižnicu.
Poslije mongolskih provala bila je to najveća katastrofa Zagreba.
(To se desilo usprkos vatrogasnoj budnosti, jer su kuće prekrivene slamom,trstikom, ili drvenim
daščicama-šindrom,zbog čega su svake noći gradom hodali "trabanti"- čuvari gradskih vrata i

protupožarni motrioci. Oni bi svaki sat izvikivali točno vrijeme i opomenu: "Purgari pazite na vatru!
Čuvaj vas dragi Bog i sveti Florijan.)
1647.g.Za hrvatskog bana postavljen je NIKOLA ŠUBIĆ ZRINSKI (unuk N.Š.Zrinskog Sigetskog) koji
je ujedno i zapovjednik hrvatske vojske, istaknuvši se u borbama protiv Turaka. (zauzima se za
stajaću vojsku po uzoru na Švedsku, koja bi sama mogla protjerati Turke.)
1649.g.Umro je Tomo Mikulić od Brokunjevaca( današnji Blaškovec),vice ban Hrv. i kraljev namjesnik
(jedan od najbogatijih ljudi kraljevine.
1650.g. Grad Varaždin zadesio je veliki požar. (do tada banski grad)
(kako su kuće bile pretežno drvene - od hrastovine, izgorjelo je gotovo pola grada, pa i Jezuitska
škola u neposrednoj blizini crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije, koja je začudo ostala
netaknuta, kao i dio grada s druge strane crkve.
Prema legendi crkvu je spasila bijela golubica koja je doletjela i mašući krilima spriječila
zapaljenje crkve - od ognja obranila.)
1651g.(26.srpnja) Tijekom noći Zagreb je zahvatilo strašno nevrijeme za kojeg se izlio ptok
Medveščak.Bujica je nosila kamenje i deveče u Tkalčičevoj ulici, tada zvanoj Potok, srušivši 18
kuća i usmrtivši 52 osobe. Prema broju žrtava bila je to jedna od največih prirodnih katastrofa što je
do sada pogodila Zagreb.
1653 g.(20.travnja) Oliver Ceonwell - Republikanski vojni vođa rastjerao je engleski parlament i stvorio
sebi odani skup "visokopoštovanih i časnih narodnih otaca", vladajući engleskom Republikom do
1658 g.pod nazivom lorda protektora. On je ukinuo personalnu Uniju Engleske i Škotske i potpuno
ujedinio te dvije države u jednu.
Dvije godine poslije Cronwellove smrti razbjesnjeli Rojalisti iskopali su diktatorovo tijelo i objesili
ga, slaveći povratak monarhije. …………..(vidi 1603 g.)
1658.-1705.g.Austrijskom monarhijom (u koju spada i Hrvatska i Ugarska) vlada LEOPOLD I
(Habsburški) koji nastoji uvesti apsolutističku vlast (ukinuti plemička i državna prava Hrvatske i
Ugarske) po uzaoru na Francusku (Luj XIV-"Kralj sunce") iako je "kralj siromah"-prazne riznice.
( Vidi 1671.godina i 1683. godina)
1663.g. Turci su u ratu protiv Leopolda I bili poraženi no usprkos volje hrvatskog plemstva da se
nastavi sa istjerivanjem Turaka iz Hrvatske,Leopold prvi sklapa sa Turcima mir ("sramotni
mir")smatrajući da samo strah pred Turcima drži Hrvatsku u Ugarsku pod habsburškom vlasti.
(ovaj mir uvjerio je hrvatsko-ugarsko plemstvo da Bečki dvor namjerno krši državna prava, koja se
obezao poštovati još Ferdinand I 1527. Godine na Saboru u Cetingradu, prilikom izbora za kralja,
pa su zajedno počeli tajne pregovore u potrazi za vrhovništvom, koje bi im pomoglo u odcjepljenju
od Austrije, a opet poštovalo dosadašnja državna prava. - pregovaraju s Francuzima, Poljacima i
Mletcima, a pod mađarskim utjecajem i s Turcima, ali neuspješno.)
* ZELINGRAD se spominje kao potpuno razrušen grad - utvrda
* (18.listopada ) rođen je princ EUGEN SAVOJSKI – največi habzburški (austrijski) vojskovođa,
( Talijan porijeklom,a Francuz po odgoju) koji je poslije osmankog sloma pod Bečom (1683 god)
u 34.godini života,1697 g. porazio Turke kod Sente, poharao Sarajevo,a zatim pobjedom kod Petrovaradina osvojio i tursku utvrdu Beograd. Potpisan je mir u Slankamenu, čime je Hrvatskoj
vračena Lika,Slavonija i Srijem,te utvrđena granica duž Save i Une,iakokao Vojna Krajina.
Time su Banska i Dalmatinska Hrvatska (do tada odijeljene osmanskim klinom na Velebitu) sjedinjene u cjelinu.
(Na dvoru Luja XIV su E.Savojskog ismijavali zbog malog rasta i neuglednog izgleda, a na beč –
kom dvoru je zbog vojnih sposobnosti postao feldmaršal i vrhovni zapovijednik carske vojske. )
1664.g.(21.sijećnja) Hrvatski ban Nikola Šubić Zrinski, taktikom brzog prepada sa 25.000 odabranih
ratnika jurnuo je kroz okupiranu (tursku) Slavoniju prema Dravi i Osijeku.(u zimskim
uvjetima,kada su tadašnje vijske uobičajeno odmarale zu taborska ognjišta) U silovitom napadu,ban
je razorio mnoge utvrde i brzo stigao do Darde - prilazu znamenitom Sulejmanovom mostu.(dužine
6 kilometara,kojeg su Turci podigli 1526 g.za prelazak preko močvarnog terena u pripremi bitke na

Mohačkom polju.) Iznenadni napad nagnao je Turke u paničan bijeg. Zrinski ih je progonino
mostom sve do zidina osiječke utvrde,a na povratku,most je za sobom zapalio.
Taj podhvat odjeknuo je Evropom,pa mu je španjolski kralj Filip IV dodjelio odličje Red Vtezova
Zlatnog Runa,a francuski kralj Luj XIV imenovao ga francuskim velikašem uz znatnu novčanu
nagradu.Pod kraj iste godine Nikola Šubić Zrinski pogiba navodno u nesretnom lovu od vepra
(u stvari prikriveni atentat), pa vodstvo u otporu centralizmu Leopolda I preuzimaju brat PETAR
ZRINSKI i šurjak FRAN KRSTO FRANKOPAN.
(Neki Stjepan Paka dojavio je N.Zrinskom,da je nastrijelio vepra u kuršanečkom ligu,pa ga on
treba pronači i ubiti ga do kraja.) Da se radilo o vješto namještenom atentatu navodi i činjenica,da je
udovica Stj.Pake godinama dobivala potporu bečkog dvora,ali i to, da N.Zrinski, iako razbijene
glave, nije ni pucao.ni sjekao,iako je imao uza se oba oružja. (vidi 1621 i 1671 god.)
1666g. Jedan od največih požara u povijesti zadesio je engleski glavni grad London.( izgorjelo je 13 tisuća kuća i 85 crkava, ali je poginulo samo četiri osobe, dok je 100,000 ljudi ostalo bez krova nad
glavom)
1667 g. Dubrovačku republiku zadesio veliki potres, koji je izazvao velika razaranja.
Grad Ston , drugi po veličini i važnosti u njoj ( zbog velike solane ,koja postoji još iz ilirskih
vremena, kao i veličanstvene utvrde ,čija dužina zidina iznosi 7 km i na njima 4O četverouglih
kula ,te topovskim okruglim bastionima (iz Napoleonovog doba ) braneči Republiku s mora ,iako
gotovo neoštečen tim potresom , ipak dijeli sudbinu Republike.
U XIX stoljeću Francuzi osvajaju Republiku , sprječavajući ruski prodor na Jadran (u Boku
Kotorsku ) a kasni je, kad Dubrovnik pada pod vlast Austro – ugarske, utvrda biva zapuštena
Kamen zidina rasprodan za gradnju kuća ,odnosno dijelove utvrde prenamjenjuje u stambeni i
skladišni prostor.
U 2OO1 g. utvrda je u ruševnom i zapuštenom stanju, ma da prilično očuvana sa rijetkim
turističkim posjetiocima.
1669.g.Prvi pisani trag o postojanju škole uSv.I, zelinskom kraju ,djeluje učitelj Nikola Orehovečki
*---Hrvatsko-ugarski gar LEOPOLD I iste godine u Ebesdorfu potpisao je povelju o uzdizanju
zagrebačke isusovačke Akademije na sveučilišnji stupanj,što je 1671 god.prema držaqvnom
pravu potvrdio i Hrvatski Sabor.( dodjelivši Zagrebu sva prava tadašnjih evropskih sveučilišta,pa
i pravo na dodjelu doktorata i druge naslove – Do tada su Hrvati to mogli ostvariti jedino u
inozemstvu ,najčešće u Parizu i Bologni. – 1495 g. u Zadru je osnovan Dominikanski studij,
a poslije je djelovalo i visoko učilište u Lepoglavi .- Dolaskom isusovačkog reda u Zagrebu je
1607 g.osnovana prva gimnazija s čak 3oo učenika. S vreme4nom su oni otvorili bogosloviju i filozofski tečaj,pajetom novom učilištu Leopold dodjelio nahviši sveučilišni status povlastice
1670 g. Turci su već bili na domak Beča – srednja Evropa iscrpljena vjerskim ratovima između
protestanata i katolika a moćni francuski kralj Luj XIV – kralj Sunce(apsolutist )jedino
brine.o.izboru.pape,te.sprječava.izbor.kardinala..Benedikta Odescalchia,jer mu se ne.želi dodvoravati.
1676 g Usprkos pritisku i protivljenju Luja XIV, za papu jednoglasno je izabran kardinal Benedikt
Odescalchi, koji uzima ime INOCENT XI
( papa javno kori raspuštenost na francuskom dvoru – Versaillesu, javno se opire svemoči
apsolutističke monahije i njenom utjecaju na upravljanje crkvom )
* Papa organizira oslobađanje od Turaka povezavši Austro– Ugarsku i Poljsku u vojni savez protiv
Turaka u posljedni trenutak, jer 1683g. napadaju Beč, ali ih u tome sprječava poljski kralj Jan
Sobjeski ( koji ih razbija )
* također uspjeva povezati u protu turski savez Veneciju i Rusiju , te je 1886 g. oslobođen Budim i
započelo nezaustavljvo oslobođenje ugarskih krajeva i hrvatskih krajeva do Save od višestoljetne
turske okupacije.
1671 g. pogubljen je F.K.FRANKOPAN i PETAR ZRINSKI , te ugarski palatin NADAŽDY.

(najbogatije plemičke porodice Hrvatske i Mađarske) u Bečkom Novom Mjestu, navodno zbog
njihovog tajnog pregovaranja (s Lujem XIV i sultanom) - UROTE u potrazi za novim
vrhovništvom, koje bi im jamčilo državna prava, ali i zbog pljačke njihove imovine, budući je
kraljevska riznica bila prazna, kao i zbog suzbijanja konkurentske moći plemstva u uspostavi
apsolutističke vlasti Leopolda I po uzoru na Francusku.(Luj XIV -"Kralj sunce") (vidi 1672 g.)
Leopold I se nije zadovoljio pogubljenjem urotnika, već je uništio i sav njihov rod. (Petrov sin Ivan
Antun bačen je u tamnicu (utvrde Rottenburg,a zatim u Grazu) gdje je nakon 20 godina
ponižavajuće istrage i zatočenja umro 1703 g. Brača Hrvatskog Zmaja 1944 g prenjela su posmrtne ostatke u zagrebačku katedralu,gdje počivaju uz oca i majku.)
Ženu P.Zrinskog i kći Zoricu zatvorio je u samostan u Gracu, gdje su zbog gladi, hladnoće i sl.završile u ludilu. Poslijednji potomak Adam Zrinski (sin Nikole IV-Sigetskog) smrtno ustrijeljen
s leđa u pobjedničkoj bitci s turcima 1691g. kod Slankamena, (u Vojvodini,kad je i potpisan i mir s
Turcima – sumnja se na austrijski metak) dok je mladi knez Frankopan bio posljednji potomak svog
roda.) Svirepost Leopolda I zgranula je cijelu Europu (Papa traži pomilovanje) no kralj nastavlja i
plijeni sve zrinsko-frankopanske posjede: Trsat, Kraljevicu, Drežnik, Ozalj, Ogulin i Bosiljevo
izuzimajući ih ispod vlasti Hrvatskog sabora. Odluku sprovađaju njemački generali iz Karlovca, a
svo blago i zlato iz njihovih dvoraca daje pretopiti.
1672 g. Jedan od najmočnijih francuskih kraljeva Luj XIV (rođen 5.rujna 1638 g.),zvan Kralj Sunce simbol evropskog apsolutizma,poznat po izjavi:"Država to sam ja."Tada su vladari imali
neograničenu moć svojeg navodno "božanskog prava", pa je kraljevsku vlast ograničavao samo
vlastiti autoritet. Vladajući Francuskom samostalno od 1661 g.stvorio je najmoćniju vojnu silu u
Evropi. 1667 g. od nekoliko stotina Hrvata, koji su prešli u francusku vojnu službu (a naročito poslije
smaknuća Zrinskog i Frankopana od mrskih Habzburgovaca, kako bi se borili protiv njih) osnovana
je elitna konjanička pukovnija s maramama oko vrata - kravatama i počasnim nazivom "Royal
Cravattes"(Kraljevi Hrvati - u punom sastavu od 381 vojnika u pukovnijskom stožeru i 3
eskadrona svaki sa po 4 čete i 25 konjanika.(Osobni kraljev dar bile su dvije precizne puške - karabin
za najbolje strijelce.)
Opsjednut idejom nametanja svoje vlasti i Evropi, Luj XIV odpočeo neprekidne iscrpljujuće ratove
protiv" ostatka Evrope ".(stoga nije čudo da "nije imao vremena" za rješavanje nekakvih hrvatskoaustrijskih i turskih pitanja.)
(vidi 1671 g.)
(U jednom trenutku udruženi saveznici zaprijetili su i Parizu, zbog čega je Francuska izgubila velika
podrućja u Sjevernoj Americi, a što je pomoglo usponu Engleske.)
Rastrošan život Luja XIV posijao je i klicu buduče revolucije.
1683.g.(12.lipnja)Veliki Vezir Kara Mustafa na čelu velike turske vojske od 60.000 vojnika opsjeda
Beč.(posljednji turski pohod na Europu, koji ide preko Ugarske,dok je Hrvatska prepuštena
nasilništvu begova i paše.) Utvrđeni grad branilo je 16.000 ljudi sa 312 topova Opsada
Beča,pretvorila se najposlije u Veliki protuturski rat za oslobođenje Evrope
Kralj Leopold I bježi, pa u pomoć dolaze Jan Sobjeski (Poljska) njemački vojskovođa Karlo
Lotarinški i hrvatski ban NIKOLA ERDEDy koji tek u rujnu razbijaju blokadu.(u odlučnoj bitci
poginuo je i Juraj Krizmanić.)
Oni na inicijativu Pape stvaraju "Svetu ligu" te počinje protunapad i 16-godišnji rat za istjerivanje
turaka iz Europe,kojim je oslobođena Mađarska, Slavonija i Vojvodina do Beograda.
Taj drugi protuturski rat završava 1699 g. mirom u Srijemskim Karlovcima i slomom Turske
kao velesile.
1685 g.(Eisenach 21.ožujka - Leipzig 28.srpnja 1750 g.) živio je i djelovao glazbeni velikan baroknog
glazbenog stila Johann Sebastian Bach. (Polifonog glazbenog izrićaja,duhovne tematike.)
Njegovi suvremenici nisu cjenili nje4gova djela, pa su mnogi njegovi notni zapisi propali.
(Primjerice,vrtlar jednog austrijskog grofa koristio je Bachove partiture za zaštitu očaka od
smrzavanja.) Tek 75 godina poslijeBachove smrti Evropa je odkrila vrijednost njegove glazbe.

* (Halle,23.studenoga - London,6.travnja 1759 g.) živio je i djelovao glazbeni velikan baroknog
glazbenog stila Georg Friedrich Handel. (polifonog i homofonog glazbenog izrićaja,svjetovne i
duhovne tematike.
1686.g. Grad SINJ oslobađa se od Turaka u sklopu 20-godišnjeg KANDIJSKOG RATA koji traje još
od 1645.godine. Sinjski branitelji u sastavu mletačke vojske na čelu sa providurom duždom ĐIROLA
MOM KORNARA protjeruje osmanlije iz grada Sinja (kraljevskog grada,Šubića,nelepića, Talovca)
koji je pod tursku vlast pao prije 100 godina (1515.g.) a još 1415.
Doživio prvi puta prodor osmanlijske krvave plime u Cetinsku krajinu-u vrijeme sukoba Hrvoja
Vukčića Hrvatinića sa Žigmundom Luksemburškim, koji ga je došao u Bosnu kazniti.
1688.g. U KNIN ulaze i hrvatski branitelji u sastavu mletačkih snaga, pomičući tursku granicu u
Bosnu, pa Knin postaje glavna pogranična utvrda prema Turcima zbog čega dolazi do značajnijeg
preobražaja - dogradnje utvrde, dodajući bedemima srevjekovne kninske topovske bastione
1690.g. mletačko-turska granica išla je polovinom sinjskog polja.
(1715.g. Turci pokušavaju vratiti Sinj, opsjedajući ga 24 dana, ali neuspješno (točno na veliku gospu
nenadano se povlače) (detaljno pod 1715. Godinom)
1718.g. završava Kandijski rat, te mirom u Požarevcu ova se mletačka stečevina širi na vrhove
Cetinske krajine i dinarskog lanca…………..(vidi 1699 g. (1.*)
1692 g.(19.kolovoza)"Lov na vještice"je pojam, nastao u to doba u mjestu Salemu u tada Novoj
Engleskoj, na području današnje države Massachusetts u SAD-u.(Zaluđeni lažnim svjedočenjima
mještani Salema objesili su skupinu žena zbog navodnog čarobnjaštva, a do kraja godine pogubljeno
je još 20 osoba. To je najposlije izazvalo ogorčenje svih u tom tada engleskom koloniziranom
području današnjih SAD-a.
1696 g.(2.lipnja) književnik Pavao Rihter Vitezovcić u Zagrebu je izdao "kroniku aliti szpomen vszega
szvieta vikom "- opsežnu povijest do svog vremena. Vitezović je vodio od Sabora povjerenu mu
Zemaljsku tiskaru, čija su izdanja, posebno njegova "Croatica reditiva"imala velik politički i kulturni
odjek Prvi je predložio hrvatsku latiničnu ortografiju, koju je ostvario tek Ljudevit Gaj u XIX st.
1699.g. Potpisan mirovni ugovor u SRIJEMSKIM KARLOVCIMA između Austrije, Mletaka i
Turaka,Poljske i Rusije, kojim avršava 16-godišnji rat protjerivanja Turaka iz Europe koji započeo
opsadom Beča1683. Godine pod Karamustafom Velikim Vezirom.
(1685.g.oslobođen je Osijek, 1686. Budim (zapaljen most kod Osijeka),1687.protuofanziva Turaka
preko Osijeka (carska se vojska povlači) ali kod Virovitice turci budu poraženi,pa se nastavlja
protjerivanje preko Osijeka, dok drugi krak ide preko Požege,Iloka i Beograda, napredujući sve do
Makedonije, gdje opet Turci pobjeđuju.
Slijedi povlačenje i napredovanje Turaka opet do Osijeka, gdje opet Turci budu poraženi 1691 i
to totalno kod Slankamena. 1697. Zapovjedništvo nad carskom vojskom preuzima princ EUGEN
SAVOJSKI koji definitivno pobjeđuje Turke kod Sente, čime završava Veliki turski rat. (time su
ostvarene granice današnje Hrvatske s osmanlijskom Bosnom, jer i Dubrovnik priznaje habsburšku
vlast, Da odredbama tog mira Hrvati nisu zadovoljni,(iako je oslobođena Slavonija do
Srijemske Mitrovice i Zemuna, a Sava i Una granična je crta sa bosanskim
pošalukom.Sporazumom
u
Beogradu,Venecija
se
proširila
na
podrućje
Knina,Vrlike,Sinja,Vrgorca i Gabele) budući oslobođeni hrvatski krajevi nisu vraćeni
Hrvatskoj, već su ostali podijeljeni u tri carstva(mletačko,tursko i austrijsko) na koju nepravdu i
danas podsjeća čudan oblik Republike Hrvatske.)
* Mirom 1718.g. Austriji pripada cijeli Srijem, a mirom 1891. Bosna i Hercegovina dobivaju današnje
granice……..(vidi 1690 g.)

XVIII. stoljeće
1701 g. (23.svibnja) u Londonu je pogubljen glasoviti gusar William Kidd, koji je u početku plijenio
francuske brodove u korist Engleske, a zatim se odmetnuo u samostalne pirate. Na prijevaru je uhićen
u Americi, deportiran u Englesku i osuđen na vješala).
1703g.(11.studenoga)umro je grof Ivan Antun Zrinski - posljednji potomak Zrinskog, pogubljenog s
Frankopanom 1671 g. u Bečkom Novom Mjestu.(Umro je poslije 20 goidišnjeg ponižavajućeg
zatočenja najprije u utvrdi Rottenburg, a zatim u Grazu čas pod istzragom, čas na slobodi, optužen za
protu habzburšku urotu, a u stvari kao žrtva svog visokog plemenitogpodrijetla.
1994 g.Brača Hrvatsog Zmaja prenjeli su kosti u zagrebačku katedralu,gdje počivaju uz oca. Drugi
sin Adam Zrinski smrtno je pogođen s leđa u bitci s Turcima 1691 g. kod Slankamena u Vojvodini.
(Sumnja se na austrijski metak.)
1704.-1760.g. Fra Andrija Kačić Miošić-filozof, hrvatski književnik i pisac pučke povjesnice pismarice (1756g.u samostanskoj tišini Zaostroga)"RAZGOVOR UGODNI NARODA
SLOVINSKOGA" (svojevrsnahrvatska povijest u deseterccu - enciklopedijskog sadržaja),koja je
snažno doprinjela razvoju narodne svijesti.(Tiskano u 70-ak izdanja) Napisao je i historiografiju od
Aleksandra Velikoga do XVII st.čime je želio utjecati na svijest hrvatskog seljaka,koji je pjevajući
njegove stihove uz gusle i tamburu produbljivao svoju svijest o osobnom i svom narodnom identitetu.
1705.-1711.g. Austrijskom monarhijom (u čijem je sastavu i Hrvatska i Ugarska) vlada JOSIP i
HABSBURŠKI
1706 g.(17.sijećnja) rodio se u Bostonu (SAD) Banjamin Franklin - istaknuti vođa američkog
oslobodilačkog rata i jedan od najpoznatijih znanstvenika svoga vrmena.
On je prvi utvrdio istovjetnost munje s elektricitetom i izumio gromobram. Patentirao je bifokalne
naočale, peraje za plivanje i čuvenu željeznu (bezdimnu) peć
1708.g. Ugarski sabor traži da hrvatski zakoni budu usklađeni s ugarskim zakonima, čime bi Hrvatska
izgubila bitno obilježje svoje državnosti, pa odupirajući se tome hrvatsko plemstvo traži oslonac u
Beču.
1710.g.Ponovo Kuga u zagrebačkoj okolici ,okužena mjesta su Rakovec ,Vrbovec ,Božjakovina
1711.-1740.g. Austrijskom monarhijom vlada KARLO III budući Josip I nema sinova.
* 18.svibnja rodio se u Dubrovniku znanstvenik i filozof RUĐER BOŠKOVIĆ - posljednji univerzalni
um evropske humanističke tradicije, ali i prethodnik modrne fizike i utemeljitelj dinamičke
atomistike. Djelujući u inozemstvu, često je pomagao Dubrovasčkoj republici diplomatskim
akcijama.
.(13.veljače) U Milanu je umro Ruđer Bošković, hrvatski filozof, matamatičer i prirodoslovac,čije
djelo cijeni i suvremena znanost. Znameniti Dubrovčanin proslavio se svojom "Teorijom prirodne
filozofije",te mnogim otkričima na podrućju mehanike, optike i astronomije.(U Parizu vodio glasoviti
Optički institut za pomorstvo.)
1712.g. Hrvati su izglasovali PRAGMATIČNU SANKCIJU kojom suprotno od Mađara priznaju i
ženskoj lozi habsburgovaca nasljedno pravo na prijestolje Austrije. (jer ni Karlo III nema sinova, već
kćer M. Tereziju.)
(Time je hrvatsko plemstvo htjelo steći priznavanje državnih prava i povlastica Hrvatske, te pokazati
neovisnost od Ugarske, da se time po prvi puta budućnost Hrvatske vezala za Austriju.)
* Sagrađena je tvrđava OSIJEK kao najjača utvrda u obrambenom lancu Vojne Krajine do 1780g.
1780.g. kada se glavno zapovjedništvo seli u još bolju i novu utvrdu PETROVARADIN.
(ranije su sagrađene utvrde KARLOVAC, PETRINJA, banska GLINA, BROD I STARA GRADIŠKA)
1713 g.Francuski opat Saint Piere obznanio je u Parizu svoj projekt “za uspostavljanje stalnog mira”
i prvi u povijesti razumno progovorio o evropskom ujedinjenju. zamislivši organizaciju :Evropski
savez, sličan današnjoj Općoj skupštini UN-a (Na čelu bi bio predsjednik s mandatom na određeno
vrijeme,a odluke bi se donosile 2/3 večinom. Svaka bi članica za njegov rad uplačivala

određen iznos(velike sile najviše) Sporovi bi se rješavali arbitražom,a države koje bi je odbile,
oružjem bi urazumile ostale članice. Predvidio je,da bi „ratoborne zemlje“dale 2OO svojih
političara za taoce,koji bi u slućaju rata ostali bez glave!
Sain–Pierov projekt nitko nije svaćao ozbiljnim, (Luj XIV ga je u njegovo vrijeme bespoštedno
kritizirao) a evropske su države oružjem pokušale ustrojiti Evropu po svojoj volji,sve do pred kraj
2O. stoljeća, a krivile onog drugog!
1714.-1718.g. Traje novi protuturski rat između Mletaka i Turaka, a Austrija se priključuje od 1716.g
(Austrija zauzima Gradišku, Bosanski Brod, Brčko i Bjeljinu potukavši Turke kod Petrovaradina.)
Mlečani zauzimaju Trebinje, Popovo polje i Imotski, okruživši Dubrovnik
Mirom u Požarevcu 1718. Austrija zadržava uski pojas uz Savu i Unu u Bosni, te Strijem i veliki dio
Srbije, a Venecija pripaja Imotski Dalmaciji, izgubivši dubrovačko okružje
1715.g. Turci pokušavaju vratiti SINJ, te opsjedaju utvrdu 24 dana sa 60 000 vojnika podvodstvom
Mehmed paše Cenića (na konju EDEK) prema 7 000 branitelja Sinja, u sastavu mletačke
Republike,kojima je zapovjedao fra PAVLE VUČKOVIĆ.
Iako je Turke tukla boleština, svađa i razdor, jer imali su 15 000 poginulih ipak uspjeli su spaliti
mjesto podno grada, čak crkvu gotovo kraj zidina i kad se gotovo nazirao pad utvrde, Turci su
nenadano napustili opsadu grada i povukli se, na sam dan Velike Gospe(15. Kolovoza)
(Prema legendi spas je došao uz pomoć GOSPE SINJSKE koja je učinila čudo. Slika Majke Božje
donešena je prilikom selidbe iz RAME vjekovnog prebivališta Hrvata u Bosni čije se ime prvi puta
spominje još u XII. Stoljeću a pred navalom Turaka u XV. stoljeću čine prvi prognanički zbjeg pred
Turcima kojeg predvode franjevci dovodeći ih u Cetinsku Krajinu -Sinj
* Poslije uspješnog odbacivanja Turaka od Sinja 1715. U zahvalu Majci Božjoj časnici i branitelji Sinja
dali su u Veneciji izraditi zlatnu krunu, kojom je i danas okrunjena slika GOSPE SINJSKE i od kada
se trči SINJSKA ALKA
1717.g. Proglašena je slobodna plovidba Jadranskim morem.
(razvija se trgovina stokom, žitom, vinom po moru, rijekama i putovima)
1717 g.(16.kolovoza) Slavni vojskovođa Eugen Savojski (austrijski feldmaršal) otpočeo je novi protuturski rat opsadom utvrde Beograd, koju sa 30.000 vojnika brani Mustafa - paša.. Međutim iznenada
ga je s leđa pritisnula golema osmanlijska vojska (iz Bosne) Bezizglednu situaciju genijalni je Eugen
riješio u ranim jutarnjim satima razbivši tursku glavninu (ostali bježe), a dva dana kasnije predaje se i
beogradski Mustafa - paša.
Tako se Beograd našao opet sjedinje sa maticom Hrvatskom iako u sklopu austrijskog carstva
1718 g. Eugen Savojski sklopa s Turcima mir u Požarevcu, kojim je skrojena i današnja hrvatska
granica u Dalmaciji, gdje je austrijska saveznica Venecija osvojila zaleđe od Metkovića do
Vrlike i Knina, dok je Turska dobila uski prolaz na Jadran između Neuma i Kleka, te u
Sutomori na ulazu u Boku Kotorsku
1945 g. Titova Jugoslavija priznala je BiH "povijesni izlaz" kroz Hrvatsku, ali ne i izlaz ma
crnogorsku obalu.
1725.g. Hrvatski sabor (u borbi s mađarskom prevlasti) odriče svako pravo Ugarskom namjesničkom
vijeću (vladi) da krnji Hrvatsku samoupravu iako je morao pristati,da kralj imenuje suce Banskog
stola i njegovu podložnost ugarskim višim sudovima.(time su postavljeni temelji hrvatskoj narodnoj
svijesti.)
1734.-1789.g. Živi prvi hrvatski skladatelj sinfonije LUKA SORKOČEVIĆ (rođen u Dubrovniku)
skladatelj i mecena, autor prvih hrvatskih simfonija skladanih prema tadašnjem talijanskom uzoru.
On je jedan od posljednjih izdanaka vrlo ugledne plemičke obitelji iz Dubrovnika, poznate još od
1292.g. (suvremenik J. Haydna - sinfonije odišu svježinom i zrelošću, inače vrstan
diplomat,zastupajući Dubrovnik u pregovorima s Francuzima i Josipom II u Beču.)
1736.g. U Hrvatskoj prvi put zasađen krumpir. (poslije 7 godina rata u Europi)

* (19.sijećnja)Škotlanđan James Watt svojjim izumom djelotvornog parnog stroja izazvao je prvu
tehnološku revoluciju modernog doba. (Jedinica slektrične snage danas se naziva Wattovim imenom).
(vidi 1776 g. )
1737.-1739.g. Vodi se treći protuturski rat u kojem Austrija gubi sve što je dobila ranijim ratom.
(krajevi u Bosni i Srbiji) Takva granica ostaje sve do XIX. Stoljeća.
Istra ostaje izvan svih ratova od XVII. Stoljeća do II svjetskog rata. Osiromašena i dobrim dijelom
pusta zbog boleština, velike smrtnosti i gladi, sve više se pretvara u mletačko područje iskorištavanjakoloniju.
* U Bosni franjevci - vođe i prosvjetitelji hrvatske raje, održavaju vezu s Hrvatskom,.održavajući živom
narodnu svijest
1740.-1780.g. Carica MARIJA TEREZIJA dolazi na austrijsko prijestolje, zbog čega izbija rat za
austrijsku baštinu. (pobijajući joj pravo na prijesto, zaraćuju Pruska, Bavarska i Francuska. U tom 8godišnjem ratu sudjeluju i Hrvati, ratujući od Italije, Češke,do Nizozemske i sjeverne Francuske.
Najčuveniji odred po dobru i zlu,predvodi barun FRANJO TRENK koji sastavlja vojsku od 1/3
dragovoljaca i 2/3 silom novačenih bune u Slavoniji (1741.-1743.)
* Ukinute su unutarnje carine između Hrvatskih zemalja.
* 1740.-1804.g. Rodio se hrvatski glazbenik IVAN MANE JARNOVIĆ (na brodu kraj Dubrovnika jedan
od najslavnijih violinista i skladatelja tog vremena, suvremenik W.A.Mozarta.)
Koncertirao je u svim velikim dvorovima Europe: Parizu, Londonu, Berlinu, Varšavi,Petrogradu i
Beču.
1741 g. Na vrhuncu krvavog rata za kolonije,desio se oružani obračun pod nazivom;"Sveti rat za
Jenkisovo uho"velike engleske eskadre i Kartagene.(najjača španjolska utvrda u Americi.)
Povod sukobu bio je usoljeno uho kapetana Jenkisa, prikazano londonskom parlamentu 1738 g. kao
dokaz španjolske okrutnosti. U stvari radilo se okazni za krijumčarenje crnih robova, jer su Englezi
mogli u španjolske kolonije godišnje uvesti 4.800 crnih robova i robe koliko stane na jedan trgovački
brod. No Englezi su zloupotrebljavali tu odredbu i na veliko švercali, što je Španjolska oštro suzbijala
(i kaznom odsjecanja uha.)
U borbu se uključila i Francuska, pa su se tadašnje velesile cijelo desetljećetukle na svim oceanima.
1748 g.zaključen je mir u Achenu, koji nije donio teritorijalne promjena, ali ni spriječio Englesku da
malo pomalo otima goleme španjolske kolonijalne posjede u Novom svijetu.
1745.g. Obnovljene su stare hrvatske županije :virovitička, požeška, srijemska te sjedinjene s Hrvatskom ,
dok je Slavonija i Posavina preuređena u Vojnu Krajinu koju još od 1720.g. čini Međimurje (do tada
uvijek hrvatski prostor još od narodnih vladara.)
Krajina je bila podjeljena u pukovnije (lička, otočka, ogulinska, slunjska, dvije banske (Petrinjska i
Glinska) križevačka, đurđevačka, gradiška, brodska i petrovaradinska)
Uprava i sudstvo bili su u rukama vojničkim a službeni jezik bio je njemački, njemačke su
škole
u zakonite.
1749.do1767 g. Nikola Plantić (skromnmi isusovac, sin zagrebačkog čižmara)djelovao je kao profesor
i rektor isusovačkih škola u Buenos Airesu i Montevideu (U to doba isusovci su štitili indijance od
krvavih progona, pa nisu bili omiljeni kod španjolskih vladara. Krščanstvo su širili u redukcijama posebnim naseljima koja su nazvana "isusovačkim državama") Naš Plantić bio je "otmjen, učen i
visoko cijenjen"nadasve sklon obespravljenim indijancima, pa je tako i nastala legenda kako su ga
domoroci izabrali za "paragvajskog kralja"
Kad je španjolski kralj Karlo IIIprotjerao isusovce iz Južne Amerike, Plantić je završio u
madridskom zatvoru, odakle ga je spasila Marija Terezija.
Poslije povratka u domovinu bio je profesor u Zagrebu i u Varaždinu gdje je umro 15. lipnja 1777 g.
(Iza njega ostale su tiskane propovijedi, a u rukopisu i hrvatski prijevod latinske gramatike, koju je
naručila banska vlastz.)
1750.g.U Srbiju dolazi novi val, večinom neslavenskih Vlaha sa planina Raške,Durmitora, iz
albanskih i makedonskih gora, te iz zapadnog Balkana u današnjoj Bugarskoj s turskim

osvajanjima, a u turskoj vojnoj službi,ovi Vlasi pravoslavne vjere širili su se preko Drine na
zapad preko Bosne i Hrvatske.
1751.g.(15.prosinac) Pred sud Zagrebacke županije dovedene su Magda Brcković i Marija
Vugrinec,optužene za coprnjastvo (posljednje suđenje “vješticama” )
1752. rođen Maksimilijan Vrhovec – zagrebački biskup, jedan od idejnih začetnika Ilirskog pokreta
( Marljivo je skupljao knjige, da bi se 1802 g. založio za javnost svoje knjižnice. Izgradio je
park Maksimir.)
1755 g.Tri udara strahovitog potresa razorila su grad Lisabon 275.000 stanovnika (ono što nisu uništipotresi, dokrajčio je požar. Od 20.000 kuća,uništeno je 17.000, a 60.000 ljudi izgubilo je život.)
Više od 1/3 Evrope osjetilo je podzemne udare potresa u Portugalu.
1756.g. Donešen je "Slavonski" a 1780.g. i konačni "Hrvatski urbar" čiji je zadatak bio olakšati položaj
kmetova i seljaka prema feudalnim posjednicima, smanjujući daće za 1/3, budući je
često
dolazilo do buna seljaka krajišnika, koji su sami morali snositi teret opremanja i održavanja krajiške
vojske.
* (Salzburg 27.sijećnja 1756 g. - Beč,5.prosinca 1791 g.) živio je glazbeni velikan klasičnog izražajnog
stila Wolfang Amadeus Mozart.(homofon glazbeni izrućej)
1767.g.M. Terezija utemeljuje Hrvatsko kraljevsko vijeće (1. Vlada) na čelu s banom i sjedištem u
Varaždinu, a poslije u Zagrebu (kako bi ojačala apsolutističku vlast izgrađujući jedinstvenu (a ne
više nacionalnu austrijsku državu - ukida Sabor.)
1770 g.(Bon 16/17 prosinca - 26.ožujka 1827 g.(Beč) živio je Ludwig van Beethoven - glazbeni velikan
klasičnog izražajnog stila na prjelazu u Romantizam.(homofon glazbeni izrićaj.)
1773 g. Papa Klement XIV pod pritiskom evropskih sila ukida isusovački red – Družbu Isusovu,
koju je 1534.godine osnovao Ignacije Lojolski.
Taj svečenički red zbog obrane i širenja vjere razvija znaćaju obrazovnu djelatnost, a bavio se i
misijskim rado izvan Evrope. U Hrvatskoj je zaslužan za otvaranje mnogih škola i akademije sa
sveučilišnim pravima u Zagrebu.
Papa Pio VII povno je uspostavio isusovački red 1814. godine.
* (16.prosinca) desio se događaj-povod za američki oslobodilački rat od engleskog kolonijalizma.
Predstavnik buntovnih kolonista Samuel Adams(za kojeg su Engleti govorili da je"opaka ličnost")
organizirao je u bostonskoj luci veliki prosvjedni zbor,kojim je uzbudio okupljene govoreči:"Ovaj
zbor želi samo jedno,spasiti svoju zemlju…"(a skupina mladića preodjevenih u indijance plemena
Mohavk bacila je u more 342 sanduka čaja,koji je odlukom engleskog premijera lorda Nort-a bez
carine uvezen u englesku koloniju Ameriku iu engleske kolonije u Indiji.)
Ljut,zbog američke neposlušnosti,engleski kralj Georg III najavio je konačni obračun:"…kolonije sad
moraju pobijrditi,ili se pokoriti…" London je odgovorio nepodnošljivom poreskom politikom i
vojnom intervencijom,što je Amerikance nagnalo u oslobodilački rat,koji je završio uspostavom
nezavisnih Sjedinjenih Američkih Dražava.
1775 g- Barun FILIP JOSIP VUKASOVIĆ ( rođen kod Senja )- arhitekt i glavni graditelj ceste
LUJZIJANE : Rijeka – Karloac , koja je građena od 18O3. do 1811 g.( vidi pod godinu 18O3)
On je potomak stare uskočke obitelji . Odlikovan od Marije Terezije sa 12 dukata, kao najbolji
matematičar i fizičar na vojno – tehničkoj akademiji u Beču, te promoviran u poručnika . 1799 g.
car Josip II ( u njegovoj 45god. Života ) za uspjeh i hrabrost na bojnom polju protiv
Napoleona, te zasluge za projekt Lujzijana , promiče ga u pomaršala umro je u bečkoj bolnici
O9. 12. 18O9 g. ( u 54 g. života ) gdje ga je smjestio sam Napoleon u znak priznanja ( teško ranjen
od francuskog topništva )(vidi1779.i 1803.godinu)
1776.g. Izmišljen prvi parni stroj. (za potrebe rudnika u Engleskoj)
(vidi 1736 g .-1.*)
* (9.rujna) U Americi, 13 pobunjeničkih engleskih kolonija nazvalo se SAD (Sjedinjene Američke
Države) na Drugom kontinentalnom kongresu u jeku oslobodičkog rata protiv Engleske.
SAD su nezavisna država od 1783 g.,kad je sklopljen mir u Parizu. (vidi 1783 g.)

1779.g.Carica M.Terezija ukida Hrvatsko Kraljevsko vijeće i podvrgava Hrvatsko Ugarskom
namjesničkom vijeću. (jer je hrvatsko plemstvo bilo nezadovoljno ukidanjem Sabora.)
Tako je Hrvatska prvi puta došla pod izravnu vlast ugarske vlade, ostavši pod njom do 1848.g.
* Iste godine dovršena je JOZEFINSKA CESTA od Karlovca do Senja. (vidi1811 g.-1.*)
* U Hrvatskoj se javljaju počeci novog načina proizvodnje. Niču prve manufakture u rudarstvu
(Čabar) i tekstilnoj radinosti (Požega, Osijek, Bjelovar) prve pilane (Gorski Kotar) te brodogradnja u
Senju i Rijeci. Radne prilike teške, nadnice niske - radila su čak i djeca.
1780.-1790.g. Austrijsko prijestolje nasljeđuje JOSIP II (sin M. Terezije)
*Nastavlja apsolutističku politiku i germanizaciju u stvaranju unutarnje (jednonacionalne) .habsburške
države s njemačkim službenim jezikom, sprovodeći mnoge reforme.
*1781. Izdaje EDIKT o vjerskoj snošljivosti podređujući crkvu državnoj vlasti (sve vjere su
izjednačene: židovska,katolička i pravoslavna) što ubrzava razvoj građanstva: zagreb 1787.g. .ima 6
000 stanovnika,Varaždin 4 798 stanovnika. Time se ukidaju mnogi crkveni redovi i samostani
(Pavlinski u Lepoglavi, koji živi od XVI. stoljeća) a njihov imetak pretvara u zaklade za potporu
nerazvijenih krajeva i školstvo
* 1784. Donaša odluku da njemački jezik u roku od tri godine postane isključivi jezik državne
uprave i javnog života, uvađajući ga i u osnovno školstvo.
*1785. Ukida županije (uporišta hrv. Plemstva), uvađa 10 okružja na koja je podjeljena Hrvatska i
Ugarska (mješano) čime razbija cjelovitost Hrvatske (Rijeke do Novog Vinodola,
pod imenom Ugarsko Primorje podređeno je ugarskom namjesničkom vijeću do 1848.g.). Hrvatski
ban gubi zapovjedništvo u Banskoj krajini.
1783g. Poslije poraza u ratu s pobunjenim američkim kolonijama, Velika Britanija je sporazumom u
Parizu priznala nezavisnost SAD-a ,koji se u to vrieme sastojao od 13 država s manje od 3 miljuna
stanovnika) Londom je novoj državi zajamčio teritorij zapadno od Mississipija, sjeverno do Kanade i
južno do Floride, koja je vračena Španjolskoj. (Oko 100.000 lojalista napustilo je SAD i naselilo se u
britansku kanadsku pokrajinu.)
(vidi 1776g.1.*)
1784 g.(14.kolovoza) "Ruski Kolumbo" Grigorije Ivanović Šeljehov (sibirski bogataš i pomorac) na
otoku Kodijak, tik uz Aljsku, uspostavlja prvu rusku koloniju, osnivajući po zapadnom uzoru
trgoačka društva, čime je cijelo podrućje Aljaske pripojio carskoj Rusiji.(Domoroci, nazvani
"konjigi," ustuknuli su pred ruskim puškama.)
1867 g. Moskva je prodala Aljasku SAD-u za 7,2 milijuna amer.dolara.
(Dok su se Englezi, Španjolci, Francuzi, pa i Portugalci tukli za američke posjede "Novog
svijeta",Rusija je vojno osvajala "prozor na zapad"- podrućje duž Baltičkog mora. Tek pod kraj života
ruski car Petar Veliki pozvao je Danca Vitusa Beringa da istraži veh Sibira i Aljaske, pa on odkriva
vodeni prolaz između dva kontinenta - put za Kinu i Japan.
Ruska carica Katarina Velika poduzima i druge ekspedicije.
1786 g.(15.veljače) U Petrinji je rođen Josip Kajetana Knežić krajiški časnik i vojni inženjer koji je
povezao cestom Dalmaciju i Liku,obnovio staru "Jozefinu" i počeo gradnju ceste Gospić - Karlobag.
Njegov dvokatni most na Tounjčici i danas služi prometu.
Knežević je skicirao i trasu željezničke pruge Sisak - Senj, ali taj plan nije ostvaren bog mađarskog
protivljenja.
1788.-1791.g. Vodi se protuturski rat u savezu s Rusijom.
(Hrvatska vojska oslobađa Dubicu, Bosanski Novi, Gradišku i Cetin)
Rat je zemju bacio u veliku bijedu, uspješnost ratovanja ovisila je o uspostavi starog plemičkog
sustava, koji može smoći potreban novac, a kako naglo raste nezadovoljstvo apsolutističkom
vladavinom, sazvane su županije, koje protjeruju kraljevske činovnike, ukidajući njemački jezik
kaoslužbeni.
Teško bosestan i slomljen prije smrti Josip II vraća Hrvatskoj i Ugarskoj njihov stari, feudalni sustav,
poništava sve svoje reforme osim Edikta o vjerskoj snošljivosti.
* U Zagrebu KARLO MRAZOVIĆ prvi puta u Hrvatskoj poletio balonom.

*(18.sijećnja)Britanska vlada odlučila je tek otkrivenu Australiju(nakon putovanja kapetana Cooka)
pretvoriti u veliki kažnjenički logor.(Prvi brodovi sa 798 okovanih ljudi i 211 vojnika usidrili su se
uz negostoljubivu obalu zaljeva Botany,čime je započela kolonizacija Australije.)
Do 1867 g. Britanija je prognala u australsku divljinu više od 100.000 kažnjenika.
Danas je Australija razvijena država sa 20 milijuna stanovnika u čiji napredak su uzidane kosti žrtava
engleske kolonijalne kažnjeničke politike.
1789.g. Događa se Francuska revolucija-protiv apsolutizma kao tipa vladanja (kralj je zbačen, a na vlast
dolazi republikanac NAPOLEON BONAPARTE.)
* Francuska revolucionarna skupština donjela deklaraciju o pravima čovjeka i građanina.
Ona proglašava: slobodu, jednakost,privatno vlasništvo i otpor nasilju,kao neotuđivo pravo
čovjeka. Time je započeo proces rušenja feudalnog poretka u Evropi.
(21.sijećnja) od giljotine u Parizu pala je glava francuskog kralja Luja XVI,kojeg je revolucionarni
konvent(demokratski ?)osudio na smrt zbog veleizdaje.Smatra se ,da je tijekom Francuske revolucije
(koja je srušila feudalni sustav) pogubljeno 40.000 ljudi,među kojimai njen največi zagovornik i vođa
radikalne jakobinske struje Maximilien Robespierre, a 1794 g.(5.sijećnja) i Georges Danton-vođa
naroda na Bastilju,čiji nadimak je bio "spasitelj domovine", jer se protivio jakobinskom teroru.
* (03.lipnja) izašao prvi primjerak novina na njemačkom jeziku: "Kroatischer Korrespondent"knjižare i tiskare Ivana Tome Trattnera. (To je prva sačuvana novina u Hrvatskoj), a već 1771 g.
zagrebčani su mogli čitati "Ephemerides Zagrebienses" - list na latinskom jeziku, čiji su primjerci
nepovratno izgubljeni.
1790.g.Hrvatski sabor donaša sudbonosnu odluku, da će hrvatske i slavonske županije priznavati
odredbe ugarske vlade, dok god joj se ne vrate otuđena područja pod turskom i mletačkom vlasti,ratni
porez ubire sam. Time je potvrđena potčinjenost Hrvatske Ugarskoj.
* s druge strane da se obrani od austrijskog apsolutizma i germanizacije mađarsko plemstvo vjerujući
u narodnu svijest, nastoji stvoriti veliku Mađarsku (od krpata do Jadrana) u kojoj bi Hrvatska bila
samo jedna pokrajina, stoga Hrvatskoj uvede mađarski jezik, kao službeni. To je prouzročilo veliki
otpor hrvatskog plemstva, što je snažno izrazio hrv. Komediograf TITUŠ BREZOVAČKI.(tako se
Hrvatska našla između germanizacije i mađarizacije)
1790.-1792.g. Austro-Ugarskom monarhijom vlada LEOPOLD II koji sklapa s Turcima mir u Svistovu.
(Hrvatska se širi na Dvor na Uni, Drežnik, Petrovo selo, Lapac, Srb a Turcima je vraćena
Dubica,Bosanski Novi i Gradiška.)
1791.g. Hrvatski sabor ističe potrebu da se u svim školama predaje hrvatski jezik . Traži da se ukine Vojna
Krajina i Ugarsko Primorje, čemu se pak protivi i Beč i Pešta. (mađarski bi bio izborni)
Ttime je osnažena narodna ideja Hrvata, da se mađarizaciji suprostave "rođenim hrvatskim
jezikom".
* (22.kolovoza) Začeta prva crnačka država n svijetu.U jeku tropske oluje počela je masovna
pobuna 400.000 crnačkih robova na Haiti-u (francuskoj koloniji u Karibskom moru) zbog
neprimjenjivanja francuske Deklaracije o pravima čovjeka. ( u općem metežu uzdignuo se vođa
Toussaint L. 'Ouverture, zastupajući revolucionarne ideje i rasnu jednakost.)
Nemočni Pariz je najposlije ukinuo ropstvo, a Toussant-a proglasio generalom, a zatim slijedi
španjolsko-engleska invazija, koju složni i ojačali Haičani suzbijaju i 1801 g.proglašavaju republiku s
Toussant-om, kao doživotnim predsjednikom.
Napoleon je tada s 35.000 vojnka pokušao slomiti prvu crnačku državu na svijetu, no iako je
Toussant na prijevaru uhvačen (i odveden u francuske alpe), Francuzi su platili težak danak u krvi, jer
je tropska groznica pokosila njihovu vojsku, čije su ostatke dotukli haičanski gerilci.
Cijeli otok postao je jedna država sve dok se 1844 g. nije podijelio na Haiti i Dominikansku
Republiku,, koje su s vremenom potpale pod utjecaj SAD-a.
1792.-1835.g. Austro - ugarskom monarhijom vlada car FRANJO I.( car Sv.Rimskog Carstva )
Iste godine Austrija se uplela u rat protiv revolucionarne Francuske koji traje do 1797.g. u kojem
sudjeluju i hrvatski krajišnici na obje strane -na ratištima u sjevernoj Italiji, Nizozemskoj i

Njemačkoj.( 1796 g. 15.studenoga u bici pokraj mosta Arcole, čiju su ljevu obalu, grčevito branili
Austrijanci u čijem sastavu su bile 4 hrvatske bojne : karlovačka, varaždinska i 2 banske
pukovnije. U trodnevnoj bitci kod Arcole Napoleon je tek treči dan uspio probiti, kada je Hrvate s
leđa napao jedan francuski konjanički odred.)
Austrijsko ratovanje nije bilo uspješno, pa mirom u Campoformiju, Austrija ustupa Belgiju,
Lombardiju, a stiče Veneciju,Istru i Dalmaciju.
(Napoleon je ukinuo Mletačku Republiku i njezine posjede od Istre do Boke Kotorske čime prestaje
mletačka vlast na hrvatskom Jadranu, a započinje sjedinjenje s maticom Hrvatskom pod austrijskom
vrašću.)
1796 g. Napisana je prva dječja knjiga u hrvatskoj pod nazivom Hižna knjižica,ili “Hrvatske djece
prijatelj “ Napisao ju je zagrebački kanonik Juraj Dijanić
(U tom prvjencu dati su savjeti o odgoju i obrazovanju, a sadrži i igrokaz : “Narodeni dan”o
vragoljastim igrama plemičke i građanske djece.
Dijaničevo dijelo ostalo je u rukopisu zbog jozefinske cenzure.
* (10.lipnja)U Novim Dvorima pokraj Klanjca rodio se Antun Mihanović- autor pjesme "Horvatske
domovine sin", čije stihove je hrvatski narod prihvatio za svoju nacionalnu himnu. Te stihove je
uglazbio krajiški časnik Josip Runjanin.
1815 g. A.Mihanović je brošurom "Riječ domovini" o potrebi pisanja na hrvatskom jeziku,
probudio uspavanu hrvatsku svijest.
1797.g.Dolazi velike i odlučujuće pomorske bitke između engleske mornarice na čelu sa Nelsonom i
francusko– španjolske mornarice kod Trafalgara (južna Španjolska) u kojoj napoleonova mornarica bude katstrofalno poražena, Engleska time osigurala svjetsku prevlast na moru.
Poslije poraza Napoleona od evropske koalicije,Austrija se morala odreči Belgije u korist saveznika,ali je za uzvrat dobila pravo na Istru i Dalmaciju,kamo odmah upućuje vojsku-generala Rukavinu
* Završava mletačka vladavina Cetinskim krajem i započinje prva austrijska okupacija do 1805.g.
kada dolazi francuska okupacija :"Napoleonovi Iliri" pa druga austrijska okupacija (1813.1918.g.),2. Jugoslavije, 2. Svjetskog rata, Domov. Rat.
* General MATIJA RUKAVINA sa 4 000 vojnika polazi u Dalmaciju od Zadra do Boke, gdje ga
je svečano dočekalo pučanstvo, psisižući vjernost Franji I, dok od Knina do Imotskog to isto čini
senjski pukovnik. Općem oduševljenju zbog sjedinjenja s Hrvatskom pridružuju se poticaji iz
Banske Hrvatske i osobito zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca.
No Beč misli drugačije, stoga je Rukavinu ostavio na čelu vojničke uprave dok je građansku
upravu povjerio svom grofu Rajmundu Thurnu, a cijelu Dalmaciju podredio bečkoj središnjoj vlasti.
(da bi otežao sjedinjenje Hrvata, Thurn je podupirao malobrojne Talijana a redarstvom uhodio
sve pristaše sjedinjenja Hrvata, ne mijenjajući nasljeđene prilike od Mlečana, osim u školstvu i
sudstvu: u Zadru se 1803.g. otvara gimnazija.)
1798 g.Engleska flota pod zapovjedništvom Horatia Nelsona,u bitci kod Abukira(kraj Aleksanrije)vještim
je udarom potpuno razbila francuskog neprijatelja (Napoleona – Francuzi su izgubili 11 bojnih
brodova i imali više od 5 000 mrtvih i zarobljenih)Abukirskom bitkom zapečaćena je sudbina
Napoleonovog pohoda na Egipat, a Engleska je zagospodarila Sredozemljem.
1799 g. umro je Georgeu Washington-utemeljitelj SAD-a(ojađen nekorektnim napadima političkih
stranaka i žestokim kritikama nasljednika) Zaboravši mu zasluge,jedni su govorili da je bio "loš
vojskovođa,"drugi da je pronevjerio državni novac,a treči su prostački galamili,da se
prodao"bludnici Engleskoj."(Mnogim utemeljiteljima država to se događalo,pa i Dr. Franji
Tuđmanu u R.Hrvatskoj 1990-ih godina.) Povijest se ne da prevariti:Danas malo tko zna,tko je
bio Washingtonov nasljednik.
XIX. stoljeće
1800.g. Zagreb dobiva prvu javnu bolnicu.

18O3.–1811 g. izgrađena je cesta LUJZIJANA : Rijeka – Karlovac, koju je projektirao i izgradio arhitekt
barun FILIP JOSIP VUKASOVIĆ , potomak stare uskočke obitelji - rođen kod Senja 1755 g.( vidi
god. 1755. )
Lujzijana je prvo povezivanje sjeverne i južne Hrvatske , a predstavlja uzor moderne planinske
ceste tog vremena.(širina 8,2O m sa usponima 2 – 5% , podzidima - suhozidima cement još nije
pronađen ) koja je izdržala 2 svijetska rata( cesta je završena za vrijeme francuske vlasti, pod
maršalom Marmon – om. )
Zbog gradnje brane za HE Vinodol kod Lokava , mjestimično je rekonstruirana 195O. – 1954
godine.
(vidi 1775 g.)
-----( od 1736 g. do 1811 g. postoji samo jedna cesta: Beč – Trst , po kojoj se zaprežna vozila ne
nogu mimoilaziti, a kod nekih uspona potrebno je udvostručiti zapregu. Izgradnju Lujzijane
politički je potporu pružao biskup Maximiljan Vrhovec zbog ideje ujedinjavanja Hrvatske, te
gospodarskog uzdizanja.
Vukasović osniva dioničko društvo sa Nikolom Škrlecom za regulaciju Kupe, a po propasti
njegovoj, osnivaju novo dionićko društvo za gradnju Lujzijane. Članovi su mu knezovi
Lihnstain ,Esterhazi i dr. s time da 5O godina ubiru maltarinu, a u slućaju bankrota ,cestu
mora preuzeti država.)
1804.g. Konstruirana je prva parna lokomotiva u Engleskoj
* Habzburški vladar Franjo II proglasio je Austrijsko carstvo,(sastavljeno samo od nasljednih
zemalja svoje dinastije) jer je do tada bio car srednjevjekove tvorevine pod nazivom SVETO
RIMSKO CARSTVO, kojeseodržalo više od ossam stoljeća.
(Bio je to pokušaj spašavanja bar bečke krune pred izvjesnim Napoleonovim prekrajanjem
njemačkih granica. ( Francuski osvajač svoga sina počatio titulom rimskog kralja, ali je stara ideja
Karla Velikoga propala u slomu francuskog imperija.)
1805.g.(2.prosinca)Otpočinje novi rat sa NAPOLEONOM u kojem je Austrija potučena kod Austerlica
pa mirom u POŽUMU (Bratislava) ustupa Francuzima Veneciju s jadranskom obalom od zapadne
Istre do Boke Kotorske.
(za samo dva sata, sa prividno slabijim snagama (varka) Napoleon potpuno razbija austrijskoprusku vojsku,a kad je poraženi nagrnuo u masovni bijeg preko zaleđenog jezera,francuski su
topovi pomeli tisuče vojnika,koji su nestali u hladnoj vodi.)
(1806.-1808.g. uslaskom Francuza nestaje slobodne Dubrovačke Republike ali dalje nisu mogli,jer
Rusi s Crnogorcima osvajaju Boku Kotorsku i Korčulu, opustovšivši dubrovačku okolicu, no
Francuze nisu potisnuli)
Četri godine kasnije novi austrijski poraz predao je u ruke Francuza cijelu Hrvatsku s desne strane
Save do ušća Une,ter slovenske zemlje. Tada su stvorene Ilirske provincije sa sjedištem u Ljubljani.
1806 g.(06.kolovoza) kraj "Svetog Rimskog Carstva"(utemeljenog još 902g.,čije prijestolje su
stolječima držali Habzburgovci) označila je objava austrijskog cara Franje Josipa II
(Habzburgovca), da se odriče rimsko-njemačke krune.
"Sverto Rimsko Carstvo" - ta anakrona tvorba, izgubila je svaski politički i vojni smisao u
doba Napoleonovih osvajanja.
* do 1831 g. hrvatskim banom imenovan je general Ignjat Gyulay (rođen 11. rujna 1763g. u Sibiu
- današnja Rumunjska)
Istaknuvši se na mnoghim evropskim ratištima stekao je čin generala u 34. godini života i dva puta
je odlikovan Križem Marije Terezije (najvišim habzburškim odikovanjem)
1813 g.zapovijedao je hrvatskim postrojbama u bitci kod Leipziga, gdje je slomljena Napoleonova
moć.
Ipak, jako se brinuo za Hrvatsku,a posebno za Zagreb.(Za potrebe bansdke službe odkupio je palaču
na Markovom trgu (današnje Banske dvore), zapovijedivši zabranu izgradnje zgrada viših od
jednog kata, ne bi li sačuvao stari originalni ugođaj. Započeo je izgradnju Južne promenade - danas
Strossmayerova šetališta na gornjem gradu

Pokopan je u crkvi Svete Katarine
160 godina poslije smrti, ipak je prvi puta ranjen, tj.njegov originalni portret, kojeg su 1991 g.
izrešetali srpski zrakoplovi (migovi) rprilikom bombardirannja Banskih dvora, radi atantata na
1.predsjednika Republike Hrvatske Dr.Franju Tuđmana.
1809.g. Osnovana Bokeljska mornarica u Boki Kotorskoj.
* Izbio novi rat između Austrije i Francuske, pa se pridružuju i hrvatske čete pod zapovjedništvom
generala Petra Kneževića koje uz pobune stanovništva oslobađaju cijelu pokrajinu do Neretve, osim
primorskih otoka, Zadra, Knina i Klisa
Austrija gubi taj rat,te mirom u Schenbrunnu predaje Francuzima preostali dio Istre,cijelu Hrvatsku
s desne strane Save i slovenske zemlje. Te krajeve Napoleon uređuje kao Ilirske pokrajine, sa
središtem u Ljubljani
1811.g. Britanska mornarica potukla francuske brodovlje kod Visa i zauzima ga.
(Hrvatsko gospodarstvo stalo - veliko nezadovoljstvo puka - Hrvati ratuju na ratištima daleke
Rusije, noseći naslov najboljih napoleonovih jedinica.
* Napoleon dovršava Lujzijansku cestu od Karlovca do Rijeke - otvara gimnazije u svim većim
gradovima, ukida mnoge samostane i crkvena bratstva, a u osnovne škole uvađa hrvatski jezik
1812.g. NAPOLEON je poražen u Rusiji, pa su oslobođeni krajevi od Istre do Boke,dok Britanci
zauzimaju Lastovo, Korčulu, Hvar, Cavtat, Pelješac i Split, da bi sve to kasnije dobila Austrija
vladajući time do 1818.g.
* U Austriji se opet obnavlja apsolutizam pod knezom Clemens-om METERNIHOM.
(za pomorstvo Austrija nema smisla,pa Dalmacija zaostaje gospodarski doseljavaju se
Talijani,vršeći tihu talijanizaciju)
1813 g.(u ravnici kral Leipziga) počela je dvodnevna divovska bitka saveznika (260.000 pješaka i
65.000 konjanika) protiv Napoleonove vojske (185.000 boraca) Na obje strane borili su se i
Hrvati, jer je Hrvatska bila podijeljena između francuskog i austrijskog carstva.
Napoleon je katastrofalno poražen, a kako je njegova vojna moć uništena u rusiji predhodne go –
dine,Francuska je pala na koljena u toj “bitki naroda.“
Protufrancuski žrvanj nastavio je napredovati prema Parizu,gdje je 1814 g.Napoleon priznao
potpuni poraz i prvi puta izgubio vlast. i bio prognan na Elbu.
* (Parma,1813 g. - Milano,27.sijećnja 1901 g.) živio talijanski glazbeni velikan opernog stvaralaštva:
Giueppe Verdi. (Vrhunac opernog stvaralaštva.)
* (Leipzig,22.svibnja 1813 g. - Venezija 13.veljače 1883 g.) živio i djelovao njemački glazbeni
velikan opernog stvaralaštva : Richard Wagner. ( vrhunac opernog stvaralaštva)
1814.-1817.g. Hrvatsku pogađa glad, pomor stoke, besparica i lihvarenje, dok u kontinentalnoj Hrvatskoj
sve više jača mađarski utjecaj, zbog čega se počinje buditi i hrvatska nacionalna svijest.
*
(24.kolovoza) Englezi- stari neprijatelj iz rata za nezavisnost SAD-a ponovno osvajaju
Washington. (admiral Cockburi dao je spaliti svw javne zgrade, pa i predsjedničku palaču.Predsjednik James Madison, prekinuo je ručak i pobjegao preko rijeke Potomac.)
Englezi su još 1812 g. bezobzirno plijenili američke neutralne brodove u nadmetanju sa Francuzima
- Napoleonom.
Besmisleni rat, bez pravog pobjednikazavršio je iste godine primirjem u Gentu.( 14 dana poslije
primirja general Jacason porazio je englesku vojsku u Luisiani, jer nije imao pojma o završetku rata.
1815 g. (26.valjače) Napoleon Bonaparte iznenada je napustio zatočeništvo na otoku Elbi, gdje su mu
evropski monarsi dopusti dase "igra" stisuću vojnika svoje carske garde.
Bivšem caru odmah je pristupila cijela francuska vojska s kojom je umarširao u Pariz i srušio vlast
Luja XVIII .
Evropa se brzo udružila protiv uzurpatora, čija je vladavina od 100 dana slomljena u krvavoj bitci
kod Waterloo-a.
1817.g.( u 19. lipnja) Beethoven piše pismo grofici Erdody u Paukovec, najavljujući želju za dolaskom i
odmorom Paukovcu. ( do posjeta iz nepoznatih razloga nije došlo).

1819 g.(7.veljače)rođena je prva hrvatska koncertna pjevačica i operna primadona Sidonija Erdedi
(mlada grofica iz znamenite obitelji Erdedi.) 1846 g. nastupila je na premijeri 1. hrvatske opere
"Ljubav i Zloba"- Vatroslava Lisinskog u ulozi Ljubice,te svojim"jasnim slatkozvučnim i
izobraženim glasom" - sopranom izazvala opći ushit.(Poslije tog uspjeha nije više nastupala,već se
bavila dobrotvornim radom do smrti 1884 g.živječi na svom imanju u Gornjoj Rijeci kraj Križevaca
* ( Zagreb,8.srpnja - 31.svibnja1854 g.) živio i djelovao hrvatski glazbeni velikan Vatroslav Lisinski.
(tvorac 1.hrvatske opere "Ljubav i zloba" - druge u istoćnoj Evropi,iza Rusa.
Nakon srednje škole 1842 g .gdje je učio i glazb, završava dvogodišnju pravnu akademiju.Na
poticaj Ilirca Alberta Štrige,Lisiski je 1840 g.utemljio prvo ilirsko pjevačko društvo. 1847 g.odlazi
u Prag, na nagovor A.Štrige i uz novčanu pripomoćimučnih zagrebčana, radi proširenja glazbene
naobrazbe
Skladao je mnoge vokalne skladbe - budnice i solo popijevke, a najpoznatiji je po prvoj operi
"Ljubav i zloba" i kasnije "Porin."
1822 gg.Brazil se proglašava samostalnom državom,( jer su napoleonovi ratovi suviše oslabili kolonijalne sile: Španjočlsku i Portugal- gospodare Južne Amerike, pa se ovi ne mogu suprostaviti)
izabravši vojvodu Braganzze-a za cara pod imeno Pedro I.
1889 g. poslije vladavine Pedra II (koji je zbačen) Brazil postajefederalna Republika.
1826 g(16.lipnja)Turski - sultanu odani odredi topovima su razorili pobunjenički janjičarski tabor,a
zatim bez milosti posjekli sve preostale pobunjenike.(Samo u jednom danu ubijeno je 30.000
ozloglašenih haračlija janjičara.)
Na vijest da turski sultan MahmutII želi reformirati turtsku vojsku, bijesni su janjičari digli sveopću
pobunu.
(Turci su janjičare još od 14.st regrutirali na način pezprimjeran u povijesti.Od krščanskih naroda
otimali su dječake, koje su prevedene na islamsku vjeru uvježbavali za svoje naokrutnijue ratnike.
Pod kraj 18.st.poturčeni janjičari pretvaraju se u pljačkaše, čije su age samovoljno smjenjivali čak i
Sultane.)
Zbog toga je sultan Mahmut II zavrijeme pobune u Istambulu uništio janjičarske - odnarođene i
okrutne tuđinske sluge, a preživjele uklopio u novu vojsku.
1827 g.U Zagrebu je osnovan Hrvatski glazbeni Zavod. Kao društvo ljubitelja glazbe pobrinuo se i za
poduku domačih talenata.
1829 g u njemu je otvorena je prva javna glazbena škola u kojoj su predavali mnogi istaknuti
glazbenici od Vatroslava Lisinskog i Franje Kuhača, do Ivana Zajca iVaclava Humla. Iz
škole,Hrvatski glazbeni zavod izrasla je Glazbena Akademija.
1828 g.(8.veljače)rođen je francuski pisac Jules Verne. Proslavio se romanima u kojima je predvidio niz
nevjerojatnih,tehničkih i znanstvenih odkrića,zahvaljujući svojoj mašti - vidovitosti.
* 8 svibnja - rođemndan Švicaraca Henry-a Dunant-aobilježava se kao svijetski Dan Crvenog križa,
jer je on u jeku bitke kod Solferina između Napoleona III i Austrije(u kojoj je u jednom danu
poginulo i ranjeno više od 40.000 francuskih,talijanskih i austrijskih vojnika)samoinicijativno
organizirao pomoć tim ratnim stradalnicima,a zatim potresnim opisima užasa i patnji zgrozio
tadašnju Evropu, promičući tako ideju sveopćeg pokreta za pomoć u miru i ratu.
1864 g.u Ženevi je sklopljen prvi međunarodni ugovor za zaštituranjenika, na čijem je načelu
postupmo nastao Crveni Križ - najhumanija organizacija, koju je čovijek ikada stvorio .Švicarska
zastava s obrnutim bojama značila je zaštitu sanitetskom osoblju i ranjenicima.
1901 g. Henry Dunant je dobio Nobelovu nagradu za mir.
1830.g. LUDEVIT GAJ izdaje: "Kratku osnovu horvatsko-slovinskog pravopisanja".
1831g.19.ožujka “Zmaj od Bosne”- kapetan Gradaščević podigao je ustanak protiv Osmanskoga
Carstva. Ustanici su napredovali do Kosova i doline Vardara, ali kasnije su poraženi. Sultan nije
ispunio obečanje o autonomiji Bosne i povratku dijelova ranije danih Beogradskom pašaliku.
 (03.listopada) započinje “OPIUMSKI RAT”jer je engleska ratna mornarica napala otok Euson
na ušću Jangce-a i time počela trogodišnji rat protiv Kine, jer je kineski car zapovijedio da se u Kan

-tonu unište tovari opiuma,kojeg su kriumčartili engleski trgovci,što je izazvalo vojni odgovor nji hovih pokrovitelja u Londonu. 1839 g.(27.srpnja) kineska vlast u Kantonu spalila je 20.000 sanduka
opijuma, što je opet izazvalo Britaniju, čije su se tvrtke bogatile kriumčarenjem tog opijata.
Dva opijumska rata završila su teškim porazom Kine, kojoj su nametnuti neravnopravni trgovački
ugovori i monopoli,a oduzet joj je i otok HONG – KONG.
1832.g. IVAN DERKOS izdaje na latinskom jeziku: "Genij domovine nad zaspalim svojim sinovima"
* Sagrađena je cesta (po staroj rimskoj) kroz PAKLENICU, prema Jasenici, mletačkoj utvrdi SAN
MARCO, Malom Alanu, gdje je u čast dovršenja ceste podignuta crkva Sv. Franji Asirškom. Cesta
dalje vodi prema TULOVIM GREDAMA, KRALJIČINIM VRATIMA (prema legendi tuda je
prolazila hrvatska kraljevna Neda, kćerka kralja P. KREŠIMIRA IV.
Nadalje cesta vodi do Obrovca sa utvrdom protiv Turaka, koja je spaljena u XVII. Stoljeću, a danas
ruševina, prema Novigradu sa utvrdom (u koju su hrvatski plemići zatočili hrvatsko-ugarske
kraljice u XIV. stoljeću - majku Elizabetu i kčerku Mariju- zaručnicu kralja Žigmunda, koji ju je
oslobodio po dolasku na prijestolje). Cesta stiže do KARINA gdje je nekada živjelo hrvatsko pleme
KARINJANA.
* Ivan pl Zajc rođen je 1832 g.03.kolovoza u Rijeci - 16.prosinca 1914 g. u Zagrebu. Srednju školu
završio u Rijeci,konzervatorij u Milanu, a po povratku u Rijeku postaje dirigent i koncert majstor u
gradskom kazališnom orkestru.
1862 g.odlazi u Beč, gdje postaje popularni operetni skladatelj. 1870 g.dolazi u Zagreb, postavši
ravnatelj i nastavnik glazbene škole, te ravnatelj i dirigent hrvatske opere do 1889 g.
Kao graditelj hrvatske opere skladao je razna voalno-instrumentalna djela, a od opera
najznaćajnija mu je "Nikola Šubić Zrinski".
1833.g. Uveden je mađarski jezik u gimnazije, kao obvezan predmet.
* Iste godine grof JANKO DRAŠKOVIĆ izdaje na hrvatskom jeziku: "Disertacija" u kojoj iznosi
program narodnog pokreta, tražeći sjedinjenje Hrvatske, Slavonije, Dalmacije, Rijeke, Vojne
Krajine, Bosne i slovenskih zemalja u jednu državu, koja bi ostala dio federalne habsburške
monarhije sa službenim hrvatskim jezikom i vrhovnom vlasti bana.U njoj se zalaže i za brzi razvoj
obrta i industrije,te detaljo razrađuje svoj gospodarski,kulturni i socijalmi program.
(Janko Drašković savršeno je govorio 10 jezika,završio 2 fakulteta i stalno usavršavao sebe kao
vojnik i društveni djelatnik.Umro je 14.sijećnja1856 g. u štajerskoj Radgoni,odakle su 1893 g.
njegove kosti prenjete u Zagreb,u Ilirsku arkadu na Mirogoju .)
* U Osijeku se rodio Franjo Kuhač(glazbeni pisac i skladatelj)utemeljitelj hrvatske
folkloristike,glazbene historiograjije i kritike.Najvažnije mu je dijelo Povijest narodnih glazbala i
komparativno-muzikološka studija o osobinama narodne glazbe. Obilazeči sve hrvatske
krajeve,Kuhač je sakupio oko 4.000 narodnih napjeva,od kojih je 2.000 objavljeno
Radio je i kao predavač teorije glazbe i glasovira u glazbenoj školi u Zagrebu.
1834 g.(6.veljače) u Ogulinu se rodila operna pjevačica Ilma Murska pravim imenom Ema Pukšec,
jedna od najslavnijih svijetskih sopranistica svoga doba.(Imala je opseg glasa gotovo tri oktave i
savršeno vladala tehnikom koloratura,pa je u svijetu nazvana "Hrvatski slavuj."
1835.-1845.g. Na Austrijskom je prijestolju FERDINAND V. Već prve godine dozvoljava Lj. Gaju
pokretanje: Novina horvatskih s prilogom Danica horvatska, slavonska i dalmatinska.
(Još 1832 g.hrvatski ban iu podmaršal Franjo Vlašić, koji je ustrajno štitio hrvatsku državu pred
mađarskim teritorijalnim i jezičnim prisezanjima, pomagao je i preporodni pokret u Hrvatskoj, pa j
je i preporučio dvoru molbu Ljudevita Gaja za izdavanjem novina na hrvatskom jeziku.Umro je
1840 g.u Zagrebu.)
1836.g. Hrvatski Sabor odobrava osnutak Gajevog kulturnog društva.
(još 1827.g. osnovan je Hrvatski glazbeni zavod)
1839.g. Hrvatski Sabor podupire Ilirski jezik, te skuplja novac za kazalište i poduku materinjeg jezika u
svim srednjim i višim školama.(Taj otpor mađarizaciji i buđenje hrvata podupire Bečki dvor i vlada)
* Počinje drugi opijumski rat između Engleske i Kine. (vidi 1831 g.)

1840.g. IVAN KUKULJEVIĆ SAKSCINSKI izvodi svoje kazališno djelo: "Juran i Sofija".
* Izdana je prva poštanska marka sa likom kraljice Viktorije i puštena u promet u Engleskoj, kao nov
način naplaćivanja poštanskih usluga unaprijed.
1841.g. Osniva se Hovratsko-vugerska stranka (mađaroni) kao odgovor na buđenje hrvatske svijesti pa
se Ilirci udružuju u ILIRSKU stranku.
1842. g. (4. svibnja) Od velikog požara,kojeg su podmetnuli madjarski vojnic i na odlasku (poslije
pijanke sa ženama i svađe sa muževima na povratku sa polja) izgorjela je cijela Zelina (osim
župnog dvora, Habuzinove kuće i još 2-3 u okolici.)
1842.g. Ilirci pobjeđuju na žuapnijskim izborima u Varaždinu i Križevcu, a kako su u Zagrebu nadvladali
silom gube potporu Beča.
1843.g. Ferdinand zabranjuje ilirsko ime i znakovlje, što nije oslabilo hrvatski pokret (iako Gaj gubi
vodstvo) jer se sada promovira ime hrvatsko.
Te godine Ivan Kukuljević Sakscinski u Saboru izriče prvi govor na hrvatskom jeziku,
govoreči o nužnosti oživljavanja hrvatskog službenog jezika umjesto do sada upotrebljavanog
njemačkog mađarskog,talijanskog i (mrtvog) latinskog jezika,( iako su i ranije neki pojedinci u
Saboru govorili hrvatskim jezikom: 1806 g.general Vincent Knežević, a 1832 g. general Rukavina
zahvalili su Saboru na izboru za podkapetana hrvatskog kraljevstva, na materinjem - hrvatskom
jeziku.)
1847 g. Sabor je proglasio Hrvatski jezik službenim.
1844 g.(24.svibnja) poslan je prvi brzojavni tekst na morzeovom slektričnom telegrafu(između gradova
Baltimor - Washington),koji glasi:"Što je Bog spojio". (vidi 1901g.(1.*)
Iste godine telegrafski promet uspostavljen je u Rusiji, a zatim u Francuskoj, Austriji i Pruskoj. U
Zagreb je brzojav stigao 1850 god. a poslao ga je iz Beča ban Josip Jelačić.
1845.g. Kralj ipak dopušta upotrebu ilirskog imena u književnosti - popušta cenzura.
* Na županijskim izborima u Zagrebu pobjeđuju mađaroni i izazivaju nered, zbog čega vojska puca
na mase na Markovom trgu
* Rodio se arhitekt HERMAN BOLLE, čiji je graditeljski talent biskup Štrossmayer usmjerio
prema Hrvatskoj.
Bolle je završio đakovačku, te u neogotičkom stilu obnovio zagrebačku katedralu, sagradio je velebna zdanja Akademije i Obrtne škole, te zagrebu dao neponovljivu vizuru mirogojskom arhi –
tekturom. Autor je metereološkog stupa i vodoskoka na Zrinjevcu.
* 1845.do 1848 g.Stanovništvo Irske gotovo je izumrlo zbog gladi koja je nastupila,kada se
odjednom iz Amerike proširila nepoznata biljna bolest. (U roku od tri godine uništen je sav urod
krumpira i ono malo žitarica - jedini izvor prehrane.Preko noći rascvijetala polja bi se sparušila i
pocrnjela, a očajni ljudi plakali na svojim njivama.) Engleska vlada nije se siviše zabrinula,već je
uporno tražila da lokalna uprava finacira krizu,iako je cijela Irska bila bez novaca.
Strašna višegodišnja glad odnjela je 1.5 milijuna života, a 2 milijuna Iraca iselilo se u Canadu
i SAD.(Danas u Irskoj živi 3.9 milijuna stanovnika.)
* (29.srpnja)Austrijska vojska pucala je na Markovom trgu u Zagrebu u Narodnjake tijekom
županijskih izbora. Tom prilikom je ubijeno 13, a ranjeno 30-ak rodoljuba.
(Pogreb srpanjskih žrtava pokazao je odlučnost u bortbi protiv mađarskog hegemonizma, jer je
između ostalog na ljesovima pisala prijeteča lozinka:"Hodie Mihi, cras tibi"("Danas meni, sutra
tebi".)
1846.g. Vatroslav Lisinski izvodi svoju prvu hrvatsku operu: "LJUBAV I ZLOBA".
* Osnovano je gospodarsko društvo Matica Ilirska (Hrvatska), Narodni muzej, prva hrvatska
štedionica, prva muška učiteljska škola u Zagrebu, pjevaju se budnice, a Ivan Mažuranić piše "Smtr
Smail-age Čengića".
* Razbuktao se Hrvatski narodni preporod - kulturni pokret hrvatske samosvijesti.
1847./48.g. Ugarski sabor odbacuje zahtjeve Hrvatskog sabora, inzistira na mađarizaciji, poriče
čak hrvatsko ime i narodnost i time dovodi do otvorenog sukoba dviju politika.

(do te godine latinski je službeni jezik u Hrvatskoj)
* (13.svibnja) SAD je navjestio i zaratio s Meksikom (zbog bezazlenog sukoba na rijeci Rio
Grande), jer se htjeo domoći bogate Kalifornije.
Napredujući iz dva smjera, Amerikanci su u rujnu 1847 g. zauzeli Maxiko City i time diktirali mir
prema kojem su dobili pokrajine: Novi Meksiko i sjevernu Kaliforniju za 15 milijuna dolara.
* Franz Liszt (rođen 22.listopada 1811 g.)nastupio je u Zagrtebu na poziv mađaronskestranke, koji
su htjeli time pomračiti slavu prve hrvatske opere"Ljubav i zloba", ali je on svirao i u Samoboru u
preporodnom krugu Iliraca.
(Franz Liszt je svijetski skladatelj i nenadmašivi pijanist, koji je znaćajno unaprijedio glasovirsko
umijeće, orkestralnu boju i simfonijski oblik.
1847.g. Sabor u kojem većinu ima Narodna stranka, proglašava hrvatski jezik službenim u Hrvatskoj,
zahtjeva samostalnu hrvatsku vladu i zagrebačku nadbiskupije
1848.g. Dolazi do revolucije u Parizu, a zatim i u Beču, koja zbacuje Meternika, pa kralj proglašava
ustav,kojim Mađari ostvaruju svoju nezavisnu vladu i potvrđuju svoje zakone, među kojima i taj da
Hrvati moraju slati svoje zastupnike u Ugarski sabor i moraju isticati ugarsku zastavu i grb.
Na zahtjev hrv. Konzervativne stranke kralj imenuje za bana JOSIPA JELAČIĆA koji postaje
generalom i zapovjednikom obje banske pukovnije. Jelačić raspisuje izbore za prvi Hrvatski sabor,
ukida kmetstvo, zahtjeva monarhiju kao ustavnu federativnu državu,u kojoj će banska vlast sizati
do mora, sjedinjujući Vojnu Krajinu i Dalmaciju s Hrvatskom.
No U Mađarskoj pokreče se protrudržavnma revolucija za dominaciju Mađarske čiji je vođa Lajoš
Košut u svojim govorima vikao:"…Gdje je ta Hrvatska? - Ja je ne vidim na karti!"
Zbog toga je ban Jelačić Mađarima navjestio rat i sa 40 000 vojnika prešao Dravu, proglasivši
odmah Međimurje sastavnim dijelom Hrvatske, krenuo prema Budimu, gdje ga presreću
Mađari, koje pobjeđuje a zatim skrenuo prema Beču u očekivanju glavnog napada.
Kako i u Mađarskoj izbija revolucija, a onda i ustanak u Beču, kralj imenuje Jelačića vrhovnim
zapovjednikom vojske u Ugarskoj. (time je postao ne samo borac za Hrvatsku, već i protiv
Mađarske revolucije i bečkog ustanka ( Vojnički pozdrav hrvatske vojske Jelačića bio je
"SPREMNI!", za razliku od vojničkog pozdrava .Š.Zrinskog: "ZA DOM I NAROD SVOJ!")
Jelačić pobjeđuje mađarsku vojsku, koja je pošla u pomoć pobunjenom Beču, a potom s knezom
Windischgraecom pokorio Beč. (Karl Marx je zbog toga u svojim djelima strašnom mržnjom hulio
Hrvate, a 1947 g. komunistički diktator Tito zato miče spomenik Jelačiću s Jelačičevog trga. )
1848.-1916.g. Na austrijsko prijestolje dolazi FRANJO JOSIP I koji bana Jelačića imenuje za guvernera
Rijeke i Dalmacije, te carskim zapovjednikom Vojne Krajine. Tako se gotovo cijela
Hrvatska (osim Istre i kvarnerskih otoka) makar i formalno našla sjedinjena.
* (2.veljače) Poslije rata s Meksikom i mirom u Guadalupe Hidalgu, SAD su pod predsjednikom
James-om Polk-om stekle rekordno podrućje (1.36 km kvdr.),koje je obuhvačalo
Arizonu,Nevadu,Kaliforniju, i Utah,te dijelove Meksika,Colorada i Wayominga. (Kasnije kupljena
Aljaska s 1.5 km kvadratnih nadmašila je Polkov rekord.)
1849.rodio se u Paukovcu MILUTIN BARAČ svjetski slavan na podrućju kemije-pronalaskom
KEROZINA,te na području orintologije i pčelarstva.
* (4.ožujka) Mladi car Franjo Josip nametnuo je Austriji svoj oktroirani ustav, kojim je Hrvatska
pretvorena u običnu austrijsku "krunovnicu"Nestalo je hrv.Sabora i starih županija, a ban je samo
po naslovu bio poglavar Kraljevine.Policija je uhodila sve, pa i razočaranog Jelačića, Kukuljevića i
dr.(Jelačić je otvoreno caru rekao: "Nema ni jednog zadovoljnog čovjeka u državi")
U namjeri da stvori nekakav "austrijski narod" Beč je nasilno uvodio njemački jezik u upravu i
školstvo uz pomoć i domačih pripuza.
Tek 1859 g. apsolutizam se urušio zbog austrijskih poraza u Italiji, pa se sada Hrvatska mora
suočiti sa starim protivnikom - mađarskim hegemonizmom.
1850 g.U Zagreb je stigao prvi brzojav, a poslao ga je iz Beča ban Josip Jelečić.
(vidi 1844 g.)
1852.-1859.g. IVAN VISIN (trgovački kapetan iz Prčaja u Boki kotorskoj) prvi Hrvat koji jedrenjakom

Splemdido oplovio zemaljsku kuglu(za sedam godina) i vratio se u Trst uz velike počasti, iako se
kontinentalac iz Slavonskog broda,pustolovni TOMO SKALICA ( iz ugledne i bogate obitelji u tadašnjem Brodu na Savi u Vojnoj Krajini ) 1821 g.ukrcao u Bremenu na finski kitolovac,isplovivši na
trogodišnji put od Sjevernog mora do juga Amerike kroz Pacifik do Kine i Aljaske i natrag u
Bremen. U svom dnevniku,pomno je opisao sve tegobe te naporne plovidbe (paklenske oluje,gusarske napade) vrativši se u rodni grad Brod na Savi 1854.godine.
* (15.prosinca)Sveta Stolica je uzvisila zagrebačku biskupiju u nadbiskupiju,čime je na poticaj
bana Josipa Jelačića prekinula višestoljetnu ovisnost Zagreba o mađarskoj crkvenoj vlasti. Prvi
nadbiskup bio je Juraj Haulik,koji je početkom svibnja 1853 g.svečano ustoličen uu zagrebačkoj
prvostolnici. Godine 1856. Haulik je imenovan i kardinalom Rimske crkve.
* Zagrebčanin David Schwarz (rođen 3.listopada)sav je novac uložio u gradnju prvog zračnog
broda s aluminijskom konstriukcijom i motornim pogonom po vlastitom nacrtu. Njegov
"svarcoplan" pokazao je dobre rezultate napokusnim letovima, ali se u oči njegove smrti razbio
zbog kvara napogonskom stroju.
(osiromašena udovicaprodala je nacrte njemačkom grofu Zepelinu, koji je usavršio letilicu poznatu
po d njegovim imenom.
1854 g-traje Krimski rat Engleske,Francuske i Turske protiv Rusije.(25.listopada brigada engleske konjice jurnula je kroz dolinu pokraj krimskog grada Balaclave na ukopane ruske topove.( od
683 Engleza u besmislenom jurišu do topova je stiglo 195 konjanika i tu izginulo.- uzrok: engleski generali, mnogi bahati aristokrati kupili su činove i nisu imali suviše veze sa ratnom vještinom)
1856.- 1943g. Rođen je NIKOLA TESLA u selu Smiljan kraj Gospića, školovan u Parizu, a djelovao u
SAD-u kao znanstvenik najvećeg dometa radeći kod Edisona, Westinghausa i sl. Utemeljitelj je
moderne elektrotehnologije svijeta istražujući izmjeničnu struju i na toj bazi niz strojeva: elektromotori, generator za prvu hidro-elektranu na Nijagari, zatim bežični prijenos tona, slika i energije
temelj telekomunikacijskih sustava do 2000.-te g. i dalje
1887 g. patentirao je u Njujorku svoje prve pronalaske – sedam svojih izuma: obrtno magnetsko
polje,višefazne izmjenične struje,asinkroni motor i transformator.
Time je započeo( a naročito asinkronim motorom) svoj blistavi svjetski uspjeh. (vidi 1943 g.)
1856 g. (04.listopada) rodio se Stjepan Sarkotić u Sinjcu pokraj Otočca (Lika- koljevka iznimnih
ratnika) U Habzburškoj Monarhiji tjekom Prvog svijetskog rata , kao jedan od najistaknutijih
vojskovođa imenovan je za poglavara B i H i vojnog zapovijednika Dalmacije.
1916 g. uspješno je vodio ofanzivne zadatke protiv Crne Gore, što mu je donjelo titulu " von
Lovćen."
Kao častan i plemenit čovjek, kao vojni zapovijednk i kao politički emigrant poslije rata sve do
smrti 1939 g. u Beču, zastupao je interese i ideju hrvatske državnosti.
( U jugoslavenskoj vojnoj enciklopediji bio je zapostavljen, jer je i Krleža priznao :.."Pretjerali smo
s veličanjem srpskih generala i vojvoda……")
1859 g.Poslije smrti ban Jelačića Beč šalje novog bana CORONINI-ja, koji izjavljuje: "Suviše sam
star da bih učio hrvatski, a sve kad bih i mogao, ne bih to učinio!"
( Početkom šk.god. đaco gornjogradske gimnazije u zahodu su ispisali:"Coronini ban, kad ideš na
stran , iz luknje ne idi van!" , a 15.rujna te godine učenici Antun Bunić i Eugen Kovačević pokušali
su noću ualazna vrata Banskih dvora premazati crnom bojom, ali su zatečeni i poslani u vojsku.
Ponukani time zagrebčani su se tintom nabacivali na njemačke natpise u gradu.
1860.-tih g. ALFRED NOBEL izumio dinamit (naivno vjerujući da će tim sredstvom za masovno
ubijanje učiniti daljnje ratovanje nemogućim. Uvidjevši svoju zabludu, golem novac stečen
dinamitom oporućno ostavlja fondaciji NOBELOVA NAGRADA ZA MIR, koja se dodjeljuje svake
godine jednom ili dvojici najzaslužnijih pojedinaca svijeta.
* (poslije pada Bachovog apsolutizma) zagrebačka studenska i gimnazijska mladež burnim je prosvjedom u Zagrebu onemogučila predstavu na njemačkom jeziku u kazalištu na Markovom trgu .

Tada su kazališni djelatnici na čelu sa Dmitrijem Demeterom objavili gledateljstvu,da će se u
buduće predstave izvoditi samo na hrvatskom jeziku. (Njemački se na zagrebačkoj pozornici čuo
tek 1928 g. prilikm gostovanja bečkog Burgtheatra)
* Prvi vlak u Hrvatskoj vozio je između Kotoribe i Pragerskog.
1862 g.Zagrebčani su na netom postavljenim tračnicama pozdravili dolazak prve lokomotive,
nazvane "parostroj"
Tri dana kasnije pojavio se pokusni vlak, a 01. listopaa i službeno je puštena u promet željeznička
pruga Zidani most - Zagreb - Sisak.
1886 g.(4.rujna) prošao je prvi vlak od Zaprežića preko Zagreba i Novog Marofa do Varaždina, a
nedugo zatim i do Čakovca .Iste je godine Zabok spojen sa Krapinom.
Bio je to veliki gospodarski i demografski dobitak za do sada izolirano Hrvatsko Zagorje.
* (11.svibnja) Talijanski revolucionar Giusepe Garibaldi (jean od največihpustolova 19 st.) poslije
gerilske kariere u Južnoj Americi i brojnih okršaja na apeninskom poluotoku u borbi za ujedinjenje
Italije s tisuću sljedbenika (u crvenim košuljama)napao je Napuljsko kraljevstvo (talijanski jug i
Siciliju pod dinastijom španjolskih Burbona.)
U presudnoj bitki pokraj Millazza, on je sa 40-ak revolucionara i mnogim dragovoljcima protiv
25.000 protivničkih vojnika, koji su se odmah razbježaliž izvojevao pobjedu, no kao loš političar
za kralja Italije pozdravio je Viktora Emanuela II.
Za nagradu je dobio zatvor i prognanstvo, što mu nije pomutilčo slavu prvoborca za ujedinjenje
Italije.
1861.g. Održan značajan Sabor na kojem se odlučivalo obudućim odnosima Hrvatske prema Ugarskoj
i Austriji.
A. Starčević i E. Kvaternik zahtjevaju potpunu neovisnost Hrvatske, jer je usprkos povijesnom
tijeku sačuvala povijesni kontinuitet. (To je početak Stranke Prava)
Narodna stranka zagovara federalizam, uz prisnije odnose s Ugarskom kao zaštitom od bečkog
apsolutizma, ali zatjevajući sjedinjenje Dalmacije i Vojne Krajine s Hrvatskom.
* Mađaronska stranka zatjeva tijesnu vezu s Ugarskom bez uvjeta.
* Prihvaćen je prijedlog Narodne stranke o uniji s Ugarskom.(glavni nosioci te stranke J Juraj
Strosmajer i Franjo Rački) Kako je Sabor odbio poslati zastupnike u carevinsko vijeće Austrije,
kralj raspušta Sabor i osniva opet kraljevsko namjesničko vijeće s kancelarom Ivanom
Mažuranićem. (vlada)
* Osnovano hrvatsko sveučilište na inicijativu J.J.Strosmajera.
* Istra dobiva prvi Sabor u Poreču (samo jedan hrv. zastupnik jer Hrvati nisu izašli na izbore-narodni
preporod u začetku.(istaknuti preporoditelj: biskup Juraj Dobrila, Matko Laginja )
* (8.veljače) Zagovornici crnačkog ropstva izazvali su raspad SAD-a, proglasivši odcjepljenje nove Konfederalne države s novim predsjednikom Devis-om Jefferson-om.(I Abraham Lincoln
1860 g. izabran za predsjednika SAD-a i Devis Jefferson, predsjednik sada odcjepljene
Konfederacije južnih država- izabran te 1861 g. bili su protivnici oružanog sukoba.)
Ipak, iste godine Konfederacija je napala sjevernjačku tvrđavu Fort Sumter i time izazvala
najkrvaviji rat na američkom tlu (pod motom: jedan južnjak vrijedi najmanje "deset Prokletih
Jenkija." Podijelile su se ne samo političari,nego i obitelji. Na pr: …tri brata Lincolnove supruge
poginula su na južnjačkoj strani, čiju je vojsku vodio general Robert Lee, nimalo sklon ropstvu, pa
čak i Licolnov kandidat za vojnog zapovijednika federalnih snaga.)
1865 g. iscrpljena Konfederacijapala je na koljena pred industrijski moćnijem Sjeveru ,koji je imao
359.000 mrtvih, a Jug 258.000, što je više od američkih gubitaka u oba svjetska rata.
1862 g (9.ožujka) Odigrala se prva pomorska bitka željeznih oklopnjača u sklopu američkog
građanskog rata (Sjevera i Juga) u zaljevu Chesalpeak pokraj Hamptona Roadsa. (Ugroženi
pomorskom blokadom južnjaci su željeznim pločama zaštitili bokove parne fregate Merimac sa 10
topova na kosim stranicama, koje se spajaju pri vrhu u bridu sa dimnjakom i zaobljenim
oklopljenim pramcem. Sjever na to odgovara Monitorom - ravne niske palube i pokretnom kupolom

sa dvije velike topovske cijevi.(slično podmornici) prema nacrtima šveđanina Johna Ericssona.)
U topovskoj paljbi Monitor je pogođen sa 22, a Merimac sa 41 pogotkom, ali su oklopi izdržali, te
su poslije četri sata lude pucnjave protivnici napustili bitku i razišli se.
( U stalnoj borbi za prevlastna oceanima, Francuska je već 1859g.sagradila oklopljeni Gloire, na što
su Englezi odgovorili još moćnijim Warriorom. No ti brodovi nisu nikada ispalili ni metka na
protivnika.)
Poslije te prve neriješene bitke oba su zeljezna čudovišta neslavno završila: Merimac su potoipili
vlastitit mornari, a Monitor je nestao u oluji kod rta Hateras. Svijetske mornarice izvukle su pouku:
doba drvenih brodova zauvijek je prošlo.
1863 g.(19. prosinca) u Vezišću kraj Ivanić Grada ,rodila se svijetski glasovita operna pjevačica MILKA
TRNINA -prva Hrvatica koja je nastupila u njujorškom opernom kazalištu Metropolitenu (koje
predstavlja vrhunsko svijetsko dostignuće) Smatra se,da je Wagnerove junakinje pjevala upravo
onako,kako je zamišljao slavni skladatelj. Pučini je rekao,da se ni jedna Tosca ne može usporediti
sa Milkom Trninom.Na vrhuncu svijetske slave Trnina je 1906 g.(poslije upale nervusa
facalissa)prestala nastupati,posvetivši se u domovini odgoju novih naraštaja opernih pjevača. (Iz
njezine škole proizašla je i ZINKA KUNC, 2.svijetska slavna operna pjevačica sa nastupima u
Metropolitenu) Milka Trnina - jedna od največih wagnerijanki svih vremena umrla je 18. svibnja
1941 g. u Zagrebu.
1865.g. Završava građanski rat u Americi (uništenje robovlasničkog sustava)
* Car Franjo Josip izdaje Veljački patent, temeljem kojega pregovara o preuređenju monarhije samo s
Ugarskom. (Hrvatska ispada iz "igre"). Hrvatska je time bila prisiljena pregovarati s Ugarskom o
sjedinjenju hrvatskih zemalja, no jasno bez uspjeha.(Mađari bi more!)
* U južnim državama SAD-a razvija se tajna terorističko-rasistička gerila protiv crnaca pod nazivom
KU-KLUKS-KLAN .(u akcijama stavljaju preko cijele glave bijele maske i nose zapaljene
križeve.) 1915 g. razvija se II KU-KLUKS-KLAN terorističko-rasistička organizacija usmjerena
protiv Židova,crnaca i krščana. (organizacija broji 4 miljuna članova protestanata, koji ponegdje
djeluju i danas.)
1866.g. Prusija zaraćuje s Austrijom zbog prevlasti u tadašnjem Njemačkom savezu sastavljnom od
velikog broja njemačkih državica pod predsjedanjem austrijskog-habzburškog vladara.
Te godine je Pruska vojska provalila.u.Češku.na.čelu.sa lukavim Ottom von Bismarckom.
Tek stvorena Italija pridružila se Prusiji,kako bi se domogla austrijske Venecije i hrvatske obale,
pa koristeči nezavidan položaj Austrije u ratu sa Prusijom,jaka flota Kraljevine Italije uplovljava
u Jadransko more sa ciljem da prisvoji Dalmaciju, no kod otoka Visa presreće je iznenada
slabija,ali taktički mudrija austrijska flota pod zapovjedništvom admirala Tegethofa i u velikoj bitci
potpuno je razbija.(najnoviji bojni brod tek sagrađen u Newjorku – oklopnjača Re d Italija bude
potopljen, kao i oklopnjača Palestrino, a ostattak oštečene flote se povlači)
No odluka je pala u sudaru pruskog i austrijskog oružja kod Sadove.Poslije velike neočekivane
pobjede Prusa, Austriji je postavljen samo jedan mirovni uvjet: da se odrekne predsjedanja u
Njemačkom savezu (čime je izbačena iz njega) jer mu je bio potreban saveznik u daljnim
planovima ( Italija,iako ni u jednoj bitci nije pobjedila ipak se dočepala Venecije )
U novom ratu Prusija je potukla Francusku,čime je ostvaren cilj – ujedinjeje Njemačke pod
žezlom pruskih Hohenzollerna.
(vidi 1867g.)
1867.g. Austrija je prisiljena sklopiti nagodbu s Ugarskom, Kako je "Veljački patent" ranije započeo,sad
je monarhija podijeljena na 2 dijela, zbog čega se od tada naziva AUSTRO-UGARSKA
MONARHIJA ( to je bio kraj nadanju “slavenskih naroda” (Česi, Poljaci, Slovaci, "Hrvati".)
Austrija je zadržala Dalmaciju i Istru, a Hrvatima prepustila nagodbu s Ugraskom.
(na mjesto bana dolazi banski namjesnik LEVIN RAUCH koji Hrvatsku čini posve podređenom.)
* (19.lipnja) Austrijski nadvojvoda i meksički car - uzurpator Maksimilijan,kojem je Francuska
silom oružja pribavila meksičku krunu, poslije poraza kod Queretara skončao pred plotunom
streljačkog voda meksičkih rodoljuba.

Zakoniti predsjednik Benito Juarez poveo je gerilski rat i nakon francuskog povlačenja, lako
porazio preostale uzurpatorske snage.
Sramotni austrijski nadvojvoda i meksički car bio je brat austrijskog cara Franje Josipa i jedno
vrijeme zapovijednik austrijske flote (naravno u okupiranoj i šikaniranoj Hrvatskoj.)
1868.g. Ustrojena Hrvatska domobranska vojska poslije Austro-ugarske nagodbe.
1869.g. Svečano je otvoren SUESKI KANAL(uz grmljavinu topova,zvukove fanfara i praizbedbu
Verdijeve opere Aida…)Sueski prokop iz Sredozemnog u Crveno more izgradiop je Ferdinand
Lesseps u ime francuskog cara Napoleona III(koji je još 1854 g.izborio pravo izgradnje i
korištenje kanala na 99 godina za kompaniju u večinskom francuskom vlasništvu
(Na otvaranju francuska carica zaplovilaje je prva u koloni na jahti "Orao"iz Port- Saida kroz 174
km dugačak prokop,a za njom su krenuli i brodovi austrijskog cara F.Josipa,njemačkog princa i
egipatskog kediva Muhameda Sauda na čelu eskadre od 80 brodova i brodica - Englezi su
izostali,jer se Engleska ozbiljno ljutila zbog francuskih kolonijalnih želja)
Ubrzo je došlo do preokreta,kada su 1882 g. Englezi kupili egipatske dionice,a zatim okupirali ne
samo Suez,nego i cijeli Egipat.Tek 1956 g.taj važan plovni put je prešao u ruke egipatskog naroda.
( vidi: 1882 g. i 1956.godinu )
1870.g. Napori Narodne stranke u Dalmaciji urodili plodom, te pobjeđuju autonomaše (iredentistetalijanske simpatizere) na izborima za dalmatinski Sabor.
* Hrvat - Nikola Primorac sa suputnikom Hayter-om(nizozemac) u malenom čamcu “City of
Raguza”( 6 X 1,82 m – sa dva jarbola )krenuo iz Liverpula, preko oceana za Boston (SAD) zbog
oklade za 1.000 funti. ( trebao je dokazati,jer su u modi bili parobrodi, da za prelazak oceana nije
važna veličina broda, već hrabrost i umijeće) Putovanje je trajalo 92 dana, a na iznenađenje
svijeta, odmah su se istim putem i vratili u Liver- pul. Primorčev pothvat toliko je oduševio
Englesku,da mu je kraljica Elizabeta odala počast čestitkom i bogatim darovima.
* Dogodio se slom papinske države, jer je talijanska vojska (60.000 vojnika) ušla u Rim i tako
drevnu papinsku državu(40.000 četv.km i 3 milijuna stanovnika), nasilno uključila u sastav
Kraljevine Italije, pa se u papinsku palaču KVIRINAL uselio kralj Vittorio Emanuelle. ( Papa Pio
IX poručio je samo svijetu: „Ako ne možemo spriječiti lopova da uđe, neka se barem vidida
provaljuje.“)
( Papa je kao duhovni i svijetovni vladar imao vlastitu vojsku, ojačanu francuskim četama sve do
poraza Napoleona III u bitci s Prusima kod Sedana, što je Italija odmah iskoristila i napala
Vatikan.)
Papa se zatvorio u Vatikan i godinama prosvjedovao. Dugogodišnji spor okončan je 1929
g.Lateranskim ugovorom, kojim je Italija priznala VATIKAN za nezavisnu državu.(površine 44
hektara), a papa Italiju s glav.gradom Rimom.
( Poslije zauzimanja Venecije 1866 g., zauzimanje papinske države bio je glavni cilj talijanske
nacionalne politike ).
Vidi 1866. i 1867 g !
1871.g. EUGEN KVATERNIK podiže oružani ustanak u Rakovici (podrućje Karlovca) u nadi da će
„ pokrenuti sve žive sile naroda na oslobođenje od švapsko-mađarskog ropstva „- Austrougarske
monarhije.(Njegova poruka : „Krv,a ne crnilo – mač,a ne peroriješit će sudbinu tvoju“) Pao je izrešetan mecima u izdajničkoj zasjedi, a mučenička smrt,pretvorila ga je u gotovo mitsku ličnost u
dugoj borbi za nezavisnost hrvatske države. Već trečeg dana jaka carska vojska slomila je ustanak
(1921 g.kosti vođa ustanka Kvaternika, Rakijaša i Bacha) dostojno su pokopane u zagrebačkoj katedrali zu Petra Zrinskog i Frana Krstu Frankopana.
* (18.sijećnja) Nakon pobjede Prusije nad Francuskom pruski kancelar Otto von Bismarck, u ime
svog vladara Wilhelma I u Wersaillesu pročitao je deklarciju o jednoglasnom prihvaćanju carske
krune.(Pod Bismarckovim vodstvom Prusija je već prije stvorila sjevernonjemački savez,kojem se
pridružuju samostalna Bavarska,Badem-Wurtenberg i Hessen- Darmstatd.)

Velika pobjeda udruženih njemačkih armija nad Francuskom ubrzala je ujedinjenje,čime je završen
proces stvaranja njemačke nacije u kojem je dominirao pruski duh sa 55% teritoria i više od 60%
stanovništva.
Upravo tom Drugom Reichu na isti dan 1919 g.mirovna konferencija u Wersaillesu presudila je
nakon poraza u Prvom svjetskom ratu.
* (18-ožujka) Događa se Pariška komuna, koja je gradila posve novi društveni sustav na načelima
Marxova učenja o diktaturi proletarijata.
Novi francuski premijer Thiers (poslije poraza u ratu s Prusijom, koju predvodi kancelar Bismark)
krenuo je u ludu akciju protiv Nacionalne garde u Parizu i vojnog oduzimanja njenih 250 topova u
Parizu, ali se razvio jednodušni otpor tome. Mnogi su vojnici prišli gardistima i svi zajedno
uzvikivali "Smrt izdajnicima ! Živjela Republika!"Preostala je vojska rastjerana i po svuda
podignute barikade.
Tijekom dva i pol mjeseca versajska se vlaa pripremila za protuudar. Pomogflo joj je i to, što je
Prusija pustila iz zarobljeništva 130.000 vojnika. Krajem svibnja pala je i poslijednja barikada, a u
krvavoj odmazdi strjeljano je 30.000 komunara i još toliko zatvoreno.
Marx je ustvrdio da je Komuna "preteća novog društva", dok su mnogi pisci (Flaubert, Goncourt i
Daudet) govorili o pariškom "ološu".
* (5.travnja) u Karlovcu se rodio pustolovni Mirko Seljan, koji je s mlađim bratom Stevom
istraživao nepoznate predjele Afrike i Južne Amerike. Poginuo je 1913 g.tijekom sxpedicije na
podrućju Amazone istražujući mogućnost privrednog razvoja i naseljavanja Hrvata, trasirajući
prometni put od Atlantskog oceana preko Mato Grosa na amazonsko slivno podrućje. Ekspedicija je
pred ciljem propala, sva oprema opljačkana zbog izbijanja revolucije, koja svrgava kralja, koji je tu
ekspediciju inicijativno i materijalnoi pomagao.
(U Africi je jedno vrijeme služio cara Menelka II, kao guverner južnih etiopskih provincija.)
1872.g. Izgrađen je prvi hrvatski parobrod "Hrvat" za senjsko parobrodarsko poduzeće.
* Rođen je ROLAND AMUNDSEN švedski istraživač ledenih prostranstava zemaljskih polova:1903.g.
otkriva sjeverni prolaz iz Atlantskog u Tihi ocean, prvi otkriva Južni pol (sa psećim saonicama)
putuje na Sjeverni pol sa zepelinom, a pogiba u zrakoplovu spašavajući jednu drugu ekspediciju.
1911 g.(14.prosinca) Norveški polarni istraživač Roland Amundsen prvi je stupio na južni pol
(Antartik-do tada neosvojenu točku Zemljine kugle) Englez Robert Scott mjesec dana kasnije
također je dosegao taj cilj,ali je iscrpljen naporima tragićno stradao (smrznuo se) na povratku sa
svim članovima svoje ekspedicije.
1873 g.(23.listopada) Željeznička pruga Karlovac - Rijeka puštena je u promet, čime je Hrvatska
povezala svoj sjever s jugom, a Rijeka se razvila u veliki lučki grad, iako je ona tada bila dio tzv.
"Mađarskog primorja."
1874 g.(27.prosi8nca) U Zagrebu je osnovan Hrvatski Sokol (zaslugom Josipa Fona)- tjelovježbena
organizacija sa snažnim nacionalnim nabojem. 1907 g. Hrvatski sokolski savez primljen je u
međunarodnu gimnastičku federaciju. 1925 g.u čast 1.000 obljetnice hrvatskog kraljevstva, priređen
je veliki slet,a hrvatski sokolaši podigli su MOGILU u Maksimiru od zemlje iz svih krajeva
hrvatske domovine sa skulpturom sokola na vehu.
1929 g.Hrvatski Sokol se sam raspusšta,odbijajći pristupiti jugoslavenskom režimskom
savezu
1876 g.(30.svibnja) U Postirama na Braču rodio se književnik Vladimir Nazor autor bogatog opusa s
velikim nacionalnim nabojem. (1935 g u Kraljevini Jugoslaviji.glasovao je na izborima za
velikosrpsku listu,a u vrijeme Nezavisne Države Hrvatske primao visoke nagrade, da bi pod kraj
1942 g.otišao u partizane. Poslije rata predsjednik je predsjedništva i formalni šef N R Hrvatske, ali
bez nekog političkog utjecaja na događaje - Križni put, prisilne slječke zadruge, oduzimanje zemlje
navodnim kulacima i sl.)

* ( 25.lipnja) Indijanski vođa Siuxa - Ludi Konj sa svojim konjanicima kod Litlle Bighorna za
nepuni sat izmasakrirao je odred od 200 američkih vojnika, među kojima i potpukovnika Georg-a
Custer-a.
(Zanemarivši zapovijd nadređenih, častohlepni potpukovnik Custer pokušao je uništiti manji
indijanski tabor, ali je upao u zasjedu glavnine pobunjenih Siuxa.)
Najposlije američka je vojska poslije indijanskog pokolja kod Sand Creeka, sprovela Siuxe sa
poglavicom Bik-om Koji Sjedi u rezervat, pod bjelačkom upravom, koja im je zabranila njihovu
odječu, vjeru, plesove i običaje, djeleči im simbolično hranu, bjelačku odječu i deke i prisiljavajuči
ih na siromaštvo,poniženje i beznađe. Kad je stotinjak Siuxa sa svojim obiteljima pod vodstvom
Velikog Stopala pobjeglo u nedaleko podrućje Bandlands da živi na svoj način, a oni u rezervatu
obnovili svoj ples duhova, uspaničeni bijeli upravitelj 20.studenog 1890 g. poziva američku vojsku,
pa 07.prosinca stiže 7. konjanička sa topovima. 15.prosinca suradnička - indijanska policija u
pokušaju uhičenja poglavice Bika Koji Sjedi (mudrog pobornika tpljenja umjesto pobune) ubija ga.
28 prosinca1890 g.7.konjanička sa topovima opkoljuje tabor odbjeglih Siuxa sa obiteljima kod
riječice Ranjeno Koljeno u podrućju Bandlands. 29.prosinca na zahtjev vojske bolestan Veliko
Stopalo naređuje Siuxima predaju oružja, no kako je svega nekoliko pušaka, a pretresom tabora
pronađeno tek nekoliko sakrivanih pušaka, bijesan bijeli zapovijedniki naredio je sveopću topovsku
i puščanu paljbu po taboru i razbježanim Siuxima,ženama i djecom.
1877.g. U Engleskoj počinju Winblendonska teniska natjecanja
1878.g. U Hrvatskoj osnovan CRVENI KRIŽ.
* Berlinskim kongresom evropske velesile prekrojile kartu jugoistočne Evrope. Zbog straha od
jačanja Rusije revidiran je Turskoj nametnuti Sanstefanski ugovor,a Rumunjskoj Crnoj Gori i Srbiji
priznata je neovisnost. (Kada je onemočala Turska pokleknula u još jednom ratu s Rusijom,
Sanstefanskim ugovorom evropske su sile priznale velike dobitke Rusiji, no Berlinskim kongresom
zajednički su osujetile ruske planove o "širenju pravoslavlja i slavenstva", prekrajajuči nove
evropske granice.)
Berlinskim kongresom Austrija je na prijedlog Engleske dobila pravo na okupaciju Bosne i
Hercegovine,koja je formalno ostala pod sultanovim suverenitetom do tada, a koju je svojatala i
velikosrpska politika. London je iskoristio priliku,te oslabljenoj Turskoj ugrabio otok Cipar.
(29.srpnja te godine austrijske su čete prešle Savu, a s juga prodrle u Hercegovinu. No ubrzo je
došlo do žestokih okršaja s muslimanskim ustanicima, poslije čijeg je sloma u Sarajevu
uspostavljena prva zemaljska vlada na čelu sa generalom Josipom Filipovićem.
U Hrvatskoj je zavladalo oduševljenje, a krajem rujna Sabor je od cara Franje Josipa zatražio takav
ustroj u Bosni i Hercegovini, koji bi s vremenom omogučio pripajanje Kraljevini Hrvatskoj,
Slavoniji i Dalmaciji.Beč je radije izabrao zajedničko austrijsko-mađarsku upravu, koja je potrajala
sve do habzburškog sloma u Prvom svijetskom ratu. )
( Vidi 1908 g.)
* Berlinskim kongresom Austro – Ugarska ostvaruje pravo na ANEKSIJU BOSNE I
HERCEGOVINE. (Turska enklava još iz 15. stolječa) na engleski prijedlog.
(1879 g. prvim Austo – Ugarskim popisom stanovništva u BiH – u je živjelo 1,580,000 duša. Od
toga: 42,88% pravoslavnih, 28,7% muslimana i 18% katolika.)
Nakon prvog svijetskog rata, novostvorena država S H S vrši popis stanovnika 1921. g. i 1931. g
kada muslimana ima 23%, Hrvata 24,6%, a pravoslavaca 42,4 % cijelokupnog stanovništva
1991. g. provedenim popisom stanovnika u BiH Hrvata ima 17,4%
2000. g. Hrvata ima 8-10% - smanjenje u gradovima i na selu, a razlozi: slab prirast i iseljenje
=povratak izbjeglica, jedan je od puteva demografskog oporavka Hrvata u BiH)
* Srbija stiće punu nezavisnost od Turaka uz znatna teritorijalna proširenja.
( Poslije sloma Prvog srpskog ustanka na čelu sa Karađorđem, knez Miloš Obrenović je 1815 g.
u dogovoru sa beogradskim vezirom ostvario mješovitu srpsko-tursku upravu, a za sebe naslov
“Vrhovnog kneza Srbije”s time, da se obračuna sa ustanicima, pa je 1817 g. na njegov zahtijev
ubijen i Karađorđe. Od tada Srbija dobiva sve veću autonomiju – sve do 1878 g.kada stiće neza-

visnost,) Zanimljivo je, da iste godine na engleski prijedlog , berlinskim kongresom Austro-uga
rska stiče pravo na aneksuju Bosne i Hercegovine i da je cijeli taj proces u znaku jačanja engleskog utjecaja, te približavanja englesko-turske politike,(zbog ruske opasnosti) jer se već 1854 g.
Egleska nalazi u Krimskom ratu sa saveznicima Francuskom iTurskom,protiv Rusije.(vidi 1854)
* (07.srpnja) Zagreb ( sa 22.000 stanovnika) je dobio prvi vodovod s tekučom vodom.
( Narod u prisustvu bana Ivana Mažuraniča radosno je promatrao vodeni "vatromet"iz četiri
hidranta na Jelačičevom trgu.
1879 g.otvoren je prvi javni zagrebački zahod u Vlaškoj ulici, a potom i u Bakačevoj.(27 godina
poslije prvog javnog zahoda na svijetu u Londonu - 1852 g.)
Tek 1908 g.gradonačelnik Milan Amruš dao je izgraditi pravi javni zahod na Trgu bana
Jelačića.(Norodni naziv:"Amruševac")
1880 g.(9.studenoga) Zagreb je zadesio najstrašniji potres od 8 stupnjeva Mercalijeve ljestvice.
U njemu je uništeno 1758 kuća,jedna je osoba poginula,a 30 ih je bilo teško ranjeno.(uništene su
mnogobrojne kuće i crkve u Frankpanskoj ulici,Zrinjevcu,Kaptolu i Ilici. Materijalna šteta je
iznosila 50 milijuna kruna,odnosno polovinu tadašnjeg godišnjeg državnog proračuna.)Od straha
pred novim potresom više od 4.000 građana napustilo je Zagreb i otišlo u Beč,Ljubljanu i Graz.
Za pomoć u obnovi car Franjho Josip donirao je 20.000 forinti, što je bilo dovoljno za popravak
samo nekolo kuća.
1881.g.Manifestom cara Franje Josipa sjedinjena je Vojna Krajina s Banskom Hrvatskom za vrijeme
hrvatskog bana Ladislava Pejačevića. ( Podrućje duž turke granice.- danas Bosna i Hercegovina,
cegovina, koje je oslobođeno od Turaka 1683g. u velikom protuturskom ratu u kojem je od tada
uspostavljena bečka vojna uprava. Stalni ratovi,te naseljavanje tog podrućja vlaškim i pravoslavnim
("srpskim") prebjezima, a poslije i Njemcima,dovelo je do mješanja s izvornim hrvatskim
stanovništvom) Osim za obranu s Istoka, militarizirana Krajina služila je kao izvor jeftine
habzburške vojske, ali i kao brana razvoju hrvatske nacionalne svijesti,nezavisnosti i
državotvornosti.)
*--Proradio prvi telefon u Hrvatskoj na liniji: GRADSKO POGLAVARSTVO (na Gornjem Gradu
vodovod.)
1882 g.(6.ožujka) Knez Milan Obrenović proglasio je sebe kraljem, a Srbiju kraljevinom u čemu je imao
potporu Austro-ugarske, koja mu je obečala pomoći u srpskom širenju prema jugu Balkana.
Iste godine osnovana je i Radikalna stranka pod vodstvom Nikole Pašić-a, čiji je cilj bio
"oslobođenje svih delova srpstva"(i na jugu i na zapadu.)
1903 g. Karađorđeviči su u krvavom puču srušili dinastiju Obrenovića.
* (11.srpnja) Britanija je vojnom silom napala Aleksandriju pod izgovorom gušenja arapske
pobune , a zatim zauzela Kairo i cijeli Egipat. (U pozadini toga bila je želja Londona da zavlada
Sueskim kanalom, što je i ostvareno pomorskim sporazumom s Francuskom. Formalno je Egipat
bio pod turskim suverenitetom sve do 1914 g., a strane ovisnosti Egipat se oslobodio tek 1956 g.
nacionalizacijom Sueskog kanala za vrijeme predsjednika Gamal Abdel Nasera.
( Vidi 1956 g.)
1883.g. Mađari postavljaju dvojezične natpise i mađarski grb na urede u gradovima, zbog čega izbija
pravi protumađarski narodni pokret skidanja i razbijanja istih. (na stotine ljudi bilo je zatvoreno, a
postavljeni su novi grbovi.)
Po smirenju nemira, za bana je imenovan KHUEN HEDERVARY koji uživa jaku potporu
mađarona,u želji da silom smiri Hrvate a od Hrvatske učini mađarsku pokrajinu (Agenti su
nagovarali Hrvate na preseljenje u Ameriku i sl. 1903. I 1907.g. odselilo se čak 50 000
Hrvata.Sveukupno : u SAD više od 600 000, u Kanadu oko 400 000, u Australiju 120 000, u
Južnu Ameriku 250 000, u Afriku oko 10 000 Hrvata.)* Khuen progoni sve stranke,posebno
pravaše, koje najposlije uspjeva razbiti, a svoj uspjeh temeljio je na poticanju sukoba između Hrvata
i Srba, protezirajući Srbe zapostavljaući Hrvate.

1885 g.Buknuo je veliki Sudanski ustanak protiv kolonijalnih Engleskih vlastodržaca pod vodstvom
muslimanskog derviša Ahmeda el Mahdi-a(nazvan Mahdi - "Božji vođa"- i danas sudanski
nacionalni ponos.) Buduči je porazio englesku vojsku generala Hicksa, sudanska pobunjnička
vojska ojačavši na 200.000 ljudi, prvo je spriječla svaku pomoć Kartumu, a tada 26.sijećnja poslije
višednevne opsade razbila je britansko - egipatsku kolonijalnu obranu Kartuma.
Tek 1898 g. pobjedom kod Omdurmana Britanci su ponovno podvrgli Sudan svojoj vlasti i zadržali
je do 1955 g.,kada su morali Sudanu priznati neovisnost.
1886.g. Javlja se prvi telefon u svijetu, a u Hrvata 1891.godine.
* Dolazi do velike pomorske bitke pred otokom VISOM u kojoj je Austro-ugarska flota pod
zapovjedništvom admirala Tegethofa u potpunosti porazila jaču talijansku flotu koju su činile: 11
oklopnjača, 7 fregata, 3 topovnjače i 6 korveta (više jarbolni jedrenjaci) a zapovjedao je admiral
FERZANA. (dok su neki talijanski brodovi potopljeni, a preostali oštećeni pobjegli, na
pobjedničkoj strani nije potopljen ni jedan brod, a svega 50 poginulih mornara.) Posadu su činili
pretežno hrvatski-dalmatinski mornari. Povod toj bitci bio je nanadani dolazak talijanske flote u
Jadran s ciljem osvajanja otoka Visa, zbog čega je otpočelo bombardiranje s brodova. Vis se
ogorčeno branio, uzvračajući vatru iz viških utvrda a uz pomoć hrabrih mještana u luci spriječio
iskrcavanje Talijana. Zatim se flota u bojnom poretku uputila dublje u Jadran, radi napada na druge
dalmatinske gradove u kojima ima talijanske manjine, no iznenada je napada flota Tegethofa
dolazeći iz Pule. Pramcem brodovlja zabije se u jedan bok talijanskog brodovlja ostvarujući kaos u
talijanskoj floti i njenu propast.
* Nastao je prvi uporabljivi torpedo(metalna cigara s eksplozivnom glavom,dužine3,35 m s
motorom na komprimirani zrak) Engleski inžinjer Robert Whiteheadom (direktor tvornice strojeva
u Rijeci)temeljem početne ideje(mali čamac s pogonom na opruge i eksplozivom na pramcu)
riječanina Ivana Lupisa Vučića(austrijski pomorski časnik) izrađuje prvi torpedo na svijetu 1875
g.prodaje pravo korištenja izuma Austro-Ugarskoj,a zatim i drugima. Već 1880 g.torpedo je uvršten
u naoružanje svih razvijenih ratnih mornarica
1890.g. U Hrvatskoj se nogomet nazivao "NOŽNO IGRANJE KUGLJOM"
* u Hrvatskoj je prvi puta proslavljen blagdan rada PRVI SVIBNJA, i to u Zagrebu,Varaždinu i
Rijeci.(Do tada su Zagrebčani slavili na taj dan "majales"- posvećen cvijetnom proljeću)
Te godine velikim skupom, bučno su prihvatili zaključak komunističke II Internacionale
(međunarodni savez komunista radi osvajanja svijeske vlasti) da se taj dan obilježi kao radnički
praznik sa zahtijevom za 8 satni radni dan. (Radnička je povorka pottom krenula u Maksimir, gdje
se nastavilo prvomajsko slavlje, kojemu se pridružio i gradonačelnik Dr-Milan Amruš.
* (15.prosinca) Mučki je ubijen slavni indijanski poglavica Siuksa TATANKA IYOTONKA -BIK
KOJI SJEDI.(oružana kvislinška policija upala je u rezervat Souksa u šator slavnog poglavice i
ubila nenaoružanog legendarnog poglavicu)
Dva tjedna poslije,na mjestu pod imenom Ranjeno koljeno američka je zločinačka vojska u divljem
bijesu poubijala više od 300 nenaoružanih muškaraca,žena i djece.(Bio je to posljednji pokolj u
dugom ratu protiv Indijanaca,oji su prognani u bijedne rezervate osuđeni na polagano izumiranje.)
Duh otpora jedino je tinjao među Souksima,čiji je poglavica Bik Koji Sjedi poticao svijest o slavnoj
indianskoj prošlosti.Prisiljen neko vrijeme nastupati u cirkusu Bafalo Billa stalno je govorio:"Kad
sam bio dječak sunce je izlazilo i zalazilo na zemlji Souksa.Gdje su sada slavni ratnici,tko ih je
poubijao?"
Zanesen tim riječima mladi vrač Wovoka pokrenuo je religski pokret zvan PLES DUHOVA,kojim
je navještao povratak svih mrtvih Indijanaca u prerije i smrt bijelih došljaka.
Zbog toga je odlučeno da se što prije ušutka Bik Koji Sjedi,koji je hrabrio plemena u rezervatima od
Arizone do Dakote.
1891g.U Zagrebu počeo voziti konjski tramvaj ( 10 zatvorenih i 6 otvorenih kola) Prve linije zagrebačkog
konjskog tramvaja išle su od Mandaličine ulice u Ilici do kraja Vlaške ulice i druga do Save. (prugu

je postavljalo 500 radnika jedne budimpeštanske firme, tračnice su dobavljene iz Engleske, dok su
kola preuzeta iz Graza.)
1832g. počeo voziti tramvaj u njujorškom Manhattnu – 1881g. u Berlinu konjski tramvaj
zamijenjen je električnim tramvajem. ( vidi 1910.godinu)
1893 g.(15.veljače) Hrvat Dragutin Lerman na svojim putovanjima po Africi u porječju rijeke Konga
na rijeci Kuilu odkrio je vodopad i dao mu ime "Slapovi Zrinskog"(Zrinski Chutes - čitaj čats.)
* Imperijalističke SAD anektirale su do tada slobodnu i nezavisnu Kraljevinu HAVAJI, zbacivči s
vlasti (mladu, lijepu i stasitu ) havajsku kraljicu LILIUKOLANI i njenog kraljevskog supruga hrvatskog pomorca. (Sve do tada HAVAJI - otočni luk dug 2.500 kilometara u Pacifiku bio je
nezavisna država, koja je uspješno odoljevala evropskim kolonijalnim osvajanjima.
Te godine SAD šalju prvo misionare s trgovcima šečerne trske i ananasa, zatim se u igru uključuje
krupni kapital, koji se u dogovoru sa svojom vladom udružuju s kraljičinim protivnicima, ruše
kraljevsku vlast uspostavivši tzv.Havajsku Republiku. Iza toga Washington je tamošnje sporove
brzo riješio iskrcavši 160 marinaca u Honolulu-u.
1917 g.(11.prosinca) umrla je havahska kraljica u izolaciji, do kraja života ogorčena nasilnom
aneksijom svoga kraljevstva.)
1898 g. u doba rata sa Španjolskom SAD uključuju cijelo otočje kao svoju polukoloniju.
Tek 1959 g. ukinut je polukolonijalni položaj Havaja, koji postaju 50.američka savezna država.
1895.gNarodni otpor Khuenovom režimu raste-sveučilištarci na Jelačićevom trgu spaljuju mađarsku
zastavu, baš kada car Franjo Josip posjećuje Zagreb radi otvaranja novog kazališta (Hrvatsko
Narodno kazalište) te radi uvida kako je Khuen smirio Hrvate.
*--Osnovana Socijaldemokratska stranka Hrvatske i Slovenije 1894.g
* (Split,11.listopada - ????) živio i djelovao hrvatski glazbeni velikan Jakov Gotovac.(uz mnoga
vokalna i orkestralna djela,svijetski je poznat po operi "Ero s onoga svijeta.")
1896.g.(9.kolovoza) u Omilju rođena je ANKA KRIZMANIĆ –poznata hrvatska slikarica (živjela i
djelovala u Ozlju)
* (28.veljače) Italija napala Etiopiju planirajući proširiti svoje kolonijalne posjede duž obala
Crvenog mora. U bitci kod Adue, Etiopljani su s kopljima, mačevima i tek ponekom puškom
hametice porazili elitnu talijansku vojsku . Rimski san o "afričkom carstvu" tako je propao za
nekoliko slijedećih desetljeća.
Neuspjela avantura u Etiopiji natjeralaje imperijalnu Italiju u pohod na turske posjede u Sjevernoj
Africi.
* (28,veljače) umro je Dr.Ante Starčević - Otac domovine. Pokopan je na osobnu želju u ličkoj
narodnoj nošnji u tihim Šestinama.
Kao utemeljitelj Stranke Prava(1861g.) najoštrije je šibao domače udvorice("slavo - serbe"tuđinske sluge),a borio se za načela demokratskih sloboda, o jednakosti ljudi i naroda: "…da
možemo drukčije, nego kao robovi živjeti. Sužnju je jednako u amerikanskoj republici i austrijskoj
ili ruskoj despociji."
Političkim zabludama tog vremena suprostavio se idejom državne nezavisnosti, koju je sažeo
riječima"…ni pod Beč ni pod Peštu, nego za slobodnu i samostalnu Hrvatsku." U
jugoslavenstvu dalekovidno je vidio novo hrvatsko sužanjstvo.
1897.g. GRIČKI TOP u Zagrebu oglasio se prvim pucnjem.
1898 g.SAD zaračuje protiv Španjolske, čime stiče status kolonijalne sile. Povod je bio iznenadna
eksplozija bojnog broda Maine u havanskoj luci kojom prolikom pogiba 260 članova posade.( Pravi
uzrok stradanja Maine-a - veliki požar u brodskom spremištu ugljena, otkriven je tek 1976 g.)
1899.g. Hrvat ANTE LUCIĆ otvorio prvu naftnu bošotinu u svijetu u Texasu (SAD).
(Podignut mu je na tom mjestu spomen obelisk 18 metara visok)
* (12.listopada)Englezi su započeli Burski rat zbog britanskih apetita za rudnicima zlata i
dijamanata u posjedu nezavisnih republika Transval i Oranje na jugu Afrike.

U Burskom ratu potomci nizozemskih doseljenika dugo su odoljevali nadmočnijem neprijatelju,
koji je iskrcao 250.000 vojnika.Tu je engleska prva u 20.st.uspostavila koncentracione logore.
(Učesnik u Burskom ratu bio je i Winston Churchil - Premijer V.Britanije u Drugom svijetskom
ratu.)
1902 g.Burske su države silom priojene britanskoj koloniji Južna Afrika, iz koje se izrodila
rasistička država - Apartheit Južna Rodezia.
XVIII./XIX. Stoljeće
* Vlasi se šire (spuštaju) u gradove gdje se počinju baviti trgovinom, obrtništvom - bogaćenjem poznati pod imenom CINCARI
* U vrijeme buđenja narodne svijesti (Ilirski preporod) Vlasi se priznaju se Srbima. Obogaćeni,
školovani i poduzetni, daju duhovni pečat političkoj Srbiji (šireći svoje duhovno nasljeđe:
otimačinu, prijevaru i podvalu - "snalaženje" ("snađi se druže!")
Sa njima na zapad doseljavaju i pravi etnički Srbi u vrijeme Austro-ugarske, Kraljevine Jugoslavije
i SFNRJugoslavije.
XX stoljeće
1901.g. U Zagrebu se pojavio prvi TAXI - osobni automobil (vozio u Mesničkoj ulici), vlasnik Ferdinand
Budicki , bravar i trgovac, dovezao se njime iz Beča.
* Guglijelmo Marconi(talijanski fizičar)svojim je bežičnim telegrafom prvi u povijesti uspostavio je
vezu izmađu Engleske i New Faunlanda,preskočivši elektromagnetskim valovima Atlantski ocean.
(Do tada se vjerovalo,da će se poruke izgubiti u svemiru zbog zaobljenosti Zemlje.) (vidi 1844g.)
1902 g.(31.svibnja) Mirom u Pretoriji Velika Britanija se domogla do tada samostalnih republika u
Južnoj Africi:Transvala i Oranje, bogatih zlatom i dijamantima. Time je završen Burski rat u
kojem su potomci nizozemskih iseljenika dugo odoljevali engleskim kolonijalnim osvajačima,
čije je okrutno ratovanje izazvalo zgražanje tadašnje Evrope. (Sudionik je bio i W.Churchil)
U engleskim koncentracijskim logorima - među prvima u povijesti, u okrutnim su uvjetima umrle
tisuće civila - Bura.
(Potomci nizozemsklih doseljenikau Južnoj Afici tim su mirom priznali vlast Velike
Britanije.Englezi su trebali čak 240.000 vojnika da slome burski otpor. )
1903.g. Vrhunac protumađarskog pokreta u Hrvatskoj.
(Demonstracije sveučilištaraca i veliki narodni zbor u Zagrebu, Osijeku, Križevcu, Karlovcu,
Brodu, Senju, Gospiću, Sušaku i dr. a Dalmacija i Istra prosvjeduju kod kralja.)
Kralj uklanja Khuena. (ovaj nestaje kao političar)
* (10. i 11. lipnja ) u krvavom urotničkom obračunu oficira ubijen je srpski kralj Aleksandar
Obrenović, njegova žena Draga Mašim, njezina brača Lunjevici, premijer Cincar Marković,
nekoliko ministara i generala. Mrtva tijela izbačena su kroz prozor beogradskog dvora uz mahnitu
pucnjavu i poklike: "Nema više tiranina!"
(Posljednji Obrenović vladao je nerazumno. Tri puta je ukinuo ustav i dvorskim udarima promijenio
12 vlada, a največi skandal izazvao je brakom s udovicom Dragom Mašim. Bijes oficira podjario je
dobrim odnosima s Austro-Ugarskom, čime je za kratko omeo stari velikosrpski plan o prodoru na
Zapad.)
Nečuveni pokolj zaprepastio je evropske dvorove, pa je čak i Britanija dugo odbijala priznati
dinastiju Karađorčevića, zbog krvavog prijestolja.
* Počeo Ilindenski ustanak. Na vjerski blagdan Sv. Ilije počeo je Ilindenski ustanak za oslobođenje

Majedonije i Odrinske Tračke od osmanske vlasti. Vodila ga je Tajna makedonsko – odrinska re –
volucionarna organizacija VMRO. Ustanak je ugušen 12. kolovoza iste godine.
1904.g. Brača Antun i Stjepan RADIĆ osnivaju Hrvatsku pučku seljačku stranku. (protiv je Hrvatskougarske nagodbe, zalažući se za tiješnju suradnju svih slavenskih naroda u Monarhiji.)
1905.g. Osnovana stranka Hrvatsko-srpske koalicija na čelu sa F. SUPILOM I A. TRUMBIĆEM.
(u nju ušle Hrvatska Napredna i Srpska narodna stranka koji zastupaju ravnopravnost Hrvata iSrbavjerujući da je to jedan narod.)
* Koalicija pobjeđuje na izborima u Dalmaciji, no ubrzo se raspada.
(jer ju je, a naročito Srbe u njoj tukao glas, da je oslonac velikosrpske politike u Hrvatskoj.)
1906.g. Hrvat SLAVOLJUB PENKALA patentirao prvu tehničku olovku na svijetu.
* (25.veljače) U Honefu na Rajni rodio se Boris Papondopulo - hrvatski skladatelj i dirigent.
Autor je više od 440 glazbenih djela. (U šest desetljeća dugoj karijeri Papunodopulo je vodio operne
orkestre u Zagrebu, Rijeci, Sarajevu i Splitu.
* (3.ožujka) Suradnik zvjezdarnice u Heidelbergu August Kopf snimio je nepoznati planetoid koji
se kreče između Marsa i Jupitera po eliptičnoj putanji oko Sunca.
To svemirsko tijelo, promjera 30 kilometara, nazvao je CROATIA, u čast Hrvatskog
prirodoslovnog društva u Zagrebu.
1907.g. Osnovana Pokrajinska organizacija Jugoslavenske socijaldemokratske stranke za Istru.
1908.g.Bosna i Hercegovina pripojena je Austro-Ugarskoj Monarhiji,temeljem berlinskog kongresa i
engleske inicijative.na engleski prijedlog. čime se poslije duge turske okupacije.,kao stara hrvatska
zemlja opet sjedinila sa maticom Hrvatskom.
* (dolazi do izdajničkih procesa u Zagrebu i Beču - Supilo napušta Koaliciju, a vodstvo u njoj
preuzima Svetozar Pribičević, vodeći politiku sporazumjevanja s Mađarima, na štetu rješenja
"Hrvatskog pitanja".)
1909.g. Franskopanski kaštel u Omišu (iz XIII. stoljeća) srušili mještani zbog izgradnje stanova i škole.
* Poč. XX. st. Fra MARUN (franjevac i arheol. amater) okuplja časne Hrvate odkupljuje utvrdu
KNIN od nekog građevinskog poduzetnika, kojem je Austrija prodala utvrdu kao građevni materijal.
Utvrdu KNIN poklanja Muzeju hrvatskih starina u Kninu, koji od tog vremena djeluje.
* Zagreb dobiva električnu rasvjetu, pa je Jelačičev trg zasvijetlio kao "plesna dvorana."
( 1898 g. u Zagrebu je bilo samo 1050 plinskih i 347 petrolejskih lampi)
1910 g. U Zagrebu prvi puta je vozio električni tramvaj ( jer sve do 1907g. nije bilo električne centrale)
Vozni park se sastojao od 28 motornih kola i 14 otvorenih prikolica. (1911g. prevezeno je više od 43
milijuna putnika u gradu s oko 80.000 stanovnika. ( vidi 1891.godinu)
* Kraljevina Italija napala Tursku,(poslije neuspjeha u Etiopiji) kako bi se dočepala njezinih
afričkih posjeda.( Tako se Italija posljednja uključila u kolonijalnu podjelu svijeta, a evropske su
velesile dopustile okupaciju Tripolia,Cirenaike i Dodekaneskog otočja u Egejskom moru,dok je
sama Turska ustuknula,kad je talijanska flota bombardirala ulazu Dardanele )
Talijansko kolonijalno carstvo se održalo do sloma fašističkog režima ( 1943 g. )
1912.g. Prvi hrvatski alpinisti penju se na KLEK čime 10 godina ranije od Slovenije započinje alpinizam
u Hrvatskoj. (danas hrv. alpinizam spada među prvih 10 zemalja svijeta - svjetski poznati tereni
su: Paklenica - Anića Kuk sa cca 300 m visokom stijenom, suhom već u proljeće, težine 9 i Klek sa
150 m visokom stijenom.
1912./13.g. Traje BALKANSKI RAT protiv Turaka.
(zajedničkim djelovanjem Srbije, Crne Gore, Grčke i Bugarske uspješno oslobađanju svoje
područje.)
* U Hrvatskoj vlada Austro-Ugarski namjesnik ban SLAVKO CUVAJ, koji vlada neustavno,uvađajući
apsolutističku vlast uz upornu potporu Koalicijske stranke.
(hrv. mladež pokušava 2 x atentat - u Slavoniju sve više se naseljavaju Mađari - niču mađarske
škole.)

1913.-1917.g. Hrvatskom upravlja novi povjerenik - ban IVAN SKERLETZA.
(radnik Stjepan Dojčić pucnjem pokušava atentat - Koalicija još uvijek podupire mađarizaciju i
sad je jasno da ne predstavlja Hrvate.)
* Austro-ugarski vrhunski špijun počinio samoubojstvo, budući da je otkriven da je Rusima za velike
novce odao tajne austrijske planove za I. svjetski rat (posljedica je katastrofalan poraz austrijske
vojske u Galiciji sa stotinama tisuće poginulih, među kojima su bili i Hrvati.
* (10 kolovoza) Završava II Balkanski rat u kojem su se Bugarska i Srbija dograbile zbog podjele
od Turaka tek oslobođene Makedonije. (Bugarska je pretrpjela poraz, jer su se Grčka i Rumunjska,
pa čak i Turska pridružile Srbiji.
Mirovnim ugovorom u Bukureštu Makedonijajepodijeljena natri dijela: bugarski, grčki i srpski,danas nezavisnu Republiku Makedoniju.
1914.-1918.g.Traje I. svjetski rat, kojemu je povod srpski atentat na Austro-ugarsko
prijestolonasljednika FERDINANDA u Sarajevu.(od 1903 g.treče političko velikosrpsko ubojstvo)
(centralne sile: Njemačka,Austro-ugarska protiv Antante:V. Britanija, Francuska Rusija, a poslije i
Italija.,
Hrvati, kao Austro-ugarski podanici morali su ratovati na ruskom (Galicija), srpskom (Drina) i
talijanskom ratištu (na Pijavi)
U I. svjetskom ratu ratu poginulo 130. 000 Hrvata
* (17.ožujka) umro je Antun Gustav Matoš, veliki hrvatski književnik i domoljub - politički pravaš,
kritičar iznimno oštrog pera.
1915.g. Osnovan Jugoslavenski odbor u inozemstvu, kojeg vode A. Trumbić, F. Supilo i Ivan Meštrović.(Program: rušenje Austro-ugarske, stvaranje južnoslavenske države, te protivljenje davanja
hrvatskih i slovenskih krajeva Italiji,kojoj je to obečano tajnim ugovorom u Londonu iste godine
ako uđe u rat na strani Antante )
Isti program izjašnjava i vlada kraljevine Srbije (Nikola Pašić) iako se čitavo vrijeme prikriveno
bori za Veliku Srbiju, želeći pripojiti Bosnu i Hercegovinu, Slavoniju, Srijem, Vojvodinu i dio
Dalmacije.
* Te godine tijekom Prvog svijetskog rata u pomorskoj bitci na Jadranu, austrougarski
zapovijednik podmornice U - 5 , Georg von Trapp (poručnik bojnog broda - rođen u Zadru - jedan
od najslavnijih austrougarskih podmorničara) najprije je znalački izbjegao eskadru francuskih
razarača, a zatrim je s 2 torpeda pogodio golemi francuski krstaš, zbog čega su mu eksplodirali
parni kotlovi, pa je za čas potonuo u dubine Jadrana sa 684 člana posade, među kojima i admiral
Sennes.
( U doba Prvog svijetskog rata francuski su ratni brodovi ulazili kroz Otrant u Jadransko more
ugožavajući austrijske pomorske puteve.)
* 18.svibnja prvi puta u povijesti spominje se pravni pojam "zločin protiv čovječnosti"u deklaraciji
Velike Britanije, Rusije i Francuske protiv turskog pokolja Armenaca.
* 24.svibnja Kraljevina Italija objavila je rat Austro - Ugarskoj (na nagovor Engleske) te pokrenula
veliku ofanzivu na širokoj fronti od Tirola do Jadranskog mora.
Sile Antante Londonskim su joj ugovorom obečale veliki austrijski teritorij,tj.hrvatsku obalu.
Usprkos neznatnom ratnom doprinosu, Rim se poslije Prvog svijetskog rata dočepao Istre, Zadra,
te otoka Cresa, Lošinja, Lastova i Palagruže, a zatim na prijevaru i grada Rijeke.
1916 g. (21.veljače) Odigrala se najkrvavija bitka Prvog svijetskog rata kod Verdena.
Zorom u 4 sata golema topovska granata 380 mm potresla je središte grada. To je bio početak razorne topničke vatre 6 njemačkih divizija, koje su dotad čekale u zaklonima. Njemačka bujica jurnula
je zatim na francuske položaje po planu, kojim je trebalo namamiti Francusku u užareni kotao
odlučujuće bitke, u kojoj bi francuski gubitci bili; 5 prema dva njemačka vojnika. Time bi
Francuska iskrvarila i pretrpjela poraz odkojeg a nema oporavka.
No Verden se pretvorio u krvavu klaonicu rovovskog rata; topovska vatra, bojni otrovi i juriši
bajunetama izmjenjivali su se neviđenom žestinom.

Na kraju Verden nije pao. Francuzi su izgubili 275.000, a Njemci 240.000 vojnika.
* Irski rodoljubi su podigli ustanak protiv britanske vlasti i u Dublinu proglasili Republiku Irsku.
Engleska je vojska krvavo ugušila taj ustanak, što je izazvalo zgražanje u cijelom svijetu.
Poslije izborenog statusa dominjona, Irska je tek 1949 g. stekla punu nezavisnost.
* (01.lipnja)Anglo - francuske armije jurnule su na njemačke položaje na rijeci Sommi, što je bio
početak još jedne najkrvavije bitke u Prvom svijetskom ratu. Samo prvog dana Britanci su
izgubili 57.000 ljudi. Tijekom višemjesečnih borbi (od 1.srpnja do studenoga)stradalo je
612.000vojnika na savezničkoj strani i 500.000 na njemačkoj strani.
(Počelo je sedmodnevnom topničkom vatrom. Smatrajući, da je njemačka obrambena linija
smrvljena, krenuli su Englezi s gustim redovima pješadije. Dočekali su ih smrtonosni rafali
njemačkih mitraljeza, koseči ih nemilice - oko 57.000 vojnika. )
( Zbog zastrašujućih gubitaka, a nikakvog napredovanja smjenjeni su tadašnji, a poslije slavni
maršali pobjedničke Francuske.
* (23.listopada) U Odessi (luka na Crnom moru u Ukrajini - tada carska Rusija) strijeljano je više
tisuća Hrvata (zarobljenika iz austro-ugarskh postrojbi u Prvom svijetsakom ratu) i bačeno u
Crmno more, jer su odbijali biti u "srpskoj dobrovoljačoj diviziji " i boriti se pod srpskom
zastavom za Srbiju na Solunskom frontu.(Čak i oni koji su nasjeli ideji "jugoslavenstva"nisu htjeli
služiti Velikoj Srbiji, iako je Nikola Pašić "novom izvoru žive sile" govorio :"Obečajte im pet
hektara plodne zemlje, jer neće imati tko da uđe u Srbiju," budući je poslije poraza Srbije u
Prvomsvijetskom ratu samo 113.000 srpskih vojnika stiglo na Solunski front.(čime Englezi nisu bili
zadovoljni.)
Zatajene grozote Odesse prvi je1918 g. otkrio pravaš Aleksandar Horvat u Hrvatskom Saboru,
nazvavši mobilizirane zarobljenike "silovoljcima". Ostaci buntovne divizije su tek na frontu dobili
jugoslavensko ime.
1917.g. Događa se revolucija u Rusiji - oboren carizam (veliki pobornik velike Srbije) Malobrojni
ali dobro organizirani boljševici (komunisti) pod vodstvom V.Ilića LENJINA,državnim udarom
osvojili su vlast u tada zaostaloj Rusiji i tako pokrenuli lavinu revolucija u Evropi 20.st Pod geslom(izgovorom) vladavine radničke klase,zloupotrebljavajući plemenite težnje za slobodom,jednakošću i socijalnom pravdom,gurnuli su svijet u krvave diktature,koje su do povijesnog sloma
komunizma 1990 g . odnjele blizu 100 miljuna ljudskih života - žrtava komunizma.
* U Prvi svjetski rat se upliće SAD (šireći ideju o samoopredjeljenju naroda)
* U Hrvatskoj jača narodni pokret "Zeleni kadar" (bjegunci iz Austro-ugarske vojske, težeći
oslobođenju i proglašenju Hrvatske Republike)
* Potpisana KRFSKA DEKLARACIJA(poslije pregovora između Pašića (Srbija) i
Trumbića(Jugoslavenski odbor) kojom se predviđalo sjedinjenje, temeljem jednakosti i
samoodredbe Hrvata i Srba i Slovenaca u ustavnu, demokratsku i parlamentarnu monarhiju pod
dinastijom KARAĐORĐEVIĆA.
* (9.srpnja)Britanske snage uz pomoć arapskih pobunjenika oslobodile su Jeruzalem od
višestoljetnoe turske okupacije - saveznik Njemačke),da bi ga 1920 g.London pretvorio u sjedište
svoga mandatnog teritorija Palestine.
1948 g. Britanci napuštaju Jeruzalem,kad je osnovana Država Izrael (kao žrtva 2. svetskog rata
zbog nepostojanja im domovine) Borbe su se sad nastavile sa Arapima,pa je Izrael 1967 g. u ratu s
njima zauzeo egipatski Sinaj,sirijsku Golansku visoravan,Gazu i Jordanski Jeruzalem
Vidi 1946 g.(3.*)
* (u veljači) poslije revolucije u Rusiji,revolucionarna vlada odmah je ukinula carsku tajnu policiju
"Ohranu"da bi Lenjin (zagovornik besklasnog društva) odmah poslije boljševičkog udara
(20.prosinca 1917 g.)uspostavio političku policiju "željznu šaku revolucije "zvanu "ČEKA"(Bila je
to preteča zastrašujučih policijaod Staljinova GPU-a i NKVD-a do KGB-a u novije doba.
Šef ČEKE bio je FeliksDžeržinski, koji ju je pretvorio u neviđeni stroj za ubijanje,a na poticaj
Lenjina:"Bez metkau čelo na licu mjesta ne ćemo ništa postiči." Crveni teror je pravdao i Trocki-

budući Staljnov protivnik:"Giljotina,taj sjajni izum francuske revolucije…"Džeržinski je poslušno
odgovorio:"Nama je sve dopušteno.Neka krv poteče potocima."
Statističari su izračunali,da je ČEKA u samo nekoliko mjseci pobila više ljudi nego caristička
OHRANA od 1825 g. Staljinove masovne čistke bile su samo logičan nastavak Lenjinovih
likvidacija i prvih koncentracijskih logora u Evropi.
* Hrvatska i Slovenija spašena od strahota ratnog razaranja Prvog svijetskog rata i austrougarske
obrambene taktike "Spaljena zemlja"
Austrougarski generali, prestravljeni prelaskom Italije na stranu Antante temeljem Londonskog
sporazuma, (kojim Englezi jamče Italiji dobivanje Dalmacije, ako uđu u rat na njihovoj strani, a
Talijani obečali da će u roku od mjesec dana otvoriti novo bojište -"brzi pohod na Dunav.") na
brzinu planiraju obrambenu liniju na Savi i Dravi - privremeno prepuštanje Hrvatske i Slovenije
Italiji uz primjenu taktike "Spaljena zemlja."
Tome se suprostavio austrougarski feldmaršal Svetozar Borojević (rođen kraj Hrvatske Kostajnice),
koji je uspostavio liniju obrane u dolini Soče. Kao zapovijednik nove 5.armije, sa 26 bataljuna
(slabo naoružanih Hrvata i Slovenaca, nasuprot 223 potpuno opremljenih talijanskih bataljuna
uspio je ne samo spasiti Hrvatsku i Sloveniju od ratnog razaranja i "Spaljne zemlje",(bušeči u
stijenama alpi topovske i pješačke bunkere,te rovove i skloništa i sileči Talijane danapadaju uzbrdo)
već je 1917 g.(24.listopada) uz pomoć njemačko-austrijske armije napao Talijane kod Kobarida i
munjevitom akcijom preko planinskih vrhova (2.300 m) prebacio 100.000 vojnika u talijansku
pozadinu i za 15-ak dana oni su osvojili cojelu Furlaniju, sve do rijeke Piave. (Talijani su se za tih
15 dana povukli čak 110 km, izgubivši 250.000 vojnika i 3.000 topva.)
Svetozar Borojević - "Lav sa Soče" istaknuo se 1878 g. u opsadi Sarajeva (aneksija Bosne)
1914/15g. pobjedničkom bitkom kod Kamarowa i kod Lipanivi-Limanowa spasio gotovo potpuni
slom na ruskoj fronti u Galiciji, a zatim organizirao uspješnu liniju obrane na karpatskim
plaqninama. Završetkom I svijetskog rata, iako najuspješniji vojskovođa tog rata i najodlikovaniji
austrougarski časnik, živjeći u siromaštvu - nepotreban ni jednoj državi,(Hrvatskoj zbog straha da
aktivira "Zeleni kadar",iako ima naslijeđene neorganizirane domobrane i cijelu austrougarsku flotu,
te Srbiji, jer je iz neprijateljske vojske, a Astriji, jer je kao gubitnik u rasulu.)
Umro je 1920 g.od srčanog udara u Klagenfurtu - Celovec.
1918.g. (5.-6. listopad) U Zagrebu osnovano NARODNO VIJEĆE Slovenaca, Hrvata i Srba, kao
njihovo političko predstavništvo,a za 5 dana u njega ulazi i Hrvatska Koalicija (osiguravši prevlast
u njemu-predsjednikAnton Korošec(slovenac)potpredsjednici:Sv.Pribičević i A.Pavelić)
* Kralj KARLO (1916.-1918.g) izdaje proglas o pretvaranju Austro-ugarske Monarhije u saveznu
državu samostalnih naroda, što Narodno vijeće SHS-a odbacuje.
* Hrvatski Sabor (29. listopad ) raskida sve veze s državom Austro-ugarskom, proglašava Hrvatsku
nezavisnom državom, te pristupa zajedničkoj državi SHS, priznajući Narodno vijeće u Zagrebu za
vrhovnu vlast.
(Narodno vijeće imenuje zemaljske vlade za Sloveniju, Hrvatsku i Slavoniju, Bosnu i
Hercegovinu,Dalmaciju,Crnu Goru i Istru (koju,međutim zaposjeda talijanska vojska, iako je
Hrvatskoj ostala domobranska vojska i ratna mornarica – 300 brodova,među kojima 12 golemih
topovnjača i 11 krsarica, kao9 i utvrde duž hrvatske obale.)
* 31.listopada (noću, u diverzantskoj akciji dvoje Talijana – explozivnom napravom) potopljena je
u pulskoj luci austrtougarska zapovijedna oklopnjača Viribus Unitisu, povukavši u dubinu 250
članova posade sa 1.hrvatskim admiralom Jankom Vukovićem Potkapelskim, iako je radiom
odmah izvjestio saveznike, da njegova flota vije stijegove prijateljske države SHS (trobojnicu sa
trodjelnim grbom u sredini: Dalmacije,Hrvatske i Slavonije i Krunom iznad) te dobio potvrdni
prijem,čime je završio rat na Jadranu. (diverzanti su uhvačeni iste noći,ali je bilo već prekasno za
spašavanje.)
Italija je slavila te diverzante,kao junake, iako su počinili jedan od največih zločina u pomorskoj
povijest.

* Srpska vlada, međutim nije priznala ni državu SHS, ni Narodno vijeće.
* 9.Studenog uz nagovor Antante, potpisana je nova Ženevska Deklaracija o spajanju Država
SHS i Kraljevine Srbije u jednu demokratsku državnu federaciju (potpisnici su: predstavnici
Kraljevine Srbije, Jugoslavenskog odbora i Države SHS.)
* Srpska vlada odbacuje Ženevsku Deklaraciju (kao što je to ranije učinila s Krfskom) želeći
pregovarati samo s Pribičevićem (čelnikom Koalicijske stranke u Zagrebu)
* Od straha da Antanta (kao pobjednik rata) ne bi podijelila Hrvatsku (dio Srbiji, dio Italiji, dio
Austriji) Narodno vijeće pristaje na sjedinjenje sa Srbijom i Crnom Gorom (unatoč otporu Radića,
koji ukazuje na drugačije raspoloženje naroda i na kontinuitet hrvatske države kroz povijest.)
"HRVATI, NE SRLJAJTE KAO GUSKE U MAGLU"
Pod kraj 1.svijetskog rata kada su se krojile granice novih država u Evropi i kad je već postojala
Država SHS sa središtem u Zagrebu,koju su činili dijelovi habzburškog carstva
(Slovenija,Hrvatska,Dalmacija, Istra,BiH i Vojvodina) francuski general tajno poručuje Srbiji,da
100-tinjak srpskih vojnika prijeđe Savu,Dravu,Dunav i Drinu stupi na austrougarsko tlo iz političkih
razloga. Istodobno je srpski premijer N.Pašić tražio da u oči primirja srpska vojska što prije uđa u
Vojvodinu i BiH. U toj zakulisnoj igri,kako bi Kraljevina Srbija što više politički i teritorijalno
ojačala u pregovorima o budućoj jugoslavenskoj zajednici. Pod zaštitom srpskih bajuneta
25.studenoga 1918 g.u Novom Sadu organizirana je velika narodna skupština,koja je odlučila
da se Vojvodina odmah ujedini (bez odluke u Zagrebu) izravno s Kraljevinom Srbijjom.(bila je to
podvala - državni udar,jer od 755 izaslanika bilo je čak 578 srpskih predstavnika,iako su Srbi
u Vojvodini činili samo 30%stanovništva.)
Takav isti scenarij državnog udara nije uspio u BiH. Malo zatim velikosrpska je politika zbrisala
stare granice pokrajina podjelom na neprirodne banovine,čime je Hrvatska izgubila Boku Kotorsku
i Srijem sa Zemunom i Petrovaradinom,pa je s tim teritorijem Kraljevina Srbija ušla u Kraljevinu
Jugoslaviju 1920.godine.
* Srpski prijestolonasljednik A. Karađorđević (1. prosinac 1918.g.) proglašava uspostavu
zajedničke države,(nakon samovoljno ispuštenih bitnih odredaba Izvršnog odbora Narodnog vijeća
iz Zagreba,koje je pročitao potpredsjednik A.Pavelić) i iako hrvatski sabor to nije potvrdio.
(Tako je i Narodno vijeće izdalo narodne interese, omogučujući uvođenje centralističkog
velikosrpskog reakcionarnog poredka).
* (20.prosinca) osnovan je medicinski fakultet u Zagrebu, odlukom Hrvatskog sabora.(18.svibnja
1918 g.dr.Drago Perović počeo je studentima tumačiti anatomiju.)
* (24.prosinca 1918 g.) Oslobođeno je Međimurje. Hrvatske postrojbe sastavljene od domačih
dragovoljaca i domobrana pod zapovjedništvom Slavka Kvaternika (bivši pobočnik austrijskog
feldmaršala Borojevića) u jednom jedinom danu oslobodile su Međimurje i vratile ga u krilo matice
hrvatske. Borb iza Međimurje nije pomagala srpska vojska,iako je već stvoreno Kraljevstvo SHS
Beograd se slijepo držao Antantine demarkacione crte,kojom bi Međimurje mirovnim pregovorima
najvjerojatnije pripalo Mađarskoj,no siloviti hrvatski udar natjerao je mađarskog okupatora u bijeg.
(Mađarski zapovijednik u Čakovcu prosvjedovao je:"..Na temelju kojeg su prava Hrvati prodrli u
Međimurje?" i odmah je dobio jasan odgovor: "Međimurje je samo naše - hrvartsko,a ako ga
želite,pokušajte oružjem!" ( U dvorcu Trrianon pokraj Pariza od 2. do 4.lipnja 1919 g. sile Antante
utvrdile su ugovor s Mađarskom, kao sudržavom Austrougarske, kojim se utvrđuje povratak
Međimurja Hrvatskoj, kao i odricanje prava Mađara na grad Rijeku, koju su prisvojili lažnom
"Riječkom krpicom "1868 g.)
Mađarskaje 1941 g.ponovo zaposjela taj hrvatski kraj,koji je pobjedom antifašista zauvijek
vraćen domovini Hrvatskoj.( Unatoč pokušajima nasilne mađarizacije,zahvaljujući katoličkoj crkvi
i narodnoj pjesmi, Međiurje je sačuvalo svoj nacionalni i domoljubni osjećaj. Svoje najteže
trenutke,Međimurje je doživjelo u danima raspada Austro - Ugarske, kada je razularena mađarska
vojska pljčkala selai bez milosti tukla i ubijala hrvatsko stanovništvo.)

* (1.veljače)Buknula pobuna u Boki Kotorskoj, koja je potresla temelje već iznemogle AustroUgarske monarhije, ispalivši 1. buntovnički hitac iz admiralskog bojnog krstaša Sankt Georga,stav
-ljajući cesarskog zapovijednika u kućni pritvor.Pobuni se ubrzo pridružilo 40 brodova s oko 500
mornara.
Pobuna nije imala izglede na upjeh,jer nije pridobila vojsku na obalnim utvrdama,niti je iskoristila
nadmoć svojih topova.Verć trečeg dana iz Pule je stigla divizija bojnih krstaša,pa su se pobunjenici,
opkoljeni i s kopna i s mora morali predati. Kazna je bila blaga: Četri mornara su strjeljana, a od
800 uhičenih, samo je 30-ak ostalo u zatvoru do sloma Austro-Ugarske.
1919.g. U Beogradu osnovana Socijalistička radnička partija Jugoslavije (komunisti)
* U Zagrebu osnovan Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) koji djeluje tijesno povezan s
Partijom.
* (6. sijećnja) kralj Aleksanar Karađorđević (nokon atentata na Stjepana Radića) proglasio je
monarhističku diktaturu, odbivši federaciju,kao rješenje jugoslavenske krize. Ukinuo je Ustav i svu
vlast preuzeo u svoje ruke,te upotrebom grube sile pomoću jedine režimske stranke,(zabranio je
Stranku prava,Komunističku stranku i dr.) vojske i policije pokušao nametnuti "jugoslavenstvo,"
kao masku za njegov velikosrpski režim - potpuni povijesni promašaj
* U SAD-u za vrijeme predsjednika Wilsona 157 000 Hrvata potpisalo je prosvjed zbog srpskog
terora u domovini.
* (28.lipnja) njemačko izaslanstvo (pritisnuto ultimatumom pobjednika Prvog svijetskog rata o
ponovnom marširanju …) konačno potpisalo Versajski mirovni ugovor, kojim službeno završava
Prvi svijetski rat.
(Versajskim ugovorom Njemačka je ostala bez velikih teritorija na istoku predajući sve kolonije
pobjednicima. Uz to su joj nametnute ogromne ratne odštete, okupacija Rajnske oblasti, te radikalna
ograničenja vojne i pomorske sile. "To je osuda na samoubojstvo sa zadrškom" ustvrdio je tadašnji
njemački kancelar Scheidemann. Sveopća gospodarska opterećenost, nezaposlenost, siromaštvo i
beznađe zahvatilo je njemački narod.)
Ubrzo se pokazalo, da osvetnički diktat pobjednika nije mogao biti jamstvo trajnog mira, jer je
njemački ravanšizam uskoro bacio svijet u novi, još krvaviji rat.
(Stvaranje Kraljevine Jugoslavije također je plod tog osvetničkog Versajskog mira, nasuprot
stvaranju države SHS - federacije "južnoslavenskih" naroda bez Kraljeevine Jugoslavije.)
* (12.rujna 1919 g.) Na očigled talijanske okupacijske vojske talijanski pjesnik i ratni huškač G. D,
" Annunzio ušao" je u Rijeku sa svojim fašističkim batinašima-pljačkašima uz vatrene govore, dok
je talijanska vojska samo gledala to "nasilno događanje naroda". (Najme, poslije sloma AustroUgarske imperijalni Rim nije odustao od okupacije grada Rijeke, koji je pripao Hrvatskoj
tj.Kraljevini SHS. "Treba sprovesti Londonski ugovor"govorili su talijanski državnici, a u Rijeci
stvoriti političke prilike, da s vremenom pripadne Itasliji.)
Tako je podkraj 1920g. Rijeka Rapalskim ugovorom proglašena "slobodnom državom", pa je
talijanska vojskasada "otjerala" D/ Annunzi-a, koji je pobjegao s nekoliko kamiona opljačkane robe.
1924 g. Beograd je Rimskim paktom Rijeku prepustio grabežljivom susjedu.
* (28.studenoga)Poslije dvogodišnjeg državnog provizorija u Kraljevstvu SHS glasovalo se o sastavu
Jugoslavenske Ustavotvorne skupštine. Glavne srpske stranke:Demokratska i Narodna radikalna
stranka osvojile su 91 mandat, KPJ-u58, Radičeva,a HPSS 50 mandata.
Izborni sustav bio je krajnje nepravedan,jer je u Srbiji za jednog izaslanika trebalo 3212 glasova,a u
Hrvatskoj čak 4720glasova.(ženama i vojsci bilo je uskračeno izborno pravo.
* Vlada Kraljevine Jugoslavije u Beogradu objavljuje OBZNANU, kojom zabranjuje rad KPJ i SKOJa, te Hrvatsku Stranku Prava, kao i druge stranke federalističke orjentacije.
Ugovorom u Rapalu, Jugoslavenski odbor (Trumbić) prepušta Italiji hrvatske krajeve na nagovor
Antante: Istru, Lošinj,Crers, Lastovo i Palagružu i Zadar,dok su Rijeku već ranije zauzeli.
(Supilo podnio ostavku,razočaranutopijskom idejom da će Beograd spasoto hrvatske krajeve od
talijanskih prisezanja.)

* Izgrađen i pušten u promet PANAMSKI KANAL.
* U SAD-u žene stiću pravo glasa. (u Francuskoj 1945.g.)
1920 g.(12.studenoga) Rapalskim ugovorom Italija nakon Prvog svijetskog rata pod utjecajen
V.Britanije, (a temeljem Londonskog ugovora iz 1915 g.- s Jugoslavenskim odborom:Supilo
Trumbić) anektira dio Kranjske, Istru, Zadar, otoke Cres, Lošinj, Lastovo i Palagružu, a Rijeka
postaje samostalna država sa izravnom kopnenom vezom s Italijom. Odluku je donio Beograd, a
država SHS morala potpisati.
(Te godine 53.000Hrvata iselilo se iz Kraljevine SHS, a oko 100.000 Hrvata i Slovenaca odlazi na
zapad; U Trst, Rijeku i Pulu kolonizirano je 30.000 novih ljudi.)
1924 g. Italija prisvaja Rijeku.
1941 g. 10.travnja stvorena je NDH - Nezavisna Država Hrvatska s granicom na Drini
-inicijativom Njemačke poslije propasti Kraljevine Jugoslavije, s time da tzv.saveznice; Mađarska
okupira Baranju i Međimurje, a Italija okupira Dalmaciju od Zadra, Hrv.Primorje, Istru i dio
Gorskog Kotara.(Dalmatinskom Zagorom i dijelom Hercegovine haraju Četnici.)
1943 g. kapitulacijom Italije, dalmatinska obala, Rijeka i Istra vračene su matici Hrvatskoj, ali pod
okupacijskom vojskom Njemačke.
1945 g. u svibnju partizani ulaze u Trst, ali pod utjecajem Engleske ubrzo se povlače, jer je
svorena ZonaA i B.(4.000 do 6.000 ljudi - Talijana prema objektivnim istraživanjima partizani su
bacali u 30-ak fojbi - jama ma podrućju Istre i Slovenskog primorja.)
1947g. i 1954 g. Pariškim i Londonskim sporazumom Trst je vraćen Italiji, dok ostali dijelovi
Istre pripadaju komunističkoj Jugoslaviji.(1947. s optantima iz Slovenije u Italiju je otišlo oko
225.000 ljudi- Talijana, među kojima do 35.000 Hrvata i Slovenaca.)
1975 g.potpisani su Osimski sporazumi, koji su riješili pitanja razgranićenja.
1983 g.Rimskim sporazumom riješena su pitanja naknade za imovinu izbjeglim talijanima i
talijanske ratne štete.
1992 g.potpisan sporazum s Italijom o uspostavi diplomatskih odnos, te zatim o sukcesiji
bilateralnih ugovora uključujući Osimske sporazume.
* U Vukovaru održan II. kongres na kojem je Partija nazvana Komunističkom partijom Jugoslavije
(KPJ)
1921.g. Nastaje LABINSKA REPUBLIKA, proizašla iz štrajka labinskih rudara protiv fašističkog
nasilja u Istri (8. travnja razbija je talijanska vojska)
*. 28. Lipnja ustavotvorna skupština u Beogradu donaša VIDOVDANSKI USTAV kojim se uvađa
unitarizam, centralizam, monarhija i velikosrpska prevlast.
(priznaju se samo tri plemena (hrvatsko, slovensko i srpsko) jugoslavenskog naroda.)
* (1.ožujka) došlo je do opasne protu lenjinske - boljševičke pobune u pomorskoj bazi Kronstadt
(blizu Petrograda - onih istih mornara, koji su 1917 g. ispalili 1. hitce na Zimski dvorac.)
Sada su tražili izbore za sovjete s tajnim glasovanjem, te slobodu govora i tiska (narodnu
demokraciju od čega se Lenjinu dizala kosa na glavi.)
Tri juriša Crvene armije na njih propala su, pa ih Lenjin preko generala Tuhačevskog napada s
neruskim odredima Tatara,Baškira i Letonaca, a iza njih uputio specijalne odrede ČEKE radi
strjeljanja u leđa svakog malodušnika u borbi. Pobuna protiv boljševičke tiranije ugušena je u krvi.
(više od 2.000 smrtnih presuda i 5.000 zarobljenika, koji su skončali u koncentracionim logorima.
8.000 pobunjenika prebjeglo je u Finsku i spasilo se.)
Znajući da Kronstadt nije želio ni bjelogardijce, ni boljševičku vlast, Lenjin je zapovijedio da se u
buduće "sve koji pokažu vrh nosa, strijelja bez milosti."
1922 g.(28.listopada)Benito Mussolini(fašistički vođa) ušao u Rim pokrenivši 60.000 jurišnika uz moto:“Ili će vlast predati nama,ili ćemo je sami uzeti.” ( vidi 1936 g. i 1943 g.)
Kralj Vitorio Emanuelle III neočekivano mu je dao mandat za sastav talijanske vlade.
(Zapad je ispočetka slavio Mussolinija kao političkog genija (miljenik i sdaveznik Engleza), ali se
otrijeznio pred njegovim agresivnim apetitima i savezništvom s Hitlerom .

1923 g.(31.prosinca)Kraljevina Italija donjela dekret o potpunoj talijanizaciji okupiranih hrvatskih
krajeva,iako je obečala da će poštovati lokalne obićaje. Poslije promjene imena hrvatskim
mjestima, zabranila je davanje "smiješnih" imena novorođenoj djeci.(Sve do 1943g. Hrvatima su se
nasilno mijenjala imena i prezimena u "navodno" stari talijanski oblik.)
1924 g. (Podravska Slatina,24.ožujka - 1924 g. ) živio je i djelovao hrvatski glazbeni velikan Milko
Kelemen(suvremeni, avangardni skladatlj svijetskog glasa.)
* (2.lipnja) američki Kongres priznao je američkim Indijancima - starosjediocima pravo na
državljanstvo poslije stoljeća progona i "civiliziranja" zbog kojega danas u SAD-u živi samo 500
tisuća od nekadašnjih milijun i pol Indijanaca a od toga tri četvrtine boravi još u rezervatima.
1925 g. (25.sijećnja) umro je hvaranin Ivan Vučetić - visoki policijski dužnosnik u La Plati - Argentina.
On je stvorio praktičan sustav razvrstavanja otisaka prstiju iz kojeg se razvila daktiloskopija - nezamjenjiva u kriminalistici. (On je prvi odkrio da su papilarne crte prstiju nnepromjenjive i
neponovljive među ljudima. Na dan smrti argentinski parlament je prekinuo sjednicu, počastivši ga
največim pohvalama.)
1927.g.Radičeva HSS i Pribičevićeva demokratska stranka stupaju u Seljačko demokratsku koaliciju,
vodeći zajedničku borbu protiv centralizma
1928.g. 20. lipnja - Izveden atentat na STJEPANA RADIĆA usred Narodne skupštine u Beogradu.
(pištoljskim hicima smrtno ranjeni hrvatski zastupnici: PavaoRadić, Đ.Basariček(odmah poginuo,
Stjepan Radić (preminuo u bolnici) Ivan Granđa i Ivan Pernar. Atentat je izveo radikalni zastupnik
Siniša Račić - podanik Kralja Aleksandra Karađorčevića, mirno i bez ometanja sa pet metaka,
udaljivši se potom mirno iz skupštine.
Vijest o nečuvenom krvoproliću izazvala je u Hrvatskoj masovne prosvjede protiv krvave vlade.
Ubojica je izveden pred sud tek u svibnju 1929 g.(u doba Aleksandrove diktature, a branilo ga je 28
odvjetnika slaveči ga kao srpskog juaka) U srpskoj lakrdiji dobio je 20 godina robije, jer je navodno
pucao u afektu i samoobrani, a kazni je služio u jednoj vili u Požarevcu, slobodno se šečući gradom.
Tek 1944g.uhvatili su ga partizani u okolici Beograda i srijeljaji zbog tog krvavog zločina.
1929.g. U SAD-u vlada velika RECESIJA.
(spaljivane su i proljevane velike količine hrane - mlijeka i dr. ne bi li se održale cijene, dok se u
svijetu umiralo od gladi. Mnoge su tvornice propadale, a velika nezaposlenost rasla.)
* 6 siječnja kralj Aleksandar uvađa DIKTATURU.
(ukida ustav, raspušta skupštinu a država dobiva ime KRALJEVINA JUGOSLAVIJA. Imena
naroda, zastave i grbovi zabranjeni su, kao i sloboda govora.- uvedena cenzura)
* Diktatura je rodila nepomirljivu nacionalističku skupinu USTAŠA, okupljenih oko dr. Ante Pavelića
u inozemstvu.
Također je naglo ojačala jednako nepomirljiva ilegalna KPJ Jugoslavije, koja 1928. Godine izabire
za političkog sekretara Mjesnog komiteta u Zagrebu JOSIPA BROZA TITA.
1931.g. ubijen je Milan Sufflay - poznati povijesničar i albanolog svijetskog glasa po izravnom
nalogu iz Beograda tijekom diktature režima Aleksandra Karađorđevića u Kraljevini Jugoslaviji,
koji se krvavo obračunavao sasvim protivnicima, pa bili oni i znanstvenici. Uzrok je bilo
znanstveno istraživanje o neslavenskom podrijetlu Hrvata. Znao je govoriti: "Posve mi je svejedno,
živim li u maloj tamnici, ili velikoj, koja se zove Hrvatska."
(Provladine novine otvoreno su prijetile:"Lubanje će prskati"- Umorstvo je smišljeno u stanu
generala Belimarkovića, a izveli su ga batinaši "Mladi Jugoslavije.")
Veliki umovi Albert Einstein i Heinrich Mann javno su prosvjedovali protiv apsolutističke vlasti, te
užasa i strahota počinjenih nad hrvatskim narodom.
Veliki znanstvenik i domoljub počiva uz Stj.Radića u grobnici hrvatskih mučenika na zagrebačkom
Mirogoju
* Kralj Aleksandar je prisiljen vratiti ustav (nametnuti ustav, jer ga nije donijela Skupština, jer je
bio apsolutistički i unitaristički.)

1932.g.Seljačko-demokratska koalicija pod vodstvom VLATKA MAČEKA donaša Zagrebačke
punktacije, kojima ističe demokraciju i narodni suverenitet, osuđuje srbijansku hegemoniju i
diktaturu, tražeći novo uređenje državne zajednice.
1932 g.(6./7.rujna) gerilsko-diverzantsku akciju pod nazivom Velebitski ustanak izvela je skupina
ustaša pristigla iz tadašnjeg talijanskog Zadra, te bombama i strojnicama napala žandarmerijsku
postaju, kuče dvojice jugoslavenskih podoficira,presjekli telefonske žice s Gospićem,te otvorili
paljbu na žandare u podvelebitskom selu Brušane, kraj Gospića.(ukupna šteta 64.999 din.i 50 para.)
Tom akcijom željelo se pokrenuti ustanak protiv diktature kralja Aleksandra Karađorđevića.
U doba največeg velikosrpskog nasilja samo su komunisti pod utjecajem Moskve i ustaše
zagovarali oružani otpor - ostvarujući jedni komunističku Jugoslaviju, a drugi samostalnu Hrvatsku.
(Partijski tisak Proleter pozivao je hrvatski narod na oružje, kako bi pomogao "necionalnim
revolucioarima - ustašama,"ali već 1934 g.CKKPJ se ogradio od atentata na kralja Aleksandra u
Marseillesu, zagovarajući "revolucionarnu borbu masa", a ne pojedinačne napade.)
1933. g. Nadbiskup Bauer je za privremenog upravitelja župe u Sv. Ivan Zelini imenovao ALOJZIJA
STEPINCA, koji je na toj dužnosti ostao nekoliko mjeseci zbog neprihvaćanja i nezadovoljstva
većine župljana.
1934.g.Jugoslavenski Kralj Aleksandar pogiba u atentatu u Marseilu za vrijeme posjeta Francuskoj.
(atentat su izveli ustaše! Ili makedon. str. VPUMJ?)
Vlada i dalje progoni komuniste i federaliste pomoću žandarmerije (ubijajući: u Sibinju kraj
Broda 15 ljudi, Primoštenu, Gospiću, Senju) zbog čega se osnivaju poluvojničke Hrvatska
seljačka i građanska zaštita.
* Predsjednik SAD-a RUZVELT uvađa radi izlaska iz gospodarske krize Recesije: NEW DILL i tako
postao prvi državnik koji je uvidio da se država mora mješati u gospodarstvo ali tako da daje kredite
tvrtkama za gospodarski oporavak.
1935 g.Na iborima u Kraljevini Jugoslaviji udružena koalicija dobiva 37,4 % glasova, a 1938.g.
dobiva 44,9 % glasova.
* (24.studenoga) Svečano je "otvoren" spomenik( danas hrvatskoj himni) u klanječkom Zelenjaku
(Zagorje)u spomen 100-toj obljetnici nastanka domoljubne pjesme"HRVATSKA DOMOVINA"A.Mihanovića(Svečanom činu nazočilo je 20.000 ljudi:hrvatski uglednici,umjetnici,narodni
zastupnici i klanječki seljaci - unatoč kiši i prijetnjama velikosrpske žandarmerije i vlasti,uz
pjevanje domoljubnih pjesama (Tedašnje novine su zapisale:"sva okoljna sela podigoše slavoluke i
kuće se ponosno okitiše hrvatskim zastavama)
* (13.ožujka) Mahatma Gandi je u Indiji (engleskoj koloniji) pokrenuo nenasilu kampanju građanske
neposlušnosti golemih razmjera za oslobođenje protiv engleske kolonijalne vlasti.
(Stotine tisuća Indijaca uputile su se prema moru da sakupljaju sol i time oslabe engleski monopol.
Druge stotine tisuća mirno su prosvjedovale u gradovima.)
Ti prosvjedi su doveli u konačnici do uhićenja Mahatma Gandija, što je bila samo predigra duge
borbe za nezavisnost do koje je došlo 1947 g.
1936g. Fašistička Italija na čelu sa Musolinijem oružano napala i pokorila Etiopiju. Evropa je na
to “slegnula ramenimma”a LIGA NARODA(danas UN) na inicijativu Londona uspostavila sankcije
objema stranama, zbog smiranja ratnog sukoba.( kao i 1990g. u Hrvatskoj) - objema stranama bio je
zabranjen uvoz oružja.)
(francuski ministar Lavel,zagovornik kolonojalne trgovine u potaji posjetio Musolinija priznajući
mu pravo na Etiopiju,dok su Englezi odšutjeli očekujući da će se kad tad ispraviti i granica
britanske Somalije, Kenije i Sudana-dakako na račun Etiopljana. S druge strane politika
podmičivanja Italije, trebalo je tu saveznicu iz 1.svjetskog rata (podmičenu Londonskim
sporazumom na štetu Hrvatske) zadržati u njihovom taboru nasuprot hitlerove Njemačke.)
* Započeo trogodišnji krvavi građanski rat u Španjolskoj, u kojem je general Francisko Franco uz
pomoć Hitlera i Musolinija (1939g.)preuzeo vlast i uspostavio fašističku strahovladu.

U tom građansko ratu Španjolska je izgubila više od milijun ljudi, a 650 000 ich je izbjeglo iz
Španjolske.U obrani su sudjelovali i međunarodni dragovoljci.
(Te godine 16.srpnja general Franco je doletivši sa Kanarskih otoka u Maroko odmah u Španjolskoj
organizirao urotu, kojom postaje vođa svih fašističkih snaga, te u moru krvi trogoidišnjeg
građanskog rata uspostavio diktaturu u Španjolskoj.)
Republici nije bilo spasa jer francuska i Britanija su zagovarale politiku nemješanja, dok su
Musolinijeva Italija i Hitlerova Njemačka otvoreno pomagale Frankovim fašistima. Takva
Španjolska je preživjela 1945g. zahvaljujući "hladnom ratu"Istoka i Zapada,jer je SAD ocijenio da
je Španjolska stratešku važnija od političke antipatičnosti u demokratskim zemljama.
* U Berlinu je sklopljen Antikominterna pakt između Njemačke i Japana radi otpora subverzi
- vnoj djelatnosti Komunističke internacionale pod vodstvom V.Staljina (SSSR_a)
Zbog toga su Zapadne zemlje vodile politiku stalnog popuštanja njemačkim zahtjevima i projektima
(u koje spadai stvaranje NDHrvatske)
1940 g. stvoren je i Trojni pakt (vojno-politički savez :Hitler-Musolini-Hiro Hito) sa ciljem nove
podjele svijeta,a Zapad još uvijek šuti.
1937g. Japan napao Kinu ( golemim snagama,kako bi proširio teritorij – imperij ) Japanska agresija nije
naišla na veću osudu zapadnih sila,koje su to smatrale manje važnim incidentom,iako je zapravo to
bio uvod u II Svjetski rat.
* (9.svibnja) velikosrpski režimski žandari Kraljevine Jugoslavije(sa premijerom Milanom
Stojanovićem - sladkoriječivim majstorom opsjene) u Senju su bez ikakvog povoda pucali u nadolazeči otvoreni kamion s gospičkim Hrvatima i ubili šestero mladića i jednu djevojku.
(Gospićani su bili na povratku s koncerta gostujućeg pjevačkog društva Trebević iz Sarajeva u
Senju. U pokrajnjoj ulici kamion je dočekao odred žandara u borbenom poretku s puškama i dumdum streljivom pod zapovijedništvom kapetana Koprivice.)
Kako su zaredala i druga ubojstva, predsjednik HSS-a V.Maček otvoreno je poručio Stojadinoviću,
da će hrvatski narod "ubuduće svaki zločinački napadaj suzbiti vlastitom silom."
No zločini nad Hrvatima jednakom su se žestinom nastavili sve do uspostave Banovine Hrvatske
1939 g. (Kapetan Koprivica i njegovi ubojice nikada nisu izvedeni pred sud.)
1938.g. Radnici u SAD-u sindikalnim štrajkovima izborili prvi puta pravo na osmo satni radni dan.
(8 sati rade, 8 sati odmora i 8 sati spavanja)
* Napadom Njemačke na Poljsku počinje II. Svjetski rat.( prema sporazumu Hitler – Staljin o podjeli
Poljske i međusobnom nenapadanju.
* Premijeri Velike Britanije i Francuske, Chaberlein i Deladier obavili su s Hitlerom i
Musolinijem sramotnu trgovinu u Munchenu,jer su potpisali sporazum,kojim je Čehoslovačka
Trečem Reichu morala predati bogatu Sudetsku oblast.(pregovori su se vodili bez nazočnosti čeho
slovačkih pred stavnika) u roku od 10 dana.
Poslije tog sastanka četvorice,Chaberlein je u Londonu izjavio da će „mir trajati dokle god
budemo živi.”
1939.g. Potpisan je sporazum CVETKOVIĆ - MAČEK kojim je osnovana BANOVINA
HRVATSKA s banom ŠUBAŠIĆEM dobivši određenu samoupravu i neke krajeve s hrvatskom
većinom u Srijemu,Bosni i Hercegovini te Dalmaciju, koja se nakon dugih stoljeća opet našla u
domovini. U njoj su ostvareni mnogi elementi državnosti (zakonodavna,upravna i sudska
samosalnost )
(Savska i Primorska banovina, Kotar Ilok, Šid, Brčko, Gradačac, Derventa, Travnik, Fojnica)
Hrvatski bunt i pritisak zapadnih sila natjeralisu velikosrpski vrh na taj sporazum.
Srpske stranke na to izbacuju krilatice:"Srbi u opasnosti","Srbi na okup" tražeći izdvajanje iz
Banovine Hrvatske, a komunisti: da je to zaštita buržujskih probitaka i poticaj šovinizmu
Bio je to največi doseg hrvatske politike u Kraljevini Jugoslaviji.
Banovina se održala sve do 1941g.kada je urasla u NDH, a poslije 1945.komunistički je režim nije
ni spomenuo u određivanju republičkih granica.

* (23.kolovoza)U Moskvi je potpisan njemačko – sovjetski pakt o nenapadanju s tajnim protokolom
o podjeli teritorija u Istočnoj Evropi za SSSR, čime je nacistčka Njemačka osigurala leđa prije
napada na Poljsku.
* 30.rujna 1939 g. potpisan Minhenski sporazum o pijateljstvu između Engleske, Francusdke,
Njemačke i Italije.
* (14.prosinca) Liga Naroda isključila je iz svog članstva Staljinov SSSR zbog agresije na
nezavisnu Finsku. Iako su bile u ratu sa nacističkom Njemačkom (zbog Poljske) Engleska i
Francuska pripremale su oružani udar na Staljina-Hitlerovog saveznika u podjeli Poljske. Akcija je
propala,jer je Finska unatoč žestokom otporu sklopila primirje i pristala na sovjetske uvjete.
* Na zagrebačkom Zboru,prvi put je prikazan 10 minutni TV program (od nizozemske tvrtke Philips)
(U to dobasu samo London i Berlin emitirali TV programe)
Prva TV postaja u Zagrebu je proradila 1956.godine.
* Pet njemačkih armija napalo je Poljsku sa sjevera,juga i zapada. (Poljaci su se junački odupirali povod je bio izmišljeni "poljski napad" na najmačku radijsku postaju.. Do tada kolebljivi Englezi i
Francuzi poručuju, da će ispuniti svoje obaveze prema Poljskoj, ali prstom nisu makli, kako bi
pomogli Poljskoj. ( poslije poljskog sloma Hitler je udario i na njih, započevši 2. svjetski rat – 50
miljuna žrtava.)
* (7.travnja) Talijanska vojska iznenada je napala Albaniju i okupirala za samo pet dana. Domači
kvislinzi odmah su zatražili "ujedinjenje" sa Italijom, pa je talijanski kralj Vittorio Emanuele III
svojoj tituli dodao i naziv:" kralj Albanije".
Agresija je ostala bez odjeka u svijetu, što je fašističkom vođi Musolinju otvorilo još veče apetite.
1940 g. 5. ožujka Staljin naredio masovno ubojstvo 20.000 Poljaka (časnika, dočasnika i istaknutih
civila) u Katynskoj šumi (kod grada Katyn-a, nedaleko ruskog grada Smolenskog.) poslije osvajanja
svog dijela Poljske iz sporazuma sa Hitlerom o podjeli Poljske.
( Zbog israživanja tog zločina 1945 g. u Jugoslaviji profesor Miloslavić spasio se bjegom u SAD, da
ne bude stjeljan kao prof. Jurak, jer je istraživao zločin NKVD-a (sovjet. tajna policija) u
ukrajinskom gradu Vinici gdje je 1938 g. pobila 1.300 seljaka i radnika.)
 Hitler je munjevitim napadom slomio i okupirao Francusku. De Gaulle je pobjegao u
Englesku i odanle nastavio borbu sa pokretom otpora, dok slavni maršal Petain (iz 1. svj.rata)
nije ni pomišljao na otpor Hitleru (iako se mogao osloniti na vojsku u prekomorskim kolonijama.)
U tom najtežem trenutku, odbio je Churchillovu ponudu o uspostavi Unije, koja će se boriti protiv
Hitlera .Zbog toga Churchill potapa francusku flotu, da ne padne Hitleru u ruke.
Poslije 2. svjet. rata Petain je osuđen kao kvisling na smrt, no zbog slave iz 1,svjet.rata, završava u
doživotnom zatočenju.
* Početkom svibnja njemačka 10.pancer divizija (zapovijednik Hans Guderion) za samo dva tjedna
na vrhu "čeličnog klina" presjekla je Francusku, a time i glavninu britansko - francuskih snaga
zatvorila u smrtonosnu klopku na plažama Dunkerquea. Trebalo je samo samljeti to bespomoćno
ljudstvo, no u presudnom trenutku Hitler je neočekivano zaustavio tenkovski nalet.
26.svibnja 1940 g.tisuče brodova i čamaca počele su evakuaciju golemih razmjera, spasivši tako
338.000 opkoljenih britanskih vojnika.
(Za neke analitičare bio je to ustupak Londonu za "častan mir", a za druge luda pogriješka.)
1941.g.(25. ožujak)Kraljevina Jugoslavija pristupa u Beču TROJNOM PAKTU:Njemačka,Italija,
Japan, zbog čega vojska u Beogradu izvodi državni udar,(na inicijativu engleske tajne službe) rušeći
kraljevsko namjesništvo kneza Pavla Karađorđevića i postavlja generala Dušana Simovića i
maloljetnog sina Aleksandra PETRA II.
(6.travnja) njemačka je napala Kraljevinu Jugoslaviju. Napad je počeo bombardiranjem Beograda,
a 7.travnja njemački su tenkovi probili frontu u Makedoniji, čime je spriječen ratni plan o
povlačenu u Grčku. Jugoslavenska je vojska kapitulirala za 12 dana, a kralj Petar i vlada pobjegli u
London.

* Maček odbija njemačku ponudu da stane na čelo nezavisne države Hrvatske.(odlazi u SAD) pa
je ista ponuda data HSP-u (Hrvatskoj Stranci Prava u izbjeglištvu od 1929g.-Diktature)
* (6.travnja) Slijedi napad Njemačke na Kraljevinu Jugoslaviju, koja se odmah raspada Toga dana
napad je počeo bombardiranjem Beograda, a 7.travnja njemački su tenkovi probili bojišnicu u
Makedoniji, čime je spriječen ratni plan o povlačenju u Grčku.(15. travnja kralj i vlada bježe u
London a vojska kapitulira za dvanajst dana. (jedan dio vojske odlazi u četnike sakrivajući se u
šumama)
* (10.travnja u Zagrebu je proglašena NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA, iako II Svj.rat bjesni
već najmanje dvije godine od rujna 1939 g.napadom Njemačke na Poljsku.Tijekom prvih mjeseci
NDH uživa punu lojalnost komunističke partije Jugoslavije i Hrvatske (proglasi KPJ-u da građani i
članovi podupru ustanak Ustaša, kao jedine snage koja može rušiti velikosrpsku Kraljevinu
Jugoslaviju), iako je Italija nasilno okupirala Dalmaciju,-surađujući s četnicima protiv Hrvatske –
temeljem prisilnnih i sramotnih Rimskih ugovora, koje NDH potpisuje 18. Svibnja 1941., naivno
vjerujući, da će time, a pogotovo priznavanjem talijanskog princa: vojvode od Spoleta za hrvatskog
kralja spriječiti daljnja prisezanja Musolinija na Hrvatsku. (U NDH je zato veliko nezadovoljstvo.)
Mađari (prisilni njemački saveznici) okupiraju Baranju i Međimurje, dok je Bosna i
Hercegovina pripala matici Hrvatskoj-NDH. Njemačka je okupirala Vojvodinu i Srbiju, Bugari
jugoistočnu Makedoniju, da bi zapadnu Makedoniju i Kosovo Talijani priključili Velikoj Albaniji, i
zajedno s Crnom Gorom pod talijanskog guvernera.)
Tek nakon napada Njemačke na SSSR i proglasa KP-SSSR u lipnju 1941 g.diže se druga Hrvatska
protiv fašističke Italije,nacističke Njemačke, a u korist boljševika komunističkog SSSR-a.
(U Srbiji nije bilo antifašističkog partizanskog pokreta, jer jedini pokušaj njegovog širenja od
hrvatskog metalskog radnika Ivana Filipovića iz Čapljine završio je na vješalima od strane četnika
Draže Mihajlovića - 1942 g.(11.sijećna )na poticaj Britanije jugos.izbjeg.vlada generala Dušana
Simovićča daje ostavku, a vodstvo Srbije preuzima Slobodan Jovanović, koji za ministra vojske
imenuje D.Mihajlovića (okorjele velikosrpske četnike). uz potporu Britanaca, kako bi poslije rata
Jugoslaviju zadržali pod svojom interesnom kontrolom. Njihove snage masovno ubijaju
muslimansko i hrvatsko stanovništvo po istočnoj Lici (selo Boričevac – Srb), jugozapadnoj
Bosni ,Hercegovini - legendarni četnici popa Đuića, na što i ustaše NDH odgovaraju
radikalno.)
NDHrvatska se održala do sve do 1945 g. - njemačkog sloma u 2. svijetskom ratu.
Slavko Kvaternik (bivši austrijski časnik) proglasio je Nezavisnu Državu Hrvatsku (NDH) pod
vodstvom pravaša dr. Ante Pavelića, buduči je predhodno Vlatko Maček - vođa Hrvatske Seljačke
Stranke (HSS) odbio ponudu Njemačke, da preuzme državno vodstvo u Hrvatskoj.
Maček poziva narod i sve pristaše HSS da iskreno surađuju s novom hrvatskom državom (no desna
struja HSS priklanja se ustaškom režimu, dok se lijeva struja odlučuje protiv NDHrvatske).
Vrhovnu vlast u NDH imao je Glavni Stan na čelu sa poglavnikom Ante Paveličem,doglavničkim
vijećem, poborničkim zborom i povjerenicima. Glavni ustaški stan bio je naredbodavac i
organizator vlasti kao vazal njemačke okupacijske sile, kojoj se i tadašnjeEvropske države nisu
suprostavljale sve do napada na njih,osiguravajući sebe ugovorom o prijateljstvu ili ne napadanjem
* Opseg teritorija NDH: nedugo po priznavanju NDH-a: Mađarska je okupirala i pripojila je
Međimurje i Baranju. Rimskim ugovorima NDH je morala Italiji ustupiti: srednju Dalmaciju od
Zadra do Splita, dio Konavala i Boku Kotorsku, te sve Jadranske otoke, osim Hvara, Brača i Paga,
te znatan dio Primorja i Gorskog Kotara.( temeljem Londonskog sporazuma 1915 g.)
(NDH je raspolagala: 50 lovaca Messerschmitta Bf 109G-10, 2 kom Bf 110-G-2 i 11 kom Do17K )
* U Hrvatskoj su poslije napada Njemačke na SSSR zaredali progoni: Židova, Cigana, četnika, Hrvata
komunista i "antifašista", kao i pristaše.HSS-a,koji.nisu.surađivali.s.vlašću.(Lojalni građani nisu
dirani.) i osnivani zloglasni koncentracuoni logori.
* Nacistička.Njemačka.u.zoru.22.lipnja.napala.je,SSSR.sa.4.milijuna.vojnika u 250 divizija,3.300
tenkova i 2.000 zrakoplova, kako bi osvojila njegov evropski dio do Urala,a iste godine,na isti dan

sisački su “komunisti”organizirali prvi partizanski odred u tadašnjoj ND Hrvatskoj,staroj tek 2
mjeseca i 12 dana.(na inicijativu englskih tajnih službi, kao i u Beogradu ???) što je kasnije
komunistički režim SFRJugoslavije stalno prešučivao, kako bi zasluge pripale srpskim partizanima
(pucanj 4. srpanja u srpskom selu Srb = Dan borca.)
* (29.ožujka) došlo je do pomorskog sukoba talijanske flote s Britancima u Egejsom moru, pokraj
rta Matapana. Musolinijeva flota pretrpila je težak poraz, izgubivši tri teške krstarice, a bojni brod
VitorioVeneto teško je oštečen. Od tada talijanski su se brodovi krili u svojim sidrštima, odakle ih je
dio prebjegao saveznicima.
* (13.travnja) Staljin i japanski ministar Yosuke Macuoka potpisuju pakt o međusobnoj
neutralnoti, koji je bio presudan za tijek 2.svjetskog rata.
Njime je SSSR oslobođen opasnosti s istroka, a Japan dobiva slobodne ruke za rat na Pacifiku.(Kad
je Hitler zatražio japanski napad na SSSR, Tokio je to odbio, pa su sovjetske divizije iz Sibira
mogle slomiti njemački napad kod Moskve i ojačati druge frontove. Krajem rata, suočen s porazom
na Pacifiku, Japan je zatražio posredništvo od SSSR-a, ali je navještaj tog posredništva dobio
neposredno poslije američkih atomskih napada na Hirošimu i Nagasaki.
* 10.travnja 1941 g. u mjestu Donji Most kod Bjelovara, izvršen je prvi ratni zločin nad Hrvatima,
jer je ubijeno 11 seljaka - Hrvata.
Zločin su počinili četnici - pripadnici II konjičkog puka "Car Dušan Silni."
( 16.travnja 2007 g. u spomen na taj zločin vojni biskup RH Juraj Jezerinac predvodio je misu
zadušnicu za te žrtve velikosrpskog terora Kraljevine Jugoslavbije. 27.srpnja 1941 g. potaknuti
talijansko-fašističkom podrškom “Srbi”- ustanici iz Sela Srb napali okoljna hrvatska sela. Toga dana
ti velikosrpski komunisti i četnici izvukli su iz vlaka drvarskog župnika i hodočasnike (koji su se
vračali sa hodočašća u Kninu), oderali mu kožu, nabili na kolac, a zatim pekli na ražnju
(hodočasnike bacilli u jamu Golubnjaču i druge jame. )
2. kolovoza 1941. do temelja selo Boričevac (2200 stanovnika) spaljeno je, a povratak im je bio
zabranjen. Spaljeni su tada općinski dokumenti o postojanju sela, kako bi ono bilo izbrisano iz
popisa naselja.
U Lapcu tog su dana masovno napali Hrvate i gotovo ih istrijebili ( kao i 90-ih). U Metku ubijaju 20
Hrvata,u selu Kuli 30 Hrvata, u Divoselu 7 hrv. seljaka, a u Ostrovici 5 Hrvata.
Okupirana je Udbina iz koje se u dogovoru s četnicima - “ustanicima” povlače Talijani, a pokolj ide
dalje !
Poslije “ustanka “ 27.srpnja. U grad Vakuf su se sklonili praktički svi izbjegli i preživjeli Hrvati iz
južne Like i Bosne – njih nekoliko tisuća, te 4 -5 tisuća muslimana iz okoljnih bosanskih krajeva.
.( U SFRJugoslaviji slavljen taj dan, 27.srpanj, kao Dan ustanka S R Hrvatske - koji cinizam.!)
9. i 1O.kolovoza uu pograničnom bosanskom selu Krnjeuši (kraj Bosanskog Petrovca) ubijeno je
24O zarobljena seljaka i 49-ero djece pod vodstvom Mane Rokvića.
6. rujna ( na rođendan kralja Perice ) i njemu u čast, “ustanici” su sa svih strana napali Vakuf i
masakrirali na tisuće izbjeglica ( nešto slično Srebrenici 1993.) Oni koji su uspjeli pobječi, probili
su se do Bihaća.
15. prosinca 1941 g.četnici su u Goraždu na Drini zaklali pet časnih sestera Družbe kćeri Božje
ljubavi, jer nisu htijele postati igračke njihove pohote.
Za te pokolje do danas, pa i danas u slobnodnoj Hrvatskoj nitko nije odgovarao.
1942 g. (03.lipnnja) Došlo je do dvodnevne bitke japanske i američke flote na Pacifiku. Poslije niza
pobjeda na Pacifiku, Japanci su za osvajanje atola Midvay pokrenuli moćnu flotu od 8 nosača
zrakoplova i 11 bojnih brodova. Prvi puta u povijesti pomorskih bitaka brodovi se nisu susreli n
bojišttu, već su o ishodu bitke odlučivali zrakoplovi Američki zrakoplovi prvi su uočili
neprijateljsku flotu, pa su Japanci ostali bez četri nosača, zbog čega se njihovi zrakoplovi nisu imali
kuda vratiti. To je bio nenadoknadiv gubitak i prekretnica na Pacifiku.
* (05.srpnja) Saveznički arktički konvoj trgovačkih brodova P.O.17 sa 430 tenkova, 210
zrakoplova i 100.000 tona ratnog materijala na putu za Arhangelsk u SSSR-u u pratnji engleskih

krstarica, pretrpio je strašan napad njemačkih zrakoplova i podmornica. (Od 34 broda, čak 23 su
raznjeta njihovom vatrom, jer su se krstarice nenadano povukle iz pratnje od straha pred
iznenadnim izlaskom njemačkih bojnih brodova iz norveških fjordova - namjerna varka da konvoj
ostane sam)
Iako su Britanci zbog toga privremeno obustavili plovidbu tim putem, do kraja rata SSSR_u je
dostavljeno čak 4 milijuna tona vojne pomoći, među ostalim i 5.000 tenkova i 7.000 zrakoplova.
* Četnički pokolj u Foči. Četnici su napali slabije ustaške snage u Foči, zauzeli grad, te pobili 1.OOO
muslimana. Drugi četnički napad zbio se 1.943 g.
Danas 2.O1O g.Foča je u Republici Srpskoj i preimenovana je u SRBINJE.
* “15. listopada četničke horde uz podršku Talijana započele krvavi pir u Rami , na prostoru između
Vrana i Čvrsnice, koji su nastavili u dolini Rame. Rama je do temelja spaljena, a u samo jednom
danu je ubijeno 916 ljudi ( katolika i muslimana), a sa širom okolicom preko 1600 judi.
Postoje točno popisi po župama. Poslije “ oslobođenja “1945. zločin je potpuno prešućen, jer je
večina izvršitelja ovog zločina krajem rata zamijenila četničku kokardu sa komunističkom
zvijezdom.” Poslije 48 godina šutnje i skrivanja boli, tek 1990 g. izrađen je spomenik “Ramski
križ”,ali je podignut poslije srpske agresije Srbije na BiH, s time da umjesto originalnog natpisa
pod njime: “ žrtvama četničkog pokolja “ stojidrugi popis raznih žrtava s natpisom : “ Poginulim
u vrijeme Drugog svijetskog rata!”
1943.g.Fašistička Italija (članica Sila osovine) kapitulirala. (Hrvatskoj ostaje još samo jedan
"zaštitnik",Njemačka) Mussolini je uhićen i zatvoren, a mjesec dana kasnije Italija (kralj V.Emanuel
III.) objavljuje Njemačkoj rat.
* 1943 g.(5.prosinca) američki zrakoplovi zasuli su bombama Split.(u kojem su se tada nalazile i
njemačke snage,zamjenjujući talijanske) Iako je cilj bila luka i brodogradilište ,najviše je stradalo
civilno stanovništvo. Smatra se da je samo u Splitu poginulo najmanje 90 ljudi,dok su u Kaštel
Sučurcu bombe pogodile prepunu crkvu u kojoj je stradalo120 okupljenih vjernika.
* Komunističke organizacije KPJ i SKOJ, kojima se na čelu još od 1937.g. nalazi Josip Broz(zvanTito)
iako u svom imenu i programu zadržavaju ime propale Jugoslavije, uz suradnju mnogih Antifašista
hrvatske i dalje vode oružanu ideološku komunističku borbu za vlast protiv" fašista",pod maskom
"antifašističkog " pokreta.
(1941.g. osnovan Glavni štab Hrvatske, narodnooslobodilački odbori, AFŽ-a i USAOH kao
antifašistička udruga Hrvata.)
* Četnički hitac prikratio je život hrvatskog pjesnika Ivana Gorana Kovačića,negdje uz Drinu,pokraj
pokraj Foče, kao pripadniku partizanskih jedinica.
* Te godine eskadrila američkih zrakoplova sustavno je bombardirala("tepih bombardiranje"kroz cca
pola sata) Zagreb-podrućje Borongaja, kod čega je i cijelo naselje Kolonija(obiteljske kućeistočno,kraj Maksimirskog stadiona) bilo sravnjeno sa zemljom -( valjda "kolateralne žrtve ?" )
Zagreb je nekoliko puta bombardiran,(1943 g.? jedna"leteča tvrđava" oko 11 sati bacila jednu
bombu na bolnicu u Derenčinovoj ulici) a posljednji puta Zagreb je bombardiran1945.godine.
(vidi 1.*)
* (28.studenoga1943g.)U Teheranu počeo prvi susret savezničkih vođa u drugom svjetskom
ratu:Roosvelta,Staljina Churchila. Iako su se već nazirali suprotni interesi,kad je riječ o budućnosti
Evrope,"trojica velikih"postigli su važne dogovoreu koordinaciji ratnih operacija radi uništenja
Trečeg Reicha.
Riješena je i sudbina Jugoslavije,koja se trebala obnoviti u potpunom teritorijalnom
integritetu.
* (7.sjećnja) umro je NIKOLA TESLA - velikan moderne svijetske znanosti rodom iz Smiljana,kraj
Gospića u Hrvatskoj.
(Smatra se da je Tesla patentirao oko 700 pronalazaka,od kojih su mnogi ,posebno na podrućju
elektro i radiotehnike dojmljivo ubrzali razvoj modernog svijeta.

* (20.sijećnja) počela je njemačka vojna operacija Weis (poznata kao 4. ofanziva) udarom 90.000
vojnika na partizansku glavninu u Bosnu i Hercegovini. Usprkos velikim gubicima partizani su se
probili iz okruženja porazivšđi četnike na Neretvi.(U tom kritičnom trenutku Tito je u Zagrebu
supertajno pregovarao s Njemcima(general Horstenau s pregovaračima:M.Đilas,K.Popović i
V.Velebit) o prekidu neprijateljstva,nudeći primirje s obustavom diverzija na pruzi Zagreb-Beograd.
Pritom su izjavili,da su im neprijatlji četnici,a ne Njemci, te da bi se suprostavili kad bi se
angloamerikanci iskrcali na Jadranu bez partizanskog odobrenja,kao i pokušaju nametanja njihove
uprave.)
* (31.sijećnja) U Staljingradu njamački feldmaršal von Paulus(zapovijednik razbijenih njamačkih
naga) potpiao predaju pred sovjetskim generalom Rokosovskim. Dok je topnička vatra bubnjala
svuda uokolo usred ledene zime, dok su se uz goleme gubitke vodile borbe neopisivom žestinom na
dometu ručnih bombi i dok se činilo da će Staljingrad biti osvojen,Sovjeti su neočekivano s dva
oklopna kraka zatvorili obruč oko napadača.(oko 330.000 iscrpljenih Njemaca našlo se u
smrtonosnoj klopci, u kojoj je samo 91.000 dočekala dan predaje nasuprot miljunu poginulih na
Staljinovoj strani.(Njemačka je vojska u ljetnoj ofanzivi mogla priječi Volgu na bilo kojem
mjestu,ali je Hitler upravo u Staljingradu odlučio postiči prestižnu pobjedu. Staljin je pak stalno
slao nove snage jednako tvrdoglavo i ustrajno,želeči obraniti baš taj grad.
1967 g.sovjetski maršal Malinovski o toj bitci je rekao:"Dva svojeglava gada pretvorila su
Staljingrad u klaonicu.
* (04.srpnja) u tajanstvenoj zrakoplovnoj nesreči u engleskom Gibraltaru poginuo je poljski
general Wladyslav Sikorski - predsjednik poljske izbjegličke vlade u Londonu.
(Mnogi smatraju da je uzrok tome taj, što se isprijerčio ratnoj slozi Staljina i Churchila,
zagovarajući obnovu demokratske Poljske sa granicama prije njemačko - sovjetske okupacijske
podjele, a pogotovo, kad je saznao da je SSSR masakrirao tisuče poljskih časnika u Katinskoj
šumi.)
Povijest pamti da je Staljin ostvario sve svoje želje: sporne istočne granice i komunističku vlast u
Poljskoj.
* (18.srpnja) odigrala se njveča tenkovska bitka na istočnom bojištu Drugog svijetskog rata,
prilikom njemačke ofanzive na Kursk.
(Na poljima Prohorovske sukobilo se 1200 tenkova s obje strane - ne račuajuči topništvo. U bitci su
prvi puta upotrijebljeni njemački tigrovi, a proslavili su se sovjetski T 34)
Zbog velikih gubitaka njemački prodor nije uspio, zbog čega se ta bitka smatra presudnom za slom
nacističke Njemačke.
* (17.rujna)Prisilno unovačeni vojnici iz Hrvatske i BiH , pretežno u sastavu opkoparskog bataljuna
njemačke 13. SS divizije u francuskon gradu Willfranceu , pobunili su se zbog pripadništva
njemačkoj vojsci. (Pobili su njemačke oficire i preuzeli zapovjedništvo grada kroz nekoliko dana.
Njemačke oklopne snage brzo su suzbile tu prvu pobunu u postrojbama njemačkog Reicha, te
strijeljale 150 vojnika pobunjenika.
Mještani Willfaneus-a i danas komemoriraju taj događaj, kao veliki doprinos tamošnjem Pokretu
otpora podignuvši im zajedno sa Republikom Hrvatskom novi veliki brončani spomenik, a prilaz
spomeniku nazvali Alejom Hrvata
( Za vrijeme SFRjugoslavije komunistička vlast zatajila je Hrvate iz NDHrvatske i dala desetak
godi- na kasnije na mramornu ploču uklesati ime Jugoslaveni sa oznakom zvijezde petokrake)
1944.g. Izveden najveći pomorsko-zaračni desant u povijesti ratovanja, kojim se savezničke snage
iskrcavaju u NORMANDIJI otvorivši tako drugi front, pod šfriranim nazivom : "DAN De"
* (16.prosinca) Hitler je pokrenuo siloviti ofanzivu iz šumskih Ardena.(u poslijednjem pokušaju da
promijeni ishod 2.svjetskog rata)Upotrjebio je više stotina tenkova i 200.000 vojnika. Poslije
početnih uspjeha, ofanziva je propala,jer je savezničko zrakoplovstvo uništilo tenkovske
kolone,koje su ostale bez goriva.(Da je bilo kritično sjedoči izjava američkog generala Pattona:"Mi
još uvijek možemo izgubiti ovaj rat")

* (28.sijećnja)Sovjeti su u Ukrajini stegnuli čvrst obruč oko pet njemačkih divizija s 55.000
vojnika.(Hitler je zabranio povljačenje i time osudio na smrt opoljeni njemački džep. - u zadnji čas
zrakoplovima su pobjegli neki geneali - maje oklopne postrojbe uspjele su se probiti, a sa ostatkom
snaga general Stermmerman (pošto je pobio sve zarobljnike) u rano ledeno jutro s dvije kolone
krenuo u proboj udarnim klinovima (Istureno čelo i krila čnili su esesovci Valonske i Vikinške
divizije, a unutar trokuta kretalo se izmoreno pješaštvo.) Lakosu prošli kroz dvije sovjetske linije,a
onda odjednom na otvorenoj ravnici zatutnjali tenkovi i konjaici.- Zarobljavanja nije bilo,pa je
ubijeno 20.000 njemačkih vojnika i sam general.(Bitka kod Korsunj-Ševčenka pamti se kao
posljednji veliki juriš konjice u povijesti ratovanja.
* (06.lipnja) Počeo "DAN D-e"največa anfibijska vojna operacija u povijesti u kojoj su saveznici
napali Hitlerov "Atlantski bedem"(na francuskoj obali) sa 176.000 vojnika i 1.500 tenkova uz
zaštitu 11.000 zrakoplova.
(Njemački generali očekivali su invaziju na podrućju Calasa, a kad su na večer ipak krenuli
tenkovima iz unutrašnjosti prema Normandiji,bilo je već prekasno. Uspostavljenim mostobranom
saveznici su nezadrživo jurnuli u oslobođenje Evrope.
* (20.rujna)Poručnik Vladimir Špoljar i satnik Mato Dukovac prebjegli s njemačkog uzletišta
Labjau u Litvi prema sovjetskim položajima u dva najmodernija borbena zrakoplova - lovca
Messerschmita Bf 109. M.Dukovac, najbolji letač zrakoplovne legije NDHrvatske oborio je te
godine 44 neprijateljska zrakoplova na istočnoj fronti.(Prema svjetskoj rang-listi uvaženih
povijesničara Duković je jedan od najuspješnijih pilota lovaca u Drugom svijetskom ratu.(Slavni
Amerikanac Erich Hartmman oborio 352 zrakoplova (tijekom cijelog rata.), Joachin Marseilea 17
britanskih zrakoplova, japanac Nismizava 87. a Rus Ivan Kozmedubov 62 letilice.
Naš zaboravljeni Dukovac,poslije epizode na istoku podučavao je partizanske pilote, a kad mu se to
više nije sviđalo odletio je u Italiju,da bi 1948 g.u sirijskom zrakoplovstvu ratovao protiv Izrael-a.
* 1944./45 g. 6.000 britanski vojnika (komandosa, pilota i mornara) pomaže u obrani otoka Visa
i susjednih otoka ( Jedan od njh, ratni veteran Freddye Nicol - prvi pilot RAF-a, koji je na svom
lakše oštečenomzrakoplovu Hurrican uspješno sletio na viški aerodrom, 2.006 g.bio je nazočan koMemoraciji, koja se svake godine održava na britanskom ratnom groblju kod spomen obilježja
palim pilotima RAF-a, te ispred spomen ploče palim mornarima na lukobranu u Komiži na otoku
Visu .
* (13.srpnja) osnovana je OZNA ("Odjeljenje za zaštitu naroda") na čelu s Aleksandrom
Rankovićem. Osnovao ju je J.B. Tito po uzoru na zloglasne tajne službe uu Staljinovom SSSR-u.;
najprije "ČEKA", a zatim "NKVD" i kasnije"KGB."
Mnogi njeni pripadnici, a kasnije "visoki"državni dužnosnici školovali su se u Staljinovom SSSR-u.
Razgranata agentura ubačena je u sve pore društva likvidirajući sve nositelje hrvatstva, pa je
najposlije kontrolirala cjelokupno stanovništvo. S vremenom je OZNA preimenovana i UDB-u
("Ustanova Državne Bezbednosti"), a posebni agenti - ubojice prema nalogu najvišeg vodstva
komunističke Jugoslavije bez milosti su u tajnosti likvidirali hrvatske emigrantske prvake po
Evropi.
Slom komunističke Jugoslavije donio je i propast komunističkih tajnih službi, koje su po pravim
gangsterskim metodama provodile zločinački državni terorizam.
* (17. -19. svibnja) Po Staljinovoj zapovijedi NKVD (tajna služba) deportirtao je miljune ljudi
neruske nacionalnosti na Ural i u Sibir.
Poslije "oslobođenja" Krima počela je ggenocidna tragedija tamošnjih Tatara, kojima je pripisana
kolektivna krivnja zbog suradnje s njemačkim okupatorom. (U tri sata u jutro vojnici su zapovijedili
izlaz iz kuća u roku od pet minuta i ukrcali ih u vlakove. Zbog neljudskih uvjeta u stočnim
vagonima poumirali su deseci tisuća ljudi, a zatim još nekoliko stotina tisuća stradalo je od gladi i
bolesti daleko od doma. )
1989 g. SSSR je priznao "barbarske postupke" nad pet miljuna pripadnika kažnjenih naroda od
kojih je trečina pomrla u transportima, ili progonstvu.

1945.g. Na JALTI (Krim) se sastaju: Roosvelt, Churchil i Staljin, radi dogovora o podjeli Njemačke na
četiri okupacijske zone,podjeli interesnih sfera u Evropi poslije sloma Njemačke, kao.i.dogovora.
o osnivanju međunarodne mirotvorne organizacije radi zaštite svjetskog mira u buduće (25. travnja
San Francisco)
(9. svibnja) Predstavnici poražene Njemačke potpisuju kapitulaciju, kojom završava II. Svjetski rat.
(Hitler izvršava samoubojstvo) Savezničko kontrolno vijeće u Berlinu postaje vrhovna
vlast u Njemačkoj.(6. i 9. kolovoz) Amerikanci bacaju Atomsku bombu na gradove Hirošimu i
Nagasaki, prisilivši time i Japan na kapitulaciju.
* U rasulu japanske okupacijske vlasti, komunistički vođa HO ŠI MIN proglasio je nezavisnu
Republiku Vijetnam ( prije rata francuska kolonija) Pariz je silom poovno uspostavio vlast, ali je
poslije iscrpljujućeg oslobodilačkog rata 1954g.morao priznati vojni poraz i postojanje 4 države u
Indokini: Sjeverni i Južni Vijetnam, Laos i Kambođu.
1975g. poslije neuspjele vojne intervcencije SAD-a, pobjedom u građanskom ratu Vijetnam se
ujedinio pod vlašću Ho Ši Minovih nasljednika
* 8.Kolovoza- SSSR navještava rat Japanu zauzevši Manđuriju, Sj. Koreu, Kurilske otoke i dio
Sahalina.
* Slom NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE (Poglavnik bježi u inozemstvo - postrojbe hrvatske
vojske povlače se zajedno s civilima, okupljajući se u Blaiburgu, predajući se Englezima, no ovi ih,
kršeći Ženevsku konvenciju o ratnim zarobljenicima predaju Titovim komunistimma- partizanima,
s kojima su stopljeni i preobučeni četnici) koji su odmah po prelasku granice pobili veliki broj ljudi
bez suđenja (40 000 u mariborskim šumama) i usprkos činjenici da nova vlast nije izraz narodne
volje demokratskim izborima dana.)
Time započinje i KRIŽNI PUT HRVATA jer su preostali dio zarobljenika sprovodili kroz cijelu
Zemlju pješke, bez vode i hrane na prisilan rad. (Tko ne bi izdržao taj marš, ili zaostao u koloni,na
mjestu bi ga ubijali) Odluka o tome donešena je u Beogradu uz nazočnost Tita, sa ciljem da se
zauvijek slomi hrvatska narodna volja za nezavisnošću
* Zatočen u Lepoglavu na 16 godina strogog zatvora zagrebački nadbiskup i hrvatski metropolit
ALOJZIJE STEPINAC jer se nije htio na prijedlog Tita i Komunstičke partije odreći papinskog
vjerskog vrhovništva. (zaređen19930 g )
Obnovitelj nacionalnog svetišta MARIJE BISTRICE, vratio Višeslavovu krstionicu u
Hrvatsku,preveo Bibliju na hrvatski jezik, zalagao se za jednaki pravosudni postupak svih građana
( još za NDH ) bez obzira kojoj vjeroispovjesti pripadaju, bio je protivnik svake rasne nejednaksti.
* Zaređen nadbiskup FRANJO KUHARIĆ koji je preveo Katoličku crkvu kroz jugo-komunističku
diktaturu u neovisnu državu Hrvatsku 1990.godine, poslije čega je proizveden u Kardinala Svete
Stolice
* U ožujku, osnovana nova jedinstvena vlada Demokratske Federativne Jugoslavije (temeljem
sporazuma Tito–Šubašić 1944.g. na Visu kojim kraljevska vlada u emigraciji treba pomagati
partizansku vojsku Tita, iako su saveznici do te godine, kao legitimnog predstavnika priznavali
kraljevsku vladu Jugoslavije. Temeljem sporazuma Tito - Šubašić iste godine kojim su ukinute
Kraljevska vlada u inozemstvu na čelu s Šubašićemu, ukinuta je i partizanska vlada u Jugoslaviji.AVNOJ)
(u novoj jedinstvenoj vladi DFJ(demokratskoj federativnoj Jugoslaviji) "drug". Tito je bio
predsjednik i ministar obrane, dok je Šubašić bio ministar vanjskih poslova) Time je DF Jugoslavija
stekla međunarodno priznanje
U sklopu KPJ još 1937.g. osnovan i KP Hrvatske kojoj je u ratu na čelu bio A. Hebrang 1943.g.
održano II zasjedanje AVNOJ-a kao vrhovnog zakonodavnog tijela - 1943.g. te donešena odluka o
poništenju Rapalskog i Rimskog ugovora.
Sve do 1944.g. sporazuma Tito- Šubašić na Visu, četnici su ratovali protiv partizana, sprovodeći
genocid po Hrvatskoj, a od te godine stapaju se sa Titovim partizanima, šireći svoje duhovno
nasljeđe: otimačinu, prijevaru, i podvalu do Titovog: "Snađi se druže" u interesu Velike Srbije.

* 11. studenog održani su izbori za Ustavotvornu skupštinu. buduće Jugoskavije - sada DFJugoslavija.
(komunisti dozvoljavaju tzv. višestranačke izbore sa 2 izborne kutije na biralištu: 1. sa
komunističkim kandidatima i 2. bez liste - glasalo se gumenim kuglicama, pa su se kuglice po
.potrebi samo presipale u "našu" kutiju.)
* 29. studenog 1945.g. na svom prvom zasjedanju Ustavotvorna skupština u Beogradu proglašava
(FNRJ) FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA.
21. srpnja 1945.g. održano 4. zasjedanje ZAVNOH-a (u sabornici na Markovom trgu) donesena
odluka o preimenovanju ZAVNOH-a u NARODNI SABOR HRVATSKE, a od 26. ožujka 1946.
godine da se Hrvatska od tada zove NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
(postupno se FNRJ pretvarala u centralističku državu komunističkog tipa sa nasljednom srpskom
prevlasti, pa je bilo sve teže biti Hrvat.)
* Jugoslavensko – komunistička vlast organiziranom je reformom svih posjednika zemlje iznad 20 i
25 hektara oduzela zemlju bez naknade. ( vjerske su zajednice time izgubile 85% zemljišta, a istodobno je u Slavoniuji i Vojvodini otpočelo naseljavaje 60.000 obitelji – uglavnom Srba iz Hrvatske i B i H , da bi se već 1948g. svi zemljoposjednici našli na udaru prisilne kolektivizacije
(oduzimanje konja.kola i oruđa za rad) kojom su komunisti htijeli uništiti nepouzdano selo prema
“drugu”Lenjinu. ( bazi kontrarevolucije)
* U San Franciscu održana osnivačka skupština mirotvorne organizacije Ujedinjenih naroda
(UN) a 24. listopada donešena POVELJA UN (dan UN-a)
* (13.veljače) U završnici Drugog svijetskog rata, saveznički su bombarderi u tri strašna
zrakoplovna napada potpuno uništili njemački barokni grad Dresden, iako u njem u nije bilo
vojničkih ciljeva. Bombe i vatrena stihija odnjele su 135.000 života - više nego atomska bomba u
Hirošimi.
Stradanje Dresdena smatra se jednom od največih katastrofa u povijesti što ih je izazvala
ljudska ruka. (Bilo je to i vojno upozorenje Staljinu o vojnoj premoči Zapada (jer SAD još nisu
napravile atomsku bombu………vidi dodatak iza 2.006 g., pod naslovom Isprika i savjest (8.*)
* (09.lipnja) Temeljem komunističke - "antifašističke?" ideologije Predsjednišđtvo AVNOJ-a
pokrenulo je zakonom o konfiskaciji, a u ime "diktatura proletarijata", proces radikalne
likvidacije sve privatne imovine, kao uvod u nacionalizaciju svih privatnih tvrtki.
U travnju 1948 g. posve je ukinut i sitni privatni sektor, čime je u Hrvatskojod 5.390 trgovaca u
rukama privatnika ostalo samo pet trgovina.
1946.g. Nirrnberški proces fašističkim ratnim zločincima.(talijanskim fašističkim generalima Badoliu
i drugima na zauzimanje Engleza nikada nije suđeno : agresija i pokolji u Abesiniji i Hrvatskoj ),
jer je potpisao kapitulaciju Italije.
* Komunistički jugoslavenski režim osudio je zagrerbačkog nadbiskupa Alojzije Stepinca pod
lažnim optužbama u montiranom političkom procesu na 16 godina robije i pet godina gubitka
građanskh prava, (a u zatvoru je bio sustavno trovan, od čega je poslijeu pritvoru i umro. U jeku
organizirane hajke protiv Katoličke crkve agenti OZNE su ušli u dvor na Kaptolu i uhitili ga. po
Titovoj zapovijedi, već od 1945 g.pripremana je lažna optužnica o suradnji s narodnim
neprijateljem i nasilno pokrštavanju Srba, premda je bilo upravo suprotno.)
Stepinac je radije izabrao mučeništvo, nego da prihvati Titov prijedlog o odvajanju hrvatske
Katoličke crkve od Svete Stolice. U nekoliko je navrata odbio otiči u progonstvo.
1992 g. demokratska Hrvatska proglasila je Stepinčevu osudu ništavnom, a papa Ivasn Pavao
II tog je mučenika 1998. godine počastio nazivom blaženika.
* Na prvi poslijeratnim izborima u Češkoslovačkoj , vodstvo u koaliciskoj vladi preuzeo je
Klament Gotwald - komunistički vođa, poznat po poruci čehoslovačkim demokratima:"Mi
odlazimo u Moskvu učiti, kako bismo vam zavrnuli vratom,a vi znate da su ruski boljševici u tome
pravi majstori !" Demokratske stranke prepustile su mu premijersko mjesto radi mira s Moskvom,
iako je za njih glasalo 62% biračkog tijela. (Evropa je šutjela, iako je SSSR u to doba već instalirao
pokorne istočnoevropske režime - pa i u FNR Jugoslavij.)

Početkom 1948 g. samo Čehoslovačka nije u potpunosti djelovala prema sovjetskom obrascu, pa je
Staljin odlučio silom začepiti opasnu demokratsku pukotinu. (pomogli su mu građanski ministri, koji
su brzopleto podnjeli ostavke, pa je 26. veljače 1848 g. prihvačen Gotwaldov komunistički kabinet.)
Nedugo zatim sovjetski su agenti kroz prozor bacili Tomu Masaryka - posljednjeg građanskog
političara u Gotwaldovoj "narodnoj vladi."
Tek taj brutalni prevrat natjerao jeZapad da oformi NATO, kako bi spriječio nametanje iste
sudbine i drugim evropskim zemljama. (Tek tada, uz podršku takvog Zapada, Tito u FNR
Jugoslaviji kaže Staljinu "NE!" i progoni informbirovce, najsretnije na Goli Otok.)
* 19.rujna 1946 g. Titovi partizani razrušili su mjestoZRIN (kraj srednjevjekovne utvrde hrvatskih
plemića Zrinskih) zajedno scrkvom Sv. Marije, a stanovnike što pobili, raselili po Slavoniji i
dr.,odakle su mnogi iselili u SAD.
Od stvaranja Republike Hrvatske istog datuma okuplja se preživjelo stanovništvo iz cijelog svijeta
radi obilježavanja obljetnice tog zlog čina.( 2008 g. obilježena je 62 godišnjica tog događaja.
* (22.srpnja) Ilegalne židovske zajednice u Palestini izvršile veliku diveziju protiv britanskih
okupacijskih vlasti. Završetkkom Drugog svijetskog rata Britanija je dobila mandatnu upravu nad
Palestinom, pa židovske ilegalne skupine Irgun, Hagana i Štern u borbi za nezavisnost
"Izraela"bezobzirno su otimale i pljčkale britanske časnike i vojnike, te u zrak dizali željezničke
prige i mostove.
Britanci su uzvratili snažnom vojnom kampanjom od 100.000 vojnika, kojom su uhičeni mnogi
dužnosnici židovske zajednice, a tajni zaplijenjeni dokumenti pohranjeni u jeruzalemskom hotelu
King David (pravoj tzvrđavi okruženoj bodljikavom žicom, mitraljeskim gnijezdima i jakim
stražama. Ipak 22.srpnja 1946 g.pripadnici Irguna unjevši 250 kg eksploziva u kantama za mlijeko,
digli su u zak taj šesterokatni hotel-tvrđavu od čega se zatresao cijeli Jeruzalem,
Zbog opće osude tog čina čak se i cionistički vođa Ben Gurion na kratko odrekao vođe Menahina
Begina - budučeg izraelskog premijea.
1947 g.(5.valjače)U SFRJugoslaviji,na prijedlog SKOJ-a (Savez komunističke omladine Jugoslavije)
gradsksa skupština Zagreba je zabranila učenje i izvođenje "zapadnih nekulturnih plesova"-živa i
brza ritma,jer predstavljaju "zbrku degenerativnih pokreta!" Neposlušne bi snašla kazna od 1500
dinara,ili prinudni rad od mjesec i pol dana. (Bizarna zabrana bila je jedan od pokušaja, da se i na
plesnim podijima uspostavi komunistička svijest mladog naraštaja-" izgradimo novoga čovjeka.!")
* Velika Britanija je bila prisiljena napustiti kolonijalnu politiku u Induji i Pakistanu, te im priznati
nezavisnost.Propast engleskog kolonijalizma u Indiji uzrokovana je Gandijevim pokretom
nenasilnog oslobođenja. (Indijski vođa Mahatma Gandhi prvi put je uhićen 6. studenoga 1913 g. u
Južnoafričkoj Republici, a u domovini Indiji robijas je bila stalna pratilja tog velikog borca za
slobodu Indije.)
1948.g.(10.prosinac) UN donijela OPĆU DEKLARACIJU O PRAVIMA ČOVJEKA. Deklaracija UN
izborila Ema Ruzvelt, koja je poslije smrti svog supruga predsjednika SAD-a bila delegirana u UN.
* U SAD-u sve do 1952.g. traju javni masovni nastupi mržnje Kju Kluks Klana koji linčovanjem i
paležom progone židove i naročito crnce kao nižu vrstu. Osniva se pokret za ukidanje rasne
diskriminacije čiji je osnivač Martin Luther King (dobitnik Nobelove natrade za mir) i koji je zbog
toga na vrhu uspjeha 1968.g. ubijen u Menfisu.
* UN danas imaju 183 članova, sjedište u New Yorku.
Jugoslavija se suprotstavlja "Informbirou" Staljinovom ultimativnom zahtjevu stvaranja
.jugoslavensko - bugarske federacije.
(pristaše Informbiroa bili su proganjani, uhićeni i osuđeni: Goli otok)
* (31.ožujka)Američki Kogres ozakonio Marshallov plan (general George Marsall), kojim su SAD
pomogle Evropi s čak 15 miljardi dolara u jednoj od najuspješnijih inicijativa u povijesti, kao
kontratežu širenju komunizma SSSR-a. (Iako je taj plasn bio otvortern i za Istočni blok, Moskva je
odbila pomoć, što više otvoreno je zaprijetila "kolebljivcima" u Pragu i Vasršavi. "Pravovjerna"
Titova Jugoslavija, iako u ratnim ruševinama, i bez naloga iz Moskve proglasila je Marshallov plan

pokušajem stvaranja "vazala američkog imperijalizma." Usprkos krajnjoj bijedi,vlada FNRJ
isporučila je žito (iz prisilnih seljačkih radnih zadruga) i dijelila beskamatne zajmove
komunističkim režimima, a nekima i opraštala ratnu odštetu, sve na štetu vlastitog razvoja i
standarda svojih građana. )
1949.g.Umoren Andrija Hebrang (predsjednik NR Hrvatske) u beogradskom zatvoru.
(službeno objavljeno kao samoubojstvo u zatvoru - objesivši se o (nepostoječi ) radijator?)
* Osnovan NATO(Sjeverno-atlantski pakt)za obranu od prodora komunizma i daljnjeg širenja SSSRa.
* (8.veljače) Mađarskog kardinala Jozef-a Mindszenty-a mađarski komunisti,obračunavajući se s
Crkvom, osuđuju u Budimpešti na doživotni zatvor zbog "veleizdaje,"drogirajući visokog prelata
radi iznude priznanja.
1956 g.u Mađarskom revolucionarnom prevratu kardinal je oslobođen, a poslije sloma prevrata
(intervencije sovjetkih tenkova) našao je spas u američkom veleposlanstvu. Tek 1871 g.
komunistička vlast mu je "dozvolila odlazak" u Beč,gdje je i umro.
* Odlukom saveznika, poslije 2.svijetskog rata, podrućje sjevernozapadne Istre bilo je još uvijek
podijeljeno na Slobodni teritorij - Zonu A i Zonu B, kojoj je pripadao i Trst (dakle ni Talijansko, ni
"Jugoslavensko podrućje."), te je ovdje vladalo vojno - ratno ozraćje.
Sanovnici Istarskog gradića Završje ( 2000 stanovnik - povijesna arhitektura s prekrasnom
crkvom) u strahu pred partizanskim terorom bježali bi u slobodne zone, a dočekivala bi ih UDBA
(tajna policija Jugoslavije) i ubijala. Zbog toga je taj gradić još danas 2008 g.sablasni grad
napuštenosti s ukupno 150 -tak stanovnika.
1951 g.(25.sijećnja) Kongresnik John F.Kennedy (budući predsjednik SAD-a) posjetio je Tita u SFRJ,
kako bi utvrdio na čijoj bi strani bio Beograd u slućaju Staljinove invazije na Evropu.(Tito je
zatražio tenkove,mlažnjake i protuzračno oružje,obečavši vjernost UN, kao i da će ukinuti razna
ograničenja slobode građana čim prođe izvanredno stanje zbog sukoba sa Moskvom. (SAD su
požurile obilnu financijsku pomoć.)
1955.g. Osnovan VARŠAVSKI PAKT Zemalja pod okupacijom SSSR-a kojim nastaje "HLADNI RAT" i
razdoblje svjetske politike
* Titov režim SFRJugoslavije raskinuo je diplomatske odnose s Vatikanom,na opće iznenađenje
Zapada,koji ga je obilato pomagao,kako bi se održao pod pritiskom Staljina. Tih dana,Tito je po
starom obićaju Vatikan svrstao u "međunarodnu reakciju" Protiv Katoličke crkve pokrenuta je
bezobzirna hajka s najbesramnijim klevetama o Svetom ocu i novog hrvatskog kardinala Alozja
Stepinca.(neposredno prije tih dana Vatikan je zatražio poštivanje vjerskih sloboda,najavivši i
Stepinčev grimiz--proglašenje kardinalom,iako se ovaj nalazio zatočen u Krašiću)
Tito je s vremenom pritisnut međunarodnim okolnostima morao popustiti,te je obnovio odnose s
Vatikanom, a 1971 g. posjetio papu Pavla VI u Rimu,kao 1. komunistički državnik.(Papi se obratio
s "Vaša svetosti…"( a ne s "druže papa!" ) i prvi puta u životi odjeven u frak.)
1956 g.(05.studenoga)Engleska i Francuska krenule su u kolonijalni napad,ovaj puta na Egipat.
pod izgovorom zaštite slobodne plovidbe Sueskim kanalom, iako se u stvari radilo o pokušaju
zadržavanja dosadašnjih kolonijalnih posjeda, jer je Egipatsli predsjednik G.A.Naser upravo proglasio nacionalizaciju Sueskog kanala i njegovo vračanje pod egipatski suverenitet.
(2 evropske države koriste 1.ratni sukob nove židovske države, koja je pokrenula tenkovske kolone
prema Sueskom kanalu (što je za svijet trebao biti povod i razlog za vojni napad V.Britanije i
Francuske na Egipat kako bi se navodno "zaštitila plovidba" Suezom.
U stvarnosti uzrok ove vojne intervencije bio je egipatska (Naserova) nacionalizacija Sueskog
kanala.)
Taj kolonijalni napad zausatvili su SSSR i SAD (izbjegavajući daljnje zaoštravanje međusobno
zaoštrenih interesa u uvjetima novog Hladnog rata Istoka i Zapada –kapitalizma i komunizma )
Kolonizatori su se morali povući,a Sueski kanal je ostao zatvoren više godina zbog potopljenih
Brodova u njemu.

* (9.ožujka)Britanska vojska uhitila je na Cipru Arhijepiskopa Makarios-a,jer je vodio
diplomatsku bitku za slobodni Cipar.
1960 g. taj bivši zatočenik, u neočekivanom epilogu postao je prvi predsjednik nezavisnog Cipra.
Poslije njegove smrti, taj sredozemni otok dugo bio poprište grčko- turskih sukoba,koji su završili
turskom vojnom intervencijom i podjelom Cipra na grčki i na turski dio, iako taj čin međunarodno
nije priznat.
1959 g.(1.sijećnja) revolucionarni odredi Fidela Castra ušli su u Havanu(glavni grad Kube) i s vlasti
zbacili diktatora Fulgencija Batistu - štičenika SAD-a.Kubanski je prevrat izazvao dramatičnu krizu
u odnosima sa SAD-om, jer se Castro oslonio na SSSR i uspostavio komunističku diktaturu. U
okolnostima hladnog rata,ipak se je održao na vlasti sve do 2.006.godine.
* Indija stiće nezavisnost od engleske kolonijalne vlasti. Na najmasovnijim parlamentarnijim
izborima na svijetu (173 milijuma birača) večina je dala potporu Kongresnoj stranci Džavaharlala
Nehru-a.sa programom ispravljanje kolonijalnog nasljeđa: ujedinjavanje svih,državica, nerazvijeno
gospodarstvo, vjerska netrpeljivost islama i hindusa.
(Do tada Indiju je činilo 550 prinčecskih državica, koje se sada ujedinjuju u jednu - Indiju.)
1961.g.Stvara se pokret Nesvrstanih Zemalja kojeg predvodi Tito,kao odgovor na svjetsku blokovsku
politiku velesila u UN.
* Izveden prvi let čovjeka u svemirskom brodu "Vostok I" (Jurij Gagarin) U svijetlu hladnoratovske
utrke između SAD-a i SSSR-a, SSSR je prvi iznenadio svijet,lansiravši u zemljinu orbitu svemirsku
kapsulu tešku 3 tone sa ljudskom posadom, a prvi kosmonaut zvao se Jurij Gagarin. Novi udarac
američkom prestižu zadao je SSSR, kada je Vostok 2 sa Germanom Titov-im obletio Zemlju 17 puta,
zadržavši se u putanji 25 sati i 18 minuta.
1969 g. SAD-e lansirele su raketu sa kosmonautom Neil Armstrong-om u svemirskom modulu
"Apolo" na Mjesec. On je prvi čovijek, koji je stupio na Mjesec.(Njemu je predhodio projekt
"Gemini")
* Istočno njemačke vlasti (DDR – satelitski komunistički režim,član Varšavskog pakta, čija je ce-ntrala SSSR-Sovjetski Savez) u jeku blokovskog Hladnog rata (protiv Zapada) podigle su golemi Berlinski zid, kojim su presjekle ulice,zatvorile ulaze i vrata kuća duž 45 km granice istoč –
nog i zapadnog Berlina uz potporu SSSR-a (kako bi navodno zaštitio DDR od “razbojnika i faši
sta”a u stvari,da spriječi bijeg stanovništva iz “komunističkog raja”) ( vidi 1945 g. )
U noći sa 9.na 10.studenoga1989 g. Njemci sa obje strane Berlinskog zida raznjeli su rukama,piucima i buldožerima taj zastrašujući relikt hladnog rata i komunističke diktature SSSR-a, koji ovog puta nije izvršio vojnu invaziju (kao u Češkoj i Mađarskoj) jer mu je više trebala pomoć Zapada, nego vlast nad nestabilnim satelitskim državama Evrope. Što više,pristao je na ujedinjenje
Njemačke i raspuštanje Varšavskog pakta, a zatim se i sam SSSR nepovratno raspao.
Tako je nestao sustav sovjetske komunističke diktature ,koji se razvio poslije 1945 g. završetkom
2. svijetskog rata i temeljem sporazuma antihitlerovskih saveznika na Jalti (Čerčil, Staljin, Ruzvelt – kojeg je rezultat i stvaranje komunističke Jugoslavije DFJ,kasnije FNRJ i najposlije SFRJ)
1962.g. Započinje KUBANSKA KRIZA - mogući uzrok svjetkom ratu.
(SSSR želi silom naoružati Kubu sa atomskim raketnim naoružanjem čemu se odlučno suprotstavlja
Amerika, i spriječivši se svojom flotom - u kritičnom trenutku SSSR odustaje i povlači svoje
brodove.)
* (26.vljače) umrla je u Rijeci Maja Strozzi - Pečić, svijetski poznata sopranistica.
Prema riječima Thomasa Manna " …danas možda najljepši sopran obiju hemisfera" (Brat joj je Tito
Strozzi - redatelj i dramatičar, a sin je Boris Papandopulo - hrv. sklatelj.) U svijetu su je osobito
slavili kao koncertnu pjevačicu, pa joj je glasoviti skladatelj Igor Stravinski posvetio četri svoje solo
pjesme.
1963.gNR Hrvatska, u komunističkom Jugoslavenskom ustavu, nazvana je Socijalistička Republika
Hrvatska, kao i svih pet republika, kao i sama komunistička, sada SFRJugoslavija.
* UN donosi deklaraciju o ukidanju svih oblika rasne isključivosti.

1966 g. gasi se djelovanje Metropoliten operne kuće u Njujorku, a tada se povlači iz karijere i
svijetski slavna operna solistica - dramski sopran Zinka Kunc.
Rodila se 17.svibnja 19806 g. u Zagrebu i kao neizmjeran talent i odabir svijetskog dirigenta
perfekcioniste Artura Toscaninia uzdigla se do slavne članice njujorškog Metropolitena. U svijetu su
je zvali "Madam Miladinov" (po 2. suprugu), ali i "primadona Asoluta". Samo u New Yorku
nastupala je više od 450 puta pretežno u ulogama Aide, Tosce i Norme.
Operna kraljica Zinka Kunc umrla je 1989 g.i pokopana na zagrebačkom Mirogoju.
* (08.lipnja) Vatikan je ukinuo Indeks zabranjenih knjiga. Koje su se smatrale štetnim za katolički
nauk. Prvi takav popis proglasio je Tridentinski koncil još 1564 godine, a ispočetka je obuhvačao
(apokrifne) - lažne, podmetnute biblijske i novovjeke heretičke knjige.
Tijekom stoljeća na Indeksu su se među ostalim našli : Damte, Descarte i Kant, pa čak i La
Fontaine, Hugo i Swift.
1967.g.(05.lipnja) počinje III. Izraelsko-arapski rat. (1948. je prvi kada se Britanija povukla, a 1956.g.
je 2. rat) Izrael je preventivno napao Egipat, Jordan i Siriju i već 4. dan izbio na sinajsku obalu
Sueskog kanala, već drugi puta.predvođen jednookim generalom Moše Dajanom.(Oko jer izgubio
1941 g.u britanskom pohodu na tada francusku Siriju,predvodeći mali židovski odred - metak ga je
pogodio u dalekozor.)
(Ugrožen Egipatskim i arapskim prijetnjama i pojavom njihove vojske na granicama u sinajskoj
demilitiranoj zoni, Izrael je odgovorio munjevito zračnim napadom s leđa po egipatskim
aerodromima,doletjevši ispod radara s morske strane. Zbog ostvarene nadmoči u zraku oklopne su
snage sada su lako razbile egipatske tenkove.(ustvari bio je to lov na tenkove) U isto vrijeme
izveden je zračno pomorski desant na jugu kod Sharm sl Sheika.)
10. lipnja, kada je UN posredovao i topovi umuknnuli, Izrael je već zaposjeo teritorij od 70.000 Km
četvornih, ili tri puta veći teritorij od vlastite površine.(zapadnu obalu Jordana, sirijsku golansku
visoravan i cijeli Sinajski poluotok uz gupitak 679 vojnika, 60 tenkova i 19 zrakoplova. Protivnici
su izgubili 30.000 vojnika,450 zrakoplovai oko 1000 tenkova
1973 g. Egipat je uzvratio uspješnim protunapadom, kojim je vratio Sinajski poluotok, a time i
sinajsku obalu Sueskog kanala.
1969.g. Izveden 1. let svemirskim brodom s ljudskom posadom na MJESEC (Apolo 11 )
(tri američka astronauta)
1970.g. SSSR šalje 1. automatsku stanicu "LUNA 16"(bez ljudske posade na Mjesec).
1971.g.Započinje i slama se pokret "HRVATSKO PROLJEĆE" pod vodstvom čelnih komunista SRH
uz podršku dijela inteligencije i studenata - buđenje nacionalne svijesti Hrvata radi podređenosti
Hrvata pred Srbima.
(u Karađorđevcu Tito smjenjuje cijelu vladu SRH i počinju progoni, uhićenje i zatvaranje Hrvata na
svim razinama.) Zatvoren i general JNA dr. FRANJO TUĐMAN.
* (25.sijećnja) SSSR je objavio,da je svemirski brod bez ljudske posade sigurno sletio na planet
Veneru.(letilica je bila teška 2230 kg,a do Venere je putovala 120 dana) Poslije spuštanja odaslala
je centru na Zemlji obilje znanstvenih podataka .
1972.g. Nastavlja se progon Hrvata (pristaše "Hrvatskog proljeća")
1975 g.Po raspletu vijetnamskog rata Kambođom su zavladali CRVENI KMERI na čelu sa suludim
POL POTOM (učenikom budističkih redovnika i pariškim đakom) On je počeo genocidnim
metodama ostvarivati svoj "marksistički raj:"zemlju bez klasa i intelektualnih slojeva",pa čak i
gradove bez stanovništva, državu bez zatvora i sudova.Ukidaju novac, privatno vlasništvo, škole i
vjeru(Cijela se država pretvorila u golemi logor,gdje se umiralo od gladi,mučenja i malja na poljima
smrti,pod geslom:"Za zemlju kakvu gradimo bit će dosta milijun dobrih revolucionara. Ostali nisu
potrebni." U zloglasnom zatvoru Tuol sleng S-21,nakon što bi priznalio ono što je vlast htijela
zatvorenici i njihove obitelji prebacivani su na stratišteGhoeung Ek. Tamo su umlačivani željeznim
šipkama, piucima i mačetama - radi uštede strjeljiva. Od 16.000 preživjelo ih je samo osam.)

Za samo tri godine Crveni kmeri su u smrt otjerali 1,7 milijuna stanovnika. 1979 g. oklopne
divizije komunističkog D.D Vijetnam srušile su zločinački Pol Potov zločinački režim,čime su
prvi puta u povijesti komunisti,druge komuniste proglasili genocidnima.
(1976 g.država je preimenovana u Kampučija. 1979 g. poslije vojne intervencije Vijetnama
postavljena je nova vlast, a Kmeri i Pol Pot bježe u đunglu.1997 g.Kambođa traži od UN suđenje
Crvenim Kmerima. 1999 g. uhičeni su vojni zapovijednik C.Kmera i zapobijednik specijalnog
zatvora S - 21 - Ta Mok i Kaing Guek Eav, zvan "Duč". Pol Pot umire u svom skrovištu u đungli
1998 g.,a Ta Mok u zatvoru 2.006 g. Sa 30 godina zakašnjenja 2.007 g.osnovan sud za genocid u
Kambođi.)
1976 g.(1.travnja) završava višegodišnji američko - vijetnamnski rat, jer je poslije američkog
povlačenja Pentagon smatrao da je miljunska sajgonska armija dovoljan jamac opstanka Južnog
Vijetnama. Toga dana sjevernovijetnamske su snage zauzele uporište Tra Nang, a zatim u općoj
ofenzivi slomile otpor Južnog Vijetnama. (Napadači su uz ostalo zarobili 600 tenkova i 1.000
zrakoplova, pa je sada ujedinjeni Vijetnam postao vojna sila, zahvaljujući otetom američkom
oružju.)
1979 g.(27.prosinca)SSSR je vojno napao Afganistan, pokušavajući silom održati svoju komunističkumerionetsku vlast na čelu sa Barmak-om Kamal-om. U dugom građanskom ratu SSSR nije mogao
suzbiti otpor islamskih muđahedina,koje je pomagao SAD (u sklopu hladnoratovske politike)
1988 g. poslije teških gubitaka SSSR se povukao iz Afganistana.(zanimljivo je,da je
afgasnistanski sultan prvi u svijetu priznao Lenjinovu Rusiju.)
1980.g. Umire Josip Broz Tito - predsjednik SFRJ.(Iako rođen 7.svbibnja 1892 g.prema matičnim
knjigama, Tito je svoj rođendan slavio 25,svibnja - kada mu se uručivala "Štafeta mladosti", jer je
na taj dan 1944 g.jedva izvukao živu glavu u njemačkom desantu na Drvar, odakle se sklonio na
Vis, pod britansku zaštitu.
1989.g. Inflacija u Jugoslaviji iznosi 2 000 %
* Završava Iračko-iranski rat (Irak sanja veliko carstvo i napada Iran)
Počeo slom komunističkog socijalizma u Europi. (narodna pobuna u Rumunjskoj radi
diktature.Čaušeskog, višestranačka demokracija ostvaruje se u Poljskoj, Mađarskoj, Čehoslovačkoj
i .Bugarskoj, slom socijalizma u istočnoj Njemačkoj.)
* Nastaju prve nekomunističke stranke u Hrvatskoj: Hrvatsko socijalno liberalna stranka (HSLS) i
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
1990.g.Prekid 14. Izvanred. Kongr. SKJ zbog bahatog pokušaja velikosrbskih komunista da nametnu
svoju prevlast ostalim narodima Jugoslavije. (raspada se jedinstvo SKJ i započinje raspad SFRJ kao
države.)
* Započeo raspad SSSR-a jer pojedine Republike proglašavaju nezavisnost.( Poljska,Češka. Slovačka,
istočna Njemačka ( DDR) Mađarska,Bugarska )
* Dogovor Jugoslavenske vlade s Republičkim vladama o mogućnosti održavanja vešestranačkih
izbora.(u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, te Makedoniji pobjeđuju nekomunističke
stranke: HDZ sa dr. Franjom Tuđmanom u Hrvatskoj)
* Na prvim demokratskim višestranačkim izborima u Hrvatskoj ( HDZ,HDS,HSLS,HSS,SDP i
dr.) nadmoćno pobjeđuje HDZ ( Hrvatska demokratska zajednica ) a dr.Franjo Tuđman izabran
je uvjerljivo za 1. predsjednika Republike Hrvatske ( neovisne države Hrvatske ) te kao njen
osnivač ostvaruje višestoljetni san Hrvata
* Prvo zasjedanje hrvatskog sabora 30. svibnja - DAN DRŽAVNOSTI-usvojen ustav Republike
Hrvatske.
Tim povodom vračen je stari, ali obnovljeni spomenik bana Jelačića na glavni zagrebački trg, koji
po njermu i dobiva ime.(1948 g.u Austrougarskoj događa se protudržavna revolucija u Mađarskoj
čiji vođa Lajoš Košut viče:"…Gdje je ta Hrvatska - ja je na karti ne vidim!" Ban Jelačić na to
pokreče hrvastsku vojsku, ulazi u Mađarsku, oslobađa Međimurje, a revoluciju ugušuje. Karl Marks
je kasnije zbog toga sve pogrde mržnje sasuo na Hrvate. 1866 g. U čast bana Jelačića Hrvati podižu

spomenik na zagrebačkom glavnom trgu po kojem i trg dobiva ime. 1947 g."legendarni"diktator
Tito, u ime Marksa, komunizma i kroatofobije dao je srušiti spomenik bana Jelačića sa trga i
preimenovao njegovo ime u Trg Republike.)
1991.g.Ukinut VARŠAVSKI PAKT (raspao se)
* Slom socijalizma u Albaniji.
* Počinje rat JNA na Sloveniju, zbog kontrole granica s Austrijom.
* Započinje agresivni rat posrbljene JNA, pobunjenih Srba u Hrvatskoj i dobrovoljaca iz
Srbije,te četnika protiv Hrvatske u cilju uništenja Hrvatske i stvaranja Velike Srbije.
* 8. listopada Republika Hrvatska prekida sve državno-pravne odnose sa SFRJ dok velikosrpski
agresor pali, ruši, i pljačka - ubija i kolje sve što je Hrvatsko. (kuće, crkve, bolnice, kazališta, žene i
djecu,-nastaju zbjegovi (700 000 prognanika)
* 25.lipnja Sabor ozakonjuje volju građana (referendum 94 %) ustavnom odlukom i proglašava
Hrvatsku samostalnom i suverenom državom. Time je Hrvatski sabor proglasio temeljne
državno - pravne odluke o suvremenoj i samostalnoj Republici Hrvatskoj i pokrenuo postupak
državnog osamostaljenja. Poslije nametnutog tromjesečnog moratorija (od Evropske Zajednice),
Hrvatska je 08.listopada iste godine raskinula sve veze sa SFRJugoslavijom,što prekida i zadnju nit
koja ju je pravno vezala sa komunističkom SFRJugoslavijom. 10. sijećnja 1992 g.i međunarodno je
priznata.(Prvi je priznao Island, zatim Vatikan i Njemačka, te ostali - nakon što se uspješno
oduprla četničko-velikosrpskoj agresiji.)
* 8.listopada, dan poslije zračnog napada i bombardiranja Banskih dvora u Zagrebu (Poslije
dvodnevnog raketiranja TV tornja na Slemenu i 3.dana sa 6 navođenih raketa gađa Banske dvore
-atentat na predsjednika dr. Franju Tuđmana i državu) Hrvatski Državni Sabor raskida sve državno
pravne veze s ostalim republikama i pokrajinama SFR Jugoslavije . Predhodnog je dana istekao i
tromjeečni
moratorij Evropske Zajednice na već usvojenu odluku 25.lipnja iste godine o hrvatskoj
nezavisnosti, temeljem referenduma od 94,6% „ZA“ Sabor je izglasovao i 15 zakona neophodnih za
djelovanje samostalne i suverene države, te proglasio JN armiju za agresorsku i okupatorsku
vojsku ,koja mora bez odlaganja napustiti teritorij Republike Hrvatske.
* (18.studenoga) Velikosrpska JNA i četnički teroristi u agresiji na R Hrvatsku zaposjeli toga
dana Vukova. Vukovar su napadale snage sa 50.000 pješaka zu pratnju 600 tenkova, 400 topova i
raketnih bacača, te 100 zrakoplova, nasuprot 13 - 17.000 branitelja slabo naoružanih zarobljenim
oružjem.
Vukovarov junački otpor tijekom 86 dana znatno je utjecao na hrvatsku pobjedu u Domovinskom
ratu.(Branitelji Vukovara i 204 brigada tijekom tog žestokog otpora uništili su 300 neprijateljskih
tenkova i oklopnjaka,srušili 25 zrakoplovai izbacili iz stroja oko 15.000 vojnika.)
Zbog golemih gubitaaka,JNA je morala odustati od predviđenog prodora prema Zagrebu jednim
zamahom u dva kraka duž Save i Drave, jer žestoka obrana Vukovara nije samo slomila kralježnicu
agresora, već je i raskrinkala brižno čuvani plan osvajanja pred međunarodnom zajednicom.
Poslije okupacije Vukovara jugovojska je počinila neviđene zločine na ranjenicima u bolnici,
preostalim braniteljima i civilima,za čije se grobove ni do 2.006 g, nezna, a 22.000 staraca, žena i
djece prognao iz Vukovara.
* (23.prosinca)R.Hrvatska uvela je novi hrvatski dinar HRD umjesto jugoslavenskog dinara
(poslije državnogosamostaljenja u teškim ratnim prilikama velikosrpske agresije na nju)
Tako se napokon ostvarilo staro geslo Stjepana Radića "Hrvatska lisnica u hrvatski đžep"Nova se
mijenjao u omjeru 1 prema 1,a Narodna banka je postalqa samostalna ustanova.
(1918 g. poslije ujedinjenja sa Srbijom( u Kralj.Jugos.) beogradska je vlada izvela prvu veliku
prijevaru,jer je na austrijske krune ljepila posebne markice i vlasnicima oduzimala 20%
iznosa.Kasnije se nasilnom reformom dinar mijenjao u omjeru: 4 krune za 1 dinar,čime se preko
noći oboga tila

Povijest se ponovila 1945 g.,jer se za 1.000 kuna NDH moglo dobiti samo 7 dinara,dok se srpski
okupacijski novac (Kralj.Jug) mijenjao po mnogo povoljnijem tečaju. (Kad je A,Hebrang upozorio,
kako će stanovništvo pomisliti,da se opet sprema neka urota protiv Hrvatske,dobio je lukav
odgovor:"Večim tečajem obogatili bi se samo ratni bogataši,a narod bi ostao siromašan."
Novu veliku pljačku izveo je velikosrpski režim Miloševića 1991 g. otevši Jugobanci golema
sredstva,kojima je financirao protuhrvatski rat. U ratnom rasulu,Hrvatska je 1994 g. uvela vlastiti
novac - danas postojeću stabilnu KUNU (po uzoru na prvi novasc iz XIII st Banovac)
* (31.ožujka) Republika Hrvatska je morala oružano intervenirati brzom akcijom specijalne
postrojbe MUP-a na Plitvicama (prijevoz autobusima) kada su četnički odmetnici pod vodstvom
Milana Martića (u sklopu balvanske revolucije i velikosrpske politike uništenja Hrvatske) okupirali
Plitvička jezera uz pomoć već tada podivljale JNA. (i iz zasjede pucali na autobuse u pokretu.)
Tom akcijom specijalaca MUP-a protjeani su velikosrpski teroristi, a 29 ih je zarobljeno.U
borbama je ranjeno nekoliko policajaca,a poginuo je specijalac Josip Jović (22g.), (mitraljesko
gnjezdo kod pošte) prva žrtva Domoviskog rata, pokopan u rodnom Aržanu u Imotskoj krajini.
Taj podli napad pobunjenih Srba protiv države Hrvatske poznat je pod nazivom "Krvavi Uskrs"!
1992.g.U Hrvatskoj se zaustavlja rat, jer dolaze zaštitne snage UN (UMPROFOR),a započinje rat u Bosni
i Hercegovini.
* (13.sijćnja) Sveta Stolica je priznala novu državu Republiku Hrvatsku (2 dana prije zemalja
Evropske Zajednice) Papa Ivan Pavao II odlučno se suprostavljao veliosrpskoj agresiji i zalagao se
za međunarodno priznannjeR.Hrvatske.(Vatikan je prvi puta priznao hrvatsku državnost 879 g.,kada
je papa Ivan VIII blagoslovio njezinog vladara kneza Branimira..
(15.sijećnja)U jeku velikosrpske agresije na Hrvatsku,Evropska zajednica(koju tvori 12 država)
objavila je u Brislu zajedničku odluku o priznavanju suvereniteta i nezavisnosti Republike
Hrvatske.Do tog dana hrvatsku je nezavisnost već potvrdilo 19 zemalja (među njima Sveta stolica.)
Američko priznanje uslijedilo je 7.travnja,a potom 22.svibnja i primanje u Ujedinjene narode.
* Hrvatska vojska oslobađa MILJEVCE (150 km )
1993.g. Hrvatska vojska oslobađa Maslenicu (oko 300 km ) HE Peruću i Medački Đep (100 km)
* (27.sijećnja) srpsko-četnička paravojna vojska protjerala je međunaroidne snage UNPROFOR-a s
prostora Peručkog jezera, kako bi sa 30 tona eksploziva digla u zrak veliku betonsku branu
tamošnje hidrocentrale. U brzoj akciji,hrvatska vojska oslobodila je Peruču i tako spriječila teroriste
u ostvarivanju suludog nauma, koji bi odnio 20.000 života tamošnjeg stanovništva.
1994.g. Na zamolbeni poziv u Republiku Hrvatsku dolazi Papa Ivan Pavao II u vezi 900-te obljetnice
osnutka Zagrebačke županije.
* 30. svibnja u promet puštena hrvatska konvertibilna novčanica KUNA
1995.g. Redarstvenom akcijom "BLJESAK" vojno redarstvena akcija u kojoj su hrvatske snage za
samo 36 sati oslobodile zapadnu Slavoniju (508 km) od okupacije velikosrpskih terorista.(Poginula
su tom prilikom 42, a ranjeno 162 branitelja. Bijesni zbog poraza, pobunjeni Srbi za "odmazdu" na
zapovijed predsjednika "SAO Krajiene" Milana Martića (2. i 3.svibnja) raketiraju Zagreb u dva
navrata iz raketnog sustava Orkan, počinivši težak ratni zločin, zbog kojega je 2005 g. optužen pred
međunarodnim sudom zza ratne zločine u Hagu.
* Vojno redarstvenom akcijom "OLUJA"oslobođeni dijelovi Like, Sjeverne Dalmacije, Korduna i
Banovine (oko 11 000 km za tri dana) pod nazivom .
Hrvatska vojska pruža pomoć postrojbama "Hrvatskog vijeća i obrane" i Armiji BiH u oslobađanju
južne, zapadne i srednje Bosne pod nazivom "LJETO 95" i "MAESTRAL".,
Time završava DOMOVINSKI RAT u Hrvatskoj i obrambeni rat za neovisnu Bosnu i Hercegovinu
protiv velikosrpskih pokušaja brisanja povijesti.
1997.g. Mirovnim sporazumom u Daytonu koji je potpisan u Parizu (14. prosinca 1995.g.) odlučeno je
da se uspostavi mir, te da se preostali dio hrvatskog teritorija: istočna Slavonija, zapadni Srijem i
Baranja (4,6% ukup.hrv. površine koji je od 1991.g. pod srpskom okupacijom) na miran način
ponovno uključi u ustavno- pravni sustav Republike Hrvatske u roku od 1-2 godine najviše.

* U oslobođenim krajevima odmah započinje OBNOVA kuća, crkava, škola, tvornica i cijelih
sela,mostova i željezničkih pruga i sl. te se sustavno odvijao i povratak prognanika u svoje domove
1998.g.Prestala zadaća UNTAESA pa su ist. Slavonija, zap. Srijem i Baranja ponovno sastavni dio
Republike Hrvatske
1999.g.Započeo zrakoplovni napad NATO-a na Jugoslaviju, zbog srpskog genocida nad
Albancima na Kosovu, te zbog odbijanja svakog sporazuma za mirno rješenje Kosovskog pitanja.
Poslije osamdesetak dana NATO bombardiranja svih strateških i vojnih ciljeva u Srbiji,Skupština
FRJ u eogradu 3. lipnja 1999.g. NATO-v plan od pet točaka: povlačenje oružanih snaga JNA iz
Kosova, povratak protjeranog albanskog stanovništva, dolazak trupa NATO-a na Kosovo radi
zaštite uspostavljenog mira i povratka Albanaca, te prekid etničkog čišćenja na Kosovu od JNA i
uspostava autonomije Kosova.
11 lipnja 1999.godine NATO trupe ulaze na Kosovo radi sprovođenja prihvaćenog plana od 5
točaka za mirno rješenje Kosovske krize.
1999 g.10.prosinca u Zagrebu umro je 1. predsjednik i utemeljitelj moderne,neovisne i suverene
REPUBLIKE.HRVATSKE.drFRANJO.TUĐMAN. Pod njegovim je vodstvom hrvatski narod
izborio samostalnu hrvatsku državu u teškim okolnostimavelikosrpske agresije.Povijest ga pamti i
po vojno oslobodilačkim podhvatima Bljesak i Oluja,te mirnom objedinjavanju Podunavlja sa R
Hrvatskom,kojima je Republika Hrvatska uspostavila suverenitet na cjelokupnom nacionalom
podrućju. 2000.g. (3.sijećnja) održani 3. redovni izbori za Hrvatski Državni Sabor, na kojem gotovo
2/3 većinom pobjeđuje i upravljanje Zemljom preuzima KOALICIJA 6 STRANAKA (socijal
demokratska partija, Liberalna stranka, Hrvatska narodna stranka, Istarska demokratska stranka i
Hrvatska seljačka stranka (uz podporu zapadnih sila?) i u uvijetima nametnutih tihih gospodarskih
sankcija zbog navodnog “nacionalizma”).
- u mjesecu travnju održani prijevremeni predsjednički izbori (zbog smrti 1. predsjednika RH) na
kojima većinom glasova pobjeđuje kandidat Hrvatske narodne stranke-STIPE MESIĆ.
* -u mjesecu srpnju Sveti Otac Ivan Pavao II obznanjuje bulu o uspostavi Gospičko-Senjske
biskupije sa sjedištem u Gospiću ,a postojeću crkvu Navještenja Blažene Djevice Marije uzdiže u
stupanj katedralne crkve uz ustolićenje njenog prvog biskupa msgr. Mile Bogovića
(Promocija tog povijesnog događaja zakazana je za 25. srpnja na blagdan Sv.Jakova-zaštitnika
Krbavske biskupije(osnovana 1185.g.) ,a napuštena zbog prodora osmanlija nekoliko godina nakon
krbavske bitke(1493.)
Za tu priliku, prvi put poslije 500 godina, preko Velebita u Liku stiže onaj isti biskupski štap koji je
spašen izbjeglištvom biskupa 1493.god.
Kanonik msgr. Mile Balenović iz Zagreba (rodom iz Pazarišta) darovao je kalež od obiteljskog zlata
(težak 1500 gr. od čega zlata 1200 gr.a izradio ga je akad. kipar Hrvoje Ljubić.
Podrućje nove biskupije blagoslovljeno je MILONJSKIM KRIŽEM,kojim su se blagoslivljali prvi
Krbavski biskupi.
biskupski štap kristofora danas se čuva u Muzeju sakralne umjetnosti u Senju, kalež u zadarskom
muzeju, a Milonjski križ u Bribiru.
2.006 g.(8.veljače) Znanstveno društvo za proučavanje podrijetla Hrvata na čelu sa Ivanom Bjondićem, uputilo je javni zahtjev za rehabilitaciju znanstvenika, koje je jugoslavenski komunistički režim
likvidirao zbog teorija o neslavenskom podrijetlu Hrvata. Ubijeni znanstvenici - žrtve
jugoslavenskog i komunističkog režima su: Milan Sufflay, Kerubin Segvić, Ivo Guberina, Ferdo
Pucek i Mihovil Lovrić, a zarobijeni su,ili bili izagnani : Mato Marčinko, Mirko Vidović, Zlatko
Tomičić, Stjepan Krizina Sakač, Dominik Mandić, Silvije Grubišić i Marko Japundžić.
Također je iznjet prijedlog,da se "Staroslavenski institut "Svetozar Ritig "preimenuje u
Starohrvatski institut "Stjepan Krizina Sakač." doktor orijentologije na institutu u Italiji
Ujedno su prozvani današnji branitelji "južnoslavenskog rasizma": genetičar Miroslav Radman,
zatim jezičari Dalibor Brozović, Predrag Matijević,Ivo Banac,Vlaho Bogišić i dr.

( Jutarnji list, 8.veljače 2.006 g. - Ivica S. Buljan.)
……………………. ( vidi 1931. godina)

2010 g. (3. listopada ) Toga istoga dana, na 20. obljetnicu prisjedinjenja Istočne i Zapadne Njemačke,
Savezna Republika Njemačka otplatila je posljednju ratu ( od 90 miljuna Maraka – u Eurima)
RATNE ODŠTETE, koju je bila dužna platiti kao uzročnik i gubitnik I Svjetskog rata. (Saveznici
su joj odredili odštetu u visini od 220 milijardi Funti, no kako to tadašnja Njemačka nikako nije
mogla smoći, saveznici su to smanjili na 180 milijaedi Funti .)
To je bilo uzrokom neopisivog siromaštva njemačkog naroda, ( mjesećna zarada bila je dostatna
za kupnju kruha ), a kada je 30. godina nastupila i Velika Svijetska recesija i opća nezaposlenost,
pa zato i pojava nacional-socojalističke radničke partije na čelu s Hitlerom, što je ukupno
opet uzokom 2. Svijetskog rata.

Literatura:
Korišteni pisani izvori:POVIJEST HRVATSKOGA NAROD-Trpimir Macan
POVIJEST ZA VIII RAZ-/99. - Ivo Perić
OSAM STOLJEČA PISANE POVIJESTI I KULTURE
Naklada:Matica hrvatska Sv.I. Zelina
TEMPLARI -------Pers Pawel Read
HRVATSKO SLOVO ( listopad 2010 g.)

Sveti Ivan Zelina,1999 g.
Dopunjeno:2OO5 god.
Autor : Branimir Besak

I S P R I K A

I

S V I J E S T

MULTIKULTURALNA NUŽNOST PLANETE ZEMLJE

1970 g. (13.studenoga) Kancelar SR Njemačke WILLY BRANDT, prvi se u svijetu javno ispričao
Židovima,za progon i genocid počinjen tijekom 2. svjetskog rata u koncentracionim logorima
smrti, kleknuvši pred spomenikom u varšavskom GETU.
1992 g.Španjolski kralj JUAN KARLOS javno se ispričao, što su 1492 g. iz Španjolske protjerani svi
Židovi i Arapi ( LIMPIEZI DE SANGRE” ) Dakle, za zločin etničkog čišćenja,koje se
dogodilo prije 500 godina.

1998 g. Predsjednik S A D-a BILL CLINTON, prilikom posjeta Senegalu i Ugandi, tražio je od
potomaka javni oprost za američki zločinački robovlasnički sustav u 19. stoljeću.
* Papa PAVAO II javno se ispričao za sve krščanske progone tijekom povijesti u srednjem vijeku.
* Japanski premijer KEIZO OBUCHI javno se ispričao Južnoj Koreji za divljannje japanskih
okupacijskih vojnika tijekom 2. vjetskog rata.
.2003 g. Predsjednik R Hrvatske Stjepan Masić, prilikom službene posjete Izaraelu javno se ispričao
zbog progona Židova i žrtava u koncentracionom logoru Jasenovac za vrijeme 2. svjetskog rata
od državne vlasti Nezavisne Države Hrvatske.
2007 g. "Jugoslavenski", a ni hrvatski komunisti još se uvijek nisu ispričali svom narodu za počinjene
ratne i poratne zločine i genocid nad Hrvatima poslije 2.Svijetskog rata u doba komunizma.
- Čeka se isprika SAD-a za bacanje atomske bombe tijekom 2. svjetskog rata na japanske
gradove Nagasaki i Hirošimu
( U Hirošimi stradalo oko 65.000 civila, žena, djece ,staraca i dr. )
- Čeka se isprika SAD-a za sustavni genocid nad indijancima Sjeverne Amerike, zbog pljačke
njihovih materijalnih i duhovnih dobara – životnog prostora i njihove budućnosti.
Čeka se isprika za sve kolonijalne genocide i kulturocide, za sve zločine počinjene tijekom
povijesti kolonijalnih država. (Engleska, Francuska, Nizozemska, Španjolska Portugal,
Belgija,Njemačka i dr. )
- Čeka se isprika Srbije za agresivni genocidni i kulturocidni rat na Hrvatsku 1990 g. kao
nastavak veliko-srpske politike ( još od 1848 g. – Ilja Garašanin,pa preko Kraljevine
Jugoslavije – 1918g. i komunističke Jugoslavije – 1945 g. do 1990 g.)
( JN Armija – 4.vojna sila u Evropi, uz aktiviranje četničkog pokreta na podrućju
Hrvatske i prečutno odobravanje U N , te svijetskih velesila, pokušala je R Hrvatsku
proglasiti Srbijom, rušeči katoličke crkve, kulturne ustanove,bolnice, cijele gradove:
Vukovar,Dubrovnik,Gospić, Osijek i dr. ubijajući,protjerujući i zatvarajući u koncentracione
logore.(paleči sela poput fašista ) hrvatsko i sve nesrpsko stanovništvo.(ETNIČKO ČIŠĆENJE )
- Čeka se isprika Engleska i S A D između ostaloga za zločinačćko bombardiranje
DREZDENA 1945 g. (jednog od 160 njemačkih gradova tijekom 2. svjetskog rata ) kojim je
do temelja srušen barokni grad ( ne vojni cilj ) u kojem je poginulo 35 do 40.000 građana .
( engleski zapovijednik Čerčil-Haris, najprije bacaju zračne mine ( za rušenje krovova ) a zatim
zapaljive bombe–fosforne (radi požara ) pa opet rušilačke bombe ( radi rušenja ulica,
vodovoda i sl)Vruči stupovi zraka nad gradom usisavali su sav zrak , kako bi se pogušili svi
ljudi u podzemnim
Skloništima.Tako su bombardirani : Libeck, Rostock, Koln, Berlin, Hamburg.( ukupno 160
njemačkih gradova sa 600.000 mrtvih i 900.000 ranjenih civila.)
- Čeka se "antifašističko" - komunistička isprika i osuda za zločinački genocid nad Hrvatima
( civilima i razoružanim vojnicima ) u BLAIBURGU i KRIŽNOM PUTU 1945 g. nakon
zavešetka 2. svjetskog rata. ( bez suđenja ,bez države, komu su ih izručili Englezi – ukupno
blizu 100.000 ? razoružanih vojnika i izbjeglih civila .)

- Čeka se isprika S A D-a za masovno bombardiranje TOKIJA ( glav,grad Japana ) požarnim
bombama iz bombardera B – 52 ( leteče tvrđave ) U tom gradu sa drvenim kućama od
požara i rušenja stradalo je 89.000 civila ( žena, djece ,staraca i dr. ili za 20.000 žrtava više od
atomske bombe u hirošimi.
- Čeka se isprika Italije za fašističke ratne zločine u Etiopiji ( Abesiniji ) prije 2. svjetskog
rata .(masakri civila, upotreba bojnih otrova , te prekomjerna upotreba topništva i sl. Kao i
- Čeka se isprika Italije za ubijanje civila i paljenje njihovih sela , te koncentracione logore
na podrućju Hrvatske (Lopar na Rabu ) tijekom 2. svjetskog rata
( do 2005 g. nikad nije suđeno taljanskim ratnim zločincima , kao što su zloglasni general
Badoljo i Gracijani i dr. zbog političke volje i potpore Engleza , navodno zbog komunističke
opasnosti tada.)
- Čeka se isprika, ili bar pojašnje turske vlasti za islamski genocid nad Armencima i Aramejcima Sirijcima počinjen 1914 - 1915 g.- tijekom 1. Svijetskog rata.( Pobijeno je 80 % krščana koji su
činili 40 % tada turskog stanovništva.)
-

Čeka se izjašnjenje svijetske i hrvatske znanstvene javnosti i znanstveno utvrđivanje prvog
počinjenog genocida u povijesti čovječanstva 722 g. pr.Kr., koji je toliko motivirao sve kasnije
genocide i njihovo prešučivanje, a svjedoči ga Biblija, ili bar imenovanje naroda (Hrvata =
Izraela ) nad kojima je on počinjen, ako ne i imenovanje počinitelja.

- Hoče li se UN ispričati zbog toga što 1975 g nije spriječio genocid u Kambođi od strane Crvenih
Kmera, ali i zato što je sa 30 godišnjim zakašnjenjem, to jest tek 2.007 g. osnovala sud za
zločince koji su počinili taj genocid………..(vidi pod 1975 godinu ovog podsjetnika.)
DODATAK u privitku VREMENSKOM PODSJETNIKU POVIJESTI HRVATA od 1118 g. do 2.007.
godine.
Autor: Branimir Besak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful