ΑΔΑ: 4ΑΜΦΗ-ΖΔΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΑ 17-8-2011
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ.Πρωτ.: 4764
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Tαχ.Δ/νση :Πειραιώς 68Α
Ταχ.Κωδ.: 10436
Τηλ.: 2105249493
FAX:2105237743
E-mail: adv@kratika-laxeia.gr
Απόσπασμα Πρακτικών
Τακτική συνεδρίαση της 26ης Ιουλίου 2011

ΘΕΜΑ 5ο : Ημερομηνίες κληρώσεων Εθνικού και Λαϊκού Λαχείου έτους 2012
H E.Δ.Κ.Λ. μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της αποφάσισε ομόφωνα
και εγκρίνει τις παρακάτω ημερομηνίες για την διεξαγωγή των κληρώσεων της 219 ης
έκδοσης Εθνικού Λαχείου και του Λαϊκού Λαχείου του έτους 2012.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ 219ηςΕΚΔΟΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
Α΄ ΚΛΗΡΩΣΗ:
27 Ιανουαρίου 2012
Β΄ ΚΛΗΡΩΣΗ:
7 Φεβρουαρίου 2012
Γ΄ ΚΛΗΡΩΣΗ:
16,17 Φεβρουαρίου 2012
Δ΄ ΚΛΗΡΩΣΗ:
28,29 Φεβρουαρίου 2012
Ε΄ ΚΛΗΡΩΣΗ:
9,12,13,14,15,16,19,20,21,22 Μαρτίου 2012
ΣΤ΄ ΚΛΗΡΩΣΗ:
2,3,4,5,6,9,10,11,17,18,19,20,23,24,25,26,27,
30 Απριλίου,2,3 Μαΐου 2012
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
1η Κλήρωση 3/1/2012 Ημέρα Τρίτη
27η Κλήρωση 3/7/2012 Ημέρα Τρίτη
η
2
»
10/1/2012
»
»
28η
»
10/7/2012
»
»
η
η
3
»
17/1/2012
»
»
29
»
17/7/2012
»
»

»
24/1/2012
»
»
30η
»
24/7/2012
»
»
η
η
5
»
31/1/2012
»
»
31
»
31/7/2012
»
»
η
η
6
»
7/2/2012
»
»
32
»
7/8/2012
»
»

»
14/2/2012
»
»
33η
»
14/8/2012
»
»
η
η
8
»
21/2/2012
»
»
34
»
21/8/2012
»
»

»
28/2/2012
»
»
35η
»
28/8/2012
»
»
10η
»
6/3/2012
»
»
36η
»
4/9/2012
»
»
11η
»
13/3/2012
»
»
37η
»
11/9/2012
»
»
η
η
12
»
20/3/2012
»
»
38
»
18/9/2012
»
»
13η
»
27/3/2012
»
»
39η
»
25/9/2012
»
»
η
η
14
»
3/4/2012
»
»
40
»
2/10/2012
»
»
15η
»
10/4/2012
»
»
41η
»
9/10/2012
»
»
η
η
16
»
17/4/2012
»
»
42
»
16/10/2012
»
»
17η
»
24/4/2012
»
»
43η
»
23/10/2012
»
»
η
η
18
»
2/5/2012
»
Τετάρτη
44
»
30/10/2012
»
»
η
η
19
»
8/5/2012
»
Τρίτη
45
»
6/11/2012
»
»
20η
»
15/5/2012
»
»
46η
»
13/11/2012
»
»
η
η
21
»
22/5/2012
»
»
47
»
20/11/2012
»
»
22η
»
29/5/2012
»
»
48η
»
27/11/2012
»
»

Δημόπουλος Ο Εισηγητής Αικ. Ματθαίος Π. Καρβέλλης Δημ.ΑΔΑ: 4ΑΜΦΗ-ΖΔΞ 23η 24η 25η 26η » » » » 5/6/2012 12/6/2012 19/6/2012 26/6/2012 Ο Πρόεδρος Παντελής Δασκαλάκης » » » » 49η 50η 51η 52η » » » » Η Γραμματέας Ελισάβετ Κωνσταντινίδου Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη Γραμματείας Αικ. Παμπίρη Ι. Γιώτη Π. Βασιλοπούλου » » » » 4/12/2012 11/12/2012 18/12/2012 27/12/2012 » » » » » » » Πέμπτη Τα Μέλη Γ. Βασιλοπούλου .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful