[EDITORIAL]

Daca pe vremuri stringeam din buci nu cumva sa vina strainii ~i sa ne fure tara, iacata, intre timp ne-arn relaxat cu asupra de masura daca in cautarea unui brand turistic pentru Romania ministerul condus de doamna Udrea a pus la bataie 75 de milioane de euro. Firmele matrimoniale babelor cocosate si cu la asemenea surna, ce sase milioane cheltuite tarancuta de pe coperta, Rolex la rnlna ~i budigai specializate In rnaritatul neg pe nas au tresarit arunca in derizoriu cele pe fascinantul album cu care nu iese la cos it fara Yves Saint Laurent.

Nici cu fabulospiritul dimbovitean n-a tinut figura, daca ne gindim ca morocanosu bulgari, fara sa abuzeze de Kirill !?iMetodiu, au atras pe tarrnul rnarli rnai mulli rntncatori germani de urda decit noi. sigura ~i ieftina de a convinge papagalul occidental sa vina ~i sa ne ciuquleasca bomboane agricole din palma contra cost ar fi ca in marile intersectii din Roma, Sevilla. Londra sau Paris sa se instaleze bannere uriase cu urrnatorul indemn: "Vreti sa va petreceti 0 vacanta lini~tita? Va asteptarn in Romania attta vreme cit ~utii nostri de buzunare ~i violatorii fara preiudecan sint plecati in tara durnneavoastra, la specializare!" _

o metoda

Martie 2009

MAR
ieftina de a ne vinde tara ,
Mircea Dinescu

o metoda

3 1 Cum sa te feresti de ,
raceala si grips ,
Daniel Bae1elu

J 1Dureri de Cape Town
lonut Sendroiu

Casatorii intre ardeleni si boieroaice regatene , l si vita vercea , ,
Neagu Djuvara

38 4
42 4

Expertiza e sustenabua

Toma Roman Jr.

16

Gaetan, un gigolo din highlife

Din nudurile popoaretor

Stelian Tanase

.10 Proletcultism. Despre
vestig i i lecomuniste
Toma Roman Jr.

Primele nedume ..

Micul Frant. ,

Matei Plesu

Stiati c3...? ,,
George Doja

24

Ce treaba are banana cu "the great american art"
Mihai Mincan

4 5 Totul e i""'W"V"'"~'
Andrei Homan

"- f
2
PtAl

Elegia in dri~,:lS."!:EI::::f;d Jumal secret
Alex $tefanescu

ce-a murit i

w

801

ci"lii Romani. pe adresa: Ouzo Vodii nr 50 • sector 4.geor'ge!JC"u@pI. de J. Ele vor II luste C<I ata. Costel Piitrii~can. deschis la Banca Cam . Agen\ia !?erban Vodii. lonut ~endrolu Andrei Aoman Bedros Horasangian Rica Riiducanu Matel Plel}u Silviu Torna loan Serbinescu Mihal Mlncan Cosmin Niivadaru Daniel Bietelu HoratJu Dec~ble Nuduri ~dport rete colaboratori: Razvan Voiculescu Rar81l Avram Foto·reportaje: Caricaturii: tullan Pena-Pal.i 3 .II&le.. in oontul bancor nr. Dad.Is IIJJ mo.Iota din I\Il u. anul2033 I ISSN 1582-1897 Pentru abonamente trimiteti datete 66 8 88 Mica publicitate Cedez nervos contrabas Externe George Doja dvs.. Bucurettl 8 telCl.1 de a prcduee sa ptiiminl lIa.qte in rna_urn in care BvB\_iin- ~i da mai departe Nuduri de Hazvan Voiculescu ereeeee in Justi\ia romina. Teoria Constelatiei .llIustrallllot. ealfn. Goethe Rica Haducanu 9.. Cuza Vodii nr.-' ~ Priveste RepraductKM Integrali sau paf1lal ector .ro 58 6 Un om laapa: Thales din Milet Gandi Georgescu 78 8(.. seclorul 4.ro 50 Ciorogirla...Nasul" de l.l"o TangaIManga graflcii ~i DeTePe Adresa redactle': Bucu~l.I Cine si ce ne inerveaza sint eK8Cuta1e in scopu. singuri Rector: Co-reclor: Adrian Cretu AsIa Pavelescu De testatt-va Teste comentate in cautarea timpului trecut Stiri din vlltor. R097RNCB027809760831oool. Constantin Pavel Ovldiu Panighian1 artist comptet Oytdlu_panlghlant@~lt. str.'boi.1 •. totograHllor Fault. 0731660561 Redactor·. 31uni 24 RON 61uni 45 RON 121unl B4RON lIu5lralilie marcate cu ttucale care reprezinta Am citit pentru du rrmeavoastra .1'O incurabila TV Prim vice prtm-secretar general de reduC1ie: Ciilin Petra.I cu mpllJ'a\l ..eI: Gand.1reds"\iel .ro Teletoane: 0723223055.petra'I'@plalcu.ef adjunct: Mihai Radu mlhellflltluOpiuJeubol. MaMle 2009 .lJc:ubol.W. de Identlflc:are. 'ira aecrdul "". 50 Email: redactie@plalcubol.v.~bol.. Pavel Botezatu. Georgescu gaf1dj.e..Redactia: P~edinte: Mlrcea Dinescu Colaboratori: Neagu Djuvara Alex $tetiinescu Stelian Tanase Toma Aoman Jr.i Aedactor·. in 14 zj Ie n u ddetl. impreuna cu 0 cople dupa dovada plati. Amour Mon 7 carte Cultura nu stie I Bedros Horasangian Mihai Radu Cit muncesc 7 Cronica rornanll? George Doja . mal ""lepta dou Ii .. pedeps.elor. Gogol 96 @ sinl montaje un pamtlet . abonamentulu..

0Rllon .- COilalII lie llline . 118lac 1.

cupa toate aparentele.Nu se poate . ardeleneste. destul de curind. zis Bani.i sosirea masiva in Vechiul Regat a multor politiclenl ~i intelectuali ardeleni. Am dovezi de asemenea senti mente la tnsust . el. nemilos.i ferchesul prefect national-tarantst Spataru.. cind a scapat ~i el din tara. Dupa Marea Unire :.. $tiu ca frate-meu. vedea pe unul dintre ei. un stranepot a1 lui Ion Ghica. ctnd a venit elipa tatidica sa-si piarda fecioria. Mireasa.care s-a casatcrit cu tinarul :. (Daca e sa-l credem pe Pam!il fijeicaru. Ambii tineri Spataru au izbutit sa fuga in Germania. unii chiar cu pretentii de noblete. Asa ca n-a facut nazuri de printesa ca sa-l ia pe nenobilul ardelean. Intitnplarea tacea ca erarn veri de at treilea. Avea trei-patru ani mai putin ca mine.. Nu se poatel" Barbatul rnsa. Cu toate ca avea un fizic placut. c-alta nu-i!" fiji a intra!. printre burghezii ardeleni cei mai motan. ca perechea. a trait in armonie :..din ramura Ghica din Moldova .venerabtlui" luliu Maniu. Cum s-a petrecut noap- tea nun\ii s-a aflal prin Bucurestl.. Chiar de multe ori. Tinea Gradisteanu.i s-au nascut doi flacai sanatosi ~i Irumosi. $erban. Tmpingind in vrajma~ie: . AI doilea caz priveste tot un Ghica. de Irei ori. rnaica-mea. i-a zls. inca tata mare cu toata virsta cum am spus. avTnd ea bunica Martie 2009 5 . Erau la vtrsta studentlei clnd a venit comunisrnul. i-ar f rnarturisit acestuia ca se sirntea mai in largul lui Tn negocieri cu conlele Tisza decit cu Bratianul) Primul caz de care imi arnintesc e acel al unei Ghiculesf . care pina ~i pe lone I Bratianu II privea ea pe un produs fanariol. o cunostea mama.Musai sa intre. a inceput sa tipe: .. pesemne chiar din lndlscretu ale rnirelui. ca erau rude indepartate. ca deja lui taica-su i se zieea $erbanica. a dorinta de a cauta uniuni rruxte cu boierimea din Muntenia sl din Moldova. a aparut. cu care se imprietenise.[(HE DJUVARA] Casatorii intre ardeleni sl boleroalce regatene si vita vercea . se apropia de 40 de ani nernaritata.

. apoi... asa ca la cinci zile antecedente pe la Basarabii Danegti interval s-au nascut a tata cu prima sau Draculesti sau la tatal prezumtiv si un balat cu a doua (pe care l-a re. Kitty Stochitia. iar toti eei. intre limp. 6 P~~AI ~u BOI . unuia 9i attuia: "Ai avut a suta de hectare. Se zlcea chiar ca odata. vor gasi desigur In acelasi timp. lnoraznea ~i sa sfideze cu vorba.$i tu ai avut a suta de hectare?" . Din 1948. Din pricina deosebirii de virsta !?i afaptului col ta 12 ani am plecat intern in Franta. Odata au tost pedepsiti irnpreuna. Ea. s-au despartlt dupa trei-patru ani.Nueu am avut a mie!" $i man inca bataie. dar. i ~ plarda feclorla. -a a .i ar Ii Iuqit. Bani Ghica si-a rascumparat cu vir! pacatele tineretii printr-o atitudine exernplara in fnchisorile cornuniste. a lost scoasa din tara de britanici. Arislila Stoenescu.i a strabunica Gradisteanu dinspre rnaica-sa. a inceput sa tipe: se poa Nu se 0 tel Barbatul Ynsa. Bataie de cap pentru genealogi~tii din veacurile viitcare: in acelasi an.i!" leasea copil din flori). de a mincat el. Bani. s-a mai © incurcat $i cu 0 bucuresteanca :. in acea vreme. S-a casatorit mai intii cu loana Bujaiu. bineinteles.. impingind in vrajma§ie: Musa sa n re. nemilos. 6 al dracului. Dar.. 0 bataie sora cu moartea. n-arn copilarit trnpreuna. cu toate ca taica -su facea parte din "consil iuI meu de familie" de orlan de razboi.. ci ale tatalui sau ale fratelui . Ajuns la Bani: . aia. dar la adolescenta. cunoscut. dinincompatibili~ tate de caracter. care t-au intilnit pe la Canal sau prin Inchisori sin! unanimi pen!ru a spune ca a fast extraordinar A mers cruar pina la a-t pocni pe un gardian care-t batuse. cunoscuf sau necunoscuti.. cind au venit comunistii la putere. alt caracter dirz. trece un colonel de Securitate printre delinutii in9irati de-a lungul peretelui.. ai?" Aia se codeau.i le-a tasat pe amrnooua insarcinate de stnt "de meserie". sora mai mica a lui Ion Ghica.. : s-a indragostit de a ardeleanca de faarte buna calitate. cfnd l-a vazut gala de atac. Dar iata ca s-au gasit mai multe "fete de lumen care sa se .allui Neagoe Basarab. Intr-o zi. l-a zis. in doua rate. ardeteneste. tn general: ba ca nu au fast ale lor. Le spune. clnd tacmise a prostituata.i. de reputatia pe care a avea Ban. ar Ii zis: .materna pe Maria Ghica Otanescu. s·a intilnil9i s·a lmprieten il cu Coposu. neastirnparat. tata inginerului binecunoscut.. cu toate ca era sound ~i mai uritel inca dedt ilustrul sau strabunic. ca sa nu fie odrasla Ghicu- "Cind a venit clipa fatidica sa.i chiar sa·1 ia de barbat. :§ 9i a luat-o de nevasta in 1947.ala" cu el :. ca avea cica un instrument de dimensiuni cu totul peste norme.. aial" :. tar Bani a bunica Gradi9ieanu de partea tatei:. sora pictorului. doi copii legitimi din ooua mame diferite! Cu to ate ca. tosta secretara la Ambasada britaruca. am atlat..Aoleul Eu cu una ca asia nu ma . a tacut 11 ani de puscane.

" an-dol. m-am indragostit de alta (0 poloneza. a rnurit in 2006. Irina Sturdza (Fof pentru intimi). tot asa. AI treilea caz se lntlrnpla sa fie ot cu 0 rubedenie de-a mea. anodine. coana Irina. marea dragoste a [unetei mele). Dar. verisoara de-al treilea. ea am vesti. nascuta Cimpineanu. un prim caz cind un ttnar de 17 ani participa la un campionat international. cica. mull mai virstnic decit ea. in toate nile de iarna. lui un Ea a tacut excelente studii de agronomie sl. s-a lndraqostit lulea de mararnureseanul Mihai Pop. netndraznlnd sa-i scriu scriam scrisori oarecare. care va deveni vestitul etnolog $i tolclorist. dupa de lusa ei. la qlndul unei casatorii a fetei in afara ga:?tii protipendadei moldo-valahe. intern in Franta. Dar. in mediile universitare. nemtncaf $i nebauti. eram lndraqostit ea §i cum eram atunei. frat-su Ion. Avea '0 ci'teva luni mai putin ca mine si. abia indoind genunchii. dupa doi ani de boata chinuitoare. S-a consacrat in mare parte la animarea unor cluburi de rugby. condarnnaf sa stea 24 de are "11 picioare. Va pot spune (confidential) "Aol Eu cu una a a ••• ai . mai ttrztu. a cam strimbat din nas la inceput. asa ca am rarnas doar prieleni. cu toate ca era scund ~i mai uritel inca decit ilustrul sau strabunic.Taranesc. ca maroa-sa.asati intr-o carcera atit de strlmta. N-a stat multi ani cind a vazut cam cum stau lucrurile. Anii de tnchlsoare i-au scurtat insa viata. la relnfiintarea Partidului atio na 1. Coposu I-a numi! oe Bani Ghica printre vlcepreseotntil oartidului. Dar iata ca s-au gasit mai multe de care sa se a' cu el !?i chiar sa-l ia de barbat. curnerarn cu toata familia. la 13-14 ani. Dupa decemone 'B9. ca nici unul nu putea nici pe jos sa se aseze. binemteles. ~i ar fi fugit. mi-a . fiind chiar. ca Iacuse parte in tinerete din echipa natlonala.

EI pretindea ca tn spatele familiei aveau zapise ~i hrisoave dovedind ca se tragea din voievozil mararnureseni . care. era sotul unei verisoare primare a nevestimii! Aga ca aceasta reqaslre dupa 20 de ani avea loc in chiar casa (stravecne) unde nevasta-rnea ~i soacra-rnea locuiau. il potteste la masa. era foarle alert ~i volubil ~i umbla mereu cu un baston gros de promenade aratlnd mal mull a rnaciuca. Mihal a fast atasat cultural al tarilla Bratislava.oticiala". Dupa intoarcerea mea tn tara. lara~i. lumea e mica. a Boqdanesti. Mihai Pop e ales pregedlnte al Societatii lnternatlcnale de etnologie gi folclor. evreu rus refugial in State Ie Unite dupa '39. Mihai al lui 0 depasaa cu a lungime pe Sturdzoaica. in era csausista. A~a se face ca. Pe vremea ctnd eram in Africa. lnainte Unchiul matern al lui Mihal era politlclanul taranist Ille Lazar. la fncepu!ul erei comuniste. Aga am afla! eu ca apucase sa mai iasa din marea lnchisoare a tarii.adresa mea . vazlndu-l cit de prevenitori sl draguti erau unul eu altul. a lui Mihalache ~i a allora. satistactia lu Faf de a avea copii care la scoala se chemau Pop.. bunaoara la Praga. Cind I-am cunoscut. renumitul etnolog britanie Julian PittRivers. vine odata la mine un trnar american din Peace Corps (acea desteapta inventie a administratiei Kennedy: tineri absolventl de Universitate care Tn lac de serviciu militar accepta sa piece 14 luni in tari subdezvoltate din Africa sau Asia. Nu mal spun. in 1945.nu mai stiu dace din Oragogegtl sau din "Du pa ee a observat in intimitate aceasta pereehe. Nu-i asa ca lumea e mica? In 1971. un etaj mai sus . es ar1i· e z ci de ani. aeesta din urrna usurtndu-rnl recapatarsa hirtiilor mele de nationalitate. in Republica Niger. l! de '39. Jakobsen. care-l apreciase pe Mihai.ila Mihal in casa. Intimplator. el oetogenar. platiti. in perloada primei independente a Siovaciei. in '90. Timp de 8 PlAI (0 BOI . uimlta ~i adrnlrativa: it ~tll ca e iubes .. traind ca localnicii 91 predind aoolo bruma lor de gtiinta) care allase ca sin! roman gi venea se-mi spuna ca avusese la Berkeley un protesor roman extraordinar. II tntreb cum il cheama. se lauda chiar ca ea Ii gasise asa sot bun. si nu Brincoveanu sau Ghica sau Cantacuzino . a venit lntr-o zi la mine sa-rnl ziea.lingvist Roman Jakobson. din 1941 pinS. imi zice: "Mihal Pop". Un fel de a insinua ca. ea septuagenara. se straduise sa-i obtina de la Guvernul roman invoirea de a preda din cfnd in cind Universitatii americane. care va avea mal tfrziu soarta lui Maniu. la Paris. Cu prilejul acesta. apuease sa participe la congrese intemationale. in anul urmator am locuit un an povestit mama. unde-I cunoscuse pe marele la Fof :. cind cu vinatoarea impatriva celor "de origine social nesanatoasa". a dra lsn i a cu p rI til ~i bun' ii..

a trait in armonie. Cind rna intorceam seara.. dupa vreo doi ani a plecat.: ~s. Stateau de tranca neau toata ziuIica la usa cortului. III .cu 0 doctorita ~efa de serviciu intr-un mare spital parizian. sue:esoarea Academiei Republicii Socrallsts Romania a catadicsit sa-t "umeasca membru corespondent. sirnpatic tlnar medic ce ne-a lost de @ . ii zic: "Doua? De ce doua?" 2ice: cortului nu era ascunsa pe undeva .. sau asa ceva. Iii. CTnd a lmplinit 90 de ani.. ~:: septuaqenara.. Cin . cu 0 cotoana sanitara. indemnat de nevasa-sa. Africa Ecuatoriala Franceza. :eSpartiii de zeci de ani.. De cite SpUS. . lara bani.. nu ne-am intilnit decit odata pensionari arnlndol la Paris. ... sau pe cealalta.. " ei! . ne adresam lui Piclisanu $i rnlntenas Ii qasea loc in serviciile doamnei doctor.Ca sa nu se plicttseascal Statsau in creierul meu. el octogenar. dupa citiva ani. lntruclt el s-a refugiat in Grecia.. Perechea .+enca.i<i admirativa: "Sa stii ca ::: se iubesc!" Mai sint 9i minuni pe urnea asta. mare ajutor cTnd eu eram secretar general al Comitetu lui de Asistenta al de trancaneau toata ziulica la usa Refugiatilor Romani (CAROMAN). ori aveam un biet refugiat bolnav. Cind s-a inters. Dar. San:-a obi~nuita cu parinlii 91 bunicii. dupa un an. bine. ori c "Mi-a intre altele. Mi-a spus. sau pe amindoua .. Daca-l evac . uirnita 1.. acum trei sau patru ani. Afri- 6 IIIIIII. daca curnparase doua tetiscane de fo 15 nu cumva imaginea fete lor de la usa ani.... a venit tntr-o zi la mine sa-rni :: ca.. 2enovie Picli~anu junior.. fara asiqurare sociala si . ghinion. ori. else .probabil chiar toarte chemam pe una. Martie 21)09 9 . Ii zic: Do· De .... de 24 de ani.. _ . se avea bine .dupa cite stiu . cu inginerul petrolist Ion (Johnny) Miclescu. vazlndu-i :: : de prevenitori $1dragu1i erau unul z.:. De as fi indraznit sa rna ating de nevasta sau de fiica unui stab de acoto.. pentru mine. in 8. primeam a doua zi bilet de avian retur Paris... din vechea familie bolereasca rnoldoveana. EI a murit . intre allele. Din pacate. din . ca 9' eu in Africa. _ .a saptarnini a venit sa petreaca : _ 'loi $i nepoata-rnea Sandra. aiel e fiindca rna imprietenisem cu 2 fratele ei.. iar ea in Africa. Dupa ce a oo~":al in intimitate aceasta pereche.. in eel mai bun caz. rnl-a povestlt cam cum ii tusese aventura Ma intreb aeum: cind am plecat acolo. a1 sc "" .. ca curnparase doua tetlscane de fo 15 ani. ? uneari chiar lara hirtii in regula.. =~ ca mea sanellana era alta Africa. Asa ca. .. a acceptat.. EI cortului. A patra pereche mixta pe care am cunoscut-o e cea a fiicei renurnitului carturar ardelean 2enovie Piclisanu. altul.. eu musulmani habotnici.p sau pe cealalta. ca sa Ie mai pice o pomaria de un milion vechi (0 suta de lei noi) pe luna. ca avea cnene apartamentului sau pe arnindoua . visul cu fat a la usa cortului a rarnas un fel de fata morgana. " a Imi faceau de petrecanie.

10 i. ""'I <u~OI .

.

. Nudi~tii au cerut spar de periculozitate deoarece Ie intra nisip incur. •• Anual.•• intr-o intll nire informala cu nudlsti]. •• Aceasta categorie este una dintre cele mal expuse . •• Promitindu-Ie ca se va apleca serios asupra problemei lor. Elena Udrea le-a propus organizarea cit mai curind posibil a unui seminal pe tema "Nudismulincotro?" . Elena Udrea a luat contact cu principalele probleme cu care se contrunta aceasta categorie soclala . ne pteaca din tara cel putln 5-6 mii de nudistl . Martie 2009 f' 13 .

.

intervina pentru a face linists. sducat.eu un ciocan la el §i purta de regula revolver. Unii au spus ca Gaetane baiat bun. Alta depozltie a fost eea a servitoarei din strada Roma nr.i a descris starea in care se atla dupa tratarnsntul aplicat de Gaetan. Sala a aseultat povestea In versiunea ei. sa IT ia banii din sitonier. datorita reputatiel bune pe eare 0 avea. cJ$tigase cu 0 seara fnaintea dramei 80. cum ii turase bani! :. Publicul a umplut sala tribunalului pina la refuz. Altii au afirmat alte lucruri. 8 care l-a pus in incurcatura pe Oaetan. cino fI amanmtass ca o suna pe Margareta Pillat sa 0 anunte ea e la ea. Ca este generos. Ca esuase Tn toate cornblnatllle lui eomerelale. Nici un toe nu a rarnas neoeupat Uneori. S8 slrntsa . Asa nu a mai 16 . Ea se alia in strainatate. altii de partea de 40 de ani.. om cu frica lui Dumnezeu. miles $i prietenos. cind s-a produs drama. Altii au spus ca aeuzatul nu se gasea trur-o situate fmanctara diliei..ratat" $i voia sa dea 0 lovilura §i sa intre afaeeri sa se Tmbogateasea. dupe ce fusese destiqurata. nuera asttel inarmat in saara tragediei pentru a o ucide pe loselina Leonida. Gaetan 0 rovise eu teletomrl tn eap pe amanta in seara tatala. pentru diverse interventii ehirurgicale. Ar Ii gasit sa trnprumute sau sa ia credit in caz de nevote. Ca umbla de obieei . nu toemai favarabile lui Gaetan. Ii mergea bine. procurorul Ion Zamfirescu. in casa careia traia de mai multi civila.000 de lei.pentru a 58 apara de eventuali agresori . care 0 prirrtise pe victirna in clinica sa de la sosea :. a trebuit sa. Aproplmdu-se ani.[DE LA JACK SPINTECATORUL LA MATACHE MACELARUL] (Continuare din nurnarul trecut) C U 11 Audierea martorilor a dural trsi zils de $edinte diurne $i nocturne. A fast apoi cea a doamnei Margareta Pillat. la Paris. Cum tusese atacata.la. Adica nu !rebuia sa a atace pe amanta lui. altii de reprezentantul rninlsterului public. a spus eineva. asta era ocupatia lui de baza. lovita violent. Cum 0 arnenmtase Gaetan eu revolverul. Cele mai tari rnarturii au venit din partea doctorului Antoniu. Uni! chemati de aparare. 0 alta depozltie care a arnutit sata a fost chiar a losefinei Leonida.i lugise cTnd a auzit pasil servitoarei. cu studii la Paris. preseointele Curtii. Asadar. Asa ca a transmis in seris ee avea de spus. 0 serie lunqa de martori s-a perindat la bara. Nicolae Raeovieeanu.. Martora nu stla ca era inselata cu doamna Leonida pina. CEt juca tot tirnpul carti.

"Cerem. sa. Mai intii. invadind sala Curtii Inauntru.losefina Leonida ~i Gheorghe Gaetan . Meilani. Gaelan e constient ca . a publicului.Vrcnma losetina Leonida dupa slinalnta avut limp sa dea lac apartamentului cu sticla cu benzina pe care 0 avea la el. a juratik». modul de viata parazitar. Parlarnentari cu comisartl ~i jandarmii. cocainoman. sa se spele. afara la aero fn locul celor ce ies la orizontal altele intra vertical. Urmeaza 0 chete ~i termosuri cu bauturi".-~i intimideze victima cu revolverul. "Gaetan sa. cind se decide totul. Pracurorul de serviciu cere prin teleton sa se trimita urgent trupe de jandarmi in ajutorul acelora care au fast lnvinsl de curiozitatea rnorbida a publicului".. Ca de obicei.. vc'idit Martie 2D{l9 17 . Mai traise cu losetina Leonida.noteaza: .3 octombrie i 928 . Prooesul mergea prost pentru Gaetan. sa se serveasca de el. Ziaristul de la Universul . citeva lovituri in tevi. Asasinii se duca la ocna. Mari maestri ai barei se perlnda in lata Curtli. in numele societatii. profitor al slabiciunilor temeiesti. 17 incep pledoariile. Nu avem sa ne ocuparn de laptul ca Gaelan e descendentul unei familii onorabile. Partea civila. Ii face acuzatului un portret deIoe amabil Ii arata turpitudinile. cornenteaza cu ironia V. condamnarea lui Gaetan. sa dea cu ttrnacopul la sare. Stanclu In Biblioteca marilor procese. aproape Jegendar! Fantastic prin vilva care i s-a facut ~i legendar prin reputata care i s-a creat.V. nioiodata reusite!". pe brats. zapuseala curnplita." "Sinleii chernaf sa [udecaf fapta unui personaj fantastic. Se lucra la reparatia cladirll. zice in final. cel mai multi dintre spectatori si-au adus merinde in pa- Apararea vine la bara cu foarte putine atuuri In mine. lncepe duelul oratoric. inqhesuiala. . luind totodata ~I banii la plecare. pina cind lumea rupe coloanele. Procesul Gaetan (pag. Aici se inchide ziua. " "Nici yorba de excitare anorrnala (a zis ~i moment de acuzat. Apoi s-a citit stenograma oontruntarii dintre cei doi . spuna ca a comis tapta sa ru 1~ pauza. era judecata a lume. dar avind nevoie de bani. Avocatul invoca atitudinea partinitoare a presei. afluen~a de public. brasseur de afaceri.in timpul anchelei. Dupa fiecare jurat care trebuie sa intre se strecoara cite un monom lung de curiosi. Se intorc juratii de la rnasa. doctorul Antoniu) cind a fast asa de lucid lncit a fost in stare sa gaseasca ciocanul. De fapt. 10). prin G. scandal. iar nu cu ciocanul Tn femei!" Final dramatic. exploateaza de alunci lemeile.Lurnea stationeaza pe trotuarele din jurul Palatului de Justitie. cearta.Gindindu-se ca va fi 0 zi lunqa. Femei lesinata sin! scoase.nu mai e cuceritorul de altadata". traieste din expediente. a tocat averea parlntilor. deschide confruntarea. Urrneaza ultima zi. Osvald Teodoreanu proasta impresie incearca sa ~tearga facuta pin in ace I a sub imperiul unei excitari provocats de raporturi sexuale anormale . Multa lume insa ramine pe dinatara. Tacere Numai In departare. a parasit-e. s-a lntors la ea momind-o a incercat cu diverse afaceri. Jucator de carti prolesionist.

Scoate din orconanta definitiva anumite contradlctil intre lapte. Trece la banI all avo cat al apararii. dar mai intii rezurna dezbaterile. Pentru el. $i de aceea palpitante. $edinta de zi se inchide aiei. Urmeaza artlleria grea a apararii: ca Aurelian Bentoiu !iii Hurmuz Aznavorian.30. Esle locul sa i se acarde clrcurnstante usuratoare?". A lost a cearta imre arnantl. Bentoiu §i IV Gruia. Demonstreaza faptele §i arata cum s-au petrecut ele.asistarn la comentarea zilnica a faptului ce urrneaza a se judeea. 4 $edinta de noaple 22. nu intervine. loviturile cauzatoare de slu1ire. Urrnaaza sa decida Curtea.delavorabila celui din boxa. gasi! temperatura grosolana a tapteprocesul acesta a rioicata in public 9i Zamfirescu. stanescu pentru alatura dovezi (Joviturl cauzaloare de slulire pe via1a") cu . Procurorul Zamfirescu se opune categoric disjungerii. Imediat. dar Zarnfirescu se opune.Acuzat.1. nu 0 crima cu premeditare. in finalul recapltularii pe care 0 18 PLAI eu 801 . care insista pe disjungerea cauzei. neluind in consideratle declt ceea ce s-a dovedit in ace asta lneinta cu probe aici administrate".un verdict de larga indulgenta". Decepfie. Combate apoi actiunea partii civile.judecati cu moderatiune. Avea asupra sa revolver ~i ciocan la corniterea aeestei tapte? 3. prin vlolenta i-a rapit victimei 749. Apararea scrnrnoa tacnca §i Incearca sa disjunga procesul. nu ar garanta pentru el !?i nu l-ar fi aparat. Aznavorian a analizat logic faptele asa cum Ie vedea el. La ora 3. presedintele Curtii. Spectacol ratatl" Cere sa . rnai ai ceva de adauqat?" Degeaba s-a pregatit publicul sa asculte o confesiune dramatica. cealalta. cit mai seducatoare alimenteaza bolnavicioasa sete de senzationai.Puollcul se astepta cind s-a deschis aceasta u~a sa apara un monstru apocaliptic. Publicul nu se rnisca. A. in noaptea de 25 februarie 1928. Gaetan se rezurna sa spuna sec: . . A Intrebuintat violenta. Putea sa ii oblina tara violenta. Gaetan e vinovat de un act premeditat. Apararaa ia ultimul cuvint prin doi avocati. juratii se retrag in camera de chibzuire. lucrurile sin! inca neciare. amintind 9i ea II cunoaste pe aeuzat inca din timpul studiilorde la Paris. Acuzatul Gheorghe Gaetan este culpabil ca. Aurelian Bentoiu arninteste ca de sapts luni . Vintila Dongoroz.00. nedeeise. Procesul se apropie de In prasa. Dupa ce pledoariile lor se incheie.Nu.30. Curtea respinge cererea apararii. amenintari. decrara dezbaterile Inchise. un exemplar din ere qeoloqlce dlsparute. Critica ordonanta definitiva facuta de judele instructor I. Cere . a aparut 0 fiinta debila eu tot specifieul uman Tn intreaga ei intati9are. probe 9i acuzare 9i contesta ca Gaetan ar Ii tilharit-o pe losefina Leonida. nedovedite. Zice ca Gaetan nu s-a dus la victirna cu gindul sa ii ia banii. sa I. Parlea civile. Daca nu l-arcuncaste. EI ii combate cu loqica strtnsa pe avocatii apararii. a spus. Cere ferm un verdict care sa stabileasca just vinovatia clientului sau. cu interventla se deschide procurorului la civila se abtine sa intervlna. prssedintele Curtii 11 intreaba solemn pe Gaetan: . data fiind natura relatlilor dinIre cei doi. Litere cit mai grease. atlt. bazat pe piesele de la dosar 9i pe cele spuse de martori in fata Curtii. Nimie!" La ora 1. sa ia 0 decizie. A avut revolver asupra sa tara legiuita autorizare? 5. prilej vorbsasca 0 ora §i [urnatate. care respinge." .000 de lei eu cuget de a sl-i insusi? 2.Jnvinuirea de tllharie 9i tentative de omor". deznodarnlnt. Raeaviceanu. placerea saoica pentru abject 9i odios prin denaturarea lor". adreseaza juratilor 0 ltsta cu cinci intrebari la care trebuie sa raspunda: . lncovoiata sub greutatea unei acuzari nedrepte. Partea face lucrarilor procesului. Una ar f tllharia. urrneaza replica apararii. schilodiri asupra victimei? 4.Domnilor..

in sfir!?i!. Intr-un editorial din 4 octombrie. un fel de desearcare nervoasa. DA. un ttnar. DA..>i tacut. ce au depus in slujba dreptatii adevarate 1. Sentinta a ramas definitiva. Dovada: asemenea procese se vor repeta. noteaza Universul. . Depravarea in crsstere nelncetata. eel mai cunoscut gazetar. Gaetan putea sa ceara recurs.. traia viermuiala .Procurorul lon Zamfirescu. EI esle autorul inca citibilei Bucurestl! de altBdata. Hurmuz Aznavorian cere Curtii indulgenta vizavi de acuzat ~i 0 "Iarga aplicare a circurnstantelor atenuante". spa prabusit astlel in dezonoare.amindoua nascatoare de coruptie . credinta ca prin indrazneala.>irarnasese un naiv.edintele Curtii cere liniste. Dupa ce vazuse atitea. cornunica ce a decis juriul. era plin inca de speranta 1. Dupa 0 lurnatate de ora. in sala.>i societatii". seria: "Juratii din IIfov aveau sa judece de asta data nu procesul unui am. de rasturnari de situafie..i incaarca sa salveze ce se mai poate salva. pentru ca. amoralismul ~i cinismul.. • Martie 2009 trtndavte Ie poti imbogati :. DA. Rubricile judiciare ~j politiste. din presa. in care descrie cu har Bucurestil din vremea regelui Carol I. sa plateasca suma de un leu despaqubiri victimei sa i se contiste revolverul crimei". azi sa descris situatii de aces! tip care tradeaza condiiia periferica. Frearnat In sara.00..i prin normata . exprirna juratilor rnulturnlri pentru activitatea nobile. prin cinism :. Bacalbasa puncteaza corect miza pracesului. fireste. la belle epoque. La a patra.ACTUL15 La ora 4.i asesorii Leon Hadulsscu §ii Ion Rosnoveanu se retrag pentru deliberari.. cacl sste dovada cil opinia publica se dezrnorteste ~i e hotarlta sa reactioneze. ci procesul unei sistema reprezentate printr-un om. La a treia. Nu avem cruzimea sa ne bucuram de zdrobirea unei existents ~i ne pare sneer rau ca. la acea data.. ceea ce a 1. La data procesului se aprapia de finalul unei cariere lungi 9i fertile. dar se irnpune".l-as zice :. istoria nu se oprssta aici. fix la 4.le justitiei. Apararea e clar ca a pierdut partida :. Dar totusi trebuie sa ne bucurarn ca dupa atita nepasare §i uitare . Societatea rornaneasca nu se asana. de afaceri dubioase. mizeria urnans. Gabriel Thierin. in mai multe volume. raspunsul esle DA. La a cincea intrebare. Verdictul sste un 19 .i scandaluri. Urmeaza ultimul act. Nicolae Racoviceanu care condusese cu 0 mTna ferrna procesul .a lumii moderne. dar fara succes.a inceput. pline de conflicte. Fie ca acest inceput sa aiba urrnarl.i ACTUL16 Adsvarata conciuzie a procesului a pus-o venerabilul gazetar Constantin Bacalbasa.. Acuzatul Gheorghe Gaetan spa ridicat in picioareo La prima Tnlrebare. Sanciiunea in Romania este nu numai necesara. Era.:.. fap!ul divers. unul dintre jurati. egoismul. defecte ireparabile ca lacornia. avertisment salutar.. La a doua. tot DA. vanitatea. unul mai spectaculos declt altul. .i ridica au sperlat In cele din urrna vremuri partea sanatoasa a natiunil. de crize :. Pre:.30. se rostaste sentinta: .Acuzatul Gheorghe Gaatan se condarnna sa sutere opt ani reciuziune. Procurorullon Zamfirescu cere aplicarea textului leglii penale asa cum e prezentat In actul de acuzare. in nume. hniste absoluta. In termen de cinci zile. Partea civila declare ca T§lirezurna pretentlile materiale la numai un leu despaqubirt. De unele ne vom ocupa ln episoadele urmatoars din cranica de moravuri a secolului XX. 0 sanctiune. nu inceteaza pTn§. adica sa i S8 acorde acuzatului clrcurnstante "u!?uratoare".

care era amplasat in fa\a Faeultajii de Mediclna de linga Eroilor. Ii puteau picioarele. Initial a fost pus la loe de einste. Schlrnbarile de achlpa de la virtul conducerii PCR din anii '50 nu au lasat timp onor artistilor sa-l imortalizeze pe Ana Pauker. Cei dol . Engels. nu se stle cum. in spatele unui zid al Palatulul Brincovenesc. La noi ruci rnacar comunistil In plina epoca a cultului personalltatii nu si-au tacut prea multe statui. a sculptorului croat Ivan Meslrovic). a existat un avint demolator anticomunist. grafica ~i literatura. el era lnsurubat Tn Piata Presei. Am incereat totusl sa idantlficarn potentialele exponate ale unui muzeu al sculpturilor comuniste. CAP iN CAP Pe 5 martie 1990. L-am cunoscut personal pe omul care le-a dat jos. Petru Groza. Era macaraglur Gigi Gavrilescu. binelnteles. A tasar un bilel prin care spunea ca e dezarnaql! de clasa politiea romaneasca. autoritatite au strinsloate statuile epocii comuniste in-tr-un fel de gradina zooloqica-parc al groazei ~i fac bani buni cu esta. unde era portar. di n 1987. in sediul Aliantei Civice. S-a spinzurat ciliva ani mai tlrzlu. victlma a represlunllor de dupa evenimentele de la Brasov. Gheorgh iu-De] nu a avut chef sa l!?i taca un chip cioplit de mare conducator. Dupa ce Nikita Hrusclov a condamnat . mai putln in sculptura. Perioada proletcultista s-a manifesta! plenar in picture. la Mogo§oaia. il PUTEAU PICIOARELE Un alt monument exilat. a stirsit rau. a fost statuia Ostasulul sovietic. nu fiindca il iubeau popoarele. In Ungaria. Lucretiu Patrascanu sau Vasile Luca. l-au dat jos de pe soclu pe Lenin. Pastore: Teodoreanu a seris despre ea 0 epiqrama. ea era foarte tnatta. ca doi siamezi dintre care Lenin e. Bizonli occidentali se nghesuie sa-i viziteze pe seulptorul Boris Caragea (metal rezultat din topirea statuii ecvestre a lui Carol I. ba chiar de doua ori. In 1990.~t' ~""!!I Marx. Faeuta de Constantin Baraschi. insoti\i de o macara. "eliberatorul" fiind cocotat pe un fel de par. Petru Graza. din care rezulta ca 501datul rus era la 0 asemenea inaltime fiindes. fix in Plata Victoriei. Facut din bronz de catre 20 . Primele doua victime au fost Lenin §i Dr. Cert e ca au aterizat. multirnaa I-a doborit ~i pe fostul premier Dr.cu ltu I pe rsonal itatii". Saracu I. eel mai dezvoltat.camarazi de cauza" zac eu capatinile lipite una de alta. Habar nu am ee s-a intirnplat cu cele doua magaoaie de bronz imediat dupa ce au fast date jos. un favorit al regimului.Despre vestigiile comuniste STATUI CIT PENTRU UN ZOO MIC !~I! ~~:fI~!I!II~"~. Janos Kadar sau Matyas Rakosi din piatra sau bronz. manitestantli din Plata Unlversitatit. in aceea§i zi.

·lOC RICU '" TAlA .

... Martie 2009 " 23 . 0c I ..

15 minute de celebritate" printr-o serie de concerte lnsojite. prezentate ca opere de arta. trecute prin sistemele filosofico-mistice ale unor guru ai epocii §i ridlcate la rang de acte de culture numai bune pentru patrimoniul universal de rnacelut din Vietnam. In fapt exercitii naive cu c. iar Andy Warhol i~j definitiva celebra teorie a celor . produse cerute la un anumit moment de 0 piata definite... MIHAl MINCAN Beggars Banquet-ul Rolling stonesnor. a cornbinatia lntre cfteva principii estetice dadaiste §i altele preluate direct din teoria campozitarului american John Cage. Sgt. decit sa retaca marea cultura americana. din punct de vedere ideologtco-artlstic. La Monte Young. Tnacest limp. organizate de compozitorul George Brecht. un grup de baieti simpatici i§li pusese In minte. definite in jurul unar reguli mai mull sau mai pUlin stricte. nu despre muzica sirnforuca §i poezii lungi §i patriatice era vorba aiei. rnarile centre de expozifii ~i editurile scoteau pe piata in acea perloada exact ceea .ce-l interesa pe popor". de anumite caracterlsticl ~i un anume partret de cansumator. Ce-i drept. In lundal.Cea mai mica unitate a unel sltuatil artistice posibile".u DOl . una dintre figurile mareante ale acelar ani.. nici mai putin. nici mai rnult. Casele de productie. de proiectia unor filme personale. in underground-ul din New York. condimentate cu 0 spuma de lecturi de blblloteca de earner. dar updatata la epaca dragurilor. Heuniti sub titulatura Fluxus. acesti lineri §i nebuni organizau un soi de cenacluri literare. In care un grup constant de rnuzicieni interpreta bucati ce ajungeau :. Pepper-ul Beatlesilor sau Surrealistic Pillow al celor de la Jefferson Airplane. Sexy Braileanca l-a avut drept precursori pe Jim Morrison 9i Jimi Hendrix. erau puse la eale sub principiul . Explozia asta de genii pe centimetru patrat era insa doar la supratata. Expozitii de arta centemporana. lata citeva dintre simbolurile exploziei de prafuri albe din America anilor '60 ~i ale pastilelor colorate.i pina la 30 de minute canstTnd lntr-o singura Jinie rnelodica eu doar una sau doua variatii. Dupe acest sistem. organiza periodic Theater of Eternal Music. PLAI aia din timpul lui Walt Whitman ~i Gershwin.

La ManIs

Young

Delmore

Schwartz

Velvet

Underground

iz pornogralic.

,

..

In tearie, rniscarea Fluxus s-a definit prin patru principii, preluale din mrscarea dadaista !?i modifieate prin teariile media ale epocii: "Flux us este o atitudine, nu 0 rniscare". .Fluxus este inter-media; organizatorii sunt interesaf de madul in care diverse mijloace media interactioneaza In momentul in care sunt combinate", .Lucrarile Fluxus sun! simple §ii scurte" ~i .Urnorul esle a caracteristica ssentiala a miscarii". Putini ar fi putut anticipa ca din ghiveeiul asta filosafico-mediatic, alcatult din .personalitati" care de care mai scolite in ale artei de mare rang, ar Ii putut rezulta ceva cu adevarat semniflcativ. Tatul a inceput ca 0 intlmplare. Unul dintre ansamblurile artislice alcatuite de Andy Warhol, alcatuit, printre alli1, din John Cale si Lou Reed, avea sa scoata, peste numai un an, Velvet Underground, cu a banana pe post de coperta, punctul maxim al miscarli Fluxus, considera! astazi probabil eel mai important, rnacar cultural, album de rnuzica cornerclala produs vrsodata in America. Citeva elemente de background. Lou Reed fusese scolit si era prieten la catararna cu Delmore Schwartz, probabil ultimul poet semnifica!iv pe care l-a dat America de la Whitman incoace, iar visul sau era sa aduca 'in muzica cornerciala .. he Great AmeriT can Culture". Asa se face ca pe Velvet Underground se aud versuri despre lucruri interzise plna la acel moment,

nu iubirile CU iz de serbet ale lui Elvis sau cinleeele despre partide de amor in campania unor femei grase ale celor de la Rolling Stones, ci heroina, sado-rnasochismul, instructiuni despre cum sa-ti procuri droguri sau poeme ce se intindeau in melodii de peste 15 minute. Nici John Gale nu a stat chiar de pornanji. Educa! de La Monte Young §ii John Gage, si-a mutat carzile de la chitara pe vioara, inversTndu-le, lntr-un sunet ce mimeaza, pe alocuri, spargerea colecfiei de bibelouri a bunlcil. Primul album urma sa fie produs de Andy Warhol ~i, In lipsa oricarui single §ifa evitarii publicitatll, a rarnas ingropat ani buni in analele mi~carii Fluxus. Turneul care a urmat a fost alcatuit, dupa sistemul Andy Warhol, din .pertorrnance'vurt ce nu se lntindeau pemai mult dejurnatate de ora. Muzica era cornpletata de aceleasi filmulete cretinoide ale mentorului proiectate in fundal. dupa sistemul .Muzica e buns, dar mai deqraba ca pentru un soundtrack". Velvet Underground au lichldat conturile dupa numai trei ani, psrioada in care, in America, topurile era dominate de Tom Jones. Nico, vocalista Iolosita oeazional pe prirnul album, a seas 0 suita de trei productii muzicale ce aveau sa lnitieza curenlui goth. A murit in 1988, intr-un accident stupid de btcicleta. Lou Reed ~i John Cale tralesc §if astazi §iicompun rnuzlca buna. Mi~carea Fluxus nu mai exista de ani buni, flind, din cTnd in clnd, arnintita in vreun manual de istoria artei contemporane .•

Fluxus

John Cale

Martie 20()9

25

Dacii ciobanii vor deveni persoane fizice autorizate, atunci:
• soterll vor ajunge persoane fizice motorizate batrinii vor ajunge persoane fizice anchilozate • tuberculosll vor ajunge persoane ftizice autorizate

preotll vor ajunge persoane mistice autorizate psihologii vor ajunge persoane psihice autorizate • paduraril vor ajunge persoane silvice autorizate • chlrnlstll vor deveni persoane chimice autorizate poetll vor deveni persoane lirice autorizate

MMie2009

27

[MULTI

CHEMATI,

PUTINI

ALEX]

Jrna
ALEX
STEFANESCU

ecre
Irni spune deznadaiduit: - Nu va suparatt, nu mai potl $i ineepe din nou sa vorbeasca, dezUintuit.

1 februarie2009. Sint in drum spre Oradea, intr-o ma~ina condusa de un sorer ttnar, Vorbeste necontenit, despre gratarul pe care l-a facut cu 0 zi inainte, irnpreuna cu prielenii lui. tn tata blocului, despre manelele pe care le-au ascultat cu 10tii la un casetofon dat la maximum. despre cum au protestat vecinii - un "gabor" ~i a "baba nebuna" -, cerindu-Ie sa taca llniste, despre cum au dat casetofonul mai incet doar cu faarte putin, despre cum au discutat apoi despre fotbal pina la doua noaptea, despre cum s-au certal, despre cum s-au impacat ... Simi ca amejesc. $i lncepe sa ma doara capul, In zadar vad munli acopenf de zapada pina departe in zare. in zadar straluceste saarele. II rog pe sorer sa taca, expticindu-i ea trebuie sa tin la Oradea 0 conterlnta ::,;ica vreau sa-rnl lac ordine in idei. Tace brusc, ca electrocutat. Se uita indTrjit lnalnte ::,;i, in cind d in cind, in oglinda retrovizoare din interior, ea sa ma examineze tuqitiv. Taee cu dintii strlnsi. Dupa doua ore,

2 februarie 2009. Aici, la Oradea, sint pre::,;edintede onoare al Olimpiadei de Limba §i Literatura Hornana pe tara. La deschiderea Olimpiadei, in sara de spectaeole a Casei de Cu Itura, se aM trei sute si ceva de elevi (baieti, dar mai ales fete) eu figuri inteligente. Le spun de ee menta sa se oeupe de literatura $i In viitor, dupa terminarea liceului. - Cititul Ii face pe oameni mai trurnosi. Nu numai sutletaste, ci !?i la infati$are. Daca iesirn acum cu iotii pe strada $i ne ultarn la tracatori, eu pot sa va spun despre fiecare dintre ei, doar dupa cum arata, daca citeste sau nu. Cei care citese au figuri armoruoase, iluminate. Cei care nu citesc sint uri!i foc, ca niste urangutani. lata cazuJ meu. Am cltit mii de carti, de-a lungul vietii, ::,;i am devenit extraordinar de frumos. Dar a lost de ajuns sa fac douasprezece are, cu

28

'LAI

~u 101

..:x:

:::> "0 '@

I -><

~ :::. '"
@ ----------~~

loane" seamana cu interioarel.e unor palate lmparatestl, cu figuri de sfetnici 3 februarie 2009. stnt, lmpreuna cu batrini 9i cu candelabre feeriee. Allele elevii de la Olimpiada, la Pe?1'era te ingrozesc, ca ma§tile grote~tj dinUrsilor, Me irnpresioneaza ceea ce ne tr-un cosrnar. Dar eu nu ma uit la spune ghidul, ca stalactitele ~i stalagacest spectacol. Ii privesc, fascinal, mitele cresc, prin msurnarea unor pe tinerii din JUT. Ce frurnosi sint! Se depuneri lente, cu cite un csntimetru confirrna teo ria mea. $i ce figuri ilumicub in douazeci de ani (uneori in §i nate au, in timp ce adrnira desta-

rnasina, de la Bucuresti la Oradea, limp in care n-am citit, §i iata C8 prost arat acum! Slnt sigur ca l-am convins cu ace asia istorie tantazlsta (nu chiar cu totul lantezlsta) ca pasiunea lor pentru carli are lndreptatire, mai mull decit daca le-a~ ti vorbil despre functia eoqnitlva si torrnativa a literaturii. Dupa intilnire, multi dintre el au vrut sa S8 fotografieze cu mine. Exact ca in visurile mele (secrete), tinere de 17-1 Bani, frumoase, asteptau, nerabdatoare, sa Ie vina rlndul la totografiat Le-arn spus cu urnor: .Jau 0 taxa de un leu pentru fiecare totografle". 0 tata, cu §i rnai mull urnor, a scos 0 bancnota de zece lei ~i a explicat pe tonul cuiva care face 0 afacere serioasa: "Vreau poze cu durnneavoastra de zece lei!"

mai mull limp, pine la 0 sura de ani, depinde de cantitatea de calcar infinitezirnala - din fiecare picatura de apa cazuta din tavanul pesterii), Formele care au lual nastere in mii de ani par rodul unei imagina\ii exuberante sau lenebroase. Unele ~sa-

suraraa de fantasme de calcar! Daca loti tinerii din Romania ar Ii ca ei, as rnuri (atunci dnd a;;; muri) Irnpacat, B februarie 2009. Inainte de 1989, februarie era Luna eartH la sate. Scriitori si activi§ti de partid, editori ~i

"DacaIeslm

ii

va

spun despre fiecare dintre el, doar dupa cum arata. daca clteste sau

ne ultarn la

acum

toti.i pe strada trecatort, eu pot sa
C~

nu. "

ziaristi, librari :;oiuneori ~i efte un actor, invitat ca sa citeasca satenilor cite un fragment dintr-un volum recent aparut, luau drumul sate lor (de unde se intorceau cu pretioase pachete de carnesi brtnza), lrnl aduc aminte cum s-a destasurat unica mea participate la Luna cartii la sate. Era in februarie 1'972, aveam douazeci §i
Manie 2D09 "

29

DE ARTA I MI~l_. de filosofi. ei din cuptor._'l .. Apol ne-am rnutat la caminul cultural. pe seama unui public inocent ~i docil. in calitate de tinar critic 11. acasa la el. dej?i indescitrabile. ei ii uimeau necontenit ~i ii taceau sa alba 0 mina grava. crincul literar) nu inteleqea nirnic.. iar toponimele din 00brogea mi s-au parut intotdeauna ciudate si greu de memorat: Topraisar. ea '" . am reaetionat entuziast ce talent. patru de ani !?ijumatats ~i lucram ca redactor la revista Tomis din Constanta. "8 pina la istovire. din devotament fata de perament.ne-arn deplasat" in eomuna in cauza. ~l un prozator ambltios..Aveau aerul ca Tndeplinesc 0 obliqalie.. i~i tineau barbia cu mina. Am Cultura. Scriitarii din grup prin birouri (era 0 sala relativ mica.r . descrise in kaze arborescente. Taranii si-au pierdut repede curiozitatea. in zadar. viata). La acaeasi mas a s-a asezat spus: .si n-am uitat nici pina azi ..barbatu.. Mineau lncruntati. pline de euvinte scrise cu majuscule.fe.. extras cu furtunul din butoiul din tlanca] de un activist de la sectia de pivnila. Mai rau a fosl clnd a inceput sa citeasca prozatorul un fragment de roman.~ pe hotii de cai. slmtea nevoia sa-~i ia revansa aici. Stataau tflcuti ~i respectuosi maselor destasurate de partidul coin scaunele desperecheate aduse de munist. pe unii i-a cuprins samnul.'I:.Daca stiam ca se man inca §i primarul comunei. Nu mal tin minte ee s-a spus. unde am fost primi\i eu tuiea fiarta.. c:. cu mult tem. asa de bine. Tresareau speriatl cind adormeau si ineercau din rasputen. trebula sa-l prezint publlcului..grarea activilalii de eulturalizare a melle). in care se vedeau aburii resplratlel iesindu-ne din gura la fiecare cuvint rostit. Eu. $i am mai ~i trTntit a gluma care i-a facut pe toti sa tncrerneneasca propaganda a Comitetulul Judetean al PCR ~i de altul de la Comitetul de (tara ca eu sa inteleg de eel. Ca redactor al revistei Tomis.cum mincau activlstii. autor al unor se oucura de bunata1ile scoase la versuri alambicate §i ininteligibile.mat la Comitetul Judetean Constanta mane grele ~i caeiuli . ln limp ce ei soar Ii attat la prasit. Dar imi adue aminte ce nedurneriti erau taranii cind poetul isi declama cu erntaza versurile din care nimeni (nici rnacar eu. cu generozitate. arras de analiza psiholoqica Eu. stind in picioare. nu mai sint azi in la aducerea tiecarui fel de mincare.Am laudat piinea calda scoasa atunterar.. dar in zadar. ' •• 111 . A urmat 0 rnasa ~ testiva... sprezece-saisprezece tarani obositi Urmarea: a doua zi am fost chede munca ~i trnbracaf gros (cu su. Ne-arn april intii la Primarie ("eonsiliul cornunal").prezldlu". de gazda. Cobadin etc. Intr-o dirnineata geroasa. Acolo am remar~ cat .. lipsit de (arnindoi . intr-o sara nelncalzita. dar oameni pttoresti ~i experienta. Se uitau la el ca la un poplndau iesit pe neasteptate din pamlnt. Nu aratau deloc ca erau un poet excentrlc. l 30 PLAI cu aOI . as fi participat de multe Publicul era format din clnclori pina aeum la Luna earJii fa sate". nu sala de spectacole). despre start sutletesti abisale. sa ramina trejL Prozatorului nu ii era deloe mila de e1. nu-mi aduc aminte numele satului. ne-am suit cu totii inlr-un microbuz de la "gospodaria de partid" !?i . sin! originar din Bueovina. din pacate. iveala.i actlvlsti care avea "sarcina" sa participe la 0 intilnira cu cititorii intr-un sat (din pacate. cu al PCR ~i certat aspru penlru denicojaaee ~i basma Ie de Iina aspra . t-a chinuit. D'GITALA II' Iii. Trasnitele combinatit de cuvinte. nu ii plictiseau. Dupa un limp.). placu1i. Am rosit pentru el. in martie urma sa plec tn armata. am fast cooplal intr-un grup de scriitori :.scriitori lipslti de cine stie partidul cornunist. mai bine de a ora. oterita de un taran mai c: ~ lnstarit.GAL~IU'" ~I' . am laudat vinul rosu Am luat lac toti trei la . Neavind parte de audienta in lumea literara.

Evila\i totu~i sa ajungeti la raooare. dar pastraf ceva liehiditati :. Pute~i minca lini§lit aliments compacts precurn saorma. deoarece riscul de a contacts 0 gripa de la 0 alta psrsoana este foarte mare in acesl caz. penlru ca unde nu intra soarele pe geam intra doetorul pe u~a ~i costa mai mult.. rnodlficaf lnstalatia de Irinare a rnasinii pentru a consuma lichid de f!'ina §i schimbati lichidul de raclre. doar pui pe pui de gutura] se scoate . • Autosugestia este un aspect demn de luat in seams pentru a va rnenune sanatos.i staf cit rnai mult in Irig. • sanatatea. la medic.. De asemenea. Spalati-va cit mal des pe miini cu sapun lichid. lntruclt sanatatea e mal ouna decil toate. consumati alimente care au stat la caldura sau in contact cu insectele. Mergeli in magazine pentru a profita de lichidarile de stoc. in cazul in care deja v-ati lmbolnavlt. hamburgeri. cumparatl pui un Pentru a va rnenune tonus bun. Oriel! de atraqatoars ar Ii tipa este recomandal sa retuzati. Consurnati alcool cit mai des pentru a va da ocazla sa ciocn~i un pahar. primul aspect pe care trebule sa II aveti in vedere este 0 alimentatie echilibrata. pizza §i alte produse pe care Ie gasi!i la fast-food-ul din colt care ofera un raport calitate-pret echilibrat. De asemenea. Spilla1i geamurile cu apa rece.ipentru bautura. Va pule~ folosi irnaqlnatla pentru a crea diverse infuzii de plante sau medicamente penlru a bea in sanatatsa durnnsavoastra. • Evita\i contactul cu persoane care ar putea fi bolnave.me 2009 31 . consurnati congelali ii invatali-i sa zboare. ca doar musca e izvor de sanatate.• Ma. in adrninistratia publica etc. Este recomandat sa nu avetl niei un fel de relatii intime. Nu uitati sa va ura\i "Sanalate! Noroc!" de tiecare data. temperalurile scazuts omoara microbii. Alimentali numai cu benzina lara plumb ~i mergeti lunar sa va echihbra] jantele la ma§ina. ie~it.i din casa :.- DANIEL BAETELU ~l Pentru a va pastra • grlpa multe lichide. evitati mediile in care clientii sint trataf cu raceala.

Robert era Insa mult prea ocupal sa-§i aprinda o tigara. indiferent unde. cu 0 bricheta care nu-l mai asculta. ci direct pe genunchiul lui. Fete frumoase. La clubul Zu'la. 0 Toyota Corolla. sl am demarat. Am ajuns in cenlrul financiar al Cape Town-ului. in drum spre urrnatoru) bar.. claxonind continuo. Cartierul R01?udin Amsterdam pare 0 rnanastlre de maici. un club cool In care yin foarte multi tipi duri ca nol. in stil colonial. Prin cornparatie cu Long Street.i baieti finuti ca el. pe care 0 agi!a deasupra capului. bind direct dintr-o sticla de sarnpanie. Robert s-a urcat In fata. iar 32 PlAI (U 801 .1minos pulsa pe perele in sunetul basilor. Bronx era. carelucreaza in advertising . in spate. Strazl care se intretaie in unghi drept.IONUT $ENDAOIU (Continuare din nurnarul trecut) in drum spre parcare. Ne-am urcat In rnasrna lui Neil. pe un fel de balcoane uriase. Intrasem pe Long Street. elegant Irnbracate.1' Parazitii. Nu se putea inainta decit in rilm de centimetri pe minut. se unduiau lasciv linga intrarlle cluburilor. Tnconjurau eladirtle ca niste centuri. Terasele etajate. un negru de vreo doi metri dansa cu 0 blonda pe umeri. un trombon 11. Dar vin :. Robert. Dupa citeva intersecpl gen caiet de rnaternatlca.. Grupuri de oameni in diferite eulori ~i stadli de betie traversau nonsalant printre rnasini. in Bucuresti nu lnchlriezl nicl rnacar o Dacia cu motor pe folie.cine sa-!?i mai dea seama atunci? Stefano ~i Robert se tineau pe picioare destul cit sa mai bea ceva. amenajate ca restaurante sau cluburi. de lumina $i de rnuzica iti facea creierul sa flarba. Sa inchiriezi 0 astfel de ma$ina in Cape Town era 0 nimica toata: echivalentul a 15 $ pe zi. Tipa ridea. lntr-o slrnbata saara de iulie. Prostituate negre.. Jurnatate din bautura i se scurgea pe fata §i pe gil. dupa lungimea plctoarelor. am iesit dintre zqrnenori !?i ne-am blocat intr-un fluviu de rnasini. LONG STREET lrnaqinati-va Varna Veche. Pentru banii astla. care lucreaza pe vapoare. Neil ns-a explicat ca vrea sa ne invite in Bronx. Masina avea cutie automata. Pe terasa-balcon de la etajul intll. Explozia de eulori. de rapt. vomitau la colt de strada. Parea suedeza. linga Neil. una dintre cele mai fierbinti strazi de pe planets. eu cu Stefano. asa ca Neil nu a treburt Sa-9i tina prea mull timp mina pe schlrnbator. vorba 11. teleportata direct in centrul New York-ului. De 0 parte $1 de alta a strazii erau cladiri veehi. flancate de cI ad iri de beton 9i stlcla cu 20-30 de etaje. Totul pare taiat cu laserul. un club pentru hornosexuali . ca niste sculpturi de cauciuc.

negrul dadea capul pe spate iiii deschidea gura. coborim aiel. Mi s-a facut pielea gainH. in graffiti. de sus plna ios.iel. MAMA AFRICA Cladirea urmatoara era acoperita. fugarita de deuazect de bastmasi hotariti sa 0 violeze. sa Martie 2009 33 . Se numea Mama Africa. Neil a mai Inaintat citiva rnetrl. De lap!. Dinauntru se auzea un sunet disperat de saxoton.Buna idee..Neil..Cacat! s-a tntors Neil. Doc. tar sa Ii turna cite 0 portie generoasa. In Bucuresti ar fi fast probabll llnsat. trintind portiera. am hotartt sa mergem in Bronx. . Masina abia inain- Clubul Mama Africa.i el injure in italiana. tauricurn. Daca nu intram in clubul ala atunci. Din cind in cind.i a intrat un instrument traditional ce scotea un sunet ca de gemete. cea mai . una dintre cele mal fierbir1\i din lurne. Parca era 0 femeie care iipa. Ajungem in 15 minute. Ritmul tobelor a devenit infernal. Saxofonul a tacut brusc :. pe atara. rochia era deja tleasca. hai sa bem ceva aiei! Robert a deschis larg U$8 §i a iesit clatinlndu-se.. .Long Street.. apoi a april :?ia coborT! :. in 4-5 limbi diferite. dar aiel nu a primit decit vreo duzina de injuraturi. Ca sa se trezeasca.fierbinle" strada din Cape Town. dupa unli cunoscaton. . am zis :?i am deschis portiera. urrnartt de un bubuit salbatic de tobe. Stefano incepuse :. Oricum nu era singura ma§ina oprita direct pe carosabil. . cred as fi murit de curiozitate in secunda urrnatoare.

ca hipnotizat. totogratille nu au senor. Este un dans traditional Zulu. Stefano ~i Neil s-au strecurat dupa el. Asa cum rna asteptarn. aid ITngamine. Robert s-a repezit la singura rnasa libera. Pe seena care domina ringul de dans erau sase tipi.un alb.iva pasl de dans. lucind de transpiratte. foarte simplu 91. Plna una-alta. Inlrarea era 20 rand. Venele de pe git erau umflate ca nista eabluri de resou. adica ceva gen un euro ~i [urnatate.. doar pnvql-o pe Joy. a ureal pe scena.. pe care a ochit-o undeva linga bar. in limp ce eu am pornit. Negresa si-a ridicat tricoul pina sub tite ~i l-a lnnodat. cinci negri ~i . o neqresa. Saxofonistul a luat microtonul. eu nu reusearn sa-I privesc decit fundul. Nu era chiar asa de usor 5-0 privesti pe Joy. Joy marca ritmul sacadat al 34 PlAI <oJ BOI . . acoperit de 0 pelicula de sudoare.culmea! .Hei. spre scena. aaa . Era. care banutesc ca nu mai eonta deloe. focoase de-tl taiau respiratia. lnauntru era nebunie. turtuna. masa cu elichela NO SMOKERS. care loveau tobele cu 0 asemenea frecventa ca abia Ie mai puteai vedea miinlle. Bodyquardul statea de palavre cu dOU8 mulatre. Aitmul tabelor a devenit prevestitor de Din pacats. nu? Joy. e timpul sa Tncingem un pic atmosfera. cu bucile inghesuite intr-o justa de blugi vicios de scurta ~i de rnulata. Pentru Tnceput. bmetnteles. destul de sexy. Furtuna hormonala.Mama Afnca ~I pe dlnauntru.. incredibil de tineri. 0 sa va lnvete cr. Saxofonistul era in maiou..

puteai sa Ii faci 0 injsctie lara problems. sa comand a a . A atirnat camera foto de gl'lui dumnealui. mica. baiatul din umerl. era un cuplu de tunsf asiatici. in momentul ala. Efectul era ametitor. Ssnzatia era nu ca Joy T~i mlsoa fundul in ritmul tobelor. De antebratul drept avea agata!a 0 urnoreta. apoi s-a postal In tata mea. pare era 0 pasare exotica In tirnpul unui ritual nuptial. tacea poze. cu a rniscare dibace. izbita ca dininti"mplare de un sold hotarit Proprielara soldului se numea Sandy §i era din Sierra Leone. Rober! a ajuns la concluzta c~ a baut prea mult. sfircul disparea. iau 0 bere. M-am retras sa-mi. tinTnd in rnlna dreapta berea lui. dupa care se indepartau. rezemal de perele. Eram flea~ca. in stinga. Era ca si cum Milzura Arghezi ar Tneerea $·0 imite pe Tina Turner. nu mai dansezi cu mine? . . ci parca muzica insa9i era produsa de bucile ei. $i un tatuaj cu un eolibri rnic-rnic. el zimbea cu stoicism.. uile. Robert plecase pe ringul de dans. dar in secunda urrnatoare ridica umarul sting. pe gil.Glumesti? Daca nu beau a bere acurn. ca doar nu era traiera. apropundu-se ritrnic la ci\iva centimetri. Linga mine. fara sa S8 atinga.Ai cam transpirat. Sandy dansa in transa.Gala.. ce tiie aveal Erauexpuse intr-un decolteu cu care ar fi putut bloca traticul oriunde in lurne doar Iragind aer in piept. a zlrnbitea.Ce taci. imediat va spun . lncerclnd sa imite mlscarils din bazin ale lui Joy. plna la jumatatsa feselor. Oche. iar Neil il mingiia pe italian pe fata.larii rni s-au aburit inainle ca ritmul tobelor sa ajunga 18 apogeu. Violenta rnlscaril crestea cu fiecare bataie. cind rnicuta asiatica rni-a disparut bruse din raza vlzuata.. Hitmic lnsernnind versiunea atricana a notiuni~. . Cind tasa umarul la lac. Am condus-o la noi la rnasa si am invitat-o sa se aseze 11ngaStefano. slabuta.. usor tomnalici. Pe buca sUnga era un tatual auriu cu . Ea. Ma rag. 0 pasare cu trte . japoneza s-a conformal imediat.. intr-adevar. ma descompun! . sfircul drept iesea din sutien. Cind saxofonistul ne-a spus sa dansarn. MAMA LEONE Ooamne. Teorelie... tobelor cu mi9cari ale buciior de sus in jos. . Vazfndu-i decolteul.Sandy.Transpirat" era un eufemism. un inel aeolo .. M·am dus la bar. aiel. Teoretic! Apoi a inceput "Iectia de dans". Talia lustei a rarnas asa. Martini-ul ei. e suficient! Joy a strlns la loe eureaua. Nu intru in detalii. coborind talia fustei tot mal rnult. explicindu-i ce bine t-ar sta daca st-ar pune un piercing aici. Daca ridiea urnarul drept.. ideea de baza era balansul: fata din bazin. cu un cap de pantara. ling lobul urschii. baieti. din Sierra Leone. Tocrnai ma gindeam sa ma intorc la rnasa. Dupa fiecare bubuitura S8 mai dezveleau ciiiva cm2 de piele.

Decolteul lui Sandy a reaparut ITnga mine. 0 sa vorbesc eu cu el. Probabil se credea Pavarotti: . A inceput urmatoarea strofa cu ochii inchlsi !?i cu mina pe inirna. nu-f face probleme. in lumina reflecloarelor. I-am olerit 0 1igara. percutionistii rideau cu lacrimi.. sunau absolut delicios. Parea cam omcata. daca a uitat sa iti dea banii..Di un'estaaaatee ltaliaaaa-nana-na-naaaaaaaaa . cintate eu accent Afrikaans ~i cu vocea ei grava.Sandy. tot clubul era deja in picioare. Era §oi el la bar.Zece parai.asa-i 0 bancnota de 10 euro. ili-a luat rolul in serios.Eeee negli ooooocchi tuooooi. credo .Rahat! Nu e vorba de bani...ten bucks"? rn-a intrebat Stefano.Notti magiche". Publieul aplauda. nu mai po!i avea deloe incredere in barbali. nasoala concluzie. in ziua de azi. Versuril'e italienesti. Aparitia negresei I-a lasat pe Neil cu miinile in aero Dupa ce a reusit sa-sl ridice ochii din decolteul ei.. Sandy a vrut 0 Savanna. Chestia este ca.. Mi-a dat banii. linga Joy. apoi si-au impus ritmul. Mda. ca usa de la buda s-a izbit de perete.. l-am zis. incheindu-se la illi\ 9i eintind cu patos: . s-au \inul dupa saxofon.. cind a trecut pe linga bar. Un timp. . . Sandy i-a aratat citra 10.. Nu a rnai apucat al treilea vers. amenajat direct pe lraluarul din Long Street irllimp ce f~ceam paza asia..Sooooollo il cielooo . Stefano i-a soptit ceva la ureche. Am lost intr-un turneu in ltalia. . la tlrnp pentru a termina refrenul in duet: . Baie\ii de la percutie l-au ascultat pret de ctteva secunde. Niei rnacar atunei cind iti promit 0 muie . un fel de cidru local. Notti maaaaagiche. CTnd Joy a luat microfonul. sl-a strivit 1igara in scrumiera §i a pornit spre scena. Stefano. lntr-adevar! • 36 PlAI (.Dottore. De pui de strut. Din trei pasl a fost pe scena. cu degetele arnbelor miini.. apoi auinceputsaloveasca in instrumente dupa cum sirnteau ei ca trebuie prelucrata piasa.Oho! Amicul tau italian are chef de distractie in seara astal Saxofonistul rni-a zimbit complies.\} DOl . . Apoi s-au ridioat arnlndoi 9i au plecat spre toalata. tocmai lua 0 pauza de tigara !?igin tonic. cineva ml-a fural telefonul mobiL bauturile. in italian a. vrajeala aia liricolda cintata de Gianna Nannini. anu' trecut. lnsegueeeendo un goaL. Buda pentru doamne din Mama Africa avea pe tot perelele un graffiti cu 0 rnutatra senzuala care musca voluptuos dintr-un copan de pui. Mamma Mia! A dus saxofon uIia gu ra ~i a inceput . Stefano s-a napustit atara. ce inseamna . t.Un tel de fast foodcu mTncare traditionala efricenii. voglia di vineereeeeeee! aioi Joy a cedat ~i a inceput 9i ea sa rida . Hal sa-l facem 0 surpriaal Am ciocnit paharele.

. ... ... . .

• 38 PlAI (. dar ~i pe fostul ministru al Culturii Adrian lorqulesou banganind lntr-o ernisiune TV ca a prornovat oameni "cu expertiza mare" in minister. am fast invitat.0 BOI . EI. Nebunia celor doua cuvinte la rnoda a ajuns foarte departe. care nu a aparut niciodata.l. Guvernatorul BNA Mugur lsarescu spune ca . Mi-I aduc aminte pe expiratul Petre Roman cum tot implementa. liindea avem expertiza cu tiganii". EI a oapatallnsa in dlscursui politic 0 sernnificatie aiurea. Sustenabil e un cuvint nou intral in limba. "real". testal. de la presedlnte la opinca de partid. cu ajutorul .Eu zic sa-. In perioada de dupa 1989 au aparut §i au oisparut tot telul de barbarlsmeparazit verbal care se transmiteau ca o epidernie de gilci de-a lungul ~i de-a latul claset politice. Lumea vorbea despre . provenit din anqleza. acesta a pronuntat sustenabil det6 on.inseamna in limba de origine ceva ce poate Ii sustinut sau indurat. la a bere. toata floarea cea vestita. cu expertiza".actualul curs eura-Ieu e mai sustenabil decit anul trecut". Bineinteles ca la un moment dat s-au apucat sa . are expertiza. ajunsesem ~ la 0 revista cu ~i despre ligani.irnplernenteaza" diverse treburi.oarnenitor de bine".sustenabll''. nu exista politician care sa nu scoata pe qoarna ca . Faceam angajari ~j m-am trezit cu doi romi proveniti de la 0 asociatta nonquvernamentala. ztce "expertiza" in 100 de experienta sau lolos8§te aiurea cuvintul .valablr' sau "ad e varat" .meseziasi. care mi-au spus .Ba nu. a mai lucrat" . Acum irni dau seama ca nu ar Ii trebuit sa~i iau in echipa revistei nict pe jurnatate dintre actualii politicieni teiea§ti. fiindca toloslti cuvinte aiureal". Probabil ca propozitia "are expertiza" a aparut in mediul non-guvernamental $i semnifica initial ca un cetatean a fast verificat.I propunem la prssa pe Denut. L-am auzit pe unul dintre prietenl oracaind dupa 0 mature.rnarasrn" ~i .Jaca Guvernul". diverse treburi. Intr-un discurs al lostului premier Calin Popescu Tariceanu despre salariile profesoritor. cugetare: . e tolosit drept sinonim pentru . in ultimii ani. cu sau lafa sens. L-am auzil pe intelectualul Marian Oprlsan care voia rninistri . E bajal sustenabi. Cu putin tirnp in urrna.• N• ~ ~ :J ~~ CI)~ ~ "I :J ~ ~ .S Acum vreo opt ani. Nu redactor-set •• Pe la lnoeputul anilor '90. esle In DEX.Ia-ne pe noi. de niste amici care lac polltica midi ~i mijiocie. adioa sa Irnparta posturi de directori intr-un anumit minister. d'at nostru. Le-arn raspuns .revindecari". Ea a ajuns insa schivalenta cu Hare sxperlenta" si e spusa anapoda cu cele mai variate ccazii.

tA sA REZOLVE PROBLEMEtE DIN sANiTATE BAZAC .

p •• S-a tinll~t de ttrsta lull talea-su toata viata.. Martie 2009 41 . daca stai sa Ie gmde§ti ca rei stag dm scoti.•• Barbs\iiI SCO\ienisint mahalagii. oas e.gL •• ba ea in (8fa fac-ea pSlife di clanuJlMcPrretla. i~i: un ime iat fustele in cap . iar noi din ioba. •• N-ue mare diferenta intlia 'cl~ill:atiile.

se numea servieta. mal cu searna cei de la Polul Sud. •• sfera e un cere gonflat. cit •• vaca aste nevasta calulul. 1a fel ea servetul alb de la rnasa. (U 901 42 . fata de Rusia. cam cum e Anqlia fata de America. un patrat in spatiu. Japonia fata de China sau Polul Nord fata de Polul Sud.. MATEI PLESU • Micul Frant a avut pina tlrziu a perceptie sucita despre lume ii'i niste porniri asociative cel putin ciudate. Clt despre iapa. Credea in toate acestea cu tarie ii'1 mai credea in Dumnezeu. catsa sau ursoaica. A "". perechea vulpii. pentru ea nici una dintre eele Irei parti ale Treimii sa nu se simta neglijata. vecinul din rnansarda. dupa fiecare utilizare . iar triunghiul. merg cu capul 'in [os. •• geanta neaqra din piele. care se repune jos. •• cheia sol e un fel de cheie tranceza. cubul. caruia i se ruga in fiecare saara. .[PARANOICA] Micul Frant. 0 pirarnida dezumftats. motan. nici nu voia sa auda. a descei erit c- IISpec·alistii omerk romanu luviu e gez se v sa marea II lte a ur s• • • . •• floc inseamna fulg de nea :. s-a dezechilibrat brusc -$iera sa cada din pieiaare. mai deqraba. iar bou. Roman Polanski PLA. Intelesese. •• Bulgaria e. de trei ori. bunaoara. a bunieului. pe parnlnt.i laptele de pasare e un desert muls din vrabii. dintr-o pura gre-$eala a inventatorilor limbii. la fel cum dinele e sotul pisicii 9i ursul. •• locultortl emisferei sudice. Vulpoi. "". Adica locuri care au in comun cite ceva sau. Cind a atlat ca tara lui de bastina e undeva pe lateralul sferei pamintesu. nlmic. era un unchi oatrtn din Craiova. Frant credea.

csa mai mare traliteraturii ramine. ." . Poli\ia colabora cu sculptorl care realizau sculpturi-robot ale infractorilor cautati? Unii arttsti erau specializatl in busturi-robot. totusi. deoareee ' • lnforrnafllle de la aceasta rubrica stnt la misto? exlsta turlstl paraseste cortul. este de fapt 0 sabie cu doua expertll in transporturi toate celelalte stnt cu dus-intors? recornanda strazile cu sens unlc. Pe vremea aceea.. incercind sa-sl dea seama. mai ales daca se pastreaza bine sub nivelul solului.Cntic!" (a ratiunii pure. cu calitatl extrasenzoriale carora noaptea sulletul Ie de~i Eminescu gedie dinistoria a murit nebun. i1 chema de lapt Balint? de§i 0 arrna foarte aprsclata. Ei taceau. .'. pentru ca inca nu se inventase aparatul de fotografiat. cind cineva II intreba daca are 0 coala alba. in vremurile de aur ale artelor vizuale.Oedip regen? speclallstll in studiul Antichitiitii obisnuiesc sa spuna ca istoria e ca vinul? Cu cit e mai veche. filosoful Immanuel Kant T9i folosea voluminoasele . la numai 39 de ani. Kant spunea: "Am a gramada de coli. " •. din descrierile martorilor. ' . a ratiunli practice § a facullalii de judecare) pe post de press-papieruri? De aceea. pictorii nu prea se omorau cu portretele-robot. t . pe Rodion Camataru palosut. . In principal. naturi rnoarta-robot. in butoaie din lemn de stejar. .. in timp ce altii face au sculpturi ecvestre-robot. . cu atlt e mal buna.. dar sin! sub cries Crltica''.I .. cu care sa se pozeze locul crimei. cum ar arata pe cal autorii diferitelor jafuri armate care aveau lac in epoca.

.

r . r PROST DE ~TIRI r -parte. C u: ( - r 45 .valurl de ura rasiala impotriva rornanilor din Italia". culrnea.. pe prima paqina a desenat. rnacar la serviclu. cu creionul. din care. mai nou.§tiri. face $i el • . Au descoperit. ce iau de toate. ceva ce seamana cu un poet sub un capac. trimisul special a descoperit 0 noaa rasa de aarneni. doar p imele doua versuri. ca sa vada ~i el. La cit de repede se Imita la noi modelele de succes din Occident. nu mai deoiara ca altadata ca-gi umplu cosurila. Cu 0 tntlrzlere de cite va luni..ANDREI ROMAN SUPERVACANTA iN CARR De clnd lntr-un mod cit toarte scumpe spunind ca fac •• cu criza economica. un reporter anunta . reclta din poezit.. economie.. ~OIETI DE CARTIER • lntr-urt parc dln Bucuresti. de. au aparut gila noi unii pe un site de vinzfiri online. japonezii au inventat ochelarii cu Ientile albastre. a sa apara in curind §Oi ochelarii roz pentru anqajatli marllor companii. Nu mult. in plus. mai plasticcsl. partea trurnoasa a vietil.. ~ARPELE CU OCHELARI D •• Acum ceva timp. care se poarta la mass sl te fae sa maninci mai putin. t' sa !]]Jj cat-direct •• Pe un canal de . un nene Igi vinde poezHle trase la xerox cu 5 lei noi bucata (reprezentind patru foi prinse cu capse). filrnatl prin angrouri cum iii'i petrec week-end-ul mai placut. placerea abstinentel. dar cu instructiuni de tilizare originale §i avmd aceeasi culoare ca principiu de utilizare. Ca forma de publicitate. Umbla prin supermarketuri ca pe plaja. ca sa gaseasca clienti. oamenii de la lelevizor..i toate sint etc. in lac !?lirea.. sa nu-i ia vreun alt poet versificatia Mfa sa gea 5 lei drepturi de autor..

obscen. o @ (5 o c:: . azi pun la cale marele transplant prin care-o sa-\i ofer pe 0 tipsie plarnln!i mei cu iz alcoolizant Spre seara-arn sa-ti donez ~i 0 aorta ~i sexul meu sa-l porti in par. nr.5 l!! 46 PL"" cu 801 . la cimitirul Sfinta Vineri. cind vin in zori cernitele femei sa-~i alapteze mortii mult prea tineri te-astept sa pllngi !?i tu prin ochii mel. 115. ca un bortas fugit de sub escorta ~i ingropat la tine-n abdomen Apoi.MIHAl EMINESCU. Bucurc ELEGIA iNDRAGOSTITULUI CE-A MURIT iN TIMPUL VIETII lubita mea bolnava de ftizie.

-.Albrecht Dii er a.II .

alta cu nemtii prin lunea din spatele easei. Ii placea sa-si puna centironul cu pistol pe sold. Una este o bataie eu haidueii prin padure. Dar a atraqeau irezisfibil pe tinara mama. Nu avea ce face. Bunlcul. . Pe vremea aia nu se produceau inca cele noi. se prezenta el batlnd din calclie atunei cind desclndea in oqrada ca sa impresioneze asistenta feminine. sa spunem. rornanestl. Doar bunicul Inju- blesteme ~i Injureturi. dar nu a renuntat sa injure. bunlcul Vasile s-a imbatat !?i l-a calcar a maslna.i Iii-sa se amorezase de unitorrna ~i de laptul ca urnbla cu pistol. Plus ca poti folosi din plin. da.'T -ai dracu' cu partidu I vostru cu tot". De 50 'lAI cu SOl . terenul pe care-l cunosti foarte bine. I!?i faoea sabii.. undeva intre Domnesti Iii Chnceni. pumnaIe Iii iatagane din te miri ce se gasea prin gospodarie. De atltea "Erau arnorezatl lule !ji e placea amindurora colec!ioneze armament. din punct de vedere strategic. Clnd stai la tara. Nu S8 poate descrie cam cum 9i ce sa vedea mai limpede din tot armamentul de infanterie 9i lupta corp la corp atisat de tlnara femeie. lili-I invita la 0 tuiea. ca-l strica dosarul ginerelui. dupa ce luptase pe ambele fronturi in cel de-al Doilea Hazboi Mondial. cind umbla in pielea qoala prin camera.fA GRql E ARMENqTEJ BEDRDS HORASANGIAN Cioroglrla. Toti banii pe care-t c1!ltiga ii bagau in arm ~i munltie de tot felul. lonela era mama lui Radu. se schimbasera timpurile :.Locotenent Parpalal". Adormise pe sosaa. Noaptea. MonAmour ii placeau armele de mic copil. parca. asa Ie zicea la pistoalele ale a cam mari pentru un copil. veteran de razbol. i9i pierduse un pieior cind ii luasera cornunistii parntntu! A intrat in CAP ra pri ntre dinti. ai posibilitati de inarmare mai variate. Carpati. lar lonelei. Makarov.. ttnar locotenent la MAL . A pierdut un picior." Sa de gura muierii. dar mai ales de rnulta suparare. erau doar alea rusesti cu nume de rnacaroana.

Ge idee buna: sa-l p. gra nu stiu ce e aia 0 teava de Bereta cu to ate ca e prietana cu Monica sau un traqaci bine lucrat de Uzi.~ tar. ~i veniturila. iar cursa IRTA devenea singura solulie salvatoare. ca atet de tun. EI lucra la un rnstitut de proiectari militate de ITngaAeroportul Clinceni. lent. Bunicul te. $i apoi. iublta lui.. pe tot spatele eu patul de lemn fin ~i lucios al unui Kalasntkov.jistla care apeleaza la Via. ea. Sau de sarbatori.rgi. Poate intr-o buna zi sa-l invite §i pe dl COCOl? cu d-na Elena Udrea sa-l cunoasca tarnilia si colsctia de arme.• Mani . dar §i mai acurn citiva ani. arme ~i munitii de tot fe. bagau in arme !?i rnunitie de tot felul. pe bufetul secreta. mai tirziu a aftat ca era un depoztt de armament al Aviatiei. Mama lor de securlsti $i cornunisti. de pe sini eu vlrful tevii! Durnnezeuls. ~ Fapt care Ie orestea vizibil apelitul·g> <tI erotic §i voluptatile sexuale. necriza. Toti banii pe care-t ci$tigau Ii:?.~ ment. Dupa ce renuntasera amindoi la care au apartinut Printesei Diana! Au slujbele de la stat $i intrasara ehiar in costat ceva lire sterllne.~ ••• incel.doua duzini de mine antipersonal lul. eomertul international eu arme. Ie-au Doamne. spreinvidia vecinilor.i un trans.improvizat $i trumos lucrat dintr-un cea. care i$i conduce singur Maibaeh-ul. Suedez. incet.limbi pe narnti si pe japonezi care-s nerntii Asiei .. dar a meritat. nu cu amatori. Pustile alea vechi cu care au tacut soldatii rornani razboiul. care au §i ele un ral tn dragoslea lor sa-I puna in sufragerie. Pe vremea aia. dar pe loeul vechii rnina. nu era nimic serios de curnparat. 200 9 51 . i~i tacusera relatii peste tot. unde se mai aruncau prostii cu parasuta sa caste gura la ei toale parasutele venite otn Bucuresti. Sau . 81 lucreaza cu proteslonlstl.de patruzeei §i a facul niticaburta. nu ca desteptul ala de Becali. evident. Daca 0 fi sa fie sa mai stringa case :. cind Despinei i-a cazut din rnina 0 Vasile a murit. A$a credea el. Cu soter $i eu hvrea. ar vrea sa achizitioneze sl un portor bllndat eu care se plimba doar subrnarin eu propulsie nucleara pen- tru iubita lui.. ce ziua Despinei.inainte. care se apropie §i ea voluptate. §i dupa 1989. ar aduce ~i el un mic aport la d'ezvoitarea turismului rornanesc. nu erau atitea automobile ca astazl. Ie-au luat parnintu: $i armelela bietii oameni! Pe Adriana a cunoscut-o in cursa de Dornnesti.ipe parnintul retrocedal carneniter de Ion lliescu au construit 0 vila niste bani. mai ales linga cTteva cristalurl de Boemia. Din oferta eu armele disparute la Ciorogirla nu a ales nimic. Se mai gaseau prin gospodariile taranilor. obtina $i sa-si procure. Erau arnorezati lulea $i Ie placea ~ amindurora sa colectioneze arma. Unde are deja expuse. inbra\e 0 femeie cind ii pui 0 grenada ~ in fiecare mina $i 0 ming"li.pe la minaslirile din Bucovina cu rnasini rnilitaral Se po ate trai frumos ~i In Romania daca ai idei §i stil sa·ti alegi tactica ~i armele potrivite .. Au :. spre noroeul lor. lumea mergea eu autobuzul. viata merge de toata mtndretea. Erau tineri $i Ie placea sa se pipaie bine pe unde apucau inainte de a se culca in apartamentul de trei camere din Ghencea. nu a explodat. criza. Altiel tii '. 0 sa-: cumpere un aruncator de grenade. De clnd stateau in Ghen.sa-i plimbe cu Iransportorul lui blinda! spre Giu. prin te miri ce cotloane unde nu ajunsesera securlstil sa Ie gabjeasca..de ce nu? .aia umbla el mereu prin curte sprijinil de a cirja improvizata dintr-un vechi ZB. ee feerie a lost prima noapcreseul. Despina. sa. se angajase la depozitul de dulciuri al fabricii de biscuit] "Progresul" din apropierea Sabarului .u§i Oltenita. dar. de linga Cirnitirul Mili. Nu Tatoiu. 0 minune! 0 mai vorbim de gloan{e sau eartuse.

s rne-ti parerea pe . · ada de maim ~ . .

. inca de pe vremea reformei lui Cezar anul are 365 de zile. din nefericire. un compatriot de-al nostru bugetar poate dintr-un an sa nu rnearqa ra servici decit jurnatate. Dace. muncesn si-n noaptea de inviere :... socotim weekend-urile avem din start 104 zlle libere. cu mult noroc. Reiese de aiei clar cil. 1 decembrie. Zile libere sl "puntl" peste sarbator: legale mai multe dedi la noi nu se reqasasc nicaieriin lumea larg8.. Adunarn plna acum 166 de zile pe an in care un rornanas (evident bugetar.i ei din nefericire tot romani ji ajuta cu priscslnta sa-:. Rusaliile tnseamna inca 2 zile.i Craciun plus Anul Nou care ar putea insuma 18 zile. Un roman cu vechime corespunzatoare ar ajunge la 30 de zile de coneediu pe an. care sin! :.. lata cum. IIViata ~ 9!! I apo.. Guvernantll. nu munca I-a creat pe om ci. Ui. Adlca 52 de saptarnln].u 801 ... daca trebuie.. ~ At • II Benlaml utton 54 PlAI c... § .2 E de mult un loc comun faptul ca rornaniror nu numai ca nu Ie place sa rnunceasca dar chiar reusesc sa elirnine aceasta neplacere din viata lor de zl cu zi. .sam la 0 parte laptul ca multi sin! platiti ca si cum ar munei doar citeva saptamlni. ca la patron. Un mic medical ar mai putea aduce inca 10 zile de conced. @ 6 ..i implineasca acest vis. Pastile ne mai aduc inca 2 zile de nsmunea. ln cazurile extreme se pot face punti de 1 Mai :. dirnpotrfva.i de Revelion) po ate sta cu curu-n perne..E Q.~ _ ..

.~- LAB~r: -.. '-)'":..-7.-=----= . CURLING _BA~A..400 DE METRI STORFETA • Bdicoi 2009 MACIUCI ------- ~ ~ - PENIS DE CiMP ... _- DE MASA PRINDEREA CIOCANULUI ..~_~.EL~A -- _ ..-~ :..:~. DECALQJAJ~Y.ENIS ~ _---.lTEZA _-_=-...~~~~ 1Ii:::::.__ --.

.

desl ca origini se traqea din splta tenlclana.. au tacut din oras un mare centru industrial (in special in textile). Thales era din Milet. previziuniJe lui s-au implinit. Mai ales ca iI vedeau dlnd in grapi la modul fizic :. in anul 640 inainte de Hristos.. Unii biografi zic ca de fel era chiar din Fenicia :. 58 PLA' cu ~o. Thales era usor redus rnintal. Spre mirarea detractorilor. cit liti unul lilerar-filosofic. asa cum se lntimpla cu multi rnari oameni ai lumii. a curnparat toate teascurile de ulei de rnasline din insula. ei nu realizau ca cineva se poate preocupa de originea lumli. Obsedatl de productia de rnasline.i nu pricepeau ca totul se lntimpla din motive strict filosofice. prilej cu care viitorul filosof s-a lmboqatit asa de tare incit n-a mai avut nevoie sa rnurrceasca toata viata. Asa de capabili erau cetatenli. e greu de inteles. ACEA A ESTE SAU NU u ESTE iNTREBAREA] om la apa: Thales din Milet GANDI GEORGESCU CUM A LUAT-O THALES PE ULEI DE MASLINE Numitul Thales din Milet s-a nascut mull prea devreme pentru noi. care se nascuse la Vrancea. Inclt. Ce-o fi insemnat pentru ei filosofia. Mai repede pricepem ca s-au indeletnicit cu fabricarea buoiqailor de ctneoa. care practic a inceput cu Thales. obtinlnd un an bun. in ideea ca venise pe lume in acel infloritor oras grecesc. in speta clara de etementul care a stat la baza creatiei. Suparat ca e luat de tallrnb. Thales a calculat astronomic starea vremii si.[A FI SAU A NU FI.. in foarte scurt timp. Concetatenii sai il considerau retardat. Ca :. cind lucrurile erau rnult prea neclare ca sa poti ca!egorisi un am allfel deeit cupa presupuneri.i capatase cetatente rnilesiana conjuncturaL Se zice ca Miletul a fast infiintat de catra razboinicii scapatl cu fuga din razboiul troian.i Barbu ~tefanescu Delavrancea. Tntinerets. .

ci pentru vorbele Jntelepte" pe care le-a debitat. aceste descoperiri erau urlase. fara pretentie de mare geometru. ca celelalte probleme nu pot Ii intelese.Despre echinoxuri". aducindu-I jertfa zeilor. VIATA S-A NAsCUT iN APA. in ciuda naivitatii. anume Pamphile. Desi erau singurele lucruri adevarats ~i de bun-simt din toata filosofia lui. inspirata probabil de cal~Horiile lui prin Egipt. Thales socotea.. iar Pitagora a inscris triunghiul in cere. citat de Diogenes Laertios.0 LHr.inventatorul disciplinei. Thales le-a lacut cu blTndete .I. ca doua trlunqhiur] sint congruente daca au 0 latura . dar pentru trurnusetea rostirilor rnarlta arnlntlta. formulase teorema asemanarii triunghiurilor. prilej cu care a omorit un bou.UN GEOMETRU FOARTE MARE! N-ARE-N lUME-ASEMA. este lntr-adevar rizibila. Pe ling a echinoctii §i solstitll.c. de vreme ce ~i Apallodarus.. De~i a formulat teorerna asernanarii triunghiurilor. Eu cred ca mai repede Thales a amorTt baul. a fast prirnul care a Inscris un triunghi dreptunghic intr-un cere. preocuparea de baza a lui Thales nu erau matematicile. Diogenes Laertios spune ca HerMartie 2009 59 . inainte de EucHd. desl a reusit sa calculeze inaltimea piramidelor masurindu-le umbra in momentul zilei in care umbra omului are aceeasi lungime cu inaltimea lui. carets i-a zis . nu pentru ele I-au cinstit conternporanii.. aducindu-l jertfa zeilar. ideea ca totul are a origine unica este unica ~i va sta mai tirziu la baza monismului. Se pare ca baul asta a fast intr-adevar ucis." jertfit un bou zeilor drept rnulturnlre C1'1 a deseoperit ca intr-un triunghi dreptunghic patratul ipotenuzei este egal cu suma patratelor celor doua catete.>i putinele fenomene astronamiee care se cunosteau la acea vreme. Pentru secolul XXI. $i alta despre echlnoetll. DUPA CE A RAMAS APA GREA Thales credea ca viata a luat nastere in apa. sustlne ca Thales a invatat geometria in Egipt !?i ca a fost primul care a inscris un triunghi dreptunghic intr-un cere.i coua unghiuri egale ~i ca unghiurile opuse formate din intersectla a doua drepte slnt de asemenea egale. de vreme ce era singurul care reuslse sa inteleaga . Thales a fast primul care a recornandat ca luna sa nu mai aiba 29 de zile (luna lunata). Geamelrie lnsa stia :?i Thales. scriitoare eqipteana. Pamintul nu era altceva oectt un disc plutitor pe man nesfirsite zarnislite de Okeanos. intitu lata .i modestie. ci 30 (luna solara). scriitoare egipteana.Despre sotstitlu". care. el avea dreptate.. se zlce. Unii autori ai vremii sin! de parere ca lilasolul n-a campus decit doua lucrari: una despre solstitii. ci astronomia. fiindca Pica un triunghi isoscel are doua unghiuri ~i doua laturi egale. asa cum se purta.NARE Thales era un ins distrat ~i vl-sator. Pentru anul 600 . lume s. In prineipiu. spunea despre Pitagora ca a o tagora era vegetarian. realizase anume Pamphile. sustine ca Thales a invatat geometria in Egipt ~i ca. conceptia sa despre viata. prilej cu care a ornorlt un bou.

prietenii tai".Cunoaste-te pe tine lnsuti". Inteleptul Ii raspunde ca "Juramintul strlrnb nu-l mai rau decit adulterul". care-i 0 colonie ateniana. Venea de la . la 90 de ani. Pentru Solon a contat mai mull ura lui fata de tirani ~i nu l-a ascuitat. Pe seurt. Damasias. mi se pare ca lucrul cel mai polrivit ar fi sa te stabltesti la Milet. Majoritatea tiranilor greci au lost oameni intelepti sl cu scaun la cap. in1eleptul raspundea pisicher. pleaca din Atena. inventatorul dernocratiei ateniene. Amici de-ai mei.Tocrnal pentru ca nu e niei a deosebirel" Pe Iinga cuqetari absurde de genul . Solon era un om bun. Dar daca Ie supara gindul ca ~i noi sintem guvernati de un tiran (Tra- sibul. ee Thales fusese numil "sofas" (adica unul dintre eei sapte mari intelepti) de catre arhontele Alenei. eeva de genul: .01 . Nu m-ar mira sa Ie fi zis de fapt toti clasieii greci ~i sa reprezinte un salut obisnuit.Hai noroe ~i sanatate. Aceste cuvinte celebre eu aflasem din car1. grec. stralucit adrninlstrata de tiranul Pisistrate . desi eu 0 anume curnpatare. .• 60 PLAI cu 8. Nilul curge datorita vinturilor etesiene care suWi din directie opusa ~i-i tin contra. Pe stadian a ~i murit. mai harazit decit contemporanii sai. EI a rostlt.firra''. mai ales dupa. Thales a fost amic cu Solon. de pilda.mip ii atribuie lui Thales a fraza pusa de al~ii pe seama lui Sacrate: . Lor Ii se datoreaza inflorirea cetajttor ~i rezlstenta pe care au opus-o persilor attta vreme. iar nu animal. poate si pentru ea nu avea un fizic care sa-l perrnrta sa practice. Eu ztc ca mal normal ar fi fost sa-l sufle din spate. II fascina orice manifestare sportiva. Un greeotei mai curvar vine ~i-I intreaba daca se cade sa jure strirnb la un proces de adulter.Multurnesc Sortii ca m-am nascut om. iar nu femeie. iar nu barbar". . Thales eredea ca intre moarte ~i viata nu era nicl a deosebire. pe care nor l-am lnvatat in !?coala ca fiind latinesc. care si-a trait vlata din plin.! ca le-a rostit Diogene.Cel mai iute e spiritul.Noaptsa a fast inainte de zi". Thales a fost un om normal. Thales a dat omenirii ~i maxime mai normale. dictonul . ca-i mai buna dedi toatel" Dintre panseurile lui Thales mai citarn: . probabil in urma unui atac. caci el Ie descopera pe toate" Cu toate ca nu dadeau prea multe parale pe el. ii placea sa se duca pe stadion. care insemna h lcs ribed "forlareata".). Ei bine. Prin urmare. De cord .. barbat.Daca parase~ti Alena.n. caci el Ie cuprinde pe toate". e. cacl el alearqa pretutindeni". vei putea avea eel putin bucuria sa tralesf irnpreuna eu noi. lata ce Ii scrie Thales ea sa-l mai potoleasca: . nu doar la Olimpiade. Cuvintul nu avea atunci conotatia stnlsira de azi.n. intrebat de ce in atare conditii nu se sinucide. dar avea a tacaneala: nu suporta tiranii. Solon nu putea sa-i sutere. absolventi de filasafie. Grecii eredeau pe atune! ca parnintul e plat sl. sustin ca ele ii aparttn lui Platon. cu un umor discutabil: . de pi Ida. cact aiel nu-l niei 0 primejdie pentru tine. "Cognoscere ipse". Thales a gasit raspunsul sustinlnd ca.iurnbla prin Egipt Cipru ~i alte localita1i. concetatenli veneau adesea sa-i ceara sfaturi.Cel mai mare e spatiul. ins la fel de respeelabil ca si Pisistrate . se fntrebau cum curg riurile.Cel mai intelept e timpul. ca atare. Avea tnsa ~i el 0 tacaneala.

T 1 FEBRUARIE Se naste Boris Eltin...Sluart. mama lui a spus "Reggaele a rnurltl Traiasca reggaele!" AN DE AN. a fast un partid de laburator care incerea sa labureasca pe toatalurnea... Ea a dat aceasta lege deoareee fi piacea sa dezlege picloare-ncrucisate. Lui ii placsa foarte rnult sa asculte colinde cintate de $tefan DUgea $i Stefan Hrusoiov..iumbla mereu cu capul in nori.. Manifestul a tost ulterior prelua! de catre Alianta DA-O. 3 FEBRUARIE An de An ~~u Se naste Hagi. s-ar rasuci in parnlnt. stea la parlarnentari eu 81.• 900. 7 FEBRUARIE 1948 1902 lmparatul roman Lucius . Este dacaoitata Mary ".. 6 FEBRUAAIE 6 19. dupa care s-a facut serialul de sueees "Lost". tatal sau a plins ca un eopilde mingi." •• .. 2 FEBRUARIE 1·931'. Japonia: Ziua martlrllor japonezi..A. 4 FEBRUARIE 1 9 '1 6' Are lac primul zbor . C'ind a auzit una ca asia. A fast dscapitata mai mull pentru ca se tacuse stuartesa :. La nasterea lui.10. nevasta-sa i-a dal papucii. deoarece nu pulea sa-l inghita. s-ar rdsuci in piimint.. mama lui si-a pus loate marile sperante in el. ii serbeaui ziua. . . 8 FEBRUARIE Se naste scriitorul francez Jules Verne. Se infiinteaza Par!idul Laburist in Anglia. 5 FEBRUARIE 211 1824 • . regele totbalului.0". . Septimius S~verus moare de septicemie. 1933 .__ englez Charles Dickens. '. . regina Scotiei. manifestul Dada. ...'5 A An de An 194'5 1828 Se naste Gertrude Stein. Cind s-a nascut.' Tzu-Hsi a lnterzis legarea picioarelor femeilor. numai oehi ~i ureehi.. 8 '7' Se naste Bob Marley. 181 2 1. J. Se naste prozatorul . . " . 1874 1 5'. Dac-ar sti clrtita ca americanii fi serbeaza ziua. . _ radiocontrolat. De la fata locunn.. Eaeste autoarea conceptului "Lost generation". Se pare ca el a dizolvat Parlamentul fara sa. . Fiind singur la parin1i. La lnceput. EI a fast primul care a demonstrat ca ocolul parntntulul in 80 de zile se poate face in eel rnult ctnci saptami'ni in baron. Goodrich inventeaza galo$ii.. cintaret de reggae.W. Dac-ar ~ti cirtita ca amertcanu . Irnparateasa chineza . ~ Cfrtitei. Esle ziua in care rnos martir vine cu sania Irasa de yenisi Ie aduce cadouri japonezilor.. (PNL-PD). SUA: Ziua Cirtitei. La doua zile dupa oe a devenit cancelar.' Tristan Tzara publica . a transmis Catalin Radio Tanase.' . Adolf Hiller dizolva Parlarnentul..

Giordano Bru~o este ars pe rug. cind pteca la lupta striga: "Galilei. compozitorul Johann Strauss. papusa Barbilian. primul club de bicicllsti: Boston Bicycle Club.s. pentru ca el toata vlata s-a gTndit la moarte.Jr. EI a spus ca omul S8 trage din maimuta.:> In Philadelphia este infi intata pri ma tabrica de rnustar. EI a fost ales dictator in mod absolut democratic. Pe ea 0 chema. tradusa In SUA "Opera de Irei para!".01 1809: Se naste biologul englez Charles . dar ce puteai sa Ie faci. tronomul . as. rusli au lansat §i ei pe plata americana "Vodca Americii".9 FEBRUARIE venit din clasa a doua prirnata Moare filosoful german Immanuel Kant. Chinezii din ultimele rinduri strigau dispera]': "Mai inaintati la mijloc. 17 FEBRUARIE 1866 Se naste Michael Jackson . de aceea i se 9i spunea Hoffa Mitica.. 15 FEBRUARIE 1894 Radio "Vocea Americii" incepe sa ernlta in URSS. Pur :. Majoritatea a votat 100% ca el sa fie dictator. de fapt. . EI a fost primul kantautor al "Criticii ratiunii pure". Pin s8-1 omoare capltalistii salbatici. i-a cazut un avion de pasageri in cap.iede crerna de zahar ars. EI a avut 0 moarte extrem de cludata: in limp ce trecea cu automobilul proprietate personala prin fata unui tren.i fiztolanul Galileo Galilei. 399 Se naste scriftorul german Bertoli Brecht. In contrapartida. Americanii. China invadeaza Viet. uz de vals. ca sa intrarn ~i noi!" 18 FEBRUARIE 1947 1979 Se naste biologul ~nglez Charles Darwin.aceasta fiind 0 idee care i-a venit din elasa a doua primatii. Clubul era constituit. Luceafarul a zis ca nu mai poate sa lucreze de noapte ~i a rarnas doar pe schimbul1. Nici nu i-a venit sa ereada cind a auzit sentlnta. dupa cum cunoastern. fiullui Michael Jackson.. ca sa-l poata minca. . ~i Luceatarul de zi. voinicii mei!" 1564 1933 Se naste Yoka Ono. Giordano a cerut sa i se aduca un paharel de vinars 9i 0 por1. el cadea mereu In picioare. aceasta fiind 0 idee care i-a 1809 Se naste. Se infilnteaza. EI a facut ani grei de puscarie pentru vats. care. dar sl-a luat pseudonimul de papusa Barbu din ratiuni pur poetice. sa Ie iei boii de la blcicleta? 12 FEBRUARIE ~997 I Se naste !iderul ~indical american Jimmy Hoffa.uceatarul de noapte. . e! era foarte bun prieten cu Toma Alirnos. 13 FEBRUARIE Moare constructorul de avioane rus Serghei lliu~in. in limp ce era arestat. ilegal. Marchizul de Sade striga: "Fara viotental'' Este~scoasa la ~Tnzare papusa Barbie. 191 3 a 1600 1878 Planeta Venus se dovedeste a fi ~i l. P~"'I cu . lntrebat de lnchizitle care este ultima dorin!a. EI a spus eii omul se trage din maimuta. 14 FEBRUARIE 17 7'7 19 5 9 1768 16 FEBRUARIE 1824 Se naste. lui Michael Jackson i-a cazut rata. viitoarea sone a lui 62 Darwin. evident. 11 FEBRUARIE 18 9 8 Marchizul de Sade . la Pisa. puneau pe el ctteva Iinguri de ketchup. vals intelectual 9i vals in acte publice. EI a fost autorul piesei HOpera de Irei parale". Din ce se stie. este arestat ~i incarcerat fara sa fie acuzat.isimplu i s-a lrnplinit un vis. in SUA. Sim6n Bolivar este ales dictator de catre congresul din Peru. namul. 10 FEBRUARIE 19 7 7 1804 FilosofuI Socrate este condamnat la moarte. in Austria. Cind a vazut ca ~i fiul lui era negru. Dupa trei-patru ani de rnunca.

nu nurnit. 21 FEBRUARIE Se ~na§te sculptor~1 roman Constantin Brancusi. 22 FEBRUARIE Se naste astronomul Nicolaus Copernicus. Se naste filosoful german Arthur Schopenhauer. un astroloq i-a prezis ca el 0 sa descopere ca Pamintul se invirte in jurul Soarelui. EI a ajuns In China cu 0 cursa de soarscl low-cost §i a fast binevenit pina ce chinezii I-au prins cu mila-n sac. tnctt nici nu credea coo sa rnai apuce ziua de miine. a tacut pe dracu-n patru ~i si-a deschis 0 fabrics de masinl. Tndisperare de cauza. 9i anume achlzitionarea unei maslnl nemtesti. mai exact avea coloana infinita.John Lennon. in ltalla. pentru cil el trebula sa fie Ales. 19 FEBRUARIE copilarie. Ea a lrnbratisat de tinara socialistul ~i ulterior §-i-a 1869 Martie 2009 63 . ca sa taca rast de bani sa-§i Implineasca un vis din 1473 2 187· Se naste primul presedlnte american. el a reu9it S8 irnpuna ca unul dintre eel mai marl artlstl ai secolului XX. George Washington. 20 FEBRUARIE Se naste la Modena. Desl lumea 0 vedea ca pe 0 sfinta. EI era asa de pesimist. Se naste compozitorut polonez Frederic Chopin. 23 FEBRUARIE 173 2 1788 1985 1876 181 0 sa 18 9 8 Incepe procesul irnpotriva loanei D'Arc. Parin\ii lui nici n-au vrut sa-i dea un nume. la Torun. Enzo Ferrari. se pare ca ea 0 ardea cu un taran. Primul lift electric hidraullc este patentat de Cyrus Baldwin. [ Mickey Mouse este prirnit cu urale ln China. in Polonia. La nastere. 1431 Se naste sotia lui Lenin. Nadejda Konstantinova Krupskaia. EI a plecat Tn Franta deoarece a crezut ca la Paris urnbla ciinii cu covrigi polonezi in coada. EI era folosi! in principal la coborire. dupa care trebuia ureal pe scari ptna la ultimul etaj. John a spus in repetate rinduri ca s-a indragostit in primul rind de Yoko Omu :?i abia apoi de Yoko femeia. De§i s-a nascut cu un defect din nastere.

Chelsea Victoria Clinton. 1533 10 66 1974 1 802 191 7 179 7 19 0 4 19 98 Se naste tala lui Bill Clinton. 64 PLAI eu HOI .. cu doua piini iii luai casa. deoarece. el a eerut sa fie ars. EI a zis ca. el a lost un biiiat extraordinar de cuminte. dar la salariile lor. acolo-l giiseai. cine ride la urna ride mal bine. unde-l puneai in ~pagat pe douii scaune. Izb~Cnel?te r~v?'utia rusa. a murit !?idinele. linga Ham. Elton John este facul cavaler. Se naste Mircea Badea. unde-I puneai Tn spaqat pe doua scaune. Paul McCartney lan. Moare eomieul britanic Stan Laurel.Doarnna de Fier". tiparests prima carte. cind baiatul se facuse destul de maricel. La clt fuma el.000 de marci in Berlin. intitulat . 29 FEBAUARIE Se naste. 27 FEBRUAR E 1836 1936 1455 1463 19 2 3 19 72 Se naste carturarut . daea tot a pornit-o pe panta asia. Johannes Gutenberg .l. Dupe ce a publicat romanul "Mizerabilii''.234. se prea 19 8 A 1974: Se naste Mircea Badea. La scurt timp.. i s-a irnplinit un vis: sa ajunga sa fie supranumit .567. de foame. 26 FEBRUARIE Se naste scriitorul francez Victor Hugo. seaza single-ul "Dati Irlanda inapoi irlandezilor". ar vrea sa traiasca 1. EI era un filosof pujin mal optimist dedi Schopenhauer sl obisnula sa spuna "Mal bine mort deeit pesimist!" Este inflintata Westminster Abbey. 28 FEBRUARIE 1 965 Samuel Colt patenreaza revolverut. Astfel. De mic . Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert Irvin John Kenneth Lloyd Marlin Nero Oliver Paul Quincy Randolph Sherman Thomas Uncas Victor William Xerxes Yancy Zeus Wolfeschlegelsteinhausenberdorft Sr. Bancnota a aparut imediat !?i in Franta.890 de ani.i un volum de versuri. Mai nasal a fost ca irlandezil au spus ca Irlanda nu e a lor. Se pare ca aceasta carte a spart toate tiparele vremii. Da. De mic el a fast un balat extraordinar de euminte. 24 FEBRUARIE 25 FEBRUARIE poate ca fata sa nu fie Iacuta eu Hillary. omul care are clte un prenume pentru fieeare litera a alfabetului. ale carui ultime cuvinte au fast: . italian Giovanni Pica della Mirandola. el a scris :. Banea Angliei 1]paresta prima banenota de 0 lira (£1).Mlzerabila saminla". ci a urrnasilor urmasllor lor.dedieat Tntreaga viata propa§irii eornunistulul in Rusioka. Cind a murit. inventatorul n-a mal plecat la mare decit cu coltul.oara gi ca mult mai greu a fast la Henastere. Oornunlstn au sustinut ca caca vrei sa faci 0 tara mare trebuie rnat tntll sa omori tarul. Mama lui a spus ea a avut a nastere u:. Piinea ajunge sa coste 2.. spunea el. burg. acolo-l gaseai. La inaugurare au clntat Abbey de la Vllcea !?i Abbey Copilu Minune. pe coperta revistei . Se naste filosoful francez Michel de Montaigne. spune el.ire".. Moare psihologul rus Ivan Pavlov. De atunci.Mehr licht!" ("Mai rnulta lumina!").

~ o @ '" c '" 1ii c o Istorieii ~u deseeperit rlleent existenta unui poet latin nee noscut p a acum. foarte probabil. Mallie 2()09 65 . Arsena. • orto". atribuita An mod eronat ui C· ero.1 este. Oper e sa e VOl: fi tipa~ite i urind. o p efata de A.~ n. Milan Kundera. Este yorba despre poetul Arsenal car ' se pare eli fostt la orlgine. un sclav celt capturat de ezar in c.ampania sa din Brit nnia. C. eontemporan cu Juvenal si Manial. adevaratul auto al maximei: "Omnia mea mecum F.

Ultima ora! in urma unor calcule greu de reprodus. cerceliilorii bulgari au descoperil ca ziua este egala CD Doaplea 66 " PLAI CU 101 .

/ .

Trebuie sa inchei aici. Un roman al lui Carlos Fuentes in care am avut impresia ca citesc povestea Hapldului. ceea ee In zilele noastre inseamna de nlcl unele.. pentru ca la Pro Rapid. cred ca pina acum s-ar fi rezolvat totul $i nu ne-am gindi sa lnventam singura nocturna cu lurnlnari din lume. dar 0 fae prin scrisori. Aproape in !iecare pagina te impiedici in chestii miezoase. Faeeam un ealeul eu Rada aseara $. adevarate comprese impotriva politicianului roman.AI (V iIIOI . Pastraaza-f slngele rece. personajele. daca nea George ~i Taher rnacar prin scrisori ar Ii negociat. tar americanii Ie taie nocturna. Ie dau un bobirnac la satelit. Acliunea S8 petreee in anu12020. cum in cart. cam despre asia vorbeste Fuentes. Dar daca rna gindese mai bine. un Hnar aspirant la politichie $i 0 bunaclune Degeaba ai sfnge-n oua dace Ie pui cu unul cu ouale mai mart. consilierul sau. se face economie la curent. Mai exact.Marele politiciane eel care ajunge in virf despovarat de amaraciuni. cniar 9i In Qua. ne ingrozeam vaztnd cam care ar Ii datoriile clubului atunei. de la 9 seara Plna la 7 dirnineata. ranchiuna si momente grele". Mexicul se opune invaziei Columbiei de catre America.SLITUL VULTURULUI . Carlos Fuentes . 68 PI. presedintele. e vorba de un Mexic ramas lara nici strop de cornunicafie. mal clar. $. cam cum e la noi la Pro Rapid Tn ultimele luni. Spre exemplu: . e ca in totbal. lara trecuta de patruzeei. cornunica totusi. Am stat pina spre dirnineaja ca sa priceapa $i Rada cum e cu stilul epistolar.Jiitu! vulturului . Dar sa terrntnarn totusi intr-o nota peslmlsta. eel putln pentru noi: "Cine traieste in atara buqetului traieste qresit".

Mi. Nu exista sa te treaca Intr-un caiet. moarte. tatieu'I Din prelegerile mele despre hedonism.idedica un capitol intreg lnclusiv dopajului in cornpetitiile continentale de copii ~i juniori. dar glorioasa. Dar n-ai cu cine sa te i'nlelegi. Hercule a alege pe ultima. Autorul vorbeste 0 gramada despre religie.PII GALB NI MORA ISTI Am citit cartea pe nerasutlate. Mi-a lasat lrnpresla ca mai avea putin :. ~i baietii mel din Giulesti. dar nu slnt de acord. am jucal ~i la Steaua. pentru ca rnsreu sa plateste tnaints. AC_ Grayling Alegerea lui Hercule • . pe care 0 stiu pina. $i. in mare. ca ~i Caragiale. vezi Doamne. pina la prima Ieafa. Daca stall bine sa maqindesc. Pai.. Luerarea tllosofutul britanic A. cealalta 0 viata grea. Binei'nteies.C. de subalternii care fi stiau de trica. ce nevaie sa mai ai de a caners serloasa cTnd tatlcu' e cinee? lar cei care au facut co mete de seminte din Legendele Olimpului inainte sa Ie citeasca ar trebui sa ~tie ca babacu' lui Hercule era Zeus. nu le-a dimas in cap dedi Epicur. in filosofie placereae inteleasa intr-un sens mai larg. $i am incercat de citeva ori sa Ie explic asta suporterilor care gasesc satisfactie doar in sexul oral eu echipele rivale. Pentru cei cafe n-au vazut filmul.. sex ~i droguri. Hercule are de ales intre doua temei.C. S8 ocupa de chestii destul de concrete.lan) esle. cam de clnd mi-a batut obrazul un suporter cum ca. Grayling (nici 0 legatura de rudenie cu A.. Una ii promite a viata usoara ~i fericita.. destul de aciuala. Placerea r. ell toate ca face mosofia. Chestie elernentera. de dislinqia dintrs placers ~i daterie. mai ales ca de mult nu-mi mai please in mina un moralist. Cartea se ocupa. Poreeli! ji Basescu. Cel putln nu casa de toleranta. Altii ar spune ca e un bun protesionrst.idatoria nu fac casa buna. trsor impresionabil. $i asta doar pentru ca ave au nevoie de 0 rima pentru un banner.

iar singurele personaje irnaginabile ar fi Intinerit pe masura ce soar f sours timpul. meditativ: asa e ornul. gal $i cutcat pe burta.TINEREIE. • I The Curious Case of Benjamin Button •• The Curious Case of Benjamin Button e un film lung ~i plictisitor. din fericire. speriat probabil de perspectiva unor paze pe care ar Ii trebuit sa i Ie taca. principala tragedie a omului a fost faptul ca intinerea. Pentru ca viata lui se dastasoara sens invers. a cunoaste pe nepoata. traiests ce trareste. important e sa-ti perrnltil Vedem absolvsnti ai acestei scoli pur $i simplu rnutllati mintal. cind carnaraderia lor i~j pierde aparenta de escaoada pedofila a unui batrin libidinos. In familia unui producator de nasturi. Era un aleqator dlscipllnat ~i vola. Guvernantil uitau sistematic de el. cit de precace trebule sa fii ca ejaculator? in reclama cu pricina se spune cam asa: Nu conteaza ca esf idiot. Copil care." . ajung sa alba §i un copll impreuna. Filmul se Incheie cu clteva secvente care ne suqeraaza ca am asistat la ceva profund. II abandoneaza la usa unui azll de batrinl. Acesta este scopul institujiei de invatamint Media School. Un balat In reclarna mai esle $1 0 tata care cheltuieste 500 de mii de eura pe luna pe' teleloane. din reclarna cneltuleste intr-o luna 100 de mii de euro pe prezervative. Cit de precoce sa fie ejacularea ca sa ai limp sa-ti bagi ala in doua carute de prezervative intr-o luna de zile. era printre primii afectati de valurile de scumpiri. chiar cazi pe ginduri ~i mai ca-]] vine sa spui. din cele mai vechi timpuri. Se trnprleteneste cu ea sl. Inutil sa mai amintim ca e urlt ca noaptea !?i plin de riduri ca un acordean. inca de mlc. Cit de multi? Am de multi lnclt. chiar §i cel mai tlrnpit nu-l poate cheltui. cu PSD-ul. in La azil. a uneia dintre locatare. Nu $tii daca de. Mama lui moare la nastere. Benjamin Button este mai intii pensionar. dar ptna la urrna lot lnttnereste $1maare. dar are utilitatea lui. HAINE GRELE invers. nu se mal naste in zodia talonului de pensie. si vara seble. In general. Benjamin se naste octogenar. in prirnul an de viata. Ca sl cum. in virsta de sapte ani. Dupa genericul de final. 70 Dana Razboiu . banii astia pe tactura sau curnpara telefoane Vertu de unica Ioloslnta. Oe$1 nu e prea clar la ceo Impresia e totusi ca filmul a ineercat sa transmlta niste adevaruri fcarte adinci despre natura urnana. de~i odata la patru ani auzea promisiuni privind majorarea punctului de pensie. mai tirziu. Ne arata cit de obositoare ar fi fast cinemalograiia dace viata omului soar fi desfasurat MEDIA SCHOOL TE FACE MARE IDIOT! MIHAl RADU •• Cum Ie poti cel mai bine lua banii rornanilor? Prornltlndu-le ca vor avea $1 mal multi. in tirnp ce persoanele apropiate lrnbatrlneau. IIOmul gospodar isi face r a pa . sa-ti hraneasca prostla. iar tatal. inca.

.

. Era intr-o uniforrna cusuta eu fir de aur. 9i hodorone-trone va gasese. spuse Kovaliov.. ar trebui sa :...Stimate domn .. peste doua minute nasul reaparu.. . .. intoreindu- se. [.. $i unde? in bisertca. Stimate damn ... era Irnbracat in pantaloni de piele de antilopa: purta sabie la sold... Nu stiu cum sa va inleleg cuvintele ..• • N V.titi unde va e loeul.Va inselatl. Dupa toate. se vede ca-l consilier de stat. stimate domn ..i batea rnatanii. Draeu' sne eum s8-1 iau!" incepu sa tuseasca jtnqa el. eu un guler tare ~i Inalt..Scuzati-rna. spuse Kovaliov.i inima In dinti.. luindu-:. La urma urmei..... dar nu inteleg ee binevoif .. Dar vreti sa . se holari sa-t astepte eu oriee pre] Intoarcerea la careta....Ce doriti? Intreba nasul. Nasul Mare fu spaima ~i urrrurea lui Kovaliov cTnd 1'~i recunoscu propriul nasi Vazlnd aceasta priveliste neobisnuita. Explicati-va. J .. Gogol. Dar nasui nu-si parasea nici 0 elips.Mil surprinde. slnteti chiar nasul meu! Nasul se uita la maior $i sprTncenele i se incruntara usor. . . [. Soar parea ca totul este cit se poate de clar . Dupa palaria eu panas se putea trage coneluzia ca avea rangul de eonsilier de stat. J • "Cum sa-i abordez? se Intreba Kovaliov.. sa spuneti. Intr-adevar. stimate domn .Stimate domn . tremurind de parca I-ar fi scuturat friguriJe. totul parea ca i se invirte in tata ochilor: simtea ca deabia se mai tine pe picioare: dar. . mi se pare ca. . atitudinea evtavioasa :.. dupa palarie.. plin de demnitate. Fiti de acord ca.. dupa unitorrna.

NAlJIONAL GEOGRAPHIC &ANlMAL PLANET .

geniala doar prin simplitate. AS :. 74 PLAI cu El. esle denumirea: Antifotbal.mai exact intre A3. preqatesc. $1. Fotbalul se slrnte eel mai rau in gura junior managerilor cind se dau macho in fata front-desk manaqeritelor. "impotriva". les Ia tents de cimp. basehet §:i aruncarea ciocanului. se vrea a fi 0 fi\uica in care sa nu gase9ti nici 0 stlre despre toibat. un fel de supliment al ziarului Adevarul. ajunsl prin rnultlnationale. inseamna "contra".isuplimentul Antitane-. Asadar. mare atentie . Din ce snu. denumit Tanlifotbal.. iar acum. cei de la Adeverut pe linga acest An titotbel.OI . evident de buni ce erau. a fituica al carei director fondator ar Ii nimeni altul declt strabunicul lui Vanghelie. Ceea ce trnpresioneaza la aceasta idee. Mieti care in copilarie faceau IUga la fotbal. ca sa inchei eu explicatiile pentru cei de la Adevaruf. Antic nu este un cuvlnt scornit de eineva care uraste litera "C". Este cunoscut taptul ca Tn Romania fotbalul esle unul dintre cele mai slab urrnarite sporturi.Adevarul despre Antifotbal Adeviirul Antifotbal.. dar ce ai cu limba romans? Pe aceasta logica sule. OK. si un supliment sportiv pentru femei. ura~ti fotbalul. cam ca dartul ~i curlingul la audienta. exciusiv pentru eel care vorbesc ~i scriu coreet. considerind folbalul un sport [ucat de indivizi necultivati. suplimentul Antifotbal ar trebui sa apara Tn Adevarul Antiliterar 91Antiartistic. "Anti". de altfel usor de gas!t in vraful de fascicule de catre detectivii particulari .

mai bine soar ruga de educatoare sa Ie perrnita reluarea studiilor . Acelasl titlu este insotlt de avertismentul infantil: "Banica. ai dus-o pe Rosana 9i la Monaco?".Andreea. cind unu CUi una se cearta tragi cu urechea. profesioniste ale cuvintelor nepotrivite care descriu nu oricum. Tn asa-zlsul text fiind vorba despre faptul ca Andreea Marin curnpara mfncare pentru acasa. "Elena. ci cu obiectivitate §i lux de amanunte (probabil singurul lux pe care :?i-I permit) despre ata din fundul vedetei Porno-X sau Porno.• MMie2009 75 . de ce nu 891i qospodina?". angajatii care au produs articolul nestllnd ca banii lui Banica Jr. Tudorical". Nu stiu daca ati observat. ca la metrou. Mai exact. Click sau in alia rnizerle si sa va.dtitiul: "Mihai.Tiriac. $i la fel de penibil: "Mare atentie.. unde Rosana poate fi notata cu "X". ai impresiaca V-ai bagal nasul in treaba cuiva. au titluri care se adreseaza unei singure persaane. dar de ceva vreme tabloidele noastre s-au personalizat. fiind o necunoscuta.Y. Spreexemplu: . de ce nu vorbesti cu psrintii?" Nu m-as mira ca lntr-o buna zi sa uit in Ubertatea.Mizerabilii si Mizerabilele ... 1i se due banii pe rnlncare!".cuce'' pe rnlncare nici daca sotia sa ar vrea sa hraneasca toata Moldova. citind :?itu ca omul. Cancan. nu se pot . asttel lncit. sau: . ziceai ca nu citesti rahatul asta de ziar!" ma Cit despre aceste jurnaliste.

i Sarin lonita! Tinarul e dubios de pagini din Dictionarul de neologisme periculos.era GEORGE DQJA Se clfuzeaza de ceva vreme pe 81 TV a emisiune facuta de un balat imberb pe nume Cristian Gava. in emisiunea lui au venit oameni care pareau normali: Emil Constantinescu.!Ii bagal coada.i cunoasts gre:.i sexy prostovanea.S. care-l invita acum vreo 8-9 ani pe copilul de 8 ani Gava care era cica genial filndca scria nlste poezii. Cit sa-1i batl [oc de moartea unui om de dragul ratingului ~i al torrnularllor . ProbabiJ ca fapta ar Ii fast :. scuzablla daca soterul vinovat tocmai ar fi eomis un asasinat mulliplu §ii ar fi circulat cu viteza din cauza ca avea toata Polijia pe urmele lui.i-Iamintesc de la emisiunile lui Adrian Paunescu. Pe Cristian Gava poate unii :.elile tactice pe care le-a tacut Nicolo Napoli in rnectul tur al Craiovei eu Poli Tlrnisoara.lat.. De curind. prezentatorii de la Realitatea TV s-au lansat in nlste speculatli de natura teoloqlca eum n-a mai cunoscut omenirea de la eseurile de teodicee ale lui Leibniz. Astlel. Cozmin GU§ia etc. Allii au dat nlste raspunsuri mal practice: "Marian Cozma a rnurit pentru ca Dumnezeu ave a nevoie de un pivot bun". daca ar fi torul de particule de la Geneva. La seurt limp dupa produNu ai sa vezi banalltatl mai mari. dar ~i baut ceva inainte. Este genul de personaj care ar spune fara sa tresara ca "inainte de toate trebuie sa fim oameni" :?i "viata rnerita traila". Mare atentie. Se vede lnsa lreaba ca dorinta de a aparsa la televizor exeede intelectul in cazurile de mal sus.pentru ca l-a iubit prea rnult". 0 reportenta ea in emisiunea lui cecrt la Robert Turcescu... Razvan Theodorescu.0 emisiune pentru oarnani care au citit cel putin 50 de carti". anii au trecut :. EI detine adevarut despre cauzele crizei mondiale :. mai ca I-am Ii ierdespre masurile care ar salva defini. Paradoxal. Poeziile erau eel mult ni!?terime lara sens si cuprindeau intr-o rnetrica aproximativB nlste euvinte storaltoare. numai dracu'.. Intrucit nu consumase deschimbare de voce despre aeeelera. Cu alte cuvinte. poate intelege. in line. intrebarea la care au fncereat toti sa raspunca pare sirnpla: de ce t-a luat Dumnezeu pe Cozrna? Unii au apelat la solutii clasice din ciclul .. aeeste emisiuni slnt la fel de periculoase din punet de vedere educational ea :.lac alcool. Dar daca am citit 49 de carli politiste.i-I reqasirn azi pe tinarul Gava posesor de emisiune. Gava poate victirna nu are nici a circurnstanta vorbi cu aceeasi cornpetenta atlata in atenuanta..rnemorabue"? Emisiunea de pe 81 TV esle P. care pare sa-l lie §ii idol de la Antena 3 tine sa precizeze ca imberbulul (vezi gestica. Cristian Gava a exact ca realizatorul: exeesiv de inceput sa fie invitat la tocsourlle gaunoasa §ii vocals in mod absolut Realitatii TV pe post de analist la gratuit Cred ca acest Gava citeste 15 ani.i eele eu piticul porno :. ca Promo-ul acestei emisiuni sintetizeaza perfect vidul din capul realizatorului: .i mai 76 PlAI eu BDI .. liv agricultura rornaneasca. Ce putulica lui ar pulea sa §ilia un copil de 9 ani despre amor. §ii foloseste de acolo in mod aleator cuvinte ext rase §ii notate pe fi\uica. temele tratate fiind obligatoriu eele mari: iubirea. frazarea §ii soterul care a trecut cu rnasina peste vestirnentatia).. moartea etc. Odata cu moartea hand ballstului Marian Cozma. 10cerea unui accident mortal curi comune §ii truisme mai multe inpe a trecere de pietoni de pe velite in prosopul neofrantuzismelor $oseaua Kiseleff... am ~i eu vole sa ma uit? Pentru aoolescenf :?i adultii tineri. care pare sa-:. Victor Alistar inainte de flecare emisiune ctteva :.

R cest ablou futu ist es e 0 u ere Martle2009 77 .

Nu va faceti totusi iluzll ca 0 sa tina mull.i spuneti ca o lmpui?cati daca nu va schirnba leii in eura la cursul din 2007. mai ales daca in acelasi limp are loc §i un jat armat soldat cu victime. nu sa. in caz de divort. n-ar fi rau sa luati ~i pe consoarta 0 prima de casare. •• Atj jefuit mai multe case de schimb valutar f?i v-af imbogatit peste noapte Aslrele spun totusi di S8 putea mai bine. in sftrsit. din postura celui care tine lipit pistolul de tlrnpla caslerttei. Nu de alta. Mai precis. Jat la care asistati ~i oumneavoastra. cindva. va cam pare rau ca. 78 IPLAI (U 801 . care v-au transmis 0 usoara predlspozitie spre obezltate. La cit de jalnic arata. Altruist cum sinleii. Polltla a sa-si dea seama ce vinde\i unghii false.t . pur i?i simplu.la ce ghinion aveti. Mai exact. Din ferieire. toti banii. La un moment dal. La cit de rnult vorbeste. ati putea f acuzat de jaf.li ajutati oameni allaii intr-o situatie dificila_ Benzina data sparqatorltor care ramasssera in pana §i nu mai reuseau sa piece de ra locul jafului soar putea intoarce. va e tearna sa nu S8 f furat tocmai banii din contul dumneavoastra.eoriaCONST •• Banca la care avef cardul de debit tocmai a lost jefuita $i. una norocoasa.li cu sotia. Mare atentie la echipajele de Politie! Chiar n-aveti sanse de scapars daca nu acordati cui trebuie 0 atentie cu trei-patru zerouri. •• Luna asia dati dovada de spirit civic !. Veti intra in posasla unei rnosteniri grase_ Din primele inforrnapl. nu puteti imparti rnostenlraa !.Habla". dar 0 sa va bata la cap nsvasta ca n-ati adus banii acasa. $i nu v-ati dori asia. daca tot v-ati dus cu pistolul la ghii?eul casieritei. t. se pare ca es1e dtn partea parintilor. daca stati sa va ginditi. •• Luna in conlunctle cu Venus nu poate aduce nirnic bun. va cam cocoseaza taxa de poluare tonica. magazinul de produse cosmetice pe care vre\i sa-I deschldef va avea un succes nebun. Desi. puteaf sa-l cereti. 0 sa va vina bani din alta parte.I j I II '" I •• Luna asta se anunta a fi. Eventual cu un bonus: 0 bricheta aprinsa din partea pagubililor. •• Va gindi1i serios sa va lnscrtef rnaslna in proqramul . la dumneavoastra.

totusi. Daca au eura. Din cite ali auzil. Cel mai greu va fi. Din pacate. Din cite aii auzit. un lei de pasta. e nevoie de elnci politi~ti dear pentru a schirnba un bee. •• Preocupat de so aria industriei auto rornanesti. dar nu prea ave\i sanse. taceti niste investltli riscante. v-ati holarlt sa furati. Ar Ii 0 idee sa va schimbati cariera. •• Va bate gindul sa erniqratl in ltalla. unele par1i ale corpului sintgreu de pus laloc. v-ati instalat 0 alarma noua. Praetie. Pai. •• Reveniti asuora unor declzii !Iegale de viata intima. Sfatul astrelor: daca va puneli 0 u:. Din pacate. nu prea €I voie inarrnat si cu eagula trasa pe lata. aparatele de administrat socurt erectrlce ~i mastile de schi pol aduce insa profituri eonside rabile. ii schlrnbati irnedlat. de acurn incolo. in prezenl. invesntia nu a fost suficisnta. va razgindi\i la limp. Era nevoie sa baga\i niste bani §i intr-un aparat audiliv mai eflciant. nu-l dati ~i bosehetarului care doarme pe scan un rind de chei. La cite violuri lac rornanii ajun~i acolo. in plus.. 9i 0 tacetl eu orice risco Ce daca pentru a schimba sume mai mari trebuie sa prezentatl ~i bulstinul? Bunul mers al economiei in statele emergen!e rnerita orice sacrifieiu.EI Teoria •• GurUe rele ale astrslor spun ea sintetl ineureal eu 0 eol'ega de servieiu ~i nu prea ~titi eum s. odata indepartate prin operatie chirurqicala. numai Daeii. la eursul zilei. •• De friea sa nu va fure cineva maslna. sintetl sigur ca nu v-ar placea mincarea. Cind mai sparqetl cite 0 banca. ExisUi siluatii mai proaste dedi cea in care vi Ie pierdeti pe ale dumneavoastra ~i ramineti pe dinatara. lar patriotisrnul durnneavoastra nu se oprests aiel. in plan financlar. medieii va spun ea.a scapati. Martie 2009 J" 79 . Pistoalele eu qlon]. cereti doar lei. Irebuie mobilizats citeva patrule. ilalienii rnanlnca asa. loeurile de unde se extrage ptatra slnt destul de pupne.a rnai rezlstenta la intrare. dar. La cite baneuri eu politi~ti ali auzit. din ferieire. lNIJh •• Planuili sa dati 0 spargere la banca ~i sinteti optimist. e destul de clar ca italieneele sin! taregreu de convins. pentru a pomi maslna de lnterventie. sa intra] in banca.. ar f ~i eulmea sa nu aveti ineredere in sanssle durnneavoastra de a scapa neprins.

caci mama v-a spus sa nu deschidef la straini nu r:?titi e sa taceti. ce facell mai intH? 1) mergeti sa va cunoastef vecinii 2) 3) 4) Ii tacef Imparnintare chern ali rudele !?i va asezati in teren va intristatl pe lac Cum iti dai seama ca un tip i~i doreste sa devlna tata? 1) 2) i:. lnclinati sa fiti sceptic simtiti deja cum vi se clanna scaunul de ~ef PLAI' (U ElOI ..:::::::!!!!I16 Tocmai ati aflat 1... a~a ca sunati un prieten c intrebatl cine e!?i apoi oescbldeti. ouale Cum 2) 3) II salutaf spunindu-i . 0 pe fala ~:::.=1"" ca urmeaza sa se produea un cutremur.salut coaie!" il lovif acolo unde-l doare mai tare. Cum reactionati? 1) 2) 3) 4) va indreptati spre tocul usii. apoi 0 faceti posts cu prietenii.--D intilniti reactionati? 1) un eunuc. n-are tata spune mei" intr-una "in puii 3) 4) Ati primit 0 carte po~tala de la 0 admiratoare secreta. adica in stomac un lac de n numaran Toemai ati cumparat veci. ce faceti? 1) 2) 3) 4) propunsu sa va dati carlile asezaf cu grija in biblioteca va postaf In usa librartei din colt 0 citili atent. doar daca va suna cunoscut numele daca a sunat de doua ori."."'. sigur e postasul il batef de-l suna apa-n cap vi se pare outrernurator ce se Intimpla. Ce faceti? 1) 2) 3) 4) 5) 80 rarntneti pe loc. apoi trecef In camera alaturata Suna la u~a. asa tata'' n-are mama.\-'.i alinta iubita Baby iti spune mereu la telefon "Bine tara.

.

caut nevasta. ° locuri de munca Casa de schimb valutar anqajeaza caslera dlscreta care nu da din casa. Dominator. unde se pot depana povestl. De fapt.Ce ez nervos contrabas Angajata ambltioasa. caul cunostinta cu doarnna cu par bogat..o1 . aduc la cornanda orice obiect din perioada antica. 82. LI Tinara daltonista. fara par. doarnna Damn seropazitiv. angajez lucratorl Caul loc de rnunca. Angajez soter categoriile B. doresc sa cunosc negativista. Vind obiecte antice. doresc sa cunosc un fladiu inalt. Firma de eonstrucpi. Vind clatile rulate in Germania. rosu ca bradul. pe la spate. caut un lac de rnunca ce otera poslbilitatea angajarii din pozltla misionarului in orice alta pozitie. Relatiile . Transportul.. Domnlsoara telatonista fara obligatii. Barbat bogat. caul femeie lara pre- Femeie. Judecator.. Depanator priceput. caul femeie rnltornana in vederea casatortei. vmzerr . in timp nu este indus in pret.. doresc sa cunosc un damn. Actrita porno. Se cere experlenta antsrtoara intr-o func1ie de conducere.evident. relaxant. pervers. PL. judecati.. caul loc de munca lini~tit. Durataminimum 30 de minute. pe principiul ca extremele se atrag. Specializat in probleme de stat degeaba. Ma putsf suna aricind pe fix. caut femei pentru tortura fizica ~i rnorala. caul relalii de durata. C .I ell . daca raspunda 0 voce de baroat spunef ca slntef cuplajul.. caul barbat singur pe el. Firma de distributle a substantelor stupefiante angajeaza administrator de rejea. Rag sinceritate. sexuale.i D. _. Barbat onest.

p venl) dl pari ... ••• • •• COp-II sla ez. Prog o!a sum rCi de la n curin i Ro ani se vor n s e fo te mu ti . Mania 2009 PLAI cu BOI: 83 .i sar ei lipiti.. .

ciment. we Y Medic specialist in studii genetice. haine beton. Fost barbier in Sevilla. in Eseroe imobiliar. execut portrete-robot ale celor care. autocar de 52 de locuri. caut un bust al lui $tefan eel Mare. Fast economist. Acum ~i la domiciliul clientului. foloslte. organizez nunti. Tinara colectlonara. Curnpararn supozitaare vederea cornerciallzarii. caut sa fae tranzactll eu pictori nalvi. spaticasa. Magazin materiale de constructil vinde din stoc caramlda. frizez absurdul. terastraie. roti dintata. sexuale. in aparenta. Orqanlzarn excursii in Italia. pastonata de istorie. i.ciobanesc german. De pretertnta pe leritoriul SUA. Caut un barbat taios.)Z4it. plata cali'. Pret incendiar. aer conditlonat. S-o facem lata! inchiriez camera de ardere situata central in blocul motor. Preluri Pictor naiv. Pentru iubitorii de animate: vind dictionar roman . de violenta. 84 PL"l-cu 101 . transant. fae din tintar arrnasar. Construim blocuri la cheie. Las suma ce va fj donata la latitudinea fiecaruia. Campion de port intern tir. Vind brinza buna. Vind autoutllitara trig orifica. care va face istorie. Repar pe loc oriee mecanisme fine. sin! autorii unor infractiuni. Latifundiar ilfovean. siliconat. Notar controversat. Cautam scuze. coruptie. pasianat de totbal. Fara cornblnajri. decente. Ofer la schimb bust sexy. Zina Maselula. semnez aete de lndiscipllna. si asigur transinternational. I Ie vom oferi gasitorului. organizez bal de caritate. piepteni etc. numere de Spania. ldeala pentru Iraticantii de carne vie. de preferinta rnacelar.Di14tlAII Cleptoman. Garantam furtul mlresei. Blocurile sint in rniniatura §oj servese pe post de breloc. colectionez bombe. Vind materiale pornografice. geamuri Iumuni. Garantez sa fae diterenta pe teren. caut echipa.diverse Tinar afgan.

• Puteti vizita zilni£_9aleria pe • Str. 115 Bucure~ti www.11S. Mihai I:minescu nr.ro © Olivier Derouetteau Ma~ie 2009 '" 85 .

.4. i de asocia\ia medicilor stomatol09 u!?chi !?ilicheni In sfmge .tor ciorb§. .5 lei . recomandala ~ de Sing ura \e c ae .

~ Cordon Bleu .8 lei Limbs de pant _ 9..99 lei .6.

probabil. nici mai putin de 11 prenume. Karl-Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp Wilhelm Franz Joseph Sylvester Frelherr von und zu Guttenberg.iimai rau.ii-a lnselat ani de zile sotul Irebuie sa-l plateasca acestuia daune morale de 200.000 de euro. foarte buna. un indian i-a seris femeii numele de peste 1. sa faca rast de carnet. care se ultau la foarte multe seriale in perioada in care I-au botezat. cit de cit. sa se obisnutasca culatina. mai bine de un deceniu de sughit neincetat aducind-o in pragul nebuniei. IIOmul es e u port· cos.4 milioane de ori in ultimii 12 ani. pina la urrna. care abia reusisera. Banii vor fi donati. are nici mai mult. Se pare ca starea de sanatate a femeii nu esle. a refuzat sa taca sex cu ea timp de a saptam!na. putea sa iasa :. • Potrivit unui studiu realizat de UNESCO. peste 2. in pre- zent. adica gemeni. unde facuse ani grei pe rnotiv ca si-a trimis fiul dupa piine. Se pare eel parintilor lui. a picat examenul pentru permtsul de conducere de 771 de ori. din Coreea de Sud.•• 0 femeie in vtrsta de 68 de ani. Se pare ca femeia tocmai ieslse din puscarle. Pina la urrna. Vestea l-a luat pe nepreqatite pe elevii de liceu ai claselor cu profil uman. Batrina este totusi convlnsa ca va reusi. • Pentru ca inca mai tinea la fosta lui iubita. mai ales ca 0 veche verba sud-coreeana spune ca a 772-a oara e cu noroc. pe vremea cind erau casatoriti. 88 PLAI eu BOI . •• Un italian trebuie sa Ii plateasca fostei soti! pensie alimentara pentru ca. nevasta infldela. preventiv. II Francois Mitoca . •• Un student polonez :.500 de limbi din toata lumea sint in pericol de disparitie. o femeie din Spania care :. daca accepta sa taca sex cu sona. Barbatului nu-l e ciuda totusi ca de ce i-a fast frica n-a scapat.ii-a reclarnat mama la Politie pentru ca i-a cerut sa taca curat prin casa. unor ONG-uri care prornoveaza violenta dornestlca §i care lupta penlru dreptul barbatului de a-st snopi in bataie. • Ministrul german al economiei. le-a venit greu sa cada de acord asupra personajului preferat.

.

Trup gal de penelope fotografii 9i titluri de: Razvan Voiculescu 90 PLAI cu aOI .

Nimeni din rubrica 'aceasta nu 'a avut. iar tu vei' primi un "book" profesional. Revista PLAI CU 801 prornoveaza ea. $1..razvan-voiculescu. .AFIRMA-TE! FII ALTFEL . In sceasta rubrics frurnusetea cu tot ceea ce tnsaarrma naturala Nu Iii tirnida. SI CAST GA ..com) blog.ro intrmplnare cu parfum de ctmp cosit . dupa cum vezi. reusita exlsta. razvan votcutsscu (razvanav@yahoo. Rezultatele ~edintei fata vor aparea Tn aceasta rubrica. de aeeasta rna ocup eu. re~inuta !?i nici nu esle necesara experienta in sedinle folo. Trimite-mi 2-3 imagini eu tine lnsotlte de cateva randurll Fotografiile nu trebuie sa fie profesionale.

Vis rapus de greutatea a~teptiirii .

.

Dobinda. Gheorghe ~i s-a retras lntr-o chilie la Sulina. pizza tigancii. cel care se pare ca a fost in spatele jafului de la Banca Transilvania. . Firma Milka. Statui roman. $erpii din Insula $erpilor. NEGRUL REDACTIEI pe drurnuri.Se pare ca fumatul incetineste circul tia eVltarea erie rUI accident vasc lar cerebral" Cereb I SG!1gelui pi!1a la. care dupa ce a fast demis se crede Sf. CEi vrea Ie ia actorifor ~i pielea personalulul de pe el. ca in urma crizei a lasat 500 de marmote si 20 de ursi ~i-au pastrat singele rece dupa decizia de la Haga. ' Liviu Mihaiu. Restaurantele cu specific rornanesc din Italia eare au seos 0 noua specialitate. ca sa 96 PLA' <U 80. Firmele de paza care Ie-au dat interlopilor toate clanurile peste cap.

: 01 100 000 637 . 92A. PREFABRICAT DIN BETO ARMAT SI RECOMPRIMAT STALP EA VIB.775.somaco.27.b@somaco.ro Website: www. AT 51 CEN R FUGATI TUBUR DE PRESIUNE S PE TR CANAL ZARI E'TOANE SI ORTARE ELE N'TE E ZIDARIE SIIZOLATII: BETON.77 E-mail: somaco. CENTRALA B-dul Timisoara nr. CARAMIDA PR DUSE DE BALAS ERA . .. 778. sect. Bucuresti Tele'on: 778.: 0788.459. Tel.25.V~ DIN EN ISO 9001 Cert. No. C» .prefabricate pentru constructii -s= (~(~~~U~) T ••. I::» E .ro .50.48. Fax: 177. 6.33.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful