You are on page 1of 1

Gryfino, dnia 05.01.2009 r.

Gimnazjum Nr 1
im. Olimpijczyków Polskich
w Gryfinie
Ul. Iwaszkiewicza 70
74-101 Gryfino

GM – ZSS 2/2008

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich zawiadamia, że z przeprowadzonego


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na
zadanie: Dostawa partiami do stołówki Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie artykułów
ogólnospożywczych ( na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. z późniejszymi zmianami) wybrano najkorzystniejsze oferty firm:

grupa nazwa (firma) adres


I PLUS B. Zieliński ul. Słowiańska 1, 74-100 Gryfino
II PLUS B. Zieliński ul. Słowiańska 1, 74-100 Gryfino
III PLUS B. Zieliński ul. Słowiańska 1, 74-100 Gryfino
IV PLUS B. Zieliński ul. Słowiańska 1, 74-100 Gryfino
V PLUS B. Zieliński ul. Słowiańska 1, 74-100 Gryfino
VI PLUS B. Zieliński ul. Słowiańska 1, 74-100 Gryfino
VII PLUS B. Zieliński ul. Słowiańska 1, 74-100 Gryfino
VIII IKA sp. z o. o. ul. Leśna 25c, 72-315 Resko
IX PPH ROMEX Łęgowo 37, 62-100 Wągrowiec
X PPH ROMEX Łęgowo 37, 62-100 Wągrowiec
XI PLUS B. Zieliński ul. Słowiańska 1, 74-100 Gryfino
XII PLUS B. Zieliński ul. Słowiańska 1, 74-100 Gryfino
XIII IKA sp. z o. o. ul. Leśna 25c, 72-315 Resko
XIV PLUS B. Zieliński ul. Słowiańska 1, 74-100 Gryfino