You are on page 1of 17

JOAN SALVAT- PAPASSEIT

(Barcelona, 1894-1924)
Joan Salvat-Papasseit .
Conegut sobretot com a poeta, és autor
també d'articles, de manifestos i
d'altres proses de caire polític i social.
La seva obra és marcada per
l'inconformisme, l'idealisme i l'ombra
d'una mort precoç.
VIDA
● Ascendència humil, fill de fogoner
● Autodidacte
● Començà escrivint en castellà virulents articles
de crítica social.
● Anàrquic en política
● Individualista
Influències
Ibsen
file:///var/www/apps/scribd/scribd/tmp/scratch2/retratp.jpe

● Nietzsche
● Marinetti
● Joan Maragall
Obres poètiques
● Poemes en hondes hertzianes
● L'irradiador del port i les gavines
● Les conspiracions
● La gesta dels estels
● La rosa als llavis
● Óssa menor
E
Els seus poemes, que tenen influències
avantguardistes però també tradicionals,
evolucionen des de Poemes en ondes
hertzianes (1919) passant per La gesta
dels estels (1922) i culminant amb
l'entusiasme vital del poeta a El poema de
la rosa als llavis (1923).
Però, a més de poeta, fou un
agitador cultural com ho
demostra la fundació de tres
revistes: Un Enemic del Poble
(1917-1919), lligada als
postulats regeneracionistes i
que evolucionà cap al
futurisme el segon, ArcVoltaïc
(1918) model avantguardista
per excel·lència on col·laborà
Joan Miró, Rafael Barradas i
Joaquim Torres-Garcia, i Proa
(1921), que alternà textos
nacionalistes amb poesies. Una
altra de les seves inquietuds
fou la creació de l’editorial
Salvat-Papasseit Llibreters.
També va escriure textos
programàtics :
Sóc jo que parlo als joves
(1919)
Concepte de poeta (1919)
el manifest Contra els
poetes amb minúscula: primer
manifest català futurista
(1920).

Aquests textos són el clam d’una
poètica que l’acostà al futurisme de
Marinetti, a l’esperit nouveau
d’Apollinaire i al nunisme de Pierre
Albert-Birot, fins i tot al
regeneracionisme de Joan Maragall
sobretot a partir del vitalisme que
expressen.
La seva vida i la seva
obra estigueren sempre
dedicades a l’exaltació
de la joventut, la
llibertat, la sinceritat,
l’heroisme i la lluita
Escoltem alguns poemes
MOCADOR D'OLOR

● Mocador d'olor
que la teva sina
acostava al cor:
com que et sap l'enyor
i et sap la pell fina
tremola d'amor

Mocador d'olor
fragant tarongina,
com li bat el cor!
DÓNA'M LA MÀ

Dóna'm la mà que anirem per la riba


ben a la vora del mar
bategant,
tindrem la mida de totes les coses
només en dir-nos que ens seguim amant.

Les barques llunyes i les de la sorra


prendran un aire fidel i discret,
no ens miraran;
miraran noves rutes
amb l'esguard lent del copsador distret.

Dóna'm la mà i arrecera ta galta


sobre el meu pit, i no temis ningú.
I les palmeres ens donaran ombra.
I les gavines sota el sol que lluu

ens portaran la salabror que amara,


a l'amor, tota cosa prop del mar:
i jo, aleshores, besaré ta galta;
i la besada ens durà el joc d'amar.

Dóna'm la mà que anirem per la riba


ben a la vora del mar
bategant;
tindrem la mida de totes les coses
només en dir-nos que ens seguim amant.

(L'irradiador del port i les gavines)


I el seu esguard

I el seu esguard damunt el meu esguard


sóc presoner
que la vull presonera:
aquest matí que una flor m'ha posat
li deia així
baix baixet
a l'orella:
sota els teus ulls, és un bes el que em plau:
Un cal·ligrama
● Com a bon avantguardista, Salvat també va
escriure cal·ligrames, els poemes dibuix que
van ser una aportació dins de la poètica
rupturista que practicaren els diferents ismes,
entre ells el futurisme.
● Vegem-ne un exemple...
Musicat per molts cantautors,
traduït a molts idiomes
● Llegiu-lo
● Escolteu-lo
● Gaudiu dels seus
versos