You are on page 1of 9

MINIT MESYUARAT KALI PERTAMA PROGRAM PEMULIHAN KHAS 2011

TARIKH MASA TEMPAT KEHADIRAN BIL 1 2 3 4 5 6 7

: : : :

27 JANUARI 2011 (KHAMIS) 3.00 PETANG BILIK GURU SK BERCHANG

NAMA En Muhd Hasbi Bin Ibrahim En Burhan Bin Abu Bakar Pn Nur Syazwani Bt Shahrir En Samsuddin Bin Sulaiman Pn Maznah Bt Abdul hamid Cik Nurul Ashikin Bt Abdul Wahab Pn Zarina Bt Ahmad Termizi

JAWATAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha AJK AJK AJK AJK

1.0

UCAPAN PENGERUSI 1.1 1.2 Pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua ahli mesyuarat. Pengerusi mengucapkan terima kasih atas kehadiran guru yang terlibat. Tindakan dan Makluman Semua guru

2.0

PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA 2.1 Pelantikan AJK Pengerusi : En Muhd Hasbi Bin Ibrahim (Guru Besar SK Berchang)

Naib Pengerusi : En Burhan Bin Abu BAkar (GPK 1) Setiausaha : Pn Nur Syazwani Bt Shahrir (Guru Pemulihan Khas)

AJK

: En Samsuddin Bin Sulaiman (Ketua Panitia Bahasa Melayu)

: Pn Maznah Bt Abdul Hamid (Guru Bahasa Melayu Tahun 1) : Cik Nurul Ashikin Bt Abdul Wahab (Ketua Panitia Matematik dan Guru Matematik Tahun 1) : Pn Zarina Bt Ahmad Termizi (Guru Prasekolah) Tindakan dan Makluman Guru Pemulihan Khas dan Guruguru yang terlibat 3.0 PENETAPAN JADUAL WAKTU 3.1 GPK Pentadbiran mencadangkan jadual waktu dibuat berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Pahang iaitu : Masa untuk mengajar 3.2 1020 minit

Jadual waktu akan dibuat oleh guru pemulihan sendiri mengikut waktu Bahasa Melayu dan Matematik. Oleh kerana murid pemulihan hanya 2 orang murid tahun 3, waktu Bahasa Melayu dan Matematik tidak mencukupi. Guru Pemulihan Khas perlu mengambil beberapa waktu Bahasa Inggeris atau Subjek-subjek lain. Tindakan dan makluman GPK Pentadbiran dan Guru Pemulihan Khas

3.3

4.0

PENCALONAN MURID 4.1 4.2 Murid dipilih berdasarkan ujian saringan yang telah dibuat Guru Kelas juga boleh mencalonkan murid ke kelas Pemulihan Khas sekiranya murid tersebut perlu dipulihkan atau tidak menguasai 3M Senarai nama murid yang telah dipilih berdasarkan tahun sebelumnya ialah:

4.3

TAHUN 2

BAHASA MELAYU Shadan Bin Che Nasir

MATEMATIK Shadan Bin Che Nasir Mohammad Zul Ehsan Bin Zulkefeli

Tindakan dan Makluman Guru Pemulihan Khas, Guru Mata pelajaran, Guru kelas 5.0 PROGRAM YANG DICADANGKAN 5.1 Mengadakan minggu bacaan intensif sebagai latihan pengukuhan untuk melancarkan bacaan murid-murid. Mengadakan pertandingan ejaan bagi murid-murid pemulihan dan murid-murid SK Berchang. Menyediakan sijil penghargaan kepada murid yang telah melepasi kelas pemulihan pada Hari Anugerah Kecemerlangan bersama murid-murid lain. Tindakan dan Makluman Semua guru 6.0 HAL-HAL LAIN 6.1 Rekod kedatangan murid perlu diwujudkan untuk memantau kehadiran murid ke kelas pemulihan khas. Guru perlu memastikan murid masuk ke kelas pemulihan mengikut jadual yang ditetapkan.

5.2

5.3

6.2

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 4.30 petang

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

__________________________ ( Nur Syazwani Bt Shahrir) Setiausaha Program Pemulihan Khas SK Berchang

__________________________

MINIT MESYUARAT KALI KEDUA PROGRAM PEMULIHAN KHAS 2011

TARIKH MASA TEMPAT KEHADIRAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

: : : :

06 APRIL 2011 (RABU) 1.05 PETANG BILIK GURU SK BERCHANG

NAMA En Muhd Hasbi Bin Ibrahim En Burhan Bin Abu Bakar Pn Nur Syazwani Bt Shahrir En Samsuddin Bin Sulaiman Pn Maznah Bt Abdul hamid Cik Nurul Ashikin Bt Abdul Wahab Pn Zarina Bt Ahmad Termizi Pn Sarimah Bt Abdullah En Anuar B Ismail En Ahmad Fadzil B Kamaruddin Pn Normaziah Bt Jelani Cik Musmadanun Bt En Borhan B Long

JAWATAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha AJK AJK AJK AJK

1.0

UCAPAN PENGERUSI 1.1 1.2 Pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua ahli mesyuarat. Pengerusi mengucapkan terima kasih atas kehadiran guru yang terlibat. Tindakan dan Makluman Semua guru

2.0

MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT YANG LALU 2.1 Pengesahan minit mesyuarat yang lalu disahkan En Samsuddin Bin Sulaiman Pn Maznah Bt Abdul Hamid (Pencadang) (Penyokong)

3.0

PENCALONAN PELAJAR BARU KELAS PEMULIHAN KHAS 3.1 3.2 Data berdasarkan Ujian P1 Guru Kelas Tahun 2 dan 3 diminta mencalonkan beberapa murid yang lemah selain murid yang sedia ada. Semua calon akan menjalani ujian saringan calon yang gagal akan dimasukkan ke Kelas Pemulihan Khas Murid Tahun 4,5 dan 6 tidak perlu lagi mengikuti pembelajaran di kelas pemulihan khas tetapi guru pemulihan tetap akan member bantuan kepada pelajar yang sangat lemah. Jadual baru akan dibuat sekiranya ada murid baru yang akan memasuki kelas pemulihan khas. Tindakan dan Makluman Guru Pemulihan Khas dan Guruguru yang terlibat

3.3 3.4 3.5

3.6

4.0

PELEPASAN PELAJAR DARI KELAS PEMULIHAN 4.1 Murid yang telah melepasi wajaran dibenarkan mengikuti kelas biasa tetapi buat masa ini kedua-due pelajar masih belum boleh dilepaskan kerana masih tidak melepasi wajaran.

Tindakan dan makluman Guru Kelas dan Guru Pemulihan Khas 5.0 HAL-HAL LAIN 5.1 Perlu memperbanyakkan latihan pengukuhan untuk murid-murid pemulihan selain mempelbagaikan Bahan Bantu Mengajar untuk sesi P&P yang menarik. Menggunakan kaedah yang bersesuaian dengan status kemahiran murid. Perbincangan mengenai program LINUS. Keputusan LINUS Ujian Saringan 1

5.2 5.4 5.5

LITERASI NUMERASI

PERDANA 14 12

LINUS 7 11

LINUS TEGAR 2 -

5.5

Untuk Ujian Saringan 1, murid LINUS TEGAR belum boleh mengikuti kelas pemulihan Khas. Mereka akan mengikut pembelajaran di kelas Pemulihan Khas selepas Saringan 2. Tindakan dan Makluman Guru Pemulihan Khas, Guru Mata pelajaran, Guru kelas

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.30 petang

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

__________________________ ( Nur Syazwani Bt Shahrir) Setiausaha Program Pemulihan Khas SK Berchang

__________________________

MINIT MESYUARAT KALI KETIGA PROGRAM PEMULIHAN KHAS 2010

TARIKH MASA TEMPAT KEHADIRAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8

: : : :

7 JULAI 2010 (RABU) 1.00 PETANG BILIK GURU SK BERCHANG

NAMA En Muhd Hasbi Bin Ibrahim En Burhan Bin Abu Bakar Pn Nur Syazwani Bt Shahrir En Samsuddin Bin Sulaiman Cik Zainur Azlin Bt Mohd Zainal Pn Maznah Bt Abdul hamid Cik Nurul Ashikin Bt Abdul Wahab Pn Zarina Bt Ahmad Termizi

JAWATAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha AJK AJK AJK AJK AJK

1.0

UCAPAN PENGERUSI 1.1 Ucapan aluan daripada Guru Besar SK Berchang, En Muhd Hasbi Bin Ibrahim bagi memulakan mesyuarat dan mengucapkan terima kasih di atas kehadiran guru yang terlibat. Tindakan dan Makluman Semua guru

2.0

MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT YANG LALU 2.1 Pengesahan minit mesyuarat yang lalu oleh: Pn Nur Syazwani Bt Shahrir (Pencadang)

Pn Zainur Azlin Bt Mohd Zainal (Penyokong) Tindakan dan Makluman Semua guru

3.0

MASALAH YANG DIHADAPI 3.1 Murid Tahun 3 iaitu Muhammad Dani Firdaus masih tidak mahu mengikuti pembelajaran di Kelas Pemulihan. Murid Tahun 2 terlalu ramai dihantar ke Kelas Pemulihan. Jumlah maksimum dalam 1 kelas hanya 8 murid. Murid ini akan dibahagikan kepada 3 kumpulan mengikut status masing-masing. Semua calon akan menjalani ujian saringan. Hanya murid yang benar-benar layak sahaja akan mengikuti kelas pemulihan. Calon yang gagal melepasi wajaran ujian saringan akan dimasukkan ke kelas pemulihan khas dan akan memulakan pembelajaran berdasarkan tahap mereka. Tindakan dan Makluman Guru Pemulihan Khas, Guru mata pelajaran dan Guru Kelas

3.2

3.3

3.4

4.0

PELEPASAN MURID DARI KELAS PEMULIHAN 4.1 4.2 Murid yang telah melepasi ujian pelepasan dibenarkan mengikuti kelas biasa. Guru Mata pelajaran diminta bekerjasama membantu murid dan sentiasa urid supaya prestasi murid sentiasa meningkat dan tidak akan dihantar ke kelas pemulihan khas semula. Jika murid masih lemah dan tidak dapat mengikuti pembelajaran di kelas biasa akan dimasukkan semula ke kelas pemulihan. Tindakan dan Makluman Guru Pemulihan Khas dan guru mata pelajaran

4.3

5.0

HAL-HAL LAIN 5.1 Guru-guru yang terlibat diminta memberikan kerjasama dalam mengenalpasti kelemahan murid pemulihan. Menggunakan kaedah yang bersesuaian dengan status kemahiran murid. Guru-guru mata pelajaran terutamanya Matematik dan Bahasa Melayu diharap tidak melepaskan murid yang tidak sepatutnya berada di kelas pemulihan khas.

5.2 5.3

Tindakan dan Makluman Semua Guru

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 3.00 petang.

Disediakan oleh :

Disediakan oleh :

_________________________ ( Nur Syazwani Bt Shahrir ) Setiausaha Program Pemulihan Khas SK Berchang

__________________________