ton{br6uur Glungt pfli,orno Glsuo56

,
er€r6j

oIL mnanarntb

dceJp effesce,?rr zod"sr6t"so }t't'rt c:€czf) PROVINCIAL PUBLIC ADMINISTRATION SECRETARIAT, NORTHERN PROVINCE
GlpnL-rt$ou, oosrp Eoztcs: Ref No:

i
gal:Np/0212008(9XI)

I

6rdngl Sat' OScrJ qoz$eo

Pt02t18 09.06.2008

My N o:

unanarru

Gungr gilnorne aSppfldena

irtra> ganrodl& Gleurounennoor, tflq$lu riltrFm Glsu-r6Dn6nnoon, pflolour656n5 gol atornsd, orL mroneuoD.

GroSug oflL-u-rrb Glpnununo 6n gl Groalgflotor6Trgl,

NP10212008(9) @eboo 2008.06.046dl*6lu-r appfl6ana6g

2008.06.046 dod .6r6DdD 8.30 ooofld;g penL_Gtufp ,.Hotspots" ggri;arL_r$$air $ftorot$pfl$aorroul eucrrdlo lflrieuno appplibol5 l6l96666rou.r erSloniroururdraoir Ganqriuri@, g6)r6o>rDul6)Lru e-$$Gu.rnopprioengl ailulLb riaireu@rb $oroo6oenniaofla5l6$g1 dlorrderiGlulirpgl. 1. o-eirqglnidl$ $orour6ocn6, eirL onanernrb. 2. erL@po{ gr5l6r5lqgfidl5 pflaDecori;e6nd, oranercrb. eur 2008.06.09rb dlo6l @gfaortolu glp.b OdlpO -rg$Guneggriorqgdlq Gun6gproncn ' anolriugpfleuanq $orgorb ro$u.lb 12.00 rooofl Gpg6i) rnsuoci) i.oo oerfr oorry ol6--6aenE1 1Dn.6r6!r a'L-Gpq qutOoOOtO 6uL etr5lerilql$lN5 $oreuurdaon arnoonrb O(Snj(g Gleu.ru:[ruL-@oror91. @pfaanrou.r, Gtun19$ponor e-g$Guinaggria6n et$Gf qn ug$u5leir of$ GaairE; 6u, oflgefld;gronE CptQg Goneneugreir, gniraeir elanoridlg2lrb / pflarcrrrioor$$g216 'orogl Glunlq$gronor^ e-;i$Guns$gri uureiru@$g erflanirecouLlld;qqr.dL-$gr,' @ri egloraoru:[ etguo$orulu GluSg, o-flu.r preugdore Gof6anororatnrb erairuargqrb erdlu6 g6dl6Cpdn.

@.@rafpdrar, {fdlu E[Fr Glsuratnonn.

ecnaflu-rnotd;|, orGqnpurpsri, $alriana. $66GsnourrDdD6D, Gen Office : 060-2266502 I.'ax : tJ26-2226g5g

e#, oe6Jgcszr:cod, $zspefuggcs, @ eon:rO. : 060-2267571 DCS : 026-2226959

zs'rzrJSssr

Kanniya Road, Varothayanagar, Trincomalee, Sri Lanka. Email Website : : npminppa@sltnet.lk www.np.gov.lk