P. 1
Agatha Christie - Martorul Mut

Agatha Christie - Martorul Mut

5.0

|Views: 265|Likes:
Published by ngngng

More info:

Published by: ngngng on Jul 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2015

pdf

text

original

în drum spre Market Basing - o distanţă de vreo cinci-

sprezece kilometri - am analizat situaţia.

- Poirot, ai vreun motiv pentru sugestia pe care

ai fâcut-o?

- Te referi la faptul că domnişoara Arundell putea să fi

crezut că testamentul acela ciudat fusese distrus? Nu, mon

ami, sincer vorbind, nu am. Dar eram obligat - sper că ţi-ai

dat seama - să fac o sugestie de vreun fel sau altul. Domnul

Purvis e un om perspicace. Dacă nu-i dădeam un indiciu de

felul celui pe care i l-am servit, s-ar fi întrebat ce rol joc în

afacerea asta.

- Poirot, ştii de cine-mi aminteşti?

- Nu, mon ami.

- De un jongler cu o mulţime de mingi, de culori diferite.

Toate se află în aer simultan!

- Mingile colorate diferit sunt diferitele minciuni pe care

le-am spus, nu-i aşa?

- Cam aşa ceva.

- Şi crezi că într-o zi va veni momentul în care nu le voi

mai putea controla?

- Nu poţi s-o ţii aşa veşnic, i-am atras eu atenţia.

206

fa^C^t*

- E adevărat. Va veni marele moment când voi prinde min-

gile una câte una, voi face o plecăciune şi voi ieşi din scenă.

- în aplauzele răsunătoare ale spectatorilor.

Poirot se uită bănuitor la mine.

- Da, aşa va fi.

- N-am aflat prea multe de la domnul Purvis, am remarcat

eu, schimbând vorba.

- Nu, cu excepţia faptului că am primit confirmarea idei-

lor noastre de bază.

- Şi a fost confirmată declaraţia domnişoarei Lawson cum

că n-a ştiut nimic de testament, despre care a aflat abia după

moartea bătrânei doamne.

- Eu n-am băgat de seamă să fi fost confirmat ceva de

genul ăsta.

- Purvis a sfătuit-o pe domnişoara Arundell să nu-i spună

nimic domnişoarei Lawson, iar domnişoara Arundell i-a răs-

puns că nu intenţiona să facă aşa ceva.

- Da, asta a fost foarte limpede. Dar există gaura cheii,

prietene, şi chei care descuie sertare...

- Chiar crezi că domnişoara Lawson a tras cu urechea şi a

scotocit prin casă? am întrebat eu, destul de şocat.

Poirot zâmbi.

- Mon cher, domnişoara Lawson n-a fost educată într-o

şcoală cu renume. Ştim că a ascultat o conversaţie pe care n-ar

fi trebuit s-o audă - mă refer la cea în care Charles şi mătuşa

sa au discutat despre lichidarea rudelor supărătoare.

Am recunoscut adevărul spuselor sale.

- Vezi, Hastings, domnişoara Lawson ar fi putut să asculte

o parte din conversaţia dintre domnul Purvis şi domnişoara

Arundell. Avocatul are o voce răsunătoare. Cât despre scoto-

cit, continuă Poirot, oamenii fac asta mai mult decât bănuieşti

tu. Oamenii timizi şi speriaţi, precum domnişoara Lawson,

Martorul mut

207

capătă deseori unele obiceiuri puţin onorabile, care reprezintă

pentru ei o mângâiere şi o recreere.

- Fii serios, Poirot! am protestat eu.

El dădu din cap de mai multe ori.

- Da, aşa stau lucrurile, chiar aşa.

Am ajuns la George şi am luat două camere. Apoi ne-am

îndreptat către Littlegreen House.

Când am sunat, Bob răspunse imediat provocării. Goni

prin hol, lătrând furios, şi se repezi la uşa din faţă.

„O să vă sfâşii ficatul şi bojocii, mârâi el. O să vă sfaşii

mădularele! O să vă învăţ eu să mai încercaţi să intraţi în casa

asta! Aşteptaţi până o să-mi înfig colţii în voi!"

La gălăgie se adăugă un murmur.

- Gata, băiete. Gata, fii căţel bun. Vino încoace!

Bob, tras de zgardă, fu întemniţat în camera de zi, împo-

triva voinţei sale.

„întotdeauna strică distracţia omului, mormăi el. E prima

oară, după mult timp, când am şi eu ocazia să sperii pe cineva.

Mi-e poftă să-mi înfig şi eu dinţii într-un crac de pantalon.

N-aveţi decât să vă purtaţi singuri de grijă, dacă nu vreţi să

vă apăr eu."

Uşa camerei de zi fu închisă în urma lui, iar Ellen trase

zăvorul şi deschise uşa din faţă.

- Oh, dumneavoastră sunteţi, domnule! exclamă ea.

Deschise uşa larg. Pe figura ei se întinse o expresie de

plăcută emoţie.

- Poftiţi înăuntru, domnule, vă rog!

Am intrat în hol. De dincolo de uşa din stânga se auzea

zgomot puternic de adulmecat, întrerupt de mârâituri. Bob se

străduia să ne „identifice" corect.

- Poţi să-i dai drumul, am sugerat eu.

208

fy^&^tâ

- O să-i dau, domnule. E cumsecade cu adevărat, dar face

atâta gălăgie şi se repede la oameni, că îi sperie. însă e un

câine de pază minunat.

Ellen deschise uşa, iar Bob ţâşni ca o ghiulea.

„Cine-i aici? Cine sunt ei? Oh, iată-vă! Vai de mine,

nu-mi amintesc... Adulmecare prelungită. Sigur! Ne-am

mai întâlnit!"

- Salut, bătrâne, i-am zis eu. Ce mai faci?

Bob dădu din coadă, de ochii lumii.

„Bine, mulţumesc. Să vedem... spuse el, reluându-şi cer-

cetările. Ai vorbit în ultimul timp cu un spaniei, după cum

miros. Cred că-s nişte câini tâmpiţi. Ce-i asta? O pisică? Inte-

resant. Aş fi vrut să fie cu noi, aici. Avem puţine ocazii să ne

distrăm. Hmm... un bullterrier nu prea rău..."

După ce diagnostică foarte corect o vizită pe care o făcu-

sem unor prieteni canini, îşi îndreptă atenţia către Poirot, inhală

o porţie zdravănă de benzină şi plecă, total nemulţumit.

- Bob! l-am chemat eu.

îmi aruncă o privire peste umăr.

„E în regulă. Ştiu ce fac. Mă întorc într-o clipă."

- Casa e închisă. Sper că veţi scuza... zise Ellen şi se grăbi

în camera de zi, unde începu să deschidă jaluzelele.

- E excelent, spuse Poirot, urmând-o şi aşezându-se.

Pe când mă pregăteam să mă alătur lui, Bob reapăru din-

tr-o zonă misterioasă, cu mingea în gură. Urcă iute scările şi

se întinse pe treapta de sus, cu mingea între labe. Dădea încet

din coadă.

„Hai, zise el. Hai! Să ne jucăm!"

Interesul meu pentru munca de detectiv dispăru pentru

moment; ne-am jucat câteva minute, apoi, cu un sentiment de

vinovăţie, m-am grăbit să intru în camera de zi.

Martorul mut

209

Poirot şi Ellen păreau să fi ajuns departe în discuţia lor

despre boli şi medicamente.

- Câteva pilule mici, albe, asta-i tot ce obişnuia să ia, dom-

nule. Două sau trei după fiecare masă. Asta era recomandarea

dată de doctorul Grainger. Oh, da, avea întotdeauna grijă să

le ia. Erau nişte chestii mititele. Şi mai erau nişte chestii în

care domnişoara Lawson avea multă încredere. Capsule erau,

capsulele de ficat ale doctorului Loughbarrow. Puteţi vedea

reclame pentru ele pe toate panourile.

- Domnişoara Arundell lua şi capsulele acelea?

- Da. Domnişoara Lawson a convins-o să înceapă să le ia,

iar domnişoara Emily credea că-i făceau bine.

- Doctorul Grainger ştia?

- Oh, domnule, lui nu-i păsa. „Ia-le, dacă ai impresia că-ţi

fac bine", a zis el. Iar ea i-a spus: „O să râzi, dar chiar mi-au

făcut bine. Mult mai bine decât doctoriile tale". Iar doctorul

Grainger a râs şi a spus că autosugestia face mai mult decât

orice medicament care a fost inventat vreodată.

- Nu mai lua nimic altceva?

- Nu. Soţul domnişoarei Bella, doctorul cel străin, a adus

o sticlă cu ceva, dar, cu toate că domnişoara Emily i-a mulţu-

mit foarte politicos, a turnat doctoria în chiuvetă, ştiu foarte

bine asta! Şi cred că a procedat corect. Nu ştii cum sunt ches-

tiile astea străine.

- Doamna Tanios a văzut-o când a vărsat medicamentul,

nu-i aşa?

- Da, şi mi-e teamă că sărmana doamnă s-a simţit jignită.

Şi mie mi-a părut rău, pentru că nu mă îndoiesc că a fost un

gest drăguţ din partea doctorului.

- Fără îndoială. Fără îndoială. Presupun că doctori-

ile care rămăseseră în casă au fost aruncate când a murit

domnişoara Arundell?

210

fyeZU&LvtZ

Ellen păru un pic surprinsă de întrebare.

- Oh, da, domnule. Asistenta medicală a aruncat o parte

dintre ele, apoi domnişoara Lawson a luat toată grămada din

dulapul cu doctorii din baie şi le-a zvârlit.

- Acolo erau păstrate capsulele de ficat ale docto-

rului Loughbarrow?

- Nu, erau păstrate în dulapul din colţul sufrageriei,

ca să fie la îndemână pentru a fi luate după masă, aşa cum

era recomandat.

- Ce asistentă a îngrijit-o pe domnişoara Arundell? Poţi

să-mi dai numele şi adresa ei?

Ellen răspunse că putea şi-i dădu informaţiile imediat.

Poirot continuă s-o întrebe despre ultima boală a

domnişoarei Arundell.

Ellen dădu detalii încântată, descriind boala, durerile, apa-

riţia gălbinării şi delirul final. Nu ştiu dacă Poirot a obţinut

vreo satisfacţie din această înşiruire. Ascultă destul de răb-

dător şi uneori strecură câte o mică întrebare pertinentă, de

obicei despre domnişoara Lawson şi despre perioada de timp

pe care o petrecea în camera bolnavei. Mai era teribil de inte-

resat de dieta administrată femeii bolnave, pe care o compara

cu cea a unei rude (inexistente) a sa, decedată.

Văzând că le face atâta plăcere să stea de vorbă, am ieşit

din nou în hol. Bob se dusese să doarmă pe palier, cu mingea

sub bărbie.

L-am fluierat, iar câinele a sărit sus, devenind imediat

alert. Dar, de data asta, probabil pentru că se simţise jig-

nit, amână să-mi trimită mingea, prinzând-o de multe ori în

ultima clipă.

„Eşti dezamăgit? Poate că de data asta o să ţi-o dau."

Martorul mut

211

Când m-am întors din nou în camera de zi, Poirot discuta

despre vizita surpriză a doctorului Tanios, din duminica de

dinaintea morţii bătrânei doamne.

- Da, domnule, domnul Charles şi domnişoara Theresa

ieşiseră să se plimbe. Ştiu că doctorul Tanios nu era aşteptat.

Stăpâna stătea culcată, şi a fost foarte surprinsă când i-am spus

cine venise. „Doctorul Tanios? a spus ea. E şi doamna Tanios

cu el?" I-am răspuns că nu, domnul venise singur. Atunci mi-a

zis că avea să coboare într-un minut.

- Doctorul a rămas mult timp?

- Nici măcar o oră, domnule. Nu părea prea încântat când

a plecat.

-N-ai idee care fusese... hmm... scopul vizitei?

- Nici cea mai vagă idee, domnule.

- N-ai auzit nimic?

Ellen se înroşi brusc la faţă.

- Nu, domnule. N-am ascultat niciodată la uşi, indi-

ferent ce făceau alţii, oameni care ar fi trebuit să ştie cum

să se poarte!

- Oh, m-ai înţeles greşit, se grăbi să se scuze Poirot. M-am

gândit că se poate să fi adus ceai când domnul era acolo şi că e

posibil să fi auzit despre ce discutau el şi stăpâna dumitale.

Ellen se linişti.

- îmi pare rău, domnule, v-am înţeles greşit. Nu, doctorul

Tanios n-a rămas la ceai.

Poirot o privi şi-i făcu cu ochiul.

- Nu-i posibil să ştie domnişoara Lawson pentru ce-a

venit doctorul Tanios?

- Domnule, dacă nu ştie dânsa, atunci nu ştie nimeni,

pufni Ellen.

2,2

fatULAOCtfâ

- Nu îmi mai aduc aminte, se prefăcu Poirot, dor-

mitorul domnişoarei Lawson nu-i chiar lângă cel al

domnişoarei Arundell?

- Nu, domnule. Camera domnişoarei Lawson e chiar în

dreapta scării. Pot să v-o arăt, domnule.

Poirot acceptă oferta. Când urcă pe scară, se ţinu aproape

de perete şi, când ajunse la capătul acesteia, scoase o exclama-

ţie şi se aplecă, examinându-şi cracul pantalonilor.

- Ah, m-am agăţat, da, e un cui aici, în plinta de lemn.

- Da, domnule, este. Cred că a ieşit de la locul lui. Mi-am

agăţat şi eu rochia o dată, de două ori.

- E aşa de mult timp?

- De ceva vreme. L-am observat prima oară când stăpâna

zăcea - asta a fost după accident, domnule şi am încercat

să-1 scot, dar n-am reuşit.

- Cred că de el a fost cândva legată o sfoară.

- Da, domnule, îmi amintesc că de el era prinsă o bucăţică

de sfoară. Nu-mi dau seama la ce folosea.

Glasul lui Ellen nu exprima nici o bănuială. Pentru ea era

doar un lucru care se întâmplă în mod normal în case şi pentru

care nu merită să te osteneşti să găseşti o explicaţie.

Poirot pătrunse în încăperea de la capătul scării. Aceasta

era de dimensiuni moderate. Avea două ferestre chiar în faţa

noastră. într-un colţ se găsea o comodă, iar între ferestre se

afla un şifonier cu o oglindă lungă. Patul era în dreapta, după

uşă, în faţa ferestrelor. Pe peretele din stânga se vedeau un

scrin şi un lavoar cu o placă de marmură deasupra.

Poirot se uită gânditor prin cameră, apoi ieşi pe palier.

Merse pe coridor, trecu pe lângă alte două dormitoare şi ajunse

în dormitorul cel mare, care îi aparţinuse lui Emily Arundell.

- Asistenta medicală primise cămăruţa de alături, îi

explică Ellen.

Martorul mut

213

Poirot dădu din cap, gânditor.

în timp ce coboram treptele, întrebă dacă putea să se

plimbe prin grădină.

- Oh, da, domnule, bineînţeles. Acum arată foarte frumos.

- Grădinarul mai e angajat?

- Angus? Da, Angus mai este încă aici. Domnişoara

Lawson vrea ca totul să arate frumos, crede că astfel se va

vinde mai bine.

- Cred că-i un lucru înţelept. Nu-i bine să laşi un loc să fie

năpădit de buruieni.

Grădina era foarte liniştită şi frumoasă. Marginile ei late

erau pline de lupini, nemţişori şi maci mari, stacojii. Bujorii

îmbobociseră. Tot plimbându-ne, am ajuns la o magazie, unde

trebăluia un bătrân solid, zdrenţăros. Acesta ne salută respec-

tuos, iar Poirot începu să discute cu el.

O menţionare a faptului că-1 văzuserăm pe domnul

Charles în ziua aceea îl făcu pe bătrân să devină prietenos,

chiar guraliv.

- întotdeauna a fost un tip nemaipomenit! îl ştiu de pe

vremea când venea aici cu o jumătate de plăcintă de agrişe,

în timp ce bucătăreasa căuta de zor prăjitura. Şi se întorcea

în casă cu o figură atât de nevinovată, că toată lumea spunea

că plăcinta trebuie să fi fost furată de pisică, deşi n-am văzut

niciodată o pisică mâncând plăcintă cu agrişe. Da, domnul

Charles e un tip nemaipomenit!

- A fost aici prin aprilie, nu-i aşa?

- Da, a fost aici, în două weekenduri. Chiar înainte să

moară coniţa.

- L-ai văzut des?

- Da. De fapt, un tânăr domn nu prea are ce să facă aici.

Obişnuia să o tulească până la George, să tragă una mică. Apoi

zăbovea pe aici şi mă întreba de una, de alta...

214

- Despre flori?

- Da, despre flori şi despre buruieni, zise bătrânul

şi chicoti.

- Buruieni?

Glasul lui Poirot trăda o oarecare curiozitate. Poirot

întoarse capul şi se uită la rafturi. Privirea i se opri pe o cutie

de tablă.

- Probabil că voia să afle cum le stârpeşti.

- Chiar aşa!

- Presupun că asta foloseşti, zise Poirot şi întoarse cutia,

apoi îi citi eticheta.

- Asta, răspunse Angus. O chestie foarte uşor de folosit.

- E o substanţă periculoasă?

- Nu, dacă o foloseşti cum se cuvine. Sigur, e arsenic. Am

şi glumit un pic pe seama asta cu domnul Charles. A zis că, dacă

ar avea o nevastă şi n-ar plăcea-o, ar veni la mine şi ar lua un pic

din chestia asta, ca să scape de ea! Iar eu i-am zis că s-ar putea

să fie ea cea care ar vrea să scape de el! Asta l-a făcut să râdă.

Da, a fost o poantă bună!

Am râs şi noi, de ochii lumii. Poirot ridică apoi capa-

cul cutiei.

- E aproape goală, murmură el.

Bătrânul aruncă o privire.

- Da, s-a consumat mai mult decât am crezut. Nu ştiam că

am folosit atât de mult. Ar trebui să mai comand.

- Da, spuse Poirot, zâmbind. Cred că nu ajunge să-mi dai

şi mie, ca să scap de nevasta mea.

Am râs din nou, apreciind gluma.

- Domnule, presupun că nu sunteţi căsătorit.

- Nu sunt.

- Ah, de aceea vă permiteţi să glumiţi despre aşa ceva!

Cei necăsătoriţi nu ştiu ce necaz înseamnă asta!

Martorul mut

215

- Presupun că soţia dumitale... zise Poirot şi tăcu,

din delicateţe.
- E vie, chiar foarte vie.

Angus părea uşor deprimat din cauza asta.
L-am lăudat pentru grădină şi ne-am luat rămas-bun.

CAPITOLUL 21

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->