You are on page 1of 3

‫פיתוח יחידת הוראה ממוחשבת להקניית המיומנות‬

‫“‪ - ”Melioration‬הצרפת מידע כמיומנות למידה מסדר‬


‫חשיבה גבוה בקרב תלמידים בכיתות ו'‪-‬ז'‬

‫‪Developing a computerized learning unit to teach‬‬

‫‪the ”Melioration“ skill as a higher order thinking skill‬‬

‫‪among 6th & 7th grade students‬‬

‫מוגש על ידי‬

‫ליזי כהן‬

‫מנחה‬

‫ד"ר דוד פסיג‬

‫הצעת מחקר כחלק מהדרישות לתואר ‪ M.A‬בביה"ס לחינוך‪,‬‬

‫אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬רמת גן‪,‬‬

‫אוגוסט ‪2003‬‬
‫תקציר‬

‫מחקר זה עסק במיומנות הצרפת מידע (פסיג ‪ ,)2000‬כאסטרטגיה של המיומנות לפתור בעיות‬

‫שאינן מוגדרות היטב (‪ .)Newell & Simon 1972‬מיומנויות אלה על פי ‪)Resnic (1987‬הן מסדר‬

‫חשיבה גבוה ‪ Higher Order Thinking Skill. -‬המחקר הנוכחי הוא הראשון שבדק את מיומנות‬

‫הצרפת מידע באופן אמפירי‪ ,‬ובכך הוא נחשב חלוץ בתחום‪ .‬במהלך המחקר נבנתה תוכנית אימון‬

‫ממוחשבת "חושבים אחרת"‪ ,‬לפיתוח יכולת של הצרפת מידע ויכולת של פתרון בעיות שאינן‬

‫מוגדרות היטב אצל תלמידים בכיתות ו‪-‬ז‪ .‬בעקבות התוכנית נבדק הקשר בין יכולת הצרפת מידע‬

‫ובין היכולת לפתור בעיות שאינן מוגדרות היטב‪.‬‬

‫מערכת החינוך כיום ערוכה ללמד תלמידים למצוא את "התשובה הנכונה"‪ .‬תלמיד ממוצע יעבור‬

‫עד לסיום לימודיו באוניברסיטה‪ ,‬כ – ‪ 2600‬מבחנים ובחנים בגישה זו (פון אק ‪ .)1994‬מצב זה הוא‬

‫לא טבעי עבור הבוגר‪ ,‬שמתמודד בחיי היום יום שלו עם בעיות שיש להן הרבה תשובות נכונות‬

‫ומקבל החלטות שעשויות להשפיע ולהשליך על היבטים שונים במציאות החיים שלו‪ .‬מכאן‬

‫ששיטת הלימוד הרלוונטית יותר לבוגר‪ ,‬צריכה לאפשר לו לפתח בביה"ס מיומנויות מסדר חשיבה‬

‫גבוה‪ ,‬מסוג פתרון בעיות שאינן מוגדרות היטב‪ .‬לטענת (‪ Newell & Simon )1972‬בעיות שאינן‬

‫מוגדרות היטב הן בעיות ללא מסלול ברור לפתרון הדורשות חיפוש מושכל במרחב המידע האנושי‪,‬‬

‫המכיל חלופות רבות‪.‬‬

‫מחקר זה ביקש לבחון את יעילותה של מיומנות החשיבה מסדר גבוה “ ‪ - ”Melioration‬השבחה‬

‫‪ -‬הצרפת מידע (פסיג ‪ ,)2000‬כאסטרטגיה חדשנית לפתרון בעיות שאינן מוגדרות היטב‪ .‬הצרפת‬

‫מידע היא המיומנות לבחור במצרף המתאים של מידע וליישמו בפתרון בעיות‪ ,‬בסיטואציות שונות‬

‫בזמן ובמקום‪ ,‬ובכך להשביח את המצרף )‪ . Passig(2001‬מיומנות זו יכולה להכשיר את התלמיד‬

‫לחפש באופן מושכל ויצירתי אחר חלופות במרחב המידע האנושי‪ ,‬ולהגיע לפתרון אפקטיבי של‬

‫בעיות שאינן מוגדרות היטב‪ .‬על פי ‪ )Sternberg (1996‬אינטליגנציה איננה קבועה והיא ניתנת‬

‫לשינוי ושיפור על ידי התערבות בדרכים שונות‪ .‬יש במיומנות הצרפת מידע את היכולת לפתח‬

‫אינטליגנציה גבוהה באמצעות מגוון הכלים של החשיבה הלאטרלית (‪ .) 1992Bono‬כלים אלה‬

‫מזמנים חשיבה מסדר גבוה לשם עיבוד מידע וייצור רעיונות חדשים תוך חשיבה רוחבית‪.‬‬

‫‪2‬‬
‫במחקר זה נבדקה השפעתה של תוכנית אימון ממוחשבת "חושבים אחרת"‪ ,‬על פיתוח יכולת של‬

‫הצרפת מידע ויכולת של פתרון בעיות שאינן מוגדרות היטב‪ .‬לשם כך נדגמו ‪ 60‬תלמידי כיתות ו ‪-‬ז‬

‫ממרכז הארץ‪ ,‬שחולקו אקראית לשתי קבוצות‪ .‬קבוצת הניסוי – קיבלה תוכנית אימון ממוחשבת‬

‫לפתרון בעיות שאינן מוגדרות היטב‪ ,‬תוך שילוב כלים להצרפת מידע בגישה לאטרלית‪ .‬התלמידים‬

‫התנסו בפתרון בעיות תוך הצרפת מידע וייצור מצרפים בדרך יצירתית‪ ,‬המקשרת בין תחומים‬

‫ועולמות רחוקים‪ .‬קבוצת הביקורת ‪ -‬קיבלה תוכנית אימון ממוחשבת לפתרון בעיות שאינן‬

‫מוגדרות היטב‪ ,‬ללא שילוב כלים להצרפת מידע בגישה לאטרלית‪ .‬התלמידים התנסו בפתרון‬

‫הבעיות ללא אימון בהצרפת מידע‪.‬‬

‫ממצאי המחקר העיקריים מגלים‪ .1 :‬יש אינטראקציה בין קבוצת המחקר לזמן ההעברה‪ ,‬כלומר‬

‫בעוד בקבוצת הניסוי חל שיפור ביכולת הצרפת מידע לאחר תוכנית האימון‪ ,‬בקבוצת הביקורת לא‬

‫חל שינוי‪ .2 .‬יש אינטראקציה בין קבוצת המחקר לאחר תוכנית האימון לזמן ההעברה‪ ,‬כלומר‬

‫בעוד בקבוצת הניסוי חל שיפור בפתרון בעיות שאינן מוגדרות היטב ‪ ,‬בקבוצת הביקורת לא חל‬

‫שינוי‪ .3 .‬לפני תוכנית ההתערבות לא נמצא כל קשר בין יכולת הצרפת מידע לבין היכולת לפתרון‬

‫בעיות שאינן מוגדרות היטב‪ .‬לעומת זאת לאחר תוכנית ההתערבות‪ ,‬נמצא כי בעוד בקבוצת‬

‫הביקורת עדיין אין קשר בין יכולת הצרפת מידע לבין היכולת לפתרון בעיות שאינן מוגדרות‬

‫היטב‪ ,‬בקבוצת הניסוי קיים קשר חיובי בין המשתנים‪ .‬כלומר רק בקבוצת הניסוי‪ ,‬ככל שעולה‬

‫יכולת הצרפת מידע עולה היכולת לפתרון בעיות שאינן מוגדרות היטב‪.‬‬

‫תרומתו היישומית של המחקר הנוכחי‪ .1 :‬המחקר מציע תוכנית לימודים ממוחשבת ומקורית‬

‫בממשק מולטימדיה‪ ,‬לפיתוח יכולת לפתרון בעיות שאינן מוגדרות היטב באמצעות מיומנות‬

‫הצרפת המידע ‪ -‬חקרשת "חושבים אחרת"‪ .2 .‬המחקר מציע סדרת עקרונות מנחים לתהליכי‬

‫למידה משמעותיים‪ ,‬הניתנים לשילוב בתוכניות הלימודים השונות‪.‬‬

‫תרומתו התאורטית של המחקר הנוכחי‪ :‬המחקר מציע כלי מחקר מקורי "מצרפים של חדשנות"‪,‬‬

‫לאיסוף נתונים על יכולת הצרפת מידע של תלמידים בגילאי ‪ .11-12‬כלי המחקר עבר הליך של‬

‫תוקף פנים ובדיקת מהימנות בשיטת טפסים מקבילים ו‪ α -‬של כרונבך‪ ,‬ונמצא מהימן ותקף‪.‬‬

‫‪3‬‬