You are on page 1of 1

Dezyderat nr 1 Komisji Gospodarki do Rady Ministrw w sprawie przyszoci energetyki wiatrowej uchwalony na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2011 r.

Komisja Gospodarki na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2012 r. rozpatrzya informacj Ministra Gospodarki o stanie obecnym oraz o przyszoci energetyki wiatrowej w Polsce. W dyskusji podnoszono kwestie oddziaywania turbin wiatrowych na zdrowie ludzi, ywe organizmy i rodowisko przyrodnicze. Zwracano uwag, e w Polsce nie ma przepisw okrelajcych odlego farm wiatrowych od zabudowa mieszkalnych oraz lokowania ich na terenach rolniczych. Komisja stwierdza, e konieczne jest pilne uregulowanie zasad i warunkw lokalizacji elektrowni wiatrowych. Komisja postuluje o pilne przygotowanie przez Rzd rozwiza prawnych dotyczcych odnawialnych rde energii, w tym energii wiatrowej.

Przewodniczcy Komisji

/-/ Wojciech Jasiski