BORANG SOAL SELIDIK

1. Nama

:

2. Umur

:

3. Jantina

:

4. Bangsa

:

5. Pekerjaan

:

6. Faktor yang menyebabkan ekosistem hutan terganggu :
Pembinaan petempatan

Pembinaan empangan

Pertambahan penduduk

Pembinaan jalan raya

Pembalakan

Pelancongan

7. Jenis penerokaan sumber yang terdapat di sekitar Sekolah Sultan Alam Shah :
………………………………………………………………………………………..
8. Sila nyatakan 3 kepentingan ekosistem hutan belukar di sekita Sekolah Sultan Alam Shah :
I.

– ………………………………………………………………………………

II.

– ………………………………………………………………………………

III.

– ………………………………………………………………………………

9. Cadangan untuk mengurangkan kesan ekosistem hutan terganggu :

I.

– ………………………………………………………………………………

II.

– ………………………………………………………………………………

III.

– ………………………………………………………………………………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful