You are on page 1of 1

POST U FETVAMA

ERIJATSKIH PRAVNIKA, u periodu 1965 2008.

NOVO! NOVO! NOVO!

SVE FETVE O POSTU


NA JEDNOM MJESTU!!

(Autor: mr. Zehra ajlakovi; format B5; br. str. 296; povez tvrdi; cijena 130 kr)
predmet istraivanja izabrane su fetve

savremenih erijatskih pravnika, koje tretiraju propise o postu, u periodu 1965-2008. godine. Pregledom ovih fetvi kod nas i u svijetu moemo zakljuiti da savremena problematika posta zauzima vano mjesto i znaajan obim meu tretiranim pitanjima u oblasti fikha openito. Otuda smatramo da ova tema ima svoju teorijsku i praktinu opravdanost te da je korisno nauno obraditi i prezentirati aktuelnu problematiku posta u fetvama savremenih erijatskih pravnika uz komparativnu analizu datih fetvi i tendencija ispoljenih u njima, u smislu zastupljenosti principa olakavanja ili oteavanja, fleksibilnosti ili krutosti ponuenih rjeenja i odgovora u njima. () U radu su obraene 194 fetve koje tretiraju raznovrsna pitanja o postu, a koje su dali nai alimi u periodu 1965-2008. godine u rubrici Pitanja i odgovori u Glasniku Rijaseta IZ-a, Preporodu i Novim Horizontima. U radu je, takoer, analizirano 38 fetvi Stalne komisije Vijea za fetve iz Saudijske Arabije i 20 fetvi dr. Jusufa ElKaredavija o navedenoj tematici zbog njihove aktuelnosti u Bosni i Hercegovini u posljednje dvije decenije u svjetlu pojave novih tendencija u tumaenju erijatskih propisa kod nas. () Ovo djelo je koristan i dobrodoao prilog fikhskoj biblioteci, posebno u oblasti ibadeta, prije svih posta, iji se propisi uglavnom crpe iz objavljenog izvora, i svakako e posluiti kao vaan izvor na naem jeziku za tretiranu problematiku. Stoga, preporuujem ovo djelo za tampanje s nadom da e biti od koristi svima koji ele da se upoznaju sa erijatskim propisima i fetvama o postu. Prof. dr. Enes Ljevakovi

Kontakt i narudbe: 0046 11 160 553, 070 696 09 44 bizn1995@hotmail.com

http://www.dvdkuran.ba/index.php