P. 1
Paradajz i paprika

Paradajz i paprika

|Views: 175|Likes:
Published by krunija

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: krunija on Jul 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2015

pdf

text

original

Specijalni dodatak lista Danas

broj 228

godina VI

petak, 20. jul 2012.

Paradajz i paprika: Rajske vo}ke ljubavi

Paradajz i paprika: Rajske vo}ke ljubavi
Pi{e: Mika Dajmak

Paprike ne{to izme|u
Ljute papri~ice – 10 kom; beli luk – 1 glavica; per{unov list – 1 veza; ulje; so; sir}e

Onamo se paradajz opere, ise~e na kri{ke, jabuke se olju{te i o~iste od semenki, tako|e iseku na kri{ke, pa ume{aju s paradajzom. Pola veze per{unovog lista se isecka sitno, pa ostavi na stranu. Re|a se: paradajz i jabuke, {to se zalije dresingom, a na vrhu zapra{i per{unom.

a samo dvestotinak godina paradajz se u mnoge evropske kuhinje ustalio tako da kada njega ne bi bilo, ni te kuhinje ne bi bilo. Toliko ~ak da se u nekada{njim krajevima na{e zemlje paradajz naziva „pomodore“, sve po uzoru na jugozapadne kom{ije koji bez paradajza ne bi ni picu umeli da naprave, o {pagetima i da ne govorimo. U leto i ranu jesen, salate nema bez paradajza i paprike. Salate koja i nije salata ve} samostalno jelo, kao {to ni jelo od istih sastojaka nije jelo u klasi~nom smislu: prija kako toplo, tako i hladno. Tako se, i na ovom malom primeru, jo{ jednom pokazuje kako je istorija puna bizarnosti: kada je u Evropu iz Amerike stigao paradajz, smatran je za ukrasnu biljku sa otrovnim plodovima. (XIX vek, nema~ki Botani~ki re~nik: “Iako se paradajz smatra otrovnom biljkom... u Portugalu i Bohemiji od njega prave sosove koji se odlikuju veoma prijatnim kiselim ukusom.”) Kao {to i ljubav nekada mo`e da bude otrovna. Francuski naziv za paradajz u prevodu jeste jabuka ljubavi (pomme d’amoure, {to bi rekli pomidor). Drugi su ga nazvali raj~ica (paradise: paradajz) – pravo rajsko vo}e!
Specijalni dodatak lista Danas malikuvarŸsezampro.rs Za izdava~a: Du{an Mitrovi} Urednik: Mihajlo Dajmak Fotografije: STOCK Grafi~ko oblikovanje: Aleksandar Milo{evi}
2

Z

Od vajkada (a podaci nama sti`u tek 1494. godine) paprika je nezaobilazan za~in. U postojbini (Ju`na Amerika) Indijanci su je nazivali »ahi« i koristili umesto soli. Zapisao lekar koji je pratio Kolumba, {to nam je i doneo papriku. No jo{ nije do{lo vreme da ona zagospodari trpezama. Nekoliko generacija kori{}ena je samo kao egzoti~an za~in. A sve je daleko slo`enije: postoji vi{e stotina vrsta paprika koje se gaje {irom sveta, u porodi~nim ba{tama, na ogromnim planta`ama ali i na terasama, ko to nema, u najobi~nijoj saksiji ispod prozora, i dalje kao ukrasna biljka. One mogu da budu `arkocrvene, sjajnozelene, narand`aste kao pomorand`a ili `ute kao sunce. U svakom slu~aju – prelepe su. Mogu da budu velike, srednje, mogu i male. Ima ih koje pale, koje samo nadra`uju, a ima i onih koje su slatke poput jabuka. Ima ih mr{avih, ali i debelih, ima duguljastih, kupastih, okruglih. Sve {to ~ovek mo`e da zamisli, priroda je ve} napravila. To se onda zove – paprika. Iako klasi~na letnja biljka, ma{ta kulinara uspela je da od nje napravi povr}e za 365 dana u godini. Nezaobilazno. Ona (tucana ili mlevena) je u 90 odsto jela obavezan za~in iako joj prvobitan naziv (»alijina |avolija«) to nije obe}avao; paprika prija uz meso, uz ribu, a mo`e i sama za sebe; sve`a se puni leti, su{ena zimi; salata od pe~enih paprika caruje na trpezama dok sija sunce, barena iz tur{ije kada veje sneg... Ko ne zna {ta je paprika, nema pojma o dobroj trpezi. Bi}e da su Indijci bili u pravu kada su u Vedama zapisali da sve to stimuli{e duh i pokre}e krv!
Nova serija: Pripremanje slatki{a Mike Dajmaka Svakog dana novi recept

Kako su u kuhinje po~eli da ulaze {poreti sa kerami~kom plo~om, tako je lagano po~ela da se gubi ve{tina pe~enja paprika na plotni. Eto, nije malo onih {to se papri~icama (ljutim, nego kako) sa belim lukom zadovoljavaju samo u kafanama. Avaj, i takvih (mislim kafana) sve je manje. Ima re{enja: u tiganju, na malo ulja valja propr`iti ljute papri~ice. Onda se ohlade, posole, zaspu vezom seckanog lista per{una, ceckanom glavicom belog luka, jo{ samo malo za~ine sir}etom... eto!

[ampi(nj)onski paradajz
[ampinjoni – 500 gr; paradajz – 500 gr; pra{ka {unka – 100 gr; ulje; so; origan; majoran; timijan; ruzmarin; bosiljak; maj~ina du{ica

Ve} iz naslova ~italac }e lako naslutiti o ~emu je re~. Dakle, {ampinjone i to one najkrupnije valja odvojiti od no`ice i kapice, pa kapice o~istiti i blan{irati u zakiseljenoj Slatka salata od paradajza vodi. Glavni posao, me|utim, tek sledi. Paradajz – 300 gr; kisele jabuke – 300 gr; Pola kilograma paradajza jabu~ara treba olju{titi, pa slatka pavlaka – 2 dl; majonez – 100 gr; per{unov list; {e}er iseckati na sitne komade. Posoli se, pa s mediteranskim za~inima, na malo zejtina, upr`i tako da mo`e vilju{kom da Najbolji primer slaganja kiselog i slatkog: salate {to ne se zahvati. Mediteranski za~ini: origan, majoran, timijan, mora da bude samo salata ve} prilog uz kakvu {niclu; lagana ruzmarin, bosiljak, maj~ina du{ica. ve~era; osve`avaju}a u`ina. Sitno se isecka jo{ stotinak grama pra{ke {unke, pa kad je Od majoneza i slatke pavlake umuti se dresing sa paradajz postao onako gust, u njega se ume{a i {unka. ka{i~icom {e}era. Ohladi se, pa ovom masom pune kapice od pe~uraka.

Najbolje od majke prirode

Posetite na{ novootvoreni objekat. Uvek sve`e meso; tele}e, june}e, jagnje}e, pile}e; mesne prera|evine doma}e proizvodnje: mle~ni proizvodi: sjeni~ki sir, kajmak, paprika u pavlaci

Vojvode Stepe 264

tel 011 2461 023
3

Pile u paradajzu
Paradajz – 1 kg; pile – 1 kom; jaja – 4 kom; puter – 125 gr; senf – 1 ka{ika; limun; so; biber

Ljutenica
Ljuta paprika – 500 gr; paradajz – 500 gr; praziluk – 500 gr; beli luk – 2 glavice; celerov i per{unov list – 1 veza; zeleni biber, so; ulje

[to se kuvanja pileta, odnosno spremanja supe ti~e, o tome drugom prilikom. Sada pretpostavljamo da ve} imamo skuvano pile. Dakle, meso se skine s kostiju, pa zajedno s ~etiri tvrdo kuvana jaja protera kroz ma{inu za mlevenje mesa. U pogodnoj ~iniji se mala paklica putera ume{a s dve ka{ike mlake supe, ka{ikom jakog di`onskog senfa, sokom od jednog limuna, malo soli i mlevenim belim biberom. Po ukusu. U to se ubace mleveno meso i jaja, pa sve dobro prome{a. Kilogramu paradajza, ne prevelikih, skinu se kape, sa~uvaju nego {ta, izdube se, malo posole, pa naglava~ke okrenu i stave na ~istu krpu da se dobro ocede. Naravno, napune se onim nadevom, poklope, pa poslu`e.

Ne treba se izlagati tro{ku puta u Afriku, da sadimo papriku. ‘’Znate ona `uta, fina ali ljuta’’ raste i kod nas. Dakle, to je paprika najbolja za ljutenicu: ne prevelika kao papri~ica {to mora da se lomi, niti premala kao feferonka {to se onda u tanjiru lovi. Oko pola kile re~ene paprike valja oprati, skratiti im dr{kice, pa na vrelom zejtinu, sve uz me{anje, posoliti i propr`iti ali paziti da ne pregore. Re{etkastom ka{ikom izvade se iz zejtina, pa pore|aju u dublju ~iniju. O~iste se jo{ i dve glavice belog luka, pa ovaj, onako u ~enovima, propr`i u zejtinu gde su se i papri~ice znojile, zajedno sa desetak zrna zelenog bibera, ali svega nekoliko minuta.

Onamo se olju{ti pola kilograma paradajza, {to se isecka na kockice. Ove se ubace me|u beli luk i biber, {to se sve zajedno, uz me{anje, dinsta dok vi{ak vode ne ispari, a paradajz postane gust kao pire. Pola veze celerovog lista i isto toliko per{unovog opere se, pa ise~e krupno, ume{a sa ukuvanim padajzom i sve vrati na vatru jo{ desetak minuta. Tek da li{}e {ljone, ali ostane sve`e i mirisno. Ovim sosom preliju se „znate one ljute, fine ali `ute’’ papri~ice, sve dobro ohladi u fri`ideru pa tro{i kao salata, a jo{ bolje kao jelo: preliv za kakav omlet ili pohovane pe~urke, ili, {to da ne, pariske {nicle. U svim slu~ajevima ne}e smetati boca lepo rashla|enog belog vina.

Pr`eni paradajz
Paradajz – 1 kg; ulje; so; biber

Ovo nije jelo. To je prilog uz jelo: bareno meso, {nicle, mo`e i testeninu. Dakle, parajz srednje veli~ine se opere, pa popreko ise~e na polutke. Posoli se i pobiberi. Na dosta vrelog ulja pr`i se prvo otvorima nagore, a onda (kada ko`urica po~ne da se odvaja) samo nekoliko minuta propr`i i s druge strane.

Peperonata
Paprika – 1 kg; paradajz – 1 kg; beli luk – 1 glavica; origan; vegeta; ke~ap; bosiljak; ruzmarin; ulje; so

Paradajz-~orbica
Paradajz – 1 kg; crni luk – 1 glavica; pirina~ – 1 {oljica; celerov list – 1 veza; ulje; {e}er; so; biber

Najjednostavnija ~orba na svetu. Dakle, mu{ka ~orba. Najte`e je olju{titi paradajz, a ni to nije problem ako se potopi u vrelu vodu. Sada ga jo{ samo valja iseckati na sitne kockice. Kome je i to previ{e, kupi litar |usa od paradajza. Eto. Luk se sitno isecka, pa propr`i na malo zejtina. Kad je porumeneo, doda se ka{ika bra{na, pa sve jo{ malo, uz me{anje, propr`i i ubaci paradajz ili nalije litrom |usa. Posoli se kako ko voli, zabiberi i doda ka{i~ica {e}era. Kuva se, da vri, petnaestak minuta, ubaci {oljica pirin~a, krupno se~ena veza celerovog lista, pa kuva dok se pirina~ ne skuva.

Ve} iz imena jasno je odakle jelo poti~e. Jo{ samo da pojasnimo na~in spremanja. Oko kilogram paradajza se olju{ti, ise~e na kockice, pa sa malo zejtina kr~ka na laganoj vatri dok se ne zgusne kao pire. Za~ini se samo sa ka{i~icom za~ina od povr}a ({to je poznat pod raznim nazivima: od nekada{nje vegete, preko za~ina C, ponovo do vegete) i pola ka{i~ice origana. Kilogram paprike-{ilje se opere, pa prepolovi ili u~etvori, {to zavisi od veli~ine ploda, i o~isti od peteljki i semenki. Osu{i se i na vrelom zejtinu ispr`i do pola. Jedna glavica belog luka se o~isti, a ~enovi ostave ucelo, gran~ica sve`eg ruzmarina ise~e se na santimetar, pa sve ovo nehajno nabaca na paprike, preko sve zalije sosom od paradajza, jo{ za~ini sa malo ke~apa, posoli mrvljenim, tako|e sve`im, bosiljkom, poklopi, vatra smanji na najmanje, dinstucka petnaestak minuta, ringla isklju~i i sve ostavi da se samo od sebe, polagano, ohladi po `elji doma}ina.

Pire-~orba
Paradajz – 1 kg; {argarepa – 1 kom; kisele jabuke – 2 kom; crni luk – 1 glavica; per{unov list – 1 veza; kocka za supu – 1 kom; biber; so; ulje; dvopek ili prepe~eni hleb

Paprike s paprikama
Paprike-{ilje – 1 kg; sremski sir – 500 gr; ajvar – 200 gr; crni luk – 1 glavica; suva ljuta papri~ica – 2 komada; ulje; so

Za ovu krem ~orbu valja imati blender. Mo`e i da se pasira kroz sito, ali ovaj prvi na~in je daleko lagodniji. Elem, na malo ulja valja propr`iti glavicu crnog luka dok ne zacakli, a za to vreme paradajz potopiti u vrelu vodu i olju{titi ga. Olju{ti se i {argarepa, jabuke. Sve se isecka na kockice, pa pridru`i luku i nalije litrom supe iz kockice (ili bujonom od kostiju). Sve se kuva oko pola sata, pa blenderom pretvori u pire, posoli i pobiberi po ukusu. Skloni se s vatre i zapra{i vezom sitno seckanog per{unovog lista. Slu`i se sa prepe~enim hlebom ili dvopekom iscepkanim na sitne komadi}e.
4

Dosta je onih koji vole da filuju sve`e paprike. Evo jednog na~ina: Paprike-{ilje (ali crvene) valja oprati, o~istiti od peteljki, a onamo napraviti nadev od pola kila sremskog sira. Valja imati i, ako ne doma}eg onda kupovnog ajvara; u sezoni se mogu standardno ispe}i dve crvene paprike-{ilje, {to se, nego {ta, o~iste i sitno iseckaju. Jo{ i dve, obavezno suve, otrovno ljute papri~ice. One se prepeku na plotni, toliko da po~nu da ispu{taju ljut miris ali da se ne prepeku, ~itaj ugljeni{u. Sitno se jo{ isecka glavica crnog luka, kao {to se i suva paprika izmrvi, pa sve dobro pome{a. Ako sir nije punomasan, valja mu dodati i malo zejtina, ako nije dovoljno slan – soli.
5

za onu meru. Da se ne zgrudvaju toliko da sve postane tvrdo, ali ni da budu previ{e retki (kao {to je takozvana slinava Crni luk – 500 gr; paprika – 500 gr; paradajz – 500 gr; kajgana). {e}er; so; ulje. Mesnata slanina – 100 gr Naravno, na vreme je pripremljena boca lepo rashla|ene ru`ice od koje doti~nim damama obrazi dobijaju onu Pravi be}ari u onim retkim trenucima kada su ostajali bez zanosnu boju, pa dalje... `enskog, doma}inskog uto~i{ta, sebi su spremali jelo. Ovako: Pola kilograma luka se posoli i prodinsta na zejtinu dok Zape~eni paradajz ne smek{a. Onda se doda jo{ i isto toliko paprike, o~i{}ene i ise~ene na kolutove. Kada je i paprika smek{ala, ubaci se i pola kile paradajza, olju{tenog i ise~enog na kockice. Dinsta Paradajz – 1,5 kg; puter – 125 gr; crni luk – 250 gr; se jo{ dok se sve ne zgusne, a na kraju ubaci i ravna ka{i~ica feta-sir – 250 gr; sir mocarela – 100 gr; jaja – 2 kom; {e}era i soli po ukusu. Neki vole da sve jo{ za~ine seckanim per{unov list – 1 veza; kisela pavlaka – 1 dl; biber; so listom celera i per{una. Pre svega valja nabaviti ~vrst paradajz srednje veli~ine. U Sremu, me|utim, gde smatraju da jelo bez mesa i nije jelo, be}ari svoju |akoniju prave tako {to prvo propr`e stoti- [est-sedam komada u kilo i po. Odse~e im se vrh (kapica), nak grama mesnate slanine, a tek onda postupaju po sredina izdubi i ostavi na stranu (treba}e za preliv) a paradajz posoli i okrene naglava~ke da vi{ak vode iscuri. prethodnom: luk, paprika, paradajz... Crni luk se sitno isecka, na polovinu pripremljenog putera propr`i da zacakli, a ne porumeni, onda ubaci meso iz paradajza, pa sve uz me{anje kuva dok se ne zgusne toliko Be}arski satara{ da mo`e da se zahvati vilju{kom. Ostavi se na stranu. Od mrvljenog feta-sira, veze sitno seckanog per{unovog Crni luk – 500 gr; paprika – 500 gr; lista i jaja napravi se masa za nadevanje. Pobiberi se po paradajz – 500 gr; jaja – 3 kom; {e}er; so; ulje ukusu. Ovom masom pune se paradajzi {to se jo{ samo zamasti komadi}em putera i par~etom `utog sira (trapist, Bivalo je slu~ajova ({to re~e Bala{evi}) kada su se uloge ementaler, mocarela), pa poklopi kapicama i uturi u rernu menjale, pa su be}ari gostili dame, a onda, {to je sasvim na srednju temperaturu (175 stepeni najvi{e) jer paradajz razumljivo, pripremali svoj specijalitet posebno rasko{no. nikako ne sme da se raspadne. Dakle, paprika{ na obi~an ili sremski na~in bivao je ve} Preliv se ohladio pa mo`e da se pome{a s kiselom zgotovljen, i samo je ~ekao goste i zavr{nicu da se sve ne bi pavlakom, a paradajzi pe~eni pa ih jo{ samo valja zaliti preohladilo. A zavr{nica su ulupana i blago ume{ana tri jajeta livom i ukrasiti per{unovim listom.
6

Be}arski paprika{ na dva na~ina

Paprike se napune, poklope paradajzom, re|aju jedna pored druge uvis. Sve se prelije {oljicom vrelog ulja u kojem Paprika – 500 gr; ov~iji sir – 100 gr; je i malo (nikako vi{e od jedne ravne ka{i~ice) bra{na i aleve kajmak – 100 gr; pavlaka – 1 dl; jaja – 2 kom; prezle paprike. Nalije se zatim i vode da sve ogrezne, pa stavi u regularno zagrejanu rernu. Dakle na 225 stepeni. Ko bi na brzaka da spremi jelo, a u ku}i ima paprika, sira Dok voda ispari, paprike su gotove. (ili), kajmaka, pavlake i jaja, treba jo{ samo da na|e petnaestak minuta slobodnog vremena i eto mu lepog poslu`enja. Stotinak grama sira (jakog ov~ijeg ili me{anog), isto toPaprike s povr}em liko kajmaka, pola {olje pavlake i dva jajeta dobro se ume{aju, pa obazrivo zgusnu prezlama. Ovim filom se pune sve`e o~i{}ene paprike-{ilje koje se Paprike babure – 2 kg; crni luk – 1 glavica; potom ispeku u rerni na regularnih 225 stepeni dok ne me{ana zelen ({argarepa, per{un, pa{kanat, celer) – 500 gr; kupus – 300 gr; paradajz – 750 gr; beli luk – 1 glavica; smek{aju tako da im se bez muke mo`e skidati ko`ica.
per{unov list – 1 veza; ulje; so

Instant paprike

Paprike s pirin~em
Paprike babure – 2 kg; paradajz – 200 gr; praziluk – 500 gr; crni luk – 500 gr; beli luk – 2 ~ena; pirina~ – pola {olje; per{unov list – 1 veza; biber; so; ulje; bra{no; aleva paprika

Ovo posno jelo valja toplo, nekima je kao predjelo lep{e hladno. Dakle, bolje je spremiti ve}u koli~inu jer joj u fri`ideru ni{ta ne}e nedostajati nekoliko dana. Recimo da je desetak paprika babura (ili somborki, ko voli ljuto), onda valja imati i dva struka praziluka, dve ve}e glavice crnog luka, dva ~ena belog, pola {olje pirin~a, vezu per{unovog lista, dva-tri paradajza za poklapanje, soli, ulja i bibera. Luk i praziluk sitno se iseckaju, posole i prodinstaju dok ne po~nu da `ute. Doda se ono pola {olje pirin~a i tri puta vi{e vode, pa kad je pirina~ upio svu vodu, za~ini se seckanim belim lukom i biberom, posoli po ukusu.

Pun naziv ovog recepta trebalo bi da glasi: pe~ene paprike punjene me{anim povr}em u sosu od paradajza. Mnogo duga~ko, ali ukusno. I jeftino. Pre svega paprike valja oprati i standardno olju{titi za punjenje, pa ostaviti da sa~ekaju nadev. Crni luk se olju{ti i isecka sitno, pa na laganoj vatri, s malo ulja propr`i do rumene boje. Pripremi se i ostalo povr}e: korenje se olju{ti i isecka na sitne kocke, a kupus na rezance, kao za salatu. Sve ovo se pridru`i luku, pa uz me{anje dinsta dok ne {ljone. Onamo se pripremi sos: paradajz se olju{ti, isecka na kockice, pa uz me{anje na laganoj vatri ukuva dok se malo ne zgusne. Da ostane te~no. Ubaci se sitno seckana glavica luka i iseckano pola veze per{unovog lista. Paprike se napune povr}em, posla`u u nauljenu vatrostalnu posudu, zaliju paradajz sosom, pa pripuste rerni na 225 stepeni, ne du`e od pola sata. Pred slu`enje sve se jo{ samo zaspe onom polovinom veze sitno seckanog lista per{una.
7

Omlet iz rerne
Paradajz – 1 kg; krompir – 500 gr; crni luk – 1 glavica; jaja – 5 kom; prezle – 1 ka{ika; per{unov list – 1 veza; ulje; so

Paradajz se prvo potopi u vrelu vodu, olju{ti i ise~e na kockice; krompir tako|e olju{ti i ise~e na kockice; crni luk se isecka sitno. Na malo ulja prvo se luk prodinsta (uz me{anje) dok ne zacakli, onda doda krompir (i dalje me{aju}i) {to se pr`i dok ne porumeni, na kraju sve zalije paradajzom {to se kr~ka dok se ne zgusne. Onamo se umute posoljena jaja sa ka{ikom prezli i seckanom vezom per{unovog lista, pripremi se vatrostalna posuda u koju se ulije dinstani paradajz sa krompirom, zalije jajima, pa uturi u rernu, na standardnih 225 stepeni i pe~e dok sve ne dobije boju starog zlata.

Omlet s pe~urkama (iz rerne)
Paradajz – 1 kg; pe~urke – 200 gr; crni luk – 1 glavica; parmezan – 200 gr; prezle – 3 ka{ike; mleko – 1 dl; jaja – 4 kom; ulje; so; biber

Sada fil: dve glavice crnog luka treba sitno iseckati, posoliti i izdinstati do svetlo`ute boje. U to se ubaci i na kockice iseckana veza zeleni i manji koren celera. Kad je povr}e smek{alo, doda se jo{ mleveno june}e meso, pa sve dinsta dok vi{ak vode ne upari. Skloni se s vatre, pobiberi, i po potrebi dosoli. U drugom sudu se {oljica pirin~a obari u tri {oljice posoljene vode. Kad je voda uvrila, i pirina~ je gotov, pa se skloni s vatre i ohladi. Hladno je ve} i meso, pa se mo`e pome{ati s pirin~em i jajima, dva do tri komada. Napravi se jo{ i smesa za zatvaranje: jedno jaje, {olja kisele pavlake i veza per{una, iseckanog toliko sitno kao da je samleven, umuti se mikserom. Oce|eni paradajzi se pore|aju u kakav nauljen |uve~ ili vatrostalnu posudu, naravno da im bude tesno, napune filom, zaliju smesom za zatvaranje, sa strane ubace listovi per{una koji je preostao, zadihtiju aluminijumskom folijom. Sve se pe~e u rerni na 200 stepeni, oko 45 minuta. Folija se skine, rerna pusti na ja~e – oko 250 stepeni – pa samo jo{ malo zape~e sve paze}i da ne pregori.

Punjene paprike
Paprike babure – 2 kg; mlevena junetina – 300 gr; crni luk – 2 glavice; me{ana zelen ({argarepa, pa{kanat, per{un, celer) – 500 gr; pirina~ – 1 {oljica; jaja – 2 kom; biber; so; ulje; paradajz – 500 gr; list celera – 1 veza

Pe~urke se operu, iseckaju na sitne komadi}e, pa probare u klju~aloj vodi. Za to vreme glavica luka se sitno isecka, pa na ulju propr`i dok ne zacakli. Posoli se, pobiberi po ukusu, pa ubace pe~urke i sve jo{ malo prodinsta. Skloni se s vatre. Onamo se pripremi |uve~ ili vatrostalna posuda. Naulji se, pore|a paradajz ise~en na kolutove, sve zapra{i prezlama, pa zalije pe~urkama. Tako dok se ne utro{i sav materijal. Onamo se jaja umute s vinskom ~a{om mleka i 150 grama parmezana. Zalije se, odozgo zaspe preostalim sirom i zape~e na umerenoj temperaturi (175 stepeni).

Evo jo{ jednog (mrsnog) na~ina da se pripreme pe~ene paprike. Prvo fil, kao {to je poznato: dve glavice crnog luka treba sitno iseckati, posoliti i izdinstati do svetlo`ute boje. U to se ubaci i na kockice iseckana veza zeleni i manji koren celera. Kad je povr}e smek{alo, doda se jo{ mleveno june}e meso, pa sve dinsta dok vi{ak vode ne upari. Skloni se s vatre, pobiberi, i po potrebi dosoli. U drugom sudu se {oljica pirin~a obari u tri {oljice posoljene Punjeni paradajz vode. Kad je voda uvrila, i pirina~ je gotov, pa se skloni s vatre i ohladi. Hladno je ve} i meso, pa se mo`e pome{ati s pirin~em Paradajz – 2 kg; mlevena junetina – 300 gr; crni luk – 2 glavice; i jajima, dva do tri komada. me{ana zelen ({argarepa, pa{kanat, per{un, celer) – 500 gr; Paprikama se skinu peteljke, pore|aju u kakav nauljen pirina~ – 1 {oljica; jaja – 3 kom; kisela pavlaka – 2 dl; |uve~ ili vatrostalnu posudu, naravno da im bude tesno, nalist per{una – 1 veza; biber; so; ulje pune filom, pa samo zatvore kapicama od paradajza, a sa strane ubace celi listovi celera i srce od paradajza. Sve se doParadajz (manji plodovi) za punjenje mora da se priprema bro zadihtuje aluminijumskom folijom, pa pe~e u rerni na detaljnije: skinu se kape, izdube, unutra se posole, pa na 200 stepeni, oko 45 minuta. Folija se skine, rerna pusti na kakvoj suvoj i ~istoj krpi ostave okrenuti naglava~ke ~itav sat ja~e – oko 250 stepeni – pa samo jo{ malo zape~e sve paze}i da se dobro ocede. Tek tad su spremni za nadevanje. da ne zagori.

Kuvanje za po~etnike Mike Dajmaka
Sto jedno jelo (+ gurmanski bonus) za sve uzraste, sva~iji d`ep, sva godi{nja doba, sve ukuse... Poru~ite odmah: 150 din (+ PTT) telefon: 065/26 25 035; E-mail: malikuvar@sezampro.rs
8

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->