Curriculum Vitae Date biografice

:

• •

Data şi locul naşterii: 09.12.1949, Craiova; Stare civilă: căsătorit, 2 copii.

Studii şi specializări:

• • •

1973 - medic; 1978 - medic specialist; 1989 - doctor în ştiin e medicale.

Activitate profesională:

• • • • •

1973 - 1975 - medic de Circă sanitară Ioneşti, Turceni - Gorj; 1975 - 1978 - Facultatea de specializare, Bucureşti; 1978 - 1980 - Spital jude ean Târgu Jiu; 1980 - 1990 - asistent universitar UMF Carol Davila, Bucureşti; din 1990 - director al Spitalului clinic de urgen ă "Sfântul Ioan" - Bucureşti, şef clinică nefrologie Spital Sf. Ioan, şef catedră nefrologie UMF Carol Davila.

Func ii, activită i într-un partid politic:

• •

1997 - 2000 - membru PN -CD; 2003 - PRM, membru în Comitetul Director al PRM.

Func ii, activită i într-o organiza ie din administra ia publică centrală sau locală:

• • • •

din 1990 - director general, Spitalul clinic de urgen ă Sfântul Ioan, Bucureşti; 1997 - director, Direc ia Sanitară Bucureşti; 1998 - 1999 - secretar de stat, Ministerul Sănătă ii; 1999 - 2000 - preşedinte CNAS.

Func ii, activită i în alte organiza ii na ionale:

din 2004 - secretar general, Colegiul Medicilor Bucureşti.

Activitate civică:

• •

membru al Uniunii Scriitorilor; colaborator-producător Radio România Actualită i.

Distinc ii. 14 tratate de boli renale. Ministerul Sănătă ii. decora ii: • Meritul Sanitar. 130 comunicări ştiin ifice. Alte activită i: • preşedinte Comisie nefrologie-dializă. 2 romane (unul tradus în franceză de Helene Astalos). în foruri academice: • • • • • • • rubrică săptămânală "Cotidianul". 10 coautor tratate boli renale. 2 plachete de versuri.Activitate publicistică. ştiin ifică. rubrică săptămânală "Flacăra lui Adrian Păunescu". .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful