You are on page 1of 3

KIS ÁZSIA - NAPPAL - LUCULLUS BT ELŐTT 2070.

Egy szenátusi futár érkezik a napsütötte Kis-Ázsiába, a győztes római hadvezér, Lucius
Licinius Lucullus táborába. A hadvezér éppen a tisztjeivel ünnepli a Birodalom győzelmét,
amelyet a hosszú ideje halálos veszélyt jelentő Mithridatész pontuszi és Tigranész arméniai
uralkodó felett aratott. Mindenki tiszteli, a nép imádja, akár egyeduralomra is törhetne. A futár
átadja a Szenátus levelét. Lucullus elsápad: Róma gyakorlatilag megfosztotta hatalmától.
Lucullus dühösen tér vissza Rómába, ahol a hadjáratok átláthatatlan eseményeihez képest is
gyors, forgatagos, kaotikus világ várja. A politikai érdekek percről percre változnak, barátok
ellenséggé, ellenségek baráttá válnak, és a hatalmon maradás tétjei olyan magasra nőttek,
hogy egész dinasztiák áldozatául válhatnak egy-egy ambíciónak. A birodalom közben nő, a
világ tágul, és a mindennapok egyre véresebb küzdelmek csataterévé válnak.
Ezt szemlélve Lucullus az asztalra csap, és úgy dönt, hogy többet nem törődik a karnevállal.
Belekezd végtelen lakomáiba. Az ismert világ valamennyi pontjáról magához rendeli a
legkiválóbb ételeket és szakácsokat. Barátai, és ellenségei folyamatosan megfordulnak nála,
és miközben őket belülről emészteti a napi ármánykodás, addig az egykor karakán hadvezér a
világot emésztgeti magában.
Lucullus lassan elhízik, ráncai kisimulnak, és boldogan fogyasztja a világ minden javát, míg
az istenek magukhoz nem szólítják.
BUDAPEST - ESTE - LUCULLUS BT 0.
Néhány ember a világ különböző tájairól bevágtat a sötét nyolcadik kerületbe, a China
Lanzhou étterembe. Kevesen ismerik egymást, és csak egy dolgot tudnak - rohanó,
átláthatatlan, bonyolult mindennapjaik végén akkora vacsora elé néznek, amelyen még soha
az életben nem vettek részt. Mind nagyétkűek, foglalkozásukat tekintve gasztronómiai
szakértők, újságírók, cégvezetők, kommunikációs szakemberek, és művészek. Az étterem
tulajdonosai nekikezdenek a támadásnak, és hosszú órákon keresztül hordják és hordják az
ételeket a már amúgy is roskadásig rakott asztalokra. A társaság szorgalmasan pusztítja az
ellenséget, és a harminchatodik fogás után elégedetten sóhajtozva dől hátra - valami új dolog
vette kezdetét - 2003. decemberében megalakult a Lucullus Baráti Társaság.
Társaságunk 2005. májusától egyesületi formában működik, és mára Magyarország
legnagyobb gasztronómiai egyesületévé nőtte ki magát. A Társaság tagjai között
megtalálhatók gasztronómiai szakértők, szakácsok, étteremtulajdonosok, újságírók,
cégvezetők, kommunikációs szakemberek, művészek és sok más szakmát űző emberek, akik
magukévá tették a Lucullus BT szellemiségét.

A LUCULLUS BT CÉLJAI

A Lucullus BT szerepet vállalt, hogy az étkezési kultúrák leghitelesebb képviselőit, éttermeit


felkutassa és tapasztalatait az érdeklődőkkel megossza. Ugyanígy fontosnak tartjuk a
hagyományok megőrzését, és a tradicionális konyhák megismertetését, hiszen így
közvetlenebb kapcsolatot alakíthatunk ki múltunkkal és ezáltal a jelenünkkel is.

A Lucullus BT Alapszabályában megfogalmazott célkitűzések:


 Elősegíteni az egészséges, sokszínű étkezési kultúra kialakulását és fejlesztését
Magyarországon;
 Feltérképezni, ápolni a történelmi magyar étkezési és konyhaművészeti
hagyományokat, és megismertetni ezeket a hazai és nemzetközi közvéleménnyel;
 Feltérképezni, megismerni és megismertetni a világ étkezési hagyományait és
konyhaművészeteit a szélesebb magyar közvéleménnyel;
 Megismerni és megismertetni az egyes étkezési szokások, ételek, konyhaművészeti
irányzatok egészségügyi hatásmechanizmusait;
 A magyarországi étkezési, étkeztetési szokásokban és lehetőségekben fennálló
visszásságok felmérése, ezek javítása;
 A fenti célok elérése érdekében információs fórumok kialakítása, rendezvények
szervezése, tájékoztatási programok menedzselése, hazai és nemzetközi kapcsolatok
ápolása és fejlesztése, kutatási tevékenység kifejtése
A LUCULLUS BT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

A Lucullus BT döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely 19+1 Alapító Tagból áll.


A Lucullus BT végrehajtó szerve az Elnökség.

LUCULLUS BT TAGSÁG
Közhírré tesszük, hogy a Lucullus Baráti Társaság lehetőséget biztosít a különösképpen
elkötelezett evőemberek, étekélvezők, gasztrotudósok, műkedvelők, egyéb jó étvágyú
embertársaink, valamint éttermek/más jogi személyek számára, hogy vacsoráinkon és egyéb
rendezvényeinken Egyesületünk TAGJAKÉNT vegyenek részt. Az, aki felvételt nyer a
LUCULLUS Baráti Társaságba, a következő kegyekben részesül:
 Hírlevelünkön keresztül folyamatosan értesül soron következő kalandjainkról;
 Részt vehet izgalmas, különleges, nagybecsű evőemberek által kalauzolt
kalandjainkon, a TAGOKAT megillető kedvezményes áron;
 Szert tesz a LUCULLUS BT tagkártyára, amely feljogosítja arra, hogy a
LUCULLUS BT emblémájával ellátott éttermekben kedvezményesen étkezzen a
tagsága időszakán belül, amennyiszer csak jónak látja.
HOGYAN LEHET FELVÉTELT NYERNI A LUCULLUS BARÁTI TÁRSASÁGBA?
Írásos tagfelvételi kérelmet kell benyújtani, amelyben a Leendő Tag röviden bemutatkozik, és
ismerteti indokait, hogy miért is szeretne a Társaságunk tagja lenni. Ezt a kérelmet
"Tagfelvételi Kérelem" címen, e-mailen kell eljuttatni az elnokseg@lucullusbt.hu címre.
A Közgyűlés dönt az illető TAGGÁ válásáról, ami pozitív döntés esetén az éves tagdíj, azaz
11.000 forint befizetését követően lép érvénybe.
A LUCULLUS BT számlaszáma: CIB BANK, 10700378-18412200-51100005.
KÖTELEZETTSÉGEK
Minden Tag kötelessége, hogy tevékenyen részt vegyen az Egyesület munkájában és a legjobb
tudásával segítse közös céljaink megvalósulását, amelyek a következők:
 Elősegíteni az egészséges, sokszínű étkezési kultúra kialakulását és fejlesztését
Magyarországon;
 Feltérképezni, ápolni a történelmi magyar étkezési és konyhaművészeti
hagyományokat, és megismertetni ezeket a hazai és nemzetközi közvéleménnyel;
 Feltérképezni, megismerni és megismertetni a világ étkezési hagyományait és
konyhaművészeteit a szélesebb magyar közvéleménnyel;
 Megismerni és megismertetni az egyes étkezési szokások, ételek, konyhaművészeti
irányzatok egészségügyi hatásmechanizmusait;
 A magyarországi étkezési, étkeztetési szokásokban és lehetőségekben fennálló
visszásságok felmérése, ezek javítása;
 A fenti célok elérése érdekében információs fórumok kialakítása, rendezvények
szervezése, tájékoztatási programok menedzselése, hazai és nemzetközi kapcsolatok
ápolása és fejlesztése, kutatási tevékenység kifejtése

LUCULLUS BT EGYESÜLET ELÉRHETŐSÉGEK

E-mail: elnokseg@lucullusbt.hu
Telefon: +36 20 240 8530
Levelezési cím, székhely: 1138-Budapest, Berettyó u. 7. 1/1.
Internet: www.lucullusbt.hu