KIS ÁZSIA - NAPPAL - LUCULLUS BT ELŐTT 2070.

Egy szenátusi futár érkezik a napsütötte Kis-Ázsiába, a győztes római hadvezér, Lucius Licinius Lucullus táborába. A hadvezér éppen a tisztjeivel ünnepli a Birodalom győzelmét, amelyet a hosszú ideje halálos veszélyt jelentő Mithridatész pontuszi és Tigranész arméniai uralkodó felett aratott. Mindenki tiszteli, a nép imádja, akár egyeduralomra is törhetne. A futár átadja a Szenátus levelét. Lucullus elsápad: Róma gyakorlatilag megfosztotta hatalmától. Lucullus dühösen tér vissza Rómába, ahol a hadjáratok átláthatatlan eseményeihez képest is gyors, forgatagos, kaotikus világ várja. A politikai érdekek percről percre változnak, barátok ellenséggé, ellenségek baráttá válnak, és a hatalmon maradás tétjei olyan magasra nőttek, hogy egész dinasztiák áldozatául válhatnak egy-egy ambíciónak. A birodalom közben nő, a világ tágul, és a mindennapok egyre véresebb küzdelmek csataterévé válnak. Ezt szemlélve Lucullus az asztalra csap, és úgy dönt, hogy többet nem törődik a karnevállal. Belekezd végtelen lakomáiba. Az ismert világ valamennyi pontjáról magához rendeli a legkiválóbb ételeket és szakácsokat. Barátai, és ellenségei folyamatosan megfordulnak nála, és miközben őket belülről emészteti a napi ármánykodás, addig az egykor karakán hadvezér a világot emésztgeti magában. Lucullus lassan elhízik, ráncai kisimulnak, és boldogan fogyasztja a világ minden javát, míg az istenek magukhoz nem szólítják. BUDAPEST - ESTE - LUCULLUS BT 0. Néhány ember a világ különböző tájairól bevágtat a sötét nyolcadik kerületbe, a China Lanzhou étterembe. Kevesen ismerik egymást, és csak egy dolgot tudnak - rohanó, átláthatatlan, bonyolult mindennapjaik végén akkora vacsora elé néznek, amelyen még soha az életben nem vettek részt. Mind nagyétkűek, foglalkozásukat tekintve gasztronómiai szakértők, újságírók, cégvezetők, kommunikációs szakemberek, és művészek. Az étterem tulajdonosai nekikezdenek a támadásnak, és hosszú órákon keresztül hordják és hordják az ételeket a már amúgy is roskadásig rakott asztalokra. A társaság szorgalmasan pusztítja az ellenséget, és a harminchatodik fogás után elégedetten sóhajtozva dől hátra - valami új dolog vette kezdetét - 2003. decemberében megalakult a Lucullus Baráti Társaság. Társaságunk 2005. májusától egyesületi formában működik, és mára Magyarország legnagyobb gasztronómiai egyesületévé nőtte ki magát. A Társaság tagjai között megtalálhatók gasztronómiai szakértők, szakácsok, étteremtulajdonosok, újságírók, cégvezetők, kommunikációs szakemberek, művészek és sok más szakmát űző emberek, akik magukévá tették a Lucullus BT szellemiségét. A LUCULLUS BT CÉLJAI A Lucullus BT szerepet vállalt, hogy az étkezési kultúrák leghitelesebb képviselőit, éttermeit felkutassa és tapasztalatait az érdeklődőkkel megossza. Ugyanígy fontosnak tartjuk a hagyományok megőrzését, és a tradicionális konyhák megismertetését, hiszen így közvetlenebb kapcsolatot alakíthatunk ki múltunkkal és ezáltal a jelenünkkel is. A Lucullus BT Alapszabályában megfogalmazott célkitűzések: Elősegíteni az egészséges, sokszínű étkezési kultúra kialakulását és fejlesztését Magyarországon;  Feltérképezni, ápolni a történelmi magyar étkezési és konyhaművészeti hagyományokat, és megismertetni ezeket a hazai és nemzetközi közvéleménnyel;

Feltérképezni, megismerni és megismertetni a világ étkezési hagyományait és konyhaművészeteit a szélesebb magyar közvéleménnyel;  Megismerni és megismertetni az egyes étkezési szokások, ételek, konyhaművészeti irányzatok egészségügyi hatásmechanizmusait;  A magyarországi étkezési, étkeztetési szokásokban és lehetőségekben fennálló visszásságok felmérése, ezek javítása;  A fenti célok elérése érdekében információs fórumok kialakítása, rendezvények szervezése, tájékoztatási programok menedzselése, hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása és fejlesztése, kutatási tevékenység kifejtése

A LUCULLUS BT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A Lucullus BT döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely 19+1 Alapító Tagból áll. A Lucullus BT végrehajtó szerve az Elnökség. LUCULLUS BT TAGSÁG Közhírré tesszük, hogy a Lucullus Baráti Társaság lehetőséget biztosít a különösképpen elkötelezett evőemberek, étekélvezők, gasztrotudósok, műkedvelők, egyéb jó étvágyú embertársaink, valamint éttermek/más jogi személyek számára, hogy vacsoráinkon és egyéb rendezvényeinken Egyesületünk TAGJAKÉNT vegyenek részt. Az, aki felvételt nyer a LUCULLUS Baráti Társaságba, a következő kegyekben részesül: Hírlevelünkön keresztül folyamatosan értesül soron következő kalandjainkról; Részt vehet izgalmas, különleges, nagybecsű evőemberek által kalauzolt kalandjainkon, a TAGOKAT megillető kedvezményes áron;  Szert tesz a LUCULLUS BT tagkártyára, amely feljogosítja arra, hogy a LUCULLUS BT emblémájával ellátott éttermekben kedvezményesen étkezzen a tagsága időszakán belül, amennyiszer csak jónak látja.
 

HOGYAN LEHET FELVÉTELT NYERNI A LUCULLUS BARÁTI TÁRSASÁGBA? Írásos tagfelvételi kérelmet kell benyújtani, amelyben a Leendő Tag röviden bemutatkozik, és ismerteti indokait, hogy miért is szeretne a Társaságunk tagja lenni. Ezt a kérelmet "Tagfelvételi Kérelem" címen, e-mailen kell eljuttatni az elnokseg@lucullusbt.hu címre. A Közgyűlés dönt az illető TAGGÁ válásáról, ami pozitív döntés esetén az éves tagdíj, azaz 11.000 forint befizetését követően lép érvénybe. A LUCULLUS BT számlaszáma: CIB BANK, 10700378-18412200-51100005. KÖTELEZETTSÉGEK Minden Tag kötelessége, hogy tevékenyen részt vegyen az Egyesület munkájában és a legjobb tudásával segítse közös céljaink megvalósulását, amelyek a következők:
    

Elősegíteni az egészséges, sokszínű étkezési kultúra kialakulását és fejlesztését Magyarországon; Feltérképezni, ápolni a történelmi magyar étkezési és konyhaművészeti hagyományokat, és megismertetni ezeket a hazai és nemzetközi közvéleménnyel; Feltérképezni, megismerni és megismertetni a világ étkezési hagyományait és konyhaművészeteit a szélesebb magyar közvéleménnyel; Megismerni és megismertetni az egyes étkezési szokások, ételek, konyhaművészeti irányzatok egészségügyi hatásmechanizmusait; A magyarországi étkezési, étkeztetési szokásokban és lehetőségekben fennálló visszásságok felmérése, ezek javítása;

A fenti célok elérése érdekében információs fórumok kialakítása, rendezvények szervezése, tájékoztatási programok menedzselése, hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása és fejlesztése, kutatási tevékenység kifejtése

LUCULLUS BT EGYESÜLET ELÉRHETŐSÉGEK E-mail: elnokseg@lucullusbt.hu Telefon: +36 20 240 8530 Levelezési cím, székhely: 1138-Budapest, Berettyó u. 7. 1/1. Internet: www.lucullusbt.hu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful