You are on page 1of 2

Câteva distihuri paradoxiste ale lui Florentin Smarandache

traduse în albaneză de Dritan Kardhashi

1. PASION

E dashurova atë

me urrejtje të çmendur.

2. Iluzion

I varfëri i verbër

të paktën,

ai të shikonte ëndrrën e tij.

3. Ndarje

Kur të lashë ty pas

Unë pashë se faktikisht ishe ti ajo,

që më kishe braktisur mua.

4. Pafytyrësi

Hundçipi i djallit nuk e shikon

gjatësinë e hundës së tij.


5. Indokrinuar

Ata derdhën në kokën e fëmijës,

se ai nuk ka tru.

6. Pervers

Ai betohet,

ai nuk është njeri

për t’u mbështetur.

7. Emocion

Zemra më re kaq fort

sa dhe të pushojë.

8. Moslejim

Inferioriteti i tij kompleks

e bën atë të pretendojë superioritet.