Denumirea operatorului economic Sediul social (adresa).. Punct de lucru (adresa)............................ CUI.....................................… Localitatea/Judet ....................................

Tel/Fax/E-mail Contract cu dezmembrator (nr/data/valabilitate) si cu ce operator (+ datele de identificare ale acestuia) Autorizaţie de mediu (cod CAEN, nr. /data/valabilitate) Certificare ISO - calitate, mediu, securitate operationala

Evidenţa vehiculelor colectate (Tabel nr. 1)
tip Masa anul de fabricaţie Masa medie la Masa vehiculului vehicul/varianta/versi vehiculului din Vehicul complet al vehiculului gol (kg) la recepţie (kg) une CIV (kg)

Nr. crt.

Categoria M1

Categoria N1

Marca vehicul

Tabelul 2 Monitorizarea vehiculelor scoase din uz în România şi exportate / expediate în altă ţară pentru tratarea, va  avea următorul format:

Nr. crt.

Ţara

Date de identificare al operatorului cod  deseu* economic (denumire, adresă)

Total Masa totală a  reutilizare de vehiculelor (părţi de)  nr. VSU exportate exportate vehicule sau expediate pentru fiecare exportate ţară (tone) (tone) (F)

Total reciclare de (părţi de)  vehicule exportate (tone) (F1)

Total valorificare de (părţi de)  vehicule exportate (tone) (F2)

Total eliminare de (părţi de)  vehicule exportate (tone) (F3)

16 01 06 vehicule scoase din uz, care nu conţin lichide sau  alte componente periculoase 16 01 04* vehicule scoase din uz

TOTAL

Vehicul incomplet greutatea lipsa a materialelor de la VSU incomplete (kg) materiale lipsa de la VSU incomplete Nr. ec care a preluat op.12.12.2011 ./data emiterii Stoc VSU la Serie şasiu certificatulu 31. ec care a preluat exportat/expedi VSU in vederea VSU in vederea at în altă ţară în tratarii din România tratarii din altă ţară vederea tratării (date de identificare) (date de identificare) Stoc VSU la 31.2010 i de distrugere VSU predat in România în vederea tratarii in 2011 VSU op.

.........Tabel 1 Nr......................./data/valabilitate)........Denumirea operatorului economic Sediul social (adresa).… Localitatea/Judet .....................Tabel 2 Nr............. CUI............................... nr.calitate....../data) Autorizaţia RAR (nr.. securitate operationala Evidenţa vehiculelor colectate şi tratate . Autorizaţie de mediu (cod CAEN.... crt Materiale de la depoluare şi dezmembrare cod deşeu * Reutilizare (to) (A) Reciclare (to) (B1) Valorificare energetică (to) (C1) Valorificare Eliminare totală (to) Stocuri (to) (to) (E1) (G) (D1= B1+C1) 1 2 Baterii Lichide (excluzând comustibilul) din care: 16 06 01* baterii cu plumb .... Tel/Fax/E-mail Avizul Poliţie (nr...... mediu.. crt.. Categoria M1 Categoria N1 Marca vehicul tip Masa anul de fabricaţie vehicul/varianta/ve vehicului din al vehiculului rsiune CIV (kg) Masa medie la gol (kg) Masa vehicului la recepţie (kg) Materiale provenite de la depoluarea si dezmembrarea VSU .. /data/valabilitate) Certificare ISO .... Punct de lucru (adresa).

2a uleiuri (ulei motor. etc) lichid de răcire lichid de frână lichid sistem aer condiţionat antigel lichid spălare parbrize alte lichide conţinute în VSU cu excepţia combustibilului Filtre de ulei 13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor. iridiu sau platină (cu excepţia 16 08 07) 16 01 17 metale feroase 16 01 18 metale neferoase 16 01 03 anvelope scoase din uz 6 7 Componente metalice Anvelope Componente mari de plastic (bare protecţie. rezervoare lichide) Sticlă 8 16 01 19 materiale plastice 9 16 01 20 sticlă .) 07 la 16 01 11 şi 16 01 13 şi 16 01 14 16 01 16 rezervoare pentru gaz lichefiat 5 Catalizatori 16 08 01 catalizatori uzaţi cu conţinut de aur. transmisie şi de ungere 16 01 13* lichide de frână 14 06 01* clorofluorocarburi. componentele cu perne de protecţie (air bags)) conţinut de mercur (Hg). ulei cutie de viteze. ulei transmisie. HCFC. de transmisie şi de ungere 13 02 06* uleiuri sintetice de motor. filtre de aer etc. argint. plăcuţe de 16 01 21* componente periculoase. 16 01 11* plăcuţe de frână cu conţinut condensatoare cu de azbest PCB/PCT. altele decât cele specificate de la 16 01 frână cu conţinut de azbest. 16 01 10* componente explozive (de ex. rodiu. paladiu. HFC 16 01 14* fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase 2b 2c 2d 2e 2f 2g 3 16 01 07* filtre de ulei 4 16 01 08* componente cu conţinut de mercur Alte materiale de la 16 01 09* componente cu conţinut de depoluare (excluzând PCB combustibilul): air bags. tablou bord. reniu. ulei hidraulic.

4 Date de identificare ale operatorului economic care a predat VSU balotate cod deşeu * (denumire. crt. iar caroseriile sunt predate la shredder se completeaza tabelul urmator Nr.Tabel 3 Date de identificare ale operatorului economic care a preluat VSU balotate (denumire. plastic. de caroserii de la care provine cantitatea predată de VSU balotate Cantitatea de caroserii balotate predată (tone) cod deseu* Nr. care nu conţin lichide sau alte componente periculoase Total Operatorul economic care a preluat VSU balotate va trebui sa confirme nr. Total In cazul in care vehiculele scoase din uz sunt depoluate si dezmembrate partial .) Total 16 01 22 componente fără altă specificaţie 11 In cazul in care vehiculele scoase din uz sunt depoluate si dezmembrate partial . 16 01 06 vehicule scoase din uz. iar caroseriile sunt predate la alt dezmembrator se completeaza tabelul urmator Nr. lemn etc. cauciuc. crt. şi cantitatea de caroserii balotate predate altui dezmembrator .10 Alte materiale provenite de la dezmembrare (scaune. adresa punct de lucru) nr.Tabel 5 . de VSU şi cantitatea preluată si va completa următorul tabel Nr. şi cantitatea de caroserii balotate preluate de la alt dezmembrator  - Tabel nr. adresa punct de lucru) 16 01 06 vehicule scoase din uz. de caroserii de la care Cantitatea de caroserii provine cantitatea preluată  balotate preluată  (recepţionată)de VSU balotate  (tone) Nr. care nu conţin lichide sau alte componente  periculoase nr. şi cantitatea de caroserii balotate predate la shredder .

reciclate. crt.este de fapt raportul care trebuie sa rezulte ca urmare a completării datelor din tabelele enumerate mai sus total reutilizare total reciclare total valorificare total reutilizare si reciclare (X1) total reutilizare si valorificare (X2) W (nr total de VSU trat)= W1 (masa medie la gol)= X1 / W1 % X2 / W1 % . Date de identificare ale shredder-ului care a preluat VSU balotate (denumire. Ţara Date de identificare al operatorului economic cod  deseu* (denumire. de caroserii de la care provine cantitatea predată de VSU balotate Cantitatea de caroserii balotate predată (tone) 16 01 06 vehicule scoase din uz. valorificate (in tone) . adresa punct de lucru) cod deseu* nr. adresă) nr. care nu conţin lichide sau alte componente periculoase Total Tabelul 6 Monitorizarea (partilor) vehiculelor scoase din uz în România şi exportate / expediate în altă ţară pentru tratarea: Total reutilizare de Masa totală a  (părţi de)  vehiculelor exportate vehicule pentru fiecare ţară  exportate (tone) (tone) (F) Total reciclare de (părţi de)  vehicule exportate (tone) (F1) Total valorificare de (părţi de)  vehicule exportate (tone) (F2) Nr.Nr. de caroserii de la care provine cantitatea predată  16 01 06 vehicule scoase din uz. care nu conţin lichide sau  alte componente periculoase 16 01 04* vehicule scoase din uz TOTAL Tabel 7 Monitorizare cantitatii totale de materiale reutilizate. crt.

12. societatea care elimina deseurile (date de identificare) . valorificator.2010 i de distrugere in distrugere numele celui care trateaza op.Vehicul complet Vehicul incomplet greutatea lipsa a materialelor de la VSU incomplete (kg) materiale lipsa de la VSU incomplete VSU preluat de la Nr.2011 reciclator.12./data colectorii de VSU emiterii care emit Stoc VSU la Serie şasiu certificatulu certificat de 31. ec care a predatVSU in vederea tratarii (date de identificare) VSU colectat de operatorul economic care realizeaza tratarea VSU tratat 2011 Stoc VSU 31.

.

.

Total eliminare de (părţi  de) vehicule exportate (tone) (F3) .

Tabel 1 Nr.... mediu......Petru Rares Nr......./data/valabilitate)........ crt Materiale de la depoluare şi dezmembrare cod deşeu * Reutilizare (to) (A) Reciclare (to) (B1) 1 2 Baterii 16 06 01* baterii cu plumb Lichide (excluzând comustibilul) din care: 13 02 05* uleiuri minerale uleiuri (ulei motor.......... nr. de viteze... Evidenţa vehiculelor colectate şi tratate .... ulei transmisie./data) Autorizaţia RAR (nr........... HFC antigel 16 01 14* fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 3 lichid spălare parbrize alte lichide conţinute în VSU cu excepţia combustibilului 16 01 07* filtre de ulei Filtre de ulei .... CUI..… Localitatea/Judet ...Tabel 2 Nr.. transmisie şi de ungere lichid de răcire lichid de frână 16 01 13* lichide de frână 14 06 01* clorofluorocarburi. crt... /data/valabilitate) Certificare ISO ...... securitate operationala Face parte din reteaua producatorilor:………….... Autorizaţie de mediu (cod CAEN....26 Punct de lucru (adresa)...... lichid sistem aer condiţionat HCFC.....calitate....... etc) 13 02 06* uleiuri sintetice de motor............... Tel/Fax/E-mail Avizul Poliţie (nr........ ulei transmisie şi de ungere hidraulic...Str.... ulei cutie de neclorurate de motor..... Categoria M1 Categoria N1 Marca vehicul tip vehicul/varianta/versiu ne Materiale provenite de la depoluarea si dezmembrarea VSU ..............Denumirea operatorului economic Sediul social (adresa)..

iridiu sau platină (cu excepţia 16 08 07) 16 01 17 metale feroase 16 01 18 metale neferoase 16 01 03 anvelope scoase din uz 16 01 19 materiale plastice 16 01 20 sticlă 16 01 22 componente fără altă specificaţie 8 9 10 11 Shredder-ul trebuie sa completeze nr de caroserii si cantitatea de VSU preluate de la dezmembratori pentru a fi introduse la shredder Nr. condensatoare cu PCB/PCT. care nu conţin lichide sau alte componente periculoase Total nr. şi cantitatea de caroserii balotate preluate de shredder . perne de protecţie (air bags)) 16 01 11* plăcuţe de frână cu conţinut de azbest 16 01 21* componente periculoase.Alte materiale de la depoluare (excluzând combustibilul): air bags. crt.) Total 16 08 01 catalizatori uzaţi cu conţinut de aur. argint. cauciuc. rezervoare lichide) Sticlă Alte materiale provenite de la dezmembrare (scaune. paladiu. lemn etc. reniu. rodiu. Tabelul 4 Monitorizarea (partilor) vehiculelor scoase din uz în România şi exportate / expediate în altă ţară pentru tratare: . de caroserii de la care provine cantitatea preluată de VSU balotate Cantitatea de caroserii balotate preluată (tone) Nr. altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 şi 16 01 13 şi 16 01 14 16 01 16 rezervoare pentru gaz lichefiat 4 Catalizatori 5 6 7 Componente metalice Anvelope Componente mari de plastic (bare protecţie. componentele cu conţinut de mercur (Hg). filtre de aer etc. plastic. adresa punct de lucru) 16 01 06 vehicule scoase din uz.Tabel 3 Date de identificare ale dezmembratorului care a cod deseu* predatVSU balotate (denumire.) 16 01 08* componente cu conţinut de mercur 16 01 09* componente cu conţinut de PCB 16 01 10* componente explozive (de ex. tablou bord. plăcuţe de frână cu conţinut de azbest.

cupru.) 19 10 01 deşeuri de fier şi oţel 19 10 02 deşeuri neferoase 19 10 03* fracţii de şpan uşor şi praf conţinând substanţe periculoase 19 10 04 fracţii de şpan uşor şi praf. etc. Materiale de la tocare/mărunţire (shredder) cod  deşeu Reciclare (B2) -tone- Valorificare energetică (C2)-tone- 1 Materiale feroase (oţel) Materiale neferoase (aluminiu. crt. de caroserii de la care provine cantitatea predată  16 01 06 vehicule scoase din uz. Ţara Date de identificare al operatorului economic (denumire. zinc. crt.Tabel 5 Nr.Nr. altele decât cele specificate la 19 10 05* alte fracţii cu conţinut de substanţe periculoase 19 10 06 alte fracţii decât cele specificate la 19 10 05 2 Fracţia uşoară rezultată în urma tocării/mărunţirii 3 Altele 4 5 Total Instalaţie postshredder - Tabel 6 nr. categorii de deşeuri rezultate în  urma separării la instalaţia  postshredder cod deseu  reciclare (tone) valorificare energetică  (tone) metale feroase metale neferoase 19 12 02 metale feroase 19 12 03 metale neferoase . crt. care nu conţin  lichide sau alte componente periculoase 16 01 04* vehicule scoase din uz Total Materiale provenite din tocarea vehiculelor scoase din uz . adresă) cod  deseu* nr. plumb.

crt. textile. altele  decât cele specificate la 19 12 11 19 12 11*  alte deşeuri (inclusiv  amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu  conţinut de substanţe periculoase 19 12 12   alte deşeuri (inclusiv  amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor. reciclate.Tabel 7 Nr.este de fapt raportul care trebuie sa rezulte ca urmare reutilizare total reciclare total valorificare total reutilizare si reciclare (X1) total reutilizare si valorificare (X2) W (nr total de VSU trat)= W1 (masa medie la gol)= X1 / W1 % X2 / W1 % . …… Total Tabel 8 Monitorizare cantitatii totale de materiale reutilizate.  folie.plastic cauciuc sticlă deşeuri organice (lemn. valorificate (in tone) .. poliuretan) 19 12 04   materiale plastice şi de  cauciuc 19 12 04   materiale plastice şi de  cauciuc 19 12 05   sticlă 19 12 11*  alte deşeuri (inclusiv  amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu  conţinut de substanţe periculoase 19 12 12   alte deşeuri (inclusiv  amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor. altele  decât cele specificate la 19 12 11 altele TOTAL Campanii de shredder . Campanii realizate Număr VSU de la care provin caroseriile introduse la shredder Greutatea VSU (caroserii) introduse la shredder (to) Materiale feroase (oţel) (tone) Campania 1 ….

societatea care elimina deseurile (date de identificare) .anul de fabricaţie al vehiculului Masa vehicului din CIV (kg) Masa medie la gol (kg) Masa vehicului la recepţie (kg) Vehicul complet greutatea lipsa a materiale Vehicul materialelo lipsa de la incomplet r de la VSU VSU incomplete incomplete (kg) Serie şasiu Valorificare energetică (to) (C1) Valorificare totală (to) (D1= B1+C1) Eliminare (to) Stocuri (to) (E1) (G) reciclator. valorificator.

fi introduse la shredder .

Total reutilizare Masa totală a  de (părţi de)  vehiculelor vehicule exportate pentru exportate (tone) fiecare ţară (tone) (F) Total reciclare de (părţi de)  vehicule exportate (tone) (F1) Total valorificare de (părţi de)  vehicule exportate (tone) (F2) Total eliminare de (părţi de)  vehicule exportate (tone) (F3) Valorificare totală (D2=B2+C2)tone- Eliminare (E2)-tone- Stocuritone- reciclator. valorificator. soc care elimina deseuri (date de identificare) total valorificare (tone) eliminare (tone) stoc (tone) .

plumb etc) (tone) Fracţia uşoară rezultată în urma tocării mărunţirii (tone) rtul care trebuie sa rezulte ca urmare a .Materiale neferoase (aluminiu. cupru. zinc.

Nr.2010 i de distrugere VSU preluat de la colectorii de VSU care emit certificat de distrugere in numele celui care trateaza op.12./data emiterii Stoc VSU la certificatulu 31.12.2011 . ec care a predatVSU in vederea tratarii (date de identificare) VSU colectat de operatorul VSU tratat economic care 2011 realizeaza tratarea Stoc VSU 31.