P. 1
Viata in Sferele Necunoscute Pamantenilor Vol 2Spit 1_pdf Fill Free

Viata in Sferele Necunoscute Pamantenilor Vol 2Spit 1_pdf Fill Free

|Views: 63|Likes:
Published by despinetta

More info:

Published by: despinetta on Jul 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2014

pdf

text

original

o

..I

Aceastti luerar« s-a matel'ializat din vola lui Dumnezeu prin bunavoin1a d-nei Mariana Gogorici, d-nei Tana Popescu, d-nei Stanescu Ana ,i a d-nei ~na Bagdea

,i

VIATA IN SFERE NECUNOSCUTE . PAMAN'(ENILOR·

Acest volum este continuarea celui intitulat LUMINA CALAUZITOL4.RE~i este un apel facut voua oamenilor pentru intelegerea ~ipatrunderea in ceea ce constituia un mister. El izvora~te din ceea ce reprezinta credinta ca tntr-o zi ne vom tntoarce fala la CEL ATOTPUTERNIC ~i de asemenea ca vom . dori cu sufletele noastre sa ne tntoarcem-la LUMINA din sanul careia am fpst ereap. El tnsuei fiind un izvor de lumina ~i adevar pentru toti aceia ce-o asteapta si-o-doresc. Aceasta lucrare este un ultim apel facut oamenilor pentru tntelegerea faptului eli acolo unde nu exista CREDINTA ~iDUMNEZEU nu exista nimic. Vreme prea multa nu a mai dimas pana ce toate cele ce voi le-ati creat sa se reverse asupra voastra ~i de aceea .acurif cand inca nu este pre a tarziu tncercati si 5

pacatosi,

revizuiti-va cele ce fac parte din viata ee v-ati ~i inlaturati toate cele ce v-au generat atata durere ~i suferinta caci nu uitati totul este ca noi sa dorim SFANTA LUMINA ~i DUMNEZEIESC ajutor ~i ele nu intarzie sa apara. Ridicati ochii spre tnaltul eerului ~i eu toata puterea sufletului vostru strigati-l pe EL si eu smerenie ~i credinta cereti iertare pentru toate faradelegile. Plecati-va genunchii inimii voastre la picioarele LUI si-i Yeti simti caldura izvorata din iubirea nemasurata pentru noi cei aHlt de

creat-e singuri. Incercali

In loc sa va ocupati timpul eu discutii fara rost stati de yorba eu EL ~i spuneti-i toate eele ce va framantii, chiar daea el Ie stie, voi reeunoasteti-va slabiciunea si cereti-i ajutorul. Vorbiti-i ca unui prieten drag ~i ascultati-i sfatul caci el va veni prin eeea ce voi yep simti ca aveti de f!icut. Adevarul si ajutorul nu-I mai cereti oamenilor ci cautati-l in voi caci in fiecare din voi exista DUMNEZEU ~i EL este singurul ce are puterea, de-a ridiea, de-a tndruma, de-a lumina, ... de-a ajuta. Indreptati-va pasii inimii voastre spre adevarata eale, caci ea nu este alta decat eea care reprezinta credinta, EU SUNT

ADEVARUL, CALEA ~I VIATA spune SFANTUL CUV ANT AL DOMNULUI. Nu mai cautati adeviirul tn ceea ce v-ati creat ca fiind real, caci Yeti culege deziluzii ~i va yep ratiici in necunoastere, Faceti un efort ~i eliminati toate eele ce va dauneaza atat de mult trupului ~i sufletului vostru. Nu va mai tncarcati memoria eu lucruri lipsite de important! ~i inutile, lucruri ee nu fac decat sa va stopeze ascensiunea in calea cunoasterii, Incercati ~i pastrati-I pe EL in. gandurile voastre, recunoasteti-l pe EL tn vorbele ~ifaptele voastre, deschideti-i larg poarta sufletului vostru ~i strigati-i SFANTUL NUMB. Fiti mai ingaduitori, mai iertatori, milosi ~i buni cu cei din jurul vostru caci numai asa va puteti curati calea din fiinta voastra pentru a putea primi in dar SFANTA LUMINA, LVMINA ce va aduee ell sine bucurie, ferieire, sanatate ~iimpliniri de tot felul. Incereali ~i canalizati-va gandirea numai ~i numai la modul pozitiv, caci beneficitatea celor ee voi transmiteti se va intoaree eu siguranta tnapoi aducandu-va cele ce voi vadoriti. 7

6

LUMIN.AVIE

Odata cu parasirea celui de-al 8-1eastrat, ei cei atAt de luminosi, intra intr-o existenta eu totul necunoscuta voua eelor ee de pe pamant cautati a afla adevarul despre noi. Aid totul este de 0 lumina ce ochii vostri de carne daca-ar zari-o ar putea orbi cad ea este atat de stralucitoare tncat nici nu aveti un cuvant care sa 0 poata deserie. Aici domneste o liniste ~i 0 pace ce nu pot fi inta.lnite decat in "eel de-al 9-lea cer", Aici totul este iubire, mila, iertare ~iinlelegere, aid locuiesc MarHe Lumini ale lumii ~i tot de aici cei initiati sau eei alesi primesc informatii menite a aduce lumina in ceea ce reprezinta adevarurile vietii. La capatul sederii pe acest strat sau nivel asa cum voi 11mai numiti, ei eei atat de sublimi ~i atat de minunati primesc 0 sfanta misiune trasata de aceasta data de tnsusi
8

iMPARATUL LUMINII sau DOMNUL USUS. Misiunea este grea, dar ei din iubire de TATAL DUMNEZEU si din cunoasterea adevarurilor ce DOMNUL doreste a domni ,i pe pamant se supun ,i astfel incepe eeea ce voi numiti marea ineercare. Cu eli! misiunea este mai grea cu atat ei cei atat de minunati se tncununeaza eu ceea ce, voi numiti lauri ~i astfel ineepe o mare incercare pentru voi dar ,i pentru ei eei at At de Iuminosi, caci deja este yorba de 0 stransa legatura lntre 0 buna intereeptare a semnalelor primite ~i buna tntelegere a eelor ce ei din existenta in care se afli trimit voua pentru a va ajuta in ceea ce v-ati propus a face, dar eu conditia ea totul sa fie luminos, curat si pur. Trimit voua sfinta lumina. ba chiar atunci cand doriti a face un lucru gresit va dau tot felul de semnale menite a va atentiona de greseala, De multe ori Ie primiti §i cautati a le tntelege dar de cele mai multe ori treceti peste ele eu usurinta ~i cautati calea de-a iesi din impas eu totul gresit, greseala ce atrage dupa sine tot felul de suferinte, Dac-ati putea ziri cu oehii vostri de carne cAtefort si cita munca depun ei eei atat de minunati ati ramane
9

pur ~ simplu impietrip vazand ca de fapt voi contribuiti mult prea putin Ia reusitele voastre. Odata pornita la tndeplinire SFANTA MISIUNE nu se mai opresc pani ce ea nu este tndeplinita ~i astfel se prezinta in fata mai Marilor Inipap ai cerurilor IIi Ie prezinta care-a fost calea de-a determina pe pamanteni sa ajunga Ia ceea ce voi numiti rezolvarea probiemelor. Totul decurge intr-un cadru absolut min un at, caci alaturi de ei se aflA ceea ce voi numiti SFANTuL DUH ~i care de fapt este 0 forma de energie tncarcata puternic .pozitiv, ceea ce de fapt ei au daruit voua pamantenilor pentru a vA ajuta. Lang! ei la acest examen se aflA Marile Lumini ale cerurilor care asista la aceasta expunere ce odata ce ea se tncheie, incepe 0 minunata ceremonie , de tncununare ~i de ina1tare pe ceea ce voi numiti scara evolutiva, La aceasta sfAnta ceremonie ei cei atAt de minunati sunt Incununati cu ceea ce voi numiti 0 coroana, dar de data aceasta ea este alcatuita din ceea ce voi ati numi curcubeu, caci ea este alcltuitii din 7 culori, culori ce sunt emanate de 7 nestemate ce voi nici nu vi Ie puteti micar tnchipui. Fiecare din 10

aceste 7 culori reprezinta un Iucru sau cate 0 putere asa cum voi v-ati exprima. Aceasta coroana este dAruita lor de insu~i DOMNUL USUS caci de acum urmeaza sa intre in OASTEA DE LUMINA. A TATA.LUI DUMNEZEU, ba chiar se vor afla Hlnga DOMNUL NOSTRU IISUS care-i va numi ARHANGHELI. La aceasta minunata ceremonie, DUMNEZEIE~TI cete de tngeri inalta cantiiri ee pe pamint nici macar nu bAnuiti c-ar putea exista . Lumina este atAt de stralucitoare incAl totul pare ireal. Incep a se inii1ta spre cea de-a 10-a treapta inviiluiti de acea Dumnezeiascii Lumina caci fira de ea nu pop trece de ceea ce-ar putea fi numita bariera. Cu cit se tnaitA cu atat tncep sa fie tnvaluit] de un soi de energie absolut unica tn tncarcatura, energie ce tnea voi cei pamanteni n-ati descoperit-o chiar dad I1titi, sau banuiti c-ar exista caci neputand sa vii apropiati de aeeste sfere superioare, atata vreme cat sunteti in trup de carne, nu puteti gasi 0 denumire. Ea este cunoscuta in limbaj religios sub forma de, DUHSFANr. 11

Odata ce ei eei alat de minunati tncep a se inilla sunt inviluili in eeea ce voi numiti DUH SFA,NT caci fara. de acesta n-ar putea trece de ceea ce voi numiti bariera, Ajuru;i la portile cerului al lO-lea sunt intAmpinap de mai Marli nostri Initiati ~i apoi condusi in fala Templului eel de aur in care mai Marile Lumini locuiesc. tntAlnirea este ceva ce voi nici n-ati putea d vil inchipuili caci n-ati cunoscut niciodata acel sentiment. Odata cu patrunderea in acest nivel deja Ie sunt dezvaluite multe taine ale universului, ba chiar Ie sunt explicate stari de lucruri ce totusi nu le puteau tntelege in profunzime. La intrarea in Templu sunt inviluip de 0 lumina absolut minunata caci urmeaza a se infl14a in fata mai Marelui Guvernator Solar sau tmpliratului Lumiitii. Odata patrunsi in inte- riorul Templului, totul devine cum nici nu va puteti imagina cad nu ali trait niciodata acest sentiment. Le sunt oferite papirusuri cu informatii ce lin de soarta Universului ~i a celor ee-l populeazii. Depun un fel de juriimAnt Ia . primirea acestui Document Sacru ~i nu au voie s~ destainuie continutul lor decat Ia porunca DOMNULUI IISUS Ili numai cui

dansul hotaraste. De acum detin informatii ce niei nu puteti banui c-ar putea exist a ~itncep a cauta in Analele Istoriei Universale care-au fost cauzele generatoare de atata dezechilibru. De acum cunose cauzele ce au generat suferinta la nivel planetar sau ehiar la nivel individual. Este de ajuns sa gandeasca la 0 fiinla sau un lueru ~i II au sau se afla in preajma lui. Privesc prin materie cu usurinta ~i pot vedea eele mai miei disfunctii sa u dizarmonii. Ei sunt acei ce trimit sfAnti lumina sau Dumnezeiese ajutor celor ee-l eer DOMNULUI cu tot sufletullor. Din existenta in care se afla de acum nu se mai pot pogori pe pmnAnt decat cu misiuni absolut speciale trasate de tnsusi TA TAL CEL ATOTPUTERNIC CREATORUL CELOR VAzUTE ~1 NEV AzUTE. Cu drag primesc aceasta misiune caci ei de acum stiu cii in aeest~ Universuri totul tinde spre perfectiune, ori pentru a 0 atinge trebuie sa iii indrumat "i invatat cad nimic nu se poate fara efort ~i vointa proprie. Din acest strat deosebit de superior in adeviir ~i cunoastere trimit voua pmna.ntenilor mult ajutor ~i multi lumina pentru a vi indruma pe calea cea

12

13

dreapta, Nu inteivin niciodata in a forta pe cineva sa fllea altfel de cum ii este voia. Se prezintil in fata mai Marelui Guvemator Solar sau Impiiratului Luminii spunandu-i cele ee voi ea oameni ati intreprins ,iinteles din eele ce ei cu efort necontenit au dorit sa va daruiasca pentru a va ajuta. Le sunt daruite imense diamante spirituale ce reprezinta cele 7 puteri ale cerului. Puterea de a tntelege, puterea de a darui, de a iubi, de a ingadui, de a privi, de a ,ti ,i de a calttori. Odati primit aeest diamant cu eele 7 puteri deja ei eei atat de minunati pot cillatori ,i pot face lucruri (ce par) absolut minunate, Nu mai exista nici un fel de opreliste ~i nici 0 bariera caci deja ei stapanesc tehnici deosebit de dezvoltate, astfel incit nimie nu mai reprezinta pentru ei un obstacol. Ciililtoresc in spatiu I?iin timp ~i daruiese celor ce se afia pe drumul cunoasterii multe informatii deosebit de pretioase, Nu dlruiesc niclodata nimic far! a li se "cere ajutorul caci exista niste legi foarte clare"in aceste Universuri de la care nimeni nu se abate. Odata tncoronati eu aceste 7 magice puteri ei "pot face ceeace voi ati numi

imposibil. Nu mai sunt nici un fel de restrictii caci si-au dobanditaceste drepturi prin eforturi sustinute ~i multa munca, Privesc la cele ce voi oamenii creati din ne~tiinla ~i ell greu reusesc sa restabileasca echilibrul cad ceea ce voi creati in fieeare clipa reuseste sa consolideze zidul prin care in loc sa primiti ajutorul Dumnezeiesc va indepartap. de el. La. eapatul sederii lor pe acest strat incep deja sa fie desilvArl?iti caci deja cunosc multe taine ~i secrete ce stau cu grija pastrate in Marea Banca de date cu caracter informational a Universuluiacesta I?inu numai. I.n sferele superioare viata este foarte activit ,i deosebit de complexa. Aiei totul este foarte bine organizat ~i nimeni nu face nimic faIl a avea permisiunea Celui ce conduce acest Univers I?inu numai, La acest timp toate se potrivesc cu ceea ce voi oamenii ali creat ~i nu este vina nimanui decat a voastra pentru toate cele ce yin pentru a va determina sa va pierdeti ,i ultimul strop de credinta in Cel ce a fost, este si va ramane iubire, mila, tntelegere ~i iertare. De aici din Sferele Superioare vin spre voi mati cantitati de energii puternic tncareate pozitiv pentru a va ajuta eaceea ce

14

15

vibratie planetara sa poata fi ridieat la paramentrii optimi de existents caci deja ceea ce voi emiteti nu face decat sa va rupa legatura cu ceea ce reprezinta DUMNEZEU sau viata. Luati aminte la cele ce vA sunt destainuite prin aceste cuvinte simple caci in ele exist! mare adevar. La capatul sederii lor pe stratul al 10-la ei sunt deja fiinte deosebit de inteligente, fiinte ce sunt foarte aproape de desavarsire ~i deci sunt pregatite pentru a se putea inalta in eel de-al Ll-Iea strat de evolutie sau cer. Deja sunt invaluiti de 0 lumina absolut minunata si deosebit de puternic tncarcatj pozitiv ~i de aici venindu-Ie numele de MARl LUMINI. Aceasta lumina ~i fluidul eterie acumulat cu greu ~i cu efort continuu ii ajuta sa inceapa sa se ina1le putin cate putin aproape de ceea ce voi denumiti Poarta unei mari cetat! ~j tMPARATIA CERURILOR. ,Cu cit se apropie de eel de-al 12-lea strat ei eei ce deja sunt entitati deosebit de evoluate cap!ta un fel de STRALUCIRE DUMNEZEIASCA.. Deja cunose multe din tainele acestor Universuri caci eu toate ea voi considerati a face parte dintr-un singur
16

reprezinta

~

Univers toate planetele ce voi le cunoasteti, adevarul este altul ~i acela ell.dincolo de ceea ce voi numiti soare, se afla un alt Univers, univers ee depaseste eu mult gradul vostru de inteligenta, inteligenta ce-ar putea face parte aeum din imaginatia voastra, Acest strat de evolutie este foarte aproape de locul tn care TAT AL CERESC domneste tmpreuna cu cei 33 de Fii de LUMINA. Din aceasta sfera de cunoastere ei eei atat de minunati trimit pe cei ce Ie sunt ucenici sau candidati cum le-ati spune voi, del deja aetivitatea eelor ee-l populeaza este aceea de supraveghere a bunei activitati si a eelor ee se afla in Sferele Superioare pamantuIui dar sia

'_

pamantenilor.
E vremea in care toate cele ee voi oamenii ali creat se va tntoarce impotriva voastra caci nu mai este vreme pentru a Ie aduna aici in straturile superioare pentru a Ie anihila. Acum totul este eanalizat pentru a putea aduce ceea ce voi numiti VIBRATIE PLANET ARA. la parametri optimi. Acum toti eei ce nu au crezut in existenta no astra a celor ee fiind in slujba adevarului ~i a vietii vor snr~i prin a cade in tntunericulignorantei 17

pe care ,i l-au creat singuri, Acum tot ceea ee urmeaza a se tntampla pe pamint este rodul celor ee voi ali creat ~i de aceea cautati a anihila sau mlear a ameliora efectul devastator a celor ce ameninta viata pe pamant. Toate. aeeste lucruri nu vor face decAt sa va tngrozeasca ~i de asemenea sa va arunce in intunerieul vesnic al necunoasterii ,i deci al nestiintei, Cautati a fi mai cinstiti simai drepti cu voi ea mai apoi puteti fi ~i cu cei din jurul vostru, nu mai aratati eu degetul spre seamanul vostru caci ceea ce voi vedeti nu este decat creatia Celui ce nu doreste a face voia celui ce A FOST, ESTE ~I vA RAMANE NEMURITOR, ~i va creaza tot felul de iluzii desarte ,i tot felul de capricii ... La capatul sederii lor pe stratul al Ll-lea ei cei atat de minunati incep sa aspire la ceea ce voi a-ti numi loc de cinste. Deja cunosc taine ce voi nici macar nu banuiti c-ar putea exista. Pot calitori oriunde in aceste universuri caci deja gradul lor de inteligenta Ie permite sa se coboare ~i tn sferele inferioare gradului lor de evolutie, La lnceputul ascensiunii lor pe cea de-a 12-a treapta se pot numi deja MARl

INV AT A TI ~i deci stapanesc tainele acestor universuri eu mare usurinta. Lucruri ce pentru voi cei muritori par imposibile pentru cei ee locuiesc atat de aproape de·TATAL DUMNEZEU par la fel de simple cum pentru voi ar parea udatul unei fIori ce fAra de apa ar muri, iar fara a cunoaste procesul folosit de aceasta, el este deosebit de complex pentru a-

sa

tntretine viata.
Odata cu eeea ee voi ati numi 0 avansare spirituala cei ce loeuiesc in sfere necunoseute pamintenilor capata 0 indircatura energetica puternic pozitiva ccea ce voi numiti polaritate. Aceasta incarcltura puternie pozitiva ii ajuta sl poata fi pe lungimea de unda specifica celui ce din iubire a creat viata sub to ate aspectele ei ~i care tot din iubire doreste ea totul sil fie desavAr~it asa eum El tnsusi este, iar ceea ce El a creat ~i apoi msufletit a creat dupa chipul ~iasemanarea Lui. . Lumina ce este atrasa de aceasta polaritate intes pozitiva este rodul tncarcaturii energetice deosebit de puternice ee face ca ceea ce se emana din aceasta tncarcatura sa fie de un alb ce voi inca nu l-ati cunoscut. In timpul tncarcarti cu ceea ce voi numiti DUH

18

19

SFANT in interiorul corpului de carne se pro due mari ~i multe modificari, se produc deblocaje energetice ce aduc odatil cu ele buna function are a organelor fizice ce se hranesc cu ceea ee Ie ofera organul energetic. Modificar! se produc pe toate planurile existentiale caci aceasta .incard1tura energetica fiind preponderent intens pozitiva intra in rezonanta cu energii de acelasi fel ~i astfel se . produce conectarea la SURSA SUPREMA DE ENERGIE. Lucrul acesta se produce numai atunci cand fiinta sau entitatea doreste, Cu cit cantitatea de energie pe care eel INITIAT 0 primeste este mai mare cu atat perceptia ~i modul de tntelegere a adevarilor este mai .mare. Totul vine treptat ~i fiecare informatie este spud de mai multe ori tocmai pentru a se aseza la nivelul de tntelegere a celulelor creierului ee sunt adormite in mare parte. Lucrul aeesta se realizeaza sub stricti supraveghere a eelor ce din spatii inca .ii!~cunoscute voua au misiunea de a deb16¢a anumiti centri energetici la niveluI creiernlui celui ce urmeaza sa fie UN MESA.GER al cuvintelor SFINTE ~I A tNV ATATURILOR DUMNEZEIE~TI.

La aceasta opera. de renastere 0 mare contributie aduce. sicel ce urmeaza a primi DUMNEZEIESCUL CADOU, caci deja viata lui nu mai este cea dinainte ~i de asemenea nu se mai poate compara cu a celor din jurul sau, Deja adevarurile tntelese II fac sa rosteasca cu toate fibrele fiintei sale rugaciuni adresate Celui ce din prea multa iubire. s-a pogorat din ceruri pentru a fi rastignit pe cruce. Deja au tntelegere asupra lucrurilor pe care pentru cei din jurul lor nu reprezinta dedit un ..asa a fost sa fie" si astfel nu se mai pot supara pe nimeni, ehiar daca ei uneori sunt de-a dreptul aruncati in noroi spunandu-se despre ei ca sunt niste fanatici religiosi sau la modul elegant catalegati drept nebuni. Daruiesc din iubire eelor din jurullor SFINTE tNV AT ATURI dar nu de putine ori sunt ascultati ~imai apoi sunt judecati ca fiind niste oameni dezaxati. Nimic din toate cele meniteai opri din drumul spre adevar ~i deci spre DUMNEZEU nu-i mai poate opri. Primesc toate cele ce le sunt oferite de cei potrivnici cu zambetulpe buze ~i cu ad§.nca durere izvorlltAdin mila pentru negura in care
se scalda,

20

21

Odata primind SFANTA MISIUNE de a-i ajuta pe eei muritori tn a tntelege adevarurile vietii ~i deci a se autopurifiea ei eei ee din Sferele Superioare se coboara pentru a darul eelor initiat! SFANTA LUMINA pe care la randu! lor 0 daruiesc fraplor muritori, se produce un fel de legatura energetiea ~i fluidiea lntre ei ~i eei pamantem, Aceasta legatura este atat de puternica incat tot ceea ce ar dori s-o distruga nu reuseste ~i asta pentru ca deja perceptia celui initiat este la un nivel ridieat si deja altfel de vibratie decat cea preponderent pozitiva este resimlita tntr-un fel anume de catre el eel initiat, Lucreaza neineetat in a darui fratilor paminteni din SFANTA LUMINA ~ CUNOA~TERn dar nu de putine ori se lov~se de eeea ce reprezinta ratiunea, mandria sau proasta lntelegere a adevarurilor ,i astfel sunt mAhniti ,i sufera pentru cei ce se considera a fi atar de mari ~i de stiutorl dar care se dovedese a fj aUit de mici. Dar asta nu .tnseamna ca nu-si due la tndeplinire misiunea ~i astfel cu durere tncep a cauta fiind tnclrumap de fratii lor din Sferele Superioare, alte modalitan de a tmparta~i din tainele '

cunoastesii pAna intr-o zi un licar de lumina este perceput ~i astfel tncepe MARE~ OPERA. CREATOARE, MAREA OPERA DE RENA~TERE la care se va ajunge cu sau fiira voia eelor ee din necunoastere sau din rea vointa considers ca eele ce se intampll cu cei alesi de DOMNUL sau cei INITIAlI sunt simple speculatii sau povesti izvorate din ceea, ce voi ap numi subconstient,

*

*

*

Cu acest capitol Incepe 0 ~oua etapa in cunoasterea adevarurilor ceresti dar ~i 0 noua etapa in purificarea c",elor ~e citind ac~st~ randuri prim esc SFANTA LUMINA ~l DUMNEZEIESC AJUTOR caci tot ceea ce ati citit ~i·yeti citi tn continuare are tnmagazinata 0 mare cantitate de ceea ce voi ali numi SFINTENIE si deci de incarcltura energetics intens pozitiva, tncarcatura Cll care odata intrAnd in contact, prin cititea ~i aprofundarea Invataturilor vine' sa produca o mare schimbare Ia nivelul de tntelegere ~i 23

22

de perceptie a celor ce tnseteaza dupa ceea ce voi B:-P numi LUMINA CUNOA~TERII. . ~i daca odata ~telegAnd ceea ce nu ati tnteles pAna acum, DOMNUL, in mare-ai tntelepciune ~i iubire vii mai tntinde inca. 0 data SFA.NTA-I MANA pentru a va ajuta sa redeveniti voi cei ce-ati fost creati din iubire din prea multa. iubire dupa chipul ~i asemanarea lui, lucruri ce pana acum nu puteau fi explicate ~itntelese de acum vi Ie veti putea explica caci ceea ce urmeaza in paginile ce vor urma va vor deschide ochii fiintei voastre pentru a-L vedea ~i regasi pe EL pe CEL CE DIN IUBIRE s-a pogorat din ceruri pentru a va calauzi spre LUMINA. .

DUMNEZEU~ILUMrnNASFANTA

Infomatiile ce 'Ie Yeti primi sunt unice ~i deci neeunoscute voua muritorilor. Odatl1 eu pregatirea pentru a porni spre eel de-al 12-1eastrat, cei ce deja locuiesc in LUMINA CEA NEPA.TRUNSA pregatesc drumul celor ee deja sunt fiinte superinteligente din punct de vedere informational, .moral ~i structural. Acest drum de lumina este aleatuit dintr-un soi de energie absolut necunoscuta voua, energie ce este proprie astrului pe care voi l-ati denumit SOARE dar care este de fapt STEAUA CENTRALA A GALAXIEI si denumirea sa este aceea deRA. Aiei loeuiesc conducatorii aeestor Universuri ~itnsusi TATAL CREATORUL. Pregatirea celor ce urmeaza a ajunge pe aceasta treaptii de evolutie se face tncet ~i cu
25

24

mare grija de catre cei trimisi de TATAL pentru a darui pic cu pic din aceasta SUPER' ENERGIE SOLARA care fara a fi primita cu grija ar putea duce la dezintegrarea structurilor ce s-au format tocmai pentru a putea prirni aceasta SFANT A LUMINA. . Drumul este absolut mirific caci cete intregi de ingeri ~i de arhangheli Insotesc pe cei ce vor deveni FH AI L UMINII si deci conducatori ceresti, Le sunt daruite "diamante ~i nestemate" necunoscute voua pam~nt:nilor. Odata ajunsi la Portile iMPARA TIEl CER URILOR sunt intimpinati de cei ce deja au gradul de FlU AL TATALUI IIi sunt condusi la CEL ce din minunatu-i tron vegheaza asupra celor ce din iubire a creat. Odata ajunsi aicitncep sa urce cate una din cele 99 de TREPTE DE LUMINA pana a ajunge sa se-nchine TATALUI DUMNEZEU. Totul este atat de diafan ~i de mirific incat nici nu poate fi descris cad deja este yorba despre ceea ce voi numiti perceptie ~i deci cuvintele sunt mici ~i de prisos. Cu cat se apropie de tronul tmparateec senzatiile resimtite sunt absolut unice caci 26

apropierea de DOMNUL nu poate fi explica~a prin cuvinte ci doar simtitii cad deja voi pamsntenii nu puteti tntelege ~i nici simti acest lucru dedit atunci cand cu vointa yeti depasi bariera materiei, delasandu-va de micirnea vietii pe care v-ati construit-o ca fiind reala ~i tntelegand care este de fapt esenta, Odata ajunsi la picioarele MARELUJ tMPAAAT ~i DOMNUL DOMNILOR sunt cuprinsi de 0 stare de beatitudine, stare ce este generata de ceea ce este iubirea celui ce guverneaza, conduce si a creat aceste Universuri. Odata ajunsi in fata TRONULUI iMPARATESC ei cei atat de minunati tncep a se inchina celui ce a fost ~i va ramane A TOTPUTERNIC. La aceasta SF.ANTA .TAINA sunt prezenti mai MARII UNIVER- . SULUI deci cei ceo sunt pe 0 treapta superioara de evolutie. Aceasta treapta de evolutie nefiind nici una din' cele despre care v-am vorbit pan! acum caci asa cum v-am mai spus in spatele celui ce voi il numiti soare incepe 0 alta galaxie ~.ideci un nivel de inteligenta superdezvoltat. Le sunt dezvaluite mari taine ale tmparaliei Cerurilor ~i sunt condusi pe planete cu gradul de inteligenta
27

nivelului lor caci legile aeestor Universuri sunt' foarte clare ~i anwne fieeare este la loeul meritat, De aiei mai apoi vor putea lmp.ilrta~i fratilor lor mai mici din tainele cunoasterii. Luerul acesta se lntllmpla sub 0 stricta supraveghere caci tot eeea ee urmeaza a fi tnvatat ~i deci aprofundat se petrece dupa 0 pregatire ee consta in formarea eanalelor de receptie ~i mai apoi deblocarea la nivel energetic al celulelor ce alcatuiesc eel ce voi numiti ereier. La acest fapt contribuie mult ~i individul ee urmeaza a primi SF ANT A ~NV ATA.TURA caci dej a intervine liberul arbitru ~i deci ceea ee TAT.A.L tn momentul creatiei a daruit , fiecaruia dintre noi. Ca aeest lucru sa poata fi tnpeles mai bine eautap a privi un copil atunci cand un adult doreste sa-i inoeuleze un Iucru in comportament, daca el nu este pregatit pentru a tntelege acel lucru 11va respinge ,~i aici intervine liberul arbitru deei ceea ce el ,dore~te. Cu cAt copilul doreste a tntelege .lucrul respectiv, adultul daruieste mai mult ~i .:mai multe inforrnatii. Deja cele ce voi veti primi ea SFINTE tNV.A.r.A.TURI depasesc cu mult limite le multora dintre voi 28

corespunzator

de cunoastere ~i deei pentru.a tntelege cautati 'a citi aeeste informatii de mai multe ori pAna ce ele ~i vor gasi lacasul la nivelul creierului vostru de unde maiapoi le yeti putea lnibogap. si deei tntelege. Cu cat cei initiali primese mai multe informatii ce due la dese,?peritea adevarurilor ceresti cu atat oprelistile sunt mai mari ~i mal multe caci acel ee nu doreste LUMINA tncearca a-si spori intensitatea pentru a-l opri pe el eel iubit al eerurilor in a-si abandona telul ,i deci misiunea. Odata ce cu greu au reusit sa atinga acest nivel superior de evolutie ei eei ee deja sunt fiinte superinteligente tncep a trimite fratilor mai mici informatii menite a descoperi adevarurile ee inca nu le-au eunoseut. De aici din acest strat ei cei ce deja pot eombina flu ide in vederea creatiei ~i pot crea noi forme de energie menite a veni in sprijinul eelor ce inca sunt pe drumul cunoasterii, pot tmbraca diferite forme ~i deci se pot materializa, asa ineAt cele ee voi numiti aparitii miraeuloase se datoreaza eelor ee vin de atilt de departe pentru a va arata eli mai exista si alteeva ,i ehiar atcineva In afata de voi oamenii In aeeste Universuri. Ei 29,

totdeauna vin invaluiti de a lumina deosebit de puternica ca intensitate. . ·In timpul aparitiilor miraculoase toate eele ce intra in contact eu acel fel de energie se modifica. Totdeauna aeeste aparitii sunt i~sotite de mari modificari in ceea ce reprezmta un anume fel de percepere a realitatii la modul fundamental ~i asta pentru ca aeel fel . de energie este deosebit de puternic ineareat pozitiv. Intrand in contact cu acest fel de energie incep a renaste structuri ce inca.erau adormite. Aeeste aparitii miraculoase datorita luminii extrem de puternice tncarcata cu ceea ce voi ati numi IncarcaturA energetic! sunt percepute de voi eei muritori in diferite moduri ~ianume Ynstare de trezie atunci cand puteti vedea cu ochii fiziei ~i In stare de relaxare profunda sau de somn atunci cand pot fi vazute eu ochii cei ee nu sunt materie dar contaetul eu ele este acelasi, '. Odata eu aparitia miraculoasa a celor ee yin din sfere aU,t de indepartate se produc mari moditican Ynperceptia ~i intelegerea adevarurilor, eaei aeel soi de energie eu eare vin incarcati fiind atat de puternic Incireat
30

pozitiv produce debloearea centrilor energetici ee se astupa datorita proastei tntelegeri a adevarurilor vietii ~i deci atrage dupa sine ruperea legatur ii eu eeea. ee voi numiti SUR SA SUPREMA. DE ENERGIE sau DUMNEZEU. Aceste aparitii ee par absolut miraeulease, produse in stare de trezie aduc odata cu ele aeea tntrebare ee se naste in mintea eelui muritor ~i anume: daca nu cumva este 0 iluzie optica sau ehiar 0 manifestare a unei boli psihice dar aceasta intrebare i~i seade din putere atunci csnd eei ce se afia in preajma spun ea au putut vedea ~i ei acel fenomen sau chiar urmarile lui caci eei ce vin de atat de departe datorita intensitatii energiei ee este atat de puternie! lasa urme in locul in care se produce aparitia Ilideei totul vine in a certifiea . adevarul eelor intlimplate. In cazul aparitiilor ee se produc in stare de relaxare profunda sau chiar de somn, procedeul de a se arata ochilor celor muritori este putin altfel caci deja in timpul aeestor doua stari fiinta energetic! sau EUL celui muritor elibersndu-se partial din tncatusarea materiei poate patrunde In sfeze noi Ilideci pot percepe ~i pot vedea lucruri ee 31

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->