You are on page 1of 42

www.yeyintnge.blogspot.

com
ျပည္တင
ြ ္းမွအီးေမးလ္မ်ားသို႕တဆင့္ပို႕ေပးျခင္းျဖင့္ျပည္သူမ်ားကုိကူညီၾကပါ။
ၿမိဳင္ ေရနံေမွာ္အလုပ္သမား အဓိကရုဏ္း စစ္တပ္က ပစ္ခတ္ႏွိမ္ႏွင္း

09 January 2009

ျမန္မာျပည္ အလယ္ပုိင္း မေကြးတုိင္း ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ပုဂၢလိကပုိင္ ကုမၸဏီ တခုနဲ႔ ေဒသခံေတြ ေရနံ တူးေဖာ္ေရး
လုပ္ငန္းတုိ႔ အေခ်အတင္ေတြ ျဖစ္ၾကရာက ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ခဲ့လုိ႔၊ အာဏာပုိင္ေတြက ဖမ္းဆီးအေရးယႈတာေတြ
ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရသူေတြ ရွိတဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္လုိ႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။ မေန႔ညပုိင္းက စတင္လုိက္တဲ့
ျပႆနာေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရနံေျမေဒသမွာ အေျခအေနေတြဟာ တင္းမာေနဆဲ
ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ဆုိပါတယ္။ အေၾကာင္းစုံကုိ ဆက္သြယ္ စုံစမ္းထားတဲ့ ကိုေအာင္လင
ြ ္ဦး က
တင္ျပထားပါတယ္။

မေကြးတုိင္း ၿမိဳင္ၿမိဳ႕အနီးက ေရနံ ထြက္ရာေဒသမွာ ေဒသခံ ေရနံ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း လုပ္သူေတြနဲ႔


ပုဂၢလိကပုိင္ ကုမၸဏီ တခုတုိ႔အၾကား အေခ်အတင္ျဖစ္ရာက ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္တဲ့အထိ ျပႆနာေတြ
ႀကီးထြားခဲ့တာပါ။ ေနာက္ဆုံး လုံၿခံဳေရး အာဏာပုိင္ေတြဘက္က ပစ္တာခတ္တာ ဖမ္းတာဆီးတာေတြ
လုပ္ခဲ့တဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္လုိ႔လည္း ေဒသခံေတြက ဆုိပါတယ္။ မေန႔ညပုိင္းက စျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဒီပဋိပကၡမႈနဲ႔
ပတ္သက္လုိ႔ အနည္းဆုံး လူတဦး ေသနတ္ဒဏ္ရာ ရၿပီးေတာ့ ေဒသခံတခ်ဳိ႕လည္း ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတယ္ဆုိၿပီး
ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ခံ တဦး ေျပာျပတာကေတာ့ -

“မေန႔က ၇နာရီေလာက္က ေရနံကုမၸဏီ တခုနဲ႔ ေဒသခံေတြနဲ႔ ျပႆနာတက္သြားတာေပါ့။ စစ္သားေတြက


ေသနတ္နဲ႔ ပစ္လုိ႔ေလ။ လူ ၁ ေယာက္ ဒဏ္ရာရ။ ျပႆနာက ကုမၸဏီက ေဒသခံေတြ ေရာင္း၀ယ္ေနတဲ့ ဆီကို
ထုတ္ပုိင္ခင
ြ ့္ကို အရင္ပိတ္လုိက္ၿပီး၊ ဆီ၀ယ္တဲ့အခါမွာလည္း ေစ်းကို ႏွိမ္၀ယ္တယ္။ အလုပ္သမားေတြကိုလည္း
လုပ္အားခ အျပည့္အ၀မေပးဘူး။ အလုပ္သမားေတြက လုပ္အားခကို အျပည့္အ၀ ေပးဖုိ႔နဲ႔ ဆီေစ်းကိုလည္း
တန္ရာတန္ေၾကး ရဖုိ႔ ေတာင္းဆုိရာက သူတုိ႔ ျငင္းတယ္၊ ေငါက္လႊတ္တယ္။ လံုၿခံဳေရးေတြက
လာၿပီးေတာင္းဆုိတဲ့သူေတြကို ေသနတ္နဲ႔ ခ်ိန္းေျခာက္ၿပီး ပစ္တယ္။ လူေတြက မခံႏုိင္တာနဲ႔ စကားမ်ားၾကၿပီး
မီးေလာင္မႈျဖစ္တယ္။ အရပ္သားေတြဘက္က လူ ၇၀၀ေလာက္ရွိတယ္။ ေတာင္းဆုိခါစကေတာ့ လူ၂၀၀
ေလာက္ေပါ့။ အလုပ္သမား စုစုေပါင္းဆုိရင္ေတာ့ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိတယ္။ အလုပ္သမားေတြက ရပိုင္ခင
ြ ့္
ေတာင္းဆုိတဲ့ အခ်ိန္မွာ စစ္သားေတြက ေသနတ္နဲ႔ ပစ္တယ္။ ေမွာ္တဲ ဆုိတာက တဲေလးေတြနဲ႔ ေနတဲ့လူေတြ၊
တဲေလးေတြ အားလံုးကုိ ေသနတ္နဲ႔ လုိက္ပစ္တာ။ ေရစႀကိဳ ၂၅၇တပ္က လုိက္ပစ္တာ။ တဲထဲက ေကာင္းမေလး
ေသနတ္နဲ႔ အပစ္ခံရတယ္။ ေမွာ္တဲက ဆီေတြနဲ႔ဆုိေတာ့ မီး ကို အၿမဲတမ္း ေၾကာက္ေနရတယ္။ မီးေလာင္မွာ
ေၾကာက္လုိ႔ ပစၥည္းေတြ သိမ္းေနရင္းနဲ႔ တဲ ေခါင္မုိးကို ေဖာက္ၿပီး တဲထဲမွာ ရွိတဲ့ သူကို ေသနတ္နဲ႔ လွမ္းပစ္တာ။
ဒီထဲက လူေတြက ေဆးလိပ္ေသာက္တို႔ တခုခုေနမွာေပါ့။ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္တယ္။ ကုမၸဏီက လူေတြက ေဒသခံ
အလုပ္သမားေတြက သူတုိ႔ကုိ မီးရိႈ႕တယ္ဆုိၿပီး လူ ၄ ေယာက္ကုိ ဖမ္းသားတယ္။ ကုမၸဏီ ရံုးပဲ မီးေလာင္တာ။
ေမာ္ထဲမွာ။ ေမွာ္တဲနဲ႔ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နဲ႔က ၂၁ မုိင္ေ၀းတယ္။ ထိခုိက္ ပ်က္စီးမႈက တဲေတြ ပ်က္တယ္။ သူတို႔
အတင္းအဓၶမနဲ႔ သိမ္းထားတဲ့ ဆီေတြ မီးေလာင္ၿပီး ပ်က္သြားတာေပါ့။ တဲ ၂တဲ ပ်က္တယ္။ ကား၂ စီး
မီးေလာင္တယ္။”

ပူပူေႏြးေႏြး ျပႆနာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ၿမိဳင္ၿမိဳ႔နယ္ ေရနံေျမမွာ ဒီကေန႔ အေျခအေနေတြဟာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္


ရွိေနေပမယ့္ လုံၿခဳံေရး အာဏာပုိင္ေတြကေတာ့ ဆက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာမ်ဳိးေတြကုိေတာ့ ေတြ႔ေနရတုန္းပဲ
ၿပီးေတာ့လည္း ဒီေဒသခံကပဲ ေျပာပါတယ္။

“အခုေတာ့ တုိင္းဗ်ဴဟာမႉးေတြ ဆင္းလာၿပီးေတာ့ ဒီလုိ ေသာင္းက်န္းရမလားဆုိၿပီး ေရာက္လာတယ္။


ရဲေတြလာတယ္။ ခရုိင္မႉးေတြ အကုန္စံုေတြ အမ်ားႀကီးလာတယ္။ စစ္တပ္က ဒီေန႔ထိကုိပဲ ဆက္ရွိေနတုန္းပဲ။
ၿပီးေတာ့ အေရာင္းအ၀ယ္ ကုမၸဏီ လုပ္ပုိင္ခင
ြ ့္ရတယ္ဆုိတဲ့ ကုမၸဏီကလည္း ဒီေန႔ ဆီအေရာင္းအ၀ယ္ေတြ
ဆက္လုပ္ေနတယ္။ ေဒသခံေတြ ေက်နပ္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးျခင္း ဘာမွ မရွိဘဲ သူတုိ႔ အလုပ္ကိုပဲ
ဆက္လုပ္ေနတာပဲ။ ဆီေတြ သယ္တယ္၊ ေရာင္းတယ္။ စစ္တပ္ေတြ ခ်ထားတယ္။ ေဒသခံသူေတြ
သြားသြားလာလာ မလုပ္ရဘူး။”

ဒီျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အဲဒီမွာရွိတဲ့ အာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီကုိ ဆက္သြယ္ေပမယ့္လည္း


မရခဲ့ပါဘူး။ ၿမိဳင္ၿမိဳ႔နယ္နားက ပခုကၠဴၿမိဳ႔နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႔ကေတာ့ ဒီကိစၥကုိ သူတုိ႔ကုိင္တြယ္ေနတာမ်ဳိး
မရွိဘူးလုိ႔ေျပာပါတယ္။ ၿမိဳင္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းမွာ ေရနံထြက္တာကုိ ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၀)
ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကစၿပီး ေဒသခံေတြက ကုိယ္ပုိင္လယ္ေျမေတြမွာ တပုိင္တႏုိင္ေရနံတူးေဖာ္တာေတြ
လုပ္လာခဲ့တာပါ။ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ပုဂၢလိကပုိင္ ကုမၸဏီေတြ လုပ္ငန္းေတြပါ ၀င္ေရာက္လာၿပီးေတာ့
တူးေဖာ္ေရာင္း၀ယ္တာေတြကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ကုိင္လာတာ လုိ႔လည္း ေဒသခံေတြက ဆုိပါတယ္။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ခ်င္းျပည္နယ္၌ လူမဒ
ႈ ုကၡ အၾကပ္အတည္းမ်ား ပိုမိုလာဖြယ္ရွိဟု NGO ေျပာ

ဆလိုင္းပီးပီး

စေနေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ 10 2009 10:00 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ ရာသီဥတု ဆိုးရြား၍ သီးႏွံမ်ား အထြက္ႏံႈး က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ ႂကြက္ကပ္ေၾကာင့္


သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္၌ လူမႈဒုကၡ
အၾကပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ မၾကာမီ ၾကံဳေတြ႔ရေတာ့မည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ထိပ္တန္း လူသားခ်င္း
စာနာသည့္ အကူအညီ ေပးေနသူတဦးက ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အတြင္း မိုးေခါင္ျခင္းႏွင့္ ႂကြက္ေဘး က်ေရာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း


ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ လူမႈဒုကၡ အၾကပ္အတည္းမွာ ၿပီးဆံုး ေက်ာ္လြန္ဖို႔ အေဝးၾကီး လိုေသးသည္ဟု
ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (CAD) ျမန္မာႏိုင္ငံဒါ႐ိုက္တာ
ဂ်ဳိးဇက္ဝင္းလိႈင္ဦးက ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

"ဒီႏွစ္ အေျခအေနက ပိုဆိုးလာေနတယ္" ဟု ဂ်ဳိးဇက္က မဇၩိမကို ေျပာပါသည္။ ထုိ႔ျပင္


လူထုတင
ြ ္အစာေရစာျပတ္ ေတာက္မႈမ်ား စတင္ေပၚေပါက္ေနၿပီဟုလည္း သူက ဆက္လက္
ေျပာဆိုပါသည္။

"လူထုက အကူအညီေတြ ပိုလိုအပ္ေနပါတယ္" ဟု ဂ်ဳိးဇက္က ထပ္မံေျပာၾကားပါသည္။ သူတို႔


အဖြဲ႔အစည္းသည္ ကမၻာ ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) မွ အကူအညီရယူ၍ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ
ေက်းရြာအနည္းငယ္တင
ြ ္ အကူအညီေပးေရး ပစၥည္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးမႈကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

CAD သည္ ၾကာသပေတးေန႔တင


ြ ္ ဆန္အိတ္ ၇ဝဝ ကို ခ်င္းျပည္နယ္ၿမ့ဳိေတာ္ ဟားခါးၿမ့ဳိနယ္ရွိ
ႂကြက္ကပ္ႏွင့္ မိုး ေခါင္ျခင္းၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ ေက်းရြာမ်ားသို႔ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တင
ြ ္ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ တြင္ တခါၾကံဳေတြ႔ရၿမဲျဖစ္သည့္ ဝါးသုဥ္းၿပီး ဝါးပြင့္မ်ား စားသံုးျခင္းေၾကာင့္
ႂကြက္မ်ား အဆမတန္ တိုးပြါးလာသည့္ ႂကြက္ကပ္ေဘးေၾကာင့္ ေဒသတြင္း စားနပ္ရိကၡာ လံုျခံဳမႈမွာ ၂ဝဝ၆
ခုႏွစ္ကုန္ကတဲက တေျဖးေျဖး ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္။

"ဒီေန႔ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဟားခါးၿမ့ဳိနယ္ထဲက ပီနန္းရြာအပါအဝင္ ရြာ ၄ ရြာမွာ လူေတြကို ဆန္အိတ္ေတြ


ေဝေပးတယ္" ဟု ဂ်ဳိးဇက္က ေျပာပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဤသို႔ေပးျခင္းမွာ အခမဲ့ေပးျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေက်းရြာသားမ်ား အေနျဖင့္ ေက်းရြာခ်င္း


ဆက္သြယ္သည့္လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ရပ္ရြာသာယာေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္
လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ “လုပ္အားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ လဲလွယ္သည့္ အစီအစဥ္” အရ ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

"က်ေနာ္တို႔က သူတုိ႔ကို လုပ္သေလာက္ေပးတာ။ စုစုေပါင္းဆန္အိတ္ ၁ဝဝ ကို လမ္း


တမိင
ု ္ေဖာက္ၿပီးေတာ့ လူ ၁၈ ေယာက္ကို ေပးခဲ့ပါတယ္" ဟု ဂ်ဳိးဇက္က ေျပာပါသည္။ ဤ “လုပ္အားႏွင့္
စားနပ္ရိကၡာ လဲလွယ္ေရး” အစီအစဥ္သည္ စားနပ္ရိကၡာအကူအညီကို ေက်းရြာသားတို႔ အေကာင္းဆံုး
အသံုးခ်ႏုိင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း သူကေျပာပါသည္။

အဆုိပါ အကူအညီေပးေရး ပစၥည္းမ်ား ဟားခါး၊ ထန္တလန္ႏွင့္ မတူပီ ၃ ၿမ့ဳိနယ္မွ အနည္းဆံုး လူဦးေရ ၃


ေသာင္းထံ ေရာက္ရွိေစရန္ CAD အေနႏွင့္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းလည္း ဂ်ဳိးဇက္က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္
ထိုသို႔ အကူအညီေပးေရး ပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ျဖဴးရန္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ
ကနဦး အစီအစဥ္သည္ အမ်ဳိးအစား ေကာင္းမြန္ေသာ ဆန္မ်ား ဝယ္ယူမရျခင္းေၾကာင့္၎၊ သယ္ယူ
ပို႔ေဆာင္စရိတ္ ၾကီးျမင့္ျခင္းေၾကာင့္၎ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဟု သူက ေျပာပါသည္။

အိႏၵိယ ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ေက်းရြာမ်ား အပါအဝင္ ေနာက္ထပ္ ေက်းရြာ အမ်ားအျပား


က်န္ရွိေနေသးသည့္အတြက္ ရရွိ ေနေသာ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားသည္ ေလာက္ငွမႈ
မရွိေသးေၾကာင္းျဖင့္လည္း သူက ထပ္မံ ေျပာဆိုပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ သူ႔အေျပာအရ ဤစားနပ္ရိကၡာ
အၾကပ္အတည္းသည္ အိႏၵိယျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္တင
ြ ္ ပိုမိုဆိုးရြားသည္ဟု ဆိုသည္။

"အိႏၵိယ ျမန္မာ နယ္စပ္နဲ႔နီးတဲ့ ေနရာေတြက ျပႆနာေတြက တျခားေနရာေတြနဲ႔ စာရင္ပိုဆိုးတယ္" ဟု


ဂ်ဳိးဇက္က ေျပာသည္။ လမ္းမ်ား မေကာင္းျခင္း၊ ထိုေနရာမ်ားသို႔ အေရာက္ပို႔ရန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
ခက္ခဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဤသို႔ ပိုမို ခက္ခရ
ဲ ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

CAD, KARET, WORLD VISION, က႐ုဏာ ျမန္မာလူမႈအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔ (KMSS) တို႔ကဲ့သို႔ ေသာ


အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာ အကဲျဖတ္မႈမ်ားအရ ႂကြက္ကပ္ေၾကာင့္
စားနပ္ ရိကၡာလံုျခံဳမႈ အျပင္းအထန္ ထိခိုက္ခဲ့ရေသာ ေက်းရြာေပါင္း ခ်င္းျပည္နယ္တင
ြ ္ ၁၃၉ ရြာရွိေနၿပီး
လူေပါင္း အနည္းဆံုး ၆ ေသာင္းမွာ ထိုေဘးဒုကၡကို ခံစားေနၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။

WFP က ၂ဝဝ၈ ခုႏွစအ


္ တြင္း အျခားႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသခံ ကယ္ဆယ္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားမွတဆင့္
ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီရန္ ဆန္ ၁၄၅၁ တန္ကို ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု ဂ်ဳိးဇက္က ဆိုသည္။
၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္အတြင္း ေနာက္ထပ္ က်ပ္ေငြသန္း ၈ဝဝ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ သိန္းခန္႔) ကို
ထပ္မံ အကူအညီ ေပးဦးမည္ဟုလည္း ဂ်ဳိးဇက္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားပါသည္။

ေျပာင္းႏွင့္ စပါးအထြက္ႏံႈးမ်ား အလြန္အမင္း က်ဆင္းသည့္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ


အနည္းဆံုးေက်းရြာ ၁၆ ရြာတြင္ စားနပ္ရိကၡာ မလံုေလာက္မႈ ျပႆနာႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္းျဖင့္
ျပည္ပအေျခစိုက္ ခ်င္းလူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီ (CHRC)
၏ ေျပာေရးဆိုခင
ြ ့္ရွိသူ ဗန္လ်ံထန္ (Van Lian Thang) က ယခု အေတာအတြင္း မၾကာေသးမီက
ေျပာဆိုသြားခဲ့ပါသည္။

ကခ်င္သူပုန္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္မည္ဟု သံဓိဌာန္ခ်

ဆလိုင္းပီပီ

ေသာၾကာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ 09 2009 21:06 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ စစ္အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း


ျပည္ပအေျခစိုက္ ကခ်င္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံးက သူတို႔၏ ၁၀ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တင
ြ ္
ေျပာၾကားသြားသည္။

ေကအန္အိုေခၚ ကခ်င္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး စစ္ဘက္ေရးရာ အၾကီးအကဲ ဗိုလ္မႉးၾကီး လမန္းဘရန္ဆန္းက


ေသာၾကာေန႔က ေျပာၾကားရာတြင္ သူ၏အဖြ႕ဲ အေနျဖင့္ အျခားေသာ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားႏွင့္
တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကန္႔ကြက္သြားမွာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

"၂၀၁၀ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ကို က်ေနာ္တို႔က တျခား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ေတြ၊


တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔အတူ လက္တြဲျပီး ႏိုင္ငံေရးအရတင္မကဘူး စစ္ေရးနဲ႔ပါ တိုက္ဖ်က္သြားမွာ ျဖစ္တယ္" ဟု
ဘရန္ဆန္းက မဇၩိမ သို႔ ေျပာသည္။
ေကအန္အိုအေနျဖင့္ စစ္အုပ္စု၏ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တကာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီသို႔
ေရွ႕ရႈမည္ဟု မယံုၾကည္ဘဲ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အသက္ရွည္ေရးသာ ျဖစ္သည္ဟု သူက ေျပာသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တမွာ မဟုတ္ဘူး" ဟု ဘရန္ဆန္းက ေျပာသည္။

ျပည္ပအေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားေကာင္စီ၏ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သူ ေကအန္အိုကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး


လက္နက္ကိုင္တပ္လည္း ထူေထာင္ထားသည္။

အင္ဒိုေရာက္ ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ားကိစၥ စစ္ေဆးမႈျပဳေနဆဲ

နန္းေဒ၀ီ

ေသာၾကာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ 09 2009 19:26 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ အာေခ်းခရိုင္ ဆဘန္ကမ္းလြန္တင


ြ ္ ဖမ္းမိေသာ ျမန္မာႏွင့္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၁၉၃ ေယာက္ကိစၥအတြက္ ဆက္လက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း
အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရက ေျပာသည္။

အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခင


ြ ့္ရွိသူ Teuku Faizasyah က မဇၩိမသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ "
၁၉၃ ေယာက္အနက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ၁၇ ေယက္ပဲပါတယ္။ က်န္တာေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြခ်ည္းပဲ၊
အခုထက္ထိေတာ့ သူတို႔အားလံုး ဆဘန္ကြ်န္းမွာပဲ ရွိေသးတယ္" ဟု ဆိုသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေနျပီး ကြ်န္းေနေဒသခံမ်ားက အစားအေသာက္ႏွင့္


ခိုလႈံရာေနရာေပးထားသည္ဟု ေျပာသည္။

"သူတို႔မွာ အဟာရခ်ဳိ႔တဲ့တာေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ေဒသခံေတြနဲ႔ အာဏာပိုင္ေတြကေတာ့ အစားအေသာက္ေတြ၊


ေရေတြ ေပးထားပါတယ္" ဟု ေျပာဆိုခင
ြ ့္ရွိသူက ထပ္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ျခမ္းမွ လူနည္းစု ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မ်ားသည္ စက္ေလွတစီးျဖင့္


အာေခ်းခရိုင္ ဆဘန္ကမ္းရိုးတန္းသို႔ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ သတင္းမ်ားအရ ၈၀ ခန္႔မွာ
ေနမေကာင္းျဖစ္၍ ေဆး႐ုံတင္ထားရသည္ဟုဆိုသည္။

အစိုးရအရာရွိက ေျပာၾကားရာတြင္ ေလွျဖင့္ ေရာက္လာသူမ်ားမွာ အဂၤလိပ္စကားေရာ၊ အင္ဒိုနီးရွားလိုပါ


မတတ္ၾကသျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည့္ျပည့္စံုစံုမသိႏိုင္ေသးဘဲ
အခက္ေတြ႔ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

"ေနာက္တပတ္ဆိုရင္ေတာ့ သိေကာင္း သိရလာႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါကေန ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို


ဆံုးျဖတ္တာေပါ့" ဟု ႏုိ္င္ငံျခားေရးအရာရွိက ေျပာသည္။
သတင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သားတို႔သည္ မေလးရွားသို႔ အလုပ္ရွာရန္
ၾကိဳးစားသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပမယ့္ အင္ဒိုနီးရွားဘက္ ေလွက ေရာက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာ အေစာပိုင္းက ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သား ၁၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ မေလးရွားသို႔အလုပ္ရွာရန္


စက္ေလွျဖင့္ သြားရာ အန္ဒမန္ႏွင့္ နီကိုဘာကြ်န္းအနီး စက္ေလွပ်က္ေနသျဖင့္ အိႏၵိယကမ္းေျခေစာင့္တပ္မ်ားက
ကယ္တင္ခဲ့ရသည္။

မေသမေပ်ာက္အသက္ရွင္က်န္ေနသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ၄၀၀ နီးပါးေသာ သူတို႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကေန


စတင္ခရီးထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ အေရွ႕တီေမာ သမၼတ


တိုက္တြန္း

11 January 2009

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ပိတ္ဆို ့အေရးယူတဲ့ မူ၀ါဒထားၾကတဲ့ အေမရိကန္နဲ ့ ဥေရာပသမဂၢတို ့အေနနဲ ့ သူတို႔ရ႕ဲ


မူ၀ါဒေတြကို ျပန္ၿပီး သံုးသပ္သင့္တယ္လို ့ အေရွ႕တီေမာ သမၼတ Hose Ramos Horta က
ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ခိုင္မာတိက်တဲ့
လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ရိွဖို႕လိုသလို၊ တဖက္မွာလည္း စီးပြားေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္မႈ အစီအစဥ္ေတြကို တၿပိဳင္တည္း
ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္သြားသင့္တယ္လို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕က ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ား ကလပ္မွာ
အေရွ႕တီေမာ သမၼတ ရာမို႔ဟိုတာ က ေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း အျပည့္အစံုကို မစုျမတ္မြန္က
ဆက္ၿပီး ေျပာျပေပးပါမယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အေရွ႕ တီေမာအေနနဲ႔ ဆက္ၿပီး ေထာက္ခံသြားမွာ


ျဖစ္တယ္လို႕ အေရွ႕ တီေမာ သမၼတ Mr Hose Ramos Horta က ေျပာဆိုၿပီး ျမန္မာႏိင
ု ္ငံအေပၚထားတဲ့
အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရ႕ဲ စီးပြားေရး အရ ပိတ္ဆို ့အရးယူတဲ့ ေပၚလစီကို ျပန္သံုးသပ္ၾကဖို႔ လိုတယ္လို ့ မစၥတာ
ရာမို႔ဟိုတာက တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အေရွ႕တီေမာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဆက္ၿပီး


ေထာက္ခံေနတယ္ ဆိုတာကို က်ေနာ္ ထပ္ေလာင္းေျပာပါရေစ။ ၀ါရွင္တန္မွာေရာ ဥေရာပမွာေရာ
မိတ္ေဆြေတြကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျပာဖူးပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပိတ္ဆို႔
အေရးယူဒဏ္ခတ္တာဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ က်င့္၀တ္ပိုင္းအရ မွန္ကန္တယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ လက္မခံဘူး
သေဘာမတူဘူး ဆိုတာပါပဲ။”

လက္ေတြ ့က်တဲ ့ ေဆာင္ရြက္မႈမလုပ္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေရတိုအတြက္ေရာ ေရရွည္အတြက္ပါ အေျဖ


ထြက္လာမွာ မဟုတ္ဘူးလို ့ Mr Ramos Horta ေျပာပါတယ္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းေတြ ျပန္ပင


ြ ့္လာဖို႔ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြလုပ္ဖို႔ ျမန္မာနဲ႔
အျခားႏိင
ု ္ငံ ေက်ာင္းသားေတြ အျပန္အလွန္ လဲလွယ္လက္ခံတာေတြ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ပုဂၢိဳလ္ေတြ
အျပန္အလွန္ ဖိတ္ၾကား ေခၚယူတာမ်ိဳးေတြ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကို္င္သင့္တယ္ ဆိုတာကို
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံေတြနဲ ့ အျခား ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ ျပန္ၿပီး
သံုးသပ္စဥ္စားသင့္ပါတယ္။”

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ ့အျပစ္ကို ျပည္သူေတြက မခံသင္ ့ဘူးတဲ ့အတြက္ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕


ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးအရ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈ ကို သူ ဆန္႔က်င္တယ္လို ့ အေရွ ့တီေမာ သမၼတရဲ႕
ေျပာႀကားခ်က္ အေပၚမွာ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူေရးအတြက္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားေနတဲ ့ NCGUB
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံညြန္ ့ေပါင္းအစိုးရရဲ႕ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေသာင္းထြန္းရဲ႕
သေဘာထားကေရာ ဘယ္လို ရွိပါသလဲ။

“စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈရ႕ဲ အဓိက ပစ္မွတ္က နအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ သူတုိ႔ လက္ေ၀ခံ အျမတ္ထုတ္ေနတဲ့


လုပ္ငန္းရွငေ
္ တြကို ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုကို ထိခုိက္ေစမယ့္ က်ဴးဘား ပိတ္ဆုိ႔မႈလုိမ်ိဳး
ဘယ္ႏုိင္ငံမွ မလုပ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း မေတာင္းဆုိပါဘူး။ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံရ႕ဲ စီးပြားေရးဟာ
တကယ့္ တံခါးဖြင့္ စီးပြားေရး ျဖစ္ခဲ့မယ္။ တကယ့္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးမွာ တန္းတူ ညီမွ် စီးပြားေရး
လုပ္ကိုင္ႏုိင္ၾကမယ္။ အက်ိဳးအျမတ္ေတြဟာ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ိဳးရွိမယ္ဆုိရင္ အဲဒီလုိ
စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳး လုပ္တဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳး ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ျပည္သူလူထုအတြက္ အမ်ားႀကီး
စဥ္းစားေပးဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ စီးပြားေရး ပိတ္စုိ႔မႈကို ေျပာေနတဲ့ အခါမွာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈကို
ဖြင့္လုိက္ရင္ေရာ နအဖက ေျပာင္းသြားမလား။ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးရွိမလား။ ေျပာင့္မယ့္
ေျခလွမ္းေတြေရာ သူတုိ႔ ဘာကိုလုပ္သလဲ။ ေျပာင္းမယ့္ ေျခလွမ္းေတြကို လုပ္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းဖို႔က ပို
အေရးႀကီးတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပိုျမင္ပါတယ္။”

NCGUB ျပည္ေထာင္စုျမန္မႏိုင္ငံ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရရဲ႕ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ


ေသာင္းထြန္းရဲ ့အျမင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ားကလပ္မွာ လုပ္ခဲ ့တဲ ့
ေဆြးေႏြးပြဲမွာ Mr Ramos Horta ေျပာခဲ့ တာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံတကာ
ခ်ည္းကပ္ၾကတဲ့အခါမွာ မဟာဗ်ဴဟာႏွစ္ရပ္ကို တၿပိဳင္နက္တည္း လုပ္သင့္တယ္လို႔ မစၥတာ ဟိုတာက
ယူဆပါတယ္တဲ့။

“ဥေရာပသမဂၢဟာ မဟာဗ်ဴဟာတခုရိွသလို အဲဒါနဲ႕တဲြၿပီး အာဆီယံမွာလည္း မဟာဗ်ဴဟာတခုရိွသင့္ပါတယ္။


ဒီဗ်ဴဟာႏွစ္ရပ္ကို အၿပိဳင္လုပ္ဖို႕ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ဆူဇူလီယိုဘန္ဘန္း ယိုဒိုယိုနို၊ စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
လီရွန္လံုး ဥေရာပေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဂ်ိဳေဆး မန္ျႏဴရယ္ ဘာရိုဆို တို႕ကို က်ေနာ္ ေျပာဆိုနားခ်ေနပါတယ္။
မဟာဗ်ဴဟာတခုမွာေတာ့ လုပ္ရမယ့္အဆင့္ေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တိတိက်က် အခ်ိန္ ဇယား သတ္မွတ္
ေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳး ရိွရပါမယ္။ ေနာက္ဆံုး အဆင့္အထိ အဆင့္တိုင္းမွာလည္း စစ္တပ္က အခြင့္ထူးရရိွေနတဲ့
အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ရိွေနၿမဲရိွေနသင့္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ၾကည့္ပါ။ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ၾကည့္ပါ။ အင္ဒိုနီးရွားကိုၾကည့္ပါ။ ႏိုင္ငံရဲ ့လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းေတြထဲမွာ စစ္တပ္ဟာ
အစိတ္အပိုင္း တရပ္အေနနဲ႕ ရိွေနတုန္းပါပဲ။”

စီးပြားေရးပိုင္းမွာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္ တရပ္ထားရိွဖို႕ လိုတယ္လို ့လဲ Mr Ramos Horta က


ယူဆပါတယ္။ တကယ့္ကို ခိုင္မာေကာင္းမြန္တဲ့ စီးပြားေရးျပန္လည္ထူေထာင္မႈ အစီအစဥ္ဗ်ဴဟာေတြ
မရိွထားပဲန႕ဲ ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးနဲ႕ တည္ၿငိမ္မႈ
လုပ္ငန္းေတြ ေခ်ာေမြ႔ အဆင္ေျပေျပ ရိွမွာ မဟုတ္ပါဘူးလို ့သူက ေျပာခဲ ့ပါတယ္။ Mr Ramos Horta ဟာ အရင္
အေရွ႕ တီေမာ လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ ကာလတုန္းကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ လွည့္လည္ၿပီး အထူးသျဖင့္
ကုလသမဂၢကေန အေရွ႕ တီေမာ အေရးကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ျပည္ပေရာက္ လႈပ္ရွားသူ တဦးပါ။
အဲဒီကာလမွာ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူေတြန႕ဲ အတူ အနီးကပ္
တဲြလုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေရွ႕တီေမာ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ေနာက္ပိုင္း သူ အာဏာ ယူလာခ်ိန္မွာေတာ့
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရ႕ဲ စီးပြားေရး အရ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူတာကို အေတာ္ေလး
ေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္္မာ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ အာရွက တျခား ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ထက္စာရင္ ပိုၿပီး တဲ့တိုး
ေျပာေလ့ရွိသူ Mr Ramos Horta က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္ရဲ ့ေထာက္ခံမႈမပါဘဲ အရပ္သား အစိုးရ
ရပ္တည္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို ့ေျပာခဲ့ ပါတယ္ရွင္။

မုန္တိုင္းေၾကာင့္ လူ ၂၆၀ပါ ခရီးသည္တင္ သေဘၤာ အင္ဒိုနီးရွားမွာ တိမ္းေမွာက္

11 January 2009

ခရီးသည္ ၂၅၀ တင္ေဆာင္လာၿပီး၊ အနည္းဆံုး သေဘၤာသား ၁၇ ေယာက္ ပါ၀င္တဲ့ သေဘၤာ တစ္စင္း ဟာ


အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ ပင္လယ္ျပင္ မွာ တနဂၤေႏြေန႔ က နစ္ျမဳပ္သြားခဲ့ပါတယ္။
ခရီးသည္ ၁၈ ေယာက္ ကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ေရေၾကာင္းအရာရွိေတြ က ေျပာပါတယ္။ က်န္သူေတြ ကို
ဆက္လက္ ရွာေဖြေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သေဘာၤဟာ ေဘာ္နီယုိ ကၽြန္းစု ထဲ က ဆူလာ၀ီစီ Sulawesi ကၽြန္းကေန ကာလီမန္တန္ Kalimantan ကၽြန္းကို
သြားေရာက္ေနတုန္း ျမဳပ္သြားခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြ က ေျပာပါတယ္။

အစိုးရသစ္တက္ၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထိုင္းႏို္င္ငံ ၾကားျဖတ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြ ျပဳလုပ္

11 January 2009

ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ အစုိးရသစ္ တက္လာၿပီးကတည္းက ပထမဆံုး ျပဳလုပ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြကို


လုံၿခံဳေရး အထူအထပ္ ခ်ထားတဲ့ ၾကားမွာပဲ ဒီေန႔ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံရ႕ဲ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ၂ခု ကို ၿပီးခဲ့တဲ့
ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ ျဖတ္သိမ္းခဲ့တဲ့အတြက္ လစ္လပ္သြားတဲ့ အမတ္ေနရာ ၂၉ေနရာ အတြက္၊ ျပည္နယ္ ၂၂ နယ္က
မဲဆႏၵရွင္ေတြက ဆႏၵမဲ ေပးေနၾကတာပါ။ အမတ္ေနရာ ၁၃ ေနရာက အရင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တက္ဆင္
ရွင္နာ၀တ္ရ႕ဲ ျပည္သူ႔အာဏာပါတီ က အမတ္ေနရာေတြ ျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ ၁၆ ေနရာကေတာ့ သူတုိ႔ရ႕ဲ မဟာမိတ္
ခ်က္ထုိင္း ပါတီက အမတ္ေနရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

မစၥတာ တက္ဆင္ကို လုိလားတဲ့မဟာမိတ္ ပါတီ၀င္ေတြကို ဖယ္ရွားေပးဖုိ႔ အရင္ လႊတ္ေတာ္ေနရာရလာတဲ့


ျပည္သူ႔ ဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္ပါတီက စၿပီး ေတာင္းဆုိခဲ့တဲ့ ၿပီးခဲ့ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ကတည္းက ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ
ႏိုင္ငံေရး မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေနခဲ့တာပါ။ အဲဒီေနာက္ တရားရံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ဆက္တုိက္ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး
ေနာက္ဆံုး မွာေတာ့ မစၥတာ တက္ဆင္ကို လုိလားသူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂ ေယာက္ ရာထူးကေန ဖယ္ရွားတဲ့အထိ
ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အပစ္ရပ္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အန္တု၊ အစၥေရးလ္နဲ႔ ဟားမတ္စ္ ဆက္တိုက္ေနၾက

11 January 2009

ႏုိင္ငံတကာက ေတာင္းဆိုေနတဲ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စေ


ဲ ရးကို အစၥေရးလ္နဲ႔ ဟားမတ္စ္ လက္နက္ကိုင္ တို႔က
ပယ္ခ်လုိက္ၿပီးေတာ့ ဂါဇာ ကမ္းေျမႇာင္ကို အစၥေရး က ေ၀ဟင္၊ ေရျပင္၊ ေျမျပင္တုိ႔ကေန ဆက္ၿပီးေတာ့
အဆက္မျပတ္ တုိက္ခုိက္ေနပါတယ္။ ဟားမတ္စ္ေတြကလည္း အစၥေရးလ္ဘက္ကို ေရာ့ကက္ေတြနဲ႔ ဆက္ၿပီး
ပစ္ခတ္ေနပါတယ္။ အစၥေရးလ္က စစ္ေရး အရွိန္ကို ပိုမုိ ျမႇင့္တင္မယ္ ဆုိၿပီး အရပ္သားေတြ ေရွာင္တိမ္းေနၾကဖုိ႔
သတိေပး စာေတြကို ဂါဇာမွာ စစ္ေလယာဥ္ေတြနဲ႔ ႀကဲခ်ခဲ့ၿပီး ဟားမတ္စ္ေတြကို ဗ်ဴဟာသစ္ေတြနဲ႔
တုိက္ခုိက္သြားဖို႔ အလားအလာ သစ္ေတြ ရွိေနပါတယ္။

မေန႔က နယ္စပ္ကို ျဖတ္ၿပီးမွ ဟားမတ္စ္ေတြက ေရာ့ကက္ အလံုး ၃၀ေက်ာ္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီးေတာ့


အက္စကလြန္ၿမိဳ႕မွာ အစၥေရးလ္ ၂ဦး ဒဏ္ရာရရွိသြားခဲ့ပါတယ္။ အစၥေရးလ္ ေလယာဥ္ေတြက ဟားမတ္စ္ေတြကို
အႀကိမ္ ၄၀ ေက်ာ္ မေန႔က ေလေၾကာင္းနဲ႔ တုိက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး အနဲဆံုး ဟားမတ္စ္ ၁၅ ေယာက္
ေသဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္။ အစၥေရးလ္ တင့္ကား ၁စီး ရဲ႕ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ဂ်လဗာရာ ဒုကၡသည္စခန္းထဲက
အနဲဆံုး လူ ၈ ေယာက္ေသဆံုးခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ ပါလက္စတုိင္းေတြ ရဲ႕ စြပ္စခ
ဲြ ်က္ကို အစၥေရးက
ပယ္ခ်လုိက္ပါတယ္။

အစၥေရးအေပၚရပ္တည္ခ်က္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ခုခံကာကြယ္

10 January 2009

အစၥေရး ဟားမတ္စ္ ပဋိပကၡ မွာ အေမရိကန္ ရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ ကို ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ကြန္ဒိုလီဇာ ရုိက္စ္ က
ကာကြယ္ ေျပာဆိုေနပါတယ္။ ဂါဇာ မွာ အစၥေရး နဲ႔ ဟားမတ္စ္ ၾကား ခ်က္ခ်င္း အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး
ေတာင္းဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ ကို ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ မွာ ၾကာသပေတးေန႔ က ဆံုးျဖတ္ခဲ့တုန္း
က အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ က မဲမေပးဘဲ ေနခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကို အျခား အဖြ႕ဲ ၀င္ ၁၄ ႏုိင္ငံ က
ေထာက္ခံခဲ့ၾကတာပါ။ အီဂ်စ္ က ဦးေဆာင္ၿပီး ဂါဇာအေရး ၾကား၀င္ ေစ့စပ္ေနတာ ကို လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ က ပိုၿပီး ေထာက္ခံႏုိင္ေကာင္းပါတယ္ လို႔ ရိုက္စ္ က ေျပာပါတယ္။ ဗြီအုိေအ သတင္းေထာက္
ေဒးဗစ္ ေဂါလပ္စ္ နဲ႔ မာဂရက္ Besheer တို႔ က သတင္းေပးပို႔ထားတာ ကို ဦးတင္ေမာင္သန္း က
တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွာ တာရွည္ခံၿပီး၊ အျပည့္အ၀ ေလးစားလုိက္နာမယ့္


အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး ဆိုတဲ့စကားလံုး ကို သံုးႏႈန္းထားပါတယ္။ ဒီစကား က အေမရိကန္ က လိုခ်င္တဲ့ စကားပါ။
ဒါေပမဲ့ သံုးႏႈန္းပံု နဲ႔ အခ်ိန္ေရြးခ်ယ္ပံု ကုိေတာ့ အေမရိကန္ က လက္ခံဖို႔ စဥ္းစားစရာ ရွိေနပါေသးတယ္ လို႔
ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ရိုက္စ္ က ဆိုပါတယ္။
“ဒီမွာ အၾကမ္းဖက္ အဖြ႕ဲ နဲ႔ အဖြ႕ဲ ၀င္ ႏုိင္ငံ အစၥေရး တို႔ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တန္းခ်င္း မတူပါဘူး။ ဟားမတ္စ္ က
ေရာကက္ ေလာင္ခ်ာ နဲ႔ တိုက္ခုိက္ေနတာေၾကာင့္ အစၥေရး က ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္ေနရတာပါ။ ဒါေပမဲ့၊
လူထု ရဲ့ ဒုကၡေတြ၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အေျခအေနေတြ ကို ကၽြန္မတို႔ ရတက္မေအး
ျဖစ္ၾကပါေသးတယ္။ အဲဒီ အေျခအေနေတြ ေလ်ာ့သြားေအာင္ အရာရာ ကို ကၽြန္မတို႔ လုပ္ေနၾကပါတယ္။” လို႔
မစၥရုိက္စ္ က ေျပာသြားတာပါ။

ဂါဇာ မွာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး အေျခအေန ကို အေမရိကန္ က ရတက္မေအးျဖစ္တာ ကို


အထူးျပဳေျပာေပမဲ့လည္း၊ အဲဒီေဒသ မွာ လူေတြ ေသေပ်ာက္၊ ဒဏ္ရာရတာ မ်ားေစခဲ့တဲ့ အစၥေရး ရဲ့
လုပ္ပံုလုပ္နည္းအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ က ေ၀ဖန္ေနၾကတဲ့အထဲကိုေတာ့ ရိုက္စ္ က ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေ၀ဖန္ဖို႔
ျငင္းဆိုပါတယ္။ အစၥေရး က ၿမိဳ႕ျပ အေျခအေနထဲမွာ ခက္ခက္ခခ
ဲ ဲ လုပ္ေဆာင္ေနရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ရုိက္စ္ က
ေျပာပါတယ္။

“လူဦးေရ ထူထပ္တဲ့ ဂါဇာလို အေျခအေန မွာ ဒါ ေတာ္ေတာ္ႀကီး ခက္ပါတယ္။ လူေတြ ကို တံတိုင္းအျဖစ္
သံုးေနတာ၊ စစ္ေရး အတြက္ ေဆာက္ထားတာ မဟုတ္တဲ့ အေဆာက္အအံုေတြ ကို သံုးေနတာ အစရွိတဲ့
အဲသလို လုပ္ရပ္ေတြ ကို ဟားမား က လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေဒသျဖစ္တယ္ဆိုတာလည္း ကၽြန္မ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။
ဒါေၾကာင့္ သိပ္ခက္ပါတယ္။” လို႔ သူ က ေျပာပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာပဲ၊ ကုလသမဂၢ အကူအညီေပးေရး ဌာန UNRWA က ရပ္ဆုိင္းထားတဲ့ အကူအညီေပးေရး


လုပ္ငန္းေတြ ကို ျပန္လုပ္မယ္လို႔ အဲဒီ ဌာန ရဲ့ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး John Ging က ေျပာပါတယ္။

“ဒီ က ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားျပဳသူေတြ နဲ႔ အစၥေရး အာဏာပိုင္ေတြၾကား တေလးတနက္ထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့


အျမင့္ဆံုး အဆင့္ သံတမန္ဆက္သြယ္ ေဆြးေႏြးပြဲ ရဲ့ ရလာဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့
လက္ေတြ႕လုပ္လို႔ရႏုိင္တာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနတာေတြ ကို ျပန္လုပ္ေတာ့မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ေတာင္းဆိုခဲ့တာကေတာ့ ယံုၾကည္စိတ္ခ်လို႔ ရမယ့္ အာမခံခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။”

ျပင္သစ္ အီဂ်စ္ သံတမန္ေရး ၾကား၀င္ေစ့စပ္မႈေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အာရပ္ႏုိင္ငံေတြ ရဲ့ ဖိအား ကို


အေလွ်ာ့ေပးၿပီး၊ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ က်သြားေအာင္ ခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့အတြက္
ဘုရွ္အစိုးရ ကို စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း အစၥေရး လိုလားတဲ့ AIPAC အုပ္စု က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ မ်ားလာ

10 January 2009

ႀကိဳတင္ စုိးရိမ္ထားၾကတဲ့အတုိင္းဘဲ ဒီဇင္ဘာလ တလထဲမွာတင္ လူေပါင္း ၅ သိန္းေလာက္ အလုပ္


ျပဳတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ အမ်ားဆုံးအေျခအေနနဲ႔
ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း ဗီအုိေအသတင္းေထာက္ Barry Wood ၀ါရွင္တန္ကေန
သတင္းေပးပုိ႔ထားပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာတလထဲမွာတင္ လူေပါင္း ၅ သိန္း ၊ ၂ ေသာင္း ၊ ၄ ေထာင္ အလုပ္ျပဳတ္ခဲ့တယ္လုိ႔


အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္တဲ့ စာရင္းဇယားေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါဟာ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ၆
သိန္းနီးပါး အလုပ္ျပဳတ္ၿပီးေနာက္မွာ ထပ္ျပဳတ္ၾကတာပါ။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရ့ဲ စီးပြားေရးအေျခေနဟာ ေဇာက္ထုိး
မိုးေမွ်ာ္ က်ခ်င္တုိင္း အတင္းထုိးက်ေနၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ အေရအတြက္ဟာ ၇ ဒႆမ ၂
ရာခုိင္ႏႈန္းအထိရွိလာတဲ့အေၾကာင္း အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အလုပ္လက္မဲ့အေရအတြက္ဟာ ၁၆ ႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ Stuart Hoffman ဟာ Pittsburgh ၿမိဳ႕
PNC ဘဏ္ရဲ့ စီးပြားေရးပညာရွင္တဦးပါ။

Stuart Hoffman’s Act: “ အခု စီးပြားေရးႏွစ္ရဲ့ တတိယသုံးလပတ္အတြင္းမွာတင္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္


လူေပါင္း ၆ သိန္းေလာက္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္ဗ်။ စတုတၳေလးလပတ္အတြင္းမွာ ၁ သန္းခြေ
ဲ က်ာ္
အလုပ္ျပဳတ္ခဲ့တယ္၊ ဆုိေတာ့ ဒါဟာ စံခ်ိန္ခ်ဳိးလုနီးပါး အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့တာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကံမေကာင္းလွစြာပဲ
ႏွစ္ကုန္ခါနီး ၃ လေလာက္ အလုိမွာ အလုပ္ျပဳတ္ၾကတဲ့ အရွိန္က အေတာ္ေလးျမင့္ခ့တ
ဲ ယ္။ ”

မစၥတာ Hoffman က Bloomberg စီးပြားေရး ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာနကုိ ေျပာခဲ့တာပါ။

အလုိ လူေတြအမ်ားအျပား အလုပ္ျပဳတ္ေနတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္


အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ႀကီးမားတဲ့ စီးပြားေရးအခက္အခဲႀကီးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္ဆုိတာကုိ
ျပသေနတာပဲလုိ႔ ေရြးေကာက္ခံသမၼတ Barak Obama က ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚလာ
သန္းဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္တဲ့ သူ႔ရဲ့ စီးပြားေရး ကယ္တင္ေရး အစီအစဥ္ကုိ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔
တတ္ႏုိင္သမွ် အေစာဆုံး ေထာက္ခံ လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ သူက တုိက္တြန္း ပါတယ္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေတြတုန္းက လုပ္ငန္းအသစ္ေတြ သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ဖန္တီးေပးခဲ့တဲ့ အေမရိကန္စီးပြားေရးဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္


တႏွစ္ထဲမွာတင္ အလုပ္သမားေပါင္း ၂ ဒႆမ ၈ သန္းေလာက္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သာြ းေစခဲ့ပါတယ္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတာ အခုဆုိ တႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္း
တႏွစ္ကုိ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ က်ဆင္းေနတာကလည္း ဒီ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈကုိ
အရွိန္ျမင့္ေပးသလုိျဖစ္ေနပါတယ္။

သတင္းဆုိးေတြၾကားရမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ဘ႑ာေငြေၾကးေစ်းကြက္မွာ လုပ္ကုိင္ၾကသူေတြကုိေတာ့ အခု


အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္တဲ့ အလုပ္လက္မဲ့အစီရင္ခံစာက ထိခုိက္ျခင္းမရွိပါဘူး။
ေရနံစိမ္းေစ်းေတြလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္လတုန္းကတက္ခဲ့တဲ့ အျမင့္ဆုံးေစ်းထက္ အခု ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္
က်ဆင္းခဲ့ၿပီး တေပပါကုိ ေဒၚလာ ၄၀ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္မွာ ေစ်းေတြ တန္႔ေနပါတယ္။
အစုရွယ္ယာေစ်းကြက္အမ်ားစုလည္း ေသာၾကာေန႔တုန္းက ေယဘုယ်အားျဖင့္ က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဂီနီေရြးေကာက္ပြဲ ေျခာက္လအတြင္းမလုပ္ရင္ အာဖရိကသမဂၢ အေရးယူမည္


10 January 2009

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ တြ ကတိေပးထားတဲ့အတုိင္း ၆ လအတြင္း မက်င္းပခဲ့ရင္၊ ဂီနီ ႏိုင္ငံ က စစ္အစိုးရ ဟာ
ႏုိင္ငံတကာ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူတာ ကို ခံရလိမ့္မယ္လို႔ အာဖရိက သမဂၢ က ေျပာပါတယ္။
အာဏာသိမ္းတာအေပၚ ဘယ္လို တံု႔ျပန္ အေရးယူ ၾကမယ္ ဆိုတာ ကို ေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ အေနာက္အာဖရိက
ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဟာ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံ မွာ စေနေန႔ ေတြ႕ဆံုဖို႔ စီစဥ္ထားၾကတယ္လို႔ အေနာက္အာဖရိက
ဗြီအိုေအ သတင္းေထာက္ Scott Stearns က သတင္းေပး ပို႔ထားပါတယ္။ ဦးတင္ေမာင္သန္း က
တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

ဂီနီႏုိင္ငံ ကို အၾကာႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ သမၼတ လာဆားနား ေကာန္ေတး ရဲ့ စ်ာပန အခမ္းအနား အရင္လတံုး က
က်င္းပၿပီး သြားတဲ့အခါမွာ၊ အာဖရိက သမဂၢ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ယန္းပင္း ဟာ အာဏာသိမ္း ေခါင္းေဆာင္ေတြ နဲ႔
ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ မစၥတာ ေကာန္ေတး ကြယ္လြန္သြားၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္းမွာ ၾကည္းတပ္ ဗိုလ္ႀကီး မူဆာ
ကင္န္မာရာ က အာဏာ သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ ႏွစ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ တြ က်င္းပေပးမယ္လို႔ ကတိေပးခဲ့ၿပီး၊
အရပ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကို အာဏာစြန္႔ေစခဲ့ပါတယ္။ အခ်ိန္ ၂ ႏွစ္ ယူထားတာ ဟာ သိပ္ ကို
ၾကာလြန္းပါတယ္လို႔ ပင္း က ဗိုလ္ႀကီး ကင္န္မာရာ ကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။

“ခင္ဗ်ား က ၂ ႏွစ္ေျပာတယ္။ ၂ ႏွစ္ေတာ့ လက္မခံႏိုင္ဘူး လို႔ ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ ကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ခင္ဗ်ား
ျဖစ္ေစခ်င္ တယ္ဆိုရင္၊ ကၽြန္ေတာ္ က ၆ လ နဲ႔ လုပ္ဖို႔ အဆင့္သင့္ပါပဲ လို႔ သူ က ျပန္ေျပာပါတယ္။
အေျခအေနေတြ က ေကာင္းေနတယ္ဆိုရင္ေပါ့ဗ်ာ တဲ့။”

ဂိနီ ႏိုင္ငံ ရဲ့ အရင္ ဖြ႕ဲ စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု မွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ သမၼတ သက္တမ္း ကို ျပန္ေဖာ္မယ္လို႔ ဗိုလ္ၾကီး
ကင္န္မာရာ က သူ႔ ကို ေျပာခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေထာက္ေတြ နဲ႔ အဒစ္ အဘာဘာ ၿမိဳ႕ မွာ ေသာၾကာေန႔
ေတြ႔ဆံုတုန္း ပင္း က ေျပာပါတယ္။ အဲဒီ ဖြ႕ဲ စည္းပံု မွာ သမၼတ သက္တမ္း က ၅ ႏွစ္ သက္တမ္း ျဖစ္ပါတယ္။
သမၼတ ကို သက္တမ္း ၂ သက္တမ္း ထက္ ပို မထမ္းေဆာင္ဖို႔ ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ သမၼတ ေကာန္ေတး
လက္ထက္မွာေတာ့ အဲဒီ ျပဌာန္းခ်က္ ကို ျပင္ၿပီး၊ သမၼတ သက္တမ္း တစ္တမ္း ကို ၇ ႏွစ္ နဲ႔ သက္တမ္း
အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္မရွိ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္တယ္လို႔ ျပင္ခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ႀကီး ကင္န္မာရာ က သမၼတ
ေကာန္င္ေတး လုပ္ထားခဲ့တာ ကို ျပန္ျပင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အာဏာသိမ္း ေခါင္းေဆာင္ ဘယ္ေခါင္းေဆာင္ မွ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ဘူး ဆိုတဲ့ ကတိနဲ႔အတူ


စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ က ေပးထားတဲ့ ကတိအတိုင္းသာ တည္မယ္ဆိုရင္၊ အာဖရိက သမဂၢ ဟာ ဂီနီ ႏိုင္ငံ မွာ
ဒီမုိကေရစီ ျပန္လည္ ေပၚေပါက္ လာေအာင္ ကူညီပါမယ္လို႔ ဗိုလ္ႀကီး ကင္န္မာရာ ကို ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ပင္း က
ဆိုပါတယ္။

“ခင္ဗ်ားတို႔ ေျပာထားတာ ကို ေလးစားမစား ကၽြန္ေတာ္တို႔ က ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈေနမွာပါ။ ဖြ႕ဲ စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု


အတိုင္း တည္ျငိမ္မႈျပန္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က ကူညီဖို႔ အဆင္သင့္ရွိပါတယ္ လို႔ သူတို႔ ကုိ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ က ေျပာပါတယ္။ အဲသလို မဟုတ္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူတာ ကို ခင္ဗ်ားတို႔
ခံရလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။”

အာဖရိက သမဂၢ က ဂီနီ ကို အဖြ႕ဲ ၀င္အျဖစ္ ရပ္ဆိုင္းထားၿပီးပါၿပီ။ ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္ နဲ႔ ဥေေရာပ သမဂၢ
တို႔ကလည္း အာဏာသိမ္းတာ ကို ရႈတ္ခ်ထားၾကၿပီး၊ အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကို ျမန္ျမန္ျပန္သြားဖို႔
ေတာင္းဆိုထားၾကပါတယ္။
ဂီနီ အာဏာသိမ္းပြဲ ကို ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ၾကမလဲ ဆိုတာ ေဆြးေႏြးၾကဖို႔အတြက္ အေနာက္အာဖရိက ႏုိင္ငံမ်ား
စီးပြါးေရး အသိုက္အ၀န္း ထဲ က ေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဟာ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ႏုိင္ငံ မွာ စေနေန႔
ေတြ႕ဆံုၾကမွာပါ။ ဗိုလ္ႀကီး ကင္န္မာရာ ရဲ့ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီ ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ပိတ္ဆို႔အေရးယူတာ ကို
စဥ္းစားဖို႔ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား သမၼတ အူမာရူ ယာအာဒူအာ Umaru Yar'Adua က အထူးအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ ကို
ေခၚခဲ့ပါတယ္။ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းတာ ကို ဘယ္လို အေကာင္းဆံုး ကိုင္တြယ္ႏုိင္မလဲ ဆိုတာ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
မဟာမိတ္ေတြၾကား မွာ ကြဲျပားေနပါတယ္။

လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမယ္လို႔ ကတိေပးထားတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ေထာက္ခံမႈ


ကို အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ေတြ ရရွိထုိက္တယ္လို႔ ဆီနီေဂါ သမၼတ အဘူဒါလာ၀ပ္ Abdoulaye Wade က
ေျပာပါတယ္။ ဗိုလ္ႀကီး ကင္န္မာရာ ဟာ အႏၱရာယ္ႀကီးမားလွတဲ့ ကြက္လပ္တစ္ရပ္ ကုိ ျဖည့္ဖို႔အတြက္
အာဏာသိမ္းလို္က္တဲ့ လူရိုးလူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ပါ လို႔ သူ က ဆိုပါတယ္။

အာဏာသိမ္းတာ ဟာ သိမ္းသင့္တဲ့ အခ်ိန္မွာ သိမ္းတာျဖစ္ၿပီး၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ပီသတယ္လို႔ ယခင္


ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ေခါင္းေဆာင္ အီဘရာဟင္ ဘာဘန္ဂီဒါ က ေျပာပါတယ္။ ဘာဘန္ဂီဒါ ကလည္း ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ မွာ
သူကိုယ္တိုင္ အာဏာ သိမ္းခဲ့သူ တစ္ေယာက္ပါ။ စစ္တပ္ က အာဏာမသိမ္းမီ ကဆုိရင္ ဂီနီႏုိင္ငံ ဟာ ဟိုဘက္
ဒီဘက္ ကြဲျပားေနတယ္လို႔ သူ က ေျပာပါတယ္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကို ေ၀ဖန္ေနမယ့္အစား၊ ႏုိင္ငံတကာ
အသိုက္အ၀န္း ဟာ ဂီနီႏုိင္ငံ သူ႔ေျခေထာက္ေပၚ သူ ျပန္ရပ္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီသင့္တယ္လို႔ သူ က ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား
ရုပ္ျမင္သံၾကား ကို ေျပာသြားပါတယ္။

ဘာဘန္ဂီဒါ ဟာ သမၼတ ယာအာဒူအာ ရဲ့ အထူး ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဂီနီႏိုင္ငံ ကို သြားခဲ့သူပါ။ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား
ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး က စစ္အစိုးရ ကို အသိအမွတ္ ျပဳလိမ့္မယ္မဟုတ္ဘူး လို႔ ေျပာေၾကာင္း သူ႔ ကို
ေျပာျပတဲအ
့ ခါ၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဟာ ဂိနီ မွာ တကယ္ျဖစ္ေနတာ ကို ရိပ္ဖမ္းမိပံုမရဘူး လို႔ ဘာဘန္ဂီဒါ က
ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ရုပ္ျမင္သံၾကား ကို ေျပာပါတယ္။

ေဒသတြင္း မဟာမိတ္ေတြ က စစ္အာဏာသိမ္းတာ ကို ဆန္႔က်င္ျမဲ ဆန္႔က်င္ၾကျပီး ဂီနီ ကုိ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူဖို႔
စဥ္းစားလိမ့္မယ္ လို႔ အေနာက္အာဖရိက ႏုိင္ငံမ်ား စီးပြါးေရး အသိုက္အ၀န္း ရဲ့ အလုပ္အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴး
မုိဟာမက္ အင္ဘင္န္ ခ်မ္းဘာ့စ္ Mohamed Ibn Chambas က ေျပာပါတယ္။
တကယ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ျမန္ျမန္ မက်င္းပဘူး ဆိုရင္၊ ဗိုလ္ၾကီး ကင္န္မာရာ ရဲ့ စစ္အစိုးရ ကို အာဖရိက
သမဂၢ က ပူးေပါင္းၫႈိႏႈိင္း ပိတ္ဆို႔ အေရးယူဖို႔ ပိုင္းျဖတ္ထားေၾကာင္း ပင္း က ေျပာပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျခိမ္းေျခာက္ထားတာ ကို ခုိင္မာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ့ အေနအထား ကို ႏုိင္ငံတကာ


အသိုက္အ၀န္း နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္လာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။”

တိုင္းျပည္ ရဲ့ ဘ႑ာေတာ္ ကို တာ၀န္ယူလုိက္ၿပီး၊ အရပ္သား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ ကို ခန္႔၊ သူတို႔ ကို
ဆန္႔က်င္တဲ့ အႀကီးတန္း စစ္အရာရွိေတြ ကို အၿငိမ္းစား အတင္းေပးျခင္းအားျဖင့္ ဂီနီ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဟာ
သူတို႔ အာဏာ ပိုခုိင္မာသိပ္သည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ယခင္ လက္နက္ကင
ို ္မ်ား ဦးစီးခ်ဳပ္ နဲ႔ ယခင္
ေရတပ္ အႀကီးအကဲေတြ ကိုလည္း ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကပါတယ္။

ေဆးလိပ္အႏၲရာယ္ ထင္တာထက္ ဆိုးရြား

10 January 2009

ေဆးလိပ္ေသာက္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတဲ့ အႏၲရာယ္ေတြကို ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြကတည္းက ေကာင္းေကာင္းႀကီး


အေထာက္အထား ျပႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ Second-hand smoke လို႔ေခၚၾကတဲ့ သူမ်ားေသာက္တဲ့
ေဆးလိပ္ေငြ႔ေတြကို ႐ႈ႐ႈိက္မိ ရာကေန ေဆးလိပ္ မေသာက္တဲ့ လူမွာရတဲ့ အႏၲရာယ္ေတြကိုလည္း
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သတိေပးလာခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ ဒုတိယ
လူတေယာက္ကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစတာတင္ မကေတာ့ဘဲ တတိယလူအထိ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ရတာကို
သုေတသနျပဳသူတခ်ဳိ႕က သတိေပးလာၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဗီအ
ြ ိုေအ သတင္း ေထာက္ Art Chimes ေပးပို႔ထားတ့ဲ
သတင္းေဆာင္းပါးကို ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

Third-hand smoke လို႔ေခၚတဲ့ တတိလူမွာ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ရတာကေတာ့ စီးကရက္ကို


မီးသတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္အထိ စြဲ က်န္ေနခဲ့တဲ့ ေဆးလိပ္အနံ႔တို႔၊ ညစ္ညမ္းတဲ့ အမႈန္အစအနတို႔ပါပဲ။ ဟားဗတ္ဒ္
တကၠသိုလ္က ေဒါက္တာ Jonathan Winickoff ဟာ အဲဒီအေၾကာင္းကို ေလ့လာေနသူပါ။

“ျဖစ္ပံုကေတာ့ဗ်ာ၊ ေဆးလိပ္သမားက အျပင္ထြက္ၿပီး ေဆးလိပ္ေသာက္တယ္၊ အထဲျပန္၀င္လာတယ္၊


သူတို႔ဆီမွာ ေဆးလိပ္က အညစ္အေၾကးေတြ ရွိေနတုန္းပဲဗ်။ သူတို႔အ၀တ္အစားေတြမွာ ကပ္ပါလာတဲ့
အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစတဲ့ မီးခုိးေငြ႔ေတြက ထြက္ေနတုန္းပဲ။ သူတို႔အသက္႐ႈထုတ္လုိက္တဲ့အခါမွာလည္း
က်န္ေနေသးတဲ့ ေဆးလိပ္အစအန အခိုးအေငြ႔ေတြက အိမ္ထဲမွာ ျပန္႔သြားတဲ့အတြက္ အညစ္အေၾကးေတြက
အိမ္ထဲမွာ သိသိသာသာကို ရွိေနေသးတာပဲ။”

ၾကမ္းခင္းေကာ္ေဇာမွာ၊ ပရိေဘာဂေတြမွာ၊ အ၀တ္အစားေတြမွာ စသည္အားျဖင့္ ကပ္တြယ္ညိေနၿပီး


တတိယလူကို အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစတဲ့၊ အနံ႔အသက္မေကာင္းတဲ့ ေဆးလိပ္အစအန အႂကြင္းအက်န္ေတြမွာ
ေဆးလိပ္မီးခိုးေငြ႔ထဲမွာပါတဲ့ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစတဲ့ ဓာတုပစၥည္းေတြ အားလံုးပါေနတယ္လို႔ Winickoff
ကေျပာပါတယ္။

“အဆိပ္အေတာက္အမ်ားဆံုးျဖစ္ေစတဲ့ ဓာတ္ပစၥည္းတခ်ဳိ႕ကိုေတာ့ လူေတြ သိထားၿပီးပါၿပီ။ အဲဒီထဲမွာ ဓာတု


လက္နက္ေတြမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ ဆိုင္ယာႏုိက္ဒ္၊ ေမာ္ေတာ္ကားေတြကေနထြက္တဲ့ ကာဘြန္
မိုေနာက္ဆိုက္ဒ္၊ အိမ္သန္႔ရွင္းေရးစက္ ေတြမွာ အသံုးျပဳတဲ့ အမ္မိုးနီးယား၊ ပိုးသတ္ေဆးေတြမွာအသံုးျပဳတဲ့
အာဆင္းနစ္၊ ခဲ၊ သံမဏိ လုပ္ရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ခ႐ိုမီယမ္၊ ယံုသည္ျဖစ္ေစ မယံုသည္ျဖစ္ေစဗ်ာ၊
ေရဒီယိုဓာတ္သတၱိႂကြမႈ အရမ္းျမင့္ၿပီး ေသေစ ႏိုင္တဲ့ထိ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ ပိုလိုနီယမ္ ၂၁၀ ဓာတုပစၥည္းေတြ
ပါ၀င္ပါတယ္။”

အႏၲရာယ္ျဖစ္ရတဲ့ တတိယလူဟာ ဘယ္သူမဆိုျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ ကေလးေတြအတြက္ကေတာ့ အႏၲရာယ္


အမ်ားဆံုးပါပဲ လို႔လည္း Jonathan Winickoff ကေျပာပါတယ္။

“ကေလးေတြရ႕ဲ အစာေခ်ဖ်က္ႏႈန္းက လူႀကီးေတြထက္ ပိုၿပီးျမင့္တယ္ဗ်။ သူတို႔က အသက္႐ႈတာမွာလည္း


ပိုျမန္တယ္။ ခႏၶာကိုယ္ ဒုထည္က်ေတာ့ လူႀကီးေတြထက္ နည္းတယ္ေလ။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးေတြနဲ႔ အတူတူပဲ
ထိတယ္ဆိုရင္ေတာင္ သူတို႔ကပိုရၿပီး ပို အႏၲရာယ္ရွိတာေပါ့။ သူတို႔ရ႕ဲ ခႏၶာကိုယ္တစ္႐ႈးေတြက ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဆဲ
ရွိေနေသးတာေၾကာင့္လည္း ပိုၿပီး အႏၲရာယ္မ်ားရတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ သူတို႔ရ႕ဲ ဦးေႏွာက္ဟာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲရွိေနေသးတယ္ေလဗ်ာ။”

ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ တတိယလူထိ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာမွာ သူတို႔ရ႕ဲ သားသမီးေတြလည္း


ပါေနတယ္ဆိုတာကိုသာ မိဘ ေတြသိၾကရင္ အိမ္မွာေဆးလိပ္ေသာက္တာကို မိဘေတြက
ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ဖို႔အလားအလာ ပိုမ်ားတယ္ဆိုတာ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈတခုကေန ေတြ႔ရွိရတယ္လို႔
ဇန္န၀ါရီလထုတ္ Pediatric ဆိုတဲ့ ကေလးက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ မဂၢဇင္းမွာ Winickoff က ေရးထားပါတယ္။
ရလဒ္အေနနဲ႔ ဒီအခ်က္ကို လူေတြပိုသိေအာင္လုပ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

“မိဘေတြအေနနဲ႔ ေဆးလိပ္နံ႔ကိုရရင္ ဒီ အနံ႔အသက္ အညစ္အေၾကးေတြ တကယ္ပရ


ဲ ွိေနတယ္ဆိုတာ
သိရွိနားလည္ဖို႔ အေရးႀကီး ပါတယ္။ ဒီေတာ့ မိဘကအနံ႔ကိုရတာနဲ႔ ကေလးကို အဲဒီေနရာကေနေရႊ႕ဖို႔
အေရးႀကီးပါတယ္။ ေဆးလိပ္ သမားေတြအတြက္ သတင္းစကားကေတာ့ အရမ္းကိုရွင္းတယ္လို႔
က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ ေဆးလိပ္မေသာက္တဲ့လူေတြနဲ႔ ကေလးေတြကို တကယ္ပဲ ကာကြယ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့
အေကာင္းဆံုးလုပ္ရမွာက ေဆးလိပ္ျပတ္ေအာင္ ဆက္လုပ ္ပါဆိုတာပါပဲ။”

ဟားဗတ္တကၠသိုလ္က Jonathan Winickoff ဟာ ကိုယ္တိုင္က ကေလးအထူးကုတေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။


ရင္က်ပ္ ေရာဂါျဖစ္ တယ္ဆိုၿပီး သူ႔ဆီလာျပတဲ့ကေလးေတြကို ကုသရတဲ့အခါ မိဘေတြဆီမွာ ေဆးလိပ္နံ႔ရတာကို
သတိထားမိခဲ့တဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ တတိယလူမွာအႏၲရာယ္ျဖစ္ရတဲ့ Third-
hand smoke ကိစၥကို စိတ္၀င္စားခဲ့ပါတယ္ လို႔ ေဒါက္တာ Jonathan Winkckoff က ေျပာပါတယ္။

ဆူဒန္သမၼတ ခုံ႐ုံးတင္ေရး တ႐ုတ္ သေဘာမက်

09 January 2009

ဆူဒန္ႏုိင္ငံက ဒါေဖာေဒသမွာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကမႈအေပၚ


တာ၀န္ရွိတဲ့ ဆူဒန္သမၼတ
အုိမာ ဟတ္ဆန္ အယ္လ-္ ဘာရွီးယား (OmarHassan al-Bashir) ကို
ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ခုံ႐ုံး
တင္မယ့္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ မိမိတုိ႔
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေနတယ္လို႔
တ႐ုတ္အစိုးရက ေျပာတဲ့အေၾကာင္း ဗီအ
ြ ိုေအသတင္းေထာက္ စတက္ဖ္နီ
ဟုိး (Stephanie Ho)
ဆူဒန္သမၼတ အုိမာ ဟတ္ဆန္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ကေန သတင္းေပးပို႔ထားတာကိုဦးေရာ္နီညိမ္းက
အယ္လ-္ ဘာရွီးယား။ တင္ျပေပးထားပါတယ္။
ဇူလုိင္ ၁၄၊ ၂၀၀၈။
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ ဆူဒန္ရ႕ဲ အႀကီးဆုံးေသာ ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံေနတဲ့ႏုိင္ငံပါ။ အဲဒီလို ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈ ရွိေနတာေၾကာင့္ ကမၻာေပၚ
မွာ ဆူဒန္အစိုးရရဲ႕ ဒါေဖာေဒသက အျပစ္အနာအဆာေတြကို မၾကာခဏ ေရွ႕ေန
လုိက္ေပးေနတဲ့ ဆူဒန္ရ႕ဲ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ႀကီးအျဖစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရ
ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဇူလုိင္လက ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ခုံ႐ုံးက ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္
အရာရွိခ်ဳပ္က ဆူဒန္သမၼတ အုိမာ ဟတ္ဆန္ အယ္လ-္ ဘာရွီးယားကို ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္
ေပးဖုိ႔ တရားသူႀကီးေတြကို ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ရ႕ဲ စြပ္စခ
ြဲ ်က္မွာ
ဆူဒန္ ဒါေဖာေဒသက လူမ်ဳိးႏြယ္တုံး သတ္ျဖတ္မႈႀကီးေတြကို ဆူဒန္သမၼတ ဘာရွီးယား
စီစဥ္ၫႊန္ၾကားခဲ့တယ္လို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒါေဖာေဒသက သူပုန္အုပ္စုေတြနဲ႔ အစုိးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားတဲ့ ျပည္သူ႕


စစ္အုပ္စုေတြၾကားက စစ္ပေ
ြဲ တြအတြင္း လူေပါင္း ၂၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ၾက
ရတယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာက ဆူဒန္ ဒါေဖာအေရး ေလ့လာသူေတြက ဆုိပါတယ္။

ဆူဒန္ ဒါေဖာအေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရ႕ဲ အထူးသံတမန္ လ်ဴ ေဂြဂ်င္း (Liu Guijin)


ဟာ အခုအခါမွာ ခါတြန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဆူဒန္အရာရွိေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေနပါတယ္။
ဆူဒန္သမၼတကို စစ္ရာဇ၀တ္မႈေတြနဲ႔ တရားစြဆ
ဲ ုိျခင္းအားျဖင့္ ဒါေဖာေဒသ ပဋိပကၡမွာ
ပိုမုိအႏၱရာယ္ႀကီးမားတဲ့ ထိခုိက္ဆုံး႐ႈံးမႈေတြနဲ႔ ေတြ႕ႀကဳံရမွာျဖစ္တယ္လို႔ တ႐ုတ္
သံတမန္ လ်ဴက ေျပာၾကားခဲ့တာကို ဒီသီတင္းပတ္အေစာပုိင္း ႏုိင္ငံတကာ သတင္း
ေတြမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒါေဖာျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွာ အခ်ိန္ပုိမိုရရွိေအာင္ အခုလို ဆူဒန္
သမၼတကို တရားစြဲမယ့္ကိစၥ ေရႊ႕ဆုိင္းသင့္တယ္လုိ႔လည္း လ်ဴရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို
သတင္းေတြမွာ ကုိးကားခဲ့ၾကပါတယ္။ အကယ္၍သာ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ခုံ႐ုံး
(အုိင္စီစီ) မွာ ဆူဒန္သမၼတ ဘာရွီးယားကုိ တရားစြဆ
ဲ ုိ ႐ုံးတင္ႏုိင္ခဲ့ရင္ ဒါဟာ လက္ရွိ
အာဏာရွိေနတဲ့ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္တေယာက္ကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အုိင္စီစီမွာ ႐ုံးတင္
ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္မွာပါ။

ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕မွာ ၾကာသပေတးေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕


ပုံမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဆူဒန္ဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံတမန္ လ်ဴရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္
ေတြကုိ ေျပာေရးဆုိခင
ြ ့္ရွိသူ က်င္ဂန္း (Qin Gang) က အတည္မျပဳခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္
ဆူဒန္မွာ တည္ၿငိမ္ေနမႈ ထိန္းသိမ္းထားေရးရဲ႕ အေရးပါခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံတကာ
စစ္ရာဇ၀တ္ခုံ႐ုံးက လ်စ္လ်ဴမ႐ႈထားသင့္ဘူးလုိ႔ မစၥတာ က်င္ဂန္းက အခုလုိေျပာဆုိပါ
တယ္။

“ဒါေဖာေဒသဆုိင္ရာ ဘယ္တရားစီရင္မႈမဆုိ ဆူဒန္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈကို


မထိခုိက္ေရး သေဘာေပါက္ရမယ္” လုိ႔ က်င္ဂန္းက အေလးေပးေျပာသြားပါတယ္။

တ႐ုတ္ဟာ ေနာက္လွမ္းရမယ့္ေျခလွမ္းနဲ႔ ဒါေဖာအေရးအေပၚမွာ အနာဂတ္ရပ္တည္


ခ်က္တုိ႔ကုိ တည္မွီၿပီးေတာ့မွ ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔လည္း သူက ဆုိပါ
တယ္။

ဆူဒန္ကုိမသြားခင္ တ႐ုတ္အထူးသံတမန္ လ်ဴဟာ ႐ုရွားကိုသြားၿပီး ဆူဒန္ ဒါေဖာ


အေရး ႐ုရွားအရာရွိေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါေသးတယ္။ ႐ုရွားဟာလည္း တ႐ုတ္နဲ႔အတူ
ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၀င္ ဗီတုိအာဏာပိုင္ရွင္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ အခုလို
တ႐ုတ္က သြားၿပီး တုိင္ပင္ခဲ့ပုံရပါတယ္။

ဒီသီတင္းပတ္ ေႏွာင္းပုိင္းမွာေတာ့ တ႐ုတ္အရာရွိေတြဟာ ဆူဒန္ရ႕ဲ အိမ္နီးခ်င္း


အီသီယုိးပီးယားကုိလည္း သြားၿပီး ဒါေဖာေဒသ ပဋိပကၡအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ
လုပ္ဦးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရခိုင္သယာယအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္း အစည္းအေ၀း ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပမည္

1/11/2009

ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ရခိုင္သဟာယ အသင္း ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းႏွင့္ သက္ၾကီးပူေဇာ္ပြဲ


အခမ္းအနားကို ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားအား ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ အေရွ႕ဘက္မုဒ္ အာဇာနည္လမ္းရွိ


ရခိုင္ဓမၼာရံုတင
ြ ္ အဆိုပါေန႕ ေန႕လည္ ၁၂ နာရီမွ စတင္က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

အခမ္းအနားသို႕ ရခိုင္သယာယ အသင္းသူ အသင္းသားမ်ားႏွင့္ အသင္း၀င္


အျဖစ္ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအား ဖိတ္ၾကားထားျပီး ပညာသင္ ဆုရေက်ာင္းသား
ေက်ာင္းသူမ်ားအားလည္း ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္းသိရသည္။

ရခိုင္သယာယ အသင္း အေနျဖင့္ အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ဆုရ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား


ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္မည္ ျဖစ္သလို အသက္ ၇၅ အထက္ ရခိင
ု ္သက္ၾကီး
ရြယ္အိုမ်ားအားလည္း ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္သယာယ အသင္းကို ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တင


ြ ္ ရန္ကုန္ေရာက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားက “ကုိယ္က်ိဳးမပါ
အမ်ားအက်ိဳးရွာ ” ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေပးရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စတင္ဖ႕ြဲ စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေထာင္သက္တမ္းျပည့္ျပီးသူ နိုင္ငံျခားသား အမ်ားအျပားကို ဘဂၤလာမွ လႊတ္ေပးမည္ဆို

1/11/2009

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နိုင္ငံ အေနျဖင့္


ျပည္ေတာ္မျပန္နိုင္ဘဲ ေထာင္သက္တမ္း
ျပည့္ျပီး ဆက္လက္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္
နိုင္ငံျခားသား ေထာင္သားအမ်ားအျပားကို
မ်ားမၾကာမွီ ဆက္လက္ လႊတ္ေပးသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက
ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသား ၄ ဦး အပါအ၀င္


ေျမာက္ကိုရီးယား တဦးႏွင့္ တန္ဇန္းနီးယား
ေထာင္သား တဦးတို႕ကို
ေထာင္သက္တမ္းေစ့ျပီး ျပည္ေတာ္ မျပန္နိုင္ဘဲ ၁၅ အၾကာေနထိုင္ခဲ့ရရာမွ ျပန္လြတ္ေပးခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္း
ဘဂၤလာေဒခ်္႕ အာဏာပိုင္မ်ားက ေနာက္ထပ္ နိုင္ငံျခားသား ေထာင္သားမ်ားကို ဆက္လက္
လႊတ္ေပးရန္ ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ေထာင္အာဏာပိုင္ တဦးျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဇာကီယာ ဟာဆန္က လြတ္ရက္ေစ့


နိုင္ငံျခာသား ေထာင္သား ၂၀ ကို မ်ားမၾကာမွီ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုကဲ့သို႕
လႊတ္ေပးရျခင္းမွာ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ ကုိယ္ခ်င္းစာနာမူအရ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နုိင္ငံ ေထာင္မ်ားထဲတင


ြ ္ ေထာင္သက္တမ္းျပည့္ျပီး ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ဆက္လက္
ေထာင္က်ခံေနရသူ နိုင္ငံျခားသား အေယာက္ ၃၀ ရွိျပီး ေထာင္သက္တမ္းျပည့္ျပီး ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ
ဆက္လက္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ နိုင္ငံျခား ေထာင္သား ၈၀ ရွိသည္။

အဆိုပါ ေတာင္သားမ်ားကို ေနရပ္ရင္းနိုင္ငံမ်ားမွ လက္ခံျငင္းဆိုေနသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႕ နိုင္ငံျခားသား


ေထာင္သားမ်ားမွာ ေထာင္လႊတ္ရက္ေစ့ေသာ္လည္း ျပည္ေတာ္ မျပန္နိုင္ဘဲ ေထာင္ထဲတင
ြ ္
ေနထိုင္ေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ယခုအခါ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နုိင္ငံ အ၀န္းလံုးရွိ ေထာင္မ်ားထဲတင
ြ ္ နိုင္ငံျခားသား ၈၇၈ ဦးဆက္လက္ရိွေနျပီး
ထိုအထဲတင
ြ ္ ျမန္မာနိုင္ငံသား ၅၁၅ ဦး၊ အိႏၵိယနိုင္ငံသား ၃၃၀ ဦး၊ ပါကိစၥတန္ နိုင္ငံသား ၁၂ ဦး၊ နီေပါ
နိုင္ငံသား ၉ ဦး၊ တန္ဇန္းနီးယား နုိင္ငံသား ၅ ဦး၊ ကင္ညာ နိုင္ငံသား ၂ ဦး၊ မေလးရွားနိဳင္ငံသား ၃ ဦးႏွင့္
ဆိုဒီ၊ ဂါနာ၊ လိုက္ေဘးရီးယားႏွင့္ ဟန္ေဂရီ နိုင္ငံတို႕မွ တဦးစီ ျဖစ္ၾကသည္။

အမ်ားစု ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားမွာ သက္ေသခံ အေထာက္အထား တစံုတရာ မပါသျဖင့္ ၎တို႕၏


ေနရပ္ရင္း နိုင္ငံကို ျပန္ပို႕ရန္ ခက္ခေ
ဲ နျပီး ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားမွလည္း သူတို႕အား ျမန္မာနုိင္ငံသား
ဟုတ္မဟုတ္ကို စီစစ္ရန္လိုေသးသည္ဟု ဆိုကာ အေၾကာင္းျပ ဆိုင္းငံ့ထားသျဖင့္ သူတို႕အား ျပန္ပုိ႕ရန္
ခက္ခေ
ဲ နျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဘဂၤလာ အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံ နယ္စပ္ အနီး ေကာ့ဘဇားေထာင္ထဲတင


ြ ္ ျပည္ေတာ္ျပန္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္
လႊတ္ရက္ေစ့ ျမန္မာနုိငံသား ေထာင္သား ၁၀၅ ဦးရွိျပီး ၎တို႕ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက
ျမန္မာျပည္သို႕ ျပန္ပို႕ရန္ အဆိုပါ ေထာင္တင
ြ ္ ေခၚယူ စုေဆာင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နုိင္ငံ အေနျဖင့္ နိုင္ငံျခားသား ေထာင္သား အမ်ားအျပားကို လႊတ္ရက္ေစ့ေသာ္လည္း


ျပန္လည္ မပို႕ေဆာင္နိုင္ သျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဘတ္ဂ်က္ေငြကို အပို အသံုးျပဳေနရသည့္ အျပင္
ေထာင္ထဲတင
ြ ္လည္း ေနရာမ်ားလံုေလာက္မူ မရွိ ျဖစ္ေန သျဖင့္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရန္
အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေနရသည္ဟု သိရသည္။

ေလာင္းကစားဝိုင္းမွ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အစီး ၅၀ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းခံရ


Sat 10 Jan 2009, အာကာ
ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕ေမြးျမဴေရးဇံုအနီးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ
ေလာင္းကစား ဝိုင္းရွိ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ၅၃ စီးကို လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ရက္တင
ြ ္ ေရး (မယက) မွ သိမ္းယူခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးေန႕ပြေ
ဲ တာ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေရးမယကမွ ၄င္းေလာင္းကစားဝိုင္းကို လြတ္လပ္ေရးေန႕မွစ၍ ၃
ရက္တိုင္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ခြင့္ျပဳရက္ေက်ာ္လြန္၍ ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကစားဝိုင္းအနီးရွိ အေဘာ္ေက်းရြာမွ
ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၄င္းေလာင္းကစားဝိင
ု ္းတြင္ ေလာင္းကစားဒိုင္၊ ေလာင္းကစားသမားႏွင့္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူ ၂၀၀ ဦးခန္႕႐ွိၿပီး
အနီေထာင္ကစားဝိုင္း ၃၀ ခန္႕ႏွင့္ အျခားေလာင္းကစားဝိုင္းလည္း အနည္းငယ္ပါဝင္သည္ဟု သြားေရာက္
ေလာင္း ကစားခဲ့သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေရး မယကမွ လာေရာက္ဖမ္းဆီးစဥ္တင


ြ ္ မယက အရာရွိမ်ား၊ ရဲမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္႐ုံးအဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားႏွင့္
မီးသတ္တပ္ဖ႕ြဲ ဝင္မ်ား ၂၀ ဦးခန္႕ ပါဝင္ၿပီး ေလာင္းကစားဝိုင္းတြင္ ရပ္နားထားေသာ
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကိုသာ ပစ္မွတ္ထား၍ ဖမ္းဆီးသိမ္းယူျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တစ္စီး
အသိမ္းခံရေသာ ေရးၿမိဳ႕မွေလာင္းကစားသမားတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

"ညေန ၃ နာရီေလာက္မွာ ေသနတ္န႕ဲ ခ်ိန္ၿပီး ဝိုင္းဖမ္းတာ၊ မေျပးနဲ႕လို႕ေအာ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့


ကစားဝိုင္းကလူေတြအားလံုး ေၾကာက္ၿပီး ထေျပးကုန္တာပဲ၊ က်န္တဲ့လူေတြလည္း ရွိတာ ေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ သူတို႕က
လူေတြကုိမဖမ္းဘူး၊ ဆိုင္ကယ္ကိုပဲ မဲေန တယ္၊ ရပ္ထားတဲ့ဆိုင္ကယ္အားလံုး သူတ႕ို ကားေပၚ
ေကာက္တင္သြားတယ္" ဟု ၄င္းေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အသိမ္းခံရသူက ေျပာသည္။

အသိမ္းခံရေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားတြင္ မလမ လိုင္စင္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္မ်ားလည္း


ပါဝင္ၿပီး ေရးၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းတြင္ သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္း ၄င္းေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္မ်ားကုိ ပိုင္ရွင္မ်ားထံ
ျပန္လည္ေပးအပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ပိုင္ရွင္အား ၆ လအထိ
ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ႏိုင္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုေသာ ရဲသား တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ အဖမ္းခံရမည္စိုး၍ မိမိေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖစ္ေၾကာင္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ


အမည္မေဖာ္ရဲၾကပဲ မိမိႏွင့္နီးစပ္ေသာ ရဲအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ စစ္တပ္အသိုင္းအဝိုင္း၏ အကူအညီျဖင့္
ျပန္လည္ရရွိရန္သာ ႀကိဳးစာေနၾကေၾကာင္း အထက္ပါေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အသိမ္းခံရသူက ေျပာသည္။

၄င္းေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုင္ရွင္ထံ ျပန္လည္ေပးအပ္မည့္အစီအစဥ္ ရွိမရွိကုိ


လြတ္လပ္ေသာ မြနသ
္ တင္းေအဂ်င္စီမွ ေရးၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းသို႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ယခုဖမ္းဆီးမႈမွာ မိမိတို႕ႏွင့္
မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း မယက မွ ဖမ္းဆီးၿပီး မိမိတို႕ရဲစခန္းသို႕ အပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ပိုင္ရွင္ထံျပန္လည္ေပးအပ္မည္ မေပးအပ္မည္ဆိုသည္မွာ တရားသူႀကီး၏ အဆံုးအျဖတ္သာ အတည္ျဖစ္ၿပီး
မိမိတို႕ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႕ ညအခ်ိန္တင


ြ ္လည္း မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ အံခေ
ဲ က်းရြာရွိ
စုေပါင္းရ ဟန္းခံ ရွင္ျပဳမဂၤလာပြဲတင
ြ ္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးေသာ
ေလာင္းကစားဝိုင္းတြင္လည္း လိုင္စင္ရွိ လိုင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အစီး ၄၀ ခန္႕ႏွင့္ ေလာင္းကစားဝိုင္းမွ
ေငြေၾကး သိန္း ၅၀၀ ခန္႕ကိုလည္း ေနျပည္ေတာ္မွ အထူးတပ္ဖ႕ြဲ ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တို႕
ပူးေပါင္းၿပီး ဖမ္းဆီးသိမ္းယူ ခဲ့သည္။ ၄င္းျပင္ ေလာင္း ကစားဝိုင္းအတြင္း ရွိ သူမ်ားထံမွ
လက္ဝတ္ရတနာမ်ားကိုလည္း ျဖဳတ္ယူသိမ္းဆည္းခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စာေပအႏုပညာ (၂၁)

ဆရာ သိန္းေဖျမင့္၏ စာေပအရွိန္အဝါ

ထိန္လင္း
ဇန္န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၀၈

စာေပအႏုပညာဆိုတာ လူေတြရ႕ဲ စိတ္ႏွလံုးကို တစံုတရာ ခံစားေစဖို႔ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ သက္သက္


မဟုတ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ ေခတ္စနစ္ေတြကို အထိုက္အေလ်ာက္ ထင္ဟပ္ေစႏိုင္တဲ့ အရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေခတ္ရ႕ဲ အေငြ႔အသက္ေတြကို အႏုပညာသည္ေတြရ႕ဲ ဖန္တီးမႈေတြမွာ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သလို ေခတ္ကို
လႈပ္ႏိႈးတဲ့သေဘာေတြ၊ ေခတ္ကို ေရွ႕ေဆာင္တဲ့သေဘာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဖန္တီးထားတဲ့
အႏုပညာေတြက လူေတြအေပၚ လႊမ္းမိုးတဲ့သေဘာ၊ အေငြ႔အသက္ ကပ္ၿငိတဲ့သေဘာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။
ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္ရ႕ဲ စကား၊ သီခ်င္းထဲက စာသားတခ်ဳိ႔က လူေတြေန႔စဥ္ေျပာေနတဲ့ စကားရပ္ထဲ
ဝင္ေရာက္သြားတာ ဒီသေဘာေတြပါပဲ။ ဒီလိုပဲ စာေပရဲ႕ အေငြ႔အသက္ေတြကလည္း ေခတ္ကို
လႊမ္းမိုးေရွ႕ေဆာင္ႏိုင္တာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

တခါတေလမွာ အဲဒီလို အရွိန္အဝါ လႊမ္းမိုးမႈေတြက သက္ဆိုင္ရာ အႏုပညာဖန္တီးခဲ့တဲ့


ေခတ္တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ တျခားေသာ ေခတ္ေတြမွာပါ လႊမ္းမိုးႏိုင္တာေတြကိုေတာင္ ေတြ႔ရပါတယ္။

အမ်ားသိၾကတဲ့အတိုင္း ၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူေတြဟာ လူငယ္ေက်ာင္းသားေတြ


ျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တေလာျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ တိုင္းျပည္ရ႕ဲ အတိတ္ျဖစ္ရပ္ေတြ အေျခအေနေတြ ေပါင္းဆံုၿပီး
ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ အဲဒီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးမွာ ႏိုင္ငံေရးအစဥ္အလာ ရွိသူမ်ားရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳ အယူအဆေတြက
သြယ္ဝိုက္ေသာ နည္းအားျဖင့္ ပံ့ပိုးႏိုင္သလို ႏိုင္ငံေရးစာေပေတြရ႕ဲ လႊမ္းမိုးမႈကလည္း
မျငင္းႏိုင္တဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ခ်ီေဂြဗားရား၊ ငုယင္ဗန္ထရြဳိင္း၊ ကက္စထရို စတဲ့ ႏိုင္ငံတကာက
ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြအေၾကာင္း ေရးထားတဲ့ စာေပေတြပါဝင္သလို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့
စာေပေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့စာေပေတြမွာေတာ့ ကိုလိုနီေခတ္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့


စာေပေတြက ေရွ႕တန္းက ပါတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီစာေပေတြထဲမွာ မလြဲမေသြ ပါဝင္တာကေတာ့
တက္ဘုန္းႀကီး သိန္းေဖ လို႔ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့တဲ့ ဆရာ သိန္းေဖျမင့္ရ႕ဲ စာေပေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆရာသိန္းေဖျမင့္ဟာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္၊ ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ ႏိုင္ငံေရးသမား စသျဖင့္
ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းမွာ ပါဝင္ခဲ့သလို စာေပအေရးအသားပိုင္းမွာလည္း ေခတ္ကို
လႈပ္ခတ္ႏိုင္ေအာင္ ေရးသားႏိုင္သူျဖစ္ပါတယ္။ အေရးအသား ႏိုင္နင္းတဲ့ စကားေျပဆရာ ျဖစ္သလို၊
ရသေျမာက္ေအာင္လည္း ေရးသားႏိုင္ပါတယ္။ ေဝဖန္ေရးစာေပ ဆိုရင္လည္း ပြင့္ပင
ြ ့္လင္းလင္း
ေဝဖန္တတ္သလို၊ အတၳဳပၸတၱိစာေပ၊ ခရီးသြားစာေပမ်ားလည္း ေရးသားခဲ့ၿပီး စာေပနဲ႔ ေခတ္ကို
ထင္ဟပ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္တေထာင္သတင္းစာကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာဆရာ ျဖစ္သလို
ရုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာ အျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာသိန္းေဖျမင့္ကို အဖ ေျမတိုင္းစာေရး ဦးဘ နဲ႔ အမိ ေဒၚျမင့္တို႔က ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ဝ


ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာ့ရ႕ဲ ငယ္နာမည္က
ေမာင္ျမေမာင္ျဖစ္ၿပီး မံုရြာၿမိဳ႔ အဂၤလိပ-္ ျမန္မာေက်ာင္း တက္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေမာင္သိန္းေဖ
အမည္ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္မွာ ပထမဆံုးစာမူ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္းခံရပါတယ္။
ဆရာသိန္းေဖျမင့္ရ႕ဲ ကေလာင္အမည္ေတြကေတာ့ တေကာင္ၾကြက္၊ တကၠသိုလ္အေက်ာ့၊ တက္ဘုန္းႀကီး
ေမာင္သိန္းေဖ၊ တက္ဘုန္းႀကီး သခင္သိန္းေဖ၊ တက္ဘုန္းႀကီးသိန္းေဖ၊ ေမာင္တူ၊ ေမာင္သိန္းေဖ၊ ေမာင္သိန္းေဖ
(ဘီေအ)၊ ရဲေဘာ္ေက်ာက္လံုး၊ ဝေနက - ငေဖ ဘုတလင္၊ ဝေန ငေဖ၊ ဝေနငေဘ - တကၠသိုလ္၊ သိန္းေနႏြယ္၊
သိန္းေဖ (‘ေဘ’ ဟု တခါတရံေရး)၊ သိန္းေဖျမင့္၊ ဦးေက်ာက္လံုး (တခါတရံ ဘုတလင္ ထည့္) ဆိုတဲ့
အမည္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ သိန္းေဖျမင့္ဆိုတဲ့ ကေလာင္အမည္ကို ဒုတိယအႀကိမ္ အဖမ္းခံခဲ့ရတဲ့ ၁၉၄၈-၄၉
ခုႏွစ္အတြင္း ေရးသားခဲ့တဲ့ ‘လမ္းစေပၚၿပီ’ဝတၳဳမွာ စတင္သံုးစြခ
ဲ ဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကေလာင္အမည္ ‘သိန္းေဖ’မွာ
မိခင္ျဖစ္သူရဲ႔ နာမည္ ‘ျမင့္’ကို ထည့္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ ကေလာင္အမည္သာမဟုတ္ဘဲ
အမည္ရင္းကိုလည္း သိန္းေဖျမင့္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္လို႔ မွတ္တမ္းတစ္ခုမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။

၈၈ အေရးေတာ္ပံု ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြရ႕ဲ ႏိုင္ငံေရးအသိႏိုးၾကားေစတဲ့ ဆရာသိန္းေဖျမင့္ရ႕ဲ


စာအုပ္ေတြထဲမွာ ‘သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား’နဲ႔ ‘အေရွ႕ကေနဝန္း ထြက္သည့္ပမာ’ စာအုပ္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
ဒီစာအုပ္ေတြဟာ ကိုလိုနီေခတ္ ဒုတိယ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ကာလကို ဇာတ္အိမ္ဖြဲ႔ေရးသားထားတာျဖစ္ၿပီး
ဇာတ္ေကာင္ေတြက ကိုႏု၊ ကိုေအာင္ဆန္း၊ ကိုဘဟိန္း အစရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီစာအုပ္ေတြထဲမွာပါဝင္တဲ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အတြင္းက သပိတ္တိုက္ပေ
ြဲ တြ၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရ႕ဲ
ပံုရိပ္ေတြဟာ ပိုင္ႏိုင္တဲ့ အေရးအသားေၾကာင့္ စာဖတ္သူကိုယ္တိုင္ ျမင္ေနရသလို ပီျပင္လွပါတယ္။ စာအုပ္ထဲက
ဇာတ္ေကာင္ေတြဟာ အျပင္မွာရွိခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္သလို သူတို႔ရ႕ဲ
ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြက သမိုင္းဝင္ ျဖစ္ရပ္ေတြဆိုေတာ့ ဖတ္ရႈရတဲ့ လူငယ္ေက်ာင္းသားအတြက္ အားမာန္ေတြ
ရွိေစပါတယ္။ ဝတၳဳတပိုင္း သမိုင္းအတၳဳပၸတၱိတပိုင္း ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း
လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲကာလကို မမီလိုက္တဲ့ လူငယ္ေတြအဖို႔ ႏိုင္ငံေရးအသိ၊ သမိုင္းမွတ္တမ္း ဗဟုသုတေတြ
တိုးေစပါတယ္။

‘အေရွ႕က ေနဝန္းထြက္သည့္ပမာ’ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ဟာ တို႔ဗမာသီခ်င္းထဲက စာသားကို ယူထားတာမို႔


ေခါင္းစဥ္ကို ဖတ္လိုက္တာနဲ႔ တို႔ဗမာအစည္းအရံုး ကိုပါ တခါတည္း ျမင္ေယာင္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ‘သပိတ္ေမွာက္
ေက်ာင္းသား’ ဆိုရင္လည္း နာမည္မွာတင္ ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈရွိေနေတာ့ ဖတ္မိတဲ့ေက်ာင္းသားက သူကိုယ္တိုင္
သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား ျဖစ္ခ်င္တဲ့စိတ္ ဝင္သြားႏိုင္ပါတယ္။ လူငယ္ဆိုတာကလည္း
အတုယူတတ္တဲ့စိတ္ရွိသလို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခ်င္တဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြ ရွိေနပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အဂၤလိပ္အစိုးရကို သူပုန္ထ ေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြလို ေတာ္လွန္ေရးတခုခုမွာ ပါဝင္ၿပီး
တိုင္းျပည္အတြက္ ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ေတြလည္း ျဖစ္ေပၚကိန္းေအာင္းသြားပါတယ္။ ဒီစိတ္ဓာတ္ေတြက
တိုင္းျပည္ရ႕ဲ ယိုယင
ြ ္းတဲ့အေျခအေနေတြ၊ အာဏာပိုင္ေတြရ႕ဲ မတရားမႈေတြနဲ႔ ေပါင္းဆံုသြားတဲ့အခါ
ႀကီးမားတဲ့အံုၾကြေတာ္လွန္ေရး အထိ ျဖစ္ေပၚသြားပါတယ္။

၈၈ အေရးေတာ္ပံု ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႔ကို ေမးျမန္းၾကည့္တဲ့အခါ ဒီလိုစာေပေတြရ႕ဲ


အေငြ႔အသက္ သူတို႔စိတ္ထဲမွာ ကိန္းေအာင္းခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပဖူးပါတယ္။ ‘အေရွ႕က
ေနဝန္းထြက္သည့္ပမာ’ စာအုပ္ကို ၁၉၅၈ ခုႏွစ္မွာ စတင္ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး အခုအခ်ိန္ထိ အႀကိမ္ႀကိမ္
ျပန္လည္ရိုက္ႏွိပ္ခဲ့တာမို႔ အျပင္မွာ အလြယ္တကူ ဝယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ‘သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား’စာအုပ္ကိုေတာ့
၁၉၃၉ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထုတ္ေဝခြင့္မရေတာ့ပါဘူး။ စာအုပ္ေၾကာင့္
ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ သူပုန္စိတ္ ဝင္မွာစိုးလို႔လား၊ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေတြ အမ်ားအျပား
ထြက္ေပၚလာမွာစိုးလို႔ ပိတ္ပင္ထားတာလား ဆိုတာကေတာ့ ကာယကံရွင္ေတြ ကိုယ္တိုင္ပသ
ဲ ိမယ့္ကိစၥသာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ။

ထိန္လင္း (၄၊ ၁၊ ၂ဝဝ၈)

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ ေနာ္ေဝအေျခစိုက္ ဒီမုိကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ၏ ထုတ္လႊင့္ခ်က္အား


ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။
 
 ႛ ႗  ႛ 
ႛ 

2009-01-11

%& ႗ ' ( )( **ႛ  ႓ ,


႗* -  ,ႛ
.& / 
)0 1   ႛ 
.
 ႛ
2 *
 / /1
 *& 
 '3 
.ႛ ) ႛ ' *)4& RFA 2

AFP


( * ႓ ,ႚ
 - 
: ;: 
 < ႛ ,
  ,)=2
(Photo: AFP)

*)4&2 2 "
1  , E - :
ႛ )0 ':2 

1 = /)1 E
-': ( ႛ 1 % F /
  / - (
 /. = G0 % /. ' 

 
F 
 ႓&1
*&H = *&- ;& GI ႛ .).႓&1 :ႛ '3႓&1
 2"

- 
 J 
*3 
/ ) 1  & 1 -
႓& ,ႛ 
-&
 - K ႛ 2 /:
1  &/
 ,
ႛ  1 L K; )
ႛ  - 
 
 ႛ *&*)2 *K
1 E G00 F ႛ / 1
JM 
-
 ( '3  4K ႛ 2 - = . E
 .
1
 / E =11 - %0&

 ) ႛ ' *) 2

*)4&2 2 "႓&11- N 


(  -1( /
&/ .
 N K1(  - - 
 O
 F
 
2 ႛ 4 - :  ':.
 I

( P 
 ) - 2  O N 
( O Q 


 /(  
 G F 
  ႛ : 
-12 *  -4 K), ႛ 12  , .

 )E -12 - % ( / ( L K;(
 
-1 ) 
 G R 
( G F 
 2"

  ,


ႛ  %0&
  
.
1  ' 
*)4& 2

  
J &

) 
 -S*1 

)  


2009-01-11

 

) .
 ) . -S
 
J &

) * I 
႓&11 T =
 -S*11  JM 
 -S , )
: ) 

 -  /  ႛ 2

(Photo: AFP/ NASA/MODIS)

 =/
 , K
-
1 J
& (NASA)\ ႓J,H -
႟: / ႗*\ L)- E
-4 '- %႓& GIႛ
)

 ' 
 
 ႚ
 = 
*3)႓& Iႛ
')
 ,=1 ႗ * ^1ႛ 
=2 &

 /
1 
1 / ႓ ,ႚ = = 
)  ႚ=2 (Photo: AFP/
NASA/MODIS)

*&
I  JM.
 
J && ) ႒& ` Joy Ogwu  JM

 /
ႛ 1 J 
. ))
 
ႛ -S* H:'ႛ  
) K& 
 -S*12

` Joy Ogwu *& -S


H  

)/ .
 . 
' .

  
J &

) &
ႛ -S* ႛ K12 = 1

J &)) / 4&
ႛ . *& -S
 ႓ ,
ႛ ':J 

)႒&f) ,
 ႛ -S* . ႛ .2
*& -S* 
/ =
 K1႓&  

).
  JM
/:K)-႓& 
 
J && 

)႒&H
1 ` &gH

J '& 
  JM --1 
J &

) /-  = )0
-1': ႛ 2

) ႒& ` Joy Ogwu `J '&ႛ *& -S


ႛ `႓& )
.
 -': ႛ 2  JM --1 `J '&ႛ ) = *& -S

-S*ႛ ႓& ႒,
 /1 -1K
( 
J & ႛ ' 
= ႛ -S* =. -1K
 K2

*& -S*H J႓& P K - .  ႛ :=11 
-S* E 
J &ႛ  ႛ 
 ..) =
) 

 -  / ႛ : 1 
 - /2


J &&

) - *&ႛ -/1 The Punch 
 -1 :႓ , ႛ --1

J &)) 

 
.
ႛ 'l  - 3-
  
J &
 R0 ႛ =& ႖1  * I -S*1 1
.
 E //႓& 
J & 

)႒&fႛ 
J &

)ႛ
J3n 1 K
 /2

g 
.
  
/
 .)
/

2009-01-11


 4/
/ / )/1 g 


) ).
 
 JM 
.

 H =
= J* )႓& / /

.) -

/ ႛ 
: 4& RFA 2

(Photo: AFP)


' ONႛ .
 T ႛ
 & -=1 = )o ' -

 p 
1-
: =2 (Photo: AFP)
4& 2 2 " Kႛ ) 1 1 /
.) - -1
.)1 

1 ':2 :/႓&1 .1 


/(
.' ႛ ႛ 1( * 1 1( ႓&1 J :
ႛ 1( H
ႛ /
.)
 .1 *&ႛ GG ႛ.
 .) - < - ႓&2"

 H O00F 


 )1 1 / : ႛ  /1 g&*&
4** ႛ ႓& &
  ': ႛ 2 : ႛ 
ႛ E Jq 
=rႛ
) - .2  K
1  qႛ - -/1
)   
( 
 ': ႛ 4& 2
 H & s - J3/: 1 
4& ႓& O00R

' r
 - - = ႛ =11 g 

) ).

 
 JM ႛ 4&.
1: 4& = 2

 : 
 4/
 
ႛ )1 

) 4 ႛ  
 . 1 - /: K ႛ  RFA 2

/


)

  


1  ႓&

2009-01-10

rႚ
  ႚ  

1 -  ;& ႓&
/
  ႒&f O00<- 

1 - .႓&
2 * 1 /
&  .
 EK
1 /


) / -
  1
 
1 1  ႛ &႓& 
-1


)    

1 -)
* 1
/ 
': ႛ /
  ႒&f 2

(Photo: AFP)

/


) :႓ ,ႚ-
 *


  K  ) - ႟rႚ
  
=2 (Photo: AFP)
-  
1 --႓&     ႓&
 - 2 / ႛ ;& O0ႛ -  1
: ;& I ႛ O0 ႛ/  - 2 &
OF -  1 : & G0 OF/  -
2 ; N0ႛ -  1 : 1 ; Gႛ - N0ႛ/
 - 2 *1 /


) ) 
 2

/


 ( /&( &  1 *   1
GN OQႛ/ &  - ႛ 2

 ႚ
  :=&1  
 J/ ' .)႒& '4& ,

  4* 1=& 
1 
 1  ႛ  ` 
 1 1K   , 
1 2

 
1 - .)1 : ႚ = * 
11  ) -
) =ႚ )႓& 

 &4 
ႛ = :2

/
 -
  1  . & 
1 
   1  -   ` . ,
:=&.
  , -': ႛ    :=&1: 4&2

/


) - ' 11  *  ႚ  ,
 
-
 ) :=႓& - ' '( ) ' .႓&-2
/


) - rႚ
   & 

1 - 
ႛ H ' 
G<<N( <Q - - / .) , 12 
- - . 1 ႓&
O000- =႓&  12

/


)
  

)ႛ &
 

)   
: rႚ

 4& - - ႛ J & ႚ K 1
*&1  / - 
  
1 - 
.
/:1
J3-2

;/ ;& / 

1 

2009-01-10

/
 
r ႛ )1 

) 4 H *&;& 

:
ႛ 
 
ႛ 

1 1 K
 RFA *&

 
/႓&2

႒&/
 - 4 )1 J *&H
 ;/ *& P
ႛ /

 ႛ ႛ ႒,1 1 1': ႛ ;&: 
 , 2
(Map: AAPP)

 

) 4/
 =- )

 
/
 &
 -
/=2 (Map: AAPP)


 ,2 2 P ႛ 1 /
/ ( : ႛ 
ႛ 
ႛ ': 
ႛ (
: ႛ vrK/  ႛ 
ႛ ':1( 
ႛ  GQ =

': ( *K
1  ႛ ( / ( * - H ႛ .

.1( : ႛ 3 
 ႓& / 1 = *&12 : ႛ 
)0  ႛ 
ႛ 
ႛ 2 *ႛ  
1 *.
 =
: .1// ( :.
ႛ & ႛ : .1 =
':( .) 1 .1( 1 :ႛ
)/ 2

 : 4/


 - = /3
 K
 ) 
/

 ႛ
1 ႛ /
ႛ / ႛ 2 ႛ
'1 ႛ

1 . = 1K


 
 , 2


 ,2 2 *.
 
ႛ    .1 '1 
ႛ 
ႛ .1
 .1 *& ':1( ႛ *
/
 
K
/
1 ( 
႒&/
 ))1- (  , ). ႓&
: /
 ႛ 
 /
 1 ' ,12

 : )/
( E/
ႛ ႒&/
 1 

) 4 
;& P ႛ
 /

  
ႛ 1K1  /
3
 
 ႛ

1 1': ႛ 2


= ,*& &
ႛ , 'l -S 

 / /
*3 GI
-/

2009-01-10

 /
 - /
*3 O - )1 
= , *& & 
ႛ , 'l -S


 /
 - K - ႓&11 & / 4** ႛ
/ /
*3 GI - / - 2

(Map: RFA)


=- L ႓ ,ႚ -
1 * ) =2 (Map: RFA)
*&;
' .) /

  ႛ 11 

: 1 *H 
1
/
*3 -) ႛ 
: 1K
 2ႚ 
2 2 : ႓& *& - 1( &ႛ 1 /

႓&( = : ႛ - -': 12 *:
ႛ /
 
 ႛ  ႛ
2 / ႛ 
 
ႛ 1 
( * 1 
1 ႛ 2
. 1 112


႓ ,ႚ 
*& ႛ
 

 O00R 
' r
 - -

11 3
  .&1႓& *&- ' - /
*3 O
- -12 O00F & -1 

 ) /
 /

3
 rႚ
1 2 /
*3 GI - 1 E  :႓ ,ႚ
) - *&;
' G0 ႛ GR ႛ/ )/ .1 ႛ 2 E.1
 
 

 ,.
 -ႚ:
1 -1
 
K
K , = -1': ႛ 

: 2 *
 
=

႓ ,ႚ /
 /

  ႛ ႛ  ႛ 2ႚ 
2 2 
 - N =ႛ Q  *&&4 ( 
1 - ( &1 
12 1 *&

 ( ;  : ႓& 


 - K ႓& 112 *& --1  -
K ႓& 1( &ႛ O K - : ႛ  

2

 

  1 /

  

1 ႛ 

: 2


H  - 
11 * ) ႛ = 2

w& / K
)  .)

2009-01-10

T 
 w& ႓ ,ႚ - 
 ႛ )ႚ႓,
& 4 

)
= /  & /ႚ )  ႖
 4
 G0&
 / .
 ႛ / ႛ /2  1 
-
 ႛ
/ ႖
 & ON00 N000 / .
 ႛ 2 /ႛ 


H QN -႓& 

 - O0  
/ ႛ / 
ႛ
&
: 4& 2

*)4&2 2 "O00Q - - ႛ / 4 O0  .) .1 

 1 N0F( F
( F/
  .)1g 2"

 
 N00  .)ႛ ႛ / 

  
.
 
K1 - 
ႛ 
 /:) . 
ႛ  
.1 1 E - ': ႛ *) .2
*)4&2 2 "႓ ,ႚ
 .1 1 = ==1K
 - / 
- /.
႓&1 
. 
K1 - ) ) 
. -
1 
 ႓& -
 g 2 / 1
/
11 ႚ ႚ 
 g 2"

/ 
ႚ & : w& *)4& 2 *&`ႛ ႓& w& 
/) . 11 -1 -
: 4& 

 H
.႓&K
ႛ . . -': ႛ 2

- : 4&2 2 " . ':


 ( -':
 ( * / 

 
 2 ':
 2 4
 
 ႛ  &
႒&K႓&1 
 2 -':
 ( .
 
 -S႓&1 ) )

႓& ႓& 
 ( w& 
 
 = ႓&႓&2"

w& ႓ ,ႚH &  1႓ ,ႛ K


1 w& T ( ( 
႒&(
 1 ႓ ,ႚ . 1 
 
 OR 
 -႓&  -1 &  E
==႓& =&.
 E 
1
  1  
': ႛ  ===SK2


 
 JM E- E

2009-01-10


= ႒&( 
 ႛ ႓ ,ႚ - 
 
 JM ႚ ႓&1
  .ႛ
 E- E ႛ= , 1 ႛ 2 E- E
1 H 
=ႛႛ 
  
1  = 2
႓ ,
ႛ 
 ( ) ႛ K)1
႓)ႛ , ) 
 
1 
=ႛႛ

 
1 
/ - = /႓&   -
႓&1 L
ႛ )) - /  ႛ ႛ ႒&႓ ,ႚ) 
2

 ႒&႓ ,ႚ)4&2 2 " 


/ - = 
ႛ ( 
ႚ)= L
 -( s,
1(
)  ႛ 2 .
' '
1  )/ - Sႛ /1))( G0 (
GI  )  ႛ 2"

 E- Eႛ ႛ 11 
 
 JM 


 .  
12

 JM
 4&2 2 " ) 
 P00 ႒&ႛ 
 L =-
ႛ 
  ႛ
/(   .&/ 

) 4  
 ( O0G0
  )0 ႛ 
 =( .) =.
 )0  -( *& &
) 
 =( 3-
 .)( 
= ).
 
  JM(

 - K)1
) 
 f )
( ႒& Q  ႛ ( ႓&


 F 
1 ) ( ႒& - 1 GF 
 (  -
(  - 
ႛ 2"

 
1 - 1 - : 
 
E K1

 ,ႚ : .
 
ႛ  ႛ 1 :  ႓&1 :
ႛ 
 :
.


, 
- ႛ E- E -
1 
 
 2

*&ႛ 
 -1 /1  3
  ) : ႛ =
2  ႒&ႛ 
 - .ႛ
 ႛ ႛ
႓ ,
ႛ 3
   3
 ႛ f.
 =
1/ 

 .႓&1 . *  ႛ = ႒&႓ ,
ႛ ) 2

 
 ႚ E- EH 
=ႛႛ  

1 2 *& - 
  ႛ 1 
(

*&  ႛ = - K2

:
ႛ 
1ႛ *& & - :.
ႛ  E- 
ႛ = 
 

 JM ႛ
 2

 JM
 4&2 2 "
=ႛ 
1  ႛ PG ႒ -႓& *&

 ႛ 
 : , 
1. *&ႛ/ )':( ႚ ,. =
*&ႛ/ )':( & ႛ 1 1 *& & 

)႒& 
ႛ 

 / : ႛ  = : /
: ႛ : 
 
ႛ  ႛ
*& 
2"

E- E - 
1
:  .
 ) . 1  /1 .&)1

 ':2 
 
  JM ႛ O00I - -   -
 
ႛ =/႓& O00R - )o 4&.
1 r
 
' :/ E- E

  - ႒&( g ႓ ,
ႛ  
႓&1  , .


 E- E 2 ႒ E- E1 O00< - - / .)႒ 

1 E- E 2


 ,=) 
=ႛ / - K= /

2009-01-10

;& G0 ႛH 
=ႛ ႛ G<QF - 
 -1 ႛ PG
-

 - K
( 
ႛ 

)( : ,   
႒, 

K  .K
( KNO 
 ,=)( gH & = 
 / ((
Map: RFA

 

)\ .)
 =- 
== 
႒& &
 ႟-
1
y 

)
ႛ -
1 
 .=2 (Map: RFA)

*& = - : ,႒&* . 


႓& 

: ,( 
4 E 
  1
 3-
 

 -  = , ,ႛ
 K
( 3-
 
= .1 = ), =1
 

) 

 /:* (G)( /:* (O) .1 =) 
// K
 /2

*1
 O00F -  
L z /)
=1  ႛ =)) 4*
 = 


 \ ႖1 
1 / 
 -( = = 
 :4&
 
1 
 
 ႛ . /K
(  .)(  ႛ
: ,(
4 Eႛ '' ႛ - 
= . =)1
 ႛ = =1 
 
ႛ 

)( : ,    ႒, 
Kႛ .K
(

 , =) /2