BAND 1 B1D3E7 Menyenaraikan kumpulan etnik di Sarawak

1. Tandakan ( / )bagi kumpulan etnik yang terdapat di Sarawak

KUMPULAN ETNIK

JAWAPAN

MELAYU CINA PENAN IBAN

/

/ /

KADAZAN
KELABIT MURUT MELANAU / / /

BAND 2 B2D3E11 MENJELASKAN CARA HIDUP DAN BUDAYA KUMPULAN ETNIK DI SARAWAK 1. Kenyah  Melanau . Kelabit. KEGIATAN SOSIOBUDAYA KUMPULAN ETNIK      Perayaan Gawai Menyimpan tajau Perayaan Kaul Menjamu ipok Perayaan berasaskan agama islam  Tradisi bergendang  Tindik telinga  Melukis tatu  Melayu Sarawak  Iban  Kayan. Padankan etnik yang berikut dengan kegiatan sosiobudaya yang diamalkan kumpulan etnik di Sarawak.

Contoh Soalan: Lengkapkan rajah di bawah dengan kawasan penempatan masyarakat Sarawak dan kegiatannya ekonominya.BAND 3 B3D3E7 : Menerangkan kegiatan sosiobudaya dan sosioekonomi kumpulan etnik di Sarawak. ETNIK Melayu KAWASAN PENEMPATAN                Kuching Oya Sibu Mukah Singgai Sadong Sungai Kayan Sungai Saribas Sungai Skrang Sungai Batang Lupar Sungai Rajang Lembah Utara Rajang Mukah Oya Bintulu KEGIATAN EKONOMI   Menanam padi sawah dan kelapa Peniaga kecil-kecilan dan orang tengah dalam kegiatan perdagangan Menanam padi huma Menjadi peladang Bidayuh       Iban Melanau Menanam padi huma secara gotong-royong Memungut hasil hutan dan berburu Menanam padi sawah Menjadi nelayan .

kuat berpegang kepada adat dan kepercayaan b).etnik di Sarawak c). UP) Contoh Soalan : Lengkapkan rajah pengurusan grafik di bawah ini dengan membanding beza antara kaum Iban dengan kaum Melanau. menanam padi huma dan berburu b) Pekerjaan Utama Menanam padi sawah dan menjadi nelayan Perayaan Hari Gawai c) Perayaan Utama Perayaan Kaul .terlibat dengan aktiviti pertanian Kaum Iban Tinggal di pedalaman Perbezaan Aspek a) Petempatan Kaum Melanau Tinggal di persisiran pantai Memungut hasil hutan. Kaum Iban Kaum Melanau Persamaan a).BAND 4 B4D3E7 : Mengelaskan kegiatan sosiobudaya dan sosioekonomi mengikut kumpulan etnik di Sarawak (KPS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful