You are on page 1of 2

De Morgen Multimedia - Facebook & Netlog populair tijdens de werku... http://www.demorgen.be/dm/article/print/detail.do?language=nl&navig...

venster sluiten

Denk aan het milieu. Denk na voor je print!

Facebook & Netlog populair tijdens


de werkuren

Mark Zuckerberg richtte Facebook in 2003 op.

Hoe lang zijn werknemers tijdens de werkuren op sociale netwerken als


Facebook en Netlog aan het surfen ? En wat doen ze daar dan? En vindt hun
baas dat nog wel ok? Vacature en Koppen vroegen het aan bijna 1800
werknemers en meer dan 250 human-resource verantwoordelijken.

46% van de Facebook/Netlog-gebruikers is actief op één van beide sites tijdens


de werkuren. 54% gebruikt dit enkel thuis. En hoewel de tijd die daaraan
gespendeerd wordt voor het overgrote deel nog beperkt blijft (82% spendeert
er minder dan 30 minuten/dag aan), is dit voor 14% een dagelijkse
tijdsbesteding tussen 30 minuten en een uur, en voor 4% meer dan een uur.

Toegang blokkeren
Het hoeft dan ook niet verwonderen dat 23% van de werkgevers waar
Facebook of Netlogtoegang vandaag nog technisch mogelijk is, eraan denkt om
de toegang tot dergelijke sites te blokkeren. Gezien de Facebook hype in België
slechts de laatste maanden écht op gang is gekomen, valt het trouwens te
verwachten dat dit de komende maanden nog zal toenemen.

24% van de Human Resource verantwoordelijken screent regelmatig de


profielinformatie van huidige werknemers. Wanneer een werknemer negatieve
informatie schrijft over zijn huidige werkgever, dan kan dat voor 15% leiden tot
een ontslag, voor 54% tot een sanctie, terwijl 31% Facebook/Netlog beschouwt
als een privézaak en hier dus geen gevolgen aan vast knoopt.

34% werkgevers checkt profielen sollicitanten


Maar ook sollicitanten letten beter op wat ze op hun facebook/netlogpagina's
zetten. 34% van de werkgevers checkt dit immers bij kandidaten. Mogelijke
'ongepaste' info, kan daarenboven tot gevolg hebben dat de kandidaat zelfs niet
uitgenodigd wordt voor een gesprek (16%) of (in 65% van de gevallen) dat het

1 van 2 11/01/2009 21:00


De Morgen Multimedia - Facebook & Netlog populair tijdens de werku... http://www.demorgen.be/dm/article/print/detail.do?language=nl&navig...

meespeelt bij de keuze tussen twee gelijkwaardige kandidaten.

En toch neemt niet iedereen het zo nauw met de privacy: bijna 1 op 4 (24%) zet
immers zijn gehele profiel open en toegankelijk voor iedereen, en 14% denkt
nooit echt na over wat hij/zij op zijn profiel zet.

13/12/08 00u40

De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden.

2 van 2 11/01/2009 21:00