You are on page 1of 3

AVALUACIÓ DE LES WEBS VISITADES (veure exemple al final del document)

Pregunta Secundària:

Direcció Font 1 Direcció Font Direcció Font


2 3
Característiques del Lloc Web que realitza la publicació

¿Qui publica el Lloc http://www.e-


Web? (Institució, mexico.gob.mx/wb
entitat o persona que 2/eMex/eMex_2a3
recorça el Lloc Web) fb_not506_peligros
_por_
Advertir a les
Quin és el propòsit persones dels
del Lloc Web? perills que hi
(informar, vendre, etc.) ha.
A gent de totes
A quina audiència les edats.
es dirigeix el Lloc
Web?

Te publicitat?
La publicitat està No.
separada dels
continguts?

Competencia para Manejar Información (CMI) - http://www.eduteka.org/CMI.php


Característiques dels continguts Informació sobre l’autor dels continguts
El autor es un
Qui és l’autor dels reporter del
continguts? periódic e-
mexico
Si.
¿Està qualificat per
donar la informació
que està donant?

¿Els continguts Si.


ofereixen
informació clara i
completa per
resoldre la
pregunta?
¿La informació es Analistica
factual o analítica?

¿La informació és Objectiva.


objectiva o
subjectiva?
¿En quina dada es Ja fa uns
van publicar els mesos.
continguts? Son Vigents
actuals i vigents?
¿Es citen adequada- Si.
ment altres fonts i es
respecten Drets d’
Autor? (tant d’ imatges
com de continguts)

Competencia para Manejar Información (CMI) - http://www.eduteka.org/CMI.php


Si.
Confiabilitat i pertinença de la font D’ acord con les La gent posa
dades recopilats comentaris.
sobre la font, ¿els
seu continguts són
confiables?

D’acord amb les Si.


dades recopilades És un tema
sobre la font, la molt complet i
informació es útil esta ben
per resoldre la teva especificat.
pregunta?

Competencia para Manejar Información (CMI) - http://www.eduteka.org/CMI.php